Sunteți pe pagina 1din 76

PROIECTAREA INTEGRATĂ

A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Clasa a II-a

Prof. inv. primar,

SEMESTRUL AL II-LEA

1
UNITATEA NR. 1- ,, Prietenii mei necuvântători”
PERIOADA: 3 săptămâni
SAPTAMANA 1: 12.02 – 16.02
Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM – 1.4.;  producerea unor onomatopee: Aaaaaaaa!, Eeeeee!, Iiiii!, Au!, O!, etc.; Sunete vocale/ Resurse materiale: Observarea
2.1.  exerciţii de dicţie: Şase saşi în şase saci; instrumentale manual, CD, laptop sistematică
 joc muzical: Numele, Deschide urechea bine; Resurse procedurale:
CLR – 1.3.  interpretarea cântecelor învăţate; Repetarea conversaţia euristică,
AVAP –  însuşirile vocii umane. cântecelor învăţate dialogul muzical
2.2. Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală
 verificarea modului de însușire a tablei Materiale:
 înmulțirii manual Corint,
MEM –  exerciții orale de utilizare a culegere, fisă de Observarea
Înmultirea nr. 0-100
1.4; 1.5;  terminologiei specifice operației de înmulțire lucru sistematică
1.6; 5.2  jocuri matematice cu înmulțiri Procedurale:
Repetare
 completare de tabele cu factorii lipsă explicatia, exercitiul Aprecieri globale si
AVAP – 2.6  compararea unor produse problematizare individuale
 scrierea unor numere ca sumă de doi Organizare:
 termeni, ca produs, ca diferență frontal, individ., grup
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului manual, CD,
 video: Cap. I - Orasul florilor videoproiector
CLR
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie  Textul narativ citire explicativă, Observarea
1.1; 1.2;
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere Text-suport: conversaţia, sistematică
2.2; 2.3;
 conversaţii pe teme de interes pentru copii Noi albinele explicaţia, învăţarea
3.1 3.2; 4.1
 explicarea folosirii semnelor de punctuație după Călin Gruia prin descoperire, Aprecieri globale si
 explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în vocabularul copiilor pag. 6 exercitiul individuale
DP-2.3
 formularea de răspunsuri la întrebări frontal, individual,
 exprimarea unor opinii, atitudini, observatii în perechi
EFS - receptarea explicaţiilor şi a exemplelor; Cunoaşterea elevilor A.F.- organizarea
- corectări; şi prezentarea colectivului de elevi,
- adunări, împrăştieri, reveniri în formaţie; importanţei ed. recomandări pentru
- jocuri dinamice. fizice asupra echipamentul
sănătăţii necesar, explicarea
şi demonstrarea
Fomaţii de adunare formaţiilor de
în linie pe un rând, adunare (25’)
în linie pe două A.G.M. - adunări,

2
rânduri împrăştieri, reveniri
Deplasare în coloană în formaţie şi jocuri
câte unul şi câte doi dinamice (15’)
Sisteme de acţionare
- M2, AL2
Materiale: marcaje,
fluier.
MARTI

Materiale:
CLR manual, CD,
 repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi informaţii  Dialog despre
2.2; 2.3; videoproiector Observarea
 formulare de răspunsuri la întrebări viețuitoare
3.1 3.2; Procedurale: sistematică
 relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat Text-suport:
4.1; 4.2 conversaţia,
 precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la început, mai întâi, prima Noi albinele
2h explicaţia, exercitiul Aprecieri globale si
dată, apoi, după aceea, până la urmă etc. după Călin Gruia
DP-2.3 Organizare: individuale
 desen: Stupul pag. 7
AVAP-2.6 frontal, individual,
în perechi

Materiale:
CLR manual, CD,
 repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi informaţii  Dialog despre
2.2; 2.3; videoproiector Observarea
 formulare de răspunsuri la întrebări viețuitoare
3.1 3.2; Procedurale: sistematică
 relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat Text-suport:
4.1; 4.2 conversaţia,
 precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la început, mai întâi, prima Noi albinele
2h explicaţia, exercitiul Aprecieri globale si
dată, apoi, după aceea, până la urmă etc. după Călin Gruia
DP-2.3 Organizare: individuale
 desen: Stupul pag. 7
AVAP-2.6 frontal, individual,
în perechi

 verificarea modului de însușire a tablei Materiale:


 înmulțirii manual Corint,
MEM – 1.4;  exerciții orale de utilizare a culegere, fisă de Observarea
Înmultirea nr. 0-100
1.5; 1.6;  terminologiei specifice operației de înmulțire lucru sistematică
5.2  jocuri matematice cu înmulțiri Procedurale:
Repetare
 completare de tabele cu factorii lipsă explicatia, exercitiul Aprecieri globale si
AVAP – 2.6  compararea unor produse problematizare individuale
 scrierea unor numere ca sumă de doi Organizare:
 termeni, ca produs, ca diferență frontal, individ., grup
AVAP  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Nu ştiam/ Resurse materiale: Observare

3
2.1; 2.3.;  prezentarea manualului, a simbolurilor şi casetelor pe care le vor întâlni în manual Acum ştiu manual tipărit/digital sistematică
2.4.  observarea caleidoscopului şi rezolvarea sarcinilor date; acuarele, pensule
 desenarea unui personaj fantastic; Resurse procedurale:
CLR – 2.1.  cântec: Cântecul dinozaurilor https://www.youtube.com/watch?v=qfEkx-VNGEE conversaţia,
MM – 2.1. explicaţia, exerciţiul
Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală
TIC
MIERCURI Materiale:
 Planul simplu de manual, CD,
CLR  repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi informaţii
idei videoproiector Observarea
2.2; 2.3;  formulare de răspunsuri la întrebări
 Povestire orală Procedurale: sistematică
3.1 3.2;  relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat
Text-suport: conversaţia,
4.1; 4.2  precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la început, mai întâi, prima
Noi albinele explicaţia, exercitiul Aprecieri globale si
DP-2.3 dată, apoi, după aceea, până la urmă etc.
după Călin Gruia Organizare: individuale
AVAP-2.6  Dezbatere:Pro și Contra
pag. 8 frontal, individual,
în perechi
REL

Materiale:
manual Corint,
MEM – 1.4; culegere, fisă de Observarea
 rezolvarea de probleme ilustrate care presupun înmultirea unui număr cu o sumă Înmultirea nr. 0-100
1.5; 1.6; lucru sistematică
 rezolvarea în două moduri a problemelor de acest fel
5.2 Procedurale:
 scrierea sub formă de exercitiu a unei astfel de probleme Înmultirea unui
explicatia, exercitiul Aprecieri globale si
 însusirea algoritmului de înmultire a unui număr cu o sumă număr cu o sumă
AVAP – 2.6 problematizare individuale
Organizare:
frontal, individ., grup
DP - dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii de bază, cu ajutorul cărora să se 1.Emoții de bază - a. materiale: caiet,
2.1 analizeze, de exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare, frică etc. („Ce fac atunci când bucuria fişe de lucru, Dialogul
sunt...) rechizite
- aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se exprime diferite stări emoţionale: desene, b. procedurale: Aprecieri verbale
cântece, modelaje din lut şi plastilină, roluri în teatru, colaje, tapiserii din materiale textile conversaţia
etc. euristică, exerciţiul, Joc de rol
- participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri, pentru exersarea exprimării muncă
emoţiilor în situaţii variate independentă,
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
frontală, activitate
individuală (probă
orală și scrisă).

4
JOI Materiale:
 Planul simplu de manual, CD,
CLR  repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi informaţii
idei videoproiector Observarea
2.2; 2.3;  formulare de răspunsuri la întrebări
 Povestire orală Procedurale: sistematică
3.1 3.2;  relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat
Text-suport: conversaţia,
4.1; 4.2  precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la început, mai întâi, prima
Noi albinele explicaţia, exercitiul Aprecieri globale si
DP-2.3 dată, apoi, după aceea, până la urmă etc.
după Călin Gruia Organizare: individuale
AVAP-2.6  Dezbatere:Pro și Contra
pag. 8 frontal, individual,
în perechi
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere
Materiale:
 silaba – se pronuntă cu o singură deschidere de gură  Silaba.Despărtirea
manual, fisă de lucru Observarea
CLR  exerciții de despărțire în silabe a cuvintelor cuvintelor în silabe
Procedurale: sistematică
1.3; 3.1 la capăt de rând (utilizând toate modalitățile) Text-suport:
conversaţia,
3.2; 4.1  scrierea cuvintelor obţinute prin completa- Noi albinele
explicaţia, exercitiul Aprecieri globale si
DP-2.3 rea sau combinarea unor silabe după Călin Gruia
Organizare: individuale
 gruparea cuvintelor după numărul de silabe pag. 9
frontal, individual

Materiale:
culegere, fisă de
MEM – 1.4; Înmultirea nr. 0-100 Observarea
 rezolvarea de probleme ilustrate care presupun înmultirea unui număr cu o diferență lucru
1.5; 1.6; sistematică
 rezolvarea în două moduri a problemelor de acest fel Procedurale:
5.2 Înmultirea unui
 scrierea sub formă de exercitiu a unei astfel de probleme explicatia, exercitiul
număr cu o Aprecieri globale si
 însusirea algoritmului de înmultire a unui număr cu o diferență problematizare
AVAP – 2.6 diferență individuale
Organizare:
frontal, individ., grup
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Nu ştiam/ Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  prezentarea manualului, a simbolurilor şi casetelor pe care le vor întâlni în manual Acum ştiu acuarele, pensule sistematică
2.4.  observarea caleidoscopului şi rezolvarea sarcinilor date; Resurse procedurale:
 desenarea unui personaj fantastic; Personaj fantastic – conversaţia,
CLR – 2.1.  cântec: Cântecul dinozaurilor https://www.youtube.com/watch?v=qfEkx-VNGEE finalizarea lucrării explicaţia, exerciţiul
MM – 2.1. Forme de
organizare:
activitate individuală
VINERI MM – 1.4;  citirea poveştii în versuri Povestea continuă...; Repetarea Resurse materiale: Observarea
2.1  identificarea cuvintelor care au legătură cu muzica; cântecelor învăţate manual, CD, laptop sistematică
CLR – 1.3  explicarea rolului compozitorului/dirijorului; în semestrul I Resurse procedurale:
AVAP – 2.2  stabilirea unei legături între muzică şi poezie; conversaţia euristică,
 desen: Combinarea într-un desen a elementelor care apar în povestea în versuri Povestea dialogul muzical,
continuă... exerciţiul, jocul
didactic Forme de
organizare:
activitate frontală,
pe grupe
MEM – 1.4;  rezolvarea de ex., cu mai multi termeni, având operatii numai de un singur ordin Înmultirea nr. 0-100 Materiale: Observarea
1.5; 1.6;  rezolvarea de ex., cu mai multi termeni, având operatii de ambele ordine manual Corint, sistematică
5.2  rezolvarea ex. care contin paranteze rotunde Ordinea efectuării culegere, fisă de
5
 rezolvare/compunere de probleme care presupun scrierea într-un exercitiu cu paranteze operatiilor lucru Aprecieri globale si
AVAP – 2.6 Procedurale: individuale
explicatia, exercitiul
problematizare
Organizare:
frontal, individ., grup
ENG

EFS - păstrarea atitudinii corecte a corpului (static şi în mişcare); Ştafete şi jocuri


- complexe corective şi recomandarea exersării acestora la domiciliu; cuprinzând
- joc dinamic. procedeele învăţate;
Jocuri de sezon

SAPTAMANA 2: 19.02 – 23.02


Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM – 1.3.;  exemplificarea/exersarea poziţiei corecte în timpul cântării; Cântarea vocală - Resurse materiale: Observarea
2.2; 3.1.  exerciţii de respiraţie; Postura manual, CD, laptop sistematică
 exerciţii de încălzire a vocii; Resurse procedurale:
CLR – 1.3.  citirea versurilor cântecului, însoţită de bătaia măsurii; Semaforul, exerciţiul, jocul
 interpretarea cântecului Semaforul, după auz; după auz didactic Forme de
 acompanierea cântecului cu sunetul unui mănunchi de chei; organizare:
AVAP – 2.2.  desen: Semaforul. activitate frontală, în
perechi, pe grupe
Materiale:
manual Corint,
MEM – 1.4; culegere, fisă de Observarea
 rezolvarea de ex., cu mai multi termeni, având operatii numai de un singur ordin Înmultirea nr. 0-100
1.5; 1.6; lucru sistematică
 rezolvarea de ex., cu mai multi termeni, având operatii de ambele ordine
5.2 Procedurale:
 rezolvarea ex. care contin paranteze rotunde Ordinea efectuării
explicatia, exercitiul Aprecieri globale si
 rezolvare/compunere de probleme care presupun scrierea într-un exercitiu cu paranteze operatiilor
AVAP – 2.6 problematizare individuale
Organizare:
frontal, individ., grup
 Textul narativ Materiale:
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
CLR manual, CD,
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere Observarea
2.2; 2.3; Text-suport: videoproiector
 conversaţii pe teme de interes pentru copii sistematică
3.1 3.2; Doctorul și Procedurale:
 explicarea folosirii semnelor de punctuație
4.1; 4.2 animalele sale conversaţia,
 explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în vocabularul copiilor Aprecieri globale si
după Kornei explicaţia, exercitiul
 formularea de răspunsuri la întrebări individuale
DP-2.3 Ciukovski Organizare:
 exprimarea unor opinii, atitudini, observatii
pag. 10 frontal, individual
EFS - memorarea şi exersarea unui complex de dezvoltare fizică; Exerciţii de A.F.- demonstrarea
- recomandarea exersării acestora la domiciliu; prelucrare selectivă şi executarea unor
- exersarea independentă a săriturii; a segmentelor exerciţii de
- parcurs aplicativ ce include săritura cu deplasare; corpului prelucrare selectivă
- joc dinamic. Complex de exerciţii a segmentelor
6
libere corpului (10’)
A.I.- învăţarea şi
Săritură cu exersarea unui
deplasare cu complex de exerciţii;
desprindere de pe exersarea săriturii cu
ambele picioare deplasare, cu
desprindere de pe
ambele picioare (20’)
A.G.M.- parcurs
aplicati, joc –
« Fereşte
picioarele » (10’)
Sisteme de acţionare
– S 1, 4.
MARTI  Formulare de
Materiale:
întrebări și
-formularea de întrebări referitoare la răspunsurile date; manual, fisă de lucru
răspunsuri Observarea
CLR - povestirea orală a textului cu ajutorul ideilor principale; videoproiector
Text-suport: sistematică
1.3; 3.1 - ilustrarea, printr-un desen, a momentului preferat din textul lecturat; Procedurale:
Doctorul și
3.2; 4.1 - transcrierea unui fragment din text cu respectarea unui anumit reper; conversaţia,
animalele sale Aprecieri globale si
AVAP – 2.6 - transcrierea selectivă a unor enunțuri din textul-suport; explicaţia, exercitiul
după Kornei individuale
-- scrierea după dictare a unui dialog din text; Organizare:
Ciukovski
individual, în perechi
pag. 11
-extragerea informațiilor esențiale din text; (”Piramida textului”, rubrica ”Activitate în
grup”)  Formularea Materiale:
- formularea unei păreri referitoare la calitățile personaj; (rubrica ”Spune-ți părerea”) propriei păreri Text- manual, fisă de lucru
Observarea
CLR crearea unui limbaj secret și utilizarea lui în formule de salut, permisiune, solicitare; suport: videoproiector
sistematică
1.3; 3.1 (rubrica Activitate în perechi); Doctorul și Procedurale:
3.2; 4.1 - separarea elementelor reale de cele imaginare din text (rubrica Portofoliu) animalele sale conversaţia,
Aprecieri globale si
DP-2.3 - formularea unor calități apreciate la o anumită profesie (”Cheia dorințelor”, rubrica Ne după Kornei explicaţia, exercitiul
individuale
jucăm) Ciukovski Organizare:
- scrierea planului simplu de idei sub formă de titluri; transformarea titlurilor în pag. 12 frontal, individual
propoziții;
Materiale:
manual Corint,
MEM – 1.4; culegere, fisă de Observarea
 rezolvarea de ex., cu mai multi termeni, având operatii numai de un singur ordin Înmultirea nr. 0-100
1.5; 1.6; lucru sistematică
 rezolvarea de ex., cu mai multi termeni, având operatii de ambele ordine
5.2 Procedurale:
 rezolvarea ex. care contin paranteze rotunde Ordinea efectuării
explicatia, exercitiul Aprecieri globale si
 rezolvare/compunere de probleme care presupun scrierea într-un exercitiu cu paranteze operatiilor
AVAP – 2.6 problematizare individuale
Organizare:
frontal, individ., grup
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Despre muzică Resurse materiale: Observare
1.2.; 2.2.;  audiţie Zborul cărăbuşului, de Rimsky Korsakov manual, creioane sistematică
2.3. https://www.youtube.com/watch?v=aYAJopwEYv8; colorate/acuarele,
 audiţie Lacul lebedelor (valsul), de P.I. Ceaikovsky Muzica, pasiunea foi, vas pentru apă,
7
CLR – 2.1. https://www.youtube.com/watch?v=hN7jgCcOvfw; mea laptop
MM – 2.1.  desen liber inspirat de cele două fragmente audiate. Resurse procedurale:
 dezbatere: legătura dintre muzică şi desen. conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
Forme de
organizare:
activitate individuală
TIC
MIERCURI -identificarea semnificației sunet/literă; Materiale:
- identificarea utilizării literelor de tipar/de mână; manual, CD,
CLR - identificarea simbolurilor uzuale din universul apropiat:metrou, spital etc. videoproiector
1.1; 1.2; - identificarea diferențelor în pronunția vocalelor și consoanelor;  Sunetul și Procedurale: Observarea
2.2; 2.3; - articularea vocalelor şi consoanelor; litera.Vocale și citire explicativă, sistematică
3.1 3.2; 4.1 - despărțirea unor cuvinte în silabe cu precizarea vocalelor și consoanelor; consoane conversaţia,
- identificarea cuvintelor care conțin un anumit număr de vocale și/sau consoane; explicaţia, învăţarea Aprecieri globale si
DP-2.3 - formarea de cuvinte după o schemă dată (o anumită ordine de vocale și consoane); pag. 13 prin descoperire, individuale
- formarea de cuvinte noi prin înlocuirea primei silabe din cuvânt cu o altă silabă; exercitiul
- completarea unor cuvinte cu vocalele care lipsesc; Organizare:
 - formarea de cuvinte noi prin înlocuirea primei consoane cu alta; frontal, individual
REL
Materiale:
manual Corint,
MEM – 1.4; culegere, fisă de Observarea
 rezolvarea de ex., cu mai multi termeni, având operatii numai de un singur ordin Înmultirea nr. 0-100
1.5; 1.6; lucru sistematică
 rezolvarea de ex., cu mai multi termeni, având operatii de ambele ordine
5.2 Procedurale:
 rezolvarea ex. care contin paranteze rotunde Ordinea efectuării
explicatia, exercitiul Aprecieri globale si
 rezolvare/compunere de probleme care presupun scrierea într-un exercitiu cu paranteze operatiilor
AVAP – 2.6 problematizare individuale
Organizare:
frontal, individ., grup
DP - dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii de bază, cu ajutorul cărora să se .Emoții de bază – materiale: caiet,
analizeze, de exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare, frică etc. („Ce fac atunci când tristețea fişe de lucru, Aprecieri verbale
sunt...) rechizite
- aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se exprime diferite stări emoţionale: desene, procedurale: Joc de rol
cântece, modelaje din lut şi plastilină, roluri în teatru, colaje, tapiserii din materiale textile conversaţia Observarea
etc. euristică, exerciţiul,
muncă
independentă,
problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
: activitate frontală,
activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi

8
JOI Materiale:
 - citirea în ritm propriu a unui text nonliterar; manual, CD,
CLR Observarea
citirea textului în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț;  Textul nonliterar videoproiector
1.1; 1.2; sistematică
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, semne de punctuație) sau Text-suport: Procedurale:
2.2; 2.3;
respectând un detaliu/ o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte"); Termitele citire explicativă,
3.1 3.2; 4.1
- formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin în condiţiile după Igor Akimuskin conversaţia,
Aprecieri globale si
neînţelegerii unui mesaj oral; pag. 14 explicaţia, exercitiul
DP-2.3 individuale
 - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit; Organizare:
frontal, individual
Materiale:
-identificarea informaţiilor în diverse texte nonliterare, materiale cotidiene (reclame,  Identificarea Manual, fisă de
CLR Observarea
prospecte, anunțuri etc.); informațiilor lucru, poezii
2.2; 3.2; sistematică
- selectarea unor informații din textul nonliterar;  Text-suport: Procedurale:
4.1; 4.2
- sesizarea diferenţelor între textul literar și cel nonliterar; Termitele conversaţia,
Aprecieri globale si
- citirea cuvintelor explicate la rubrica ”Vocabular” și utilizarea lor în enunțuri noi; după Igor Akimuskin explicaţia, exercitiul
AVAP – 2.6 individuale
- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la textul citit (rubrica ”Întrebări”); pag. 15 Organizare:
 - realizarea de asocieri între diferite elemente extrase din text și descrierea acestora: frontal, individual
Materiale:
manual Corint,
MEM – 1.4;  ex. de înmultire a unui nr. cu o sumă/ diferență culegere, fisă de Observarea
1.5; 1.6;  exercitii care presupun ordinea operatiilor Înmultirea nr. 0-100 lucru sistematică
5.2  rezolvarea în două moduri a problemelor de acest fel Procedurale:
 scrierea sub formă de exercitiu a unei probleme Probleme si exercitii explicatia, exercitiul Aprecieri globale si
AVAP – 2.6  probleme cu mai mult de două operatii problematizare individuale
Organizare:
frontal, individ., grup
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Despre muzică Resurse materiale: Observare
1.2.; 2.2.;  audiţie Zborul cărăbuşului, de Rimsky Korsakov manual, creioane sistematică
2.3. https://www.youtube.com/watch?v=aYAJopwEYv8; colorate/acuarele,
 audiţie Lacul lebedelor (valsul), de P.I. Ceaikovsky Muzica, pasiunea foi, vas pentru apă,
CLR – 2.1. https://www.youtube.com/watch?v=hN7jgCcOvfw; mea laptop
MM – 2.1.  desen liber inspirat de cele două fragmente audiate. Resurse procedurale:
 dezbatere: legătura dintre muzică şi desen. conversaţia,
explicaţia, exerciţiul,
problematizarea
Forme de
organizare:
activitate individuală
VINERI MM – 1.3.;  exerciţii de respiraţie; Dicţia Resurse materiale: Observarea
2.2; 3.1.  exerciţii ritmice; manual, CD, laptop sistematică
 exerciţii de încălzire a vocii; Azi Grivei e mânios, Resurse procedurale:
 recitarea, pe silabe, a versurilor cântecului; L. Comes exerciţiul, jocul
 interpretarea cântecului Azi Grivei e mânios, L. Comes, executând mişcări libere sau didactic, dialogul
CLR – 1.3. mişcări sugerate de text; muzical Forme de
 desen: Grivei. organizare:
activitate frontală, în
9
perechi, pe grupe

Materiale:
manual Corint,
MEM – 1.4;  ex. de înmultire a unui nr. cu o sumă/ diferență culegere, fisă de Observarea
1.5; 1.6;  exercitii care presupun ordinea operatiilor Înmultirea nr. 0-100 lucru sistematică
5.2  rezolvarea în două moduri a problemelor de acest fel Procedurale:
 scrierea sub formă de exercitiu a unei probleme Probleme si exercitii explicatia, exercitiul Aprecieri globale si
AVAP – 2.6  probleme cu mai mult de două operatii problematizare individuale
Organizare:
frontal, individ., grup
ENG

EFS - memorarea şi exersarea unui complex de dezvoltare fizică; Exerciţii de A.F.- demonstrarea
- recomandarea exersării acestora la domiciliu; prelucrare selectivă şi executarea unor
- exersarea independentă a săriturii; a segmentelor exerciţii de
- parcurs aplicativ ce include săritura cu deplasare; corpului prelucrare selectivă
- joc dinamic. Complex de exerciţii a segmentelor
libere corpului (10’)
A.I.- învăţarea şi
Săritură cu exersarea unui
deplasare cu complex de exerciţii;
desprindere de pe exersarea săriturii cu
ambele picioare deplasare, cu
desprindere de pe
ambele picioare (20’)
A.G.M.- parcurs
aplicati, joc –
« Fereşte
picioarele » (10’)
Sisteme de acţionare
– S 1, 4.

SAPTAMANA 3: 26.02 – 2.03


Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM – 1.4.;  explicarea regulilor care trebuie respectate atunci când se cântă în cor; Să cântăm în cor! Resurse materiale: Observarea
2.1.  exerciţii de respiraţie; manual sistematică
 exerciţii de dicţie; Cărticica mea, tipărit/digital, CD,
 exerciţii ritmice; melodie populară laptop, instrumente
 joc muzical: Scara muzicală; pentru acompaniat
 interpretarea, în cor, a cântecului Cărticica mea, melodie populară; Resurse procedurale:
 exerciţii de dirijare a corului de către elevi. conversaţia muzicală,
exerciţiul, jocul
didactic
Forme de organizare:

10
activitate frontală,
individuală, în
perechi, pe grupe
Materiale:
culegere, fisă de
MEM – 1.4;  ex. de înmultire a unui nr. cu o sumă/ diferență Observarea
lucru
1.5; 1.6;  exercitii care presupun ordinea operatiilor Înmultirea nr. 0-100 sistematică
Procedurale:
5.2  rezolvarea în două moduri a problemelor de acest fel
explicatia, exercitiul
 probleme cu mai mult de două operatii Probleme si exercitii Aprecieri globale si
problematizare
AVAP – 2.6  unde si vibratii individuale
Organizare:
frontal, individ., grup
Materiale:
-propunerea unei reţete pentru un preparat alimentar (rubrica Activitate în perechi); Observarea
CLR manual
- realizarea unui anunț pentru mica publicitate (rubrica Activitate în grup); Modele de text sistematică
1.3; 3.2; Procedurale:
- completarea unei fișe cu specificații tehnice și de utilizare a unui produs electrocasnic, nonliterar
4.1; 4.2 conversaţia,
realizarea unei rețete culinare (rubrica Portofoliu;)
explicaţia, exercitiul
- Joc de rol: ”Sunt ziarist” – crearea unui articol pentru o revistă a copiilor (rubrica Ne Pag.16 Aprecieri globale si
AVAP-2.6 Organizare:
 imaginăm) individuale
frontal, individual
EFS - recomandarea exersării acestora la domiciliu; Complex de exerciţii - recomandarea
- exersarea independentă a săriturii; libere exersării acestora la
- parcurs aplicativ ce include săritura cu deplasare; domiciliu;
- joc dinamic. Săritură cu - exersarea
deplasare cu independentă a
desprindere de pe săriturii;
ambele picioare - parcurs aplicativ ce
include săritura cu
deplasare;
- joc dinamic.
MARTI

-citirea altor texte informative; (rubrica: ”Citim mai mult”)


Materiale:
CLR - înlocuirea unor cuvinte dintr-un text dat cu altele cu sens asemănător existente în Observarea
manual
1.3; 3.2; textul studiat ; Modele de text sistematică
Procedurale:
4.1; 4.2 exprimarea propriei păreri în legătură cu o relație cauză- nonliterar
conversaţia,
2h - completarea unei fișe cu specificații tehnice și de utilizare a unui produs electrocasnic,
explicaţia, exercitiul
realizarea unei rețete culinare (rubrica Portofoliu;) efect Pag.17 Aprecieri globale si
Organizare:
AVAP-2.6 - realizarea unui anunț pentru mica publicitate (rubrica Activitate în grup); individuale
frontal, individual

11
-actualizarea cunoștințelor despre text; Materiale:
CLR identificarea regulilor pentru realizarea unui text; manual, CD,
 Alcătuirea unor Observarea
2.2; 2.3; -exerciții de observare și analiză a unor imagini; videoproiector
texte după imagini și sistematică
3.1 3.2; -formularea de întrebări și răspunsuri, pornind de la imagini date; Procedurale:
întrebărit
4.1; 4.2 -exerciții de activizare și dezvoltare a conversaţia,
Aprecieri globale si
vocabularului explicaţia, exercitiul
Pag.18 individuale
DP-2.3 - formularea de însușiri pentru o Organizare:
 serie de cuvinte date; descrierea unor obiecte cu ajutorul comparațiilor); frontal, individual

Materiale:
culegere, fisă de
MEM – 1.4;  ex. de înmultire a unui nr. cu o sumă/ diferență Observarea
lucru
1.5; 1.6;  exercitii care presupun ordinea operatiilor Înmultirea nr. 0-100 sistematică
Procedurale:
5.2  rezolvarea în două moduri a problemelor de acest fel
explicatia, exercitiul
 probleme cu mai mult de două operatii Probleme si exercitii Aprecieri globale si
problematizare
AVAP – 2.6  unde si vibratii individuale
Organizare:
frontal, individ., grup
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Despre muzică Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  discuţie despre instrumentele muzicale şi rolul în orchestră; manual, creioane sistematică
2.4.  observarea liniilor cu care au fost conturate instrumentele muzicale ilustrate şi explicarea colorate/acuarele,
CLR – 2.1. modului de desenare; Muzica, pasiunea foi, vas pentru apă,
 stabilirea planului de lucru şi a locului pe foaie; mea laptop
 adăugarea detaliilor fiecărui desen Resurse procedurale:
 vizionare/audiţie filmuleţ despre instrumente muzicale Instrumente conversaţia,
https://www.youtube.com/watch?v=DHI1ld0d-do; muzicale explicaţia, exerciţiul
 desen/pictură: Instrumentul preferat. Forme de
organizare:
activitate individuală
TIC
MIERCURI Materiale:
Manual, fisă de
CLR scrierea unui text de 5-7 enunţuri pe o temă din sfera de interes a copiilor (întâlnire cu Scrierea imaginativă Observarea
lucru, poezii
2.2; 3.2; un personaj de basm, o călătorie într-o lume imaginară, vis într-o noapte de iarnă etc.), pe baza unei benzi sistematică
Procedurale:
4.1; 4.2 având la dispoziție o imagine și un set de întrebări; desenate
conversaţia,
scrierea imaginativă a unui text după benzi desenate; Aprecieri globale si
explicaţia, exercitiul
AVAP – 2.6  formularea unor păreri despre textele realizate și prezentate de colegi. Pag.19 individuale
Organizare:
frontal, individual
REL

MEM – 1.4;  ex. de înmultire a unui nr. cu o sumă/ diferență Recapitulare Materiale: Observarea
1.5; 1.6;  exercitii care presupun ordinea operatiilor culegere, fisă de sistematică
5.2  rezolvarea în două moduri a problemelor de acest fel Probleme si exercitii lucru
12
 probleme cu mai mult de două operatii Procedurale: Aprecieri globale si
AVAP – 2.6  unde si vibratii explicatia, exercitiul individuale
problematizare
Organizare:
frontal, individ., grup
DP - participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri, pentru exersarea exprimării materiale: caiet, fişe Aprecieri verbale
2.1 emoţiilor în situaţii variate de lucru, rechizite
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente procedurale: Joc de rol
conversaţia Observarea
euristică, exerciţiul,
muncă
independentă,
problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
activitate frontală,
activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
JOI Materiale:
CLR Observarea
manual
1.3; 3.2;  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie sistematică
Recapitulare Procedurale:
4.1; 4.2  ex. applicative de întelegere a textului
conversaţia,
2h  scrierea tuturor variantelor de despărtire în silabe a cuvintelor date
explicaţia, exercitiul
 alcătuirea unui text pe baza benzii desenate Aprecieri globale si
Organizare:
AVAP-2.6 individuale
frontal, individual
Test de evaluare
CLR
1.1; 1.2;  formulare de răspunsuri la întrebări legate de un text dat  Evaluare
Muncă
1.3; 3.1;  scrierea tuturor variantelor de despărtire în silabe a cuvintelor date
independentă Evaluare sumativă
4.1; 4.2  alcătuirea unui text pe baza benzii desenate Ameliorare
 verificarea corectitudinii rezolvării testului /dezvoltare
Activitate
individuală
Materiale:
culegere, fisă de
MEM – 1.4;  ex. de înmultire a unui nr. cu o sumă/ diferență Observarea
lucru
1.5; 1.6;  exercitii care presupun ordinea operatiilor Recapitulare sistematică
Procedurale:
5.2  rezolvarea în două moduri a problemelor de acest fel
explicatia, exercitiul
 probleme cu mai mult de două operatii Probleme si exercitii Aprecieri globale si
problematizare
AVAP – 2.6  unde si vibratii individuale
Organizare:
frontal, individ., grup
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Despre muzică Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  discuţie despre instrumentele muzicale şi rolul în orchestră; manual, creioane sistematică
2.4.  observarea liniilor cu care au fost conturate instrumentele muzicale ilustrate şi explicarea colorate/acuarele,
CLR – 2.1. modului de desenare; Muzica, pasiunea foi, vas pentru apă,
13
 stabilirea planului de lucru şi a locului pe foaie; mea laptop
 adăugarea detaliilor fiecărui desen Resurse procedurale:
 vizionare/audiţie filmuleţ despre instrumente muzicale Instrumente conversaţia,
https://www.youtube.com/watch?v=DHI1ld0d-do; muzicale explicaţia, exerciţiul
 desen/pictură: Instrumentul preferat. Forme de
organizare:
activitate individuală
VINERI MM – 1.4.;  explicarea regulilor care trebuie respectate atunci când se cântă în cor; Să cântăm în cor! Resurse materiale: Observarea
2.1.  exerciţii de respiraţie; manual sistematică
 exerciţii de dicţie; Cărticica mea, tipărit/digital, CD,
 exerciţii ritmice; melodie populară laptop, instrumente
 joc muzical: Ştafeta; pentru acompaniat
 interpretarea, în cor, a cântecului Cărticica mea, melodie populară; Resurse procedurale:
 exerciţii de dirijare a corului de către elevi. conversaţia muzicală,
exerciţiul, jocul
didactic
Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală, în
perechi, pe grupe
 calculul produsului a două numere
Test de evaluare
MEM – 1.4;  aflarea unui nr. de n ori /cu n mai mare
1.5; 1.6;  numeremicsorarea/mărirea unui număr/
 Evaluare Muncă
3.1; 3.2; sume/diferente cu un număr/de un nr. de ori
Ameliorare independentă Evaluare sumativă
5.2  înmultirea unui număr cu o sumă/diferență
/dezvoltare
 exercitii care presupun ordinea operatiilor
Activitate
AVAP – 2.6  rezolvare de probleme utilizând operatii de înmultire si adunare/scădere
individuală
 unde si vibratii
ENG

EFS - recomandarea exersării acestora la domiciliu; Complex de exerciţii - recomandarea


- exersarea independentă a săriturii; libere exersării acestora la
- parcurs aplicativ ce include săritura cu deplasare; domiciliu;
- joc dinamic. Săritură cu - exersarea
deplasare cu independentă a
desprindere de pe săriturii;
ambele picioare - parcurs aplicativ ce
include săritura cu
deplasare;
- joc dinamic.

14
UNITATEA NR. 2- ,, Călătorii în lumi imaginare”
PERIOADA: 3 săptămâni
SAPTAMANA 4: 5.03 – 9.03
Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM – 1.4.;  explicarea necesităţii construirii instrumentelor muzicale; Cântarea cu Resurse materiale: Observarea
2.1.; 3.1.;  audiţie – instrumente muzicale; acompaniament manual, CD, laptop sistematică
3.4.  discuţii despre rolul şi importanţa instrumentelor muzicale/ Resurse procedurale:
CLR – 2.2. compozitorului/dirijorului/vocilor; Concertul, conversaţia euristică,
 interpretarea cântecului: Concertul, de Tănase Constantinescu. Tănase dialogul muzical,
Constantinescu explicaţia, exerciţiul,
demonstraţia, jocul
muzical
Forme de
organizare:
activitate frontală
MEM Planetele Sistemului Materiale: Observarea
1.5 Solar manual, culegere, sistematică
1.6 - recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe planşe/modele simple/ în filme documentare; fisă de lucru
3.1 - discutarea unor articole care prezintă Sistemul Solar; Procedurale: Aprecieri globale si
5.2 explicatia, exercitiul, individuale
problematizare
Organizare:
frontal, individual
Materiale:
manual, CD,
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Textul narativ videoproiector
CLR  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie Text-suport: Procedurale:
Observarea
1.1; 1.2;  citirea selectivă în funcţie de anumite repere Necazurile unui citire explicativă,
sistematică
2.2; 2.3;  conversaţii pe teme de interes pentru copii miriapod când își conversaţia,
3.1 3.2; 4.1  explicarea folosirii semnelor de punctuație duce explicaţia, învăţarea
Aprecieri globale si
 explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în vocabularul copiilor copiii la cizmar după prin descoperire,
individuale
DP-2.3  formularea de răspunsuri la întrebări Gianni Rodari exercitiul
 exprimarea unor opinii, atitudini, observatii pag. 22 Organizare:
frontal, individual,
în perechi
EFS - observarea posturilor corecte / incorecte,corectări; Menţinerea Observare Evaluare reciprocă
- ex. de menţinere a stării de echilibru a corpului în poziţii şi acţiuni realizate cu puncte de poziţiilor stând pe sistematică a
sprijin reduse (pe o talpă, pe un vârf, pe un genunchi); vârfuri, pe un comporta-mentului
- exersarea prizelor şi a modalităţilor de acţiune cu braţele şi picioarele corespunzătoare genunchi, într-un de receptor /
obstacolului întâlnit (scară fixă, bancă de gimnastică); picior pe sol şi pe executor
- parcurs aplicativ; suprafeţe înguste şi Temă de lucru
- întreceri individuale / pe echipe. înălţate pentru acasă
individuali-zată (ex.
Căţărare – coborâre de menţinere a
cu ajutorul braţelor echilibrului)
15
şi picioarelor, pe
scară fixă, prin
păşire şi apucări
succesive
Complex de
dezvoltare fizică
MARTI Dialog despre
citirea textului în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț;
călătorii în lumi
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de dialog) sau Materiale:
imaginare-personaje
respectând un detaliu/ o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte") manual, CD,
CLR fantastice; Text-
- autocorectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/ propoziţia citit(ă) nu are sens, videoproiector Observarea
2.2; 2.3; suport:
identificarea şi analizarea ilustraţiei care însoţește textul; Procedurale: sistematică
3.1 3.2; Necazurile unui
 - dialog despre personajele dintr-o imagine dată; conversaţia,
4.1; 4.2 miriapod când își
 repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi informaţii explicaţia, exercitiul Aprecieri globale si
DP-2.3 duce
 formulare de răspunsuri la întrebări Organizare: individuale
AVAP-2.6 copiii la cizmar după
 relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat frontal, individual,
Gianni Rodari
 precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la început, mai întâi, prima în perechi
pag. 23
dată, apoi, după aceea, până la urmă etc.
Materiale:
manual, CD,
CLR -identificarea tipurilor de bilete: de mulțumire, de informare, de solicitare;
videoproiector Observarea
2.2; 2.3; - reconstituirea unui bilet din fragmente de tip-puzzle; Scrierea
Procedurale: sistematică
3.1 3.2; - descifrarea unui mesaj codat (citirea literelor invers) și transcrierea biletului în funcțională:
conversaţia,
4.1; 4.2 varianta corectă; Biletul
explicaţia, exercitiul Aprecieri globale si
DP-2.3 - completarea unor bilete lacunare; Pag 24
Organizare: individuale
AVAP-2.6  - scrierea unui bilet către un personaj din textul citit;
frontal, individual,
în perechi
MEM Planetele Sistemului Materiale: Observarea
1.5 Solar manual, culegere, sistematică
1.6 - recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe planşe/modele simple/ în filme documentare; fisă de lucru
3.1 - discutarea unor articole care prezintă Sistemul Solar; Procedurale: Aprecieri globale si
5.2 explicatia, exercitiul, individuale
problematizare
Organizare:
frontal, individual
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Despre muzică Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  colectarea/procurarea unor pietricele, beţe, nuci, boabe, pahare de plastic, cutii metalice; manual, pietricele, sistematică
2.5.  observarea materialelor şi descrierea lor; beţe, nuci, boabe,
 realizarea unor instrumente muzicale de jucărie folosind materialele procurate; Instrumente pahare de plastic,
 decorarea instrumentelor realizate cu materiale pe care le are la îndemână; muzicale de jucărie cutii metalice
 inventarea unui ritm pentru o scenă dintr-o poveste. Resurse procedurale:
conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
Forme de
organizare:
MM – 2.1. activitate individuală
16
TIC
MIERCURI -scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de solicitare, cu respectarea -
Materiale:
convenţiilor folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu alineat, Scrierea
manual, fisă de lucru Observarea
CLR utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie, utilizarea formulelor de adresare, de funcțională:
Procedurale: sistematică
1.3; 3.1 solicitare, de mulţumire, de salut etc., corespunzătoare unui anumit context) Biletul
conversaţia,
3.2; 4.1 - descifrarea unui mesaj codat (citirea literelor invers) și transcrierea biletului în
explicaţia, exercitiul Aprecieri globale si
DP-2.3 varianta corectă;
Organizare: individuale
- completarea unor bilete lacunare; Pag.25
frontal, individual
 Mesajul buclucaș-joc didactic;
REL

MEM Împărțirea Materiale: Observarea


1.5 - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la numerelor naturale manual, culegere, sistematică
1.6 înmulţire; folosind scăderea fisă de lucru
3.1 repetată Procedurale: Aprecieri globale si
5.2 explicatia, exercitiul, individuale
problematizare
Organizare:
frontal, individual
DP - participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri, pentru exersarea exprimării Emoții de bază - frica materiale: caiet, fişe Aprecieri verbale
2.1 emoţiilor în situaţii variate de lucru, rechizite
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente procedurale: Joc de rol
conversaţia Observarea
euristică, exerciţiul,
muncă
independentă,
problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
frontală, activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
JOI Materiale:
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
CLR manual, CD,
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere  Textul narativ Observarea
2.2; 2.3; videoproiector
 conversaţii pe teme de interes pentru copii ”Povestea unui gât sistematică
3.1 3.2; Procedurale:
 explicarea folosirii semnelor de punctuație de sticlă” de H.C.
4.1; 4.2 conversaţia,
 explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în vocabularul copiilor Andersen Aprecieri globale si
explicaţia, exercitiul
 formularea de răspunsuri la întrebări pag. 26 individuale
DP-2.3 Organizare:
 exprimarea unor opinii, atitudini, observatii
frontal, individual
-formularea de întrebări referitoare la răspunsurile date;  Formulare de Materiale: Observarea
CLR
- povestirea orală a textului cu ajutorul ideilor principale; întrebări și manual, fisă de lucru sistematică
1.3; 3.1
- ilustrarea, printr-un desen, a momentului preferat din textul lecturat; răspunsuri videoproiector
3.2; 4.1
- transcrierea unui fragment din text cu respectarea unui anumit reper; ”Povestea unui gât Procedurale: Aprecieri globale si
AVAP – 2.6
- transcrierea selectivă a unor enunțuri din textul-suport; de sticlă” de H.C. conversaţia, individuale
17
-- scrierea după dictare a unui dialog din text; Andersen explicaţia, exercitiul
”Citim mai mult” pag. 27 Organizare:
individual, în perechi
MEM Împărțirea Materiale: Observarea
1.5 - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la numerelor naturale manual, culegere, sistematică
1.6 înmulţire; folosind scăderea fisă de lucru
3.1 repetată Procedurale: Aprecieri globale si
5.2 explicatia, exercitiul, individuale
problematizare
Organizare:
frontal, individual
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Despre muzică Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  colectarea/procurarea unor pietricele, beţe, nuci, boabe, pahare de plastic, cutii metalice; manual, pietricele, sistematică
2.5.  observarea materialelor şi descrierea lor; beţe, nuci, boabe,
 realizarea unor instrumente muzicale de jucărie folosind materialele procurate; Instrumente pahare de plastic,
 decorarea instrumentelor realizate; muzicale de jucărie cutii metalice
 inventarea unui ritm pentru o scenă dintr-o poveste. Resurse procedurale:
conversaţia,
exerciţiul
Forme de
MM – 2.1. organizare:
activitate individuală
VINERI MM – 1.4.;  explicarea necesităţii construirii instrumentelor muzicale; Cântarea cu Resurse materiale: Observarea
2.1.; 3.1.;  audiţie – instrumente muzicale; acompaniament manual, CD, laptop sistematică
3.4.  discuţii despre rolul şi importanţa instrumentelor muzicale/ Resurse procedurale:
CLR – 2.2. compozitorului/dirijorului/vocilor; Concertul, conversaţia euristică,
 interpretarea cântecului: Concertul, de Tănase Constantinescu, executând mişcări pentru Tănase dialogul muzical,
fiecare refren; Constantinescu explicaţia, exerciţiul,
 cântarea cu acompaniament: cadrul didactic, un coleg, maracase. demonstraţia, jocul
muzical
Forme de
organizare:
activitate frontală
MEM Împărțirea – Materiale: Observarea
1.5 - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element operația inversă manual, culegere, sistematică
1.6 neutru), fără precizarea terminologiei; înmulțirii fisă de lucru
3.1 rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ diferenţe de termeni egali; Terminologie Procedurale: Aprecieri globale si
5.2 - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la explicatia, exercitiul, individuale
înmulţire; problematizare
Organizare:
frontal, individual
ENG

EFS - observarea posturilor corecte / incorecte,corectări; Menţinerea Observare Evaluare reciprocă


- ex. de menţinere a stării de echilibru a corpului în poziţii şi acţiuni realizate cu puncte de poziţiilor stând pe sistematică a
sprijin reduse (pe o talpă, pe un vârf, pe un genunchi); vârfuri, pe un comporta-mentului
18
- exersarea prizelor şi a modalităţilor de acţiune cu braţele şi picioarele corespunzătoare genunchi, într-un de receptor /
obstacolului întâlnit (scară fixă, bancă de gimnastică); picior pe sol şi pe executor
- parcurs aplicativ; suprafeţe înguste şi Temă de lucru
- întreceri individuale / pe echipe. înălţate pentru acasă
individuali-zată (ex.
Căţărare – coborâre de menţinere a
cu ajutorul braţelor echilibrului)
şi picioarelor, pe
scară fixă, prin
păşire şi apucări
succesive
Complex de
dezvoltare fizică

SAPTAMANA 5: 12.03 – 16.03

Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM – 1.3.;  explicarea rolului şi importanţei unui solist; Să cântăm cu solist!  Resurse materiale: Observarea
2.2; 3.1.  exerciţii de respiraţie/de dicţie/de încălzire a vocii; manual, CD, laptop sistematică
 intonarea unor vocale urcând/coborând vocea – dirijat; Mamei,  Resurse
CLR – 1.3.  joc muzical: Urmăreşte albinuţa!; Marţian Negrea procedurale:
 citirea versurilor cântecului, însoţită de bătaia măsurii; exerciţiul, jocul
 interpretarea după auz a cântecului Mamei, Marţian Negrea; didactic
AVAP – 2.2.  desen: Buchet de flori pentru mama.  Forme de
organizare:
activitate frontală, în
perechi, pe grupe
MEM
 Formulare de Materiale:
-formularea de întrebări referitoare la răspunsurile date;
întrebări și manual, fisă de lucru
- povestirea orală a textului cu ajutorul ideilor principale; Observarea
CLR răspunsuri videoproiector
- ilustrarea, printr-un desen, a momentului preferat din textul lecturat; sistematică
1.3; 3.1 ”Povestea unui gât Procedurale:
- transcrierea unui fragment din text cu respectarea unui anumit reper;
3.2; 4.1 de sticlă” de H.C. conversaţia,
- transcrierea selectivă a unor enunțuri din textul-suport; Aprecieri globale si
AVAP – 2.6 Andersen explicaţia, exercitiul
-- scrierea după dictare a unui dialog din text; individuale
pag. 27 Organizare:
”Citim mai mult”
individual, în perechi
EFS - deplasări în echilibru (înainte, înapoi, lateral) pe suprafeţe înguste şi înălţate; Combinaţii de poziţii Observare Aprecieri colective şi
- exersarea combinaţiilor de poziţii şi mişcări; introduse în sistematică a individuale
- exersarea escaladării; conţinutul comporta-mentului
parcurs aplicativ; parcursurilor de receptor
- întreceri. aplicative

19
Escaladare cu
apucare, sprijin şi
păşire pe / peste
obstacol.
Complex de
dezvoltare fizică
MARTI -extragerea informațiilor esențiale din text; (”Piramida textului”, rubrica ”Activitate în
grup”) Materiale:
- formularea unei păreri referitoare la calitățile personaj; (rubrica ”Spune-ți părerea”)  Formularea manual, fisă de lucru
Observarea
CLR crearea unui limbaj secret și utilizarea lui în formule de salut, permisiune, solicitare; propriei păreri Text- videoproiector
sistematică
1.3; 3.1 (rubrica Activitate în perechi); suport: Procedurale:
3.2; 4.1 - separarea elementelor reale de cele imaginare din text (rubrica Portofoliu) ”Povestea unui gât conversaţia,
Aprecieri globale si
DP-2.3 - formularea unor calități apreciate la o anumită profesie (”Cheia dorințelor”, rubrica Ne de sticlă” de H.C. explicaţia, exercitiul
individuale
jucăm) Andersen Organizare:
- scrierea planului simplu de idei sub formă de titluri; transformarea titlurilor în frontal, individual
propoziții;
Materiale:
identificarea, într-un text, a cuvintelor într-o, într-un; manual, CD,
CLR Observarea
- plasarea unor cuvinte, dintr-o listă dată, care pot urma după ortogramele într-o/întrun; videoproiector
1.1; 1.2; Scrierea corectă a sistematică
- exemplificarea și scrierea unor cuvinte care pot urma după ortogramele într-o/întrun; Procedurale:
2.2; 2.3; cuvintelor într-o /
- plasarea cuvintelor potrivite (într-o, într-un) într-un text; citire explicativă,
3.1 3.2; 4.1 într-un
- selectarea variantei potrivite dintre într-o/într-un pentru completarea unor enunțuri; conversaţia,
pag.29 Aprecieri globale si
- completarea unor enunțuri cu forma corectă a cuvintelor într-o, într-un, explicaţia, exercitiul
DP-2.3 individuale
- formularea unor enunțuri cu utilizarea cuvintelor într-o, într-un; Organizare:
frontal, individual
MEM Împărțirea – Materiale: Observarea
1.5 - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element operația inversă manual, culegere, sistematică
1.6 neutru), fără precizarea terminologiei; înmulțirii fisă de lucru
3.1 rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ diferenţe de termeni egali; Procedurale: Aprecieri globale si
5.2 - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la explicatia, exercitiul, individuale
înmulţire; problematizare
Organizare:
frontal, individual

AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Jurnalul unei plante  Resurse materiale: Observare
2.1.; 2.2.;  citirea unor fragmente din textul Frunza, de Emil Gârleanu; manual, creioane sistematică
2.3.  discuţii despre mesajul transmis de autor; colorate/acuarele,
CLR – 2.1.  extragerea cuvintelor/expresiilor semnificative; Frunze foi, vas pentru apă,
 desen/pictură unul dintre cele patru tablouri, utilizând linii, puncte, pete de culoare; laptop
 audiţie Frunza, Mircea Baniciu https://www.youtube.com/watch?v=x0rgzUT9zFU.  Resurse
procedurale:
MM – 1.1. conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
 Forme de

20
organizare:
activitate
individuală,
activitate pe grupe
TIC
MIERCURI Materiale:
CLR Manual, fisă de
Observarea
2.2; 3.2;  variantei potrivite dintre într-o/într-un pentru completarea unor enunțuri; Scrierea corectă a lucru, poezii
sistematică
4.1; 4.2 - completarea unor enunțuri cu forma corectă a cuvintelor într-o, într-un, cuvintelor într-o / Procedurale:
- formularea unor enunțuri cu utilizarea cuvintelor într-o, într-un; într-un conversaţia,
Aprecieri globale si
 - ordonarea unor cuvinte date în propoziții; pag.29 explicaţia, exercitiul
individuale
AVAP – 2.6 Organizare:
frontal, individual
REL

MEM Materiale: Observarea


1.5 - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element Împărțirea la 2. manual, culegere, sistematică
1.6 neutru), fără precizarea terminologiei; Împărțirea la 3 fisă de lucru
3.1 rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ diferenţe de termeni egali; Procedurale: Aprecieri globale si
5.2 - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la explicatia, exercitiul, individuale
înmulţire; problematizare
Organizare:
frontal, individual

DP - dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente Emoții de bază - . materiale: caiet, Aprecieri verbale
2.1 - exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru exprimarea în mod sănătos a emoţiilor furia fişe de lucru,
- scrierea unor texte formate din 4-5 propoziţii despre cum s-au simţit în diverse situaţii rechizite Joc de rol
procedurale: Observarea
conversaţia comportamentului
euristică, exerciţiul, elevilor în diferite
muncă situaţii
independentă,
problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
activitate frontală,
activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
JOI -formularea de întrebări referitoare la răspunsurile date;  Formulare de Materiale:
Observarea
CLR - povestirea orală a textului cu ajutorul ideilor principale; întrebări și manual, fisă de lucru
sistematică
1.3; 3.1 - ilustrarea, printr-un desen, a momentului preferat din textul lecturat; răspunsuri videoproiector
3.2; 4.1 - transcrierea unui fragment din text cu respectarea unui anumit reper; ”Povestea unui gât Procedurale:
Aprecieri globale si
AVAP – 2.6 - transcrierea selectivă a unor enunțuri din textul-suport; de sticlă” de H.C. conversaţia,
individuale
-- scrierea după dictare a unui dialog din text; Andersen explicaţia, exercitiul
21
”Citim mai mult” pag. 27 Organizare:
individual, în perechi
Materiale:
CLR Manual, fisă de
Observarea
2.2; 3.2;  variantei potrivite dintre într-o/într-un pentru completarea unor enunțuri; Scrierea corectă a lucru, poezii
sistematică
4.1; 4.2 - completarea unor enunțuri cu forma corectă a cuvintelor într-o, într-un, cuvintelor într-o / Procedurale:
- formularea unor enunțuri cu utilizarea cuvintelor într-o, într-un; într-un conversaţia,
Aprecieri globale si
 - ordonarea unor cuvinte date în propoziții; pag.29 explicaţia, exercitiul
individuale
AVAP – 2.6 Organizare:
frontal, individual
MEM Împărțirea la 4. Materiale: Observarea
1.5 - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element Împărțirea la 5 manual, culegere, sistematică
1.6 neutru), fără precizarea terminologiei; fisă de lucru
3.1 rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ diferenţe de termeni egali; Procedurale: Aprecieri globale si
5.2 - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la explicatia, exercitiul, individuale
înmulţire; problematizare
Organizare:
frontal, individual

AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Jurnalul unei plante  Resurse materiale: Observare
2.5.;  observarea unor frunze strânse din grădina şcolii; manual, creioane sistematică
2.2.;  observarea lucrărilor din manual şi stabilirea asemănărilor/ deosebirilor; colorate/acuarele,
2.3.  identificarea culorilor frunzelor în fiecare anotimp; Covor de frunze foi, vas pentru apă,
 observarea liniilor care se repetă de-o parte şi de alta a frunzelor; laptop
 desenarea unui covor de frunze de forme şi mărimi diferite, suprapuse din loc în loc şi  Resurse
completarea detaliilor (nervuri). procedurale:
CLR – 3.3. conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
 Forme de
organizare:
activitate individuală
VINERI MM – 1.3.;  exerciţii de respiraţie/de dicţie; Să cântăm cu solist!  Resurse materiale: Observarea
2.2; 3.1.  exerciţii de încălzire a vocii; manual, CD, laptop sistematică
 intonarea unor vocale urcând/coborând vocea – dirijat; Mamei,  Resurse
CLR – 1.3.  joc muzical: Urmăreşte albinuţa!; Marţian Negrea procedurale:
 audiţie: melodia Mama, de Temistocle Popa; exerciţiul, jocul
 citirea versurilor cântecului, însoţită de bătaia măsurii; didactic
AVAP –  interpretarea după auz a cântecului Mamei, Marţian Negrea  Forme de
2.2.  https://www.versuri.online/mamei-cantece-pentru-copii-versuri_b082591ba.html; organizare:
 interpretarea cântecului de către doi solişti şi cor; activitate frontală, în
 Joc: Dirijorul! – un elev dirijează soliştii şi corul; perechi, pe grupe
 desen: Chipul mamei.
MEM - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o mulţime dată; Consolidare Materiale: Observarea
1.5; 1.6; - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei mulţimi pentru - împărţirea prin manual, culegere, sistematică
3.1; 5.1; determinarea cardinalului acesteia; scădere repetată şi fisă de lucru
5.2 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei diferenţe de termeni egali; folosind relaţia cu Procedurale: Aprecieri globale si
22
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţirea explicatia, exercitiul, individuale
înmulţire; - împărţirea la 2, la problematizare
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; 3, la 4 si la 5 Organizare:
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ - planetele frontal, individual
dublul etc.”; Sistemului Solar
ENG

EFS - deplasări în echilibru (înainte, înapoi, lateral) pe suprafeţe înguste şi înălţate; Combinaţii de poziţii Observare Aprecieri colective şi
- exersarea combinaţiilor de poziţii şi mişcări; introduse în sistematică a individuale
- exersarea escaladării; conţinutul comporta-mentului
parcurs aplicativ; parcursurilor de receptor
- întreceri. aplicative

Escaladare cu
apucare, sprijin şi
păşire pe / peste
obstacol.
Complex de
dezvoltare fizică

SAPTAMANA 6: 19.03 – 23.03

Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM – 1.4.;  explicarea rolului corpului uman de instrument care poate fi folosit în acompanierea Percuţia corporală  Resurse materiale: Observarea
2.1. cântecelor; manual sistematică
 învăţarea unor mişcări de percuţie corporală; Dacă vesel se tipărit/digital, CD,
 executarea mişcărilor învăţate, respectând combinaţii date, din ce în ce mai repede; trăieşte, laptop, instrumente
 confecţionarea unor jetoane pe care să scrie simbolurile pentru percuţie corporală; după auz pentru acompaniat
AVAP –  realizarea unor combinaţii de jetoane şi executarea mişcărilor;  Resurse
3.2.  exerciţii de respiraţie/de dicţie/ritmice;interpretarea cântecului Dacă vesel se trăieşte. procedurale:
conversaţia muzicală,
exerciţiul, jocul
didactic
 Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală, în
perechi, pe grupe
MEM - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o mulţime dată; Împărțirea la 6. Materiale: Observarea
1.5; 1.6; - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei mulţimi pentru Împărțirea la 7 manual, culegere, sistematică
3.1; 5.1; determinarea cardinalului acesteia; fisă de lucru
5.2 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei diferenţe de termeni egali; Procedurale: Aprecieri globale si
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la explicatia, exercitiul, individuale
înmulţire; problematizare

23
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; Organizare:
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ frontal, individual
dublul etc.”;
Materiale:
- citirea în ritm propriu a unui text nonliterar; Textul narativ Observarea
CLR manual
- citirea textului în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț; Iepurașul sistematică
1.3; 3.2; Procedurale:
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, semne de punctuație) sau palavragiu”
4.1; 4.2 conversaţia,
respectând un detaliu/ o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte"); după V. Kapninski
explicaţia, exercitiul
- formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin în condiţiile Aprecieri globale si
AVAP-2.6 Organizare:
neînţelegerii unui mesaj oral; Pag.30 individuale
frontal, individual
EFS - executarea unui complex de dezvoltare fizică; Probă de control – Probă practică
- joc dinamic. Complex de
dezvoltare fizică
BAREM
-primele 4 exerciţii şi primii 4 timpi din fiecare – suficient
- primele 5 exerciţii în 4x8 timpi fiecare- bine
- întregul complex- f. bine
MARTI Textul narativ
Povestire orală
- - scrierea unor comparații pentru cuvinte date; Materiale:
CLR - Scrierea Observarea
- Joc de rol: ”Microfonul magic”- realizarea unui dialog, pornind de la textul citit, pe manual
1.3; 3.2; imaginativă sistematică
baza unor formule date (rubrica Activitate în perechi); Procedurale:
4.1; 4.2 Text suport
- joc didactic: ”Fazan”(rubrica ”Ne jucăm”;) conversaţia,
Iepurașul
- realizarea unui desen care să ilustreze un obiect inventat; scrierea unei liste de explicaţia, exercitiul
palavragiu” Aprecieri globale si
întrebuințări (rubrica Ne imaginăm); Organizare:
AVAP-2.6 după V. Kapninski individuale
- exprimarea unei păreri critice privind identificarea cu un anumit personaj frontal, individual
Pag.31
identificarea, într-un text, a cuvintelor dintr-o, dintr-un;
Materiale:
- plasarea unor cuvinte, dintr-o listă dată, care pot urma după ortogramele dintro/
Manual, fisă de
CLR dintr-un; Observarea
Scrierea corectă a lucru, poezii
2.2; 3.2; - exemplificarea și scrierea unor cuvinte care pot urma după ortogramele dintr-o/dintrun; sistematică
cuvintelor dintr-o , Procedurale:
4.1; 4.2 - plasarea cuvintelor potrivite (dintr-o, dintr-un) într-un text;
dintr-un conversaţia,
- selectarea variantei potrivite dintre dintr-o/dintr-un pentru completarea unor Aprecieri globale si
Pag.33 explicaţia, exercitiul
AVAP – 2.6 enunțuri; individuale
Organizare:
- completarea unor enunțuri cu forma corectă a cuvintelor dintr-o, dintr-un,
frontal, individual
 - formularea unor enunțuri cu utilizarea cuvintelor dintr-o, dintr-un;
MEM - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o mulţime dată; Împărțirea la 8. Materiale: Observarea
1.5; 1.6; - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei mulţimi pentru Împărțirea la 9 manual, culegere, sistematică
3.1; 5.1; determinarea cardinalului acesteia; fisă de lucru
5.2 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei diferenţe de termeni egali; Procedurale: Aprecieri globale si
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la explicatia, exercitiul, individuale
înmulţire; problematizare
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; Organizare:
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ frontal, individual
dublul etc.”;
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Jurnalul unei plante  Resurse materiale: Observare
24
2.1; 2.3.;  completarea jurnalului de învăţare cu mesaje pe care le pot transmite plantele; manual, carton sistematică
2.4.  desenarea florilor/ a tulpinilor; colorat, tub de la
 decuparea după contur; Flori hârtia igienică,
 lipirea părţilor componente pe tubul de hârtie igienică; foarfec, lipici
 audiţie Flori de primăvară https://www.youtube.com/watch?v=Jrrui59to20;  Resurse
procedurale:
conversaţia,
MM – 2.1. explicaţia, exerciţiul
 Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală
TIC
MIERCURI identificarea, într-un text, a cuvintelor dintr-o, dintr-un;
Materiale:
- plasarea unor cuvinte, dintr-o listă dată, care pot urma după ortogramele dintro/
Manual, fisă de
CLR dintr-un; Observarea
Scrierea corectă a lucru, poezii
2.2; 3.2; - exemplificarea și scrierea unor cuvinte care pot urma după ortogramele dintr-o/dintrun; sistematică
cuvintelor dintr-o , Procedurale:
4.1; 4.2 - plasarea cuvintelor potrivite (dintr-o, dintr-un) într-un text;
dintr-un conversaţia,
- selectarea variantei potrivite dintre dintr-o/dintr-un pentru completarea unor Aprecieri globale si
Pag.33 explicaţia, exercitiul
AVAP – 2.6 enunțuri; individuale
Organizare:
- completarea unor enunțuri cu forma corectă a cuvintelor dintr-o, dintr-un,
frontal, individual
 - formularea unor enunțuri cu utilizarea cuvintelor dintr-o, dintr-un;
REL

MEM - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o mulţime dată; Consolidare Materiale: Observarea
1.5; 1.6; - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei mulţimi pentru - împărţirea prin manual, culegere, sistematică
3.1; 5.1; determinarea cardinalului acesteia; scădere repetată şi fisă de lucru
5.2 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei diferenţe de termeni egali; folosind relaţia cu Procedurale: Aprecieri globale si
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţirea explicatia, exercitiul, individuale
înmulţire; - împărţirea problematizare
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; - planetele Organizare:
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ Sistemului Solar frontal, individual
dublul etc.”;
DP - dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente Recapitulare . materiale: caiet, Aprecieri verbale
2.1 - exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru exprimarea în mod sănătos a emoţiilor fişe de lucru,
- scrierea unor texte formate din 4-5 propoziţii despre cum s-au simţit în diverse situaţii rechizite Joc de rol
procedurale: Observarea
conversaţia comportamentului
euristică, exerciţiul, elevilor în diferite
muncă situaţii
independentă,
problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
Organizare:
activitate frontală,
25
activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
JOI Materiale:
Observarea
CLR - ordonarea unor cuvinte date pentru a obține propoziții; manual
Recapitulare sistematică
1.3; 3.2; - completarea enunțurilor date cu informații din textele studiate cu utilizarea Procedurale:
Pag. 34
4.1; 4.2 conectorilor fiindcă, pentru că, deoarece; conversaţia,
- crearea altor titluri pentru textele studiate; explicaţia, exercitiul
Aprecieri globale si
AVAP-2.6 - identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textele studiate Organizare:
individuale
frontal, individual
-citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie;
Test de evaluare
CLR - completarea spațiilor punctate cu ortogramele într-o/într-un;
1.1; 1.2; - descrierea obiectelor vestimentare ale unui personaj;  Evaluare
Muncă
1.3; 3.1; - ordonarea unor cuvinte date pentru a obține propoziții;
independentă Evaluare sumativă
4.1; 4.2 - scrierea unui bilet de mulțumire adresat unui personaj din textul citit; Ameliorare
- exprimarea unei păreri critice în legătură cu modul de a gândi/acționa al unui /dezvoltare
Activitate
personaj din textul citit ;
individuală
 - identificarea informațiilor din text, explicit formulate prin itemi cu alegere multiplă;
 verificarea corectitudinii rezolvării testului
MEM - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o mulţime dată; Recapitulare Materiale: Observarea
1.5; 1.6; - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei mulţimi pentru - împărţirea prin manual, culegere, sistematică
3.1; 5.1; determinarea cardinalului acesteia; scădere repetată şi fisă de lucru
5.2 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei diferenţe de termeni egali; folosind relaţia cu Procedurale: Aprecieri globale si
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţirea explicatia, exercitiul, individuale
înmulţire; - împărţirea problematizare
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; - planetele Organizare:
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ Sistemului Solar frontal, individual
dublul etc.”;
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Jurnalul unei plante  Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  completarea jurnalului de învăţare cu mesaje pe care le pot transmite plantele; manual, cofraje de sistematică
2.4.  desenarea florilor/ a tulpinilor; ouă, acuarele,
 decuparea după contur; Flori pensulă, paie, foarfec,
 lipirea părţilor componente pe tubul de hârtie igienică; crenguţe uscate,
 audiţie Flori de primăvară https://www.youtube.com/watch?v=Jrrui59to20;  Resurse
procedurale:
conversaţia,
MM – 2.1. explicaţia,
demonstraţia,
exerciţiul

VINERI MM – 1.4.;  explicarea rolului corpului uman de instrument care poate fi folosit în acompanierea Percuţia corporală  Resurse materiale: Observarea
2.1. cântecelor; manual sistematică
 învăţarea unor mişcări de percuţie corporală; Dacă vesel se tipărit/digital, CD,
 executarea mişcărilor învăţate, respectând combinaţii date, din ce în ce mai repede; trăieşte, laptop, instrumente
26
 confecţionarea unor jetoane pe care să scrie simbolurile pentru percuţie corporală; după auz pentru acompaniat
AVAP – 3.2.  realizarea unor combinaţii de jetoane şi executarea mişcărilor;  Resurse
 exerciţii de respiraţie/de dicţie/ritmice;interpretarea cântecului Dacă vesel se trăieşte; procedurale:
 intonarea cântecului cu mişcările sugerate; conversaţia muzicală,
 interpretarea cântecului cu solist şi cor; exerciţiul, jocul
 https://www.youtube.com/watch?v=H-5Axdbw5QM didactic
 Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală, în
perechi, pe grupe
MEM - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei diferenţe de termeni egali; Proba de evaluare Materiale: Observarea
1.5; 1.6; - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la Fişe de recuperare/ sistematică
3.1; 5.1; înmulţire; dezvoltare
5.2 - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; Procedurale: Analiza şi aprecierea
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ explicatia, exercitiul răspunsurilor
dublul etc.”; problematizare
Organizare:
frontal, individual
ENG

EFS - execuţii repetate ale fiecărui procedeu de aruncare cu obiecte de forme şi dimensiuni Aruncare obiecte de forme şi Observare
diferite; azvârlită la ţintă, la dimensiuni diferite; sistematică
- parcurs aplicativ; partener, la distanţă
- joc dinamic. Autoevaluare
Intreceri pe 25 m .
UNITATEA NR. 3- ,, Vestitorii primăverii”
PERIOADA: 2 săptămâni
SAPTAMANA 7: 26.03 – 30.03
Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM – 1.4.;  exerciţii de respiraţie; Oraşul Cor  Resurse materiale: Observarea
2.1.; 3.1.;  exerciţii de dicţie; manual, CD, laptop sistematică
3.4.  exerciţii ritmice;  Resurse
 exerciţii de percuţie corporală; procedurale:
 exerciţii de încălzire a vocii; conversaţia euristică,
 jocuri muzicale: Cântă ce îţi spun, Recunoaşte cântecul; dialogul muzical,
 discuţii despre rolul şi importanţa instrumentelor muzicale/ explicaţia, exerciţiul,
CLR – 2.2. compozitorului/dirijorului/vocilor; demonstraţia, jocul
 audiţie muzicală Cavalerul căluţului de lemn, de Robert Schumann; muzical
 realizarea unui instrument de suflat din paie de plastic.  Forme de
organizare:
AVAP – 1.4. activitate frontală,
pe grupe
MEM Efectuarea de înmultiri/împărtiri în concentrul 0-1000, prin adunări/scăderi repetate Cazuri speciale de Materiale: Observarea
1.5,1.6, 3.1 Efectuarea probei împărtirii prin înmultire si prin împărtire împărțire Fişe de recuperare/ sistematică
27
Efectuarea probei înmultirii prin înmultire si prin împărtire dezvoltare
CLR 1.1, Efectuarea de exercitii de împărtire pe baza operatiilor de înmultire date Procedurale: Analiza şi aprecierea
2.3, 3.1 Rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de înmultire/împărtire si verificarea explicatia, exercitiul răspunsurilor
prin operatia inversă problematizare
Organizare:
frontal, individual
Materiale:
- citirea în ritm propriu a unui text liric, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de manual, CD,
punctuaţie; Textul liric. videoproiector
CLR - citirea textului în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț;  Strofa. Versul Procedurale:
Observarea
1.1; 1.2; - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (vers, strofă) sau respectând un detaliu/  Text-suport: citire explicativă,
sistematică
2.2; 2.3; o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte") „Când conversaţia,
3.1 3.2; 4.1 - autocorectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/ propoziţia citit(ă) nu are sosesc cocoarele ”de explicaţia, învăţarea
Aprecieri globale si
sens, Passionaria prin descoperire,
individuale
DP-2.3 - identificarea şi analizarea ilustraţiei care însoţește textul; Stoicescu exercitiul
- identificarea titlului, autorului unui text liric; Pag. 36 Organizare:
 - identificarea strofelor și numărului de versuri din fiecare strofă, frontal, individual,
în perechi
EFS - execuţii repetate ale fiecărui procedeu de aruncare cu obiecte de forme şi dimensiuni Aruncare Observare
diferite; azvârlită la ţintă, la obiecte de forme şi sistematică
- parcurs aplicativ; partener, la distanţă dimensiuni diferite;
- joc dinamic. Autoevaluare
Intreceri pe 25 m
MARTI

Materiale:
CLR identificarea cuvintelor care rimează într-un text liric, Textul liric.
manual, CD,
1.2., 1.4, - selectarea unor expresii artistice din textul liric;  Strofa. Versul
videoproiector Observarea
2.2., 2.3., - construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date;  Text-suport:
Procedurale: sistematică
2.4, 3.1, - formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la textul citit (rubrica ”Întrebări”); „Când
conversaţia,
3.2., 3.3, - memorare, din proprie iniţiativă, a unor strofe din poezie; sosesc cocoarele” de
explicaţia, exercitiul Aprecieri globale si
4.2., 4.3. - autodictări cu autoevaluare sau evaluare în pereche; Passionaria
Organizare: individuale
DP-2.3 - transcrieri, copieri de versuri din poezie; Stoicescu
frontal, individual,
AVAP-2.6  - exerciții de utilizare a dicționarului; Pag. 37
în perechi

CLR - argumentarea unei idei privitoare la anotimpul primăvara; (rubrica ”Spune-ți părerea”) Textul liric. Materiale:
1.2., 1.4, - culegerea de informații, sub formă de proverbe, ghicitori, expresii artistice, referitoare  Strofa. Versul manual, CD, Observarea
2.2., 2.3., la anotimpul primăvara; (rubrica Portofoliu)  Text-suport: videoproiector sistematică
2.4, 3.1, - formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la caracteristicile anotimpului „Când Procedurale:
3.2., 3.3, primăvara (rubrica ”Ne jucăm”) sosesc cocoarele ”de conversaţia, Aprecieri globale si
4.2., 4.3. - descrierea anotimpului într-un text de 4-5 enunțuri (”Eseul de 5 minute”, Passionaria explicaţia, exercitiul individuale
- formularea unei păreri critice (îmi place/nu-mi place) referitoare la anotimpul Stoicescu Organizare:

28
DP-2.3 primăvara Pag. 38 frontal, individual,
AVAP-2.6 - scrierea unui text, de 5-7 enunțuri, sub forma unui dialog, despre anotimpul în perechi
primăvara
MEM - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, utilizând suport concret sau desene (pizza,
1.5,1.6, 3.1 tort, măr, pâine, cutie de bomboane, caiet etc.); Fracții: doimea,
pătrimea,
CLR 1.1,
2.3, 3.1
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Jurnalul unei plante  Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  observarea materialelor şi descrierea lor; manual, pietricele, sistematică
2.5.  tehnica haşurării – redarea luminilor şi umbrelor; beţe, nuci, boabe,
 desenarea unui măr/alt fruct, utilizând tehnica haşurării; Fructe pahare de plastic,
 audiţie Cântecul mărului https://www.youtube.com/watch?v=1aJfxR0R-Go. cutii metalice
 Resurse
MM – 2.1. procedurale:
conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
 Forme de
organizare:
activitate individuală
TIC
MIERCURI - identificarea, dintr-un text dat, a cuvintelor care conţin grupurile de sunete ea, ie, ia,
- gruparea, într-un tabel, cuvintelor care conţin grupurile de sunete ea, ie, ia,
CLR Materiale:
- alegerea variantei corecte de scriere a cuvintelor care conţin grupurile de sunete ea,
1.2., 1.4, manual, fisă de lucru Observarea
ie, ia, Grupurile de
2.2., 2.3., Procedurale: sistematică
- completarea unor cuvinte cu grupurile de sunete ea, ie, ia, sunete ea, ia, ie
2.4, 3.1, conversaţia,
- alcătuirea unor enunțuri cu utilizarea cuvintelor ce conțin grupurile de sunete ea, ie,
3.2., 3.3, explicaţia, exercitiul Aprecieri globale si
ia, pag.39
4.2., 4.3. Organizare: individuale
- scrierea după dictare a unor enunțuri ce conțin cuvinte cu grupurile de sunete ea, ie,
DP-2.3 frontal, individual
ia,
- transcrierea unui text ce conține cuvinte cu grupurile de sunete ea, ie, ia,
REL

MEM - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, utilizând suport concret sau desene (pizza,
1.5,1.6, 3.1 tort, măr, pâine, cutie de bomboane, caiet etc.); Fracții: doimea,
pătrimea,
CLR 1.1,
2.3, 3.1

29
DP - exerciţii de identificare a unor reguli de Abilități necesare în materiale: caiet,
2.3 comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării unor situaţii concrete din experienţa relațiile cu ceilalți fişe de lucru, Joc de rol
elevilor rechizite
- elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă despre prietenie procedurale: Observarea
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ conversaţia comportamentului
surorilor) euristică, exerciţiul, elevilor în diferite
- crearea unor mesaje de mulţumire adresate muncă situaţii
colegilor/prietenilor independentă,
problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
frontală, activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi

JOI  Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie; Materiale:
CLR
- citirea textului în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț; Textul narativ manual, fisă de lucru
1.2., 1.4, Observarea
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, fragmentul, semne de Text-suport videoproiector
2.2., 2.3., sistematică
punctuație) sau respectând un detaliu/ o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte") ”Primăvara” după Procedurale:
2.4, 3.1,
- autocorectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/ propoziţia citit(ă) nu are sens, George Coșbuc conversaţia,
3.2., 3.3, Aprecieri globale si
identificarea şi analizarea ilustraţiei care însoţește textul; explicaţia, exercitiul
4.2., 4.3. individuale
- citirea cuvintelor explicate la rubrica ”Vocabular” și utilizarea lor în enunțuri noi; Pag.40-41 Organizare:
DP-2.3
- explicarea unor expresii-cheie din text și utilizarea acestora în enunțuri noi; frontal, individual
- formularea unor răspunsuri la întrebările referitoare la textul citit (rubrica ”Întrebări”);
- citirea altor texte cu aceeași temă; (rubrica: ”Citim mai mult”)
 Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie; Materiale:
CLR
- citirea textului în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț; Textul narativ manual, fisă de lucru
1.2., 1.4, Observarea
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, fragmentul, semne de Text-suport videoproiector
2.2., 2.3., sistematică
punctuație) sau respectând un detaliu/ o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte") ”Primăvara” după Procedurale:
2.4, 3.1,
- autocorectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/ propoziţia citit(ă) nu are sens, George Coșbuc conversaţia,
3.2., 3.3, Aprecieri globale si
identificarea şi analizarea ilustraţiei care însoţește textul; explicaţia, exercitiul
4.2., 4.3. individuale
- citirea cuvintelor explicate la rubrica ”Vocabular” și utilizarea lor în enunțuri noi; Pag.40-41 Organizare:
DP-2.3
- explicarea unor expresii-cheie din text și utilizarea acestora în enunțuri noi; frontal, individual
- formularea unor răspunsuri la întrebările referitoare la textul citit (rubrica ”Întrebări”);
- citirea altor texte cu aceeași temă; (rubrica: ”Citim mai mult”)
MEM - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, utilizând suport concret sau desene (pizza, Fracţii echivalente Materiale: Observarea
1.6; 2.2; tort, măr, pâine, cutie de bomboane, caiet etc.); manual , caiet de sistematică
3.1;5.2 - marcarea jumătăţii/ sfertului de suprafaţă a unei figuri geometrice cu fracţia lucru
corespunzătoare: ½, respectiv ¼ ; Procedurale: Analiza şi aprecierea
- identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4; explicatia, exercitiul răspunsurilor
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ problematizare

30
dublul etc.”; Organizare:
- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme; frontal, individual
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; marcarea
jumătăţii/sfertului cu fracţia corespunzătoare: ½, respectiv ¼;
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Jurnalul unei plante  Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  observarea materialelor şi descrierea lor; manual, pietricele, sistematică
2.5.  tehnica haşurării – redarea luminilor şi umbrelor; beţe, nuci, boabe,
 observarea asemănărilor/deosebirilor între exemplele A şi B din manual; Fructe pahare de plastic,
 desenarea unui grup de obiecte neînsufleţite, aşezate într-o ordine anume, utilizând Natură moartă cutii metalice
tehnica haşurării/pictură;  Resurse
MM – 2.1.  audiţie Cântecul mărului https://www.youtube.com/watch?v=1aJfxR0R-Go. procedurale:
conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
 Forme de
organizare:
activitate individuală
VINERI MM – 1.4.;  indicarea valorii de adevăr a unor enunţuri; Oraşul Cor  Resurse materiale: Observarea
2.1.; 3.1.;  completarea unui rebus; manual, CD, laptop sistematică
3.4.  executarea unor mişcări, respectând simboluri date; Evaluare  Resurse
CLR – 2.2.  discuţii despre rolul şi importanţa instrumentelor muzicale/ procedurale:
compozitorului/dirijorului/vocilor; conversaţia euristică,
 exerciţii de respiraţie; dialogul muzical,
 exerciţii de dicţie; explicaţia, exerciţiul,
 exerciţii ritmice; demonstraţia, jocul
 exerciţii de percuţie corporală; muzical
 exerciţii de încălzire a vocii;  Forme de
 interpretarea cântecelor învăţate; organizare:
 cântarea cu acompaniament şi dirijor; activitate frontală
 jocuri muzicale: Cântă ce îţi spun, Recunoaşte cântecul.

MEM - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, utilizând suport concret sau desene (pizza, Fracţii echivalente Materiale: Observarea
1.6; 2.2; tort, măr, pâine, cutie de bomboane, caiet etc.); manual , caiet de sistematică
3.1;5.2 - marcarea jumătăţii/ sfertului de suprafaţă a unei figuri geometrice cu fracţia lucru
corespunzătoare: ½, respectiv ¼ ; Procedurale: Analiza şi aprecierea
- identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4; explicatia, exercitiul răspunsurilor
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ problematizare
dublul etc.”; Organizare:
- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme; frontal, individual
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; marcarea
jumătăţii/sfertului cu fracţia corespunzătoare: ½, respectiv ¼;
ENG

EFS - exersarea separată a fiecărui procedeu; Prinderea mingii cu Observare


- aruncare la tinta orizontala cu doua maini de jos două mâini de pe loc mingii sistematică
- joc dinamic;
- ştafetă Autoevaluare
31
SAPTAMANA 8: 11.04 – 13.04

Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM
MEM
CLR
EFS
MARTI
CLR

CLR
MEM
AVAP
TIC
MIERCURI - identificarea, dintr-un text dat, a cuvintelor care conţin grupurile de sunete oa, ua, uă,
Materiale:
- gruparea, într-un tabel, cuvintelor care conţin grupurile de sunete oa, ua, uă,
manual, CD,
CLR - alegerea variantei corecte de scriere a cuvintelor care conţin grupurile de sunete oa, Observarea
videoproiector
1.1; 1.2; ua, uă; sistematică
Grupurile de Procedurale:
2.2; 2.3; - derivarea unor cuvinte cu ajutorul sufixului ”-oasă”;
sunete oa, ua, uă citire explicativă,
3.1 3.2; 4.1 - completarea unor cuvinte cu grupurile de sunete oa, ua, uă;
pag.43 conversaţia,
- alcătuirea unor enunțuri cu utilizarea cuvintelor ce conțin grupurile de sunete oa, ua,uă; Aprecieri globale si
explicaţia, exercitiul
DP-2.3 - selectarea cuvintelor potrivite, dintr-o listă dată, pentru completarea unor versuri; individuale
Organizare:
- scrierea, după dictare, a unor enunțuri ce conțin cuvinte cu grupurile de sunete ea, ie,a
frontal, individual
REL

MEM Efectuarea de înmultiri/împărtiri în concentrul 0-1000, prin adunări/scăderi repetate Proba inmultirii. Manualul Observarea
1.5,1.6, 3.1 Efectuarea probei împărtirii prin înmultire si prin împărtire Proba impartirii. tipărit/digital, sistematica,
Efectuarea probei înmultirii prin înmultire si prin împărtire , fise de lucru, caietul aprecieri globale si
CLR 1.1, Efectuarea de exercitii de împărtire pe baza operatiilor de înmultire date elevului individuale
2.3, 3.1 Rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de înmultire/împărtire si verificarea
prin operatia inversă

32
DP - exerciţii de identificare a unor reguli de Comportamente a. materiale: caiet, Aprecieri verbale
2.3 comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării unor situaţii concrete din experienţa acceptate în relațiile fişe de lucru,
elevilor cu ceilalți rechizite Joc de rol
- exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor b. procedurale:
facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la iniţierea şi păstrarea unei prietenii: conversaţia Observarea
cooperare, competiţie, compromis euristică, exerciţiul, comportamentului
muncă elevilor în diferite
independentă, situaţii
problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
c. activitate frontală,
activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
JOI CLR
- observarea unei felicitări pentru identificarea elementelor componente; Materiale:
1.2., 1.4,
- identificarea momentelor în care se pot trimite felicitări: cu ocazia unor sărbători Manual, fisă de
2.2., 2.3., Scrierea Observarea
tradiționale, aniversări sau a unor evenimente importante din viață; lucru, poezii
2.4, 3.1, funcţională. sistematică
- exemplificări de formule de început/ încheiere potrivite contextului dat; Procedurale:
3.2., 3.3, Felicitarea Afișul
- exercițiu de așezare în pagină a textului unei felicitări: data, textul, formule de conversaţia,
4.2., 4.3. Aprecieri globale si
început/încheiere, semnătura; explicaţia, exercitiul
2h Pag.44-45 individuale
- completarea unei felicitări cu semnele de punctuație corespunzătoare; Organizare:
- redactarea unei felicitări, adresată bunicilor, cu ocazia sărbătorii de Paște; frontal, individual
AVAP – 2.6
CLR
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de Materiale:
1.2., 1.4, Observarea
punctuaţie; manual
2.2., 2.3., sistematică
- identificarea titlului, autorului, alineatelor; Procedurale:
2.4, 3.1,
- transcrierea cuvintelor care conțin grupurile de litere:ea, oa, ie; Evaluare conversaţia,
3.2., 3.3,
- completarea unor cuvinte cu grupurile de litere: ea, ia, ie, oa, ua, uă; explicaţia, exercitiul
4.2., 4.3. Aprecieri globale si
- identificarea informațiilor din text, explicit formulate prin itemi cu alegere multiplă; Organizare:
individuale
- scrierea și decorarea unei felicitări, adresată unui prieten/coleg frontal, individual
AVAP-2.6
MEM Efectuarea de înmultiri/împărtiri în concentrul 0-1000, prin adunări/scăderi repetate Proba inmultirii. Manualul Observarea
1.5,1.6, 3.1 Efectuarea probei împărtirii prin înmultire si prin împărtire Proba impartirii. tipărit/digital, sistematica,
Efectuarea probei înmultirii prin înmultire si prin împărtire , fise de lucru, caietul aprecieri globale si
CLR 1.1, Efectuarea de exercitii de împărtire pe baza operatiilor de înmultire date elevului individuale
2.3, 3.1 Rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de înmultire/împărtire si verificarea
prin operatia inversă
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Animale  Resurse materiale: Observare
2.1.; 2.2.;  prezentarea / descrierea animalului preferat; manual, creioane sistematică
2.3.  desenul pas cu pas Pisica; colorate/acuarele,
CLR – 2.1.  audiţie Un motan cât un pisoi https://www.youtube.com/watch?v=X90SxpXsmhY; Familia Miau foi, vas pentru apă,
 desenarea unei scene din filmul de desene animate cu animale pe care îl preferă. laptop
 Resurse
procedurale:
33
MM – 1.1. conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
 Forme de
organizare:
activitate
individuală,
activitate pe grupe
VINERI MM – 1.3.;  explicarea diferenţei dintre sunetele scoase de diferite obiecte (exemple de sunete Sunete înalte şi  Resurse materiale: Observarea
2.2; 3.1. înalte/joase); joase manual, CD, laptop sistematică
 exerciţii de respiraţie/de dicţie/de încălzire a vocii;  Resurse
CLR – 1.3.  intonarea unor silabe din ce în ce mai sus, cu revenire la sunetul iniţial; Vioara, procedurale:
 joc muzical: Găseşte jucăria!; după auz exerciţiul, jocul
 interpretarea, după auz, a cântecului Vioara; didactic
AVAP – 2.2.  desen: Vioara.  Forme de
organizare:
activitate frontală, în
perechi, pe grupe
MEM - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; Probă de evaluare Materiale: Proba scrisa
1.4; 1.6; - marcarea jumătăţii/ sfertului de suprafaţă a unei figuri geometrice cu fracţia Fişa de evaluare
3.1; 4.2; corespunzătoare: ½, respectiv ¼ ; Procedurale:
5.1;5.2 - identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4; explicatia, exercitiul
- explicarea apariţiei zilei şi nopţii ca urmare a rotaţiei Pământului în jurul axei sale, prin problematizare
modelare; Organizare:
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme frontal, individual
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri
ENG

EFS - exersarea separată a fiecărui procedeu; Prinderea mingii cu


- aruncare la tinta orizontala cu doua maini de jos două mâini de pe loc Observare
- joc dinamic; sistematică
- ştafetă.
Autoevaluare

UNITATEA NR. 4- ,, Zâmbet de copil”


PERIOADA: 2 săptămâni
SAPTAMANA 9: 16.04 – 20.04
Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM – 1.3.;  exemple de sunete înalte/joase; Sunete înalte şi  Resurse materiale: Observarea
2.2; 3.1.  exerciţii de dicţie/ de respiraţie; joase manual, CD, laptop sistematică
 exerciţii de încălzire a vocii;  Resurse
CLR – 1.3.  intonarea unor silabe din ce în ce mai sus, cu revenire la sunetul iniţial; Vioara, procedurale:
 desenarea cu roşu/albastru a sunetelor înalte/joase din cântecul Melc, melc, codobelc; după auz exerciţiul, jocul
 joc muzical: Găseşte jucăria!; didactic
34
AVAP – 2.2.  interpretarea, după auz, a cântecului Vioara;  Forme de
 înlocuirea viorii cu alt instrument, găsirea unui sunet potrivit şi interpretarea melodiei. organizare:
activitate frontală, în
perechi, pe grupe
MEM - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Probleme care se Materiale: Observarea
1.5; 1.6; - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (sfert, jumătate, doime, pătrime, rezolvă prin adunare manual , caiet de sistematică
3.1; 5.2 a...parte etc) , scădere, înmulţire lucru
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau reprezentări simbolice şi împărţire Procedurale: Analiza şi aprecierea
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; Organizarea şi explicatia, exercitiul răspunsurilor
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea celor patru operaţii reprezentarea problematizare
- organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple în scopul rezolvării datelor – grafice, Organizare:
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri tabele frontal, individual

Materiale:
manual, CD,
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului videoproiector
CLR  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie Procedurale:
 Textul narativ Observarea
1.1; 1.2;  citirea selectivă în funcţie de anumite repere citire explicativă,
Text-suport: sistematică
2.2; 2.3;  conversaţii pe teme de interes pentru copii conversaţia,
3.1 3.2; 4.1  explicarea folosirii semnelor de punctuație explicaţia, învăţarea
Extraterestrul Aprecieri globale si
 explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în vocabularul copiilor prin descoperire,
pag. 50 individuale
DP-2.3  formularea de răspunsuri la întrebări exercitiul
 exprimarea unor opinii, atitudini, observatii Organizare:
frontal, individual,
în perechi
EFS - exersarea separată a fiecărui procedeu; Prinderea mingii cu
- joc dinamic; două mâini de pe loc Observare
- ştafetă. sistematică

Autoevaluare
MARTI

citirea textului în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț;


- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de dialog) sau Materiale:
Dialog despre
respectând un detaliu/ o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte") manual, CD,
CLR civilizații
- autocorectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/ propoziţia citit(ă) nu are sens, videoproiector Observarea
2.2; 2.3; extraterestre
identificarea şi analizarea ilustraţiei care însoţește textul; Procedurale: sistematică
3.1 3.2;
 - dialog despre personajele dintr-o imagine dată; conversaţia,
4.1; 4.2 Extraterestrul
 repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi informaţii explicaţia, exercitiul Aprecieri globale si
DP-2.3
 formulare de răspunsuri la întrebări Organizare: individuale
AVAP-2.6 pag. 51
 relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat frontal, individual,
 precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la început, mai întâi, prima în perechi
dată, apoi, după aceea, până la urmă etc.

35
- identificarea, într-un text, a cuvintelor care conțin litera ”x”;
Materiale:
- pronunţia corectă a cuvintelor care conţin litera x;
manual, fisă de lucru Observarea
CLR - transcrierea unor cuvinte care conțin litera ”x”; Scrierea corectă
Procedurale: sistematică
1.3; 3.1 - alcătuirea de propoziții care conțin cuvinte cu litera ”x”; a cuvintelor ce
conversaţia,
3.2; 4.1 - scrierea denumirilor, care conțin litera x, a unor obiecte din imagini; conțin litera ”x”
explicaţia, exercitiul Aprecieri globale si
DP-2.3 - scrierea unor substantive proprii care conțin litera ”x”; Pag.53
Organizare: individuale
- alegerea variantei scrisă corect dintr-o pereche de cuvinte dată;
frontal, individual
- despărţirea în silabe a unor cuvinte care conțin litera ”x”

MEM - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; Ordinea efectuării Materiale: Observarea
1.5; 1.6; - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite; operaţiilor în manual , caiet de sistematică
3.1; 5.2. - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ exerciţii fără lucru
dublul etc.”; paranteză Procedurale: Analiza şi aprecierea
AVAP - realizarea unor modalităţi diferite de grupare a termenilor/factorilor, folosind semne explicatia, exercitiul răspunsurilor
2.6 grafice cu semnificaţia parantezei; problematizare
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau de ordine Organizare:
diferite; frontal, individual
- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;
- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme;
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a spart, a
distribuit în mod egal, pentru fiecare etc)
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Animale  Resurse materiale: Observare
2.1.; 2.2.;  prezentarea / descrierea animalului preferat; manual, creioane sistematică
2.3.  desenul pas cu pas Pisica; colorate/acuarele,
CLR – 2.1.  audiţie Un motan cât un pisoi https://www.youtube.com/watch?v=X90SxpXsmhY; Familia Miau foi, vas pentru apă,
 desenarea unei scene din filmul de desene animate cu animale pe care îl preferă. laptop
 Resurse
procedurale:
MM – 1.1. conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
 Forme de
organizare:
activitate
individuală,
activitate pe grupe
TIC
MIERCURI CLR  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie  Textul narativ Materiale: Observarea
2.2; 2.3;  citirea selectivă în funcţie de anumite repere text-suport ”Ionel, manual, CD, sistematică
3.1 3.2;  conversaţii pe teme de interes pentru copii un băiețel” după videoproiector
4.1; 4.2  explicarea folosirii semnelor de punctuație Gica Iuteș Procedurale: Aprecieri globale si
 explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în vocabularul copiilor pag. 54 conversaţia, individuale
36
DP-2.3  formularea de răspunsuri la întrebări explicaţia, exercitiul
 exprimarea unor opinii, atitudini, observatii Organizare:
frontal, individual
REL

MEM - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; Ordinea efectuării Materiale: Observarea
1.5; 1.6; - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite; operaţiilor în manual , caiet de sistematică
3.1; 5.2. - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ exerciţii fără lucru
dublul etc.”; paranteză Procedurale: Analiza şi aprecierea
AVAP - realizarea unor modalităţi diferite de grupare a termenilor/factorilor, folosind semne explicatia, exercitiul răspunsurilor
2.6 grafice cu semnificaţia parantezei; problematizare
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau de ordine Organizare:
diferite; frontal, individual
- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;
- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme;
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a spart, a
distribuit în mod egal, pentru fiecare etc)
DP - exerciţii de identificare a unor reguli de Respectul în relațiile materiale: caiet, fişe Aprecieri verbale
2.3 comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării unor situaţii concrete din experienţa cu ceilalți de lucru, rechizite
elevilor procedurale: Joc de rol
conversaţia
euristică, exerciţiul, Observarea
muncă comportamentului
independentă, elevilor în diferite
problematizarea, situaţii
simularea, joc de rol,
joc didactic
activitate frontală,
activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
JOI  Formulare de
întrebări și Materiale:
-formularea de întrebări referitoare la răspunsurile date;
răspunsuri manual, fisă de lucru
- povestirea orală a textului cu ajutorul ideilor principale; Observarea
CLR text-suport ”Ionel, videoproiector
- ilustrarea, printr-un desen, a momentului preferat din textul lecturat; sistematică
1.3; 3.1 un Procedurale:
- transcrierea unui fragment din text cu respectarea unui anumit reper;
3.2; 4.1 băiețel” după Gica conversaţia,
- transcrierea selectivă a unor enunțuri din textul-suport; Aprecieri globale si
AVAP – 2.6 Iuteș explicaţia, exercitiul
-- scrierea după dictare a unui dialog din text; individuale
Organizare:
”Citim mai mult”
 pag. 55 individual, în perechi

CLR -formularea de întrebări referitoare la răspunsurile date;  Formulare de Materiale: Observarea


1.3; 3.1 - povestirea orală a textului cu ajutorul ideilor principale; întrebări și manual, fisă de lucru sistematică
3.2; 4.1 - ilustrarea, printr-un desen, a momentului preferat din textul lecturat; răspunsuri videoproiector
37
AVAP – 2.6 - transcrierea unui fragment din text cu respectarea unui anumit reper; text-suport ”Ionel, Procedurale: Aprecieri globale si
- transcrierea selectivă a unor enunțuri din textul-suport; un conversaţia, individuale
-- scrierea după dictare a unui dialog din text; băiețel” după Gica explicaţia, exercitiul
”Citim mai mult” Iuteș Organizare:
individual, în perechi
 pag. 55

MEM - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; Ordinea efectuării Materiale: Observarea
1.5; 1.6; - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite; operaţiilor în manual , caiet de sistematică
3.1; 5.2. - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ exerciţii fără lucru
dublul etc.”; paranteză Procedurale: Analiza şi aprecierea
AVAP - realizarea unor modalităţi diferite de grupare a termenilor/factorilor, folosind semne explicatia, exercitiul răspunsurilor
2.6 grafice cu semnificaţia parantezei; problematizare
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau de ordine Organizare:
diferite; frontal, individual
- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;
- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme;
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a spart, a
distribuit în mod egal, pentru fiecare etc)
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Animale  Resurse materiale: Observare
2.5.; 2.2.;  prezentarea / descrierea animalului preferat; manual, tub de sistematică
2.3.  confecţionarea unui obiect de decor în formă de animal, combinând materialele pe care le hârtie igienică,
au şi tehnicile învăţate; Animalul preferat foarfecă, lipici, hârtie
 cântec Ferma animalelor https://www.youtube.com/watch?v=9y14njRR1y0 (pisică, iepuraş) creponată, carton
colorat, ochi mobili
MM – 3.3.  Resurse
procedurale:
conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
 Forme de
organizare:
activitate frontală
VINERI MM – 1.4.;  exerciţii de respiraţie; Mersul melodiei  Resurse materiale: Observarea
2.1.  exerciţii ritmice; manual sistematică
 exerciţii de încălzire a vocii; Voinicii, tipărit/digital, CD,
 imitarea sunetului cucului; Nelu Ionescu laptop, instrumente
 interpretarea, după auz, a cântecului Voinicii, Nelu Ionescu; pentru acompaniat
 observarea mersului melodiei.  Resurse
procedurale:
conversaţia muzicală,
exerciţiul, jocul
didactic
 Forme de
organizare:
activitate frontală,
38
individuală, în
perechi, pe grupe
MEM - investigarea apariţiei zilei şi nopţii prin modelare – un glob se roteşte în sens invers acelor Universul. Ciclul zi - Materiale: Observarea
3.1; 4.2; de ceasornic şi este luminat cu o lanternă; noapte manual , caiet de sistematică
5.2 - realizarea unor experienţe care evidenţiază mişcarea Lunii în jurul Pământului/unui satelit lucru, fişa de lucru,
în jurul unei planete; culori Analiza şi aprecierea
AVAP - recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe planşe/modele simple/ în filme documentare; Procedurale: răspunsurilor
2.6 - discutarea unor articole care prezintă Sistemul Solar; explicatia, exercitiul
- explicarea apariţiei zilei şi nopţii ca urmare a rotaţiei Pământului în jurul axei sale, prin problematizare
modelare; Organizare:
- identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa plantelor, a animalelor şi a frontal, individual
omului, ca urmare a ciclului zi-noapte;
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”
- organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple în scopul rezolvării
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri
ENG

EFS - exersarea separată a fiecărui procedeu; Prinderea mingii cu Observare


- joc dinamic; două mâini de pe loc sistematică
- ştafetă.
Autoevaluare

SAPTAMANA 10: 23.04 – 27.04

Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM – 1.4.;  exerciţii de respiraţie; Mersul melodiei  Resurse materiale: Observarea
2.1.  exerciţii ritmice; manual sistematică
 exerciţii de încălzire a vocii; Voinicii, tipărit/digital, CD,
 imitarea sunetelor produse de diferite animale; Nelu Ionescu laptop, instrumente
 interpretarea, după auz, a cântecului Voinicii, Nelu Ionescu; pentru acompaniat
 joc muzical: Paharele muzicale.  Resurse
MEM – 3.5. procedurale:
conversaţia muzicală,
exerciţiul, jocul
didactic
 Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală, în
perechi, pe grupe
MEM - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Probleme care se Materiale: Observarea
1.5; 1.6; - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a spart, a rezolvă prin adunare manual , caiet de sistematică
3.1; 5.2 distribuit în mod egal, pentru fiecare etc) , scădere, înmulţire lucru
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau reprezentări simbolice şi împărţire Procedurale: Analiza şi aprecierea

39
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; Organizarea şi explicatia, exercitiul răspunsurilor
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea celor patru operaţii reprezentarea problematizare
- organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple în scopul rezolvării datelor – grafice, Organizare:
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri tabele frontal, individual

-extragerea informațiilor esențiale din text; (”Piramida textului”, rubrica ”Activitate în


 Formularea
grup”) Materiale:
propriei păreri Text-
- formularea unei păreri referitoare la calitățile personaj; (rubrica ”Spune-ți părerea”) manual, fisă de lucru
CLR suport: Observarea
crearea unui limbaj secret și utilizarea lui în formule de salut, permisiune, solicitare; videoproiector
1.3; 3.1 text-suport ”Ionel, sistematică
(rubrica Activitate în perechi); Procedurale:
3.2; 4.1 un
- separarea elementelor reale de cele imaginare din text (rubrica Portofoliu) conversaţia,
2h băiețel” după Gica Aprecieri globale si
- formularea unor calități apreciate la o anumită profesie (”Cheia dorințelor”, rubrica Ne explicaţia, exercitiul
DP-2.3 Iuteș individuale
jucăm) Organizare:
- scrierea planului simplu de idei sub formă de titluri; transformarea titlurilor în frontal, individual
pag. 56
propoziții;
EFS - jocuri dinamice şi ştafete ce cuprind aruncări şi prinderi. Jocuri dinamice şi Observare
ştafete sistematica
Autoevaluare
MARTI Materiale:
manual, CD,
- identificarea, într-un text, a cuvintelor care conțin mp, mb;
CLR videoproiector
- alcătuire de propoziții cu utilizarea cuvintelor ce conțin mp, mb;
1.1; 1.2; Procedurale: Observarea
- completarea silabelor unor cuvinte care conțin mp, mb; (rubrica ”Ne jucăm”); Scrierea lui m
2.2; 2.3; citire explicativă, sistematică
- scrierea unor cuvinte, care conțin mp, mb, sugerate de imagini; înainte
3.1 3.2; 4.1 conversaţia,
- selectarea și organizarea într-un tabel a cuvintelor ce conțin mp, mb; de p sau b
explicaţia, învăţarea Aprecieri globale si
- despărțirea în silabe a cuvintelor ce conțin mp, mb; - pag. 57
DP-2.3 prin descoperire, individuale
- alegerea variantei corecte de scriere a cuvintelor ce conțin mp, mb;
exercitiul
- derivarea cuvintelor cu sprijinul prefixului ”îm”
Organizare:
frontal, individual
- citirea în ritm propriu a unui text nonliterar;
Materiale:
- citirea textului în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț;
CLR Textul narativ Manual, fisă de
- formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin în condiţiile Observarea
2.2; 3.2; lucru, poezii
neînţelegerii unui mesaj oral; sistematică
4.1; 4.2 text suport: ” A fi Procedurale:
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit;
mic, a fi mare” după conversaţia,
iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre personajele prezentate în text; Aprecieri globale si
Laura Olteanu explicaţia, exercitiul
- citirea cuvintelor explicate la rubrica ”Vocabular” și utilizarea lor în enunțuri noi; individuale
AVAP – 2.6 pag.58 Organizare:
- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la textul citit (rubrica ”Întrebări”);
frontal, individual
MEM - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; Recapitulare Materiale: Observarea
1.4; 1.6; - marcarea jumătăţii/ sfertului de suprafaţă a unei figuri geometrice cu fracţia - ordinea operaţiilor manual , caiet de sistematică
5.1;5.2 corespunzătoare: ½, respectiv ¼ ; - fracţii lucru
- identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4; - probleme Procedurale: Analiza şi aprecierea
- explicarea apariţiei zilei şi nopţii ca urmare a rotaţiei Pământului în jurul axei sale, prin - universul explicatia, exercitiul răspunsurilor
modelare; problematizare
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Organizare:
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor frontal, individual
40
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Animale  Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  completarea jurnalului de învăţare cu mesaje pe care le poate transmite iepuraşul; manual, carton sistematică
2.4.  decuparea după contur; colorat, tub de la
 lipirea părţilor componente pe tubul de hârtie igienică; hârtia igienică,
 audiţie Ce ne-aduce iepuraşul? https://www.youtube.com/watch?v=G02x2O-Gz4U foarfec, lipici
– audiţie Iepuraşul de Paşte https://www.youtube.com/watch?v=GvYKM99WW0o  Resurse
procedurale:
conversaţia,
MM – 2.1. explicaţia, exerciţiul
 Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală
TIC
MIERCURI - citirea în ritm propriu a unui text nonliterar;
Materiale:
- citirea textului în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț;
Textul narativ Manual, fisă de
CLR - formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin în condiţiile Observarea
lucru, poezii
2.2; 3.2; neînţelegerii unui mesaj oral; sistematică
text suport: ” A fi Procedurale:
4.1; 4.2 - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit;
mic, a fi mare” după conversaţia,
iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre personajele prezentate în text; Aprecieri globale si
Laura Olteanu explicaţia, exercitiul
AVAP – 2.6 - citirea cuvintelor explicate la rubrica ”Vocabular” și utilizarea lor în enunțuri noi; individuale
pag.59-60 Organizare:
- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la textul citit (rubrica ”Întrebări”);
frontal, individual
REL

MEM - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; Recapitulare Materiale: Observarea


1.4; 1.6; - marcarea jumătăţii/ sfertului de suprafaţă a unei figuri geometrice cu fracţia - ordinea operaţiilor manual , caiet de sistematică
5.1;5.2 corespunzătoare: ½, respectiv ¼ ; - fracţii lucru
- identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4; - probleme Procedurale: Analiza şi aprecierea
- explicarea apariţiei zilei şi nopţii ca urmare a rotaţiei Pământului în jurul axei sale, prin - universul explicatia, exercitiul răspunsurilor
modelare; problematizare
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Organizare:
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor frontal, individual
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri

41
DP - crearea unor ştiri despre cum învaţă elevii de Condițiile învățării: materiale: caiet, fişe Aprecieri verbale
3.2 clasa a II-a, elevii mai mari, adulţii factori favorizanți/ de lucru, rechizite
- prezentarea unor scurte proiecte despre condiţiile de învăţare de acasă şi de la şcoală resurse procedurale: Joc de rol
- realizarea unor scurte interviuri adresate colegilor de clasă sau părinţilor: „Dacă ai fi (instrumente, conversaţia
director, ce ai păstra şi ce ai schimba la şcoală, pentru ca elevii să înveţe mai bine, mai uşor persoane, contexte) euristică, exerciţiul, Observarea
şi cu plăcere?” muncă comportamentului
- „Cum învăţau bunicii noştri?” - invitarea la clasă a unor bunici care să relateze experienţele independentă, elevilor în diferite
personale din copilărie despre învăţare: şcoala, clasa, condiţiile de acasă, cadrele didactice, problematizarea, situaţii
rechizitele etc.) simularea, joc de rol,
- interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţa învăţării joc didactic
activitate frontală,
activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
JOI - identificarea, în propoziții, a cuvintelor care conțin literele î sau â;
- observarea poziției literelor î și â în structura cuvintelor;
Materiale:
CLR - selectarea, dintr-un text, a cuvintelor care conțin literele î sau â; Scrierea corectă a Observarea
manual
1.3; 3.2; - completarea cuvintelor cu literele î sau â; cuvintelor care sistematică
Procedurale:
4.1; 4.2 - alegerea variantei corecte de scriere a cuvintelor care conțin literele î sau â; conțin literele î sau â
conversaţia,
- scrierea familiei lexicale a cuvântului român; Recapitulare
explicaţia, exercitiul
- scrierea, după dictare, a unui text ce conține cuvinte cu literele î și â; Aprecieri globale si
Organizare:
AVAP-2.6 - scrierea unor cuvinte care conțin litera î la începutul/sfârșitul lor; Pag.61 individuale
frontal, individual
- scrierea unor cuvinte în interiorul cărora să existe litera â.

Evaluare
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de Materiale:
CLR text - suport: Observarea
punctuaţie; manual
1.3; 3.2; „Carnetul sistematică
- selectarea, din text, a cuvintelor care conțin literele î sau â; Procedurale:
4.1; 4.2 carnetului”
- selectarea, din text, a cuvintelor care conțin literele mp sau mb; conversaţia,
după Mircea
- alcătuirea unor propoziții cu utilizarea cuvintelor ce conțin mp, mb; explicaţia, exercitiul
Sântimbreanu Aprecieri globale si
- despărțirea unor cuvinte, care conțin litera x, în silabe; Organizare:
AVAP-2.6 individuale
- identificarea informațiilor din text, explicit formulate prin itemi cu alegere multiplă frontal, individual
Pag.62
MEM - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; Recapitulare Materiale: Observarea
1.4; 1.6; - marcarea jumătăţii/ sfertului de suprafaţă a unei figuri geometrice cu fracţia - ordinea operaţiilor manual , caiet de sistematică
5.1;5.2 corespunzătoare: ½, respectiv ¼ ; - fracţii lucru
- identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4; - probleme Procedurale: Analiza şi aprecierea
- explicarea apariţiei zilei şi nopţii ca urmare a rotaţiei Pământului în jurul axei sale, prin - universul explicatia, exercitiul răspunsurilor
modelare; problematizare
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Organizare:
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor frontal, individual
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Animale  Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  completarea jurnalului de învăţare cu mesaje pe care le poate transmite iepuraşul; manual, carton sistematică
2.4.  decuparea după contur; colorat, tub de la
 lipirea părţilor componente pe tubul de hârtie igienică; hârtia igienică,
42
 audiţie Ce ne-aduce iepuraşul? https://www.youtube.com/watch?v=G02x2O-Gz4U foarfec, lipici
– audiţie Iepuraşul de Paşte https://www.youtube.com/watch?v=GvYKM99WW0o  Resurse
procedurale:
conversaţia,
MM – 2.1. explicaţia, exerciţiul
 Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală
VINERI MM – 1.4.;  explicarea deosebirii dintre o poezie şi o melodie; Legătura dintre text  Resurse materiale: Observarea
2.1.; 3.1.;  alcătuirea unui cântec (strofă, refren); şi melodie manual, CD, laptop sistematică
3.4.  exerciţii de respiraţie/de dicţie/de încălzire a vocii;  Resurse
 interpretarea cântecului Micii meşteri mari, M. D. Bădulescu; Micii meşteri mari, procedurale:
 intonarea cântecului în diferite variante, executând mişcări sugerate de text; M. D. Bădulescu conversaţia euristică,
 audiţie Concertul pentru vioară în Re Major, de L. van Beethoven dialogul muzical,
https://www.youtube.com/watch?v=bDPgOxmjY34; explicaţia, exerciţiul,
 prezentarea unor date despre Ludwig van Beethoven. demonstraţia, jocul
muzical
 Forme de
organizare:
CLR – 2.2. activitate frontală
MEM - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; Probă de evaluare Materiale: Proba scrisa
1.4; 1.6; - marcarea jumătăţii/ sfertului de suprafaţă a unei figuri geometrice cu fracţia Fişa de evaluare
3.1; 4.2; corespunzătoare: ½, respectiv ¼ ; Procedurale:
5.1;5.2 - identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4; explicatia, exercitiul
- explicarea apariţiei zilei şi nopţii ca urmare a rotaţiei Pământului în jurul axei sale, prin problematizare
modelare; Organizare:
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme frontal, individual
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri
ENG

EFS - exersarea aruncării la tinta orizontala cu doua maini de jos Aruncarea mingii de Observare
- întreceri de aruncări; oină de pe loc, la sistematică a
- aruncări azvârlite cu o mână, de pe loc, peste repere înalte şi la distanţă; distanţă comportamentului
- joc dinamic - de receptor
Acordarea de puncte
conform distanţei la
care
s-a aruncat

43
UNITATEA NR. 5- ,, Dialog cu vara”
PERIOADA: 2 săptămâni
SAPTAMANA 11: 30.04 – 4.05
Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM – 1.3.;  explicarea rolului şi importanţei dialogului muzical; Cântarea în dialog  Resurse materiale: Observarea
2.2; 3.1.  exerciţii de respiraţie/de dicţie/de încălzire a vocii; manual, CD, laptop sistematică
 intonarea unor vocale urcând/coborând vocea – dirijat; Dragă vrăbiuţă,  Resurse
 joc muzical: Dialogul jucăriilor!; Gr. Teodosiu procedurale:
CLR – 1.3.  citirea versurilor cântecului, însoţită de bătaia măsurii; exerciţiul, jocul
 interpretarea după auz a cântecului Dragă vrăbiuţă, Gr. Teodosiu. didactic
 Forme de
organizare:
activitate frontală, în
perechi, pe grupe
MEM – Electricitatea:  Resurse Evaluarea după
3.1.; 1.6. corpuri și materiale materiale: manualul rezolvarea sarcinilor
- investigarea materialelor conductoare şi izolatoare în cadrul unui circuit electric simplu; care conduc tipărit/digital, filmul de învăţare:
AVAP – 2.2. curentul electric documentar, glob  Tema de lucru
geografic, minge în clasă
- clasificarea materialelor investigate în conductori, izolatori, cu proprietăţi magnetice; albă, fișe de lucru
 Resurse
procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstrația,
problematizarea

- citirea în ritm propriu a unui text liric, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de Materiale:
punctuaţie; manual, CD,
CLR - citirea textului în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț; videoproiector
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (vers, strofă) sau respectând un detaliu/ o Procedurale:
Observarea
1.1, idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte") ”Apolodor la mare” citire explicativă,
sistematică
2.2.,2.3., - autocorectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/ propoziţia citit(ă) nu are sens, de conversaţia,
2.4,3.1, - citirea cuvintelor explicate la rubrica ”Vocabular” și utilizarea lor în enunțuri noi; Gellu Naum explicaţia, învăţarea
Aprecieri globale si
3.2, - analizarea ilustraţiei care însoţește textul; prin descoperire,
individuale
4.2.,4.1. - formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la textul citit (rubric Întrebări”); exercitiul
DP-2.3 - identificarea titlului, autorului unui text liric; Organizare:
frontal, individual,
în perechi
EFS - exersarea aruncării la tinta orizontala cu doua maini de jos Aruncarea mingii de Observare

44
- întreceri de aruncări; oină de pe loc, la sistematică a
- aruncări azvârlite cu o mână, de pe loc, peste repere înalte şi la distanţă; distanţă comportamentului
- joc dinamic - de receptor
Acordarea de puncte
conform distanţei la
care
s-a aruncat
MARTI - identificarea strofelor și numărului de versuri din fiecare strofă, identificarea cuvintelor
care rimează într-un text liric,
Materiale:
-selectarea unor expresii artistice din textul liric;
manual, fisă de lucru Observarea
CLR exerciții de utilizare a dicționarului; ”Apolodor la mare”
Procedurale: sistematică
1.3; 3.1 -alegerea versurilor preferate din text; explicarea, în 2-3 enunțuri, a motivului alegerii de
conversaţia,
3.2; 4.1 acestora; Gellu Naum
explicaţia, exercitiul Aprecieri globale si
DP-2.3 -identificarea însușirilor unor cuvinte date;
Organizare: individuale
-construirea unor propoziții enunțiative, interogative, exclamative despre personajul
frontal, individual
textului;
-scrierea unor cuvinte cu sens opus celor date;
-identificarea, în text, a cuvintelor care conțin grupurile de litere ”ea”, ”ia”, ”ie”; Materiale:
-alcătuirea de propoziții cu aceste cuvinte; manual, fisă de lucru Observarea
CLR ”Apolodor la mare”
-identificarea asemănărilor și deosebirilor între o apă stătătoare (marea) și una curgătoare Procedurale: sistematică
1.3; 3.1 de
(râul); conversaţia,
3.2; 4.1 Gellu Naum
-identificarea și transcrierea unor versuri corespunzătoare explicațiilor date; explicaţia, exercitiul Aprecieri globale si
DP-2.3
-formularea unei păreri personale cu privire la modul în care a acționat un personaj Organizare: individuale
frontal, individual
MEM – Figuri plane  Resurse Evaluarea după
1.6.; 6.2. - identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc materiale: manualul rezolvarea sarcinilor
- recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ feţelor unor corpuri din mediul apropiat tipărit/digital, de învăţare:
CLR – 4.1. diverse ceasuri, fișe  Tema de lucru în
- conturarea formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul de lucru, caietul clasă
instrumentelor de geometrie/şabloanelor; elevului
 Resurse
identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un desen dat/ dintr-o figură procedurale:
geometrică „fragmentată”; conversaţia,
- gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date; explicaţia,
demonstrația,
- identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice; exercițiul,
problematizarea
- realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate;  Forme de
organizare:
activitate frontală, în
perechi, pe grupe
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Animale  Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  desenarea modelelor pe ouăle fierte/de lemn; manual, ouă fierte/de sistematică
2.4.  audiţie Cântec de Paşte, Dinu Maxer https://www.youtube.com/watch?v=AR5RiNqfOAI lemn, acuarele,
pensulă,
MM – 2.1.  Resurse
45
procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
exerciţiul
 Forme de
organizare:
activitate frontală
TIC
MIERCURI -realizarea unui colaj de informații și imagini legate de viața pinguinilor; (rubrica
Portofoliu); Materiale:
-memorare, din proprie iniţiativă, a unor strofe din poezie; manual, fisă de lucru Observarea
CLR ”Apolodor la mare”
-autodictări cu autoevaluare sau evaluare în pereche; Procedurale: sistematică
1.3; 3.1 de
-transcrieri, copieri de versuri din poezie; conversaţia,
3.2; 4.1 Gellu Naum
-extragerea unor informații esențiale din text prin c--completarea ”piramidei textului” explicaţia, exercitiul Aprecieri globale si
DP-2.3
completarea unui rebus cu informații din textul studiat (rubrica ”Ne jucăm”) Organizare: individuale
Joc de rol:”Sunt reporter” - realizarea unei liste de întrebări în scopul intervievării frontal, individual
unui personaj.
REL

MEM – Figuri plane  Resurse Evaluarea după


1.6.; 6.2. - identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc materiale: manualul rezolvarea sarcinilor
- recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ feţelor unor corpuri din mediul apropiat tipărit/digital, de învăţare:
CLR – 4.1. diverse ceasuri, fișe  Tema de lucru în
- conturarea formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul de lucru, caietul clasă
instrumentelor de geometrie/şabloanelor; elevului
 Resurse
identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un desen dat/ dintr-o figură procedurale:
geometrică „fragmentată”; conversaţia,
- gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date; explicaţia,
demonstrația,
- identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice; exercițiul,
problematizarea
- realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate;  Forme de
organizare:
activitate frontală, în
perechi, pe grupe

46
DP - elaborarea în echipe a unor postere: “Cum învăţăm?” Condițiile învățării: a. materiale: caiet, Aprecieri verbale
3.2 - jurnalul învăţării prin imagini sau cuvinte (cum învăţ, ce îmi place să învăţ, uşor şi greu în factori de stres/ fişe de lucru, globale și individuale
activitatea de învăţare, cine mă ajută) obstacole rechizite
- interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţa învăţării (instrumente, b. procedurale: Observarea
persoane, contexte) conversaţia sistematica a
euristică, exerciţiul, comportamen-tului
muncă elevului
independentă,
problematizarea, Joc de rol
simularea, joc de rol,
joc didactic
c. activitate frontală,
activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
JOI Materiale:
descoperirea regulilor de scriere a cuvintelor sa și s-a;
manual, fisă de lucru
- alegerea formei corecte (s-a /sa) pentru completarea unor enunțuri lacunare; Observarea
CLR videoproiector
- completarea unor enunțuri cu forma corectă a cuvintelor sa și s-a; Scrie corectă a sistematică
1.3; 3.1 Procedurale:
- scrierea, după dictare, a unor enunțuri ce conțin cuvintele sa și s-a; cuvintelor s-a și
3.2; 4.1 conversaţia,
- scrierea unui text, de 5-7 enunțuri, care să conțină cuvintele s-a/sa, pe baza unui sa Aprecieri globale si
AVAP – 2.6 explicaţia, exercitiul
suport vizual. individuale
Organizare:
- alcătuirea unor propoziții care să conțină cuvintele sa și s-a; (caietul manualului)
individual, în perechi
Materiale:
manual, fisă de lucru
-citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de - Observarea
CLR ”Să ne videoproiector
semnele de punctuaţie; sistematică
1.3; 3.1 amintim de vară”, Procedurale:
- citirea textului în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț;
3.2; 4.1 după Octav Pancu conversaţia,
- autocorectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/ propoziţia citit(ă) nu are Aprecieri globale si
AVAP – 2.6 Iași explicaţia, exercitiul
sens; individuale
Organizare:
individual, în perechi
MEM – Figuri plane  Resurse Evaluarea după
1.6.; 6.2. - identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc materiale: manualul rezolvarea sarcinilor
- recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ feţelor unor corpuri din mediul apropiat tipărit/digital, de învăţare:
CLR – 4.1. diverse ceasuri, fișe  Tema de lucru în
- conturarea formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul de lucru, caietul clasă
instrumentelor de geometrie/şabloanelor; elevului
 Resurse
identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un desen dat/ dintr-o figură procedurale:
geometrică „fragmentată”; conversaţia,
- gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date; explicaţia,
demonstrația,
- identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice; exercițiul,
problematizarea
- realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate;  Forme de
47
organizare:
activitate frontală, în
perechi, pe grupe
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Animale  Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  observarea materialelor şi descrierea lor; manual, pagini de sistematică
2.5.  tehnica evantaiului – plierea unui cerc până la capăt; revistă, pahar de
 confecţionarea fluturelui, urmărind paşii din manual; Fluturi iaurt, sârmă,
 audiţie Valsul fluturilor https://www.youtube.com/watch?v=9wNvhVxSMck. foarfecă
 Resurse
MM – 2.1. procedurale:
conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
 Forme de
organizare:
activitate individuală
VINERI MM – 1.3.;  explicarea rolului şi importanţei dialogului muzical; Cântarea în dialog  Resurse materiale: Observarea
2.2; 3.1.  exerciţii de respiraţie/de dicţie/de încălzire a vocii; manual, CD, laptop, sistematică
 intonarea unor vocale urcând/coborând vocea – dirijat; Dragă vrăbiuţă, creioane colorate,
CLR – 1.3.  joc muzical: Dialog muzical!; Gr. Teodosiu foi albe
 citirea versurilor cântecului, însoţită de bătaia măsurii;  Resurse
 interpretarea după auz a cântecului Dragă vrăbiuţă, Gr. Teodosiu; procedurale:
 dialoguri muzicale, pe grupe, cu solişti, în cor: exerciţiul, jocul
 întrebările copilului – răspunsurile animalelor; didactic
 solist: copilul care întreabă;  Forme de
 în cor: cântarea în gând a răspunsurilor animalelor; organizare:
– desen: personajul preferat din cântecel. activitate frontală, în
AVAP – 2.2. perechi, pe grupe
MEM – Figuri plane  Resurse Evaluarea după
1.6.; 6.2. - identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc materiale: manualul rezolvarea sarcinilor
- recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ feţelor unor corpuri din mediul apropiat tipărit/digital, de învăţare:
CLR – 4.1. diverse ceasuri, fișe  Tema de lucru în
- conturarea formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul de lucru, caietul clasă
instrumentelor de geometrie/şabloanelor; elevului
 Resurse
identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un desen dat/ dintr-o figură procedurale:
geometrică „fragmentată”; conversaţia,
- gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date; explicaţia,
demonstrația,
- identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice; exercițiul,
problematizarea
- realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate;  Forme de
organizare:
activitate frontală, în
perechi, pe grupe
ENG

48
EFS - executarea corectă a aruncărilor mingii de oină la distanţă; Probă de control – Probă practică
- joc dinamic. Aruncare la ţintă
BAREM orizontală cu două
De la 3 m una din trei – suficient mâini de jos
De la 3 m două din patru – bine
De la 3 m trei din patru – foarte bine

SAPTAMANA 12: 7.05 – 11.05

Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM – 1.4.;  comparearea sunetului tunetului cu sunetul păsării; Nuanţe – tare şi  Resurse materiale: Observarea
2.1.  identificarea sunetelor care se produc mai tare; încet manual sistematică
 joc muzical: Tare şi încet; tipărit/digital, CD,
 exerciţii de respiraţie/de dicţie/ritmice; Drag mi-e jocul laptop, instrumente
 interpretarea cântecului Drag mi-e jocul românesc, după auz; românesc, pentru acompaniat
 executarea mişcărilor sugerate de text; după auz  Resurse
 intonarea cântecului mai tare/mai încet; procedurale:
 acompanierea cu o jucărie muzicală; conversaţia muzicală,
 desenarea unei farfurii şi decorarea cu simboluri din costumele populare româneşti. exerciţiul, jocul
AVAP – 3.2. didactic
 Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală, în
perechi, pe grupe
Materiale:
manual, fisă de lucru
-citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de - Observarea
CLR ”Să ne videoproiector
semnele de punctuaţie; sistematică
1.3; 3.1 amintim de vară”, Procedurale:
- citirea textului în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț;
3.2; 4.1 după Octav Pancu conversaţia,
- autocorectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/ propoziţia citit(ă) nu are Aprecieri globale si
AVAP – 2.6 Iași explicaţia, exercitiul
sens; individuale
Organizare:
individual, în perechi
MEM – Corpuri geometrice  Resurse Grilă de evaluare a
5.1.; 6.2. - recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat (cub, cuboid, sferă, cilindru, materiale: manualul produsului elaborate
con); tipărit/digital
AVAP – 2.2.  Resurse Observarea
gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date; procedurale: sistematică
- decuparea pe contur a desfăşurării unui corp geometric dat: cub, cuboid, cilindru, con; conversaţia,
explicaţia, învățarea
-gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date bazată pe proiect,
turul galeriei
 Forme de
organizare:

49
activitate frontală,
individuală, în
perechi, pe grupe
EFS - exersarea unor “serii de efort” intercalate cu pauze de revenire parţială; Rezistenţa generală Observare
- jocuri dinamice desfăşurate pe durate prelungite; la eforturi aerobe. sistematică a
- exersarea corectă a procedeului de pasare şi prindere a mingii cu două mâini, de pe loc/ Pasarea şi prinderea comporta-mentului
corectări; mingii cu două mâini de receptor
- parcurs aplicativ cu pasarea şi prinderea mingii. de pe loc Autoevaluare

MARTI Materiale:
manual, fisă de lucru
-citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de - Observarea
CLR ”Să ne videoproiector
semnele de punctuaţie; sistematică
1.3; 3.1 amintim de vară”, Procedurale:
- citirea textului în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț;
3.2; 4.1 după Octav Pancu conversaţia,
- autocorectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/ propoziţia citit(ă) nu are Aprecieri globale si
AVAP – 2.6 Iași explicaţia, exercitiul
sens; individuale
Organizare:
individual, în perechi
Materiale:
descoperirea regulilor de scriere a cuvintelor sa și s-a;
manual, fisă de lucru
- alegerea formei corecte (s-a /sa) pentru completarea unor enunțuri lacunare; Observarea
CLR videoproiector
- completarea unor enunțuri cu forma corectă a cuvintelor sa și s-a; Scrie corectă a sistematică
1.3; 3.1 Procedurale:
- scrierea, după dictare, a unor enunțuri ce conțin cuvintele sa și s-a; cuvintelor s-a și
3.2; 4.1 conversaţia,
- scrierea unui text, de 5-7 enunțuri, care să conțină cuvintele s-a/sa, pe baza unui sa Aprecieri globale si
AVAP – 2.6 explicaţia, exercitiul
suport vizual. individuale
Organizare:
- alcătuirea unor propoziții care să conțină cuvintele sa și s-a; (caietul manualului)
individual, în perechi
MEM – Corpuri geometrice  Resurse Grilă de evaluare a
5.1.; 6.2. - recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat (cub, cuboid, sferă, cilindru, materiale: manualul produsului elaborate
con); tipărit/digital
AVAP – 2.2.  Resurse Observarea
gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date; procedurale: sistematică
- decuparea pe contur a desfăşurării unui corp geometric dat: cub, cuboid, cilindru, con; conversaţia,
explicaţia, învățarea
-gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date bazată pe proiect,
turul galeriei
 Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală, în
perechi, pe grupe
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Animale  Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  observarea materialelor şi descrierea lor; manual, lipici, sistematică
2.5.  confecţionarea unei maăşti în formă de fluture, urmărind paşii din manual; creioane colorate,
 tehnica obţinerii unor pete de culoare în amestec; Fluturi paie, acuarele
 audiţie Valsul fluturilor https://www.youtube.com/watch?v=9wNvhVxSMck.  Resurse
procedurale:
MM – 2.1. conversaţia,
50
explicaţia, exerciţiul

TIC
MIERCURI observarea unei imagini și formularea de răspunsuri la întrebări date;
- identificarea clădirilor importante dintr-o localitate, pe baza
imaginilor/planșelor/fotografiilor prezentate; Materiale:
- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la textul citit; manual, fisă de lucru
CLR: Observarea
- copierea, transcrierea și scrierea după dictare a unor enunțuri; videoproiector
1.1, sistematică
- așezarea în pagină a datei, a titlului, a alineatelor; Procedurale:
2.2.,2.3., Rcapitulare
- corectarea unor enunțuri date și explicarea scrierii corecte a cuvintelor; conversaţia,
2.4,3.1, Aprecieri globale si
- formularea unor enunțuri cu expresii/cuvinte date; explicaţia, exercitiul
3.2, individuale
- identificarea unor cuvinte cu sens asemănător / opus; Organizare:
4.2.,4.1
- crearea unor liste de cuvinte legate de noțiunile oraș și sat; individual, în perechi
- completarea unor enunţuri lacunare cu termeni-cheie;
- enumerarea unor nume de țări, orașe;
REL

MEM – Corpuri geometrice  Resurse Grilă de evaluare a


5.1.; 6.2. - recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat (cub, cuboid, sferă, cilindru, materiale: manualul produsului elaborate
con); tipărit/digital
AVAP – 2.2.  Resurse Observarea
gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date; procedurale: sistematică
- decuparea pe contur a desfăşurării unui corp geometric dat: cub, cuboid, cilindru, con; conversaţia,
explicaţia, învățarea
-gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date bazată pe proiect,
turul galeriei
 Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală, în
perechi, pe grupe
DP - amenajarea clasei într-un mod prietenos (estetică vizuală, condiţii de învăţare etc.), care să Norme de igienă în materiale: caiet, fişe Aprecieri verbale
1.3 respecte reguli simple de igienă contexte variate de lucru, rechizite globale și individuale
- discuţii despre importanţa regulilor de igienă în viaţa noastră procedurale:
- realizarea unor proiecte în grupuri mici despre conversaţia Observarea
regulile de igienă şi prezentarea acestora în clasă euristică, exerciţiul, sistematica a
- jocuri de rol pentru exemplificarea muncă comportamen-tului
comportamentelor dezirabile de igienă personală în diferite contexte independentă, elevului
problematizarea,
simularea, joc de rol, Joc de rol
joc didactic
activitate frontală,
activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
51
JOI observarea unei imagini și formularea de răspunsuri la întrebări date;
- identificarea clădirilor importante dintr-o localitate, pe baza
imaginilor/planșelor/fotografiilor prezentate; Materiale:
- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la textul citit; manual, fisă de lucru
CLR: Observarea
- copierea, transcrierea și scrierea după dictare a unor enunțuri; videoproiector
1.1, sistematică
- așezarea în pagină a datei, a titlului, a alineatelor; Procedurale:
2.2.,2.3., Rcapitulare
- corectarea unor enunțuri date și explicarea scrierii corecte a cuvintelor; conversaţia,
2.4,3.1, Aprecieri globale si
- formularea unor enunțuri cu expresii/cuvinte date; explicaţia, exercitiul
3.2, individuale
- identificarea unor cuvinte cu sens asemănător / opus; Organizare:
4.2.,4.1
- crearea unor liste de cuvinte legate de noțiunile oraș și sat; individual, în perechi
- completarea unor enunţuri lacunare cu termeni-cheie;
- enumerarea unor nume de țări, orașe;
identificarea titlului, autorului unui text;
manual, pag. 44 (text
- transcrierea unui fragment de text narativ/liric cu
- suport: evaluare
respectarea regulilor de așezare în pagina caietului;
CLR ”Aripioară-de-argint” orală,
- așezarea în pagină a datei, titlului, numelui autorului, Evaluare
de Mihnea evaluare
alineatelor;
Moisescu) scrisă
- formularea unor enunțuri cu expresii/cuvinte date;
fișe de evaluare;
- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii din textulsuport;
MEM – 6.3. - identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc Recapitulare  Resurse Evaluarea după
- recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ feţelor unor corpuri din mediul apropiat materiale: manualul rezolvarea sarcinilor
tipărit/digital, de învăţare:
- conturarea formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul calendar, bancnote Tema de lucru
instrumentelor de geometrie/şabloanelor; diverse din carton, în clasă
CLR – 2.2. imagini, fișe de lucru
identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un desen dat/ dintr-o figură  Resurse
geometrică „fragmentată”; procedurale:
- gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date; conversaţia, explicaţia,
exercițiul, jocul
- identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice; didactic,problematizare
a
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Lumea de sub ape  Resurse materiale: Observare
2.1.; 2.2.;  vizionare: Desenăm un peştişor https://www.youtube.com/watch?v=RF7ZfPPb2cU; manual, creioane sistematică
2.3.  discuţii despre cum trebuie procedat pentru a face o compoziţie; colorate/acuarele,
 desen/pictură Peşti/Lumea de sub ape; Peşti foi, vas pentru apă,
 interpretarea cântecului Peştişorul curcubeu. laptop
CLR – 2.1.  Resurse
procedurale:
conversaţia,
MM – 1.1. explicaţia, exerciţiul
 Forme de
organizare:
activitate
individuală,
activitate pe grupe

52
VINERI MM – 1.4.;  explicarea rolului cântecelor de a transmite emoţii, stări, sentimente; Cântec vesel, cântec  Resurse materiale: Observarea
2.1.  învăţarea unor mişcări de percuţie corporală; trist manual sistematică
 executarea mişcărilor învăţate, respectând combinaţii date, din ce în ce mai repede; tipărit/digital, CD,
 exerciţii de respiraţie/de dicţie/ritmice; Piticii şi ariciul, laptop, instrumente
 intonarea unor cântecele şi identificarea sentimentelor pe care le exprimă; Gh. Cucu pentru acompaniat
 realizarea unei liste de zece cântece şi identificarea celor triste/vesele;  Resurse
 interpretarea cântecului Piticii şi ariciul, Gh. Cucu; procedurale:
 intonarea cântecului cu mişcările sugerate de text; conversaţia muzicală,
 desen: Pitic vesel/arici trist; exerciţiul, jocul
didactic
 Forme de
organizare:
AVAP – 3.2. activitate frontală,
individuală, în
perechi, pe grupe
MEM – - identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc Evaluare/ameliorare  Resurse materiale: Proba scrisă
3.1.; 4.2.; - recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ feţelor unor corpuri din mediul apropiat manual
6.2.; 6.3. tipărit/digital,
- conturarea formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul imagini, fișe de lucru
AVAP – 2.2. instrumentelor de geometrie/şabloanelor;  Resurse procedurale:
conversaţia,
identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un desen dat/ dintr-o figură explicația
geometrică „fragmentată”;  Forme de
- gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date; organizare:
activitate frontală,
- identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice; individuală, în
perechi, pe grupe
ENG

EFS - exersarea unor “serii de efort” intercalate cu pauze de revenire parţială; Rezistenţa generală Observare
- jocuri dinamice desfăşurate pe durate prelungite; la eforturi aerobe. sistematică a
- exersarea corectă a procedeului de pasare şi prindere a mingii cu două mâini, de pe loc/ Pasarea şi prinderea comporta-mentului
corectări; mingii cu două mâini de receptor
- parcurs aplicativ cu pasarea şi prinderea mingii. de pe loc Autoevaluare

UNITATEA NR. 6- ,, Masurarea e in toate”


PERIOADA: 2 săptămâni
SAPTAMANA 13: 14.05 – 18.05
Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM – 1.4.;  exerciţii de respiraţie/de dicţie; Genuri muzicale  Resurse materiale: Observarea
2.1.; 3.1.;  exerciţii ritmice; – din folclorul manual, CD, laptop sistematică
3.4.  exerciţii de încălzire a vocii; copiilor –  Resurse
 jocuri muzicale: Cântecul degetelor; procedurale:
 discuţii despre melodiile care fac parte din folclorul copiilor; Alunelul, conversaţia euristică,
 interpretarea după auz a cântecului Alunelul, din folclorul copiilor; dans popular
53
 reamintirea paşilor de horă şi executarea lor; dialogul muzical,
CLR – 2.2.  copirea conturului palmei pe o foaie de hârtie şi realizarea unui desen pornind de la explicaţia, exerciţiul,
contur. demonstraţia, jocul
muzical
AVAP – 1.4.  Forme de
organizare:
activitate frontală,
pe grupe
MEM – - investigarea forţelor exercitate de magneţi asupra altor magneţi sau materiale magnetice Forțe exercitate de  Resurse Evaluarea după
3.2.; 1.1.; cu evidenţierea polilor N şi S şi a atracţiei/respingerii dintre polii opuşi/identici magneți materiale: manualul rezolvarea sarcinilor
1.2. tipărit/digital, de învăţare
realizarea unui plan pentru construirea unui joc cu magneţi; imagini, fișe de lucru  Metoda
AVAP – 2.2.  Resurse semaforului
procedurale:  Temă de lucru
conversaţia, în clasă
explicaţia, exerciţiul,
jocul didactic
problematizarea
– identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate; Materiale:
CLR – identificarea unor informații variate dintr-un text audiat; manual, fisă de lucru
Observarea
1.1; 1.2; . – formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare; videoproiector
Copilul și sistematică
2.2; 2.3; – transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic; Procedurale:
calculatorul
3.1 3.2; 4.1 . – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în mediul cunoscut; conversaţia,
Aprecieri globale si
– exprimarea interesului pentru lectură; explicaţia, exercitiul
individuale
DP-2.3 Organizare:
individual, în perechi
EFS - exerciţii de alergare în tempo uniform-moderat urmărind progresia duratei; Alergare de durată Observare
- jocuri dinamice desfăşurate pe durate prelungite ; în tempo moderat sistematică
- exersarea procedeului de pasare şi prindere a mingii cu două mâini, de pe loc. Pasarea şi prinderea Acordarea de puncte
mingii cu două mâini conform timpului /
de pe loc distanţei parcurse

54
MARTI – identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate;
– identificarea unor informații variate dintr-un text audiat;
. – formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare;
– transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic;
. – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în mediul cunoscut; Materiale:
CLR – exprimarea interesului pentru lectură; manual, fisă de lucru
Observarea
2.2; 2.3; videoproiector
- Noaptea-Albastră și sistematică
3.1 3.2; Procedurale:
Ziua-Lumină
4.1; 4.2 conversaţia,
Aprecieri globale si
DP-2.3 explicaţia, exercitiul
individuale
AVAP-2.6 Organizare:
individual, în perechi

– identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate;


– identificarea unor informații variate dintr-un text audiat;
. – formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare;
Materiale:
– transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic;
CLR manual, fisă de lucru
. – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în mediul cunoscut; Observarea
2.2; 2.3; videoproiector
– exprimarea interesului pentru lectură; - Noaptea-Albastră și sistematică
3.1 3.2; Procedurale:
Ziua-Lumină
4.1; 4.2 conversaţia,
Aprecieri globale si
DP-2.3 explicaţia, exercitiul
individuale
AVAP-2.6 Organizare:
individual, în perechi

MEM – Măsurarea lungimii  Resurse Evaluarea după


3.1.; 5.1.; identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători (rigla, materiale: manualul rezolvarea sarcinilor
2.2.; 1.4.; panglica de croitorie, metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanţa); tipărit/digital, de învăţare:
1.6. imagini, fișe de lucru  Tehnica „Fără
- măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane de forme şi mărimi diferite; consemnarea  Resurse mâini ridicate”
AVAP – 2.2. rezultatelor şi discutarea lor; procedurale:exerciţiul  Temă de lucru
, jocul didactic, în clasă
problematizarea
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Lumea de sub ape  Resurse materiale: Observare
2.5.; 2.2.;  prezentarea unor informaţii despre broaştele ţestoase; manual, foi colorate sistematică
2.3.  identificarea culorii care trebuie folosită; (verzi), foarfecă,
 observarea lucrărilor din manual şi stabilirea etapelor de lucru; Ţestoase de apă laptop
 audiţie: Ţestoasa Lulu https://www.youtube.com/watch?v=covrqc3F99k;  Resurse
 realizarea lucrării, prin tehnica ORIGAMI. procedurale:
conversaţia,
MM – 3.3. explicaţia, exerciţiul,
tehnica ORIGAMI

55
 Forme de
organizare:
activitate individuală
TIC
MIERCURI – identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate;
CLR – identificarea unor informații variate dintr-un text audiat;
2.2; 2.3; . – formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare;
3.1 3.2; – transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic; Afișul.
4.1; 4.2 . – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în mediul cunoscut;
DP-2.3 – exprimarea interesului pentru lectură;
AVAP-2.6

REL

MEM – Măsurarea  Resurse Evaluarea după


3.1.; 3.2.; - măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea acesteia în mililitri; capacității vaselor materiale: manualul rezolvarea sarcinilor
4.2. tipărit/digital, de învăţare
imagini sugestive  Tehnica „Fără
AVAP – 2.2 identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători (rigla, pentru rezolvarea de mâini
panglica de croitorie, metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanţa); probleme, fișe de ridicate”
lucru  Temă de lucru
 Resurse în clasă
măsurarea unor dimensiuni/ cantităţi/volume, cu instrumente de măsură potrivite (ex.: procedurale:exerciţiul
măsurarea taliei, a masei corporale, a masei ghiozdanului, a volumului de apă dintr-un , problematizarea,
recipient negradat etc.); Gândiţi, lucraţi în
. perechi, comunicaţi
DP - realizarea unor scurte descrieri verbale despre efectele igienei personale asupra sănătăţii Importanța a. materiale: caiet,
- elaborarea în echipă a unor scurte compuneri normelor de igienă fişe de lucru,
1.3 despre sănătate şi igienă (spălarea mâinilor, folosirea săpunului, respectarea orelor de masă, pentru sănătate, rechizite Aprecieri verbale
etc.) învățare și relațiile b. procedurale: globale și individuale
- (auto)administrarea unor fişe de observare a respectării regulilor de igienă personală cu ceilalți conversaţia
- organizarea şi implicarea elevilor în studii foarte simple care să investigheze rolul şi euristică, exerciţiul, Observarea
consecinţele respectării/ nerespectării regulilor de igienă personală (chestionar, interviu, muncă sistematica a
prezentare de rezultate) independentă, comportamen-tului
problematizarea, elevului
simularea, joc de rol,
joc didactic Joc de rol
c. activitate frontală,
activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
JOI CLR – identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate; Biletul de Materiale: Observarea
2.2; 2.3; – identificarea unor informații variate dintr-un text audiat; mulțumire, manual, fisă de lucru sistematică
3.1 3.2; . – formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare; informare, solicitare. videoproiector
4.1; 4.2 – transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic; Procedurale: Aprecieri globale si
56
DP-2.3 . – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în mediul cunoscut; conversaţia, individuale
AVAP-2.6 – exprimarea interesului pentru lectură; explicaţia, exercitiul
Organizare:
individual, în perechi
– identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate; Materiale:
CLR – identificarea unor informații variate dintr-un text audiat; manual, fisă de lucru
Observarea
2.2; 2.3; . – formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare; Biletul de videoproiector
sistematică
3.1 3.2; – transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic; mulțumire, Procedurale:
4.1; 4.2 . – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în mediul cunoscut; informare, solicitare. conversaţia,
Aprecieri globale si
DP-2.3 – exprimarea interesului pentru lectură; explicaţia, exercitiul
individuale
AVAP-2.6 Organizare:
individual, în perechi
MEM – Măsurarea masei  Resurse Proba scrisă
1.1.; 3.1. - măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea acesteia în kilograme/grame; corpurilor materiale:  Grila de evaluare
teste de evaluare – Ce pot să fac?
AVAP – 2.2. finală
- identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători (rigla,  Resurse
panglica de croitorie, metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanţa procedurale:exerciţiul
, munca
independentă
- aflarea propriei mase cu ajutorul cântarului

- cântărirea unor obiecte folosind metoda balanţei;

AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Lumea de sub ape  Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  prezentarea unor informaţii despre caracatiţe; manual, hârtie sistematică
2.4.  observarea modelelor din manual; colorată, tub de la
 prezentarea etapelor de lucru; Caracatiţe hârtia igienică,
 realizarea lucrării; foarfecă, lipici,
 memorarea poeziei Caracatiţa, de Maria Besciu. acuarele, apă,
pensule
CLR – 2.1.  Resurse
procedurale:
conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
 Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală
VINERI MM – 1.4.;  exerciţii de respiraţie; Tărâmul Melodiei  Resurse materiale: Observarea
2.1.; 3.1.;  exerciţii de dicţie; manual, CD, laptop sistematică
3.4.  exerciţii ritmice; Recapitulare  Resurse
CLR – 2.2.  exerciţii de percuţie corporală; Evaluare procedurale:
 exerciţii de încălzire a vocii; conversaţia euristică,
 interpretarea cântecului Căluşeii, Grigore Teodosiu; dialogul muzical,
57
 cântarea cu acompaniament; explicaţia, exerciţiul,
 mişcare pe muzică: mers în şir pe ritmul muzicii, în pas de marş. demonstraţia, jocul
 itemi de evaluare de la pagina 40. muzical
 Forme de
organizare:
activitate frontală,
pe grupe, individuală

MEM – Măsurarea timpului  Resursematerial Observareasistemati


6.1.; 6.2.; - ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale lunilor anului; e: că
3.1.; 1.2.; - identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a copilului; fișa de
1.4.; 5.2.; - găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care acesta are loc; lucrupentrufiecareel
5.1. - completarea calendarului personal/ calendarului clasei cu evenimente care au importanţă ev
pentru copii/ activităţiextraşcolare;  Resurseprocedurale
- prezentarea unor evenimente/întâmplări personale şi ordonarea acestora; :
- planificarea /repartizarea unor responsabilităţi personale/de grup pe o perioadă explicația, exercițiul,
AVAP – 2.1. determinată de timp; problematizarea
- identificarea unor instrumente de măsurare a timpului: ceas de perete, ceasul electronic,
ceasul de mână, clepsidră, nisiparniţă, cadran solar
- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date şi citirea orei indicate, folosind pasul
de 5 minute (ora 8 fix, ora 9 şi un sfert/15 minute, ora 10 şi jumătate/30 de minute, ora 7 şi
20 de minute etc.);
- marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţiişi sfertului de oră;
- realizarea unei corespondenţe între ora indicată de ceasul cu ace indicatoare şi cel
electronic;
- înregistrarea duratei unor activităţişi ordonarea lor după criterii variate (durată, momentul
începerii etc.);
- calcularea numărului de ore/ zile / săptămâni dintr-un interval dat;

ENG

EFS - exerciţii de alergare în tempo uniform-moderat urmărind progresia duratei; Alergare de durată Observare
- jocuri dinamice desfăşurate pe durate prelungite ; în tempo moderat sistematică
- exersarea procedeului de pasare şi prindere a mingii cu două mâini, de pe loc. Pasarea şi prinderea Acordarea de puncte
mingii cu două mâini conform timpului /
de pe loc distanţei parcurse

SAPTAMANA 14: 21.05 – 25.05


Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM – 1.3.;  recapitulare: cântarea, sunete, instrumente muzicale; Amintiri muzicale  Resurse materiale: Observarea
2.2; 3.1.  exerciţii de respiraţie/de dicţie/de încălzire a vocii; manual, CD, laptop sistematică
 intonarea unor silabe urcând/coborând vocea – dirijat; Melodie,  Resurse
58
 joc muzical: Ecoul; W. A. Mozart procedurale:
CLR – 1.3.  citirea versurilor cântecului, însoţită de bătaia măsurii; exerciţiul, jocul
 interpretarea, după auz, a cântecului Melodie, W. A. Mozart; didactic
AVAP – 1.2.  desenarea mersului melodiei.  Forme de
organizare:
activitate frontală, în
perechi, pe grupe
MEM – 6.3. Măsurarea timpului  Resurse Autoevaluarea
- ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale lunilor anului; materiale: Observareasistemati
- identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a copilului; fișe de ameliorare, că
- găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care acesta are loc; fișe de dezvoltare
CLR – 2.2. - completarea calendarului personal/ calendarului clasei cu evenimente care au importanţă  Resurse
pentru copii/ activităţiextraşcolare; procedurale:
- prezentarea unor evenimente/întâmplări personale şi ordonarea acestora; conversaţia,
- planificarea /repartizarea unor responsabilităţi personale/de grup pe o perioadă explicația, exerciţiul,
determinată de timp; problematizarea
- identificarea unor instrumente de măsurare a timpului: ceas de perete, ceasul electronic,
ceasul de mână, clepsidră, nisiparniţă, cadran solar
- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date şi citirea orei indicate, folosind pasul
de 5 minute (ora 8 fix, ora 9 şi un sfert/15 minute, ora 10 şi jumătate/30 de minute, ora 7 şi
20 de minute etc.);
- marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţiişi sfertului de oră;
- realizarea unei corespondenţe între ora indicată de ceasul cu ace indicatoare şi cel
electronic;
- înregistrarea duratei unor activităţişi ordonarea lor după criterii variate (durată, momentul
începerii etc.);
- calcularea numărului de ore/ zile / săptămâni dintr-un interval dat;

– identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate; Materiale:
CLR – identificarea unor informații variate dintr-un text audiat; manual, fisă de lucru
Observarea
2.2; 2.3; . – formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare; videoproiector
sistematică
3.1 3.2; – transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic; Ziarul clasei Procedurale:
4.1; 4.2 . – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în mediul cunoscut; conversaţia,
Aprecieri globale si
DP-2.3 – exprimarea interesului pentru lectură; explicaţia, exercitiul
individuale
AVAP-2.6 Organizare:
individual, în perechi
EFS - exerciţii de alergare în tempo uniform-moderat urmărind pro-gresia duratei; Jocuri şi parcursuri Observare
- jocuridinamice desfăşurate pe durate prelungite; aplicative extinse ca sistematică (scală de
- exersarea corectă a procedeului nou; durată, repetate de clasificare)
- parcurs aplicativ cu pasarea şi prinderea mingii; mai multe ori autoevaluare
- joc dinamic. Pasarea mingii cu o
mână şi prinderea ei
cu două, de pe loc
Alergare de durată

59
MARTI – identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate;
– identificarea unor informații variate dintr-un text audiat;
. – formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare;
– transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic;
. – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în mediul cunoscut; Materiale:
CLR – exprimarea interesului pentru lectură; manual, fisă de lucru
Observarea
2.2; 2.3; videoproiector
Proiect – Revista sistematică
3.1 3.2; Procedurale:
clasei
4.1; 4.2 conversaţia,
Aprecieri globale si
DP-2.3 explicaţia, exercitiul
individuale
AVAP-2.6 Organizare:
individual, în perechi

– identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate;


– identificarea unor informații variate dintr-un text audiat;
. – formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare;
Materiale:
– transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic;
CLR manual, fisă de lucru
. – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în mediul cunoscut; Observarea
2.2; 2.3; videoproiector
– exprimarea interesului pentru lectură; Proiect – Revista sistematică
3.1 3.2; Procedurale:
clasei
4.1; 4.2 conversaţia,
Aprecieri globale si
DP-2.3 explicaţia, exercitiul
individuale
AVAP-2.6 Organizare:
individual, în perechi

MEM – Monede și bancnote  Resurse Evaluarea după


6.2.; 3.1.; -recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei materiale: manualul rezolvarea sarcinilor
6.3.; 5.1.; - schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o bancnotă/ un alt grup de bancnote sau tipărit/digital, de învăţare:
1.5.; 6.4. monede având aceeaşi valoare; imagini sugestive  Metoda
- adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind bancnotele şi monedele învăţate; pentru rezolvarea de semaforului
CLR – 2.1. - implicarea copiilor în experienţe în care să decidă de bani de care dispun; probleme, fişe de  Temă de lucru
- jocuri de utilizare a banilor; lucru în clasă
- compararea unor sume de bani compuse din monede şi bancnote diferite;  Resurse
- rezolvarea unor probleme de cheltuieli/ buget/ cumpărături, oral şi scris, folosind adunarea procedurale:exerciţiul
şi /sau scăderea, înmulţirea, împărţirea; , turul galeriei,
- jocuri: „Schimbul de cartonaşe”, „La cumpărături”, „În excursie”; problematizarea,
Gândiţi, lucraţi în
perechi, comunicați,

AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Cufărul cu poveşti  Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  observarea imaginilor din manual şi imaginarea unor fragmente de poveste pe care le manual, acuarele, sistematică
2.4. spun imaginile; pensulă

60
 desenarea/pictarea unui castel, folosind linii, puncte sau pete de culoare; La castel  Resurse
 prezentarea materialelor din care se pot face castele; procedurale:
 audiţie A fost odată un castel https://www.youtube.com/watch?v=ifYZvIQ9V8g. conversaţia,
explicaţia,
MM – 2.1. demonstraţia,
exerciţiul

TIC
MIERCURI – identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate; Materiale:
CLR – identificarea unor informații variate dintr-un text audiat; manual, fisă de lucru
Observarea
2.2; 2.3; . – formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare; videoproiector
Rcapitulare sistematică
3.1 3.2; – transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic; Procedurale:
Textul nonliterar
4.1; 4.2 . – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în mediul cunoscut; conversaţia,
Aprecieri globale si
DP-2.3 – exprimarea interesului pentru lectură; explicaţia, exercitiul
individuale
AVAP-2.6 Organizare:
individual, în perechi
REL

MEM – -realizarea de experimente care să evidenţieze intensitatea/tăria sunetului; Intensitatea și tăria  Resurse Proba scrisă
1.1.; 3.1. sunetelor materiale:  Grila de evaluare
teste de evaluare – Ce pot să fac?
AVAP – 2.2. finală
 Resurse
procedurale:exerciţiul
, munca
independentă
DP - jocuri didactice despre meserii „De-a vânzătorul”, „De-a prezentatorul TV”, „De-a La ce folosesc materiale: caiet, fişe Aprecieri verbale
3.3 bucătarul” etc. meseriile? de lucru, rechizite globale și individuale
- vizite la locuri de muncă interesante pentru copii (fabrica de ciocolată, cabinet de procedurale:
stomatologie, primărie, redacţie de ştiri, centrul pompierilor etc.). conversaţia Observarea
- crearea unor postere originale despre specificul meseriilor şi beneficiile acestora pentru euristică, exerciţiul, sistematica a
membrii comunităţii muncă comportamen-tului
- dezbateri despre produsele/rezultatele unor meserii, utilitatea meseriilor (mecanicul independentă, elevului
repară o maşină stricată, medicul ne tratează când sunte mbolnavi, pictorul creează tablouri problematizarea,
frumoase etc.) simularea, joc de rol, Joc de rol
joc didactic
activitate frontală, Proiectul
activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
JOI CLR – identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate; Materiale: Observarea
2.2; 2.3; – identificarea unor informații variate dintr-un text audiat; Rcapitulare manual, fisă de lucru sistematică
3.1 3.2; . – formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare; Textul nonliterar videoproiector
4.1; 4.2 – transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic; Procedurale: Aprecieri globale si
DP-2.3 . – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în mediul cunoscut; conversaţia, individuale
61
AVAP-2.6 – exprimarea interesului pentru lectură; explicaţia, exercitiul
Organizare:
individual, în perechi

– identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate;  Resurse Evaluare
– identificarea unor informații variate dintr-un text audiat; materiale:
CLR
. – formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare; fișe de ameliorare,
2.2; 2.3;
– transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic; fișe de dezvoltare
3.1 3.2; Evaluare
. – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în mediul cunoscut;  Resurse
4.1; 4.2
– exprimarea interesului pentru lectură; procedurale:
DP-2.3
conversaţia,
AVAP-2.6
explicația, exerciţiul,
problematizarea
MEM – identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători Recapitulare  Resurse Autoevaluarea
4.2.; 6.2. - măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea acesteia în mililitri; materiale:
- măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea acesteia în kilograme/grame; fișe de ameliorare,
AVAP – 2.1. - ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale lunilor anului; fișe de dezvoltare
- identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a copilului;  Resurse
recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei procedurale:
- schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o bancnotă/ un alt grup de bancnote sau conversaţia,
monede având aceeaşi valoare; explicația
AVAP –  citirea fragmentului din Povestea lui Harap – Alb, de Ion Creangă şi recunoaşterea Cufărul cu poveşti  Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.; personajului; manual, pietricele, sistematică
2.5.  prezentarea rolului cailor din poveştile citite; beţe, nuci, boabe,
 discuţii pe baza tabloului La arat, de Ion Andreescu; Fructe pahare de plastic,
 prezentarea diferenţelor dintre cai şi unicorni; cutii metalice
 desenarea unui unicorn, utilizând linii, puncte, pete de culoare;  Resurse
MM – 2.1.  audiţie Cântecul unicornului http://www.utilecopii.ro/tv/cantece-pentru-copii/cantecul- procedurale:
unicornului/11820/. conversaţia,
explicaţia, exerciţiul,
turul galeriei
 Forme de
organizare:
activitate individuală
VINERI MM – 1.3.;  recapitulare: cântarea, sunete, instrumente muzicale; Amintiri muzicale  Resurse materiale: Observarea
2.2; 3.1.  exerciţii de respiraţie/de dicţie/de încălzire a vocii; manual, CD, laptop sistematică
 intonarea unor silabe urcând/coborând vocea – dirijat; Melodie,  Resurse
 joc muzical: Ecoul; W. A. Mozart procedurale:
CLR – 1.3.  citirea versurilor cântecului, însoţită de bătaia măsurii; exerciţiul, jocul
 interpretarea, după auz, a cântecului Melodie, W. A. Mozart; didactic
AVAP – 1.2.  desenarea mersului melodiei.  Forme de
organizare:
activitate frontală, în
perechi, pe grupe
MEM – 6.3. -identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători Evaluare  Resurse Evaluare
materiale:
62
- măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea acesteia în mililitri; fișe de ameliorare,
fișe de dezvoltare
CLR – 2.2. - măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea acesteia în kilograme/grame;  Resurse
procedurale:
- ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale lunilor anului; conversaţia,
explicația, exerciţiul,
- identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a copilului; problematizarea

recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei
- schimbareaunuigrup de monede/bancnote cu o bancnotă/ un alt grup de
bancnotesaumonedeavândaceeaşivaloare
ENG

EFS - exerciţii de alergare în tempo uniform-moderat urmărind pro-gresia duratei; Jocuri şi parcursuri Observare
- jocuridinamice desfăşurate pe durate prelungite; aplicative extinse ca sistematică (scală de
- exersarea corectă a procedeului nou; durată, repetate de clasificare)
- parcurs aplicativ cu pasarea şi prinderea mingii; mai multe ori autoevaluare
- joc dinamic. Pasarea mingii cu o
mână şi prinderea ei
cu două, de pe loc
Alergare de durată
UNITATEA NR. 6- ,, Parfum de vara”
PERIOADA: 3 săptămân
SAPTAMANA 15: 29.05 – 31.05
Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM – 1.4.;  exerciţii de respiraţie/de dicţie/ritmice; Amintiri muzicale  Resurse materiale: Observarea
Zi libera 2.1.  exerciţii de încălzire a vocii; manual sistematică
 recitarea unor versuri sacadat, păşind pe loc, în pas de marş; Câte ţări sunt pe tipărit/digital, CD,
 joc: Micul dirijor; pământ, laptop, instrumente
 interpretarea cântecului Câte ţări sunt pe pământ, George Enescu; George Enescu pentru acompaniat
 intonarea cântecului cu acompaniament de tamburină şi clopoţei;  Resurse
 interpretarea cu solist şi dirijor; procedurale:
 desenarea unei hore în interiorul conturului hărţii României. conversaţia muzicală,
exerciţiul, jocul
AVAP – 3.2. didactic
 Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală, în
perechi, pe grupe
MEM - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul numărătorii de poziţionare Numerele naturale Manualul Observare
1.1. 2.1. - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 0-1000: Recapitulare tipărit/digital, sistematică
3.1. 3.2. - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte finala cuburi, Aprecieri globale și
4.2. 5.1. - identificarea ordinelor unități, zeci, sute Igiena personală numărătoarea de individuale
AVAP - evidenţierea cifrei unităţilor/ zecilor/sutelor dintr-un număr poziționare, fișe de
63
2.3. - descompunerea numerelor mai mici decât 1000 în sute, zeci și unități lucru
Conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
Activitate frontală,
activitate individuală

CLR - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de Recapitulare finală: Manual, culegere, Observarea
1.4. punctuaţie - punctuația caiet, stilou, Aprecieri globale şi
2.1. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau respectând un detaliu, o idee din text - grupurile de sunete creioane colorate, individuale
3.1. - exerciții de completare cu grupuri de sunete a unor cuvinte date - textul narativ fișe de lucru
3.3. - alcătuirea unor enunțuri cu ajutorul cuvintelor care conțin grupuri de sunete Conversaţia,
4.2. - introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu explicaţia, exerciţiul,
DP - plasarea semnelor de punctuaţie într-un text jocul, observaţia,
2.1. - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a problematizarea
2.2. semnelor de punctuaţie) Activitate frontală,
2.3. - conversaţii pe teme de interes pentru copii independentă, în
perechi
EFS BAREM Probă de control – Probă practică
- alergare de durată : 1,30’ pentru fete şi pentru băieţi – suficient alergare de
1,40’ B, F –bine durata
1,50’ B,F – f . bine
MARTI CLR - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de Recapitulare finală: Manual, culegere, Observarea
1.4. punctuaţie - punctuația caiet, stilou, Aprecieri globale şi
2.1. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau respectând un detaliu, o idee din text - grupurile de sunete creioane colorate, individuale
3.1. - exerciții de completare cu grupuri de sunete a unor cuvinte date - textul narativ fișe de lucru
3.3. - alcătuirea unor enunțuri cu ajutorul cuvintelor care conțin grupuri de sunete Conversaţia,
4.2. - introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu explicaţia, exerciţiul,
DP - plasarea semnelor de punctuaţie într-un text jocul, observaţia,
2.1. - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a problematizarea
2.2. semnelor de punctuaţie) Activitate frontală,
2.3. - conversaţii pe teme de interes pentru copii independentă, în
perechi

CLR - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de Recapitulare finală: Manual, culegere, Observarea
1.4. punctuaţie - punctuația caiet, stilou, Aprecieri globale şi
2.1. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau respectând un detaliu, o idee din text - grupurile de sunete creioane colorate, individuale
3.1. - exerciții de completare cu grupuri de sunete a unor cuvinte date - textul narativ fișe de lucru
3.3. - alcătuirea unor enunțuri cu ajutorul cuvintelor care conțin grupuri de sunete Conversaţia,
4.2. - introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu explicaţia, exerciţiul,
DP - plasarea semnelor de punctuaţie într-un text jocul, observaţia,
2.1. - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a problematizarea
2.2. semnelor de punctuaţie) Activitate frontală,

64
2.3. - conversaţii pe teme de interes pentru copii independentă, în
perechi
MEM - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul numărătorii de poziţionare Numerele naturale Manualul Observare
1.1. 2.1. - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 0-1000: Recapitulare tipărit/digital, sistematică identifi
3.1. 3.2. - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte finala cuburi, Aprecieri globale și panglic
4.2. 5.1. - identificarea ordinelor unități, zeci, sute Igiena personală numărătoarea de individuale
AVAP - evidenţierea cifrei unităţilor/ zecilor/sutelor dintr-un număr poziționare, fișe de - măsur
2.3. - descompunerea numerelor mai mici decât 1000 în sute, zeci și unități lucru rezulta
Conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
Activitate frontală,
activitate individuală

AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Cufărul cu poveşti  Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  observarea materialelor şi descrierea lor; manual, carton sistematică
2.5.  citirea fragmentului din Prâslea cel voinic şi merele de aur, de Petre Ispireascu; pentru pătratul
 construirea unor personaje din poveste, conform imaginilor din manual; Prâslea cel voinic TANGRAM
 audiţie/vizionare Prâslea cel voinic şi merele de aur  Resurse
http://www.cantecedecopii.com/praslea-cel-voinic-si-merele-de-aur/. procedurale:
MM – 2.1. conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
 Forme de
organizare:
activitate individuală
TIC
MIERCURI CLR - jocuri cu imagini, cuvinte, simboluri Recapitulare finală: Manual, culegere, Observarea
1.2. - identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul audiat - scrierea corectă a caiet, stilou, Aprecieri globale şi
1.4. - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un text audiat unor ortograme creioane colorate, individuale
3.1. - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit - grupurile de litere fișe de lucru, port-it-
3.2. - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit - despărțirea în uri
DP - exerciții de despărțire în silabe a unor cuvinte date silabe Conversaţia,
2.1. - exerciții de completare cu grupuri de litere a unor cuvinte date - textul narativ explicaţia, exerciţiul,
2.2. - alcătuirea unor enunțuri cu ajutorul cuvintelor care conțin grupuri de litere jocul, observaţia
2.3. - scrierea corectă a unor ortograme învățate Activitate frontală,
- alcătuirea unor propoziții cu ortograme date independentă, în
perechi
REL

MEM - compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0 – 1000, folosind obiecte, desene Adunarea cu si fără Materiale: Observarea
1.4; 1.6; şi numere; trecere peste ordin manual , caiet de sistematică
5.1;5.2 - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără în concentrul 0 – lucru
precizarea terminologiei; 1000 Procedurale: Aprecieri globale si
AVAP - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând explicatia, exercitiul individuale
2.6 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor; problematizare
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa Organizare:
frontal, individual
65
DP - jocuri de prezentare a profesiilor prin costumaţii din materiale reciclabile - “Parada Utilitatea socială a materiale: caiet, fişe Aprecieri verbale
3.3 meseriilor” meseriilor – produse de lucru, rechizite globale și individuale
- crearea unui pliant (cu imagini decupate, desene, mesaje cheie) în care să prezinte realizate procedurale:
meseriile din zona în care locuiesc şi produsele diferitelor meserii conversaţia Observarea
- realizarea de sondaje de opinie cu privire la specificul şi utilitatea unor meserii euristică, exerciţiul, sistematica a
muncă comportamen-tului
independentă, elevului
problematizarea,
simularea, joc de rol, Joc de rol
joc didactic
activitate frontală, Proiectul
activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
JOI CLR - jocuri cu imagini, cuvinte, simboluri Recapitulare finală: Manual, culegere, Observarea
1.2. - identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul audiat - scrierea corectă a caiet, stilou, Aprecieri globale şi
1.4. - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un text audiat unor ortograme creioane colorate, individuale
3.1. - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit - grupurile de litere fișe de lucru, port-it-
3.2. - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit - despărțirea în uri
DP - exerciții de despărțire în silabe a unor cuvinte date silabe Conversaţia,
2.1. - exerciții de completare cu grupuri de litere a unor cuvinte date - textul narativ explicaţia, exerciţiul,
2.2. - alcătuirea unor enunțuri cu ajutorul cuvintelor care conțin grupuri de litere jocul, observaţia
2.3. - scrierea corectă a unor ortograme învățate Activitate frontală,
- alcătuirea unor propoziții cu ortograme date independentă, în
perechi
CLR - jocuri cu imagini, cuvinte, simboluri Recapitulare finală: Manual, culegere, Observarea
1.2. - identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul audiat - scrierea corectă a caiet, stilou, Aprecieri globale şi
1.4. - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un text audiat unor ortograme creioane colorate, individuale
3.1. - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit - grupurile de litere fișe de lucru, port-it-
3.2. - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit - despărțirea în uri
DP - exerciții de despărțire în silabe a unor cuvinte date silabe Conversaţia,
2.1. - exerciții de completare cu grupuri de litere a unor cuvinte date - textul narativ explicaţia, exerciţiul,
2.2. - alcătuirea unor enunțuri cu ajutorul cuvintelor care conțin grupuri de litere jocul, observaţia
2.3. - scrierea corectă a unor ortograme învățate Activitate frontală,
- alcătuirea unor propoziții cu ortograme date independentă, în
perechi
MEM - compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0 – 1000, folosind obiecte, desene Adunarea cu si fără Materiale: Observarea
1.4; 1.6; şi numere; trecere peste ordin manual , caiet de sistematică
5.1;5.2 - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără în concentrul 0 – lucru
precizarea terminologiei; 1000 Procedurale: Aprecieri globale si
AVAP - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând explicatia, exercitiul individuale
2.6 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor; problematizare
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa Organizare:
frontal, individual

66
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Cufărul cu poveşti  Resurse materiale: Observare
2.1.; 2.2.;  discuţii despre cum trebuie realizate personajele, pas cu pas; manual, ziare, sistematică
2.3.  colaj Personajul ECO; reviste, resturi
 audiţie muzicală Natură şi ecologie http://www.trilulilu.ro/muzica-blues/elf-natura-si- Personajul ECO textile, foarfecă,
MM – 1.1. ecologie?playlist=colectie-cantece-pentru-copii-220#ref=colectie. lipici
 Resurse
procedurale:
conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
 Forme de
organizare:
activitate
individuală,
activitate pe grupe
VINERI MM – 1.4.;  explicarea rolului cântecelor de a transmite emoţii, stări, sentimente; Amintiri muzicale  Resurse materiale: Observarea
2.1.  executarea unor mişcări, respectând combinaţii date, din ce în ce mai repede, intonând manual sistematică
Zi libera ritmic; tipărit/digital, CD,
 exerciţii de respiraţie/de dicţie/ritmice; laptop, instrumente
 intonarea unor cântecele şi identificarea sentimentelor pe care le exprimă; pentru acompaniat
 realizarea unei liste de celor triste/vesele;  Resurse
 alegerea instrumentelor potrivite pentru a acompania un cântec vesel procedurale:
CLR – 3.2.  citirea versurilorşi discutarea lor; conversaţia muzicală,
exerciţiul, jocul
didactic
 Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală, în
perechi, pe grupe
MEM - evidenţierea proprietăţilor scăderii fără precizarea terminologiei; Scăderea cu si fără Materiale: Observarea
1.4; 1.6; - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând trecere peste ordin manual , caiet de sistematică
5.1;5.2 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor; în concentrul 0 – lucru
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa 1000 Procedurale: Aprecieri globale si
AVAP explicatia, exercitiul individuale
2.6 problematizare
Organizare:
frontal, individual
ENG

EFS - ştafetă; Ştafete şi jocuri


- jocuri dinamice; cuprinzând Observare
- întreceri (role, înot); procedeele învăţate; sistematică
- convorbire pe marginea unor articole din ziare şi reviste ; a unor emisiuni sportive. Jocuri de sezon
(badminton, Autoevaluare
minifotbal);
informaţii sportive.
67
SAPTAMANA 16: 4.06 – 8.06
Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM - cântarea colectivă în nuanţă medie firească, cu participare afectivă Recapitulare finală Culegere de cântece, Observarea
1.1. - exersarea prin joc a mişcării sugerate de ritmul şi de textul melodiei laptop, maculator, Probă practică
1.4. - reproducerea în grup a cântecelor însușite intuitiv, respectând sincronizarea creioane colorate Aprecieri globale şi
2.1. - dialog între grupe, sugerat de textele cântecelor Conversaţia, individuale
2.2. - executarea unor mișcări sugerate de texte explicaţia, exerciţiul,
3.1. - emiterea unor onomatopee cu rol de exerciții de dicție și de sincronizare, numărători demonstrația, jocul
3.2. - alegerea instrumentului potrivit sau a percuției corporale pentru fiecare cântec Activitate frontală,
AVAP - interpretarea cântecelor învățate pe parcursul anului școlar, în timp ce se fac mișcări libere individuală, pe grupe
2.3. - desenarea unei scene dintr-un cântec, la alegere
2.6.
MEM - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme practice; Înmulţirea nr nat – Materiale: Observarea
1.4; 1.6; - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate sau utilizând proprietăţi exerciţii si probleme manual , caiet de sistematică
5.1;5.2 ale înmulţirii; lucru
- crearea unor probleme după imagini/ desene/ scheme/ exerciţii/ formule; Procedurale: Aprecieri globale si
AVAP - realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor medii de viaţă: explicatia, exercitiul individuale
2.6 lac/iaz/baltă; pădure; deltă; mare etc. ; problematizare
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor cu anumite caracteristici Organizare:
ale mediului în care trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu; frontal, individual
CLR - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau respectând un detaliu sau o idee din text Recapitulare finală: Manual, culegere, Observarea
1.2. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, - textul literar și caiet, stilou, Aprecieri globale şi
2.1. Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?”) nonliterar creioane colorate, individuale
3.1. - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii corespunzătoare - scrierea unui text fișe de lucru, imagini
3.2. - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit cu ajutorul Conversaţia,
AVAP - aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor întrebărilor/ explicaţia, exerciţiul,
2.3. - scrierea unui text cu ajutorul întrebărilor/ imaginilor imaginilor jocul, observaţia,
- povestirea orală a unui text scurt, cu sprijinul unor întrebări - povestirea orală problematizarea
- desenarea unei scene din textul citit și povestit Activitate frontală,
independentă, în
perechi
EFS - ştafetă; Ştafete şi jocuri Observare
- jocuri dinamice; cuprinzând sistematică
- întreceri (role, înot); procedeele învăţate;
- convorbire pe marginea unor articole din ziare şi reviste ; a unor emisiuni sportive. Jocuri de sezon Autoevaluare
(badminton,
minifotbal);
informaţii sportive.

68
MARTI CLR - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau respectând un detaliu sau o idee din text Recapitulare finală: Manual, culegere, Observarea
1.2. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, - textul literar și caiet, stilou, Aprecieri globale şi
2.1. Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?”) nonliterar creioane colorate, individuale
3.1. - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii corespunzătoare - scrierea unui text fișe de lucru, imagini
3.2. - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit cu ajutorul Conversaţia,
AVAP - aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor întrebărilor/ explicaţia, exerciţiul,
2.3. - scrierea unui text cu ajutorul întrebărilor/ imaginilor imaginilor jocul, observaţia,
- povestirea orală a unui text scurt, cu sprijinul unor întrebări - povestirea orală problematizarea
- desenarea unei scene din textul citit și povestit Activitate frontală,
independentă, în
perechi

CLR - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau respectând un detaliu sau o idee din text Recapitulare finală: Manual, culegere, Observarea
1.2. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, - textul literar și caiet, stilou, Aprecieri globale şi
2.1. Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?”) nonliterar creioane colorate, individuale
3.1. - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii corespunzătoare - scrierea unui text fișe de lucru, imagini
3.2. - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit cu ajutorul Conversaţia,
AVAP - aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor întrebărilor/ explicaţia, exerciţiul,
2.3. - scrierea unui text cu ajutorul întrebărilor/ imaginilor imaginilor jocul, observaţia,
- povestirea orală a unui text scurt, cu sprijinul unor întrebări - povestirea orală problematizarea
- desenarea unei scene din textul citit și povestit Activitate frontală,
independentă, în
perechi

MEM - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme practice; Înmulţirea nr nat – Materiale: Observarea
1.4; 1.6; - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate sau utilizând proprietăţi exerciţii si probleme manual , caiet de sistematică identifi
5.1;5.2 ale înmulţirii; lucru panglic
- crearea unor probleme după imagini/ desene/ scheme/ exerciţii/ formule; Procedurale: Aprecieri globale si
AVAP - realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor medii de viaţă: explicatia, exercitiul individuale - măsur
2.6 lac/iaz/baltă; pădure; deltă; mare etc. ; problematizare rezulta
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor cu anumite caracteristici Organizare:
ale mediului în care trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu; frontal, individual
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Cufărul cu poveşti  Resurse materiale: Observare
2.1.; 2.2.;  discuţii despre cum trebuie realizate costumele, pas cu pas; manual, ziare, resturi sistematică
2.3.  colaj Costumul ECO; textile, foarfecă,
 audiţie muzicală Copiii Planetei Pământ Costumul ECO lipici
MM – 1.1. https://www.youtube.com/watch?v=mgguj9Ou42g  Resurse
procedurale:
conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
TIC

69
MIERCURI CLR - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau respectând un detaliu sau o idee din text Recapitulare finală: Manual, culegere, Observarea
1.2. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, - textul literar și caiet, stilou, Aprecieri globale şi
2.1. Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?”) nonliterar creioane colorate, individuale
3.1. - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii corespunzătoare - scrierea unui text fișe de lucru, imagini
3.2. - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit cu ajutorul Conversaţia,
AVAP - aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor întrebărilor/ explicaţia, exerciţiul,
2.3. - scrierea unui text cu ajutorul întrebărilor/ imaginilor imaginilor jocul, observaţia,
- povestirea orală a unui text scurt, cu sprijinul unor întrebări - povestirea orală problematizarea
- desenarea unei scene din textul citit și povestit Activitate frontală,
independentă, în
perechi
REL

M.E.M. – rezolvarea de probleme în care se utilizează denumiri matematice: sumă, Probleme care se Materiale: Observarea
1.5, 1.6, diferență rezolvă prin una, manual , caiet de sistematică
3.1, 3.2, – rezolvarea de probleme pe baza suportului în imagini (5.2.). două sau mai lucru
4.2, 5.2 multe operaţii de Procedurale: Aprecieri globale si
adunare şi/sau explicatia, exercitiul individuale
scădere, înmulţire, problematizare
împărţire Organizare:
frontal, individual
DP - crearea unor postere originale despre specificul meseriilor şi beneficiile acestora pentru Utilitatea socială a materiale: caiet, fişe Aprecieri verbale
3.3 membrii comunităţii meseriilor – beneficii de lucru, rechizite globale și individuale
- dezbateri despre produsele/rezultatele unor meserii, utilitatea meseriilor (mecanicul pentru sine și pentru procedurale:
repară o maşină stricată, medicul ne tratează când sunte mbolnavi, pictorul creează tablouri comunitate conversaţia Observarea
frumoase etc.) euristică, exerciţiul, sistematica a
- realizarea de sondaje de opinie cu privire la specificul şi utilitatea unor meserii muncă comportamen-tului
independentă, elevului
problematizarea,
simularea, joc de rol, Joc de rol
joc didactic
activitate frontală, Proiectul
activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
JOI CLR - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau respectând un detaliu sau o idee din text Recapitulare finală: Manual, culegere, Observarea
1.2. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, - textul literar și caiet, stilou, Aprecieri globale şi
2.1. Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?”) nonliterar creioane colorate, individuale
3.1. - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii corespunzătoare - scrierea unui text fișe de lucru, imagini
3.2. - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit cu ajutorul Conversaţia,
AVAP - aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor întrebărilor/ explicaţia, exerciţiul,
2.3. - scrierea unui text cu ajutorul întrebărilor/ imaginilor imaginilor jocul, observaţia,
- povestirea orală a unui text scurt, cu sprijinul unor întrebări - povestirea orală problematizarea
- desenarea unei scene din textul citit și povestit Activitate frontală,
independentă, în
70
perechi

CLR - scrierea unui scurt text după dictare Probă de evaluare Fișe de lucru, Observarea
1.3. - exerciții diverse pe textul dictat după cerințe date finală rechizite sistematică
2.1. - completarea unor enunțuri cu semnele de punctuație potrivite Conversația, Probă scrisă
2.2. - exerciții de găsire a sinonimelor/ antonimelor unor cuvinte explicația, exercițiul,
2.4. - exerciții de completare a cuvintelor cu literele corecpunzătoare (m, n, î, â) problematizarea
4.1. - exerciții de despărțire în silabe Activitate individuală
4.2. - identificarea cuvintelor corecte/ greșite din perechi de cuvinte date
AVAP - completarea propozițiilor cu ortogramele potrivite
2.3. - scrierea unui bilet de informare
- alcătuirea unui scurt text după întrebări date
- realizarea unui desen la alegere
MEM -găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care acesta are loc (6.2.); Menținerea Materiale: Observarea
1.4; 1.6; – înregistrarea duratei unor activităţi şi ordonarea lor după criterii variate (durată, sănătății manual , caiet de sistematică
5.1;5.2 momentul începerii etc.) (6.2.); Figuri și corpuri lucru
– calcularea numărului de zile/ săptămâni dintr-un interval dat (6.2.); geometrice Procedurale: Aprecieri globale si
AVAP – schimburi echivalente valoric (6.3.); explicatia, exercitiul individuale
2.6 – gruparea figurilor, respectiv acorpurilor geometrice după criterii date problematizare
– efectuarea de exerciții de împărțire a numerelor naturale 0-1000 (1.5.); Organizare:
– rezolvarea de probleme în care se utilizează diverse unități de măsură pentru capacitate și frontal, individual
masă (6.4.);
AVAP –  prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Cufărul cu poveşti  Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  discuţii despre cum trebuie realizate costumele, pas cu pas; manual, ziare, resturi sistematică
2.4.  colaj Costumul ECO; textile, foarfecă,
 audiţie muzicală Copiii Planetei Pământ Costumul ECO lipici
https://www.youtube.com/watch?v=mgguj9Ou42g  Resurse
Parada costumelor procedurale:
CLR – 2.1. Eco conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
 Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală, în perechi,
pe grupe, parada
costumelor Eco – turul
galeriei
VINERI MM - cântarea colectivă în nuanţă medie firească, cu participare afectivă Mișcarea pe muzică Culegere de cântece, Observarea
1.1. - exersarea prin joc a mişcării sugerate de ritmul şi de textul melodiei laptop, maculator, Probă practică
1.4. - dialog între grupe, sugerat de textul melodiei creioane colorate Aprecieri globale şi
2.1. - emiterea unor onomatopee cu rol de exerciții de dicție și de sincronizare, numărători Conversaţia, individuale
2.2. - cântarea în perechi, pe grupe, cu mișcări sugerate de text explicaţia, exerciţiul, Autoevaluarea
3.1. - interpretarea cântecelor învățate pe parcursul anului școlar, în timp ce se fac mișcări libere jocul
3.2. - realizarea unor mișcări libere de dans Activitate frontală,

71
AVAP - desenarea unei scene dintr-un cântec, la alegere individuală, pe grupe
2.3.
2.6.
MEM -găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care acesta are loc (6.2.); Unități de măsură Materiale: Observarea
1.4; 1.6; – înregistrarea duratei unor activităţi şi ordonarea lor după criterii variate (durată, manual , caiet de sistematică
5.1;5.2 momentul începerii etc.) (6.2.); lucru
– calcularea numărului de zile/ săptămâni dintr-un interval dat (6.2.); Procedurale: Aprecieri globale si
AVAP – schimburi echivalente valoric (6.3.); explicatia, exercitiul individuale
2.6 – gruparea figurilor, respectiv acorpurilor geometrice după criterii date problematizare
– efectuarea de exerciții de împărțire a numerelor naturale 0-1000 (1.5.); Organizare:
– rezolvarea de probleme în care se utilizează diverse unități de măsură pentru capacitate și frontal, individual
masă (6.4.);
ENG

EFS - ştafetă; Ştafete şi jocuri Observare


- jocuri dinamice; cuprinzând sistematică
- întreceri (role, înot); procedeele învăţate;
- convorbire pe marginea unor articole din ziare şi reviste ; a unor emisiuni sportive. Jocuri de sezon Autoevaluare
(badminton,
minifotbal);
informaţii sportive.

SAPTAMANA 17: 11.06 – 15.06


Ziua Comp. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Elemente de Resurse Evaluare
spec./ orar conținut
LUNI MM – 1.4.;  explicarea rolului cântecelor de a transmite emoţii, stări, sentimente;  Resurse materiale: Observarea
2.1.  executarea unor mişcări, respectând combinaţii date, din ce în ce mai repede, intonând Încheierea poveştii manual sistematică
ritmic; Evaluare finala tipărit/digital, CD,
 exerciţii de respiraţie/de dicţie/ritmice; laptop, instrumente
 intonarea unor cântecele şi identificarea sentimentelor pe care le exprimă; pentru acompaniat
 realizarea unei liste de celor triste/vesele;  Resurse
 alegerea instrumentelor potrivite pentru a acompania un cântec vesel procedurale:
CLR – 3.2.  citirea versurilorşi discutarea lor; conversaţia muzicală,
exerciţiul, jocul
didactic
 Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală, în
perechi, pe grupe
M.E.M. – rezolvarea de probleme în care se utilizează denumiri matematice: sumă, Evaluare finala Materiale: Teste de evaluare
1.5, 1.6, diferență manual , caiet de
3.1, 3.2, – rezolvarea de probleme pe baza suportului în imagini lucru
4.2, 5.2 Procedurale:
explicatia, exercitiul
problematizare
72
Organizare:
frontal, individual

CLR - alegerea unor cărţi cu personaje de la Colţul de lectură al clasei Lectură: parada Cărți de la Colțul de Observarea
2.2. - audierea unor fragmente din lecturile studiate personajelor lectură al clasei, Aprecieri globale şi
3.1. - exerciții de identificare a titlurilor și autorilor cărților citite creioane colorate, individuale
AVAP - identificarea personajelor pozitive și negative din povești coli albe, lista de
2.3. - joc: „Dacă aș fi unul dintre personajele din cărțile sau poveștile citite, aș fi…. pentru că...” lecturi pentru
2.6. - redarea prin desen a unui paragraf citit din cartea aleasă (personaje, întâmplări) vacanţă
Lectura individuală,
lectura creativă,
conversația,
dialogul, cadranele
Activitate frontală,
pe echipe
EFS - ştafetă; Ştafete şi jocuri Observare
- jocuri dinamice; cuprinzând sistematică
- întreceri (role, înot); procedeele învăţate;
- convorbire pe marginea unor articole din ziare şi reviste ; a unor emisiuni sportive. Jocuri de sezon Autoevaluare
(badminton,
minifotbal);
informaţii sportive.
MARTI CLR - alegerea unor cărţi cu personaje de la Colţul de lectură al clasei Lectură: parada Cărți de la Colțul de Observarea
2.2. - audierea unor fragmente din lecturile studiate personajelor lectură al clasei, Aprecieri globale şi
3.1. - exerciții de identificare a titlurilor și autorilor cărților citite creioane colorate, individuale
AVAP - identificarea personajelor pozitive și negative din povești coli albe, lista de
2.3. - joc: „Dacă aș fi unul dintre personajele din cărțile sau poveștile citite, aș fi…. pentru că...” lecturi pentru
2.6. - redarea prin desen a unui paragraf citit din cartea aleasă (personaje, întâmplări) vacanţă
Lectura individuală,
lectura creativă,
conversația,
dialogul, cadranele
Activitate frontală,
pe echipe

CLR - realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din partea cadrului didactic Recapitulare: Manual, imagini, Observarea
2.2. - prezentarea unor lucrări de grup Proiectul meu de rechizite pentru sistematică
2.4. - prezentarea unor proiecte realizate în echipă vacanță elaborarea Aprecieri globale şi
4.1. - realizarea unui proiect de vacanţă al clasei, scris şi ilustrat de copii proiectului individuale
4.2. - marcarea prin chenare sugestive, elemente grafice, motouri, formule, mesaje, anunţuri Conversaţia,
AVAP importante, cu scopul de a le pune în evidenţă explicaţia, exerciţiul,
2.6. - activităţi care implică folosirea calculatorului pentru redactarea unor enunţuri sau texte Activitatea frontală,

73
scurte în grup şi în pereche
MEM realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din partea cadrului didactic Proiectul meu Materiale: Observarea
1.4; 1.6; – prezentarea unor lucrări de grup de vacanţă manual , caiet de sistematică identifi
5.1;5.2 – prezentarea unor proiecte realizate în echipă lucru panglic
– realizarea unui proiect de vacanţă al clasei, scris şi ilustrat de copii Procedurale: Aprecieri globale si
AVAP – marcarea prin chenare sugestive, elemente grafice, motouri, formule, mesaje, anunţuri explicatia, exercitiul individuale - măsur
2.6 importante, cu scopul de a le pune în evidenţă problematizare rezulta
– activităţi care implică folosirea calculatorului pentru redactarea unor enunţuri sau texte Organizare:
scurte frontal, individual
AVAP –  discuţii despre materialele şi tehnicile de lucru utilizate pe parcursul anului şcolar; Cufărul cu poveşti  Resurse materiale: Observare
2.1; 2.3.;  observarea imaginilor din manual şi stabilirea titlurilor; manual, acuarele, sistematică
2.4.  evaluarea unor lucrări, pe baza criteriilor din manual; pensulă
 audiţie Asta-i vacanţa! https://www.youtube.com/watch?v=FgQ4Nz_kbzg Evaluare finală  Resurse
procedurale:
conversaţia,
MM – 2.1. explicaţia, turul
galeriei
TIC
MIERCURI CLR - activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie de problemele Ne jucăm, corectăm, Manual, caiet Observarea
1.1.- 4.3. (individuale/ ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă învăţăm!- special, fișe de lucru, sistematică
DP - activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru ameliorare, rechizite Aprecieri globale şi
1.1. elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de dezvoltare Conversația, individuale
1.2. evaluare sumativă explicația, jocul
AVAP - colorarea/ desenarea după cerințe date didactic, exercițiul
2.3. Activitate frontală,
2.6. individuală
REL

MEM realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din partea cadrului didactic Proiectul meu Materiale: Observarea
1.4; 1.6; – prezentarea unor lucrări de grup de vacanţă manual , caiet de sistematică
5.1;5.2 – prezentarea unor proiecte realizate în echipă lucru
– realizarea unui proiect de vacanţă al clasei, scris şi ilustrat de copii Procedurale: Aprecieri globale si
AVAP – marcarea prin chenare sugestive, elemente grafice, motouri, formule, mesaje, anunţuri explicatia, exercitiul individuale
2.6 importante, cu scopul de a le pune în evidenţă problematizare
– activităţi care implică folosirea calculatorului pentru redactarea unor enunţuri sau texte Organizare:
scurte frontal, individual

74
DP - crearea unor postere originale despre specificul meseriilor şi beneficiile acestora pentru Evaluare finala materiale: caiet, fişe Aprecieri verbale
3.3 membrii comunităţii de lucru, rechizite globale și individuale
- dezbateri despre produsele/rezultatele unor meserii, utilitatea meseriilor (mecanicul procedurale:
repară o maşină stricată, medicul ne tratează când sunte mbolnavi, pictorul creează tablouri conversaţia Observarea
frumoase etc.) euristică, exerciţiul, sistematica a
- realizarea de sondaje de opinie cu privire la specificul şi utilitatea unor meserii muncă comportamen-tului
independentă, elevului
problematizarea,
simularea, joc de rol, Joc de rol
joc didactic
activitate frontală, Proiectul
activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
JOI CLR - alegerea unor cărţi de la Colţul de lectură al clasei În lumea cărților Cărți de la Colțul de Observarea
1.1. - audierea/ citirea unor fragmente din lecturile studiate lectură al clasei, lista sistematică
1.2. - exerciții de identificare a titlurilor și autorilor cărților citite de lecturi pentru Aprecieri globale şi
1.4. - identificarea personajelor din povești vizionate vacanţă, fișe de individuale
2.2. - realizarea unei liste cu lecturi pentru vacanță lucru, maculator,
3.1. - dramatizări, jocuri de rol (scene din lecturile studiate) creioane colorate,
AVAP - colorarea unor scene din povești după cerințe date (concurs) imagini, laptop
2.3. Conversația,
2.6. explicația, exercițiul,
jocul de rol
Activitate frontală și
independentă
CLR - alegerea unor cărţi de la Colţul de lectură al clasei În lumea cărților Cărți de la Colțul de Observarea
1.1. - audierea/ citirea unor fragmente din lecturile studiate lectură al clasei, lista sistematică
1.2. - exerciții de identificare a titlurilor și autorilor cărților citite de lecturi pentru Aprecieri globale şi
1.4. - identificarea personajelor din povești vizionate vacanţă, fișe de individuale
2.2. - realizarea unei liste cu lecturi pentru vacanță lucru, maculator,
3.1. - dramatizări, jocuri de rol (scene din lecturile studiate) creioane colorate,
AVAP - colorarea unor scene din povești după cerințe date (concurs) imagini, laptop
2.3. Conversația,
2.6. explicația, exercițiul,
jocul de rol
Activitate frontală și
independentă
MEM – exerciții cu numere cuprinse între 0-1000 Ce lucrăm la Materiale: Observarea
1.4; 1.6; – culegere de date organizate în tabele; matematică în manual , caiet de sistematică
5.1;5.2 - adunări și scăderi cu numere mai mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin vacanță? lucru
–probleme cu tema , în care se utilizează operații de adunare și scădere Procedurale: Aprecieri globale si
AVAP -înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-100 explicatia, exercitiul individuale
2.6 problematizare
Organizare:

75
frontal, individual

AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate Desene pe asfalt Planșe, imagini, cretă Observarea
1.2. - discuții pentru alegerea temei și a motivului alegerii acesteia albă și colorată Aprecieri globale şi
2.1. - realizarea unor compoziții cu cretă pe asfalt, la alegere, folosind tehnicile de lucru învățate Conversația, individuale
2.2. (concurs) explicația, observația Autoevaluarea
2.6. - explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/ creaţii Activitate
DP - interpretarea unor cântece din folclorul copiilor independentă/ în
2.1. perechi
2.3.
MM
2.1.
VINERI MM - reproducerea în grup a cântecelor însușite intuitiv, respectând sincronizarea Jocuri muzicale Culegere de cântece, Observarea
1.1. - dialog între grupe, sugerat de textele cântecelor laptop, maculator, Probă practică
1.4. - executarea unor mișcări sugerate de texte creioane colorate Aprecieri globale şi
2.1. - cântarea colectivă în nuanţă medie firească, cu participare afectivă Conversaţia, individuale
2.2. - alegerea jucăriilor muzicale potrivite sau a percuției corporale pentru fiecare cântec explicaţia, exerciţiul, Autoevaluarea
3.1. - realizarea unor jocuri muzicale demonstrația, jocul
3.2. - organizarea unor concursuri muzicale pe grupe Activitate frontală,
AVAP - realizarea unor postere cu scene din cântecele învățate pe grupe
2.3.
2.6.
MEM – exerciții cu numere cuprinse între 0-1000 Ce lucrăm la Materiale: Observarea
1.4; 1.6; – culegere de date organizate în tabele; matematică în manual , caiet de sistematică
5.1;5.2 - adunări și scăderi cu numere mai mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin vacanță? lucru
–probleme cu tema , în care se utilizează operații de adunare și scădere Procedurale: Aprecieri globale si
AVAP -înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-100 explicatia, exercitiul individuale
2.6 problematizare
Organizare:
frontal, individual
ENG

EFS - ştafetă; Ştafete şi jocuri Observare


- jocuri dinamice; cuprinzând sistematică
- întreceri (role, înot); procedeele învăţate;
- convorbire pe marginea unor articole din ziare şi reviste ; a unor emisiuni sportive. Jocuri de sezon Autoevaluare
(badminton,
minifotbal);
informaţii sportive.

76