Sunteți pe pagina 1din 1

TERMENI TEHNICI

Imobilizarile corporale cuprind terenuri, constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si
mobilier, avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.
Dupa destinatia lor in intreprindere, imobilizarile corporale se clasifica in:
- imobilizari profesionale;
- imobilizari neprofesionale

La sfarsitul fiecarui exercitiu, ca si pentru alte categorii de bunuri si valori, intreprinderea intocmeste un inventar
detaliat al imobilizarilor.

Imobilizarile corporale care fac obiectul deprecierilor sunt supuse procesului de diminuare sistematica a valorii care
ia forma amortizarilor, sau de corectare temporara a valorii, care imbraca forma provizioanelor pentru depreciere.

Imobilizarile corporale amortizate integral raman inscrise in bilant atata timp cat ele exista in intreprindere.

Investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, luate cu chirie sau in locatie de gestiune, se inregistreaza in
contabilitatea unitatii patrimoniale care le-a efectuat.

La expirarea contractului de concesiune, inchiriere sau locatie de gestiune, valoarea investitiilor executate la
mijloacele fixe luate cu acest titlu se scade din contabilitatea unitatii patrimoniale care le-a efectuat si se
inregistreaza in contabilitatea unitatii patrimoniale careia i-au fost restituite, cu valoarea lor majorandu-se valoarea
de intrare a mijloacelor fixe respective, potrivit contractelor incheiate.

Imobilizarile necorporale intelegem active nemateriale, active necorporale, imobilizari intangibile,


imobilizari imateriale, investitii nemateriale.

Prin definitie, un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fara suport material si detinut
pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor
sau pentru scopuri administrative.

Un activ necorporal trebuie recunoscut in bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice
pentru persoana juridica si costul activului poate fi evaluat in mod credibil.

In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind:


- cheltuielile de constituire;
- cheltuielile de cercetare dezvoltare;
- concesiunile, brevetele, licentele, marcile, drepturile si alte valori similare, programele informatice;
- fondul comercial;
- alte imobilizari necorporale; si
- imobilizarile necorporale in curs de executie.

In sistemul contabil romanesc, imobilizarile necorporale sunt delimitate pe obiecte de evidenta.

Ca si imobilizarile corporale, fac obiectul amortizarii (in principiu) sau al provizionarii, pentru
constatarea deprecierilor defnitive, respectiv temporare