Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Clasa a IX- a , Nr. 1


Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acorda 10
puncte. Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru efectiv 50 de minute. Se cer rezolvări complete.

PARTEA I ( 30 puncte)
3 7 5
1. Calculaţi: + � ;
4 10 14
2. Rezolvaţi ecuaţia: 2x + 5= 7;
3. Calculaţi aria şi înălţimea unui triunghi dreptunghic cu lungimile catetelor de 16cm şi 12cm;
4. Calculaţi 75% din 2000;
5. Calculaţi lungimea diagonalei unui pătrat cu latura de 10 cm;
6. Rezolvaţi ecuaţia 4x2 + 8x = - 4.
PARTEA II ( 60 puncte)
( x + 2)( x 2 + 4 x + 4) - x - 2
1. Se consideră expresia E ( x ) = , x ��\ { -3, -2}
( x( x + 5) + 6)
a) Calculaţi valoarea expresiei pentru x = -4;
b) Arătaţi că –x – 2 = (x + 1)(x + 2)(x + 3) pentru orice x real;
c) Arătaţi că E(n) este număr natural, oricare ar fi n număr natural.
2. Se consider funcţia f : �� �, f ( x ) = x – 2 .
a) Determinaţi coordonatele punctelor de intersecţie ale graficului funcţiei f cu axele de coordinate;
b) Determinaţi aria triunghiului determinat de graficul funcţiei f şi axele de coordonate;
c) Determinaţi sinusul unghiului format de graficul funcţiei f cu axa absciselor.

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Clasa a IX- a , Nr. 2
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acorda 10
puncte. Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru efectiv 50 de minute. Se cer rezolvări complete.

PARTEA I ( 30 puncte)

1. Calculaţi: ;

2. Rezolvaţi ecuaţia: 2x - 5= 7;
3. Calculaţi aria şi înălţimea(corespunzătoare ipotenuzei) unui triunghi dreptunghic cu lungimile catetelor de 6 cm
şi 8 cm;
4. Calculaţi 70% din 1000;
5. Calculaţi lungimea diagonalei unui pătrat cu latura de 12 cm;
6. Rezolvaţi ecuaţia x2 + 2x = - 1.
PARTEA II ( 60 puncte)

1. Se consideră expresia E(x) =

a) Calculaţi valoarea expresiei pentru x = -4;


b) Arătaţi că –x +2 = (x - 1)(x - 2)(x - 3) pentru orice x real;
c) Arătaţi că E(n) este număr natural, oricare ar fi n număr natural nenul, diferit de 2 şi 3.

2. Se consideră funcţia f : � �, f(x) = x + 2.


a) Determinaţi coordonatele punctelor de intersecţie ale graficului funcţiei f cu axele de coordonate;
b) Calculaţi aria triunghiului determinat de graficul funcţiei f şi axele de coordonate;
c) Determinaţi sinusul unghiului format de graficul funcţiei f cu axa absciselor.
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Clasa a X-a, Nr. 1

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10
puncte. Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru efectiv 50 de minute. Se cer rezolvări complete.
Partea I (30 puncte)
1. (5 p) Să se calculeze suma : S = 1 + 11 + 21 + 31 + ... + 111
2. (5 p) Să se determine x ��, pentru care: - 4 �3x + 2 �4.
3. (5 p) Determinaţi o ecuaţie de gradul al II-lea, ale cărei soluţii x 1 şi x2 verifică simultan condiţiile: x1 + x 2 = 2 şi
x1 x 2 = - 3.
r r r r r r
4. (5 p) În reperul cartezian xOy, se consideră vectorii: u = –3 i + 2 j şi v = 5 i – j . Determinaţi coordonatele
r r
vectorului: 5 u + 3 v .
5. (5 p) Determinaţi lungimea segmentului BC, în triunghiul ABC, ştiind că AC = 6, AB = 4 şi A=60 0 .
6. (5 p) Determinaţi numărul soluţiilor întregi ale inecuaţiei: (x –1) 2 + x – 7 < 0.
Partea II (60 puncte)
1. Se consideră funcţia f : �� �, f ( x) = mx 2 + ( m - 1) x - 3
a) (10 p) Pentru m = 1 să se rezolve ecuaţia f ( x) = 1 ,
b) (10 p) Să se determine numărul real nenul m, astfel încât graficul funcţiei să conţină punctul A(2, 1),
c) (10 p) Pentru m = - 2 să se determine coordonatele vârfului parabolei asociate graficului funcţiei
2. Se consideră punctele A ( 0, - 2) , B( - 2, - 1) , C ( 2, 2) .
a) (10 p) Să se calculeze perimetrul triunghiului determinat de punctele A, B, C ,
uuur uuu r uuu r
b) (10 p) Să se calculeze suma AB + BC + CA ,
uuu
r uuu r uuur
c) (10 p) Să se determine coordonatele punctului D pentru care 2AB + DC = 3DA .

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Clasa a X-a, Nr. 2

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10
puncte. Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru efectiv 50 de minute. Se cer rezolvări complete.

Partea I (30 puncte)


1 1 1 1
7. (5 p) Să se calculeze suma : S = 1 + + 2 + 3 + 4 .
3 3 3 3
8. (5 p) Determinaţi numărul real x, ştiind că numerele: x+1, 2x -3 şi x+3 sunt termeni consecutivi ai unei progresii
aritmetice.
1 1
9. (5 p) Fără a rezolva ecuaţia de gradul al II-lea - x 2 + 2 x - 5 = 0 , calculaţi: + .
x1 x2
10. (5 p) Fie funcţia f : �� �, f ( x) = 3 - 4 x . Determinaţi soluţiile reale ale inecuaţiei: f ( x) - 1 �4 x .
11. (5 p) Se consideră triunghiul ABC, cu aria egală cu 15. Calculaţi sinA, ştiind că AB= 6 şi AC = 10.
12. (5 p) Calculaţi : cos800 + cos 1000
Partea II (60 puncte)
1. (10 p) Fie funcţiile: f : �� �, f ( x) = mx 2 - mx + 2, m ��* . Determinaţi m, ştiind că valoarea minimă a funcţiei este egală
cu 1.
2. (10 p) Să se determine funcţia de gradul al doilea dacă: f (1) = 0, f (0) = 1, f ( -1) = 8.
3. (10 p) Calculaţi coordonatele punctelor de intersecţie ale graficelor funcţiilor: f , g : �� �
f ( x ) = x 2 - x + 1 şi g ( x) = x + 4 .
4. Se consideră ABCD cu AC = 10 şi m ( BAC� ) = 300 .
a) (10 p) Să se determine lungimile laturilor dreptunghiului,
b) (10 p) Să se calculeze aria triunghiului ABC,
c) (10 p) Să se afle cosinusul unghiului ascuţit determinat de diagonalele dreptunghiului.
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Clasa a XI-a, Nr. 1

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10
puncte. Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru efectiv 50 de minute. Se cer rezolvări complete.
Partea I (30 de puncte)
-1
�1 �
1. (5 p) Să se calculeze log 2 4 + � � - 3 8 .
�2 �
2. (5 p) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x2 - x - 2 = x - 2 .
3. (5 p) Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { 2, 3, 4, 5} , acesta să verifice inegalitatea
n2 + n > n! .
4. (5 p) O persoană a depus la o bancă 1500 de lei. Ce sumă a primit persoana după un an, ştiind că rata dobânzii a fost de
8%?
1 -1 + i 3
5. (5 p) Să se calculeze z + pentru z = .
z 2
( )
10
6. (5 p) Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea 3 + 3 3
Partea II (60 puncte)
1. Fie funcţia f : D � �, f ( x) = x - 1 .
a) (10p) Determinaţi domeniul de definiţie al funcţiei;
b) (10p) Aflaţi media aritmetică şi media geometrică a valorilor f (5) şi f ( 2) ;
c) (10p) Determinaţi coordonatele punctelor de intersecţie ale graficului funcţiei cu axele de coordonate.

2. .Pentru fiecare n ��, notăm cu Pn punctual de coordinate Pn ( n - 1, 2n + 1) din sistemul cartezian xOy.
a) (10 p) Scrieţi ecuaţia dreptei P1 P2 .
b) (10 p) Demonstraţi că punctele P1 , P2 si Pn sunt coliniare, oricare ar fi n �� .
c) (10 p) Calculaţi lungimea medianei duse din vârful O în triunghiul OP1 P2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Clasa a XI-a, Nr. 2

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10
puncte. Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru efectiv 50 de minute. Se cer rezolvări complete.
Partea I (30 puncte)
-2
2
1. (5p) Ordonaţi crescător numerele a = log 2 4 , b = 3 27 şi c =   .
3
(5p) Să se calculeze: A + C - 6P2 .
3 2
2. 4 5

3. (5p) Să se rezolve ecuaţia: 2 x + 2 x + 2 = 40 .


4. (5p) Determinaţi mulţimea soluţiilor ecuaţiei 3 - x + 2 = x - 1 .
(5p) Aflaţi domeniul maxim de definiţie al funcţiei f : D � �, f ( x) = log 3 ( x - 3 x + 2) .
2
5.
6. (5p) Să se determine numărul de submulţimi cu 3 elemente ale mulţimii A={2,4,6,8,10}.

Partea a II-a (60 puncte)


1.Fie funcţia f : D � �, f ( x) = x + 3 .
a) (10p) Determinaţi domeniul de definiţie al funcţiei;
b) (10p) Aflaţi media aritmetică şi media geometrică a valorilor f (-2) şi f (1) ;
c) (10p) Determinaţi coordonatele punctelor de intersecţie ale graficului funcţiei cu axele de coordonate.

2.Se consideră punctele A(2;-1), B(3;2), C(1;-2) şi D(1;a).


a) (10p) Calculaţi distanţa de la A la B;
b) (10p) Scrieţi ecuaţia dreptei BC;
c) (10p) Determinaţi a �� astfel încât AB // CD .
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Clasa a XII-a, Nr. 1
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10
puncte. Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru efectiv 50 de minute. Se cer rezolvări complete.

Partea I (30 de puncte)


a 1 1 ax + y + z = 1
  
Pentru fiecare a  R, considerăm matricea: A(a) =  1 a 1  şi sistemul:  x + ay + z = 1 .
1 1 a   x + y + az = 1
 
a) Calculaţi determinantul matricei A(a), a  � ;
b) să se determine valoarea parametrului real a, pentru care sistemul dat, poate fi rezolvat prin regula lui Cramer;
c) pentru a = 0, rezolvaţi sistemul.
Partea II (60 puncte)
�x 3 - 5 x 2 + 7 x + 1 + a, x > 0
1. Se dă funcţia f : �� �, f ( x ) = � .
� xe + 2 x - 2e , x �0
x x

a) (20p) Să se determine a ��, pentru care funcţia este continuă în x 0 = 0.


b) (20 p) Pentru a = -3 să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcției în punctual de abscisă x 0 = 3.
c) (20 p) Să se determine monotonia funcţiei pentru x  ( 0,  ).
ln x
2.Se consideră funcţia f: ( 0,  )  �, f(x) = .
x
1 - ln x
a) Să se verifice dacă f ‘(x) = ,  x > 0.
x2
b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către +  la graficul funcţiei.
c) Demonstraţi că: f(2011)  f(2012).

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Clasa a XII-a, Nr. 2
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10
puncte. Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru efectiv 50 de minute. Se cer rezolvări complete.

Partea I (30 de puncte)

 x + y + 3z = 0

Se consideră sistemul: 2 x - y + mz = 0 , cu m �� şi A matricea sistemului.
 4 x + y + 5z = 0

a) calculaţi determinantul matricei A, pentru m = 1;
b) determinaţi parametrul real m, dacă determinantul matricei sistemului este nul;
c) pentru m  - 1, rezolvaţi sistemul.
Partea II (60 de puncte)

x +1
1.. Se consideră funcţia: f: �- {1}  �, f(x) = ;
x -1
a) calculaţi f ‘ (x),  x �� – {1};
f ( x ) - f ( - 1)
b)calculaţi xlim ;
 -1
x +1
c) să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către +  , la graficul funcţiei f .
 3 x + 1, x  1
2..Fie funcţia f: �  �, f(x) =  ;
ax + 2, x > 1
a)să se determine valoarea parametrului real a, astfel încât f să fie continuă în punctul x 0 =1;
b) să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către -  , la graficul funcţiei f;
c)calculaţi xlim
 -
((f(x) – 1)x).