Sunteți pe pagina 1din 1
SC COCA-COLA HBC ROMANIA SRL. SOSEAUA BUCURESTI NORD, NR 10, CLADIREA 023, VOLUNTARI, JUD. ILFOV, COD POSTAL 077190 Nr. ORD.REG.COM: 323/2300/21.10.2009 FAX: 4021021449 DECLARATIE DE CONFORMITATE Noi, $.C. COCA-COLA HBC ROMANIA SRL, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr 10, cladirea 023, etaj|, Jud. IHov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr J23/2300/2009, Cod de Identi Fiscala nr. RO474152, declaram pe propria raspundere ca bauturile racoritoare, bauturile racoritoare cu extract de ceai, nectarurile, sucurile de fructe, bauturile energizante, bauturile special destinate sportvilor, apele minerale naturale, cafea cu sau fara lapte si cacao, produse si distribuite de noi si care fac obiectul acestei declarati, nu pun in pericol viata, sanatatea si securitatea consumatorilor si sunt in conformitate cu specificatile tehnice ale produselor, cu legistatia sanitara, sanitar-veterinara si pentra siguranta alimentelor in vigoare. Toate ingredientele sunt de uz alimentar, nu sunt modificate genetic si sunt in conformitate cu legislatia Uniunii Europene in domeniul produselor alimentare. Aitivii alimentari sunt in conformitate cu specificatiile privind puritatea si identitatea asa cum sunt ei prevazuti in Joint FAO/WHO Expert Comitee si in Compendiul aditivilor alimentari JEFCA, precum si conform legislatiei romanesti si ‘europene in vigoare, Fabricile producatoare au Sistemul de Management al Calitati certfieat conform standardului ISO 9001:2008, Sistemul jmentului certificat conform FSSC 22000, Sistemul de Management de Mediu certificat de Management al Sigurantei conform standardului ISO 14001:2004 si Sistemul de Management al Sanatatii si Securitaii Ocupationale certficat conform standardului OHSAS 18001:2007. Conformarea produselor noastre cu normativele de calitate in vigoare se verifiea prin programul de supraveghere CNIEP - Larex, respectiv Larexcert pentru apele minerale naturale. In conditile pastrarii in ambalajele originale integre, eu respectarea conditilor de pastrare indicate pe etichete, produsele expira Ia datele inscrise pe etichetele sau ambalajele originale Produsele din gama Cappy, Fanta si’Schweppes care contin suc de fructe pot prezenta sediment. 01 funie 2016 Operational Sustainability Manager, Daniela Spiru. Zz > Preenadecaai este emis confer ea standedel SK EN ISOWCEI 1705012005 “ator conform Declarati ck uric Parte Ceri generale Delataa ese disper pe webs re! ws coea-colaelen 1