Sunteți pe pagina 1din 8

PROCEDURA INSTRUCTIUNE DE LUCRU PENTRU Ediţia 1

SUDAREA WIG Rev. 0


COD: P/I.L-01 Ex: 1/4

PROCEDURA INSTRUCTIUNE DE LUCRU


„Sudarea prin procedeul WIG”

Ediţia nr. 1 Revizia nr.0


Exemplar nr. 1 Destinatar: Departamentul Sudare

Controlat x

Difuzat în regim:

Informativ

Utilizarea şi reproducerea integrală sau parţială a prezentului document, în


orice publicaţie şi prin orice procedeu electronic, mecanic, fotocopiere,
microfilmare etc. este interzisă, dacă nu există acordul scris al elaboratorului.

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat 1


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
PROCEDURA INSTRUCTIUNE DE LUCRU PENTRU Ediţia 1
SUDAREA WIG Rev. 0
COD: P/I.L-01 Ex: 1/4

Cuprins

Nr. cap. Denumire Pag.


Pagina de gardă
Cuprins
Note explicative
Lista de difuzare
Indicatorul reviziilor
1 Scop şi domeniul de aplicare
2 Documente de referinţă şi conexe
3 Definiţii şi abrevieri
4 Responsabilităţi
5 Activităţi şi metode
6 Înregistrări

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat 2


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
PROCEDURA INSTRUCTIUNE DE LUCRU PENTRU Ediţia 1
SUDAREA WIG Rev. 0
COD: P/I.L-01 Ex: 1/4

Note explicative

 Toate paginile procedurii aparţin ediţiei menţionate pe pagina de prezentare;


 Procedura este supusă reviziilor parţiale ori de câte ori este necesar;

 Se redactează câte o nouă ediţie a procedurii după efectuarea unui număr mare de revizii
succesive, care ar îngreuna lecturarea acesteia;

 O ediţie poate conţine pagini cu revizii diferite;

 Revizia aplicabilă este cea menţionată pe fiecare pagină în parte şi în lista de revizii;

 Difuzarea în regim controlat a Procedurii şi a fiecărei revizii se face pe baza Listei de


difuzare;

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat 3


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
PROCEDURA INSTRUCTIUNE DE LUCRU PENTRU Ediţia 1
SUDAREA WIG Rev. 0
COD: P/I.L-01 Ex: 1/4

Lista de difuzare

Nr. Departament Data Numele şi Semnătura


exemplarului prenumele
1 Sudare
2 AQ
3 CTC
4 MG
5
6

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat 4


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
PROCEDURA INSTRUCTIUNE DE LUCRU PENTRU Ediţia 1
SUDAREA WIG Rev. 0
COD: P/I.L-01 Ex: 1/4

Indicatorul reviziilor

Revizia nr. Capitolul Pagina Data Numele şi Semnătura


revizuită prenumele

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat 5


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
PROCEDURA INSTRUCTIUNE DE LUCRU PENTRU Ediţia 1
SUDAREA WIG Rev. 0
COD: P/I.L-01 Ex: 1/4

1. Scop şi domeniul de aplicare

Procedura are scopul de a defini si a detalia etapele procesului de sudare prin


metoda WIG.

2. Documente de referinţă şi conexe

SR EN 1011-1
SR EN 1011-3

3. Definiţii şi abrevieri
În cadrul procedurii sunt valabile următoarele abrevieri:

AQ = Asigurarea calitatii
CTC = Control Tehnic de Calitate
MG = Management General

Definiţii:
- Sudarea este acţiunea în urma căreia se realizează îmbinarea
nedemontabilă între două sau mai multe componente metalice sau nemetalice;
- Sudura este produsul operaţiei de sudare;
- Sudor persoană care ţine şi conduce manual portelectrodul, pistoletul
de sudare sau arzătorul;
- Îmbinarea sudată este ansamblul nedemontabil format în urma sudării
componentelor supuse asamblării;
- Examinator persoană numită pentru verificarea conformităţii cu
standardul aplicabil;
- Organism de examinare este un organism numit pentru verificarea
conformităţii cu standardul aplicabil;
- Zona influenţată termomecanic ca fiind zona ce i-a naştere în
materialul de bază în urma încălzirii acestuia la o temperatură mai mică decât
temperatura de topire;
- Metal de bază este metalul supus sudării;
- Metal de adaos este metalul destinat completării spaţiului dintre
marginile componentelor;
Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat 6
Data
Numele şi prenumele
Semnătura
PROCEDURA INSTRUCTIUNE DE LUCRU PENTRU Ediţia 1
SUDAREA WIG Rev. 0
COD: P/I.L-01 Ex: 1/4

- Rostul îmbinării sudate este spaţiul dintre componente de sudat.

4. Responsabilităţi
Compartimentul Personal Responsabilităţi
Proiectare Inginer sudor Stabilirea caracteristicilor sudarii
tehnologii sudare
Tratamente termice Inginerul Stabilirea parametrilor tratamentului termic
tratamentist
Producţie RTS-ist
Sudorul Urmarirea intocmai a procedurii
Prelucrări mecanice Inginerul Proiectarea si prelucrarea conforma a
mecanic, rosturilor de sudura
lucrătorii prin
aşchiere
Laboratoare CTC-ist Urmarirea defectelor specifice procedeului
WIG

5. Activităţi şi metode

In conformitate cu prezenta procedura trebuie sa se parcurga urmatoarele etape,


intr-o ordine logica:

1. Analiza materialului de baza. Materialul de baza reprezinta materialul supus


operatiei de sudare si este primul element ce intervine in stabilirea
tehnologiei de sudare. Informatia primara referitoare la acesta provine din
proiectul de executie al produsului, oferit operatorului sudor de catre
proiectant.
2. Operatorul va pregati piesele in vederea sudarii. Materialele destinate
constructiei sudate trebuie upuse unui control, conform standardelor si
normelor uzinale inaintea inceperii operatiei de sudare. Operatorul va curata
suprafetele mecanic sau chimic de oxizi, rugina, pete de ulei, etc.
Modalitatile de curatire mecanica vor fi alese dintre : cu perie de sarma,
prin sablare, prin suflare de aer sub presiune, prin aschiere. Piesele de sudat
vor fi debitate si supuse unor operatii de prelucrari mecanice in vederea
obtinerii rostului de sudura. Debitarea se face in functie de grosimea,
lungimea si calitatea materialului, precum si dupa forma si pozitia cusaturii
sudate. Debitarea va fi efectuata prin procedee mecanice sau cu flacara
oxigaz si polizare la luciu metalic.
Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat 7
Data
Numele şi prenumele
Semnătura
PROCEDURA INSTRUCTIUNE DE LUCRU PENTRU Ediţia 1
SUDAREA WIG Rev. 0
COD: P/I.L-01 Ex: 1/4

3. Inginerul sudor va alege materialul de adaos. In cazul procedeelor de sudare


cu arc electric in atmosfera protectoare de gaze, materialul de adaos este
reprezentat de sarma, ce se introduce continuu in arcul electric automat.
Caracteristica principala ce va fi luata in considerare in alegerea
materialului de adaos este rezistenta la tractiune.
4. Inginerul sudor va alege gazul de protectie inert pentru protejarea metalului
topit dintre Heliu (He) si Argon (Ar) si combinatii ale acestora, in functie de
materialele supuse sudarii.
5. Stabilirea parametrilor regimului de sudare – sarcina atribuita inginerului
sudor – este reprezentata de urmatoarele etape: alegerea modului de trasfer
al metalului de adaos topit (spray-arc, short-arc, arc-pulsant), stabilirea
tipului de rost corespunzator grosimii materialului de baza, alegerea
materialului de adaos, alegerea diametrului sarmei electrod, calcularea
curentului de sudare, calculul tensiunii, stabilirea lungimii libere a sarmei
electrod, stabilirea vitezei de avans a sarmei electrod, calculul vitezei de
sudare.
Pentru calculul acestor valori se va consulta catalogul companiei, anexat
prezentei proceduri.
6. Inspectorul CTC va efectua controlul final ce are drept scop punerea in
evidenta a eventualelor defecte aparute in timpul sau dupa procesul de
sudare datorita naturii materialelor de imbinat, nerespectarii tehnologiei de
executie sau unor cauze accidentale. Principalele defecte ce pot aparea sunt:
crapaturi, fisuri longitudinale/radiale/in crater, pori sufluri, lipsa de
patrundere, lipsa de topire la radacina, formarea unor compusi cu rezistenta
mica la coroziune, defecte de forma, crestaturi, tensiuni interne, etc.
7. Inginerul tehnolog va stabili daca se necesita tratamente termice post-
sudare. Aceste tratamente urmaresc obtinerea de structuri corespunzatoare
unor anumite asociatii de proprietati cerute in exploatare pentru imbinarea
sudata precum si reducerea tensiunilor remanente. In functie de scopul
urmarit, se pot aplica urmatoarele categorii de tratamente termice:
recoaceri, reveniri, normalizari, imbunatatiri, caliri.

6. Înregistrări

Catalogul companiei

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat 8


Data
Numele şi prenumele
Semnătura