Sunteți pe pagina 1din 12

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE
Nume / Prenume SAFTA MARIETA
Adresă profesională Ministerul Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti
Universitatea Titu Maiorescu din București - Facultatea de Drept, Calea Văcăreşti, nr. 187, Sector 4,
Bucureşti

Telefon 037 204 1024


E-mail(uri) marieta.safta@just.ro

DOMENIUL OCUPAŢIONAL Drept constituțional, Instituții politice, Dreptul Uniunii Europene

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

DIDACTICĂ
Perioada 2017 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar -– Drept constituțional, Instituții politice
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, București, România
Perioada 2013-2017
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar (titular din anul 2014)
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, București, România
Perioada 2015 - 2016
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar (asociat) – Drept constituțional, Instituții politice
Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, București, România
Perioada 2008 – 2014; 2017-prezent
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar(asociat)/Conf.univ.(asociat) – Drept constituțional, Instituții politice, Dreptul Uniunii
Europene, Dreptul afacerilor, Teoria generală a dreptului; în prezent - Dreptul Uniunii Europene
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, București, România

ACTIVITATE JURIDICĂ
Perioada 2017- prezent
Funcţia sau postul ocupat Secretar de Stat
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Justiției
Perioada 2010 – prezent (detașată la Ministerul Justiției)
Funcţia sau postul ocupat Prim magistrat-asistent
Numele şi adresa angajatorului Curtea Constituțională a României, București, România
Perioada 2009-2010
Funcţia sau postul ocupat Magistrat-asistent şef
Numele şi adresa angajatorului Curtea Constituțională a României, București, România
Perioada 2003-2009
Funcţia sau postul ocupat Magistrat-asistent
Numele şi adresa angajatorului Curtea Constituțională a României, București, România
Perioada 1997-2003
Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic; Şef serviciu juridic (2001- 2003)
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bucureşti, România

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada 23-24 februarie 2017
Diploma obţinută Certificat – Curs ”Alternatives to Detention in the EU”
Denumirea instituţiei de învăţământ ERA - Academy of European Law în cooperare cu Institutul Naţional al Magistraturii (Bucureşti)
Perioada 7-8 decembrie 2015 București
Diploma obţinută Certificat – Seminar ”The Rights of a Child in Practice”
Denumirea instituţiei de învăţământ ERA - Academy of European Law în cooperare cu Institutul Naţional al Magistraturii (Bucureşti)
Perioada 22-23 octombrie 2015
Diploma obţinută Certificat – Seminar ”The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice (focus on
Labour Law, Employment and Social Rights)”
Denumirea instituţiei de învăţământ ERA - Academy of European Law Trier, în cooperare cu Il Lustre Collegi de L’Advocacia de Barcelona
(Barcelona/Spania)
Perioada 2012-2014
Diploma obținută Certificat de absolvire curs postuniversitar de studii psihopedagogice (Nivelul1,2)
Denumirea instituției de învățământ Academia de Studii Economice, București, România
Perioada 2-13 iulie 2012
Diploma obținută Certificat – ”General and Specialized Courses on European Union Law”
Denumirea instituției de învățământ European University Institute - Florenţa, Italia
Perioada 2004-2008
Diploma obţinută Doctor în ştiinţe juridice
Denumirea instituţiei de învăţământ Academia de Studii Economice, București, România
Perioada 2003-2004
Diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare de specializare. Drept privat.
Denumirea instituţiei de învăţământ Universitatea București, Facultatea de Drept, București, România
Perioada 1993-1997
Diploma obţinută Diplomă de licenţă, Ştiinţe juridice (media generală a anilor de studii universitare de licenţă 9.50 şi media
9.54 la examenul de licenţă)
Denumirea instituţiei de învăţământ Universitatea București, Facultatea de Drept, București, România
Perioada 1988-1993
Diploma obţinută Diplomă de bacalaureat (șef de promoție)
Denumirea instituţiei de învăţământ Colegiul Pedagogic ”Constantin Brătescu”, Constanța, România

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e) Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba engleză C1
Utilizator
C1
Utilizator
C1
Utilizator
C1
Utilizator
C1
Utilizator
experimentat experimentat experimentat experimentat experimentat
Limba franceză B1
Utilizator
B1
Utilizator
B1
Utilizator
B1
Utilizator
B1
Utilizator
independent independent independent independent independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

COMPETENŢE DE Activitate de cercetare


SPECIALITATE Participare conferinţe, simpozioane, ateliere/întâlniri de lucru
1. 2016 decembrie 8 – Simpozionul naţional Tradiţii, prezent şi perspective ale
constituţionalismului românesc, organizat de Curtea Constituţională a României, Academia
Română - Institutul de Cercetări Juridice ”Academician Andrei Rădulescu” şi Centrul de Drept
Constituţional şi Instituţii Publice, Bucureşti
2. 2016 noiembrie 25-26 – Conferinţa Internațională Perspective ale dreptului afacerilor în
mileniul al treilea, ed. a VI-a, organizată de Academia de Studii Economice -Departamentul de
Drept, București
3. 2016 noiembrie 25 - Adunarea solemnă dedicată aniversării a 150 de ani de la adoptarea
Constituției din 1866 și a 25 de ani de la adoptarea Constituției din 1991, organizată de Curtea
Constituţională, în colaborare cu Senatul, Camera Deputaţilor şi Academia Română
4. 2016 noiembrie 17-19 - Conferința Internațională Educație și creativitate pentru o societate
bazată pe cunoaștere, ed. a X-a jubiliară, organizată de Universitatea Titu Maiorescu,
București
5. 2016 noiembrie 13-15 – Forumul magistraților, organizat de Curtea de Justiție a Uniunii
Europene, Luxemburg
6. 2016 octombrie 5 - Întâlnirea delegației europene cu reprezentanții Curții Constituționale în
cadrul misiunii de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi
Verificare- tema „10 ani de MCV” („10 years of CVM perspectives”)
7. 2016 septembrie 16-17 – Conferința Internațională Gestion des ressources et Gouvernance,
ed.a 3-a, organizată de Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Drept, București
8. 2016 septembrie 15 – Întâlnirea delegației europene cu reprezentanții Curții Constituționale în
cadrul misiunii de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi
Verificare
9. 2016 iunie 7-8 – Lucrările și Conferința internațională cu tema Migrația, în cadrul celei de-a
15-a reuniuni a Consiliului mixt pentru justiţie constituţională din cadrul Comisiei pentru
Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), Veneția, Italia
10. 2016 mai 31-iunie 01- Conferința internațională Rolul magistraților asistenți în jurisdicția Curții
Constituționale, organizată de Curtea Constituțională a României, București
11. 2016 mai 12-13 – Conferința internațională de drept, studii europene și relații internaționale,
ediția a III-a, cu tema Perspectivele dreptului național și european în contextul provocărilor
complexe al societății contemporane, organizată de Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea
de Drept, București
12. 2016 aprilie 18-19 – Conferința cu tema Same-sex relationship and beyond:gender matters
in the EU – partnership, mariage and parenthood, free movement, gender identity , Hamburg,
Germania
13. 2016 aprilie – Prima dezbatere științifica a experților din domeniul electoral, organizată de
Comisia de la Veneția în colaborare cu Autoritatea Electorală Permanentă, având ca temă
Legislația electorală și noile tehnologii: provocări legislative, București
14. 2016 martie 30 - Seminarul dedicat jurisprudenței CEDO în materia apărării drepturilor omului,
protecției drepturilor omului în legislația europeană, activității Comisiei de la Veneția, organizat
de Curtea Constituțională a României în colaborare cu Ambasada Olandei la București
15. 2016 martie 2 - Seminarul dedicat problematicii apărării drepturilor și libertăților fundamentale
în dreptul român și olandez, organizat de Curtea Constituțională a României în colaborare cu
Camera Deputaților și Ambasada Olandei la București
16. 2015 decembrie 10 – Conferința Națională Drepturi și libertăți fundamentale: dimensiune
istorică și constituțională - in memoriam Prof.univ.dr.Grigore Theodoru -1919-2015, Iași
17. 2015 noiembrie 20 – Conferinţa internațională Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al
treilea, ed. a V-a, organizată de Academia de Studii Economice - Departamentul de Drept,
București
18. 2015 noiembrie 18 – Întâlnirea delegației europene cu reprezentanții Curții Constituționale în
cadrul misiunii de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi
Verificare
19. 2015 octombrie 23-25 – Conferința Națională 160 de ani de învățământ juridic ieșean,
organizată de Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
20. 2015 iunie 10 -13 – Lucrările și Conferința celei de-a XIV-a reuniuni a Consiliului Mixt pentru
Justiție Constituțională cu tema Blasphemy and other limitations to the freedom of expression,
București
21. 2015 iunie 2 – 7 – Al 7-lea Congres al Asociației Curților Constituționale Francofone
(A.C.C.P.U.F.), Lausanne, Elveția
22. 2015 mai 19 -– Întâlnirea delegației europene cu reprezentanții Curții Constituționale în cadrul
misiunii de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare
23. 2015 aprilie 21-22 – Conferința internațională Dreptul între modernizare şi tradiţie. Implicaţii
asupra organizării juridice, politice, administrative şi de ordine publică, organizată de
Universitatea Titu Maiorescu din București în parteneriat cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza
din Iași” și Universitatea din Craiova, București
24. 2015 aprilie 17 - Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române cu tema ”Simplificarea – imperativ al
modernizarii și ameliorării calității dreptului”, București
25. 2014 decembrie 11 - Dezbaterea Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei
naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie?, organizată de Asociaţia
Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) şi Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea
de Drept, Bucureşti
26. 2014 decembrie 8 – Întâlnirea delegației europene cu reprezentanții Curții Constituționale în
cadrul misiunii de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi
Verificare
27. 2014 noiembrie 28-29 – Conferinţa internațională Perspective ale dreptului afacerilor în
mileniul al treilea, ed. a IV-a, organizată de Academia de Studii Economice-Departamentul de
Drept, București
28. 2014 noiembrie 11- Conferinţa Directiva – act al dreptului Uniunii Europene – şi judecătorul
român, organizată de Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu” – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) din cadrul Academiei Române,
Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE), Bucureşti
29. 2014 octombrie 24-23 – Conferința Internațională cu tema Uniformization of the law – legal
effects and social, political, administrative implications, organizată de Universitatea Titu
Maiorescu din București în parteneriat cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza din Iași” și
Universitatea din Craiova, Iași
30. 2014 septembrie 7-10 - Conferinţa internaţională cu tema Rolul justiţiei constituţionale în
protecţia valorilor statului de drept, dedicată celei de-a 20-a aniversări a Curţii Constituţionale
a Republicii Moldova, Chişinău, Moldova
31. 2014 mai 12-14 - Al XVI-lea Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene, The
cooperation of Constitutional Courts in Europe. Current Situation and Perspectives/La
cooperation entre les Cours Constitutionnelles en Europe, organizată de Curtea Constituţională
a Austriei, Viena, Austria
32. 2014 mai 9 -10- Conferința internațională de drept, studii europene și relații internaționale cu
tema Rolul Europei într-o societate polarizată, organizată de Universitatea Titu Maiorescu –
Facultatea de Drept, București
33. 2013 noiembrie 15-16 – Conferinţa internațională Perspective ale dreptului afacerilor în
mileniul al treilea, ed. a III-a, organizată de Academia de Studii Economice - Departamentul de
Drept, București
34. 2013 noiembrie 15-16 – Workshop The planning for successful academic and research career
in the legal field, în cadrul Conferinţei internaționale Perspective ale dreptului afacerilor în
mileniul al treilea, ed. a III-a, organizată de Academia de Studii Economice - Departamentul de
Drept, București
35. 2013 octombrie 8-9 – lucrările şi Conferinţa internațională a celei de-a 12-a reuniuni a
Consiliului Mixt pentru Justiție Constituțională, organizată de Comisia pentru Democraţie prin
Drept (Comisia de la Veneția), Veneția, Italia
36. 2013 octombrie 2-3 – Conferința internațională cu tema Juridicția constituțională după 20 de
ani de la căderea cortinei comuniste, organizată de Curtea Constituțională a României,
București
37. 2013 mai 24-25 - Conferința internațională cu tema La Cour Constitutionelle garant de la
constitution ou du droit européen?, organizată de Universitatea Mihail Kogălniceanu din Iași,
Iaşi
38. 2013 mai 24-25 – Conferința internațională de drept, studii europene și relații internaționale cu
tema Politica legislativă între reglementare europeană, națională și internațională, organizată
de Universitatea Titu Maiorescu - Facultatea de Drept, București
39. 2013 mai 9-10 – Conferința internațională cu tema Criminal repression in the context of the
economic crisis and the maximization of crime at european and global level, organizată de
Asociația Internațională de Drept Penal, Bucureşti
40. 2013 martie 29 –Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, cu tema Continuitate şi discontinuitate în
dreptul român, București
41. 2012 noiembrie 16-17 - Conferința cu participare internațională Instituţii juridice contemporane
în contextul integrării României în Uniunea Europeană, organizată de Universitatea Româno -
Americană – Facultatea de Drept, București
42. 2012 noiembrie 2 – Conferință internațională Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul
al treilea, organizată de Academia de Studii Economice, București
43. 2012 iunie 21-22 - Conferința internațională cu tema Curtea Constituțională a României – 20
de ani de existență și 100 de ani de control de constituționalitate, organizată de Curtea
Constituțională a României, București
44. 2012 mai 31 – iunie 1 - Lucrările şi Conferinţa internațională a celei de-a 11-a reuniuni a
Consiliului Mixt pentru Justiție Constituțională, cu tema Statul de drept organizată de Comisia
pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneția), Brno, Republica Cehă
45. 2012 martie 30 - Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, cu tema Știință și Codificare în România,
Bucureşti
46. 2011 mai 23-25 – Al XV-lea Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene cu tema
Justiția constituțională. Funcții și raporturi cu celelalte autorități publice, organizat de Curtea
Constituțională a României, București
47. 2010 iunie 4- Simpozionul ”Administrație publică și fiscalitate” organizat de Baroul Dolj în
colaborare cu Consiliul Local al Municiiului Craiova și Primăria Municipiului Craiova, Craiova

Proiecte de cercetare
1. mai 2014 - noiembrie 2015: Lider partener Universitatea Titu Maiorescu - Facultatea de Drept,
în Proiectul Practică competitivă pentru viitor în domeniul Științelor Juridice - Cod
Contract:POSDRU/161/2.1/G/ 139724, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară:
2.Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, Domeniul major de intervenţie: 2.1.
Tranziția de la școală la o viața activă, grup țintă, 355 de studenți, beneficiar: Universitatea
Româno –Americană
2. august 2011 - aprilie 2012 - membru persoană de contact pentru România în Contractul de
cercetare G1. EU Study on the taking of evidence (Study on the application of articles 3(1) (C)
and 3, and articles 17 and 18 of the Council Regulation NO 1206/2001 of 28 May 2001 on
cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or
commercial matters – Nr. contract JUST/2010/JCIV/PR/0038/A4

COMPETENȚE ORGANIZAȚIONALE Activități de organizare, coordonare, conducere, experiență managerială


MANAGERIALE 1. 2016 noiembrie 25-26 – Moderator, secțiunea I - drept public, Conferinţa Internaţională
Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea, Ed.a 6-a, București
2. 2016 septembrie 27- Reprezentant al Curţii Constituţionale a României la vizita de lucru a
delegației Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) - Biroul pentru Instituții
Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Bucureşti
3. 2106 - prezent - Membru în Comisia pentru asigurarea calităţii la nivelul Universităţii Titu
Maiorescu - Facultatea de Drept
4. 2016 mai 31 – iunie 1 – Moderator, Conferința internațională Rolul magistraților asistenți în
jurisdicția Curții Constituționale, București
5. 2016 mai 12-13 - Membru comitet ştiinţific - Conferința internațională de drept, studii europene
și relații internaționale, ed. a III-a, cu tema Perspectivele dreptului național și european în
contextul provocărilor complexe al societății contemporane, București
6. 2015 - prezent – Membru al Consiliului Facultății de Drept din cadrul Universităţii Titu
Maiorescu. Competențe: Participare în for decizional cu competențe academice, manageriale
etc.
7. 2015 noiembrie 20 - Moderator, secțiunea I - Drept public, Conferinţa Internaţională
Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea, Ed. a 6-a, București
8. 2015 aprilie 21-23 - Membru comitet ştiinţific – Conferința internațională cu tema Law between
Modernization and Tradition - Implications for the Legal, Political, Administrative and Public
Order Organization, București
9. 2015 – prezent - Coordonator al stagiilor de practică la Curtea Constituţională a României, în
baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică la Curtea
Constituţională
10. 2014 noiembrie 28-29 - Moderator, secțiunea I - drept public, Conferinţa Internaţională
Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea, Ed.a 4-a, București
11. 2014 octombrie 23-25 – Moderator, secțiunea drept public, european și internațional,
Conferința Internațională Uniformization of the law – legal effects and social, political,
administrative implications, Iași
12. 2013 noiembrie 15-16 - Moderator, secțiunea I - drept public, Conferinţa Internaţională
Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea, Ed.a 3 - a, București
13. 2013 noiembrie 15 -16 – Moderator workshop The planning for successful academic and
research career in the legal field, Bucureşti
14. 2013 mai 24-25 - Moderator, secțiunea drept public, Conferința internațională de drept, studii
europene și relații internaționale Politica legislativă între reglementare europeană, naţională şi
internaţională. Noi perspective ale dreptului, Bucureşti
15. 2012 noiembrie 2 - Moderator, secțiunea I - drept public, Conferinţa Internaţională Perspective
ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea, Ed.a 2 - a, București
16. 2010 noiembrie 23 – Desemnată Membru în colectivul pentru redactarea culegerilor de
jurisprudenţă a Curţii Constituţionale (Ordinul preşedintelui Curţii Constituţionale nr.94 din 23
noiembrie 2010)
17. 2010 – prezent - Coordonarea activităţii magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale
18. 2010 – prezent - Conducerea Compartimentului de cercetare, documentare şi bibliotecă din
cadrul Curții Constituționale
19. 2009 - 2010 - Coordonarea activităţii magistraţilor-asistenţi din Secţia I a Curţii Constituţionale

Membru în organizații profesionale


1. 2012- 2017 - Agent de legătură pentru Curtea Constituțională a României la Comisia pentru
Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția)
2. 2013- prezent - Membru al Asociației Române de Drept și Afaceri Europene - ARDAE
3. 2013 –prezent - Membru al Uniunii Juriștilor din România

Premii, distincții
1. Premiul ”Vintilă Dongoroz”, pentru lucrarea Explicațiile noului Cod penal, acordat de Uniunea
Juriștilor din România, decembrie 2016
2. Premiul ”Anibal Teodorescu” pentru lucrarea Dialogul judecătorilor constituționali, acordat de
Uniunea Juriștilor din România, decembrie 2015
3. Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler, acordat de Preşedintele României
(Decretul nr.402 din 5 iunie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.383 din
7 iunie 2012)
4. Diploma de onoare Sfântul Andrei - protectorul României - acordată de Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române (20 iunie 2012)

Cărţi şi capitole în cărţi:

1.SAFTA Marieta - Drept constituțional și instituții politice – Vol.II – Instituții politice, Ed. Hamagiu, București, 2017,
ed.a II-a revizuită, ISBN/ISSN: 978-606-27-0771-2
2.SAFTA Marieta - Drept constituțional și instituții politice – Vol.I - Teoria generală a dreptului constituțional. Drepturi
și libertăți, Ed. Hamagiu, București, 2016, ed.a III-a revizuită, ISBN 978-606-27-0674-9 (general), ISBN 978-606-27-
0674-6 (vol I)
3.TOADER Tudorel, SAFTA Marieta - Constituţia României - decizii CCR, hotărâri CEDO, hotărâri CJUE, legislaţie
conexă, Ed.Hamagiu, București, 2016, Ed. a II-a revizuită, ISBN 978-606-27-0653-1
4. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta, Ghid de admisibilitate la Curtea Constituțională a României,
Ed.Hamangiu, București, 2016, ISBN 978-606-27-0632-6
5. ANTONIU George, Tudorel TOADER , Versavia BRUTARU, Stefan DANEȘ, Constantin DUVAC, Ioan GRIGA, Ion
IFRIM, Gheorghe IVAN, Gavril PARASCHIV, Ilie PASCU, Ion RUSU, Marieta SAFTA, Iancu TANASESCU, Ioana
VASIU, Explicațiile noului Cod penal – vol IV, Editura Universul Juridic, București, 2016, ISBN general 978-606-673-
337-3, ISBN VOL IV 978-606-673-341-0
6. ANTONIU George, Verşavia BRUTARU, Constantin DUVAC, Daniela Iuliana LĂMĂŞANU, Ilie PASCU, Marieta
SAFTA, Constantin SIMA, Tudorel TOADER, Ioana VASIU, Explicațiile noului Cod penal – vol III, Editura Universul
Juridic, București, 2015, ISBN general 978-606-673-337-3, ISBN VOL III 978-606-673-340-3
7. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta, Constituţia României - decizii CCR, hotărâri CEDO, hotărâri CJUE, legislaţie
conexă, Ed.Hamagiu, București, 2015, ISBN 978-606-27-0278-6
8. SAFTA Marieta - Drept constituțional și instituții politice – Vol.II – Instituţii politice, Ed. Hamagiu, București, 2015,
ISBN 978-606-678-888-5 (general), ISBN 978-606-27-0273-1(Vol II)
9. SAFTA Marieta - Drept constituțional și instituții politice – Vol.I - Teoria generală a dreptului constituțional. Drepturi
și libertăți, Ed a II-a revizuită, Ed. Hamagiu, București, 2015, ISBN: 978-606-27-0391-2
10. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta - Dialogul judecătorilor constituţionali, Ed. Universul Juridic, 2015, 359 p., ISBN
978-606-673-523-0, Tiraj: peste 300 exemplare (versiunea în limba engleză : The dialogue of constitutional judges,
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016, ISBN-10:3631678908, ISBN-13: 978-3-631-
678909
11. SAFTA Marieta - Drept constituțional și instituții politice – Vol.I - Teoria generală a dreptului constituțional. Drepturi
și libertăți, Ed. Hamagiu, București, 2014, ISBN: 978-606-678-889-2
12. FLORESCU Dumitru, Rotaru Monica, Olteanu Mihaela, SAFTA Marieta, MARINESCU Andreea - Exproprierea
pentru cauză de utilitate publică, Ed. Universul Juridic, București, 2012, ISBN 978-973-127-973-2
13. FLORESCU Dumitru Andreiu Petre, COMAN Paul, MREJERU Theodor, SAFTA Marieta, BĂLAȘA Gabriel –
Executarea silită. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență, Editura C.H. Beck, București, 2009, ISBN: 978-973-115-
531-9, Ed.a 3-a revizuită și adăugită
14. FLORESCU Dumitru Andreiu Petre, COMAN Paul, MREJERU Theodor, SAFTA Marieta, BĂLAȘA Gabriel –
Executarea silită. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență, Editura C.H. Beck, București, 2007, 300 p., ISBN 978-973-
655-7, Ed.a 2-a revizuită și adăugită
15. FLORESCU Dumitru Andreiu Petre, COMAN Paul, MREJERU Theodor, SAFTA Marieta, BĂLAȘA Gabriel –
Executarea silită. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență, Editura C.H. Beck, București, 2006, ISBN 973-655-873-8
16. MREJERU Theodor, FLORESCU Dumitru Andreiu Petre, SAFTA Dan, SAFTA Marieta - Executarea silită a
creanţelor bugetare, Editura All Beck, București, 2002, ISBN 973-655-171-7
17. MREJERU Theodor, FLORESCU Dumitru Andreiu Petre, SAFTA Dan, SAFTA Marieta – Infracţiunile de corupţie,
Editura All Beck, București, 2000, 304 pag, ISBN 973-655-042-7

Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal:

1 TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură
penală din 2014”, în Revista de Drept Constituțional, nr.3/2016, Ed.Universul Juridic, p.175-207, ISSN 2457-8754,
indexată în BDI EBSCO, HEINONLINE, CEEOL
2 SAFTA Marieta - The role of dissenting and concurring opinions in the constitutional jurisdiction, vol. 5, issue 1
din revista cu aparitie online „Perspectives of Business Law” Journal.
http://businesslawconference.ro/revista/anul5nr1.html, indexat in EBSCO, ProQuest, Heinonline
3 TEODOROIU Simona- Maya, SAFTA Marieta – ”Procedural Rules and Practices Grounding the Decisions of the
Constitutional Court of Romania” - ICL Journal – Vienna Journal on International Constitutional Law, vol. 10, 4/2016,
p.445, ISSN 2306-3734, indexată în BDI HEINONLINE
4 TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură
penală din 1968”, în Revista de Drept Constituțional, nr.2/2016, Ed.Universul Juridic, p.169-195, ISSN 2457-8754,
indexată în BDI EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, publicat și în Revista Universul Juridic, ISSN 2393-3445, indexată
BDI HEINONLINE http://www.universuljuridic.ro/solutii-legislative-neconstitutionale-consacrate-prin-codul-de-
procedura-penala-de-la-1968/
5. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Judecătorii și magistrații - asistenți din cadrul instanțelor de jurisdicție
constituțională”, în Revista de Drept Constituțional, nr.2/2016, Ed.Universul Juridic, p.203-219, ISSN 2457-8754,
indexată în BDI EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, și în Revista Universul Juridic, ISSN 2393-3445, indexată în BDI
HEINONLINE, Web http://www.universuljuridic.ro/judecatorii-si-magistratii-asistenti-din-cadrul-instantelor-de-
jurisdictie-constitutionala/
6. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Raporturile între dreptul național, internațional, european, în cadrul controlului
de constituționalitate în România” în Revista de Drept Constituțional, nr.1/2016, Ed.Universul Juridic, p.203-219, ISSN
2457-8754, indexată în BDI EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, publicat și în Revista Universul Juridic, ISSN 2393-3445,
indexată în BDI HEINONLINE, http://www.universuljuridic.ro/raporturile-intre-dreptul-national-international-european-
cadrul-controlului-de-constitutionalitate-romania/4/
7. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta - ”Constitutional Court of Romania: religion in schools”, ICL Journal – Vienna
Journal on International Constitutional Law, vol 9/3/2015, pp.445-451, ISSN 2306-3734, indexată în BDI
HEINONLINE, http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/vioincl9&div=33&id=&page=
8. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta - ”Constitutional Court of Romania: Postal voting” - ICL Journal – Vienna Journal
on International Constitutional Law, vol. 10, 2/2016, pp.228-235, ISSN 2306-3734, indexată în BDI HEINONLINE,
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/vioincl10&div=14&id=&page=
9. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Justice-Supreme Value Consecrated by the Constitution of Romania”, în
Revista Universul Juridic, ISSN 2393-3445 Indexată HEINONLINE, p.237,
http://revista.universuljuridic.ro/supliment/justice-supreme-value-consecrated-constitution-romania-2/,
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/univjurid2&div=79&id=&page=
10. STOICA Camelia Florentina, SAFTA Marieta - ”Theoretical and practical issues relating to the right to the
protection of personal data”, în Tribuna Juridică, Vol.5, nr.2/2015, Ed. ASE, pp.88-104, ISSN 2247-7195, indexată
BDI: EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, etc
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/juridtrib5&div=24&id=&page=
11. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta, ”Evoluția constituționalismului în România”, în Revista de
Drept Constituțional nr.1/2015, ISSN 2457-8754, indexată EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, pp.156-
204, și în Revista Universul Juridic, ISSN 2393-3445, indexată BDI HEINONLINE
http://www.universuljuridic.ro/evolutia-constitutionalismului-romania/
12. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Repere legislative și jurisprudențiale privind votul prin corespondență”, în
Revista de Drept Constituțional, nr.1/2015, Ed.Universul Juridic, p.291-302, ISSN 2457-8754, indexată BDI EBSCO,
HEINONLINE, și în Revista Universul Juridic, ISSN 2393-3445, indexată BDI HEINONLINE, Web
http://www.universuljuridic.ro/repere-legislative-si-jurisprudentiale-privind-votul-prin-corespondenta/
13. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Cauzele de inadmisibilitate în jurisdicția constituțională”, în Revista Dreptul
nr.11/2015, pp.80-126, ISSN 1018-04-35, B +, recunoscută CNCSIS, indexată BDI EBSCO, PROQUEST,
http://search.proquest.com/openview/9807e2e3abd659e5771baf552653a251/1?pq-origsite=gscholar&cbl=976334
14. DORNEANU Valer, SAFTA Marieta – ”Constitutional Court of Romania: The Requirements for the Registration of
a Political Party”, în ICL Journal – Vienna Journal on International Constitutional Law, vol.4, 2015 pp. 612-617,
indexată BDI HEINONLINE,
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/vioincl9&div=48&id=&page=
15. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”The constitutionality of safeguards on extended confiscation”,
Journal of Eastern-European Criminal Law No.1/2015, Ed.Universul Juridic, pp.9-22, ISBN: 2360-
49641501, indexată BDI SSRN, EBSCO, HEINONLINE,
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jeeucl2&div=5&id=&page=
16. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Controlul de constituţionalitate al legii de transpunere a
directivei”, Revista romană de drept european nr.2/2015, pp.62-83, ISSN 2068-8083, indexata BDI
EBSCO, PROQUEST, HEINONLINE,
http://search.proquest.com/openview/c506b61e3b79d919309c35dacad391d6/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=2026878
17. STOICA Camelia Florentina, SAFTA Marieta - ”Legislative initiative of citizens in Romania and
at the european level”, Revista Acta Juridica Hungarica, „Acta juridica Hungarica”, vol. 55, nr. 2, iunie
2014, pp. 163-173, ISSN 1216-2574, Print ISSN: 1216-2574 Online ISSN: 1588-2616, indexată
SCOPUS, PROQUEST, http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1556/AJur.55.2014.2.6
18. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta, POPA Rodica Aida – ”Judecătorul de drepturi şi libertăţi - aspecte teoretice şi
practice”, în Revista Dreptul, nr. 8/2014, p.9-18, ISSN 1018-04-35, B +, recunoscută CNCSIS, indexată BDI SSRN,
EBSCO, PROQUEST, http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp6aR003503.do
19. SAFTA Marieta - ”National referendum. Existing regulatory framework and future perspectives”, în Tribuna
Juridică, Vol.4, nr.1/2014, pp.56-69, Ed. ASE, ISSN 2247-7195, indexată BDI EBSCO, HEINONLINE, CEEOL etc.,
inclusă în THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST, Web
http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An4v1/3Safta.pdf
20. STOICA Camelia Florentina, SAFTA Marieta - ”Aspects pertaining to the legal regime of presidential decrees in
Romania”, Tribuna Juridică–Volumul 4, nr.2/2014, pp.195-205, Ed. ASE, ISSN 2247-7195, indexată BDI EBSCO,
HEINONLINE, CEEOL, ULRICHSWEB, inclusă în THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST; Web
http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An4v2/16.%20Safta%20Marieta,%20Stoica%20Camelia.pdf
21. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”La formation professionnelle dans le contexte de la mobilité et de la migration
de la main d’oeuvre”, în Revue Européenne du Droit Social, 24/2014, pp.7-18, ISSN 1843-679X, indexată BDI
CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=9724
22. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Constituționalizarea dreptului penal”, în Analele Unversității București- Seria
Drept, supliment, 2014, ISSN 1011-0623, indexată în BDI HEINONLINE, EBSCO,
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/aubdrpt2014&div=29&id=&page=
23. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Rolul deciziilor interpretative în procesul de constituţionalizare a dreptului”
în Revista Dreptul nr.9/2014, pp.65-88, ISSN 1018-04-35, B +, recunoscută CNCSIS, indexată BDI EBSCO,
PROQUEST, http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp6aR003528.do
24. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Dialogul între Curtea Constituţionala a României şi Curtea de Justiție a
Uniunii Europene” în Revista Dreptul, nr.12/2013, pp.129-162, ISSN 1018-04-35, B +, recunoscută CNCSIS, indexată
BDI SSRN, EBSCO, PROQUEST, http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp6aR003345.do
25. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Dialogul între Curtea Constituţionala a României şi Curtea Europeană a
Drepturilor Omului”, în Revista Dreptul, nr.9/2013, pp.93-121, ISSN 1018-04-35, B +, recunoscută CNCSIS, indexată
BDI EBSCO, PROQUEST, http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp6aR003285.do
26. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Forme ale dialogului judiciar între curţile constituţionale” în Revista Dreptul,
nr.6/2013, pp.173-193, ISSN 1018-04-35, B +, recunoscută CNCSIS, BDI SSRN, EBSCO, PROQUEST,
http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp6aR003238.do,
27. STOICA Camelia Florentina, SAFTA Marieta - ”University autonomy and academic freedom – meaning and legal
basis”, în Perspectives of Business Law Journal (http://www.businesslawconference.ro/revista/archive.html), Volume
2, Issue 1, Noiembrie 2013, pag.192-199, Revista on-line, indexată in BDI HEINONLINE, PROQUEST etc, ISSN: 2286-
0649
28. ZEGREAN Augustin, SAFTA Marieta - ”Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Sinteze de jurisprudenţă a Curţii
Constituţionale”, în Revista Curierul Judiciar nr.4/2013, pp.207-213, ISSN 1582- 7526, indexată BDI HEINONLINE,
CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=144205
29. SAFTA Marieta - ”Separația puterilor în stat și loialitatea constituțională”, în Tribuna Juridică,
Vol.3, nr.1/2013, pp.170-181, Ed. ASE, ISSN 2247-7195, indexată BDI EBSCO, HEINONLINE,
CEEOL, ULRICHSWEB etc,
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/juridtrib3&div=10&id=&page=
30. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Le rôle de la Cour Constitutionelle dans la consolidation du régime juridique
des professions libérales en Roumanie” în Revue Europeenne de droit social nr.18/2013, pp.70-90, ISSN 1843-
679X, indexată CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=214366
31. SAFTA Marieta – ”Developments in the constitutional review. Constitutional court between the status of negative
legislator and the status of positive co-legislator” - "Perspectives of Business Law” Journal, 2012, vol. 1, nr.1/2012,
pp.1-20, Revista on-line, indexată BDI HEINONLINE, PROQUEST, REPEC, ULRICHSWEB etc Web
http://www.businesslawconference.ro/revista/articole/an1nr1/1%20Marieta%20Safta%20Eng.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2286231
32. SAFTA Marieta - ”Rolul Parlamentului şi al Preşedintelui României în procedura învestiturii Guvernului şi a numirii
miniştrilor. Dezvoltări în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României”, în Revista Transilvană de Ştiinţe
Administrative, Nr.1 (30) iulie 2012, pp 156-173, ISSN 1454-1378, indexată BDI EBSCO,
http://rtsa.ro/rtsa/index.php/rtsa/article/view/46
33. SAFTA Marieta – ”Prezumţia dobândirii licite a averii şi confiscarea averilor ilicit dobândite în jurisprudenţa curţii
constituţionale a româniei. Cadrul constituţional de referinţă pentru reglementarea confiscării extinse” în Tribuna
Juridică, Ed.ASE, București, Vol.2, nr.1/2012, pp.107-127 (versiunea în limba română), pp.128-147 (versiunea
engleză), ISSN 2247-7195, indexata THOMSON REUTERS, EBSCO HOST, SSRN, HEINONLINE, inclusă în
THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST, Web http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An2v1/nr1/art4.pdf
34. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Les droits sociaux dans la jurisprudence de la cour constitutionelle de la
Roumanie” în Revue Europeenne de droit social, Volumul XV, nr.2/2012, ISSN 1843-679X, indexată CEEOL, web
www.revueeuropeenne-du-droitsocial.ro
35. STOICA Camelia Florentina, SAFTA Marieta - ”Transpunerea Directivei 2006/24/ce a
Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind furnizarea de servicii de comunicaţii,
electronice accesibile publicului sau reţelelor de comunicaţii publice în legislaţia română”, în Curierul
judiciar Nr.5/2010, pp. 295-300, indexată în BDI HEINONLINE, CEEOL,
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/curiju2010&div=89&id=&page=
36. SAFTA Marieta, BENKE Karoly – ”Obligativitatea considerentelor deciziilor Curţii Constituţionale”, în Revista
Dreptul, nr.9/2010, pp.28-55, ISSN 1018-04-35, B +, recunoscută CNCSIS, indexată BDI SSRN, EBSCO,
PROQUEST, http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp6aR002565.do

Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate:

1. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta - ”The requirements of the rule of law developed in the case –law of the
Constitutional Court of Romania” – publicat în volumul Conferinței Internaționale Educație și creativitate pentru o
societate bazată pe cunoaștere, Ediția a X-a jubiliară, Universitatea Titu Maiorescu, Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice și Academia Oamenilor de Știință din România, București, 17-19 noiembrie 2016, indexată BDI
SSRN, ISSN 2248-0064, ISBN 978-3-9503145
2. STOICA Camelia Florentina, SAFTA Marieta - ”Conflict of interest in the private sector” – publicat în volumul
celei de-a XIV-a Conferințe internaționale EU company law & adaptation of ukrainian company law, organizată în
perioada 30 Septembrie - 01 octombrie 2016 de Institutul Juridic Vasyl Stefanyk Precarpathian, Universitatea
Națională (Ivano-Frankivsk), Laboratory of Corporate Law-Institute of Private Law and Entrepreneurship (Kiev),
Academia Națională de Ștințe din Ucraina, pp. 210-217

3. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta - ”Exigențe constituționale în legislația electorală” - publicat în Revista Expert
Electoral, ediție specială 2016, dedicată integral primei dezbateri științifice a experților din domeniul electoral,
organizată la București, în aprilie 2016, de Comisia de la Veneția în colaborare cu Autoritatea Electorală Permanentă,
având ca temă Legislația electorală și noile tehnologii: provocări legislative, ISSN 2286-4385, 2393-3143, indexată
în BDI Copernicus International, pp.54-68
4. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta - ”Admisibilitatea excepțiilor având ca obiect constituționalitatea normelor
juridice în interpretarea dată prin recursul în interesul legii sau hotărârea prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni
de drept”, în volumul Conferinței internaționale de drept, studii europene și relații internaționale, ed. a III-a, cu tema
Perspectivele dreptului național și european în contextul provocărilor complexe al societății contemporane,
Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Drept, București, 12-13 mai 2016, indexată ISI, publicat de
Ed.Hamangiu, 2016, ISBN 978-606-27-0607-4, pp.239-248
5. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Freedom of religion between enshrinement in the constitution and protection
by means of criminal law provisions”, în volumul Conferinței internaționale cu tema Dreptul între modernizare şi
tradiţie. Implicaţii asupra organizării juridice, politice, administrative şi de ordine publică, organizată de Universitatea
Titu Maiorescu din București în parteneriat cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza din Iași” și Universitatea din
Craiova, București, 21-23 aprilie 2015, indexată ISI, publicat de Editura Hamangiu, 2015, ISBN 978-606-27-022-9;
pp.407-413
6. SAFTA Marieta – ”Uniformizarea dreptului prin controlul de constituționalitate”, în volumul Conferinței
internaționale „Uniformization of the Law - Legal Effects and Social, Political, Administrative Implications”, organizată
de Universitatea Titu Maiorescu din București în parteneriat cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza din Iași” și
Universitatea din Craiova, Iași, 23-25 octombrie 2014, Conferinţă indexată ISI, publicat de Ed. Hamangiu, 2014,
ISBN/ISSN: 978-606-27-0138-3, pp.384-390
7. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Changes in the Constitutional Case-Law”, în volumul Conferinței internaționale
Education and Creativity for a Knowledge-Based Society- Law - VIIIth Edition, 2014, indexata SSRN, CD ISBN 978-
3-9503145, ISSN 2248-0064
8. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Curtea Constituțională între dreptul național și dreptul european”, co-
raportor pentru Curtea Constituțională a României la lucrările celui de-al XVI-lea Congres al Conferinței Curților
Constituționale Europene, Viena 12-14 mai 2014, Web http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-kongress/en/xvi-kongress-
2014.html; publicat în volumul Conferinței The cooperation of Constitutional Courts in Europe. Current Situation and
Perspectives/La cooperation entre les Cours Constitutionnelles en Europe, Verlag Osterreich, Viena, 2014, Vol II,
ISBN 978-3-7046-6791-5, pp.791-834
9. SAFTA Marieta – ”Evoluții ale regimului juridic al partidelor politice în românia”, în volumul Conferinței
internaționale de drept, studii europene și relații internaționale cu tema ”Rolul Europei într-o societate polarizata”,
organizată de Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Drept, București, 9-10 mai 2014, Conferință indexată
BDI HEINONLINE, publicat de Ed. Hamangiu, București, 2014, ISBN 978-606-27-0020-1, pp.878-890
10. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Constituționalizarea reglementărilor privind accesul al propriul dosar și
deconspirarea securității ca poliție politică”, în volumul Conferinței internaționale ”Juridicția constituțională după 20
de ani de la căderea cortinei comuniste”, organizată de Curtea Constituțională a României, București, 2-3 octombrie
2013, Ed. Universul Juridic, București, 2014 ISBN 978-606-673-411-0, pp.195-215
11. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Raport sinteză, juridicția constituțională după 20 de ani de la căderea
cortinei comuniste”, în volumul Conferinței internaționale ”Juridicția constituțională după 20 de ani de la căderea
cortinei comuniste”, organizată de Curtea Constituțională a României, București, 2-3 octombrie 2013, Ed. Universul
Juridic, București, 2014, ISBN 978-606-673-411-0, pp. 329-351
12. SAFTA Marieta – ”Soluții legislative neconstituționale din cauza nerespectării normelor de tehnică legislativă” –
în volumul Conferinței internaționale de drept, studii europenene și relații internaționale cu tema ”Politica legislativă
între reglementare europeană, națională și internațională”, organizată de Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea
de Drept, București, 24-25 mai 2013, Ed. Hamangiu, București, 2013, ISBN 978-606-678-642-3, pp.622-632
13. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”La Cour Constitutionnelle garant de la suprematie de la Constitution”–- în
volumul Conferinței internaționale organizată de Universitatea Mihail Kogălniceanu din Iași, cu tema ”La Cour
Constitutionelle garant de la constitution ou du droit européen?”, 24-25 mai 2013, Iaşi, publicat de Institutul
European, ISBN 978-606-24-0070-5, pp.91-107

14. SAFTA Marieta – ”Constitutionalization of Regulations in Criminal Matter”, în volumul Conferinței științifice
internaționale a Asociației Internaționale de Drept Penal, cu tema Criminal repression in the context of the economic
crisis and the maximization of crime at european and global level, București, 9-10 mai 2013,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2345706, Medimond International Proceedings, Monduzzi
Editore International Proceedings Division, Editografica Bologna, Italia, 2013, ISBN 978-88-7587-675-3

15. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta - ”Evolutions of the constitutional review in the context of integration into the
European Union. The role of the Constitutional Court of Romania in the process of reception of european law into the
national legal order”, publicat în volumul Conferinței cu participare Internațională „Instituţii juridice contemporane în
contextul integrării României în Uniunea Europeană”, organizată de Universitatea Româno-Americană – Facultatea de
Drept, București, 16-17 noiembrie 2012, indexată Copernicus, Web http://ijc.rau.ro/documents/2012-IJC-ed6.pdf,
pp.23-34
16. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Raport sinteză, controlul de constituționalitate - tradiții și perspective” –
în volumul Conferinței internaționale ”Curtea Constituțională a României – 20 de ani de existență și 100 de ani de
control de constituționalitate”, organizată de Curtea Constituțională a României, București, 21-22 iunie 2012, Ed.
Universul Juridic, București, 2013, ISBN 978-606-673-210-9, pp.137-150 (versiunea română), pp.280-293
(versiunea engleză)
17. COJOCARU Aspazia, SAFTA Marieta – ”Accesul liber la justiție – principiu constituțional și drept fundamental al
persoanei apărat prin jurisprudența Curții Constituționale a României” - în volumul Conferinței internaționale ”Curtea
Constituțională a României – 20 de ani de existență și 100 de ani de control de constituționalitate”, organizată de
Curtea Constituțională a României, București, 21-22 iunie 2012, Ed. Universul Juridic, București, 2013, ISBN 978-
606-673-210-9, pp.17-30 (versiunea română), pp.161-173 (versiunea engleză)
18. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta - ”Raporturile Curții Consituționale cu Parlamentul și Guvernul” - Raport
general pentru Curtea Constituțională la cel de-al XV-lea Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene
cu tema Justiția constituțională. Funcții și raporturi cu celelalte autorități public, organizat de Curtea Constituțională
a României, București, 23-25 mai 2011, publicat de Ed. Universul Juridic, București, 2012, pp. 15-58 (variantele în
limba franceza și, respectiv, engleză, ale Raportului general au fost publicate de Ed. Monitorul Oficial, în Volumul ”La
justice constitutionelle. Fonctions et relations avec les autres autorites publique.Constitutional justice. Functions and
relationship with other public authorities”, ISBN978-973-567-761-9, pp.23-67 și, respectiv, 109-152)

19. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta - ”Raporturile Curții Consituționale cu Parlamentul și Guvernul” - Raport
național pentru Curtea Constituțională la cel de-al XV-lea Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene
cu tema ”Justiția constituțională. Funcții și raporturi cu celelalte autorități publice”, organizat de Curtea Constituțională
a României, București, 23-25 mai 2011, publicat de Ed. Universul Juridic, București, 2012, pp. 15-58 (variantele în
limba franceza și, respectiv, engleză, ale Raportului național au fost publicate de Ed. Monitorul Oficial, în Volumul ”La
justice constitutionelle. Fonctions et relations avec les autres autorites publique.Constitutional justice. Functions and
relationship with other public authorities”, ISBN978-973-567-761-9, pp.216-239 și, respectiv, 264-283)

Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice:

1. SAFTA Marieta –”Valorificarea normelor de tehnică legislativă în controlul de constituționalitate”, în Buletin de


informare legislativă nr.2/2016, ISSN 1583-3178, pp.3-23
2. SAFTA Marieta – ”Limite constituţionale ale legiferării pe calea ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului”- în volumul
Directiva – Act de dreptul Uniunii Europene – şi dreptul român, Ed. Universitară, 2016, pp.111-131, ISBN 978-606-
28-0209-7, cuprinzând lucrările Conferinţei naționale Directiva – act al dreptului Uniunii Europene – şi judecătorul
român, organizată de Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – Centrul de Studii
de Drept European (CSDE) din cadrul Academiei Române, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE),
2014 noiembrie 11, Bucureşti
3. SAFTA Marieta – ”Receptarea dreptului Uniunii Europene prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României.
Selecţie decizii pronunţate şi publicate în perioada 1 ianuarie 2014 – 30 iunie 2015”, în Revista Afaceri Juridice
Europene, nr.8/2015, ONLINE ISSN 2359 – 8980, ISSN–L 2359 – 8980, Web http://iaduer.ro/?cat=26
4. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta - ”Legislaţia avocaţialã reflectatã în jurisprudenţa Curţii Constituţionale”, în
Iustitia, Revista Baroului Dolj, nr.2/2014, ISSN 2068-6147, Web
http://www.barouldolj.ro/files/5663_Revista%20Baroului%20Dolj%20-20IUSTITIA%20nr%202%202014.pdf
5. STOICA Camelia Florentina, SAFTA Marieta –”Guarantee of fundamental rights in the context of the state’s
obligation to protect national interests in economic activity”, 10th International Conference Accounting and
Management Information Systems (ASE, Bucuresti) - 2015, cotată ISI, Web http://cig.ase.ro/amis2015/
6. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Loialitatea constituțională în jurisprudența Curții Constituționale a României”,
în volumul Conferinței naționale 160 de ani de învățământ juridic ieșean, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
Iași, 23-25 octombrie 2015, Ed Hamangiu, ISBN: 978-606-27-0435-3, pp.123-134
7. LĂZĂROIU Petre, SAFTA Marieta – „Interaction of arbitration and Constitutional Courts”, în Czech (& central
european) yearbook of arbitration - Interaction of Arbitration and Courts, Editors A.J.Belohlavek, N Rozehnalova, 2015,
ISA - Juris Publishing, Inc., ISBN 978-1-937518-71-4, pp.159-179, Web http://arbitrationlaw.com/library/interaction-
arbitration-and-constitutional-courts-czech-and-central-european-yearbook
8. SAFTA MARIETA – ”Freedom of conscience”, în Buletinul Conferinței celei de-a XIV-a reuniuni a Consiliului mixt
pentru justiție constituțională, cu tema Blasphemy and other limitations to the freedom of expression, organizată de
Comisia de la Veneția în colaborare cu Curtea Constituțională a României, București, 10-13 iunie 2015, Web
http://www.venice.coe.int/files/bulletin/JU-Mini-Conference-2015.pdf
9. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Soluţii (rezumate) din jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie penală
publicate în perioada iulie-septembrie 2014”, Revista de drept penal, Vol XXI, nr.3, iulie - septembrie 2014, pp.174-
195, ISSN 1223-0790
10. SAFTA Marieta – ”Al XVI-lea Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene – cooperarea între Curțile
constituționale în Europa. Situația actuala și perspective”, în Revista Afaceri Juridice Europene, nr.5/2014, ONLINE
ISSN 2359 – 8980, ISSN–L 2359 – 8980, http://iaduer.ro/?p=2296
11. SAFTA Marieta – ”Receptarea dreptului Uniunii Europene prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României.
Selecţie de decizii pronunţate şi publicate în perioada 1 aprilie 2013-31 decembrie 2013”, în Revista Afaceri Juridice
Europene, nr.3/2014, ONLINE ISSN 2359 – 8980, ISSN–L 2359 – 8980, http://iaduer.ro/?p=2182
12. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Best interest of the child achieved through constitutional case-law” –
prezentat la a 12-a reuniune a Consiliului mixt pentru justiție constituțională, Veneția, Italia, 8 - 9 oct 2013, Web
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-JU-OJ(2013)002ann-e,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2340922
13. SAFTA Marieta –”Modeles des jurisdictions constitutionelle” în Buletinul Academiei Central Europene de Științe,
Litere și Arte, nr.5/2013, ISSN 2247-1375, pp.133-139, Web http://www.ara-
as.org/index.php/proc/issue/view/104/showToc
14. SAFTA Marieta - ”Receptarea dreptului Uniunii Europene prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României.
selecţie de decizii pronunţate şi publicate în perioada 1 ianuarie 2013 - 1 aprilie 2013”, în Revista Afaceri Juridice
Europene, nr.1/2013, ONLINE ISSN 2359 – 8980, ISSN–L 2359 – 8980, pp.39-47,
http://www.editurauniversitara.ro/media/pdf/52b04df5a010aRevista_IADUER.pdf
15. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Le rôle de la cour constitutionnelle dans la consolidation de l’état de droit”,
în Revue Est Europa, Nr.2/2012, pp.113-139 Web http://www.est-europa.univ-pau.fr/est-europa-la-revue
16. SAFTA Marieta - ”La relazione tra la Corte Costituzionale romena ed il potere esecutivo” – în Diritto pubblico
comparato ed europeo, nr.1/2011, pp.261- 269, Web www.dpce.it
17. PREDESCU Ion, SAFTA Marieta - ”Aspecte privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul
comunităţii” - Buletinul Curţii Constituţionale, nr.1/2011, pp.7-16, ISSN 1454 -802X
18. SAFTA Marieta - ”Angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege. Jurisprudenţa Curţii
Constituţionale în materie”, în Buletinul Curţii Constituţionale nr.2/2010, pp.17-31, ISSN 1454 -802X, www.ccr.ro
19. PREDESCU Ion, SAFTA Marieta - ”Principiul securității juridice, fundament al statului de drept”, în Buletinul
Curții Constituționale nr.1/2009, pp.5-17, ISSN 1454 -802X
20. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta, ”Îndeplinirea de către legiuitor a obligaţiilor izvorâte din deciziile Curţii
Constituţionale” , în volumul Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice cu tema ”Simplificarea – imperativ al modernizarii
și ameliorării calității dreptului”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei
Române, 2015 aprilie 17, CD: ISBN CD: 9786066736053
21. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Realizarea drepturilor fundamentale prin jurisprudența constituțională”,
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei
Române, cu tema ”Continuitate şi discontinuitate în dreptul român” București, 29 martie 2013, versiunea în limba
engleză este publicată BDI SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2319951
22. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta – ”Receptarea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului prin
intermediul controlului de constituționalitate”, în volumul In Honorem Corneliu Bîrsan, Ed. Hamangiu, 2013, pp.817-
827, ISBN/ISSN: 978-606-678-848-9
23. SAFTA Marieta – ”Necesitatea adoptării unui Cod electoral în România”, în volumul Conferinței Știință și Codificare
în România organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, 30 martie
2012, Ed. Universul Juridic, pp.444-451, ISBN 978-606-091-4
24 TOADER Tudorel, SAFTA Marieta, ”Drepturile sociale în jurisprudența Curții Constuționale a României”, în volumul
”Constantele dreptului.Culegere de studii”, Ed Universul Juridic, București, 2012, ISBN 978-973-127-821-6, pp.65-81
25 MREJERU Theodor, FLORESCU Dumitru Andreiu Petre, SAFTA Dan, SAFTA Marieta, Conflictele de muncă.
Aspecte teoretice și practice, Ed. Continent XXI, București, 2001, ISBN 973-9330-17-7
26 MREJERU Theodor, FLORESCU Dumitru Andreiu Petre, SAFTA Dan, SAFTA Marieta, Evaziunea fiscală.Practică
judiciară. Legislație aplicabilă, Ed. Tribuna Economică, Bucureșt, 2000, ISBN 973-9248-48-3
27 MREJERU Theodor, FLORESCU Dumitru Andreiu Petre, SAFTA Dan, ȚEPEȘ Marieta, Legislație și jurisprudență
financiară și fiscală, Ed. Continent XXI, București, 1991, ISBN 973-9330-02-9

Membru in Colegii/Colective de redacție

1. Membru în colectivul de redacție al Revistei Buletinul Curții Constituționale


2. Membru în colectivul de redacție al Volumului ”Decizii relevante ale Curții Constituționale 2007-2010”,
Ed.Universul Juridic, București, 2011, 1039 p, ISBN 973-978-127-563-5
3. Membru în colectivul de redacție al Volumului ”Decizii relevante ale Curții Constituționale 2011-2013”,
Ed.Universul Juridic, București, 2014, 770 p, ISBN 978-606-673-412-7
4 Membru în colectivul de redacție al Volumelor ”Decizii relevante ale Curții Constituționale 2014-2015”,
Ed.Universul Juridic, București, 2016, 2 vol. ISBN 978-606-673-846-0 Vol. 1. - 2016. - Index. - ISBN 978-606-673-
847-7, Vol. 2. - 2016. - Index. - ISBN 978-606-673-848-4
5. Membru în colectivul de redacție/editor al Volumului ”Landmark decisions of the Constituțional Court 2007-2011”,
Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2012, 669 p., ISBN 973-978-127-839-1 .
6. Fondator al Revistei de drept constituțional/Constitutional Law Review, ISSN 2457-8754, indexată EBSCO,
HEINONLINE, CEEOL

S-ar putea să vă placă și