Sunteți pe pagina 1din 1

Concursul Judeţean de matematică „Dan Barbilian”

17 decembrie 2016 – Câmpulung


Clasa a VII – a

VII
SUBIECTE:

1. Aflați media aritmetică a numerlor raționale a, b, c știind că satisfac relația:


a  2015  b  2016   c  2017 (7p)
***

1
2. În ABC cu m  ACB   750 , AD  BC, D   BC  , AD  BC.
4
Arătați că ABC este dreptunghic. (7p)
***

3. În paralelogramul ABCD se consideră punctul M pe dreapta CD ,diferit de C şi D .


Dreptele AM şi BC se intersectează în N . Să se arate că triunghiurile DMN şi BCM au
aceeaşi arie. (7p)

(Gazeta Matematică)

4. Arătați că există o infinitate de numere naturale a, b, c, d pentru care


a 2  b3  c 4  d 5 . (7p)

***

Notă:

Toate subiectele sunt obligatorii.


Fiecare subiect este notat cu 0-7 puncte.
Fiecare subiect se va redacta pe câte o foaie separată.
Timp de lucru: 3 ore. Succes!

Subiecte selectate și propuse de profesor Marian Haiducu, Piteşti

Varianta 1