Sunteți pe pagina 1din 1

Concursul Judeţean de matematică „Dan Barbilian”

17 decembrie 2016 – Câmpulung


Clasa a V - a

V
SUBIECTE:

1. Dacă ab este cub perfect, aflați:

a) cel mai mic număr natural de trei cifre și cel mai mare număr natural de trei cifre care împărțite

la ab dau restul 50; (4p)

b) suma numerelor naturale de trei cifre care împărțite la ab dau restul 50. (3p)

(prof. Dumitru Borocan, Pitești)


2. Dacă a  1  2  2  2  ...  2
2 3 2015
şi b  1  3  3  3  ...  3 , comparaţi numărul
2 3 1343

a cu dublul numărului b . (7p)

(prof. Dumitru Borocan, Pitești)


3. Fie numerele 2 2012
 x1 x2 ...xn și 5 2012
 y1 y 2 ... y m scrise în baza 10. Câte cifre are numărul

A  x1 x2 ...xn y1 y 2 ... y m ? (7p)

( E:14283, G.M. Nr. 1/2012)

4. Arătați că numărul 2016 n se poate scrie ca o sumă de trei pătrate nenule distincte, oricare ar fi

numărul natural nenul n . (7p)

(Prof.Marin Chirciu, Pitești)

Notă:

Toate subiectele sunt obligatorii.


Fiecare subiect este notat cu 0-7 puncte.
Fiecare subiect se va redacta pe câte o foaie separată.
Timp de lucru: 2 ore. Succes!

Subiecte selectate și propuse de profesor Dumitru Borocan, Pitești

Varianta 1