Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa IX

1.Rezolvaţi ecuaţia (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=24. 10p


2.Se dă triunghiul cu laturile de 5, 12, 13.Aflaţi lungimile bisectoarelor triunghiului. 10p
3. Din 12 monede una este falsă. Avînd un cîntar cu indicator în grame, constataţi prin trei
cîntăriri, dacă:
a) moneda falsă este mai uşoară ca cea veritabilă;
b) moneda falsă se deosebeşte după greutate de cea veritabilă (nu se ştie în ce direcţie). 10p
4.La întrebarea, cîţi ani are, un băiat a răspuns, că peste 13 ani vîrsta lui va fi de 4 ori mai mare
decît doi ani în urmă. Cîţi ani are băiatul? 10p
5. Se dă triunghiul isoscel ABC(AB=AC).Se prelungeşte latura AB cu segmentl AM congruent
cu segmentul AB.Pe latura AC se ia punctul D astfel încît lungimea lui AD este o treime din
lungimea segmentului AC.Fie O mijlocul segmentului BC. 10p
a)Să se arate că MC este perpendiculară pe BC.
b)Triunghiurile AOD şi CDM sunt asemenea.