Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Hyperion, Facultatea-Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, Departamentul de Ştiinţe

Sociale şi ale Naturii


Masterat: Diplomație Culturală
Curs: Industrii Creative

Schimburile culturale și comerțul internațional

Profesor coordonator:

Lector.univ.dr. Alice Iancu

Masterandă:
Mitu Lucia-Nicoleta
Universitatea Hyperion, Facultatea-Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, Departamentul de Ştiinţe
Sociale şi ale Naturii
Masterat: Diplomație Culturală
Curs: Industrii Creative

Am ales aceasta tema pornind de la întrebarea : Ce instrumente ar trebui preconizate la nivelul


UE pentru a promova cooperarea ,schimburile și comerțul între ICC din UE și celelalte țari?

Diversitatea culturală presupune schimburi, inclusiv prin intermediul comertului de bunuri si


servicii culturale. Presupune de asemenea ca un astfel de comerț să fie echilibrat, astfel încât să
permită promovarea și conservarea diverselor manifestări culturale din lumea întreagă.

Aceste principii sunt promovate și în cadrul negocierilor UNESCO asupra diversității culturale.
Uniunea Europeană a susținut adoptarea Declaratței Universale a Diversității Culturale și a
Planului de Acțiune al acesteia, elaborate de UNESCO.

UE s-a amgajat să promoveze dialogul intercultural în întreaga lume și să contribuie la


răspândirea propiei diversități culturale în întraga lume.1

Cele mai importante acțiuni venite în sprijinul culturii și al diversitătii sale sunt:

 afirmarea specificității și dubla natură a bunurilor si serviciilor culturale, acestea fiind atât
culturale cât și economice;

 recunoasterea rolului politicilor publice pentru protejarea și promovarea diversității


culturale;

 conștientizarea importanței cooperării internaționale pentru a face față vulnerabilităților


culturale, mai ales în tările în curs de dezvoltare.2

Diversitatea culturală, privită ca fiind o provocare pentru progresul lumii contemporane, trebuie
să aibă în vedere o serie de modalități de promovare și dezvoltare. Pot fi amintite următoarele:

- Societate, tehnologie si schimbul de culturală

1
Cartea Verde Europeana,Bruxelles , 27.04.2010 .p.17
2
Gheorghe Popescu, Diversitatea culturală – o provocare pentru progresul lumii contemporane, Academia de
Studii Economice, Bucuresti,p.183

2
Universitatea Hyperion, Facultatea-Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, Departamentul de Ştiinţe
Sociale şi ale Naturii
Masterat: Diplomație Culturală
Curs: Industrii Creative

 Acces la educație, știință și cultură - politici și strategii;

 Capitalul cultural, social,uman

 Cultura organizațională și cultura institutională în schimbare;

 Diversitatea socio-culturală și identitătea în contextul dezvoltării;

 Imigrare si eimigrare la nivelul României;

 Industrii culturale - productie si consum;

 Patrimoniul imaterial, patrimoniu material si turism cultural;

 Proprietate, gospodărie si structură socială în mediul rural;

 Reducerea disparitătilor regionale;

 Schimbări sociale, economice si culturale în contextul globalizării;

 Sisteme de familie, procese demografice și practici culturale;3

Se pot remarcat următoarele aspecte care vizează atât conștientizarea cât si implicarea
organismelor Uniunii Europene:

1. Contribuția Comunitătii la dezvoltarea culturilor Statelor Membre, cu respectarea diversitătii


lor naționale și regionale și implicațiile patrimoniului cultural comun, reprezintă calea care
trebuie să asigure diversitate culturală.

2. Aspectele culturale trebuie luate în considerație de către Comunitate în acțiunile ei și în ariile


care se referă la politicile de competiție, piață internă și politica comercială comună.

3. Sunt necesare schimburile culturale în vederea respectării si promovării diversitătii culturilor


în Europa si a îmbunătătirii cunoasterii reciproce.

3
Gheorghe Popescu,Ibidem ,p.184

3
Universitatea Hyperion, Facultatea-Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, Departamentul de Ştiinţe
Sociale şi ale Naturii
Masterat: Diplomație Culturală
Curs: Industrii Creative

4. Atragerea pe piața muncii de competenţe care nu au fost formate în primul rând în lumina
unei vocaţii antreprenorial-artistice (de ex.: artiști, artizani, cercetători în știință și tehnologie,
economiști).4

5. Extinderea Uniunii să aducă o mai mare bogăție și diversitate culturală.

6. Dezvoltarea culturală asigură ocuparea forței de muncă si determină nivelul bunăstării


economice, generând valoare adăugată si conditii de crestere si prosperitate.

7. Cultura constituie un punct important în dezvoltarea si consolidarea procesului de integrare a


Comunității.

8. Cultivarea respectului pentru diversitate culturală, tinând cont de principiul subsidiarității și


de dorința de a plasa cultura în centrul integrării europene, implică:

 dezvoltarea cooperării culturale;

 încurajarea creativității artistice;

 schimburile culturale europene. 5

Argument

În opinia mea schimburile culturale sunt o sursă de creativitate ce poat deveni o adevarată forța
declanșatoare de noi resurse și energii pentru dezvoltarea unei țări.

Cultura este principala modalitate de exprimare, principalul mod de informare,în acest caz
cultura devine principalul mijloc de investigare și exprimare socială.

4
Valentin Cojocarul,Dragoș Nicolae Pîslaru,Elena Botezatu, Industrii creative:potențial de creștere în România și în
context european ,București,2016, pp.13-14
5
Gheorghe Popescu, Ibidem,p.185

4
Universitatea Hyperion, Facultatea-Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, Departamentul de Ştiinţe
Sociale şi ale Naturii
Masterat: Diplomație Culturală
Curs: Industrii Creative

Consider că în România nu există date și indicatori suficienți privind diversitatea culturală,iar


necesitatea extinderii evaluării culturii și implicit a schimbului de cultură este mai mult decât
necesară.

Cred că principalele instrumente în cadrul politicilor culturale din România ar trebui să fie
programele de punere în valoare a patrimoniului cultural românesc.Pe de altă parte este nevoie
de un plan care să nu aibă în vedere numai prezența culturală sub forma expoziților,târgurilor
etc.,ci anticiparea centrelor de interes cultural și concentrarea mijloacelor asupra a ceea ce este
semnificativ cu adevărat pentru cultura noastră.

Orice formă de valorificare a culturii implică și o imbunătățire a culturii, o creștere a resurselor


culturale și a consumului cultural.În același timp, un schimb de cultură poate fi văzut ca p
soluție de dezvoltar e atât economică cât și socială.

Bibliografie:
 Cartea Verde Europeana,Bruxelles , 27.04.2010,
 Gheorghe Popescu, Diversitatea culturală – o provocare pentru progresul lumii
contemporane, Academia de Studii Economice, Bucuresti,
 Valentin Cojocarul,Dragoș Nicolae Pîslaru,Elena Botezatu, Industrii creative:potențial de
creștere în România și în context european ,București,2016.