Sunteți pe pagina 1din 3

FURNIZOR ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.

Factură piaţă concurenţială ARON MARIA


Adresa: BUCURESTI, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, Nr. DRUMUL Murgului Nr. 3 Bl. S33A Sc. A Ap. 46 Cod postal
41-43 , Corp A 031711 SECTOR 3 BUCURESTI
Cod TVA/CIF: RO24387371
Nr.ord.reg.com: J40/14506/2008
Cap. Social subscris şi vărsat: 37.004.350 Lei
Cont: RO52CITI0000000725076002
Banca: Citibank Europe plc,Dublin-Sucursala Romania
Operator de date cu caracter personal nr. 10585

DETALII NECESARE PLATII DATE FACTURA COD CLIENT: 10398118

ID FACTURA TOTAL DE PLATA Furnizare energie electrică Adresa domiciliu:


948155652 Serie şi număr: 18 MF 03611186 SECTOR 3, DRUMUL Murgului Nr. 3 Bl. S33A Sc. A Ap. 46
COD ENELTEL 139,85 Lei Data emitere factură: 26.03.2018
Cod postal 031711, BUCURESTI
103587475
Data scadentă: 10.04.2018
Perioada de facturare: 20.02.18-20.03.18 Tip factură: Regularizare

SINTEZA FACTURA
MULTUMIM
Total de plată factură curentă: 141,37 Lei
Platile sunt efectuate la zi, nu aveti facturi
restante.

Componente reglementate: 78,93 Lei


CONTACTE UTILE
Energie activă: 62,44 Lei
www.enel.ro
www.my.enel.ro
Call Center comercial:
0800 07 07 01
Cod etic: www.enel.ro
DETALII FISCALE Descoperă cel mai apropiat Punct
Enel pe www.enel.ro
Energie electrica de facturat 117,67 Lei
Semnalare întreruperi:
Acciza de facturat 1,13 Lei
0800 070 888
Total baza de impozitare TVA 118,80 Lei Adresa de corespondenţă:
TVA 19% 22,57 Lei BUCURESTI, Calea Calarasi nr. 250,
Total de plata factura curenta 141,37 Lei bl. S18, sect. 3

Sume din regularizari -1,52 Lei


Total de plata 139,85 Lei
NECLARITATI?
Facturi restante 0,00 Lei
Sold client la data emiterii facturii 26.03.2018 139,85 Lei Dacă sunt informaţii neclare in noua factură,
vizitaţi www.enel.ro, secţiunea ghid nou
factura.

MESAJE
Aceasta este noua factură Enel, mai prietenoasă şi uşor de înţeles.
Am grupat informaţiile în funcţie de importanţa lor pentru dumneavoastră şi am adăugat un grafic prin care puteţi înţelege mai uşor componentele facturii. Ne
bucurăm că sunteţi alături de noi şi vă mulţumim!

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi factura curentă în valoare de


139,85 lei

0094815565200000001398526031810358747595

Pagina 1 din 3 la factura 18 MF 03611186


TOTAL FACTURARE LOCURI DE CONSUM NIVEL ACCIZA
CANTITATE UM VALOARE VALOARE TVA
FARA TVA LEI LEI Energie utilizată în scop comercial
2,37 Lei/MWh; energie utilizată în
Total energie in perioada scop necomercial 4,74 Lei/MWh.
239,00 kWh 103,70 19,70
de facturare
Contributie pentru COMPONENTE PRET
239,00 kWh 2,86 0,54
cogenerare UNITAR CERTIFICATE
VERZI
Certificate verzi 239,00 kWh 11,11 2,11
Cota obligatorie estimata de achizitie
Acciza energie 239,00 kWh 1,13 0,22 certificate verzi pentru perioada
februarie - decembrie 2018: 0,346 CV/
Total baza de impozitare MWh.
118,80 Pret mediu ponderat calculat valabil
TVA
incepand cu 01.02.2018: 134,3021
din care cogenerare 2,86 Lei/CV.

din care certificate verzi 11,11 TEMEI LEGAL:

din care acciza 1,13 Tarif ee:Contract Furnizare


EE(CFEE); Ord.ANRE:
33,64/2014;11,76/2016; 6,12,
TVA 19% 22,57
111,112,113,114,115,116,
117,118,122,123/2017;
Total de plata factura
118,80 22,57 Accize:L227/2015; Plata cf.CFEE;
curenta
CV:L134/2012,23/2014,L122/2015,
OUG 24/2017,Ord.ANRE:27,110/2017
Sume din regularizari -1,52

Total de plata 139,85

Facturi restante 0,00

Sold client la data emiterii facturii 26.03.2018 139,85 Lei

INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice divergenţă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi soluţiona împreună cu noi, în baza procedurii de soluţ
ionare interna pe care o găsiţi publicată pe site-ul Enel. În caz de neînţelegeri precontractuale şi/sau de neînţelegeri în derularea contractului, nesoluţionate
împreună cu furnizorul de energie electrică, vă puteţi adresa ANRE conform Ord. ANRE nr. 35/2013, Ord. 61/2013 sau instanţelor competente.

IMPORTANT

Vă rugăm să nu permiteţi accesul unor persoane neautorizate la echipamentul de măsurare a energiei electrice! Efectuarea de intervenţii, modificări
neautorizate la contorul electronic este strict interzisă, potrivit legii şi contractului dvs. de furnizare a energiei electrice, faptă constituind infracţiune, pedepsită
conform dispoziţiilor Legii nr. 123/2012. Totodată, accesul fără drept la un sistem informatic, în speţă contorul electronic, constituie infracţiune şi se pedepseş
te potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

Explicaţii Situaţie Sold

Sume din regularizări - consum plătit în avans până la data emiterii facturii curente
Total de plată factură curentă - valoare de plată factură curentă
Facturi restante - valoare de plată a facturilor precedente neachitate
Sold client - situaţia finală a soldului la data emiterii facturii curente
Valoarea Sold Client negativă (-) se va folosi pentru plata facturii următoare sau se va restitui la cerere.
Valoarea Sold Client pozitivă (+) reprezintă suma totală de plată la zi (factura curentă + facturi neachitate)

Pagina 2 din 3 la factura 18 MF 03611186


ARON MARIA
Adresa: SECTOR 3, DRUMUL Murgului Nr. 3 Bl. S33A Sc. A Ap. AP46, BUCURESTI TRANSMITERE INDEX
Contract nr.: VI1481674 Perioada de facturare:
Cod identificare loc consum: 2 20.02.2018 - 20.03.2018 Numar IVR: 0800 07 08 09
Oferta/Tarif/Nivel tensiune: Enel Fix/Tarif negociat casnic JT Consum anual estimat: 3404 kWh Interval: 16 - 25 ale lunii 04
Putere avizata: 6 kW Cod POD: RO001E + Cod Eneltel
Citiri de regularizare in intervalul:
16august-25august

Pret unitar Valoare


Const. Index Index Valoare
Cod Eneltel Serie contor Cantitate UM fara TVA fara
grup vechi nou TVA lei
lei TVA lei

ENERGIE ACTIVA

004000829 23812/ 24051/


Energie activa 103587475 1 239,00 kWh
550609 regularizare telefon
Energie activa
239,00 kWh 0,239000 57,12 10,85
20.02.2018-20.03.2018
Abonament
28,00 Zile 0,190000 5,32 1,01
20.02.2018-20.03.2018
Distributie en.el. 239,00 kWh 0,142680 34,10 6,48
Tarif de introducere en.
239,00 kWh 0,001050 0,25 0,05
el. in retea (TG)
Tarif de extragere en. el.
239,00 kWh 0,015730 3,76 0,71
din retea (TL)
Servicii sistem 239,00 kWh 0,013170 3,15 0,60
Certificate verzi
239,00 kWh 0,046469 11,11 2,11
20.02.2018-20.03.2018
Acciza
239,00 kWh 0,004740 1,13 0,22
20.02.2018-20.03.2018
Cogenerare
239,00 kWh 0,011940 2,86 0,54
20.02.2018-20.03.2018

TOTAL LOC DE CONSUM

Total loc de consum 239,00 kWh 118,80 22,57

Pagina 3 din 3 la factura 18 MF 03611186