Sunteți pe pagina 1din 2

Concursul Național de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu”, ediția a XII-a

Iași, 19-21 mai 2017

CLASA a VII-a
Subiectul I (70 de puncte)

Citeşte cu atenţie textele următoare, pentru a răspunde cerinţelor formulate în continuare:


A. Lectura textului literar (40 de puncte):

Era o dimineață cuprinsă de acea lumină vânătă, de acel întuneric diluat până la albastru de
reflexele soarelui aflat încă pe celălalt tărâm. Cerul murdar putea fi acoperit de nori sau numai de
ultimele zoaie ale nopții. Era destul de frig, dar nu-mi dădeam seama dacă ușoara înfiorare, care mă
electriza din când în când, se datora aerului rece sau numai așteptării înfrigurate care plutea în văzduh
și făcea iarba firavă să tremure fără nici un fir de vânt. Casele, cu etajele și jaluzelele lor, cu terasele lor
acoperite și umbrelele lor de soare, casele închise și adormite nu stăteau bine în atmosfera aceea
nepământească – sau poate prea pământească pentru ele, pentru înțelegerea lor -, în lumina care avea
deocamdată acea nuanță cadaverică, proprie mai curând visului decât vieții. Marea era aproape
nemișcată, atât de nemișcată, încât aripile ei zbătute ușor la atingerea țărmului păreau antrenate de o
forță străină și miraculoasă. Pe întinderea cenușie și calmă trecea din când în când, mereu mai des, câte
o săgeată abia perceptibilă, strălucitoare, roșiatică, un gând poate, sau numai o părere, ca o neliniște.
Răsăritul era aproape. Și am început deodată să fug pe marginea apei, înspre nord, acolo unde știam că
se sfârșesc și casele, și corturile, acolo unde știam că nu e decât un câmp întins, plin de reziduuri, și, mai
jos puțin, plaja, plină și ea de gunoaiele mării, de alge și scoici, de pietre netede și ascuțite, de meduze
eșuate și bucăți de lemn putred scuipate de naufragii uitate. Am început să fug, și fugeam din ce în ce mai
repede, cu spaima că răsăritul soarelui m-ar putea găsi pe plaja aceasta arată și netezită cu grijă,
îmbogățită de nisip străin transportat trudnic cu camioanele, alergam ca și cum mi-ar fi fost teamă ca
soarele să nu mă considere reprezentantul acelor ferestre ferecate și al acelor pereți izolatori.
(Ana Blandiana, Orașul topit, în vol. Povestiri fantastice)

1. Transcrie două metafore din textul dat. (5 puncte)


2. Menționează două mijloace de realizare a subiectivității în textul dat. (5 puncte)
3. Prezintă rolul expresiv al verbelor la timpul imperfect din textul citat. (5 puncte)
4. Comentează, în 50-60 de cuvinte, secvența: Am început să fug, și fugeam din ce în ce mai repede, cu
spaima că răsăritul soarelui m-ar putea găsi pe plaja aceasta arată și netezită cu grijă, îmbogățită de
nisip străin transportat trudnic cu camioanele, alergam ca și cum mi-ar fi fost teamă ca soarele să nu mă
considere reprezentantul acelor ferestre ferecate și al acelor pereți izolatori. (5 puncte)
5. Redactează o compunere de cel puţin 250 de cuvinte, în care să evidențiezi rolul descrierii în
narațiune, pe baza fragmentului citat din textul Orașul topit de Ana Blandiana. (20 de puncte)

B. Lectura textului nonliterar (30 de puncte):


Alternanţa ciclurilor care duc la creşterea şi scăderea apelor mărilor a fost un fenomen care i-a
fascinat şi intrigat în egală măsură pe oameni. Numite în mod obişnuit maree, aceste cicluri sunt
provocate de fenomenul gravitaţiei, mai precis de forţele gravitaţionale exercitate de Soare şi Lună
asupra fluidelor de pe Terra.
Odată ce Terra se roteşte şi în jurul propriei sale axe, apele Oceanului Planetar sunt menţinute la un
nivel egal de-a lungul planetei noastre chiar de către forţa gravitaţională a Terrei, care le trage
înăuntru, şi de către forţa centrifugală, care le aruncă în afară. Cu toate acestea, forţa gravitaţională a
Lunii este îndeajuns de puternică pentru a afecta acest echilibru prin accelerarea apelor către Lună. Asta
duce la creşterea mareelor când Luna este în creştere. Când Luna orbitează în jurul Terrei, iar planeta
noastră se roteşte în jurul propriei sale axe, apele se mişcă, zonele de pe Terra unde apele sunt la
apogeul mişcării ajung la maree înalte, iar celelalte, la maree joase.
(http://www.descopera.ro)

1
1.Scrie câte un sinonim pentru sensul din context al cuvintelor: intrigat, provocate, menținute, îndeajuns,
orbitează. (5 puncte)
2. Precizează procedeul de formare a cuvintelor: aceste, exercitate, Oceanul Planetar, puternică, de pe.
(5 puncte)
3. Selectează, din textul dat, un verb la diateza pasivă și un verb la diateza reflexivă. (5 puncte)
4. Menționează partea de vorbire şi funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate în textul B. (5 puncte)
5. Transcrie cinci termeni științifici din fragmentul citat. (5 puncte)
6. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale textului nonliterar. (5 puncte)

Subiectul al II-lea ______(20 de puncte)

Priveşte cu atenţie imaginea de mai jos, apoi rezolvă sarcinile de lucru formulate în continuare:

Arthur Verona, Violonist în barcă

1. Explică, în 100-150 de cuvinte, relația uman-acvatic în tabloul de mai sus, evidențiind două modalități
de creare a imaginii, specifice picturii. (5 puncte)

2. Redactează o compunere narativă de cel puţin 250 de cuvinte, cu titlul Oglinzile mării, valorificând
sugestiile tabloului de mai sus și ale textului literar de la Subiectul I.A.

Pentru obţinerea punctajului, vei avea în vedere:


- adecvarea conţinutului la cerinţă, în spiritul creativităţii şi al originalităţii;
- utilizarea narațiunii și a dialogului ca moduri de expunere;
- inserarea a două imagini artistice din textul literar suport;
- respectarea normelor de redactare şi de exprimare scrisă. (15 puncte)

Notă: toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.
Timp de lucru: 3 ore.