Sunteți pe pagina 1din 2

CONCURSUL NAȚIONAL TRANSCURRICULAR DE LECTURĂ ȘI INTERPRETARE

„IONEL TEODOREANU”
Ediția a XVII-a, Iași, 4-7 mai 2023
Clasa a VII-a
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Total: 100 de puncte.
• Timp de lucru: 3 ore.
Subiectul I 70 de puncte
Citește cu atenție textele următoare, pentru a răspunde cerințelor formulate în continuare:

A. Lectura textului literar (40 de puncte)


Parcă toate încremeniseră, așteptând și pândind. Alte fulgere au luminat lacul și coroanele copacilor de pe
mal. Mai aveau o sută de metri până la intrarea în canalul care avea să-i ducă până la lacul Uzlina, care era
mai mic. În lumina fugară, repetată, se puteau vedea și siluetele întunecate ale nenumăratelor păsări –
cormorani, pelicani și lebede de vară – care așteptau să izbucnească ploaia. Vanea știa că trebuiau să se
grăbească. Dacă vântul astupa intrarea spre canal, ar fi rămas prinși pe lac. În orice altă noapte n-ar fi avut
nimic împotrivă, dar acum avea.
Vântul s-a oprit, fulgerele și tunetele s-au retras în largul mării. S-au crezut salvați, însă liniștea a domnit doar
o clipă. Cei doi oameni și animale se ghemuiau într-un întuneric deplin, ca și cum lumea n-ar fi fost creată încă. Pe
suprafața apei au căzut câțiva stropi, apoi s-a făcut iarăși liniște, pentru câteva clipe. Ploaia se lăsa așteptată,
amăgea om și animal, le dădea speranța că totul trecuse. Numai că-și ținea doar respirația, înainte să lovească.
Când au ajuns la centura de stuf erau deja uzi până la piele. Baba spunea rugăciuni, dar ploaia era atât de
zgomotoasă încât îi acoperea glasul. Se pare că nici ea n-avea ce să-i facă. Între timp se pornise din nou
vântul. Vanea nu găsea intrarea în canal. Oricât se străduia, bâjbâind cu brațele, nu simțea decât un perete de
nepătruns de stuf. Nu era nimic de făcut. Trebuiau să aștepte.
Cătălin Dorian Florescu, Bărbatul care aduce fericirea (2019)
1. Menționează o temă a fragmentului citat și un cuvânt-cheie care o susține. 5 puncte
2. Prezintă, în 40-60 de cuvinte, emoția/starea de spirit a personajelor, așa cum se desprinde din textul dat. 5 puncte
3. Explică, în 30-60 de cuvinte, semnificația secvenței: Parcă toate încremeniseră, așteptând și pândind.
Alte fulgere au luminat lacul și coroanele copacilor de pe mal. 5 puncte
4. Prezintă o trăsătură a tiparului narativ, valorificând două secvențe din fragmentul dat. 5 puncte
5. Redactează o compunere de minimum 200 de cuvinte, în care, valorificând fragmentul citat și un alt text
literar din lectura ta suplimentară, să îți exprimi opinia despre forța copleșitoare a naturii. 20 de puncte

B. Lectura textului nonliterar (30 de puncte)


Nu te plictisești pe drumul pe apă până la Gura Portiței. Legănat de valuri, vezi în jurul tău păsări ce își
iau zborul din cuib prin fața ta, iar din loc în loc pâlcuri de vegetație sparg monotonia. Când te apropii de
mica limbă de pământ, zărești case zugrăvite cu alb și albastru, sufletul deltei. După ce vaporul este ancorat
la țărm, pășești pe vechile pontoane* pescărești, acum refăcute. La chei, te așteaptă o veche lotcă**
pescărească ce a devenit acum un ghiveci imens de flori. Peste tot, doar căsuțe tradiționale lipovenești
învelite de stuf. Faci câțiva pași și ți se taie răsuflarea: cea mai frumoasă plajă pe care ai văzut-o vreodată:
nisip fin, de culoarea aurului, care este spălat de o apă curată, cu reflexii de curcubeu. Din loc în loc, câte un
umbrar de stuf, sub care poți să te adăpostești de arșița verii.
Plaja în lungime de patru kilometri este împărțită în mai multe sectoare: publică și strict protejată. Cea
mai mare parte a fâșiei de nisip este interzisă turiștilor. Ea este despărțită de restul zonei de un gard. Peste
zona interzisă sunt stăpâni doar pescărușii. Te dor ochii de atâta lumină. Doar o întindere mare de nisip şi
grămezi imense de scoici, ce se pot culege cu găleata. Speriați de orice om care le încalcă intimitatea,
pescărușii își iau zborul și se refugiază pe apa în culori de cleștar. În stânga, sunt câteva ochiuri de apă pe
marginea cărora a crescut vegetație brună, locuri bune de cuibărit pentru păsările deltei.
Mariana Iancu, Jurnal de vacanță. Gura Portiței, paradisul dintre mare și Deltă,
www.adevărul.ro
*ponton – pod plutitor improvizat a cărui platformă e susținută de ambarcațiuni legate între ele
**lotcă – ambarcațiune de pescuit îngustă, mânuită cu ajutorul lopeților
________________________________Clasa a VII-a, pagina 1 din 2______________________________
1. Notează, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns.
Numărul de litere este diferit de numărul de sunete în toate cuvintele din seria:
a) câteva, culege, vegetație;
b) aurului, kilometri, este;
c) refugiază, marginea, lungime;
d) ochiuri, faci, vechile. 5 puncte
2. Ilustrează, în enunțuri, alte două sensuri decât cel din text pentru cuvântul subliniat în secvența: Când te
apropii de mica limbă de pământ. 5 puncte
3. Menționează câte un sinonim potrivit pentru sensul din context al cuvintelor: pâlcuri, reflexii, se refugiază,
fâșie, speriați. 5 puncte
4. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor/structurilor subliniate în textul dat: te, în jurul, patru, orice,
sunt. 5 puncte
5. Construiește un enunț în care un adjectiv care nu poate avea grad de comparație, identificat în al doilea
alineat, să îndeplinească funcția sintactică de atribut, în cazul genitiv. 5 puncte
6. Prezintă, în 50-80 de cuvinte, o asemănare și o deosebire, la nivelul conținutului, între textul A și textul B.
5 puncte

Subiectul al II-lea 20 de puncte


Privește cu atenție tabloul Zori. Regatul păsărilor, realizat de Józef Chełmoński, apoi rezolvă următoarele
sarcini de lucru:

1. Prezintă un detaliu cromatic sau de compoziție care ți-a atras atenția în imaginea dată, utilizând cel puțin
două procedee artistice învățate. 5 puncte

2. Scrie o compunere narativă, de minimum 250 de cuvinte, în care să-ți imaginezi o continuare a textului
literar dat, prezentând aventura personajelor ajunse dincolo de „peretele de nepătruns de stuf”.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
• respectarea succesiunii logice a faptelor;
• valorificarea, în finalul compunerii, a sugestiilor imaginii alăturate;
• integrarea unei secvențe descriptive și a unei secvențe explicative, fiecare de cel puțin 30 de cuvinte;
• respectarea normelor de redactare şi de exprimare scrisă. 15 puncte

* Józef Chełmoński (1849 – 1914) – pictor realist polonez

________________________________Clasa a VII-a, pagina 2 din 2______________________________

S-ar putea să vă placă și