Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI

COLEGIUL NAŢIONAL “COSTACHE NEGRUZZI” IAŞI


CIF 4701541
Str. Toma Cozma nr. 4, loc. Iaşi, cod 700555
Tel./fax.: 0232/210510, 0232/216373
colegiul_negruzzi@yahoo.com
www.colegiulnegruzzi.ro
Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 37068

CONCURSUL NAȚIONAL TRANSCURRICULAR DE LECTURĂ ȘI INTERPRETARE


„IONEL TEODOREANU”
Clasa a VII-a

Subiectul I ______ (70 de puncte)


Citeşte cu atenţie textele următoare, pentru a răspunde cerinţelor formulate în continuare:
A. Lectura textului literar (40 de puncte):
Gânditor și cu mâinile la spate
Merg pe calea ferată,
Drumul cel mai drept
Cu putință.

Din spatele meu, cu viteză,


Vine un tren
Care n-a auzit nimic despre mine.

Acest tren - martor mi-e Zenon bătrânul -


Nu mă va ajunge niciodată,
Pentru că eu mereu voi avea un avans
Față de lucrurile care nu gândesc.[…]
Marin Sorescu, Drumul

1. Transcrie două versuri care conțin mărci diferite ale subiectivității poetice. (5 puncte)
2. Explică, în 30-50 de cuvinte, rolul unui epitet din textul dat. (5 puncte)
3. Prezintă rolul expresiv al verbelor la timpul prezent din poezia citată. (5 puncte)
4. Ilustrează, pe baza textului dat, două trăsături ale monologului liric. (5 puncte)
5. Redactează o compunere de cel puţin 250 de cuvinte, în care să-ţi exprimi opinia despre mesajul poeziei
citate, pornind de la titlul acesteia.
(20 de puncte)
B. Lectura textului nonliterar (30 de puncte):
Google Maps a devenit o aplicaţie de care mulţi nu se pot lipsi, fiind o hartă a lumii pe care o poţi
accesa în orice moment și de oriunde. Aceasta nu numai că poate oferi indicaţii despre cum poţi ajunge la o
anumită adresă, ci oferă şi trasee eficiente către anumite puncte de interes. Desigur, mulţi dintre utilizatori au
nevoie de puţin mai mult decât trasee din punctul A către B, iar aplicaţia mobilă a dobândit în sfârşit
capacitatea de navigaţie către mai multe adrese. [...]
Cei care se bazează pe hărţile de la Google pot acum fie să îşi plănuiască trasee înainte de a pleca la
drum, adăugând trei, patru sau mai multe destinaţii pe un singur traseu, fie să adauge, în timpul călătoriei,
noi opriri neplănuite. Interfaţa este extrem de simplă, fiecare destinaţie nouă putând fi adăugată apăsând noul
buton „+” de sub cea mai depărtată destinaţie. (www.descoperă.ro)
1
interfață – (aici) Parte a sistemului care servește comunicării cu utilizatorul.
1. Extrage, din primul alineat al textului dat, două cuvinte obținute prin compunere. (5 puncte)
2. Precizează valoarea morfologică și funcția sintactică pentru cuvintele subliniate în textul B. (5 puncte)
3. Transcrie ultima propoziție din textul dat, precizând felul acesteia, după două criterii diferite. (5
puncte)
4. Explică rolul virgulei în secvența: adăugând trei, patru sau mai multe destinaţii pe un singur traseu.
(5 puncte)
5. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale textului nonliterar. (5 puncte)
6. Propune două tipuri/categorii posibile de receptori pentru textul dat. (5 puncte)

Subiectul al II-lea (20 de puncte)


Priveşte cu atenţie tabloul Cărarea secretă, pictat de Claude Monet (1840-1962), apoi rezolvă
următoarele sarcini de lucru:

1. Prezintă, pe baza tabloului de mai sus, două particularități cromatice, evidențiind originalitatea viziunii
pictorului. (5 puncte)

2. Redactează o compunere narativă de cel puţin 250 de cuvinte, cu titlul Pe cărările secrete ale vieții,
valorificând sugestiile imaginii de mai sus şi ale textului literar de la Subiectul I.A.
Pentru obţinerea punctajului acordat, vei avea în vedere:
- respectarea relaţiei dintre sugestiile titlului și conţinutul compunerii;
- adecvarea compunerii la cerinţă, prin valorificarea creativă a imaginii și a textului indicat;
- îmbinarea a trei tipare textuale diferite;
- viziunea originală asupra temei propuse;
- respectarea normelor de redactare şi de exprimare scrisă. (15 puncte)

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de
puncte. Timp de lucru: 3 ore.

S-ar putea să vă placă și