Sunteți pe pagina 1din 3

MODEL DE TEST PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT

Limba și literatura română


Testul 2
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică
Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I (50 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
Marți, 22 (septembrie 1936)
Toate lecturile pe care le-am făcut până acum (cea de duminică a fost a treia – ca să nu mai
socotesc lecturile anterioare ale actului prim) mi-au servit enorm. Sunt, în fine, fixat asupra lucrurilor care
merg și asupra celor care nu merg. Mi se pare că un public de 500 de oameni nu va reacționa altfel decât
publicul de 10 persoane, pe care l-am înfruntat până acum.
Din actul întâi* voi modifica scena Bogoiu – Leni ( în sensul în care și Camil și Gulian mi l-au
indicat printr-o tulburătoare identitate de observații). Dovada că modificarea se impune este că după actul
întâi Iancovescu îmi spunea că Bogoiu e un tip din familia Prostului lui Fulda – ceea ce e absolut inexact.
De altfel, schimbarea e simplă și ușoară. E mai mult o problemă de transcriere decât de transformare
propriu-zisă.
Actul II rămâne aproape intact. Scena primară indică admirabil schimbarea de atmosferă. Intrarea
celor doi clandestini a fost încă o dată ascultată cu mare bucurie. Voi modifica doar o replică a lui Bogoiu
(cea cu poliția – care nu merge deloc). Iancovescu mi-a dat aici o sugestie simplă, dar excelentă.
Actul al III-lea cred că-l voi scrie din nou, exceptând ultimele patru scene. Mi-ar trebui pentru asta
trei-patru zile, în care aș pleca undeva să lucrez, la Sinaia de exemplu, sau poate la Brașov, Sibiu. Voi
vedea. Pentru moment, n-am nicio grabă, deși Iancovescu mă asigura că mă joacă înainte de Crăciun – și
se oferea să semneze imediat un contract în sensul ăsta.
Vor fi însă mari dificultăți. Am impresia că nu o va accepta pe Marietta – căreia i-o preferă pe
Țoța. În acest caz nu-i dau piesa. Oricâtă nevoie am de Iancovescu – pe care, mai ales acum, îl simt
iramplasabil – nu pot să-l las să mă joace cu Țoța, cu Țăranu în Bogoiu și – te pomenești – cu Mircea în
Jef. Prefer să mai aștept un an.
La drept vorbind, a aștepta încă un an ar fi soluția care mi-ar conveni mai mult, căci până atunci
s-ar putea să devină posibilă distribuția mea ideală (Leni – Iancovescu – Timică), iar pe de altă parte,
acum sunt destul de plictisit de toată istoria asta, care durează prea de mult. Mi-e dor să fac altceva: să
citesc, să scriu un roman, să termin cu o glumă care bag de seamă că-mi cere mai mult timp decât merită.
Mi-e silă văzând că ia proporții o întâmplare care, în definitiv, nu are dreptul să fie mai mult decât
derizorie. Sunt așa de neserios încât să-mi închipui că gluma asta în trei acte are dreptul să mă preocupe,
când în fiecare an 30 de oameni scriu, la Paris, la Viena și la Londra, 30 de comedii cel puțin la fel de
agreabile? Nu, nu – e timpul să redevin serios.
Mihail Sebastian, Jurnal: 1935-1944
*actul întâi(al piesei Jocul de-a vacanța –1936)
A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul
dat.
1. Indică sensul din text al secvenței mi-au servit enorm. 6 puncte
2. Menționează două localități unde i-ar fi plăcut autorului să se retragă pentru a crea, utilizând informaţiile
din textul dat. 6 puncte
3. Precizează ce act al piesei își propune autorul să nu-l modifice, justificându-ți răspunsul cu o
secvență semnificativă din text. 6 puncte
4. Explică motivul silei autorului. 6 puncte
Pagina 1 din 3
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură morală a lui Mihail Sebastian, așa cum se desprinde din textul
dat. 6
puncte

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă opinia celor din jur ne
influențează sau nu deciziile profesionale, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din
volumul Jurnal: 1935-1944 de Mihail Sebastian, cât și la experiența personală sau culturală.
20 de puncte
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea
corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;
14 puncte
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de
exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte
şi să dezvolte subiectul propus.
SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, două modalități de caracterizare a personajului, identificate în


fragmentul dat.

Nu mi s-a părut prea frumoasă; poate pentru că nu era aproape deloc fardată, iar în odaie era o lumină
murdară, mohorâtă. Îmi aduc aminte că m-a impresionat o foarte ușoară oboseală în priviri. Nu era
oboseala zilei, nici strivirea pe care ți-o lasă o boală lungă sau o serie de excese, ci oboseala aceea
aproape ironică pe care o imprimă cu timpul intligența feminină. Nu mi s-a părut prea frumoasă, dar,
înaintând foarte puțin spre stânga ei, mi-am dat seama că n-am văzut-o prea bine. Vorbea cu o prietenă și
privea în jos. Am văzut că are fruntea înaltă și tâmplele ușor arcuite, iar culoarea părului, castanie, stinsă,
o făcea să pară mai severă. Apoi am înțeles de ce mă întorsesem: ochii aceia foarte mari și nelămuriți,
gura ei vastă, strivitoare. Parcă obrazul întreg îi era brăzdat de izvorul privirilor și de carminul gurii.
Am auzit-o chemată de o prietenă: Ileana. Numele nu i-l reținusem. O chema Ileana și se îmbrăca totuși
pentru alt nume, pentru o Maria sau o Lucia. O bluză în alb și negru, cu un guleraș alb și mâneca strânsă.
I-am întâlnit iarăși mâna. Desigur că nu iubește și nu e iubită, mi-am spus. Peste putință să nu vadă,
oricine ar fi fost bărbatul acela, că asemenea degete trebuiesc desăvârșite printr-un singur inel. Nici mână
n-avea pentru o femeie pe care o cheamă Ileana. Și cu toate acestea auzisem bine: acesta era numele ei. O
văzui ridicându-se și trecând în odaia alăturată. Nu prea înaltă, foarte subțire, având coapsele netede,
piciorul lug, nervos.
Mircea Eliade, Nuntă în cer

Notă

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare –
1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text poetic
studiat, aparţinând lui Lucian Blaga sau lui Tudor Arghezi.

Pagina 2 din 3
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent
cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

– analiza a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu:
titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Notă
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins,
încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte;
– utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină,
lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi
să dezvolte subiectul propus.

BIBLIOGRAFIE:
1. Sebastian, Mihail - Jurnal: 1935-1944, București, Editura Humanitas, 2016, pag. 83-84
2. Eliade, Mircea - Nuntă în cer, București, Editura Litera Internațional, 2009, pag. 44

Pagina 3 din 3

S-ar putea să vă placă și