Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială “Nicolae Milescu Spătaru”, Ferești

SCHEMA ORARĂ
CLASA PREGĂTITOARE
ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018

Nr. ARIA DISCIPLINA Nr. ore Nr.ore


Crt. CURRICULARĂ conform total
planului
cadru

1 Limbă şi comunicare Comunicare în limba română 5 5


Limba engleză 1 1
2 Matematică şi ştiinţe Matematică şi explorarea 4 4
ale naturii mediului
3 Om şi societate Religie 1 1
4 Educaţie fizică, sport şi Educaţie fizică 2 2
sănătate
5 Arte Muzică şi mişcare 2 2

6 Tehnologii Arte vizuale şi abilităţi practice 2 2

7 Consiliere şi orientare Dezvoltare personală 2 2


Număr total de ore trunchi comun 19 19
Curriculum la decizia şcolii(CDŞ) –discipline opţionale 0-1 0
Număr minim de ore pe săptămână 19 19
Număr maxim de ore pe săptămână 20 20

Director, Responsabil comisie metodică,

Prof. Înv. Cristian Viorica Manuela Înv. Sluser Angelica