Sunteți pe pagina 1din 8

Anvergură națională/

Nr. Crt. Titlu Beneficiar internațională

Cea de-a XXV-a ediție a Cursurilor Internaționale "Nicolae


1 Ministerul Afacerilor Externe internațional
Titulescu" pentru tineri diplomați la Brașov și Alba Iulia

Constituirea unui fond de carte românească în Republica


Moldova prin organizarea unei campanii de strângere de
2 Ministerul Afacerilor Externe internațional
cărți în vederea donării acestora în 100 de școli de pe
teritoriul Republicii Moldova
3 Unirile Românilor Televiziunea Română național

4 Războiul din spatele frontului Televiziunea Română național

5 "Academicienii" despre Marea Unire Televiziunea Română național


6 Bustul lui Iuliu Hossu DJC Bistrița-Năsăud național
Amplasarea și dezvelirea bustului geografului francez
7 Emmanuel de Martonne într-un scuar central din municipiul DJC Bihor național
Oradea
8 Centrul de Excelență NATO pentru Protecția Mediului Ministerul Mediului internațional
Muzeul Național de Istorie al
9 Muzeul Virtual al Unirii www.muzeulvirtualaunirii.ro național
României
Expoziție și volum de documente politico-diplomatice
10 Ministerul Afacerilor Externe internațional
"România în Primul Război Mondial"
Muzeul Național al Carpaților
11 Românii din fostele scaune secuiești și Marea Unire național
Răsăriteni
Expoziție fotodocumentară "Personalități covăsnene și Muzeul Național al Carpaților
12 național
harghitene ale Marii Uniri" Răsăriteni
Formarea şi activitatea Gărzilor Naţionale în zona Trei
Scaune, Ciuc şi Odorhei, desemnarea delegaţilor şi Muzeul Național al Carpaților
13 național
participarea la Marea Adunare de la Alba Iulia la 1 decembrie Răsăriteni
1918

Societatea Română de
Expoziție itinerantă interactivă de carte și fotografie în cadrul
14 Radiodifuziune - Serviciul național
Târgurilor Gaudeamus Gaudeamus și Proiecte
Muzeul Național de Istorie al
15 "Comorile României la Vatican" internațional
României
Muzeul Național de Istorie al
16 Românii spre Marea Unire național
Transilvaniei

17 Clujenii și Marea Unire Muzeul Național de Istorie al național


Transilvaniei
Albumul expoziției "România în Primul Război Mondial.
18 Biblioteca Națională a României național
1916-1918"
Muzeul Național de Istorie al
19 Aurul si Argintul Antic al României la Szeged - Ungaria 2018 internațional
României
Regina Maria, promotor al creației ceramicii originale în Muzeul Național de Artă al
20 național
România Mare României
Vizite în regiunile istorice ale României dedicate membrilor
21 Ministerul Afacerilor Externe național
corpului diplomatic acreditat la București

Societatea Română de
22 1918 - Când toți românii au zis DA internațional
Radiodifuziune - Radio Chișinău

Societatea Română de
23 "Pe urmele eroilor" - 20 documentare RRA si RRA online Radiodifuziune - Radio România național
Actualități

24 Festivalul Cerbul de Aur Televiziunea Română național

25 Campanie de comunicare online "România 100" Ministerul Afacerilor Externe internațional


Ministerul Dezvoltării Regionale și
26 "Centenarul României în administrația publică locală" Administrației Publice și național
Fondurilor Europene

Societatea Română de
27 www.radioarhive.ro (documente scrise și sonore din arhivele SRR - Radiodifuziune
manuscrise, imagini,
- Serviciul
etc) național
Patrimoniu Cultural și Arhive
Muzeul Național al Țăranului
28 Scrisori de pe Front național
Român
Festivalul Teatrelor Naționale - 8 teatre naționale și Teatrul Teatrul Național "Lucian Blaga"
29 internațional
Chișinău Cluj- Napoca
România în lume - turneu în două țări (Berlin-Germania și Centrul Național de Artă
30 internațional
Dobbiacco-Italia) "Tinerimea Română"
Orchestre europene de tineret omagiază România (16 Centrul Național de Artă
31 național
concerte în două orașe) "Tinerimea Română"
Centrul Național de Artă
32 Transilvania Tour - 100 național
"Tinerimea Română"
Centrul Național de Artă
33 România în lume - două concerte Austria (Viena și Linz) internațional
"Tinerimea Română"
Orchestra de Tineret România - Moldova (muzicieni din Centrul Național de Artă
34 internațional
ambele țări - 3 concerte) "Tinerimea Română"
Sesiunea științifică "Crucea Eroilor Neamului de pe Muntele
35 Caraiman - simbol pentru Centenarul Războiului Reîntregirii Ministerul Apărării Naționale național
României"
Colocviu comun româno-francez dedicat sfârşitului Primului
36 Ministerul Afacerilor Externe internațional
Război Mondial şi Centenarului Marii Uniri
Conferință internațională dedicată Marii Uniri 1918 - Europa
37 Ministerul Afacerilor Externe internațional
popoarelor

Realizarea unei serii de filme documentare „Mari diplomați


38 români” și a unui film documentar „Diplomația română de la Ministerul Afacerilor Externe internațional
Marele Război la Marea Unire”
Omagiu Centenarului Marii Uniri "România și evenimentele
39 istorice din perioada 1914-1920, desăvârșirea Marii Uniri și Academia Română internațional
Întregirea României"

Madrigal - Cantus Mundi: România cântă în cor! Ambasador Corul Național de Cameră
40 internațional
Madrigal: 100 de ani de muzică românească - 5 țări „Madrigal - Marin Constantin”

Reuniunea Teatrelor Naționale Românești la Chișinău. Ediția


41 Institutul Cultural Român internațional
a IV-a
42 Expoziție de fotografie Regina Maria. Regina soldat Institutul Cultural Român național
Statuia Reginei Maria în orașul Eastwell, comitatul Kent (locul
43 Institutul Cultural Român internațional
de naștere al Reginei)

Total proiecte 43
Perioada de pregătire și
desfășurare

21 iulie-1 august 2018

mai-octombrie 2018

mai-septembrie 2018

aprilie-septembrie 2018

aprilie-decembrie 2018
decembrie 2018

1 mai-1 decembrie 2018

1 mai-31 august 2018


aprilie 2018 - noiembrie
2023

aprilie-decembrie 2018

noiembrie-decembrie
2018

aprilie-decembrie 2018
aprilie-decembrie 2018

15 aprilie-18 noiembrie
2018

2018

aprilie 2018 - aprilie 2019

noiembrie 2018 - aprilie


2019
1 aprilie-15 noiembrie
2018

aprilie-decembrie 2018

mai-septembrie 2018

aprilie-decembrie 2018

15 iunie-15 decembrie
2018

15 aprilie-15 decembrie
2018

aprilie-septembrie 2018

aprilie-decembrie 2018
2018

15 aprilie-1 noiembrie
2018

10 aprilie-1 octombrie
2018
noiembrie-decembrie
2018

iunie-septembrie 2018

mai-septembrie 2018

noiembrie-decembrie
2018

august-noiembrie 2018

13-15 august 2018

14-16 septembrie 2018

aprilie-noiembrie 2018

noiembrie 2018

aprilie-decembrie 2018
17-19 septembrie 2018

aprilie-decembrie 2018

2018

2018

aprilie-decembrie 2018

Suma 14.887.921

S-ar putea să vă placă și