Sunteți pe pagina 1din 13

 

Păsărele din Munții Făgăraș

Diversitatea speciilor animale


Pentru conservarea speciilor au fost înființate
mai multe arii protejate, între care arii de
protecție specială avifaunistică: Avrig-Scorei-
Făgăraș și Piemontul Făgăraș care adăpostesc un
număr considerabil de specii amenințate la nivel
european și efective importante pe plan global
de Cristel de câmp.
Ordinul Passeriformes
Toate speciile au picioare cu care se agață, având trei
degete îndreptate înainte și unul înapoi. În cadrul
acestui grup de păsări numeros, cu multe specii
asemănătoare, sunt esențiale caracteristicile fiecărei
familii, mai ales forma ciocului, coloritul penajului și
comportamentul. Forma ciocului este corelată cu tipul
de hrană: cele insectivore au cioc subțire și destul de
fragil, iar, granivorele au cioc solid, conic. Cântecul
este un reper de identificare foarte important.
Aușelul cu cap galben

• Taxonomie
• Încrengătura: Chordata
• Clasa: Aves
• Ordinul: Passeriformes
• Familia: Regulidae
• Genul: Regulus
• Specia: Regulus regulus
• Se hrănește cu
insecte mici, păianjeni
și iarna chiar și cu
semințe. În libertate,
trăiește până la doi
ani. Specie diurna, se
hrănește din frunzișul
copacilor, iar uneori,
în timpul iernii, chiar
și de pe sol.
Aușelul sprâncenat
• Taxonomie
• Încrengătura: Chordata
• Clasa: Aves
• Ordinul: Passeriformes
• Familia: Regulidae
• Genul: Regulus
• Specia: Regulus ignicapilla

Masculul are și o sprânceană albă distinctivă, cu o dungă neagră lângă. Se


hranește cu nevertebrate mici. Longevitatea în libertate este de doi ani. Se
hrănesc ziua, preiau din zbor insectele de pe frunzele arborilor, sau chiar din
plasele de păianjen.
Alunarul

Taxonomie
Încrengătura: Chordata
Clasa: Aves
Ordinul: Passeriformes
Familia: Corvidae
Genul: Nucifraga
Specia: Nucifraga caryocatactes
lunarii își fac provizii pentru iarnă, ascunzând alune, nuci și semințe în sol, la
aza copacilor, sub mușchi sau în crăpăturile din scoarța copacilor. Pasările
memorează locul astfel încât iarna găsesc hrana chiar și sub un strat gros de
ăpadă. La fel ca și alte specii de corvide, alunarul contribuie la răspândirea
emințelor diverselor specii de arbori.
Brumărița de pădure

• Taxonomie
• Încrengătura: Chordata
• Clasa: Aves
• Ordinul: Passeriformes
• Familia: Prunellidae
• Genul: Prunella
• Specia: Prunella modularis
• Traiește în zone cu arboret dens, în păduri, liziere, parcuri și grădini.
Lungimea corpului este de 13-14,5 cm, anvergura 19-21 cm, masa
corporală medie de 21 de grame. Capul și pieptul sunt gri-albăstrui, cu
striații maronii pe spate și în lateral, având picioare rozalii. Masculul
seamănă perfect cu femela. Se hrănește cu nevertebrate, seminte și fructe
de arbusti. Longevitatea medie în libertate este de doi ani. Îsi caută hrana
pe sol, ascunsă în vegetație.
Cinteza
• Taxonomie
• Încrengătura: Chordata
• Clasa: Aves
• Ordinul: Passeriformes
• Familia: Fringillidae
• Genul: Fringilla
• Specia: Fringilla coelebs

• Este o specie de cinteză de talie medie. Dimorfismul sexual este accentuat. Masculul este mai colorat, având
creștetul capului și ceafa gri-albăstrui, partea ventrală maro-roșcat sau castaniu, dungi albe, late, pe aripi, în timp
ce femela are un colorit mai șters, gri-maroniu. Lungimea corpului este de 14-16 cm şi are o greutate medie de 17
- 29 g.
• Are cea mai variată dietă dintre cinteze, predominant nevertebrate mici și larvele lor intră în aceasta, dar și
semințe și muguri. Puii sunt hrăniți cu larve de nevertebrate
 
Ciocârlia de pădure

• Taxonomie
• Încrengătura: Chordata
• Clasa: Aves
• Ordinul: Passeriformes
• Familia: Alaudidae
• Genul: Lullula
• Specia: Lullula arborea

• Ciocârlia de pădure este caracteristică zonelor deschise din pădurile de


foioase sau conifere, cu vegetaţie ierboasă abundentă. Este mai mică şi
mai zveltă decât ciocârlia de câmp. Lungimea corpului este de 13,5-15 cm,
iar greutatea de 23-35 g. Penajul este maroniu şi se distinge de celelalte
ciocârlii prin benzile albe de deasupra ochilor ce se unesc pe creştet.
Penajul este similar la ambele sexe. Se hrăneşte cu insecte şi seminţe.
 
Codobatura de munte
• Taxonomie
• Încrengătura: Chordata
• Clasa: Aves
• Ordinul: Passeriformes
• Familia: Motacillidae
• Genul: Motacilla
• Specia: Motacilla cinerea

• Preferă habitatele montane, fiind observată în apropierea cursurilor de ape și pajiștilor umede,
precum și în zonele împădurite, iar în afara perioadei de cuibărit poate fi întâlnită și la altitudini mai
joase, în terenuri agricole, drumuri forestiere, plantații și chiar zone urbane din apropierea regiunilor
muntoase. Are coadă mai lungă decât a codobaturii albe, culoarea fiind aceeași, aceasta marcând
toate mișcările acestei specii, zborul fiind mai ondulatoriu decât al codobaturii albe, pe sol având
mișcări chiar mai balansate. Partea dorsală este cenușie, acoperind și capul, care prezintă o
sprânceană albă deasupra ochilor. Gușa și aripile sunt negre, acestea din urmă având borduri albe.
Partea inferioară și picioarele sunt de culoare galbenă. Lungimea corpului este de 17-20 cm, iar
anvergura aripilor este de 26-27 cm, cu o masă corporală de 15-22 cm.
Codroș de munte
• Taxonomie
• Încrengătura: Chordata
• Clasa: Aves
• Ordinul: Passeriformes
• Familia: Muscicapidae
• Genul: Phoenicurus
• Specia: Phoenicurus ochruros
O specie caracteristică zonelor de stâncărie, fiind prezentă pe pante cu stânci și jnepeniș inclusiv în etajul alpin. Însă specia
s-a adaptat și la habitatele antropice, cuibărind în locuri care imită habitatul ei tradițional: blocuri, case, biserici, complexe
industriale, cariere de piatră, ruine urbane etc. Hrana este formată în principal din nevertebrate (fluturi, furnici, muște,
viespi, albine, păianjeni, moluște, râme etc. ) și larvele acestora, în special în perioada de reproducere. În afara perioadei
de reproducere consumă și fructe de pădure.
Gaița
• Taxonomie
• Încrengătura: Chordata
• Clasa: Aves
• Ordinul: Passeriformes
• Familia: Corvidae
• Genul: Garrulus
• Specia: Garrulus glandarius

Este o specie de talie medie din familia Corvidelor, cu un aspect general care o face ușor de diferențiat de
alte specii. Penajul este ruginiu-maroniu pe piept, abdomen, cap și spate, cu târtița de culoare albă, coada și
aripile de culoare neagră. Acoperitoarele aripilor sunt de culoare albastră, cu striații negre, ușor de văzut
mai ales în zbor. Penele de pe cap sunt ușor alungite, formând o creastă atunci când sunt ridicate. Lungimea
corpului este de 32 - 36 de cm, iar greutatea este de 150 -190 de grame. Specia preferă habitatele forestiere,
mai ales pădurile de foioase, dar apare și în pajiști cu arbori, livezi, parcuri, grădini și cimitire. În partea
nordică a distribuției este comună și în pădurile de conifere. Evită în general zonele deschise.
Corbul
• Taxonomie
• Încrengătura: Chordata
• Clasa: Aves
• Ordinul: Passeriformes
• Familia: Corvidae
• Genul: Corvus
• Specia: Corvus corax

Este o specie de talie mare din familia Corvidelor. Nu prezintă dimorfism sexual.
Coloritul general este complet negru, cu reflexe metalice. Are cioc masiv, tot de culoare
neagră. Lungimea corpului este de 54 - 67 de cm și are o greutate medie de 585 - 2000
de grame. Anvergura aripilor este 115 - 130 cm.

S-ar putea să vă placă și