Sunteți pe pagina 1din 7

ANEXA

PROPUNERI PENTRU PROGRAMUL NAȚIONAL DE ANIVERSARE A CENTENARULUI ROMÂNIEI PE ANUL 2018

MINISTERE /
UNITATEA ADMINISTRATIV DESCRIERE PE SCURT A PERIOADA DE BUGETAT Buget previzionat 2018
Nr. CRT. DENUMIRE PROIECT INSTITUȚII
TERITORIALĂ PROIECTULUI IMPLEMENTARE 2017 DA/NU (lei)
PARTENERE

fotografii, märturii inedite,


Consiliul județean informatii despre
1 Hunedoara, Muzeul Pagini web "Marea Unire 1918" evenimentele premergätoare ianuarie 2018 NU 6000
Civilizației Dacice și Romane Marii Uniri de la 1918 în
judetul Hunedoara

informatii si fotografii legate


Consiliul județean de Marea Unire de la 1918
2 Hunedoara, Muzeul Realizarea unui CD care va putea fi distribuit ianuarie 2018 NU 10000
Civilizației Dacice și Romane tuturor elevilor hunedoreni

Organizarea unei
reconstituiri a traseelor
parcurse de cätre locuitorii
Consiliul județean oraselor
3 Hunedoara, Muzeul Drumul spre capitala Unirii (Oräștie, Simeria, Deva) si Februarie 2018 NU 10000
Civilizației Dacice și Romane satelor regiunii Hunedoara,
cätre gärile active în acel
moment si sosirea în Alba
Iulia
Realizarea și montarea cu
avizul istoricilor din cadrul
Consiliul județean institutiei noasfre a banerelor
4 Hunedoara, Muzeul Realizare banere stradale stradale care sä aminteascä cä Martie 2018 NU 5000
Civilizației Dacice și Romane ne afläm în anul 100 al
existentei Statului Român,
unitar si suveran
Promovarea prin intermediul
mass-media locale si nationale
a unui "Apel cäfre românii
care detin documente legate
Consiliul județean "Apel cätre românii care detin de evenimentul de la 1
5 Hunedoara, Muzeul documente legate de evenimentul de la Decembrie 1918", care pot fi Aprilie 2018 NU 4500
Civilizației Dacice și Romane 1 Decembrie 1918" prezentate institutiei noasfre
pentru a fi digitizate si a face
parte din brosurile
cataloagele care vor fi
realizate cu aceastä ocazie

Realizarea si montarea unor


pläci comemorative, cu avizul
expertilor din cadrul
institutiei noastre, pe clädirile
Consiliul județean
în care
6 Hunedoara, Muzeul Realizarea unor pläci comemorative Mai 2018 NU 8500
au avut loc întâlnirile celor
Civilizației Dacice și Romane
care au pregätit si participat
la Marea Unire de la Alba
Iulia

Organizarea unei "$coli de


varä" dedicate elevilor din
judetul Hunedoara în cadrul
Consiliul județean
cäreia vor putea afla de la
7 Hunedoara, Muzeul Organizarea unei "Școli de vară" Iunie 2018 NU 20000
specialistii si urmasii celor
Civilizației Dacice și Romane
care au participat la Marea
Unire, informatii de
specialitate

Desemnarea "Anului scolar


2017-2018, Anul Marii
Uniri", si realizarea unui
program de prezentare a
Consiliul județean "Anului Școlar 2017-2018, Anul informatiilor si märturiilor
8 Hunedoara, Muzeul Marii Uniri celor care au pregätit si Septembrie 2018 NU 9000
Civilizației Dacice și Romane participat la Marea Unire
prin intermediul unui
filmulet, în cadrul tuturor
unitätilor de învä ämânt din
județ
Realizarea unor clipuri
publicitare cu personalitäti
hunedorene sau urmasi ai
Consiliul județean acestora participanti la actul
9 Hunedoara, Muzeul Realizarea unor clipuri publicitare Marii Uniri de la 1918, care Iulie 2018 NU 15000
Civilizației Dacice și Romane sä fie promovat prin
intermediul site-ului,
televiziunilor locale si a
panourilor publicitare

Realizarea cu avizul
specialișilor Muzeului
Civilizatiei Dacice si Romane
si aprobarea Institutiei
Prefectului judetului
Hunedoara, a unor steaguri
Realizarea unor steaguri omagiale omagiale "Marea Unire 1918-
Consiliul județean
"Marea Unire 19182018" sau "100 ani 2018" sau "100 ani de la
10 Hunedoara, Muzeul aug.18 NU 20000
de la Marea Unire" Marea
Civilizației Dacice și Romane
Unire" care sä fie amplasate
în institutiile de învätämânt,
sänätate, adminisfratie
publicä localä, culturä, spatii
comerciale de mare
anvergurä

Realizarea unui album care


sä cuprindä monumentele
istorice ridicate de cätre
Consiliul județean
familiile celor care au decedat
11 Hunedoara, Muzeul Realizarea unui album Septembrie 2018 NU 30000
în timpul celui de-al doilea
Civilizației Dacice și Romane
räzboi mondial, aflate în
marea majoritate în mediul
rural

Realizarea unor scrisori


omagiale, care sä cuprindä
informatii despre momentele
Consiliul județean
principale al evenimentului de
12 Hunedoara, Muzeul Realizarea unor scrisori omagiale Octombrie 2018 NU 20000
la 1 Decembrie 1918, scrisori
Civilizației Dacice și Romane
care pot fi distribuite
cetäțenilor județului
Hunedoara
Consiliul județean Realizarea de cocarde
Realizarea de cocarde tricolore "1
13 Hunedoara, Muzeul tricolore "1 Decembrie 1918- Noiembrie 2018 NU 10000
Decembrie 1918-2018”
Civilizației Dacice și Romane 2018”

PADUREA
SPANZURATILOR
dupa Liviu Rebreanu,
se au în vedere 10
dramatizare si regie Marius
reprezentații de
Consiliul județean Oltean; acest spectacol poate
SPECTACOL DE TEATRU preferință în
14 Hunedoara, Teatrul de Artă fi itinerant poate participa la NU 69000
Productie proprie perioada de
Deva toate manifestarile nationale
dinaintea marii
cu tema Marea Unire 100.
sărbători
Poate fi deplasat si pt
diaspora

PROIECTII DE FILM
DOCUMENTAR; această
Consiliul județean ”Ce știi tu despre Marea Unire?” -
serie de proiecții se adresează toată perioada
15 Hunedoara, Teatrul de Artă Vizionări de filme documentare pentru NU 0
în primul rând elevilor; anului 2018
Deva elevi
locația este Sala Mare a
teatrului

Consiliul județean expoziție de fotografie


toată perioada
16 Hunedoara, Teatrul de Artă EXPOZITIE ”Centenar Marea Unire” documentară în foaierul NU 3000
anului 2018
Deva teatrului

concurs de proiecte destinat


dramaturgilor contemporani
Consiliul județean pentru a scrie o piesă de
mai-noiembrie
17 Hunedoara, Teatrul de Artă Marea Unire în piese de teatru noi teatru cu subiect Marea NU 19000
2018
Deva Unire; piesele vor fi lecturate
în locații din județul
Hunedoara

autori dr. Ioachim Lazăr, dr.


Mircea Baron, Marcela
Consiliul județean
„Contribuția hunedorenilor la Balasz; lucrarea va prezenta elaborare:
Hunedoara, Biblioteca
18 realizarea Marii Uniri” - editare carte cu documente istoriografia ianuarie- NU 80300
Județeană ”Ovid
2 volume mișcării de emancipare octombrie 2018
Densusianu” Hunedoara
națională din județul
Hunedoara; 500 de exemplare
la concurs participă colegiile
Consiliul județean
Concurs TV „Citești și câștigi!” – ediție și liceele din județul
Hunedoara, Biblioteca
19 dedicată Centenarului Marii Uniri de Hunedoara; întrebările vor fi octombrie 2018 NU 59400
Județeană ”Ovid
la 1918 alese din istorie, cu tema
Densusianu” Hunedoara
Marea Unire 1918

Proiectul își propune


reprezentarea scenică a celor
mai importante momente din
istoria noastră națională care
au precedat momentul Unirii
Transilvaniei cu România ca
încheiere a procesului de
făurire a Statului Național
Unitar Român; În acest sens
Consiliul județean PROIECT CULTURAL ARTISTIC dorim angrenarea în proiectul
Hunedoara, Teatrul DE AMPLOARE CU OCAZIA numit „100 pentru România”
20 anul 2018 NU 300000
Dramatic ”I.D. Sârbu” ANIVERSĂRII A 100 DE ANI DE LA a unui regizor, scenografi,
Petroșani UNIREA DIN 1 DECEMBRIE 1918 dramaturg, consultant
militar, coregraf lupte
scenice, cascadori, peste 40 de
actori profesioniști, peste 100
de actori amatori pentru
figurație (soldați, țărani,
meșteșugari, etc), suport
efecte pirotehnice, etc.;
reprezentațiile vor fi
itinerante

În cadrul acestui eveniment


sărbătorim Mica Unire -
Consiliul județean Unirea Principatelor sub
Hunedoara, Centrul de Akexandru Ioan Cuza. Mica 24 ianuarie 2018,
21 Unire-n cuget și simțiri NU 40000
Cultură și Artă a județului unire de la 1859 a fost primul Deva
Hunedoara pas important pe calea
înfăptuirii statului național
unitar român
Spectacol în localitatea Brad
Consiliul județean
în cadrul căruia se va
Hunedoara, Centrul de 16 februarie 2018,
22 Hai să dăm mână cu mână promova cântecul patriotic la NU 25000
Cultură și Artă a județului Brad
împlinirea a 100 de ani de la
Hunedoara
marea unire a românilor

Consiliul județean
Spectacol ansamblu - turneu
Hunedoara, Centrul de 18 martie 2018,
23 Hai să dăm mână cu mână de celebrare a Centenarului NU 20000
Cultură și Artă a județului Hunedoara
Marii Uniri
Hunedoara

Consiliul județean
Spectacol ansamblu - turneu
Hunedoara, Centrul de 20 aprilie 2018,
24 Hai să dăm mână cu mână de celebrare a Centenarului NU 25000
Cultură și Artă a județului Orăștie
Marii Uniri
Hunedoara

Consiliul județean
Spectacol ansamblu - turneu
Hunedoara, Centrul de 25 mai 2018,
25 Hai să dăm mână cu mână de celebrare a Centenarului NU 20000
Cultură și Artă a județului Hațeg
Marii Uniri
Hunedoara

Consiliul județean
Spectacol ansamblu - turneu
Hunedoara, Centrul de 8 iunie 2018,
26 Hai să dăm mână cu mână de celebrare a Centenarului NU 20000
Cultură și Artă a județului Călan
Marii Uniri
Hunedoara

Spectacol susținut în satul


Crișan, comuna Ribița.
Manifestarea este menită să
Consiliul județean aducă în atenția opiniei
Hunedoara, Centrul de publice eroii neamului nostru, 14 octombrie
27 ”Crișan, eroul nostru” NU 20000
Cultură și Artă a județului jertfa lor. Crișan este unul din 2018, sat Crișan
Hunedoara acești eroi, fiind, alărturi de
Horia și Cloșca, unul din cei
trei conducători ai Răscoalei
de la 1784.

Consiliul județean
Spectacol ansamblu - turneu
Hunedoara, Centrul de 9 noiembrie 2018,
28 ”Hai să dăm mână cu mână” de celebrare a Centenarului NU 20000
Cultură și Artă a județului Petroșani
Marii Uniri
Hunedoara
Consiliul județean
Spectacol ansamblu - turneu
Hunedoara, Centrul de 16 noiembrie 2018,
29 ”Hai să dăm mână cu mână” de celebrare a Centenarului NU 20000
Cultură și Artă a județului Vulcan
Marii Uniri
Hunedoara

Forumul Civic
Consiliul județean Spectacol realizat de
al Românilor
Hunedoara, Centrul de Ansamblul Folcloric 29 noiembrie 2018,
30 ”Hai să dăm mână cu mână” din Harghita, NU 25000
Cultură și Artă a județului Profesionist ”Drăgan Covasna
Covasna,
Hunedoara Muntean” în județul Covasna
Mureș

Centrul de Artă și Cultură al


județului Hunedoara va
Consiliul județean
organiza cu ocazia Zilei
Hunedoara, Centrul de 1 decembrie 2018,
31 ”Noi suntem români” Naționale a României un NU 40000
Cultură și Artă a județului Deva
spectacol aniversar dedicat
Hunedoara
marelui act istoric de la 1
decembrie 1918.

Total prognozat - lei 973700

Președinte ,
Mircea Flaviu Bobora

S-ar putea să vă placă și