Sunteți pe pagina 1din 45

UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ

VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI


FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

PROIECTARE TEHNOLOGICĂ
LA DISCIPLINA
CREŞTEREA PĂSĂRILOR
TEMĂ PROIECT
„ÎNFIINŢAREA UNEI UNITĂŢI AVICOLE CU O CAPACITATE
ANUALĂ
DE PRODUCŢIE DE 305000 CAPETE PUI BROILER”

Coordonatori:
Prof. univ. dr. Marius Giorgi USTUROI
Șef lucr. dr. Răzvan RADU-RUSU

Student:Balteanu Alina Ioana

Iaşi
2014-2015
1
CUPRINS
CUPRINS .......................................................................................................................................................... 2
CAPITOLUL 1 ............................................................................................... Error! Bookmark not defined.
MEMORIU JUSTIFICATIV ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
1.1.Oportunitatea infinţării exploataţiei: ...................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2.Amplasarea unităţii si caracteristicile acesteia....................................... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL 2 ............................................................................................... Error! Bookmark not defined.
DIMENSIONAREA ŞI FUNCŢIONALUL SECTORULUI DE ............... Error! Bookmark not defined.
REPRODUCŢIE TINERET PĂRINŢI ....................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1. Elemente de calcul pentru tineret părinţi .............................................. Error! Bookmark not defined.
2.2. Dimensionarea sectorului tineret părinţi ............................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Calculul efectivului anual de păsări............................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Calculul necesarului de construcţii ................................................. Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Calculul necesarului de furaje ....................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.4. Calculul necesarului de apă ........................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice ......................... Error! Bookmark not defined.
2.2.6. Necesarul de energie...................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.7. Calcule economice la sectorul de TP ............................................. Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL 3 ............................................................................................... Error! Bookmark not defined.
DIMENSIONAREA ŞI FUNCŢIONALUL SECTORULUI DE ............... Error! Bookmark not defined.
REPRODUCŢIE PĂRINŢI ADULŢI .......................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1. Elemente de calcul pentru părinţi adulţi ............................................... Error! Bookmark not defined.
3.2. Calcule de dimensionare pentru sectorul părinţi adulţi ......................... Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Calculul efectivului anual de păsări............................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Calculul necesarului de construcţii ................................................ Error! Bookmark not defined.
3.2.3. Calculul necesarului de furaje ....................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.4. Calculul necesarului de apă .......................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.5. Calculul necesarului de echipament tehnologic ............................ Error! Bookmark not defined.
3.2.6. Necesarul de energie...................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.7. Calcule economice la sectorul de părinţi adulţi ............................. Error! Bookmark not defined.
Capitolul IV .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Dimensionarea şi funcţionalul staţiei de incubaţie ...................................... Error! Bookmark not defined.
4.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie .............. Error! Bookmark not defined.
4.2. Calcule de dimensionare ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.2.1. Calculul efectivului anual de păsări............................................... Error! Bookmark not defined.
4.2.2. Calculul necesarului de aparate pentru incubaţie .......................... Error! Bookmark not defined.
4.2.3. Calculul necesarului de energie electrică ...................................... Error! Bookmark not defined.
4.2.4. Repartiţia la incubaţie a producţiei de ouă .................................... Error! Bookmark not defined.
4.2.5. Calcule economice la staţia de incubaţie ....................................... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL 5 ............................................................................................... Error! Bookmark not defined.
DIMENSIONAREA ŞI FUNCŢIONAREA SECTORULUI ..................... Error! Bookmark not defined.
DE PRODUCŢIE (PUI BOILER) ................................................................ Error! Bookmark not defined.
5.1. Elemente de calcul pentru sectorul de creştere a puilor broiler ......... Error! Bookmark not defined.
5.2. Calcule de dimensionare a sectorului de creştere pui carne................ Error! Bookmark not defined.
5.2.1. Calculul efectivului de pui broiler ..................................................... Error! Bookmark not defined.
5.2.2. Calculul necesarului de construcţii ................................................... Error! Bookmark not defined.
5.2.3. Calculul necesarului de furaje ............................................................ Error! Bookmark not defined.
5.2.4. Calculul necesarului de apă .......................................................... Error! Bookmark not defined.
5.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice ......................... Error! Bookmark not defined.
5.2.6. Necesarul de energie...................................................................... Error! Bookmark not defined.
5.2.7. Calcule economice la sectorul de pui broiler de găină .................. Error! Bookmark not defined.
Capitolul VI .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Calculul eficienţei economice a exploataţiei avicole .................................................................................... 41
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI .............................................................................................................. 44
BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................................ 45

2
Capitolul I
Memoriu justificativ
1.1 Legislatia in vigoare cu privire la infiintarea unei exploatatii agricole

Distanta fata de drumuri trebuie sa asigure o zona de protectie care sa previna contractarea
unor boli, ce ar putea fi transmise prin mijloacele de transport si praf. Normativul sanitar
veterinar privind amplasarea, proiectarea si sistematizarea obiectivelor zootehnice si de
industrie alimentara, aprobat prin Ordinul nr. 76 / 1979 al Ministerului Agriculturii si
Industriei Alimentare, prevede ca perimetrul fermei de animale sa nu fie mai aproape de 22 m
de la drumurile nationale, europene si liniile de cale ferata, 20 m de la soselele judetene si 18
m de la drumurile comunale. Distantele dintre diferitele unitati zootehnice trebuie sa asigure
prevenirea transmiterii bolilor prin curentii de aer si insectele vectoare. Sunt stabilite oficial
urmatoarele distante minime: 100 m - între fermele avicole cu pui de carne; 50 m - între statia
de incubatie si diferite ferme avicole; 50 m - între fermele avicole cu pasari adulte si fermele
avicole cu tineret; 500 m - între fermele (sectoarele) de pasari cu linii pure si cele cu bunici; 1
500 m - între fermele avicole si abatorul de pasari; 100 - 200 m - între unitatile cu animale de
blana si celelalte unitati zootehnice; 1 500 m - între fermele de porci/pasari de reproductie.
Distantele fata de unitatile industriale si fata de locurile publice de odihna si recreatie se
stabilesc în baza prevederilor Legii de protectie a mediului nr. 137/1995 si a Ordinului
ministrului Padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996. Conform acestor reglementari,
initierea unei lucrari de constructii si montaj, la un obiectiv nou, este permisa numai dupa
obtinerea acordului de mediu, iar acesta se poate obtine, de regula, dupa efectuarea unui
studiu de impact asupra mediului. Studiile de impact asupra mediului se solicita pentru toate
obiectivele si activitatile pentru care este obligatorie obtinerea autorizatiei de mediu: cresterea
animalelor; industrializarea produselor agricole si zootehnice; epurarea si evacuarea apelor
uzate etc.
Normele UE pe care producătorii din ţara noastră trebuie să le respecte se referă la trei
domenii importante şi anume:

- siguranţa alimentară;
- confortul păsărilor;
- protecţia mediului.

Legislaţia cu privire la aceste norme s-a implementat în România şi producătorii au


obligaţia s-o aplice:
- Legislaţia cu privire la siguranţa alimentară:
- Legea 150/2004 – Legea siguranţei alimentelor;
- Ordin 5/2005 – Trasabilitate pui carne;
- Ordin 73/2005 – Trasabilitate găini ouă consum;
- Ordin 23/2006 – Agenţi zoonotici şi Salmonella (Reglementarea UE 2160);
- Legea 28/2006 – Masuri ca urmare a suspiciunii de influenta aviara;
- Ordin 148/2005 – Program acţiuni supraveghere, prevenire şi control;
- HG 173/2006 – Trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic;
- HG 415/2004 – Ordin privind comercializarea ouălor;
3
- OM 461/2005 – Norme de aplicare a HG 415/2004;
- Ordinul 206/447/86/2002 – privind comercializarea cărnii de pasăre;
- HG 106/2002 – etichetarea produselor agro alimentare.
- Legislaţia cu privire la confortul păsărilor:
Ordinul 462/2001 – privind standardele minime pentru protecţia găinilor.
- Legislaţia cu privire la protecţia mediului:
Ordinul 860/2002 – proceduri de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a
acordului de mediu.Producătorii din România doresc ca legislaţia UE să opereze şi pentru
importurile de carne, întrucât acestea se fac cu abateri de la legislaţia europeană cu privire la
siguranţa alimentară.Tipul de construcţie şi organizare a fermelor, împreună cu legislaţia
internă armonizată cu legislaţia UE privind supravegherea stării de sănătate a efectivelor, fac
parte din protejarea stării de sănătate a efectivelor de păsări. O sănătate bună a păsărilor
înseamnă implicit o carne sănătoasă şi sigură pentru consumator.În ceea ce priveşte
performanţele genetice ale păsărilor, există standarde foarte precise de hrănire, conforme cu
cerinţele nutriţionale.Un furaj corect pentru pui de carne trebuie să fie bine echilibrat din
punctul de vedere al conţinutului în energie şi proteine, vitamine şi minerale, precum şi în
nivelul de aminoacizi. Important este că în ţara noastră conform legislaţiei interne, armonizate
cu cea din UE, elementele nutritive din furaje sunt asigurate de:
- cereale furajere (porumb, orz, grâu);
- cereale proteice (soia, floarea soarelui, făină de peşte);
- energie (ulei de floarea soarelui sau soia);
- vitamine (import vitamine industriale);
- minerale (import şi intern minerale).

1.2. Oportunitatea înfiinţării exploataţiei

Creşterea păsărilor domestice reprezintă o sursă importantă de acoperire a cerinţelor


omului în proteine animale cu o înaltă valoare biologică, în special aminoacizi. Carnea de
pasăre şi-a căştigat o poziţie foarte importantă între alimentele de origine animală, datorită
atât calităţilor ei nutritive, cât şi costurilor de producţie reduse cu care se realizează faţă de
alte alimente de origine animală. Valoarea alimentară a cărnii de pasăre se datorează prezenţei
în compoziţia ei chimică a principalelor grupe de substanţe necesare vieţii: proteinele cu rol
plastic şi lipidele cu rol energetic.
În plus oligoelementele şi vitaminele conţinute îi conferă remarcabile proprietăţi
nutritionale si organoleptice.Spre deosebire de carnea de mamifere, carnea de pasăre este mai
gustoasă şi în plus are sarcolema fibrelor musculare mai subţire, bobul mai fin şi o cantitate
mai redusă de ţesuturi conjuctive; de asemenea carnea de pasăre este superioară cărnurilor
provenite de la alte specii de animale domestice şi prin compoziţia ei chimică, conţinând mai
multe proteine şi în unele cazuri (la palmipedele îngrăşate) chiar mai multe grăsimi de cea
mai bună calitate. La grăsimile din carnea de pasăre se remarcă o participare mai mare a
acidului oleic, ceea ce face ca punctul lor de topire să fie mai coborât (+33...+40ºC la găină,
faţă de +41...+49ºC la taurine şi +44...+51ºC la ovine).De asemenea şi randamentul la
sacrificare este superior celui înregistrat la mamifere, de peste 80%, comparativ cu 55-70% la
taurine sau cu 45-56,5% la ovine.

4
În ţara noastră, cât şi în celelalte ţări cu o avicultură avansată, cea mai însemnată
cantitate de carne de pasăre se obţine pe seama creşterii hibrizilor comerciali de găină, curcă,
raţă şi gâscă, specializaţi în această direcţie, dar în producerea de carne de pasăre prezintă
interes şi alte specii de păsării domestice, aşa cum sunt: bibilicile, fazanii, prepeliţele,
porumbeii şi mai recent, struţii. În timp ce, carnea de bibilică, fazan, prepeliţă sau porumbel
face parte din categoria ,,delicatese", carnea provenită de la găină şi curcă este considerată a fi
un produs dietetic, întrucât are o foarte mare digestibilitate a componentelor, un conţinut
optim de grăsimi, o cantitate mică de ţesuturi conjuctive şi o pondere ridicată a ţesutului
muscular de cea mai bună calitate.
Tocmai de aceea, producţia de carne de pasăre cunoaşte o creştere semnificativă,
niveluri spectaculoase atingând în ţări ca: SUA, China, Brazilia, Canada, Marea Britanie,
Mexic, Olanda, Turcia.
În afară de producţia de carne, prin creşterea păsărilor se mai obţin şi alte producţii,
cum ar fi: ouă, ficat gras, pene,(puful şi fulgii palmipedelor), cojile de ouă şi dejecţiile. Ouăle
constituie pentru alimentaţia omului o sursă importantă de energie şi substanţe nutritive, în
special proteine cu înaltă valoare biliogică. Au o digestibilitate foarte mare a componentelor,
care ajunge la 100% pentru gălbenuş şi 97% pentru albuş, determinând ca ouăle să fie
alimente cu valoare completă şi etalon pentru aprecierea valorii nutritive a celorlalte produse
alimentare de origine animală.

1.3 Amplasarea unității și caracteristicile acesteia


Unitatea este amplasată la ieşirea din oraşul Iasi. Este la o distanţă suficient de mare
de așezările umane.
Ferma este deservită de patru sectoare de producţie diferite :
 Sectorul de producţie tineret părinţi(TP);
 Sectorul de producţie părinţi adulţi(PA);
 Sectorul de incubaţie;
 Sectorul de pui broiler;
Unitate este deservită de trei zone de acces:
 Zona de liberă circulaţie: magazii furajere, materiale, garaj ,atelier, pavilion
administrativ;
 Zona de circulaţie limitată : filtru sanitar, magazie medicamente;
Zona maxima siguranţă :staţia de incubaţie, sectorul tineret părinţi reproducţie,sectorul
adulţi ,pui broiler, sursă de apă; Ferma este proiectată pentru o capacitate anuala de 305000
pui.

5
Capitolul II
Dimensionarea si functionalul sectorului de reproductie tineret parinti

2.1. Elemente de calcul pentru tineret părinţi


1 Perioada de creştere 0-20 săptămâni
2 Durata vidului sanitar 4 săptămâni
3 Sistemul de creştere la sol (pe aşternut permanent)
4 Suprafaţa halei 145 m2
5 Densitatea la populare 7,2 cap/m2
6 Raportul între sexe 1 ♂: 10♀
7 Mortalitate 2.4
1) la 8 săptămâni = 4,5%; 870 g la ♀ şi 1260 g la ♂
8 Reforme tehnologice
2) la 20 săptămâni = 2%; 2300 g la ♀ şi 2900 g la ♂
9 Necesarul de aşternut 20 kg/m2
21-3IR (0-3 săptămâni) consum: 28 g cap/zi/femelă;
38,7 g cap/zi/mascul
Consum de hrană 21-3IR (4-17 săptămâni) consum: 58,2 g cap/zi/femelă;
10
(3 tipuri) 73,1 g cap/zi/mascul
21-4R (18-20 săptămâni) consum: 88,3 g cap/zi/femelă;
92,3 g cap/zi/mascul
Consum de apă 0-8 săptămâni = 70-90 ml/cap/zi
11
(2 tipuri) 9-20 săptămâni = 180-200 ml/cap/zi
12 Front de adăpare 1,5 cm/cap
0-5 săptămâni = 5 cm/cap
13 Front de furajare 6-10 săptămâni = 10 cm/cap
11-20 săptămâni = 15 cm/cap

2.2.1. Calculul efectivului anual de păsări

a) Efectivul total tineret păsări la populare


Et = Necesar păsări adulte x (100+mortalitate+reforme)/100 =2312cap.
b) Efectivul de cocoşi la populare :
Ec = Efectiv la populare/10 = 2312/10 = 231 cocoşi la populare
c) Efectiv de puicuţe la populare :
Ep = Efectiv total de TP la populare – Efectiv de cocoşi la populare =
2312-231 = 2081 puicuţe
d) Durata unei serii de creştere :
Ds.c. = Perioada de creştere + vidul sanitar = 20săpt. + 4 săpt. = 24 săpt.
e) Numărul anual de serii de creştere :
Na = Număr de săptămâni pe an : Durata unei serii de creştere = 52 : 24 = 2,16

6
f) Mişcarea efectivelor de păsări
Anul Luna Săpt. Sector reproducţie Sector producţie – broileri
TP PA H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
48
49
2008 Decembrie 50
51
52
1
2
Ianuarie 3
4
5
6
7
Februarie 8
9
10
11
2009
Martie 12
13
14
15
Aprilie
16
17
18
19
Mai 20
21
22

7
23
24
25
Iunie
26
27
28
29
Iulie
30
31
32
33
August 34
35
36
37
Septembrie 38
39
40
41
42
Octombrie
43
44
45
46
47
Noiembrie
48
49
50
Decembrie 51
52
2010 Ianuarie 1

8
2
3
4
5

9
2.2.2 Calculul necesarului de construcţii
a) Capacitatea unei hale
CH = suprafaţă hală x densitate la populare = 145 x 7.2 = 1044 cap/hală
b) Necesar de hale
NH = Efectiv total TP la populare : Capacitatea unei hale = 2312:1044 = 2.hale

2.2.3. Calculul necesarului de furaje

a) Necesarul de furaje pe serie de creştere


21-3R (0-3 săptămâni)
♀ 2081 x 21 zile x 28 g = 1223,6 kg/perioadă
♂ 231 x 21zile x 38,7 g = 187.73 kg/perioadă
21-3IR (4-17 săptămâni)
♀2081 x 28 zile x58,2 g =11869,1 kg/perioadă
♂ 231 x 98 zile x 73,1 g = 1654,8 kg/perioadă
21-4R (18-20 săptămâni)
♀2081 x 21 zile x 88,3 g = 3858,7 kg/perioadă
♂ 231 x 21 zile x 92,3 g =447,7 kg/perioadă
Subtotal 21-3 R = 1411,3 kg
Subtotal 21-3 IR = 13523,9 kg
Subtotal 21-4R = 4306,4 kg
Total: 1411,3 kg + 13523,9 kg +4306.4 kg =19241,6 kg

b) Necesarul anual de furaje


Na = kg x număr de serii
21-3R 1411,3. kg x2,16 = 3048,4 kg
21-3IR 13523,9 kg x 2,16 = 29211,6 kg
21-4R 4306,4 kg x 2,16 = 9301,8 kg
Total = 3048,4 kg + 29211,6 kg + 9301,8 kg = 41561,8 k

10
Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 0-3 săptămâni (21-3 R)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente % 2800 20 0.87 1.12 4 1 0.65
EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P
3300 9 0,39 0,25 2,2 0,01 0,27 porumb 61 2013 5,49 0,2379 0,1525 1,342 0,0061 0,1647
1800 29,5 1,26 1,07 14,8 0,35 0,9 sr.floare 17 270 4,425 0,189 0,1605 2,22 0,0525 0,135
3110 65 2,39 5,04 0 6,3 3,5 faina p 1,9 59,09 1,235 0,04541 0,09576 0 0,1197 0,0665
4950 59,7 99 MET 0,13 6,435 0,07761 0,1287 0 0 0 0
24 18,5 fosfat 1,27 0 0 0 0 0 0,3048 0,23495
39 creta 1,7 0 0 0 0 0 0,663 0
sare 1 0 0 0 0 0 0 0
pvm 1
TOTAL 100 2729,32 19,04 0,83 0,90 4,5 1,19 0,71

11
Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 4-17 săptămâni (21-3 IR)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor 2700-
Ingrediente %
2750 17-17,5 0,65 0,75 5,5 1 0,6
EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P
3300 9 0,39 0,25 2,2 0,01 0,27 porumb 60 1980 5,4 0,234 0,15 1,32 0,006 0,162
2240 46 1,37 2,91 5,6 0,3 0,69 srot soia 17 380,8 7,82 0,2329 0,4947 0,952 0,051 0,1173
1800 29,5 1,26 1,07 14,8 0,35 0,9 sr.floare 10 180 2,95 0,126 0,107 1,48 0,035 0,09
4950 59,7 99 MET 0,13 6,435 0,07761 0,1287 0 0 0 0
9250 ulei 2,5 231,25 0 0 0 0 0 0
24 18,5 fosfat 1,27 0 0 0 0 0 0,3048 0,23495
39 creta 1,7 0 0 0 0 0 0,663 0
sare 4 0 0 0 0 0 0 0
pvm 1
TOTAL 100 2768,48 16,24 0,70 0,75 4,75 1,05 0,60

12
Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 18-20 săptămâni (21-4 R)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor 2750-
Ingrediente %
2850 15-16 0,58 0,71 5,5 2,8 0,56
EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P
3300 9 0,39 0,25 2,2 0,01 0,27 porumb 70,87 2338,71 6,3783 0,276393 0,177175 1,55914 0,007087 0,191349
2240 46 1,37 2,91 5,6 0,3 0,69 srot soia 20 448 9,2 0,274 0,582 1,12 0,06 0,138
3110 65 2,39 5,04 0 6,3 3,5 faina p 0,5 15,55 0,325 0,01195 0,0252 0 0,0315 0,0175
4950 59,7 99 MET 0,13 6,435 0,07761 0,1287 0 0 0 0
24 18,5 fosfat 1 0 0 0 0 0 0,24 0,185
39 creta 4,5 0 0 0 0 0 1,755 0
sare 2 0 0 0 0 0 0 0
pvm 1
TOTAL 100 2808,69 15,98 0,65 0,78 2,67 2,09 0,53

13
Tabelul 5
Repartizarea nutreţurilor combinate la TP
Perioada de vârstă (săptămâni)
0-3 (21-3R) 4-17 (21-3IR) 18-20 (21-4R)
Total
Reţeta S Consum zilnic (g/cap/zi)
(tone)
♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂
28 38,7 58,2 73,1 88,3 92,3
Ianuarie 1
2 vidul sanitar
3
4
5 0,45 0,04 0,49
Februarie 6 0,45 0,04 0,49
7 0,45 0,04 0,49
8 0,9 0,11 0,49
9 0,9 0,11 0,49
Martie 10 0,9 0,11 0,49
11 0,9 0,11 0,49
12 0,9 0,11 0,49
13 0,9 0,11 0,49
Aprilie 14 0,9 0,11 0,49
15 0,9 0,11 0,49
16 0,9 0,11 0,49
17 0,9 0,11 0,49
Mai 18 0,9 0,11 0,49
19 0,9 0,11 0,49
20 0,9 0,11 0,49
21 0,9 0,11 0,49
22 1,4 0,14 1,54
Iunie 23 1,4 0,14 1,54
24 1,4 0,14 1,54
25
26 vidul
Iulie 27
28
29 0,45 0,04 0,49
30 0,45 0,04 0,49
31 0,45 0,04 0,49
August 32 0,9 0,11 1,01
33 0,9 0,11 1,01
34 0,9 0,11 1,01
35 0,9 0,11 1,01
Septembrie 36 0,9 0,11 1,01
37 0,9 0,11 1,01
38 0,9 0,11 1,01
39 0,9 0,11 1,01
Octombrie 40 0,9 0,11 1,01

14
41 0,9 0,11 1,01
42 0,9 0,11 1,01
43 0,9 0,11 1,01
44 0,9 0,11 1,01
Noiembrie 45 0,9 0,11 1,01
46 1,4 0,14 1,54
47 1,4 0,14 1,54
48 1,4 0,14 1,54
Decembrie 49
50
51
52

2.2.4. Calculul necesarului de apă

a) Necesarul de apă de adăpare/serie de creştere


Napă = Efectiv total x Număr de zile x Consum mediu zilnic
0-8 săptămâni = 90 ml/cap
9-20 săptămâni = 180 ml/cap
0-8 săptămâni : 2312 cap x 56 zile x 0,09 l = 11652,48 l/perioadă
9-20 săptămâni 2312 cap x 84 zile x 0,18 l = 34957,44 l/perioadă
Total apă/serie = 11652,48 l + 34597,44 l = 46609,92 l/serie

b) Necesarul anual de apă pentru adăpare:


Nanual apă = Consum pe serie x Număr de serii/an = 46609,92 l x 2,16 = 100677,42 l

c) Necesarul anual de apă/fermă


Na = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15%)
100677,42 x 15:100 = 15101,6 l
15101,6 + 100677,42 = 115779,03 l

2.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice

a) Adăpători circulare cu ventil (circumf. = 106 cm, front de furajare = 1,5 cm/cap)
Ac = Efectiv total de TP la populare : (106:1,5) = 2312 : 71 = 32,5 ≈ 33 adăpători

b) Hrănitori circulare (circumf. = 120 cm)


0-5 săptămâni = front de furajare 5 cm/cap
120 : 5 = 24 cap./hr.
6-10 săptămâni = front de furajare 10 cm/cap
120 : 10 = 12 cap./hr.
15
11-20 săptămâni = front de furajare 15 cm/cap
120: 15 = 8 cap./hr.
2312 : 24 = 97 hr.
2312 : 12 = 193 hr.
2312 : 8 = 289 hr.

c) Corpuri de iluminat
Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) =
(145 cm2 x 10) : (60 x 5) = 4,8 ≈ 5 corpuri de iluminat

d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m2 de hală)


145 m2 : 50 m2 = 2,9 ≈ 3 ventilatoare

e) Necesar de eleveuze (o eleveuză la 500 pui)


Ne = 2312 (efectiv pui) : 500 pui = 4,6 ≈ 5 eleveuze

2.2.6. Necesarul de energie

a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat


Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec x Număr serii/an = 1169h x 5 x 60
x 2,16 = 757512 W = 757,51 Kw/hală/an

b) Necesar de energie electrică pentru încălzire


Ne.î. = program de funcţionare eleveuză x putere eleveuză x nr eleveuze x număr serii de
creştere/an = 560 h x 2,16 Kw x 5 x 2,16 = 13063,68 Kw/hală/an

c) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie


Nev = Program funcţionare ventilator x Putere ventilator x număr de ventilatoare/hală x număr serii
creştere/an = 840 h x 3 Kw x 3 x 2,16 = 16329,6 Kw/hală/an

d) Necesarul total de energie electrică


N.t. = N.t./hală/an * nr. hale = (757,51 Kw + 13063,68 Kw + 16329,6 Kw) = 60301,58

16
2.2.7. Calcule economice la sectorul de TP

a) Planul de livrare către abator a reformelor de la TP


Păsări reformate Greutate Total greutate
Luna Săptămâna Sex
(cap) medie (kg) vie (kg)
M 10 1,26 16,6
Februarie
F 94 0,87 81,78
M 5 2,9 14,5
Mai
F 42 2,3 96,6
M 10 1,26 12,6
August
F 94 0,87 81,78
M 5 0,9 14,5
Noiembrie
F 42 2,3 96,6

Total 302 12,66 414,96

b) Planul de livrare al tineretului de reproducţie către alte unităţi


Păsări livrate Greutate Total greutate
Luna Săptămâna Sex
(cap) medie (kg) vie (kg)
M 193 2,9 559,7
Mai
F 1930 2,3 4439

Noiembrie M 193 2,9 559,7

F 1930 2,3 4439

Total 4246 10,4 9997,4

c) Venituri realizate din vânzarea la abator a reformelor la tineret părinţi (TP)


Păsări Greutate
Preţ/kg viu Venituri
Luna reformate livrată
*RON realizate RON
(cap) (kg)
Februarie 104 94,38 4,8 453,02
Mai 47 111,1 4,8 533,28
August 104 94,38 4,8 453,02
Noiembrie 47 111,1 4,8 533,28
Total 302 410,96 4,8 1972,6

d) Venituri realizate din vânzarea către alte unităţi a tineretului de reproducţie


Păsări Greutate
Preţ/kg viu Venituri
Luna livrate livrată
RON realizate RON
(cap) (kg)
Mai 2123 4998,7 10 49987
Noiembrie 2123 4998,7 10 49987
Total 4246 9997,4 10 99974

17
e) Cheltuieli efectuate
 Material biologic
Mb = Efectiv tineret părinţi la populare x 10 RON x număr serii = 2312 cap x 10 RON/pui x 2,16
serii/an = 49939,2 RON
 Apa
A = Necesarul anual de apă (m3) x 1,1 RON/m3 = 115779,03 x 1,1 = 358914,99 RON
 Energie electrică
E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,52 RON/Kw = 60301,58 Kw x 0,52 RON/Kw =
313556,82 RON
 Furaje
21-3R necesar anual de furaje x preţ (RON)
21-3IR necesar anual de furaje x preţ (RON)
21-4R necesar anual de furaje x preţ (RON)
21-3R: 3048,4 x 1,8RON = 5487,12 RON
21-3IR: 29211,6 x 1,9RON = 55502,04 RON
21-4R: 9301,8 x 2 RON = 18603,6 RON
TOTAL: 5487,12+55502,04+18603,6 = 92709,24 RON
 Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
6,5% x 49939,2 = 3246,04 RON
 Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic)
3% x 49939,2 = 1498,17 RON
 Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
6,5% x 49939,2 = 3246,04 RON
 Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
2,5% x 49939,2 = 1248,48 RON
 Cheltuieli cu personalul
Un îngrijitor/fermă x 2 hale + ½ normă electromecanic = oameni/an
2,5 personal x 750 RON (salariu) x 12 luni = 22500 RON

18
Bilanţul economic la sectorul tineret părinţi

RON
1. Cheltuieli totale de producţie 1679317,96
1.1. Cheltuieli directe totale 854.958,98
1.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 30.600
- salarii 22500
- impozit pe salarii (16%) 3600
CAS + alte impozite (20%) 5400
1.1.2. Cheltuieli totale materiale 824.358,98
- furaje 92.709,24
- material biologic 49.939,2
- alte consumuri 681.710,54
- energie electrică 313556,82
- apă 358914,99
- medicamente + materiale sanitare 3246,04
- materiale + piese de schimb 1498,17
- transport 3246,04
- alte cheltuieli + servicii 1248,48
1.2. Cheltuieli indirecte totale 170.991,7
1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 68.396,7
1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 102.595,07
2. Venituri totale 101.946,6
2.1. Valoarea producţiei secundare (reforme) 1.972,6
2.2. Valoarea producţiei de bază (livrare la terţi) 9.9974
2.3. Valoarea producţiei de bază (matca proprie)

19
Capitolul III

Dimensionarea si functionarea sectorului de reproductie parinti adulti

3.1. Elemente de calcul pentru părinţi adulţi


1 Perioada de creştere 20-64 săptămâni
2 Durata vidului sanitar 4 săptămâni
3 Sistemul de creştere pe aşternut permanent
4 Suprafaţa halei 200 m2
5 Densitatea la populare 6,5 cap/m2
6 Raportul între sexe 1 ♂: 10♀
7 Mortalitate 3.2
8 Reforme tehnologice la 64săptămâni = 3200 g la ♀ şi 5300 g la ♂
Producţia de ouă bune de
9 97,4%
incubat
11 Producţia medie de ouă 192 ouă
Gunoi rezultat la
12 De 9 ori necesarul de aşternut
sfârşitul serii
13 Necesarul de aşternut 20 Kg/m2
21-4R (20-24 săptămâni) consum: 127 g cap/zi/femelă;
Consum de hrană 162 g cap/zi/mascul
14
(2 tipuri) 21-7R (25-64 săptămâni) consum: 210 g cap/zi/femelă şi
mascul
Consum de apă 21-26 săptămâni = 200-220 ml/cap/zi
15
(2 tipuri) 27-64 săptămâni = 410-440 ml/cap/zi
16 Front de adăpare 2,5 cm/cap
17 Număr de cuibare un cuibar la 4 capete
13 Front de furajare 15 cm/cap la femele ; 18 cm/cap la masculi

3.2. Calcule de dimensionare pentru sectorul părinţi adulţi

3.2.1. Calculul efectivului anual de păsări


a) Necesar de ouă pentru incubaţie
Nr.o. = necesar anual de pui de o zi x 100/ Procentul de ecloziune = 313786 x 100 / 89,7 = 349817
ouă
b) Necesar de ouă bune pentru incubaţie
Nr.o.b. = Necesar de ouă pentru incubaţie x 100/ Producţia de ouă bune pentru incubat = 349817 x
100 : 97,4 = 359155 ouă
c) Efectiv mediu de găini
E.m.g. = Necesarul de ouă bune pentru incubaţie / Producţia medie pe găină = 359155/192 = 1870
găini
d) Efectiv de găini la populare

20
E.g.p. = Efectivul mediu de găini x (100+mortalităţi părinţi adulţi) / 100 = = 1870 x (100+ 3,2)/100
= 1930 găini
e) Necesarul de cocoşi la populare
N.c.p. = Efectivul de găini la populare / 10 = 1930 : 10 = 193 cap.
f) Efectivul total de reproducţie la populare (pe serie)
E.t.r.p. = Efectiv de găini la populare + Necesar de cocoşi la populare = 1930 + 193 = 2123 cap.
g) Serii anuale de creştere
S.a.c. = 52 săptămâni/an: 48 (44 săptămâni de creştere + 4 săptămâni vid sanitar) = 1,08

3.2.2. Calculul necesarului de construcţii


a) Capacitatea unei hale
CH = suprafaţă hală (m2) x densitate la populare (cap/m2) = 200 m2 x 6,5 = 1300 cap/hală
b) Necesar de hale
NH = Necesarul de păsări/serie (cap) : Capacitatea unei hale(cap) = 2123/1300 ≈ 1,63 = .2 hale

3.2.3. Calculul necesarului de furaje


a) Necesarul de furaje pe serie de creştere
21-4R (20-24 săptămâni)
21-7R (25-64 săptămâni)
Reţeta 21-4R
Efectivul de ♀ la populare x 35 zile x consumul mediu de furaje la femele = 1930 ♀ x 35
zile x 0,127 kg/cap = 8578,85 kg/perioadă
Efectivul de ♂ la populare x 35 zile x consumul mediu de furaje la masculi = 193 ♂ x 35
zile x 0,162 kg/cap = 1094,31 kg/perioadă
Total: 8578,85 kg + 1094,31 kg = 96673,16 kg/perioadă
Reţeta 21-7R
Efectivul total x perioada în care se consumă furajul x consumul mediu zilnic = 2123 x 280
x 0,210 kg/cap = 124832,4 .kg/perioadă
Consumul total de furaje/serie : 9673,16 kg + 124832,4 kg = 134505,56 kg/serie
b) Necesarul anual de furaje
Na = kg x număr de serii
21-4R consum total/reţetă x serii anuale de creştere = 9673,16 kg x 1,08 serii = 10447,01 kg
21-7R consum total/reţetă x serii anuale de creştere = 124832,4 kg x 1,08 serii = 134818,99
kg
Total = 10447,01 kg + 134818,99 kg = 145266 kg

21
Tabelul 10

Cerinţe de hrană (părinţi adulţi)

Necesar 20-24 săpt. (21-4R) 25-64 săpt. (21-7R)


PB% 15-16 15
EM Kcal/kg 2750-2850 2750-2850
M+C 0,58 0,53
L 0,71 0,64
Ca 2,8 3,1
P 0,56 0,56
CelB <5,5 <5,5
Sare
Premix 1 1

22
Reţeta n.c. Părinţi adulţi, perioada 20-24 săptămâni (21-4 R)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor 2750-
Ingrediente %
2850 15-16 0,58 0,71 5,5 2,8 0,56
EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P
3300 9 0,39 0,25 2,2 0,01 0,27 porumb 70,87 2338,71 6,3783 0,276393 0,177175 1,55914 0,007087 0,191349
2240 46 1,37 2,91 5,6 0,3 0,69 srot soia 20 448 9,2 0,274 0,582 1,12 0,06 0,138
3110 65 2,39 5,04 0 6,3 3,5 faina p 0,5 15,55 0,325 0,01195 0,0252 0 0,0315 0,0175
4950 59,7 99 MET 0,13 6,435 0,07761 0,1287 0 0 0 0
24 18,5 fosfat 1 0 0 0 0 0 0,24 0,185
39 creta 4,5 0 0 0 0 0 1,755 0
sare 2 0 0 0 0 0 0 0
pvm 1
TOTAL 100 2808,69 15,98 0,65 0,78 2,67 2,09 0,53

23
Reţeta n.c. Părinţi adulţi, perioada 25-64 săptămâni (21-7 R)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor 2750-
Ingrediente %
2850 15 0,53 0,67 5,5 3,1 0,56
EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P
3300 9 0,39 0,25 2,2 0,01 0,27 porumb 68,87 2211 6,03 0,2613 0,1675 1,474 0,0067 0,1809
2240 46 1,37 2,91 5,6 0,3 0,69 srot soia 20 448 9,2 0,274 0,582 1,12 0,06 0,138
9250 ulei 2 185 0 0 0 0 0 0
3110 65 2,39 5,04 0 6,3 3,5 faina p 0,5 15,55 0,325 0,01195 0,0252 0 0,0315 0,0175
4950 59,7 99 MET 0,13 6,435 0,07761 0,1287 0 0 0 0
24 18,5 fosfat 1 0 0 0 0 0 0,24 0,185
39 creta 6 0 0 0 0 0 2,34 0
sare 0,5 0 0 0 0 0 0 0
pvm 1
TOTAL 100 2865,9 15,53 0,60 0,73 2,5 2,67 0,52

24
3.2.4. Calculul necesarului de apă
a) Necesarul de apă de adăpare/serie
Napă = Efectiv total x Număr de zile per. I x Consum mediu zilnic =
2123 cap. x 35.zile x 0,2 l/cap/zi = 14861 l
Efectiv total x Număr de zile per. a II-a x consum mediu = 2123 x 280 x 0,41 l/cap/zi
= 243720,4 l
Total apă/serie = 14861 l + 243720,4 l = 258581,4 l/serie

b) Necesarul anual de apă pentru adăpare:


Nanual apă = Consum total/serie x Număr de serii/an = 258581,4 l x 1,08 = 2792967,91 l
c) Necesarul anual de apă/fermă
Naf = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15% din apa de adăpare)
2792967,91 l x 115% = 321158,09 l/fermă

3.2.5. Calculul necesarului de echipament tehnologic

a) Adăpători circulare cu ventil (circumf. = 106 cm, front de adăpare = 2,5


cm/cap)
106 : 2,5 = 42 cap. (capacitatea unei adăpători)
Ac = Efectiv total de PA la populare : Capacitatea unei adăpători = 2123 : 42 ≈ 51 adăpători
circulare

b) Hrănitori circulare (circumf = 120 cm), front de furajare 15 cm/cap la femele


şi 18 cm/cap la masculi
120 cm : 15 cm = 8 capete femele /hrănitoare
120 cm : 18 cm = 6,66 ≈ 7 capete masculi / hrănitoare
1930 femele : 8 = 242 hrănitori
193 masculi : 7 = 28 hrănitori
c) Corpuri de iluminat
Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) =
(200 cm x 10) : (60 x 5) ≈ 6,6 = 7 corpuri de iluminat
Putere bec (w) Factor K
15 3,8
25 4,2
40 4,6
60 5
100 6

25
d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m2 de hală)
Nv = Suprafaţă hală : 50 m2 = 200 m2 : 50 m2 = 4 ventilatoare
e) Necesar de cuibare (un cuibar la 4 găini)
Nc = efectiv găini : 4 = 1930 : 4 ≈ 483 cuibare

3.2.6. Necesarul de energie


a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat
Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec = 4493 x 7 x 0,06 = 1887,06
Kw/hală/serie
Consumul de energie electrică pentru iluminat pe an
Cee. = Consum energie pentru iluminat x Număr serii X nr. hale = 1887,06 Kw x 1,08 x 7 =
14266,17 Kw/an
b) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie
Ne.e.v. = Număr hale x Program funcţionare (ore/serie de creştere) x Putere ventilator
(Kw/oră) x Număr de ventilatoare/hală x Număr serii creştere/an = 7 hale x 1848 ore/serie de
creştere x 3 Kw/oră x 4 ventilatoare x 1,08 serii = 167650,50 Kw
c) Necesarul total de energie electrică
Nt = Consum energie electrică pentru iluminat + Consum de energie electrică pentru
ventilaţie = 1887,06 Kw + 167650,56 Kw = 169537,62 Kw/an

3.2.7. Calcule economice la sectorul de părinţi adulţi


a) Planul de livrare către abator a reformelor de la părinţi adulţi
(la 64 săptămâni)
Păsări reformate Greutate Total greutate
Luna Săptămâna Sex
(cap) medie (kg) vie (kg)
♀ 1868 3,2 5977,6
Octombrie 64
♂ 187 5,3 991,1

Total 2055 8,5 6968,7

b) Venituri realizate din vânzarea la abator a reformelor a păsărilor de


reproducţie reformate
Păsări Greutate
Preţ/kg viu Venituri
Luna reformate livrată
RON realizate RON
(cap) (kg)
Octombrie 1868 ♀ 5977,6 4 23910,4
187 ♂ 991,1 4 3964,4
Total 2055 6968,7 4 27874,8

c) venituri din producţia de bază (ouă de incubaţie):


nr. ouă incubaţie/an * preţ ouă incub (RON) = 359155 buc x 1,1 RON/ou=395070,5 RON

26
d) Cheltuieli efectuate
 Material biologic
Mb = Efectiv mediu femele la populare x Greutate femelă x Preţ/Kg GV = 1930 cap x 2,3
kg/cap x 10 RON = 44390 RON
= Efectiv mediu masculi la populare x Greutate mascul x Preţ/Kg GV = 193 cap x 2,9
kg/cap x 10 RON = 5597 RON
TOTAL = 44390 + 5597 = 49987 RON
 Furaje
21-4R consum anual de furaje x preţ (RON)
21-7R consum anual de furaje x preţ (RON)
21-4R: 10447,01 x 2,0, = 20894,02 RON
21-7R: 134818,99 x 2,2 = 296601,77 RON
TOTAL: 20894,02 RON + 296601,77 RON kg = 317495,79 RON
 Apa
A = Necesarul anual de apă (m3) x 3,1 RON/m3 = 321,58 x 3,1 RON/m3 = 995,58 RON
 Energie electrică
E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,52 RON/Kw = 16953,7 Kw x 0,52 RON/Kw =
8815,9 RON
 Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
6,5% x 49987.= 3249,1 RON
 Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic)
3% x 49987 = 1499,6 RON
 Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
6,5% x 49987 = 3249,1 RON
 Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
2,5% x 49987 = 1249,6 RON
 Cheltuieli cu personalul
Un îngrijitor/fermă + ½ normă electromecanic = 1,5 oameni/an
1,5 personal x 750 RON (salariu) x 12 luni = 13500 RON

27
Bilanţul economic la sectorul părinţi adulţi
RON
1. Cheltuieli totale de producţie 684.800,62
1.1. Cheltuieli directe totale 404.901,5
1.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 18.360
- salarii 1350
- impozit pe salarii (16%) 2160
CAS + alte impozite (20%) 2700
1.1.2. Cheltuieli totale materiale 386.541,5
- furaje 317495,7
- material biologic 49987
- alte consumuri 19058,8
- energie electrică 8815,9
- apă 995,58
- medicamente + materiale sanitare 3249,1
- materiale + piese de schimb 1499,6
- transport 3249,1
- alte cheltuieli + servicii 1249,6
1.2. Cheltuieli indirecte totale 279.899,12
1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 111959,6
1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 167939,5
2. Venituri totale 428.520,2
2.1. Valoarea producţiei secundare (reforme) 27874,8
2.2. Subvenţie (0,8 RON/kg) 5574,96
2.3. Valoarea producţiei de bază (ouă de incubaţie) 395070,5

28
Capitolul IV
Dimensionarea şi funcţionalul staţiei de incubaţie
4.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie
1. Proporţia ouălor bune de incubat 97,4%
2. Procentul de ecloziune 89.7
3. Intensitatea medie de ouat 90.1
4. Timpul de păstrare a ouălor în staţie 7 zile
5. Durata dezvoltării embrionare 21,5 zile
6. Capacitatea combină de incubaţie 3000 ouă/serie
7. Consum electric al aparatului 0,85 kw/oră

4.2. Calcule de dimensionare

4.2.1. Calculul efectivului anual de păsări


a) Necesarul de ouă pentru incubaţie
No.i. = Necesarul de pui la populare x 100 : % ecloziune = 349817 ouă
b) Necesarul de ouă bune de incubat
No.b.i. = Necesar ouă incubaţie x 100 : % ouă bune incubaţie = 359166 ouă
c) Producţia zilnică de ouă
Pz.o. = Efectiv mediu găini x Intensitatea medie de ouat (%) : 100 = (1870 x 90,1) : 100 =
1685 ouă
d) Producţia de ouă pe 7 zile
Po = Producţia zilnică ouă x 7 zile = 1685 x 7 = 11795 ouă
e) Producţia de ouă/an
Poa= Producţia de ouă pe 7 zile x 52 săptămâni = 11795 x 52 = 613340 ouă
e) Ouă disponibile pentru comercializare
Od = Producţia de ouă/an - Necesarul de ouă bune pentru incubat = 613340 – 359155 =
254185 ouă

4.2.2. Calculul necesarului de aparate pentru incubaţie


A.i. = (Producţia de ouă/7 zile : Capacitatea de incubaţie) x Număr serii lunare =
(11795 : 3000 ouă) x 4 serii lunare = 15,7 ≈ 16 aparate

4.2.3. Calculul necesarului de energie electrică

Ne.e. = Număr serii pui broiler/an x Ore funcţionare x Număr aparate x Consum orar = 6,5
serii x 516 ore x 16 aparate x 8,5 Kw/oră = 45.614,4KW

29
4.2.4. Repartiţia la incubaţie a producţiei de ouă
Plan de producţie în staţia de incubaţie

Încărcare incubatoare Transfer la eclozionat Încheiere ecloziune


2013 2014 2013 2014 2013 2014
Luna ziua nr.ouă L Z No L Z No L Z No L Z No L Z No
XII 10 11795 XII 28 10581 XII 30 10581
XII 17 11795 I 4 10581 I 6 1058
XII 24 I 11 I 13
XII 31 I 18 I 20
Luna ziua nr.ouă L Z No L Z No L Z No L Z No L Z No
I 7 11795 I 25 10581 I 27 1058
I 14 11795 II 1 10581 II 3 1058
I 21 11795 II 8 10581 II 10 1058
I 28 11795 II 15 10581 II 17 1058
II 4 11795 II 22 10581 II 24 1058
II 11 11795 III 1 10581 III 3 1058
II 18 11795 III 8 10581 III 10 1058
II 25 11795 III 15 10581 III 17 1058
III 4 11795 III 22 10581 III 24 1058
III 11 11795 III 29 10581 III 31 1058
III 18 11795 IV 5 10581 IV 7 1058
III 25 11795 IV 12 10581 IV 14 1058
IV 1 11795 IV 19 10581 IV 20 1058
IV 8 11795 IV 26 10581 IV 28 1058
IV 15 11795 V 3 10581 V 5 1058
IV 22 11795 V 10 10581 V 12 1058
IV 29 11795 V 17 10581 V 19 1058
V 6 11795 V 24 10581 V 26 1058
V 13 11795 V 31 10581 VI 2 1058
V 20 11795 VI 7 10581 VI 9 1058
V 27 11795 VI 14 10581 VI 16 1058
VI 3 11795 VI 21 10581 VI 23 1058
VI 10 11795 VI 28 10581 VII 30 1058
VI 17 11795 VII 5 10581 VII 7 1058
VI 24 11795 VII 12 10581 VII 14 1058
VII 1 11795 VII 19 10581 VII 21 1058
VII 8 11795 VII 26 10581 VII 28 1058
VII 15 11795 VIII 2 10581 VIII 4 1058
VII 22 11795 VIII 9 10581 VIII 11 1058
VII 29 11795 VIII 16 10581 VIII 18 1058
VIII 5 11795 VIII 23 10581 VIII 25 1058
VIII 12 11795 VIII 30 10581 IX 1 1058
VIII 19 11795 IX 6 10581 IX 8 1058
VIII 26 11795 IX 13 10581 IX 15 1058
IX 2 11795 IX 20 10581 IX 22 1058
IX 9 11795 IX 27 10581 IX 29 1058
IX 16 11795 X 4 10581 X 4 1058

30
IX 23 11795 X 11 10581 X 13 1058
IX 30 11795 X 18 10581 X 20 1058
X 7 11795 X 25 10581 X 27 1058
X 14 11795 XI 1 10581 XI 3 1058
X 21 11795 XI 18 10581 XI 20 1058
X 28 11795 XI 15 10581 XI 17 1058
XI 4 11795 XI 22 10581 XI 24 1058
XI 11 11795 XI 29 10581 XII 1 1058
XI 18 11795 XII 6 10581 XII 8 1058
XI 25 11795 XII 13 10581 XII 15 1058
XII 2 11795 XII 20 10581 XII 22 1058
XII 9 11795 XII 27 10581 XII 29 1058

4.2.5. Calcule economice la staţia de incubaţie


a) Cheltuieli efectuate
 Ouă de incubaţie (material biologic)
ChO.I. = Ouă bune pt. incubaţie x Preţ/ou = 359155 x 1,1 RON = 395070,5 RON
 Energie electrică
E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,51RON/Kw = 465088 KW x 0.51 RON/Kw =
237194,88 RON
 Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
6,5% x 395070,5 = 25679,5 RON
 Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic)
3% x 395070,5 = 11852,11 RON
 Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
6,5% x 395070,5 = 25679,5 RON
 Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
2,5% x 395070,5 = 9876,76 RON
 Cheltuieli cu personalul
(1 operator incubaţie + 1 electromecanic) x salariu x nr. luni = 2 norme x 750 RON x
12 luni = 18000 RON

b) Venituri realizate:
 Venituri din vânzarea ouălor improprii incubaţiei
Ouă disponibile pentru comercializare x Preţ/ou = 254185 x 1,1 RON = 279603,5 RON
 Venituri din producţia de pui de o zi
Pui de o zi livraţi x 2,5 RON/cap = 313786 X 2,5 RON = 784465 RON

31
Bilanţul economic la staţia de incubaţie

1 Cheltuieli totale de producţie 875.799,84


1.1. Cheltuieli directe totale 729.833,25
1.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 24480
- salarii 18000
- impozit pe salarii (16%) 2880
CAS + alte impozite (20%) 3600
1.1.2. Cheltuieli totale materiale 705.353,25
- material biologic 395070,5
- alte consumuri 310282,75
- energie electrică 237194,88
- medicamente + materiale sanitare 25679,5
- materiale + piese de schimb 11852,11
- transport 25679,5
- alte cheltuieli + servicii 9876,76
1.2. Cheltuieli indirecte totale 145966,59
1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 58386,6
1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 87579,9
2. Venituri totale 1.064.068,5
2.1. Valoarea producţiei secundare 279603,5
(ouă disponibile din incubaţie)
2.2. Valoarea producţiei de bază (pui de o zi) 784465

32
Capitolul V
Dimensionarea si functionarea sectorului de productie (pui broiler)
5.1. Elemente de calcul pentru sectorul de creştere a puilor broiler
1 Perioada de creştere 0-42 zile (6 săptămâni)
2 Durata vidului sanitar 2 săptămâni
3 Sistemul de creştere pe aşternut permanent
4 Suprafaţa halei 400 m2
5 Densitatea la populare 17 cap/m2
6 Mortalitate 2.8
7 Necesarul de aşternut 20 kg/m2
Starter (0-14 zile) consum: 33 g/cap/zi/
Consum de hrană
8 Creştere (15-32 zile) consum: 100 g/cap/zi/
(3 tipuri)
Finisare (33-42 zile) consum: 165 g/cap/zi/
Consum de apă 0-5 săptămâni = 50-60 ml/cap/zi
9
(2 tipuri) 5-6 săptămâni = 90-120 ml/cap/zi
Front de adăpare
- adăpători vacumatice O adăpătoare/55 capete
10
- adăpători circulare Ø=106 cm ; 2 cm/cap
- front de adăpare
Front de furajare
11 - tăviţe de furajare 1:55 capete; Ø = 120 cm; front 4 cm/cap
- hrănitori circulare
12 Greutatea medie la livrare (kg) 2.51

5.2. Calcule de dimensionare a sectorului de creştere pui carne

5.2.1. Calculul efectivului de pui broiler


a) Necesarul anual de pui de o zi (efectiv total)
N.p. = Pui de o zi pentru sacrificare x 100 : Proporţia de păstrare a efectivului = (305000 pui x
100) : 97,2 = 313786 pui
b) Durata seriei de creştere
D.s. = Perioada de creştere (săptămâni) + vidul sanitar (săptămâni) = 6 + 2 = 8 săptămâni
c) Serii anuale de creştere
S.a.= Numărul de săptămâni/an : Durata unei serii de creşteri = 52 săptămâni/an : 8
săptămâni/serie = 6,5 serii/an
d) Număr de pui pe serie de creştere
N.p. = Efectivul total pui de o zi : Numărul anual serii de creştere = 313786 pui : 6,5 serii =
48274 pui/serie de creştere

5.2.2. Calculul necesarului de construcţii


a) Capacitatea de cazare a unei hale
CH = suprafaţă hală x densitate la populare = 400 m2 x 17 cap/m2 = 6800 cap/hală
b) Necesar de hale
33
NH = Efectiv pui de o zi/serie (cap) : Capacitatea unei hale =48274/ 1800cap. = 7.09 ≈ 7 hale

5.2.3. Calculul necesarului de furaje


a) Necesarul de furaje pe serie de creştere
N.f. = Numărul de pui/serie creştere x consum mediu zilnic de nutreţ x Nr. zile
Demaraj = 48274 cap x 0,033 kg/cap/zi x 14 zile = 22302,58 kg
Creştere = 48274 cap x 0,10 kg/cap/zi x 18 zile = 86893,2 kg
Finisare = 48274 cap x 0,165 kg/cap/zi x 10 zile = 7965,21 kg
b) Consumul total de furaje pe serie
Total: 22302,58 kg (demaraj) + 86893,2 kg (creştere)+ 7965,21 kg (finisare)=
117160,99 kg
c) Necesarul anual de furaje
Na = total consum nutreţ/perioadă de furajare x număr de serii/an
Demaraj = 22302,58 kg x 6,5 serii/an = 144966,7 kg
Creştere = 86893,2 kg x 6,5 serii/an = 564805,8 kg
Finisare = 7965,24 kg x 6,5 serii/an = 51773,86 kg
d) Consumul total de furaje pe an
Total = 564805,8 kg (demaraj) + 51773,86 kg (creştere)+ 144966,7 kg (finisare)= 761546,3
kg

Tabelul 10
Cerinţe de hrană (pui de carne)

Starter Creştere Finisare


Necesar
(1-14 zile) (15-32 zile) (33-42 zile)
PB% 24 22 20
EM Kcal/kg 3010 3175 3225
M+C 0,92 0,88 0,78
L 1,38 1,25 1,05
Ca 1 0,9 0,85
P 0,7 0,68 0,66
CelB 3,5 4 4,5
Sare
Premix 1 1 1

5.2.4. Calculul necesarului de apă


a) Necesarul de apă de adăpare/serie de creştere
Napă = Efectiv total x Număr de zile x Consum mediu zilnic =
0-4 săptămâni = 50-60 ml/cap
5-6 săptămâni = 0,1 l/cap
34
0-4 săptămâni : 313786 cap x 28 zile x 0,05 l = 439300,4 l/perioadă
5-6 săptămâni : 313786 cap x 14 zile x 0,1 l = 439300,4 l/perioadă
b) Consum total de apă/serie
Total apă/serie = 439300,4 l (0-4 săpt)+ 439300,4 l (5-6 săpt) = 878600,8 l/serie
c) Necesarul anual de apă pentru adăpare:
Nanual apă = Consum pe serie x Număr de serii/an = 878600,8 l x 6,5 serii = 5710905,2 l/an
d) Necesarul anual de apă/fermă
Na = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15%)
Na = 5710905,2 + 115% = 6567540,9 l

35
Reţeta n.c. pentru perioada de demaraj – 21-1 - pui broiler (0-14 zile)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente % 3010 24 0,92 1,38 3,5 1 0,7
EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P
3300 9 0,39 0,25 2,2 0,01 0,27 porumb 56 1815 4,95 0,2145 0,1375 1,21 0,0055 0,1485
2240 46 1,37 2,91 5,6 0,3 0,69 srot soia 31,97 716,128 14,7062 0,437989 0,930327 1,79032 0,09591 0,220593
9250 ulei 3,4 314,5 0 0 0 0 0 0
3110 65 2,39 5,04 0 6,3 3,5 faina p 5 155,5 3,25 0,1195 0,252 0 0,315 0,175
4950 59,7 99 MET 0,13 6,435 0,07761 0,1287 0 0 0 0
3870 95,6 78,4 LIZINA 0,05 1,935 0,0478 0 0,0392 0 0 0
24 18,5 fosfat 1 0 0 0 0 0 0,24 0,185
39 creta 1 0 0 0 0 0 0,39 0
sare 0,45 0 0 0 0 0 0 0
pvm 1
TOTAL 100 3009,49 23,03 0,90 1,35 3,0 1,04 0,72

36
Reţetă n.c. pentru perioada de creştere – 21-2 - pui broiler (15-32 zile)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente % 3175 22 0,88 1,25 4 0,9 0,68
EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P
3300 9 0,39 0,25 2,2 0,01 0,27 porumb 60 1980 5,4 0,234 0,15 1,32 0,006 0,162
2240 46 1,37 2,91 5,6 0,3 0,69 srot soia 28,72 643,328 13,2112 0,393464 0,835752 1,60832 0,08616 0,198168
9250 ulei 3,4 314,5 0 0 0 0 0 0
3110 65 2,39 5,04 0 6,3 3,5 faina p 3 93,3 1,95 0,0717 0,1512 0 0,189 0,105
4950 59,7 99 MET 0,13 6,435 0,07761 0,1287 0 0 0 0
3870 95,6 78,4 LIZINA 0,05 1,935 0,0478 0 0,0392 0 0 0
24 18,5 fosfat 1,5 0 0 0 0 0 0,36 0,2775
39 creta 2 0 0 0 0 0 0,78 0
sare 0,2 0 0 0 0 0 0 0
pvm 1
TOTAL 100 3139,4 21,68 0,82 1,17 2,92 1,21 0,74

37
Reţetă n.c. pentru perioada de finisare – 21-2F - pui broiler (33-42 zile)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente % 3225 20 0,78 1,05 4,5 0,85 0,66
EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P
3300 9 0,39 0,25 2,2 0,01 0,27 porumb 62,72 2069,76 5,6448 0,244608 0,1568 1,37984 0,006272 0,169344
2240 46 1,37 2,91 5,6 0,3 0,69 srot soia 30 672 13,8 0,411 0,873 1,68 0,09 0,207
9250 ulei 3,4 314,5 0 0 0 0 0 0
4950 59,7 99 MET 0,13 6,435 0,07761 0,1287 0 0 0 0
3870 95,6 78,4 LIZINA 0,05 1,935 0,0478 0 0,0392 0 0 0
24 18,5 fosfat 1,5 0 0 0 0 0 0,36 0,2775
39 creta 1 0 0 0 0 0 0,39 0
sare 0,2 0 0 0 0 0 0 0
pvm 1
TOTAL 100 3164,63 19,57 0,78 1,069 3,05 0,84 0,65

38
5.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice
a) Adăpători vacuumatice (o adăpătoare la 55 capete)
A.v. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 6800 : 55 = 123,6 ≈ 124 adăpători
b) Tăviţe de furaje (o tăviţă la 55 capete)
T.f. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 6800 : 55 = 123,6 ≈ 124 tăviţe
c) Adăpători circulare cu ventil (Ø = 106 cm, front adăpare = 2 cm/cap)
Diametrul adăpătorii circulare (cm) : Front de adăpare (cm/cap) = 106:2 = 53
cap./adăpătoare
Ac = Capacitatea unei hale : 53 cap = 6800 : 53 = 128,5 ≈ 129 adăpători circulare
d) Hănitori circulare (Ø = 120 cm ; front de furajare 5 cm/cap)
Diametrul hrănitorii circulare (cm) : front de furajare (cm/cap) = 120 : 5 cm/cap = 24
cap./hrănitoare
H.c. = Capacitate unei hale : 24 cap. = 6800 : 24 = 283,2 ≈ 284 hrănitori circulare
e) Corpuri de iluminat
Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi/mp) : (Putere bec x K) = (250 cm2 x 10) : (60 x 4)
= 10,4 ≈ 11 corpuri de iluminat (K = factor de corecţie)

5.2.6. Necesarul de energie


a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat/hală/serie
Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec (kw) = 672 x 11 x 0,06 = 443,52 Kw/hală
b) Consum de energie electrică pentru iluminat/serie de creştere
Ce.e. = Consum energie/hală x Număr hale = 443,52 Kw x 7hale = 3104,6 Kw/serie
c) Consum energie pentru iluminat/an
Ce.e./an = Consum energie/serie x Număr de serii/an = 443,5 x 6,5 = 20180,16 Kw/an
d) Necesar de energie electrică pentru încălzire
Nr. eleveuze/hală = capacitea halei : 700 pui la 1 eleveuză = 9,7 ≈ 10 eleveuze
Ne.î. = Număr hale x Program de funcţionare (ore/serie de creştere) x Putere eleveuză x Număr de
eleveuze (bucăţi/hală) x Număr serii creştere/an = 7 hale x 198 ore x 2,16 Kw x 10 x 6,5 serii =
194594,4 Kw/ an
e) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie
Nev = Program funcţionare ventilator x Putere ventilator x număr de ventilatoare/hală x nr. hale X
număr serii creştere/an = 340 ore/serie x 2,5 Kw x 6 ventilatoare x 7 hale x 6,5 serii = 232050
Kw/an
f) Necesarul total de energie electrică
Nt = necesar iluminat (KW) + necesar încălzire (KW) + necesar ventilație (KW) = 20180,16 +
194594,4 + 232050 = 446824,56 KW/an

39
5.2.7. Calcule economice la sectorul de pui broiler de găină
Hala Săptămâna Păsări livrate Greutate medie la livrare (kg) Total greutate vie livrată (kg)
H1 1 6224 2,51 15622,24
9 6224 2,51 15622,24
17 6224 2,51 15622,24
25 6224 2,51 15622,24
33 6224 2,51 15622,24
41 6224 2,51 15622,24
49 6224 2,51 15622,24
H2 2 6224 2,51 15622,24
10 6224 2,51 15622,24
18 6224 2,51 15622,24
26 6224 2,51 15622,24
34 6224 2,51 15622,24
42 6224 2,51 15622,24
50 6224 2,51 15622,24
H3 3 6224 2,51 15622,24
11 6224 2,51 15622,24
19 6224 2,51 15622,24
27 6224 2,51 15622,24
35 6224 2,51 15622,24
43 6224 2,51 15622,24
51 6224 2,51 15622,24
H4 4 6224 2,51 15622,24
12 6224 2,51 15622,24
20 6224 2,51 15622,24
28 6224 2,51 15622,24
36 6224 2,51 15622,24
44 6224 2,51 15622,24
52 6224 2,51 15622,24
H5 5 6224 2,51 15622,24
13 6224 2,51 15622,24
21 6224 2,51 15622,24
29 6224 2,51 15622,24
37 6224 2,51 15622,24
45 6224 2,51 15622,24
53 6224 2,51 15622,24
H6 1 6224 2,51 15622,24
9 6224 2,51 15622,24
17 6224 2,51 15622,24
25 6224 2,51 15622,24
33 6224 2,51 15622,24
41 6224 2,51 15622,24
49 6224 2,51 15622,24
H7 2 6224 2,51 15622,24
10 6224 2,51 15622,24
18 6224 2,51 15622,24
26 6224 2,51 15622,24
34 6224 2,51 15622,24
42 6224 2,51 15622,24
40
50 6248 2,51 15682,48
TOTAL 305000 - 749807,28

Venituri realizate
a) Venituri din livrarea puilor broiler de o zi
Vl.p.= Greutate livrată (kg) x Preţ/kg viu =765550 kg x 6,5 RON/Kg =
4976075 RON
b) Subvenţie
S = Subvenţie/kg viu x Greutate livrată = 0,9 RON x765550 Kg = 688995 RON
c) Valoare producţie neterminată
Vp.n. = Număr capete pui x Greutate vie livrată x Preţ/kg viu = 46922 cap. X 2,51 kg/cap x 6,5
RON/kg = 765532,43 RON
Subvenţie prod. neterminată:
S = Număr cap pui x greutate medie la livrare x 0,9 RON = 46922 cap. X 2,51 kg/cap x 0,9 RON =
105996,79 RON
Total valoare producţie neterminată
765532,43 + 105996,79 = 871529,22 RON
d) Venituri totale realizate în sectorul de producţie
Vt = Venituri din livrarea puilor broiler de o zi + Subvenţie + Valoare producţie neterminată =
4976075 RON + 688995 RON + 871529,22 RON = 6536599,2 RON

Cheltuieli efectuate
 Material biologic
Mb = Număr pui/an x Preţ pui de o zi = 313786 x 2,5 RON = 784465 RON
 Apa
A = Necesarul anual de apă (m3) x Preţ/m3 = (6567540,9 : 1000) x 3,1 RON/m3 =
20359,37 RON
 Energie electrică
E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,52 RON/Kw = 4446824,56 Kw x 0,52 RON/Kw =
232348,77 RON
 Furaje
Starter: kg/an x Preţ furaj = 144966,76 kg x 2,2 RON = 318926,7 RON
Creştere: kg/an x Preţ furaj = 564805,8 kg x 2 RON = 1129611,6 RON
Finisare: kg/an x Preţ furaj = 51773,86 kg x 1,9 RON = 98370,33 RON
Total = 318926,7 + 1129611,6 + 98370,33 = 1546908,6 RON

 Personal
Număr muncitori x salariu x Număr luni/an = 9 muncitori x 750 RON x 12 luni/an = 81000 RON
 Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuieli cu materialul biologic) =
6,5% x 784465 RON = 29043,59 RON

41
 Transport (6,5% din cheltuieli cu materialul biologic) = 6,5% x 784465 RON =
29043,59 RON
 Alte cheltuieli+ servicii (2,5% din cheltuielile cu material biologic) = 2,5% x 784465
RON = 19611,62 RON
 Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuieli cu materialul biologic) = 3% x
784465 RON = 23533,95 RON

Bilanţul economic la sectorul pui de carne


Nr.
Tip cheltuieli/venituri RON
crt.
1 Cheltuieli totale de producţie =2+17 3354568,9
2 Cheltuieli directe totale =3+7 2795474,13
3 Cheltuieli totale cu forţa de muncă =4+5+6 110160
4 - salarii 81000
5 - impozit pe salarii (16%) =0,16 X 4 12960
6 CAS + alte impozite (20%) =0,2 X 4 16200
7 Cheltuieli totale materiale =8+9+10 2685314,13
8 - furaje 1546908,6
9 - material biologic 784465
10 - alte consumuri =11+12+13 353940,53
+14+15+16
11 * energie electrică 232348,77
12 * apă 20359,37
13 * medicamente + materiale sanitare 29043,59
14 * materiale + piese de schimb 23533,95
15 * transport 29403,59
16 * alte cheltuieli + servicii 19611,62
17 Cheltuieli indirecte totale =18+19 559094,7
18 Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 0,08 X 2 223637,9
19 Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 0,12 X 2 335456,8
20 Venituri totale =21+22 6536599,2
21 Valoarea producţiei principale
22 Valoarea producţiei neterminate

42
Capitolul VI

Calculul eficienţei economice a exploataţiei avicole

Tabelul 11
Venituri şi cheltuieli totale
1. Venituri totale (RON)
1.1. Venituri la tineret părinţi 101946,6
1.2. Venituri la părinţi adulţi 428520,2
1.3. Venituri la incubaţie 1064068,5
1.4. Venituri la puii broiler 6536599,2
8131134,5
2. Cheltuieli totale de producţie (RON)
2.1 Cheltuieli totale la tineret părinţi 1679317,96
2.2 Cheltuieli totale la părinţi adulţi 648800,6
2.3 Cheltuieli totale la incubaţie 875799,8
2.4 Cheltuieli totale la puii broiler 3354568,9
6558487,26
3. Profit (1-2) (RON) 1.572.647,24

4. Rata profitului (3/2*100) (%) 23,97%

43
Concluzii si recomandari

Creşterea păsărilor domestice reprezintă o sursă importantă de acoperire a cerinţelor omului


în proteine animale cu o înaltă valoare biologică, în special aminoacizi.
Deşi preferinţele consumatorilor pentru un anumit tip de carne de pasăre diferă de la o zonă
geografică la alta, consumurile pentru acest produs ating cote foarte ridicate în unele ţări de peste 30
kg/an/locuitor.
Păsările se înmulţesc foarte repede, astfel încât procesul genetic la această specie se poate
realiza într-o perioadă scurtă de timp.
Randamentul la sacrificare este superior celui înregistrat la mamifere, de peste 80%.
Analizand cele patru sectoare: tineret parinti, parinti adulti, incubatie si productie s-au
stabilit costurile implicate si veniturile realizate. În sectorul de Tineret parinti sau înregistrat
cheltuieli totale de producţie de 1.679.317,96 RON iar veniturile de 101.946,6. Analizând atent
acest sector se poate trage concluzia că nu poate funţiona independent de celelalte. Pentru a fi
profitabile aceste unităţi trebuie să funcţioneze în paralel cu celelalte. Sectorul de părinţi adulţi se
prezintă profitabil având venituri de 428.520,2 RON ce provin din vânzarea ouălelor de incubaţie.
In sectorul de incubatie si sectorul de productie avem veniturile mai mari decat cheltuielile.
Rata profitului este de 23,97 % cu un profit anual de 1.572.647,24 RON.

44
Bibliografie :

1. Avarvarei, T. – Agricultura generala vol. II, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iasi – 2002
2. Halga, P., 2002 – Alimentatie animala, Editura Pim, Iasi;
3. Marius Giorgi USTUROI, Tehnologii de crestere a pasarilor,editura Alfa;
4. Ioan Vacaru-Opris, Tratat de Avicultura vol. III, editura Ceres, 2004;
5. Teodorescu, I., Samoil, C. – Producerea si conservarea furajelor – Curs si lucrari practice;
6. http://revista-ferma.ro
7. http://facultate.regielive.ro/proiecte/agronomie

45

S-ar putea să vă placă și