Sunteți pe pagina 1din 23

ACVACULTURĂ

SPECIALIZAREA ZOOTEHNIE
ANUL 2016-2017
 CURS 6
TEHNLOGIA CREȘTERII UNOR CYPRINIDE DE ORIGINE
ASIATICĂ
Obiective
 Principalele particularități biologice și productive ale
cyprinidelor asiatice
 Creșterea alevinilor de cyprinide asiatice
 Creșterea puietului de cyprinide asiatice
 Îngrășarea cyprinidelor asiatice pentru consum
 Discuții cu privire la principiile populării heleșteielor
 Principalele particularități biologice și productive ale cyprinidelor
asiatice
 Amurul alb (Ctenopharyngodon idella).
 Această specie mai este denumită și crap chinezesc (cositoare vie sau
cosaș), sugerând originea și specificul hrănirii sale. În momentul de față
cosașul se crește în majoritatea unităților piscicole, mai ales în acumulările
de ape unde există multă vegetație macrofită.
 Puietul consumă inițial fito și zooplancton, apoi trece treptat la
nutriția macrofitofagă a vegetației emerse și submerse.
 Trecând peste caracterele morfologice externe, reamintim că, tubul
digestiv este de cca. 2,5 ori mai lung decât corpul. Consumă cu
plăcere stuful, papura și alte plante dăunătoare pisciculturii. Trebuie
menționat că, popularea cu cosaș în exces, față de crap, este
dăunătoare, deoarece devine concurent la hrana suplimentară.
 Amurul alb atinge maturitatea sexuală la vârsta de 4-5 ani în. În țara
de origine reproducerea are loc numai în fluviile mari și la
temperatura apei de 21-22oC.
 În țara noastră această specie nu se reproduce natural decât
accidental, în unele canale mari de irigații din sud-estul țării. Vârsta
atingerii maturității sexuale este dependentă, în mare masură, de
condițiile de creștere, fiind în general mai precoce în râuri mari și în
fluviul Dunărea, decât în heleșteie.
 Are un ritm relativ rapid de creștere în greutate vie, așa încât
tineretul după o vară cântărește peste 40 g, după două veri cca.
300 g, iar după trei veri cca. 2 kg și o lungime de 50 cm.

 În țara noastră se reproduce numai artificial, la temperatura apei


de 23-24oC, icrele fiind eliminate în trei reprize, în decurs de o
săptămână, incubația durează cca. 24 h, rar 36 h, iar stadiul de
larvă durează cca. 5 zile.
 Crapul argintiu, sau sângerul (Hipophthalmichthis molitryx)
 Este tot un cyprinid asiatic, însă fitoplanctonofag, mai puțin în primii
ani de viață. Puietul este în primii trei ani de viață micro-
zooplanctonofag, vârstă după care devine fitoplanctonofag,
ajutându-se eficient de membrana care acoperă branhiile (care
poate filtra organisme de 6-8 microni).

 Lamele branhiale sunt foarte dezvoltate, unite una cu alta printr-o


punte cartilaginoasă. Spre exterior, lamele branhiale sunt acoperite
cu o membrană, care funcționează ca un filtru pentru fitoplancton.
 Tubul digestiv este foarte lund, de 5-7 ori lungimea corpului. Peștele își duce
viața în straturile superficiale ale apei.

 Are un ritm foarte rapid de creștere în greutate vie; la tineretul după o vară
se înregistreaza greutăți de 200 g, după 2 veri 1,5 kg, după 3 veri cca. 3,0
kg și o lungime de 50 cm.
 Se reproduce la temperatura apei de 24-26oC, icrele fiind eliminate în trei
reprize, în decurs de o săptămână. Incubația durează cca. 36 h, rar 40 h,
iar stadiul de larvă cca. 7 zile.
 Faptul că nu solicită furaje suplimentare în alimentație este mult preferat
de piscicultori, însă carnea are gustul ușor fad.
 Crapul marmorat sau novacul (Aristichthys nobilis)
 Este foarte asemănător cu H. molitrix în ceea ce privește forma
corpului însă se deosebește de acesta prin aceea că membrana,
care acoperă lamele branhiale, posedă orificii mai mari, putând
filtra organisme între 40-60 microni, în special zooplancton.

 Are carnea foarte gustoasă, fiind cel mai preferat pește față de
celelate cyprinide asiatice.
 Partea superioară a corpului este de culoare gri-închis sau ușor
gălbuie, culoare peste care sunt desenate pete mai închise, dând
impresia de marmorat.
 Solzii mici, cicloizi, acopertă întregul corp cu excepția capului și a
muchiei ventrale.

 În stadiul de puiet se hrănește exclusiv cu zooplancton și alge


albastre, apoi consumă larve, viermi, etc. după care devine
zooplanctonofag. Are o dezvoltare intensă; la vârsta de 4-5 ani
atinge greutatea de 10-12 kg, dar se pescuiesc des și exemplare de
35-40 kg.
 NOVAC 62 Kg
 Se reproduce natural la vârsta de 3-4 ani, când temperatura apei
fluviilor din țara de origine este de cca. 25oC. La noi în țară peștele
este matur sexual la vârsta de 5-6 ani. Tubul digestiv la exemplarele
adult este de 4-6 ori mai lung decât corpul.
 Este specia cu cel mai intens ritm de creștere, față de toate
cyprinidele asiatice și cu o rezistență mare la iernare.
 Pe o piata in care brandurile private abia incep sa isi consolideze
pozitia, un poiect de brand privat co-branded parea până mai ieri
un vis frumos. Si iata inimaginabilul s-a produs. Un articol provenit din
bucataria traditionala romaneasca si pe care retailerul l-a pozitionat
strategic sub brandul Gusturi Romanesti.


 Amurul negru, sau scoicarul (Mylopharyngodon piceus)
 Este asemănător cu Ct. idella, dar are capul mai mare și culoarea
mai negricioasă. Nu are membrană filtrantă, indivizii hrănindu-se
exclusiv cu moluște, concurând uneori crapul față de care valorifică
mai eficient hrana. Este un pește moluscofag.

 Are rol sanitar al bazinelor piscicole, consumând moluștele bolnave


ce ar putea contribui la infestarea cu paraziți.
 Particularitățile reproducerii cyprinidelor asiatice.
 Speciile de cyprinide asiatice aclimatizate la noi în țară nu se pot
reproduce pe cale naturală.
 Singura cale de înmulțire o reprezintă reproducerea artificială, în
centre specializate, care au ca sarcină producerea și livrarea de
larve pentru întreaga zonă geografico-piscicolă.
 Indivizii selecționați se cresc separați în condiții ideale, în bazine
unde hrana este îndestulătoare. Astfel, pentru reproducători de Ct.
idella se asigură din belșug masă verde cosită de pe terenurile
limitrofe.
 Pentru H. molitrix și A. nobilis se vor asigura condiții optime pentru
dezvoltarea fito și zooplanctonului, în funcție de vârstă.
 Menționăm că pentru creșterea reproducătorilor heleșteiele trebuie
să aibă suprafețele cuprinse între 1-40 ha, adâncimile între 1,5-2,1 m,
iar numărul de exemplare la hectar este de 150 indivizi pentru Ct.
idella, de 100 indivizi pentru H. molitrix și de 50 indivizi pentru A.
 Iernarea se face în bazine cu adâncimi cuprinse între 2-3 m, la o densitate
de 200 exemplare/ha, pentru primele două specii și de 50 exemplare/ha
pentru A. nobilis.
 Prematurarea reproducătorilor se face în heleșteie (bazine mici), cu
suprafețe cuprinse între 0,3-0,5 ha și adîncimi de 2-3 m. Acestea sunt
inundate cu 10 ore înainte de populare, iar debitul de alimentare se
reglează la 3,5 l/sec/ha la Ct.idella și de 5 l/sec/ha la celelalte specii
menționate. Popularea acestor bazine se face cu un număr de indivizi
cuprins între 120 exemplare/ha la H. molitrix și 150 exemplare/ha la Ct.
idella.
 Maturarea reproducătorilor se face în bazine mici, cu suprafețe de 20-30
mp și adâncimea de 1,0 m, parcându-se 4-5 exemplare în fiecare bazin.
Alimentarea cu apă va fi permanentă, iar timpul de inundare și de golire
de cca. 30 minute.
 Procentul de fecunditate trebuie să fie de cel puțin 70%. La temperatura
apei de 22-25oC, timpul între fecundare și eclozionare trebuie să fie
cuprinsă între 26-36 ore.
 Hipofizarea reproducătorilor se face ca și la crap, însă în două reprize, una
dimineața și alta după 24 h, doze care procentual reprezintă 10 și,
respectiv, 90% din doza totală.

 Injectarea extractului hipofizar se face sub înotătoarea dorsală, în jurul


celui de-al 4 solz. Hipofizele pot fi de crap sau alte specii de cyprinide
asiatice.
 Maturarea reproducătorilor depinde de temperatura apei, care trebuie să
fie între 21-25oC, precum și de stadiul de dezvoltare a aparatului genital.
 Recoltarea produselor sexuale - se face în mod identic ca la crap.
Se recomandă ca icrele de la femelă să fie mulse și stocate în vase
separate.
 Cantitatea de icre mulse a fost în anul 1983, în medie, la Stațiunea
Nucet, de 980 g/femelă, cu diferențieri între specii: de 1200 g la Ct.
idella, de 967 g la H. molitrix și de 1190 g la A.nobilis. De menționat,
că într-un gram intră circa 800 icre.
 Numărul de icre care se poate obține de la femele, variază în
funcție de vârstă și de alți factori. Astfel, de la o femelă de Ct. idella,
de 6 ani - 539 mii, iar de la o femelă de 9 ani cca. 836 mii, vârstă
după care numărul acestora scade. La H. molitrix, numărul este de
cca. 350 mii la 5 ani, de 615 mii la 6 ani, de 845 mii la 7 ani, vârstă
după care scade. La A. nobilis este de cca. 517 mii la 6 ani, de 659
mii la 7 ani și de 1,0 milioane la 8 ani.
 Fecundarea icrelor - se face după recoltare, cât se poate de
repede, parcurgându-se următoarele momente: icrele obținute se
porționează, răsturnându-se cu grijă în vase largi .
 Se adaugă lapții proveniți de la 2-3 masculi; se amestecă ușor, fie cu
o lingură de material plastic, fie cu o pană de gâscă ; se adaugă
apa curată până când icrele sunt acoperite cu un strat de 3-5 cm.
Se continuă amestecarea câteva secunde, apoi se lasă în repaos
cca. 1-2 minute, pentru a se definitiva fecundarea. În continuare,
icrele se spală bine cu apă, timp de 20-30 minute, pentru a preveni
lipirea lor.
 Incubarea icrelor - de pești fitofagi, planctonofagi și moluscofagi s-a
făcut inițial ca la crap, în carafe Zug-Weiss. În fiecare carafă se
introduceau, pentru incubație, 50 g icre de Ct. idella, echivalent cu
cca.40 mii icre.
 Trebuie menționat că temperatura apei sub 20oC precum și cea de
28oC determină moartea icrelor. Icrele incubate sunt foarte sensibile
la calitatea apei, care trebuie să fie perfectă. După o zi de la
incubație, în apă se introduce o soluție de verde de malachit, în
diluție de 1/200 mii, timp de cel mult 5 minute, pentru ca icrele
fecundate să nu fie atacate de o ciupercă din genul Saprolegnia.
 Eclozionarea larvelor - are loc în carafe , sau în alte tipuri de
incubatoare, larvele apărând la suprafața apei de unde sunt
colectate cu palete speciale. Larvele sunt transferate cu grijă în
juvelnice amplasate în bazine speciale, instalate în camera de
incubație sau heleșteie mici de predezvoltare. Perioada larvară
durează 5-7 zile, timp în care acestea își epuizează sacul vitelin.
 Conținutul apei în oxigen dizolvat trebuie să varieze între 7-9 mg
O2/l. Perioada de parcare a larvelor în juvelnice variază între 3-5 zile,
după care sunt livrate în pungi de 40 l capacitate calculându-se 200
mii larve pentru 5 ore, 100 mii larve pentru 10 ore și 50 mii pentru 24
ore.
 Procentul mediu de supraviețuire, de la faza de icră fecundată la
cea de larvă, la Stațiunea piscicolă Nucet, a fost din ce în ce mai
ridicat, de 53,5% în anul 1983, față de 44,3% în 1982 și 34,3% în 1981.
 Creșterea alevinilor de cyprinide asiatice
 La cyprinidele asiatice perioada de alevin ține de la vârsta de 5-7
zile până la 20-25 zile.
 Normele de populare ale heleșteielor de predezvoltare cu alevini
variază între 500-800 mii/ha și maxim de 1 mil./ha, în funcție de
potențialul trofic al bazinului. Durata de creștere în heleșteie este
între 15-20 zile, uneori de 30 zile, cu o șansă de supraveițuire de cca.
70%, în condițiile în care temperatura apei este de cca. 25oC.
 Ritmul de crețtere este deosebit de intens: 80-100% la stadiu de
alevin, de 30% la puiet de 2-3 g, de 15% la tineret de 15 g și de
numai 5% la pești de peste 100 g. Deci în primele faze, indivizii își
dublează greutatea într-o perioadă scurtă de timp.
 În condițiile de exploatare intensivă, greutatea speciilor fitofage
este în medie de 2 g la vârsta de 26 de zile, cu variații între 0,1 și 10
g.
 Creșterea puietului de cyprinide asiatice
 După vârsta de 20-25 zile, puietul sau tineretul de o vară, se transferă
în heleșteie de creștere vara I, a căror suprafață nu trebuie să
depășească 20 ha, iar adâncimea între 1-1,5 m.
 Încă din toamnă aceste heleșteie se golesc complet, se repară, iar
pe timpul iernii se amendează și se dezinfectează (cu clorură de
var).
 Primăvara se discuiesc și se însămânțează cu orz, ovăz sau
borceag, iar înainte cu 3-4 zile înainte de inundare se cosesc și se
adună resturile vegetale.
 La fiecare ha, se vor confecționa și instala 3-4 mese de furajare
marcate cu piloni
 Tehnologiile actuale de creștere a tineretului de cyprinide asiatice
indică o densitate medie la populare de 60 mii exemplare/ha,
scontându-se pe 50% șansă de supraviețuire, deci o producție în
toamnă de cca. 600 kg la ha și o greutate medie de 20 g.
 Îngrășarea cyprinidelor asiatice pentru consum
 Tineretul de 1 an se introduce în heleșteie de vara a II-a împreună cu
crapul, practicându-se policultura și realizându-se producții totale
între 2500-3000 kg/ha.

 Cyprinidele asiatice crescute în policultură cu crapul au asigurat, în


condițiile stațiunii Nucet, sporuri de producție de cca. 500 kg la
Ct.idella, de 600 kg la H.molitrix și de 620 kg la A.nobilis, ceea ce
încurajează introducerea acestor specii la majoritatea unităților
piscicole din țară.
 Discuții cu privire la principiile populării heleșteielor
 Așa cum am specificat, dacă se practică policultura într-un bazin în
care predomină planctonul, cea mai mare pondere v-a avea
specia planctonofagă.
 În cazul când bazinul dispune de un număr mare de plante
acvatice, ponderea cea mai mare va trebui acordată speciei
macrofitofage.
 Subpopularea duce la neutilizarea resurselor de hrană, fapt ce
atrage după sine pierderi economice.
 Suprapopularea va determina scăderea ritmului de creștere a
peștilor, întârzierea maturării produselor sexuale, obșinerea în final a
unor produse calitativ necorespunzătoare, cu tot cortegiul de
consecințe care rezultă din astfel de situații.
 Trebuie să avem în vedere faptul că aplicarea unor cantități mai
mari de îngrășăminte poate duce la reducerea concentrației de
oxigen a apei, fapt ce influențează negativ asupra populației

S-ar putea să vă placă și