Sunteți pe pagina 1din 312

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.

ro/cmj

"

CRETEREA PETILOR IN SISTEM INTENSIV


Studiu asupra salmonidelor i ciprinidelor de cultur

GROWTH OF THE FISH IN INTENSIVE SYSTEM


Study on the salmonids and on the ciprinids of culture

BIBLIOTHECA HISTORIAE NATURALIS


III

MUZEUL DE TIINE NATURALE


PIATRA NEAM

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

MARIA 1. APETROAEI

CRETEREA PETILOR
IN
SISTEM INTENSIV

Studiu asupra salmonidelor i ciprinidelor


de cultur

PIATRA NEAM
2007
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Editor:

Gheorghe Dumitroaia

Tehnoredactare:

Maria 1. Apetroaei
Coperta : M. A. Porumb

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romaniei


APETROAEI, MARIA 1.
Creterea petilor n sistem intensiv 1 Maria 1.

Apetroaei Piatra Neam : Editura Constantin Matas, 2007


Bibliogr.
ISBN : 978- 973-7777- 08-9
639.3

Complexul Muzeal Judeean Neam

Str. Mihai Eminescu nr. 1 O, 5600 -Piatra Neam, Romania


Tel./ fax: 0040233-217496

E-mail : muzeu.pneamt@csc.ro
Web : http: // www.neamt.ro 1 cmj

EDITURA " CONSTANTIN MATAS"

ISBN: 978-973-7777-08- 9
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

CUPRINS

Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
1. FACTORII FIZICO-CHIMICI DE MEDIU SI INFLUENA
ACESTORA ASUPRA CRETERII PETILOR IN SISTEM
CONTROLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1 5
1.1 .Temperatura apei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 .2. Oxigenul dizolvat n ap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1 .3. pH-ul apei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 .4. Compuii azotului (NH3, NH/ , N02-, N03")
1 .5. Ali parametri chimiei ai apei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 .6. Caracteristici fiZico-chimici ale apei din
ecosistemele acvatice Tansa-Belceti (jud. lai),
Trifeti i Vaduri (jud.Neamt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 . 1 . 1 . Caracteristici fizico-chimici ale apei lacului de


acumulare Tansa-Belceti
1 . 1 .2. Caracteristici fizico-chimici ale apei iazului
Trifeti
1 . 1 .3 . Caracteristici fizico-chimici ale apei lacului de
acumulare Vaduri

15
17
18
18
20

21
21
22
23

2. PARTICULARITATI ANATOMO- FIZIOLOGICE ALE


TRACTULUI DIGESTIV LA SALMONIDE SI LA CIPRINIDE .. 27
2.1 . Anatomia si fiZiologia tractului digestiv la salmonide . . . . . . 27
2.2. Anatomia si fiZiologia tractului digestiv la ciprinide . . . . . . ... 33
2.3. Concluzii asupra particularitilor anatomo -fiZiologice
ale tractului digestiv la salmonide i la ciprinide . . . . . . . . . . . . 3 7
3. NECESARUL FIZIOLOGIC DE PRINCIPII ALIMENTARE AL
SALMONIDELOR I A':- CIPRINIDELOR, N CONDIII DE
CRETERE INTENSIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Creterea petilor n sistem intensiv

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Proteinele .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . . .. . . . . .. . . ... . ... . ... .. . .. . . ..


Lipidele . . . .. .. . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . .. .. ... ... .. .. . . ... . .. . . . . . ....
G lucidele . .. . . . . . . ... . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. ..
Vitaminele
Elementele minerale .. . .. . .. .. .. . . . .. . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . .. ....
.

............................................................

39
47
51
53
58

3 . 5 . 1 . Elemente minerale majore (macroelemente) . . . . . . . 59


60
3 .5.2. Microelementele (oligomineralele)
3.6. Apa .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. . . . .. . ... . .. . . . ... ... . .. .. . 65
3.7. Concluzii asupra necesarului de principii alimentare al
65
salmonidelor i al ciprinidelor de cultur
.

. . o . o o o o o . o o . o o

4o

MATERIAL I TEHNICI DE LUCRU UTILIZATE PENTRU


REALIZAREA STUDIULUI o
.

67

4.1 . Analiza biochimic a hranei .. .. . . .. . .. . .. . . . ... .... . . .. .. ....

68

............................ o..

. 0.......

4. 1 . 1 . Determinarea umiditii (U 1 0s C) i a coninu tului


de substan uscat (S.U.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
4. 1 .2. Determinarea coninuturilor de substan organic
(S.O.) i de substan mineral (S.M.)
68
4. 1 .3 . Determinarea coninutului de protein brut
69
4. 1 .3 . 1 .Determinarea coninutului de azot organic
69
(N.org.)
4. 1 .4. Determinarea lipidelor totale (G.T.)
70
4. 1 .5. Determinarea coninutului de celuloz . . . . . . . . . . . . . . . 70
4. 1 .6. Determinarea coninutului de substane extractive
neazotate (S.E.N.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
4. 1 .7. Determinarea coninutului de amoniac din furaje . . . 7 1
4. 1 .8. Determinarea coninutului de NaCl din furaje . . . . . . . 72
4. 1 .9. Determinarea puterii calorifice a hranei . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.2. Determinarea compoziiei biochimice a petilor . ...... ... 72
4.3. Determinarea activitii enzimelor digestive . . . .. . .. . . .. .. 73
.

4.3. 1 . Determinarea proteinelor solubile


74
4.3.2. Determinarea activitii proteazelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cuprins

4.3 .3 . Determinarea activiti i alfa- amilazei digestive


4.3 .4. Determinarea activitii lipazelor

75
76

4.4. Determinarea indicilor de cretere a petilor, de


supravieuire i de valorificare a hranei

76

4.4.4. Indici de su pravieu ire i de cretere


4.4.2. Indici de valorificare a hranei
4.4.3 . Elemente de calcu l statistic

76
77
77

CERCETRI ASUPRA UNOR ENZIME DIGESTIVE


(PROTEAZE, AMILAZE, LIPAZE) LA CRAPUL DE
CULTUR I LA P STR VUL CURCUBEU

79

0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

5.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

5.1. Aspecte generale privind enzimele, cu referire special


la enzimele digestive ale petilor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.

5 . 1 . 1 . Enzimele proteolitice
5 . 1 .2. Enzimele amilolitice
. . .
5 . 1 .3 . Enzimele lipolitice
. . . . .

. .

. . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . .

. . .

. . .

5.2. Activitatea enzimatic digestiv la crapul de cultur, n


condiii de cretere n sistem controlat

00 0 0000 0 00 00 00 00 00 000000.

5 .2. 1 . Aspecte privind activitatea enzimatic digestiv


(proteolitic i amilolitic) la alevinii de crap .
5 .2.2. Aspecte privind activitatea enzimatic digestiv
(proteolitic i amilolitic i lipolitic) la crapu l de
cu ltu r, n condiii intensive de cretere, n viviere
flotabile
. . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 .2.2. 1 . Influ ena regimu lu i termic al apei asu pra


activitii enzimelor digestive la crapu l de
cu ltu r
5 .2.2.2. Influ ena natu rii i calitii hranei asu pra
activitii enzimelor digestive la crapu l de
cu ltu r aflat n perioada de cretere

. . . . . . . . . . .

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

79
81
84
85
86
87

95

95
99

Creterea petilor in sistem intensiv

5 .2.2.2.1 . Activitatea enzimelor digestive


la crapul de cultur n cretere
(C I), n condiii de inaniie i
de hrnire ( natural sau cu furaj
combinat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00
5 .2.2.2.2. Activitatea enzimelor proteolitice,
amilolitice i lipolitice din fluidul
digestive colectat de la crapul de
cultur prin metoda tubajelor, n
test de scurt durat
1 06
5 .2.2.2.3. Activitatea enzimelor proteolitice,
amilolitice i lipolitice din tractul
digestiv al crapului de cultur, sub
influena unor tratamente
medicamentoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3
.

5.3.

Activitatea enzimatic digestiv la pstrvul curcubeu,


n condiii de cretere n sistem controlat . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8
.

5.3.2.

5 .4.

Activitatea enzimelor proteolitice, amilolitice i


lipolitice din fluidul gastric i intestina! colectat de
la pstrvul curcubeu prin metoda tubajelor,
1 19
n test de scurt durat

Aspecte comparative privind activitatea enzimatic


digestiv la crapul de cultur i la pstrvul
curcubeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 28

5 .4.2.
5 .4.3 .
5 .4.4.
5.4. 5 .

Caracterul speciei i activitatea enzimelor


digestive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 28
pH-ul optim de aciune a enzimelor digestive la
1 32
crapul de cultur i la pstrvul curcubeu
Activitatea enzimelor digestive la crapul de cultur
i la pstrvul curcubeu, n funcie de vrsta
1 36
petilor
Influena naturii i calitii hr anei asupra activitii
enzimelor digestive la crapul de cultur i la
pstrvul curcubeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 9

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cuprins

5.5.

Concluzii asupra activitii enzimelor digestive la


speciile de peti investigate . .. . . .. . .. . .. . ... . .......... .... . 1 4 1
.

6.

CARACTERISTICI BIOCHIMICE ALE SPECIILOR DE


PETI INVESTIGATE, N CONDITII DE CRETERE N
SISTEM CONTROLAT
6.1.

14 5

Aspecte privind caracteristicile biochimice ale speciilor


de ciprinide . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1 45

6. 1 . 1 . Influena hranei asupra compoziiei biochimice a


ciprinidelor
1 46
6. 1 . 1 . 1 . Caracteristici biochimice ale alevinilor de
crap de cultur ( Cyprinus carpio L. ), n
raport de calitatea hranei administrate . . . . . . . . 1 46
6 . 1 . 1 .2. Caracteristici biochimice ale alevinilor de
snger (Hypophthalmychthis molitrix Val.),
n raport de hrana administrat
1 53
6. 1 . 1 .3 . Caracteristici biochimice comparative ale
sngerului (Hypophthalmychthis molitrix
Val.), cosaului (Ctenopharyngodon idella
V.) i novacului (Aristichthys nobilis R.),
crescui n czi din fibr de sticl, n
condiii similare de hrnire
1 55
6. 1 . 1 .4. Aspecte privind compoziia biochimic a
crapului de cultur (Cyprinus carpio L.)
hrnit, comparativ, cu furaje combinate
coninnd protein de natur diferit
(vegetal sau animal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 58
6. 1 . 1 .5. Influena tehnologiei de cretere intensiv
a petilor n viviere flotabile, asupra
1 66
compozi iei biochimice a acestora
6. 1 . 1 .6. Influena densitilor de cretere a petilor,
n viviere flotabile, asupra compoziiei
biochimice, la crapul de cultur . . . . . . . . . . . . . 1 68
6. 1 . 1 . 7. Influena unor tratamente medicamentoase
aplicate petilor, asupra compoziiei lor
biochimice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1
.

. .

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

10

Creterea petilor in sistem intensiv

6.2.

Aspecte privind caracteristicile biochimice ale


speciilor de salmonide studiate. . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . .... 1 75

6.2. 1 . Aspe cte privind compoziia biochimic a pstrvului


curcube u hrnit, comparativ, cu fu raj
combi nat
sau cu de e uri de abator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.2. Influe na de nsitilor de cre te re a pe tilor n vivie re
flotabile , asupra cre te rii i compoziie i biochimice
la pstrv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.3 . Date comparative privind cre te re a pstrvu lu i
curcube u, pstrvulu i Kamloops i pstrvulu i
fntne l n vivie re tl otabile , n condiiile laculu i
de baraj Vaduri (Ne am) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.4. Date comparative privind cre te re a unor spe cii de
pstrv n condiii controlate , n bazine de be ton . . . . .
.

6.3

6.3.

7.

Aspecte privind evoluia compoziiei biochimice a


crapului de cultur (Cyprinus carpio L.) i a
pstrvului curcubeu (Oncorhynchus mykiss), n
raport cu dezvoltarea ontogenetic a acestor specii. . . . . .

1 75
1 77

1 80
1 83

1 94

Concluzii asupra caracteristicilor biochimice ale


speciilor de ciprinide i de salmonide investigate, n
condiii de cretere controlat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 97

CERCETARI VIZND OPTIMIZAREA CRETERII


P STRVULUI CURCUBEU, N VIVIERE FLOTABILE,
PRIN UTILIZAREA UNOR FURAJE COMBINATE
CONTINAND ENZIME DIGESTIVE PROTEOLITICE . . . . .. 1 99
..

7.1. Procedeu original de separare a enzimelor proteolitice


din extractele enzimatice totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .

200

7.2. Procedeu original de nnobilare a furajelor combinate,


cu enzime digestive proteolitice, prin intermediul
tufului vulcanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Il

Cuprins

7.3. Influena furajelor cu enzime proteolitice asupra


pstrvului curcubeu crescut n viviere flota bile . . . . . . . . . . . 202
.

7.3 . 1 . Influena furajelor coninnd cantiti diferite de


enzime proteolitice, extrase din tub digestiv de
pstrv, asupra petilor
202
7.3 .2. Influena furajelor coninnd enzime digestive
proteolitice de diferite origini, asupra petilor . . . . 205
7.3 .2. 1 . Influena furajelor cu enzime, asupra
. . 206
alevinilor de pstrv curcubeu
7.3 .2.2. Influena furajelor cu enzime, asupra
pstrvului curcubeu aflat n vara
209
a II- a de cretere
7.3.2.3 . Influena furajelor cu enzime, asupra
pstrvului curcubeu aflat n vara
a III -a de cretere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 4
7.3 .2.4. Influena furajelor cu enzime, asupra
pstrvului curcubeu aflat n vara
a IV -a de cretere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 9
7.3.3. Influena furajelor coninnd enzime
proteolitice asupra pstrvului curcubeu, n
condiiile creterii nivelului poliglucidelor din
224
hrana granulat
.

7.3.4. Concluzii asupra posibilitii de realizare a


unor furaje cu enzime proteolitice i
efectelor acestor furaje asupra pstrvului
curcubeu..... . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . ...... . . . 230
8.

CERCETARI ASUPRA HIBRIZILOR DE PSTRV


OBINUI LA BAZA EXPERIMENTALA DE
ACV ACUL TURA DE PE LACUL VADURI (JUDEUL
NEAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 233
.

8. 1 . Selectarea i ntreinerea reproductorilor de pstrav


reprezentnd specii cu perioade de reproducere diferite
(pstrv curcubeu, pstrv Kamloops, pstrv fntnel),
n vederea ncrucirii lor, pentru obinerea de hibrizi . . ... 234
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

12

Creterea petilor in sistem intensiv

8.2.

Recoltarea i crioconservarea n azot lichid a materialului


seminal obinut de la masculi de pstrv ftnel i de
pstrv Kamloops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 236

8.2. 1 .
8.2.2.
8.2. 3 .
8.2.4.
8.2 . 5 .

Crioconservarea materialului seminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Decongelarea materialului seminal
Fecundarea artificial a icrelor de pstrv curcubeu
Incubarea icre lor fecundate
.
Eclozarea larvelor i urmrirea creterii i
supravieuirii

. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.3.

23 6
23 8
23 8
23 8
23 8

Observaii privind creterea, dezvoltarea i supravieuirea


alevinilor i puietului de hibrizi de salmonide, comparativ
cu pstrvul curcubeu de aceeai vrst (martor) . . . . . . . . . . 240
.

8.4.

9.

Concluzii asupra hibrizilor de salmonide obinui la Baza


Experimental de Acvacultur Vaduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 246

CONCLUZII GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

249

Anexa 1 -Recomandri de ordin practic privind creterea


pstrvului n sistem controlat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

257

Bibliografie . .. .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

27 7
299
3 03

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

INTRODUCERE

Acvacultura intensiv a petilor, n vt vt ere flotabile, spre


deosebire de creterea clasic a acestora, n iazuri i heletee, ridic o
serie de probleme speciale, de rezolvarea crora depind rezultatele
acestei activiti. Asemenea probleme sunt datorate, n primul rnd,
faptului c petii crescui n viviere nu au acces la hrana natural,
ntregul lor necesar de principii alimentare fiindu-le asigurat de ctre
om, sub form de furaje combinate, n principal ; pe de alt parte, n
condiii de captivitate, petii sunt supui influenei unor factori de
stres, ale cror efecte negative pot fi ate nuate doar prin stabilirea
densitilor optime de cretere, prin asigurarea unor reete de hran
echilibrate din punct de vedere al cerinelor fiziologice ale petilor, n
diferitele stadii ale dezvoltrii lor ontogenetice , prin aplicarea
tratamentelor medicamentoase adecvate, de pre venire sau de
combatere a unor boli specifice creterii n condiii intensive etc.
Prezentul studiu are ca obiect crete rea unor salmonide i a
unor ciprinide de cultur n condiii intensive, controlate, i are la
baz rezultatele cercetrilor efectuate de noi, n perioada 1 979 200 1 , asupra mai multor specii de peti (n principal, pstrv
curcubeux> i crap de cultur) i asupra hibrizilor de pstrv, obinui
prin ncruciarea artificial a unor specii de salmonide cu aceeai
perioad de reproducere sau cu perioade diferite de reproducere.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

14

Creterea petilor n sistem intensiv

Lucrarea are la baz teza de doctorat a autoarei, realizat sub


coordonarea tiinific a regretatului Prof. univ.dr. Vasile Hefco, de
la

Facultatea

de

Biologie

a Universitii

"Al.I.Cuza" Iai,
reactualizat i completat cu date noi, obinute ulterior susinerii
tezei.
In lucrare sunt prezentate, de asemenea, reete originale de
furaje combinate destinate creterii salmonidelor de cultur, n
diferitele perioade ale dezvoltrii lor, precum i procedee originale,
de separare a enzimelor proteolitice din extractele enzimatice totale i
de nn obilare a furajelor combinate cu asemenea enzime, elaborate n
scopul optimizrii randamentului de utilizare a principiilor alimentare
din hrana administrat petilor crescui n condiii controlate.
Autoarea

x) In anul 1 988, American Fisheries Society a propus schimbarea denumirii


tiinifice a p!strvului curcubeu, din Sa/mo gairdneri Rich. n Oncorhynchus
mykiss,

propunerea fiind acceptat pe plan internaional (Smith and Stearly,

1 989).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1.

FACTORII FIZICO-CHIMICI D E MEDIU I INFLUENA


ACESTORA ASUPRA CRETERII PETILOR
N SISTEM CONTROLAT

Condiiile fizico-chimice de mediu joac un rol important n creterea


petilor, calitatea apei influennd reproducerea, ritmul de cretere,
supravieuirea, coeficientul de valorificare a hranei etc., att n sistemul
clasic, extensiv, n iazuri i heletee, ct i, mai ales, n sistemele moderne,
intensiv i sup erintensiv, n viviere flotabile i n instalaii cu ap recirculat
i termostatat.
In general vorbind, piscicultura i acvacultura petilor n sistem
intensiv i superintensiv sunt incompatibile cu condiiile fizico-chimice de
mediu poluat, att din cauza sensibilitii acestor organisme acvatice fa de
multe substane chimice dizolvate n ap ct i datorit riscului acumulrii
unor asemenea substane n organismul petilor, cu influene negative
ulterioare asupra omului, n calitate de consumator.
De regul, peste anumite valori, aproape orice substan chimic din
ap poate deveni factor limitativ n creterea petilor ; pentru muli parametri
hidrochimici ns, atingerea i depirea valorilor maxime admisibile nu are
loc dect n condiii accidentale, ntruct amplasarea bazinelor piscicole i a
vivierelor flotabile se face, n mod firesc, n afara zonelor poluate. In
asemenea condiii, numrul parametrilor fizico-chimici ai mediului de
cretere a petilor, cu aciune limitativ, se reduce considerabil, ntre acetia
fiind de menionat, n principal temperatura apei, cantitatea de oxigen
dizolvat n ap, pH-ul apei, compuii azotului, substanele organice
dizolvate, fosforul, fierul i hidrogenul sulfurat (Schaperclaus, 1 954 ;
Alabaster and Welcome, 1 962 ; Lehm an, 1 970 ; Albrecht, 1 972 ; Huisman,
1 972 ; Hokanson, 1 977 ; Mc. Cauley et al., 1 977 ; Battes et al., 1 974/75 ;
Battes, 1 98 1 ; 1 99 1 ; Battes et al., 1 985 a, b, c ; Huet, 1 980 ; Phillips et al.,
1 990 ; Beveridge et al ., 1 990 ).
1.1.

Temperatura apei

Fiind animale poikiloterme, petii i desfoar viaa ntr-o strns


dependen de temperatura mediului, majoritatea funciilor organismului
acestora (respiraia, reproducerea, hrnirea, creterea etc.) fiind influenate
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

16

Creterea petilor n sistem intensiv

direct sau indirect de regimul termic al apei care constituie mediul lor de
via. De regimul termic este legat solubilitatea oxigenului n ap i, deci,
nivelul acestuia la un moment dat, dezvoltarea organismelor planctonice i
bentonice (care, n creterea clasic, n iazuri i heletee, constituie
importante surse de hran pentru peti), intensitate a proceselor metabolice
(viteza reaciilor enzimatice se dubleaz aproape la o cretere a te mperaturii
cu 1 0C, potrivit relaiei stabilit de Van t' Hoff) etc.
Valorile unor parametri importani ai apei n producia piscicolli (Battes, 1 99 1 ,
dup lntensivierung der Binnenfischerei der DDR-AGRA, /988)
Tabelul 1 . 1 . 1
Parametrul Specia
Valorile parametrilor :
4
1
2
3
TemperaCrap
1 6 - 30
24 - 28
38
0,2
tura apei
Plistrliv
27
curcubeu
8 - 20
12 - 16
0, 1
( oc)
40
Crap
5,0 - 30
4,4 - 33
Oxigen
2,0
dizolva
Plistrliv
40
7,0 - 30
6,5 - 33
curcubeu
4,0
(mg/1)
1 0,5
6,2 - 9 4
Crap
5,5
6,5 - 8,3
PH-ul apei Plistrliv
curcubeu
9,0
6,5 - 8,0
4,8
5,9 - 8,4
25
7,0 - 1 8
Bioxid de Crap
3,0-20
0,5
carbon
Plistrliv
0,5
20
(mg/1)
curcubeu
2,0 - Il
5,0 - 8,0
0,2
- 0, 1
0,02
Amoniac
Crap
Plistrliv
(mg
- 0,07
0,0 1
0, 1
NH3/I)
curcubeu
1 - limite inferioare tolerabile scurt timp; 2 - limite normale; 3 - limite optime;
4 - limite superioare tolerabile scurt timp.

Limite le inferioare i superioare, tole rabile pe ntru scurt vreme ,


limitele normale i limitele optime de tempe ratur pe ntru peti difer ntre
ele, precum i de la o specie de peti la alta. Pentru ciprinide i pentru
salmonide valorile ce privesc aceste limite sunt pre zentate n tabelul 1 . 1 . 1 ;
din acest tabel se remarc faptul c domeniul optim de temperatur, la care,
n condiiile hrnirii " ad li bitum", se nregistreaz o cretere maxim a
esuturilor somatice (Hokanson, 1 977) este mult mai re strns dect domeniul
de temperatur considerat normal.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Factoriifizico-chimici de mediu i influena acestora asupra creterii petilor

17

Te mperaturile mai re duse pe care le ne ce sit salmonide le fac ca


pe rioada din an cu valori ce se plase az n dome niul optim de te mpe ratur s
fie mai lung de ct pe rioada core spunztoare cre te rii optime a ciprinide lor.
1.2.

Oxigenul dizolvat n ap

Ase me ni te mpe raturii, oxige nul dizolvat n ap constituie unul din ce i


mai importani factori de care depinde cre te re a, de zvoltare a, rep roduce re a i
supravie uire a pe tilor. Conce ntaia ace stuia n ap e ste de pe nde nt de
te mpe ratura me diului, de nive lul de de zvoltare a organisme lor
fotosinte tizante i de conce ntraia substane lor organice pe cale de
de scompune re .
Ne voia de oxigen a pe tilor dife r de la o spe cie la alta, salmonide le
fiind mai pre te nioase din ace st punct de ve de re de ct ciprinide le . O e valuare
te rore tic a consumului de oxige n, fcut pe ntru pstrvul curcube u de ctre
She phe rd and Bromage , 1 988 (citai de Phillips e t al., 1 990) arat c ace sta
e ste de pe nde nt de te mpe ratur, fiind de circa 3 ori mai mare la 1 8 C de ct la
6 C (tabe lul 1 .2.1 )
.

Consumul zilnic de oxigen i necesarul de apa pentru o tona de pastrav curcubeu de 200
glexemplar, n relaie cu temperatura apei
Tabelu/ 1.2. 1

Temperatura apei
< oc)

6
8
10
12
14
16
18

Consumul de oxigen
(kglzi)
2,6
3 ,4
4.3
5,1
6,0
6,8
7,7

Necesarul de apa :
(litri/secund!i)
m.c. 1 zi
4,3
37 1 ,5
6,2
535,7
743,0
8,6
1 1 ,2
967,7
1 4,3
1 235,5
1 7,7
1 529,3
20,9
1 805,8

Din date le pre ze ntate n tabe lul 1 .1 .1 . , care pre zint valorile limit ale
conce ntraie i oxige nului dizolvat pe ntru supravie uire a i re spe ctiv pe ntru
cre te re a optim a pstrvului i a crapului de cultur, re zult c ne ce sarul
minim de oxige n e ste pe ntru pstrvul curcube u de 4,0 mg/1, iar pe ntru crap
de 2,0 mg/1 ; ali autori (Schape rclaus, 1 954 ; Huet, 1 980) me nione az
conce ntraii minime superioare valorilor artate mai sus, re spe ctiv de 3,0 3,5 mg/1 pe ntru crap i de 5,0 - 5,5 mg/1 pe ntru pstrv.
Scde re a conce ntraie i oxige nului n ap sub valorile core spunztoare
dome niului optim sau ce lui normal are influe n ne gativ asupra
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

18

Creterea petilor n system intensiv

metabolismului petilor, reproducerii i creterii acestora ; corelate cu


creterea concentraiei unor produi de metabolism cu aciune toxic, n
principal n condiiile creterii petilor la densiti mari, n sistem intensiv,
valorile mici ale oxigenului dizolvat n ap determin reducerea indicelui de
supravieuire i, n anumite situaii, chiar mortaliti n mas (la salmonide,
n special).
1.3.

pH-ul apei

Valorile optime de pH, cele admise n apele piscicole i valorile


duntoare pentru pstrv i crap, sunt prezentate n tabelul 1 . 3 . 1 .
Domeniile de pH optim i dliunlUor pentru ciprinide i pentru salmonide
Tabelul / 3 1
.

Specia
Crap
Pstrv curcubeu
Pstrv indigen

Optim
7,2 - 7,6
7,0 - 7,8
7,0 - 7,6

Admis
5,9 - 8,0
6 ,0 - 8,0
6 ,0 - 8,0

Duntor
< 5,0 > 1 0,8
< 6 ,0 > 9,2
< 6 ,0 > 9,2

Se constat din tabelul de mai sus c diferenele dintre salmonide i


ciprinide sunt, din acest punct de vedere, mai mici dect n cazul celorlali
parametri la care ne-am referit ; valorile optime corespund la ambele specii
domeniului de pH neutru sau foarte slab alcalin.
La valori mai mari de pH, ce depesc limitele superioare menionate
n tabelul 1 .3 . 1 , apele care conin fier pot provoca moartea petilor prin
asfixiere, ca urmare a depunerii precipitatului de hidroxid feric pe branhii ;
de asemenea, la valori de pH mai mari ca 1 O, circa 80% din complexul NH4 +
- NH3 se gsete n ap sub form de amoniac, iar acesta exercit asupra
petilor o aciune str esant, afectndu-le metabolismul respirator sau, peste
anumite limite, cauzndu-le chiar moartea.
1 .4. Compuii azotului (NH3, NH/ , N02- , NOJ)

Alturi de fosfor, azotul constituie unul din elementele biogene


eseniale n bazinele acvatice, n legtur cu care se desfoar i procesul de
eutrofizare n asemenea ecosisteme. Forma sub care el este utilizat
preponderent de ctre organismele vegetale (n principal, de ctre
fitoplancton) este cea de ion azotat (N03->; aceast form mineral a azotului
nu exercit o aciune toxic direct asupra petilor, motiv pentru care
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Factoriifizico-chimici de mediu i in fluena acestora asupra creterii petilor

19

concentraiile sale n apa cu destinaie piscicol pot fi ridicate, petii


suportnd coninuturi de peste 1 00 mg N03- 1 l.
Spre deosebire de azotai, ns, azotiii (N02-) i amoniacul (NH3) au
o aciune duntoare n apa bazinelor piscicole, att prin faptul c n procesul
de oxidare a acestora la azotat se conswn o parte din oxigenul dizolvat n
ap, ct i datorit toxicitii lor directe asupra petilor ; nivelul toxic al
azotiilor variaz, n funcie de specie, ntre 1 O mg/1 i 20 mg/1, iar cel al
amoniacului este de circa 1 00 ori mai mic (0, 1 mg/1), cu precizarea c, n
Ratele de excreie ale azotului, amoniacului i ureei pentru crapul de cultur i
pstrvul curcubeu, crescui n sistem intensiv (dup Beveridge et al., 1990)
Tabelul/ ..
4 1

S_Q_ ecia
Pstrv

Crap

Componentul
NH3
NH3
Uree
Total
NH3

Producia
20 - 78,5 g N/k g hran/zi
433 - 895 mg NH3 /kg/zi
73 - 474 mg uree/kg/z
5 1 1 - 958 mg N/kg/zi
1 1 0 - 59 1 mg N/kg/zi

Autorul
MEA DE,
1985

KAUSHIK,
1980

KAUSHIK, 1980

Necesarul de ap pentru producia de pete prin acvacultur (dup Phillips et al., 1990)
Tabelul/.4.2

Specia i sistemul cretere


Crap de cultur, crap
tilapia/ cultur
argintiu,
convenional n heletee
( Israel )
Crap de cultur, crap
tilapia/ cultur
argintiu,
semiintensiv n heletee
( Israel )
cultur,
de
Crap
tilapia/cultur intensiv n
heletee ( Israel )
n
Salmonide/cultur
viviere (Scoia )

Producia
anual ( t/ha )

Necesarul de
3
ap ( m /t )

3,0

1 2.000

9,0

5 .000

20,0

2.250

40 - 200

2.26 0.000

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Autor ( ii )

SARIG, I 968

SARIG,I968

SARIG, I 968

PHILLIPS et
al.,
1 990

20

Creterea petilor n sistem intensiv

raport de temperatura apei, efectul stresant al N-NH3 asupra metabolismului


respirator al petilor poate aprea de la concentraii extrem de reduse,
cuprinse ntre 0,0 1 2 mg/1 la 24C i 0,08 mg/1 la 1 4C (Schreckenbach et
Spangenbag, 1 978 - citai de Battes et al., 1 985).
Din activitatea de cretere intensiv a petilor rezult cantiti
nsemn ate de azot, sub form de amoniac i uree (tabelul 1 .4 . 1 ), ce pot avea
o aciune duntoare asupra creterii i dezvoltrii petilor sau chiar asupra
indicelui de supravieuire a acestuia.
Avnd n vedere acest fapt, pentru creterea petilor n sistem
intensiv este necesar, pe de o parte, s se asigure volume suficiente de ap
(tabelul 1 .4.2) - care s realizeze o diluie avansat a produilor cu aciune
toxic rezultai din aceast activitate, iar pe de alt parte, este necesar ca
extinderea activitii s se fac n urma un or studii de impact, menite s
stabileasc limitele pn la care acvacultura intensiv a petilor nu
depreciaz calitatea apei.
1 .5. Ali parametri chimiei ai apei

In afara parametrilor la care ne-am referit mai sus i care reprezint


factorii de mediu cu aciune limitativ principal n creterea petilor, o alt
serie de indicatori chimiei pot influena ntr-o msur mai redus creterea,
supravieuirea i reproducerea petilor ; valorile optime, cele admisibile i
cele duntoare pentru crap i pentru pstrv, ale acestora, sunt prezentate n
tabelul 1 .5. 1 .

..

Valorile limit optime, admisibile i dun!Uoare ale unor parametri chimiei ai apei
destinate creterii crapului de cultur i pstrvului curcubeu (Norme CPIP 1 1 985)
Tabelul 1 5 1

Parametrul
Reziduu fix(mg/1)
Suapensii ( mg/1 )
Calciu (mg/f)
Magneziu (mg/f)
Substane organice
dizolvate
( me Kmn04/I )
H2 SCmg/j)
Fier ( mg/1 )

Optim
1 00 - 300
1 5 - 30
90 - 1 00
40

3 5 - 55
o

0,2 - 2

Crap
Admis
80 - 500
70
30 - 50
5 - 20

Duntor
600
1 20
1 0 - 250
50 - 250

Optim
20 - 50
5 - 15
80-1 1 0

5 - 20
0-6
4-5

300
30
1 5 - 1 00

4 - 30

3 - 50

Pstrv
Admis
Duntor
1 0 - 60
1 0 - 60
40
50
1 0 - 300
30 - 1 60

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 00
9,2

21

Factoriifizico-chimici de mediu i influena acestora asupra creterii petilor

1 .6. Caracteristici fiZico-chimice ale apei din ecosistemele


acvatice Tansa-Belceti (jud. Iai),
Trifeti i Vaduri (jud. Neam)

Cercetrile noastre asupra crapului de cultur i asupra pstrvului


curcubeu s-au efectuat pe loturi de peti crescute n condiii controlate, n
lacul de acumulare Tansa-Belceti (crap de cultur), n ecosistemele acvatice
ale Fermei Piscicole Trifeti (crap de cultur, snger, novac, cosa) i,
respectiv, n lacul de baraj Vaduri, de pe cursul rului Bistria (pstrv
curcubeu, pstrv Kamloops, pstrv fntnel, hibrizi de salmonide).
1 .6. 1 . Caracteristici fazico-chimice ale apei lacului d e acumulare
Tansa-Belceti

Lacul de acumulare Tansa-Belceti, amplasat pe rul Bahlui, are o


suprafa de circa 465 ha, un volum de ap de 33,3 milioane m.c. i o
adncime maxim, la baraj, de 1 O m.
Valorile unor parametri fizico- chimiei ai apei lacului Tansa-Belceti n anii
1 979 - 1980 (dupa Battes i al., 1 980)
Tabeu/16 1 1

Parametrul
pH
Oxigen diz.(mg/1)
Substan
organic diz.
(mg KMn04/ l)
NH4+ (mg/1)
N02- (mg/1)
N03- (mg/1)
Pol-(mg/1)
Fier total (mg/1)
Duritate (C)
Ca2\mgll)
Mg2+(mg/ l)
Cl"(mg/1)

1 979
20.09
1 9.07

38,37
0,25
0, 1 4
1 ,80
0, 1 6
-

1 6,60
59,20

30, 1 7
0,46
0, 1 3
2,68
0, 1 4
0,4 1
1 4,8 1
47,29

26,27

28,96

1 980
1 1 .03
8, 1 0
1 5,65

2 1 .04
8,27
1 2,96

4.06
7,90

29,98
1 ,29
0,07
4,03
0, 1 3

37,00
0,33
0, 1 1
11' 1 3
0,25
0,47
1 5,20
60,90
28,90
1 8,46

28,80

0,11

22,60
74,50
53,0 1
30,05

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

0, 1 6
8,14
0,04
0,36
1 8,30
68, 1 0
38,20
2 1 ,60

1 9.09
7, 1 6
9,90
46,70
0,25
0, 1 5
2,52
0,27
0, 1 9
1 7,6 1
5 3 ,70
43,77
37, 1 2

22

Creterea petilor n sistem intensiv

Apa lacului, n perioada desfurrii cercetrilor privind creterea


intensiv a crapului n viviere flotabile ( 1 979 - 1 980) prezenta caracteristici
fizico-chimice favorabile activitii de acvacultur a petilor, valorile
parametrilor investigai situndu-se n domeniul considerat normal pentru
specia menionat (Battes et al., 1 979 - 1 980 : Contract de cercetare- tabelul
1 .6. 1 . 1 ).

Ct privete temperatura apei, este de menionat faptul c pentru


lacurile colinare din Moldova durata situat n domeniul optim este de numai
50 - 70 de zile, iar numrul zilelor n care creterea este activ nu depete
1 1 O - 1 30, fapt ce face ca n timpul unui an s se asigure numai circa 2000 2500 grade zile (fa de W1 necesar de 6000 - 7000 grade zile); n asemenea
condiii, pentru atingerea dimensiWlilor de comercializare, plecnd de la
puiet de o var, SWlt necesari pentru crap trei ani de zile (Battes, 1 98 1
Battes et al., 1 985).
Limitele de variaie ale temperaturii apei lacului de acumulare
Tansa -Belceti i valorile medii in intervalul :
mai-septembrie (dup Battes i al. 1 980)

Parametrul
Limite de variaie
Media ( C)

Tabelul 1. 6. 1. 2

VI

VII

VIII

IX

1 1-19
1 4,32

1 4-25
20, 1 3

22-27
24, 1 0

1 8-28
22,61

1 5-2 1
1 9,20

1.6.2. Caracteristici fiZico-chimice ale apei iazului Trifeti

La Ferma Piscicol Trifeti s-au efectuat cercetri att asupra


alevinilor WlOr specii de ciprinide (crap de cultur, snger, cosa, novac)
crescui n czi din fibr de sticl sau n bazine de pmnt (0,2 ha/bazin), ct
i asupra crapului de cultur de vrste mai mari, crescut n viviere flotabile,
folosindu-se aceeai surs de ap (apa iazului Trifeti) acest ecosistem
acvatic are un volum de 700.000 m3 de ap.
Din prelucrarea datelor obinute de Rujinschi et al., n perioada 1 9841 990, privind valorile unor parametri fizico-chimici ai apei din sursa de
alimentare (iazulTrifeti), din bazinele i czile de cretere a alevinilor de
ciprinide, au rezultat limitele de variaie prezentate n tabelul 1 .6.2. 1 ;
examinarea acestora evideniaz faptul c, pe parcursul desfurrii
cercetrilor, condiiile fizico-chimice ale mediului acvatic au fost
corespunztoare cerinelor speciilor de peti investigate.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

23

Factoriifizico-chimici de mediu i influena acestora asupra creterii petilor

Limitele de variaie ale unor parametri fizico-chimici ai apei din sursa de alimentare, din
czile i bazinele de cretere a alevinilor unor specii de ciprinide,
n intervalul: 1984- 1990 (dup Ruj inschi i al. 1984- 1990)

Parametrul

Temperatura apei (C)


pH- ul apei
Oxigen diz.(mg/1)
Subst.org. dizolvate
(mg KM14/l)
No3 (mg/1)
No2 (mg/1)
NH4+ (mg/1)
Pol(mg/1)
Ca2\mg!l)
Mg 2+(mg/l)
Duritate total (0G)

Tabelul 1....
6 21

Sursa de
alimentare
(iaz Trifeti)

Bazine de
cretere

1 6,50-33 ,00
7,5 - 8, 1 0
6,83 - 1 7,58

1 8,50-28, 1 o
7,30-8,20
3,63-1 8,24

1 8,60-25,50
7,50-8,00
4,53 - 1 3,35

25,30-50,00
0, 1 1 -5,30
0,01 -0,60
0,2 1 -0,98
0,03-0,46
32,06-60, 1 2
1 9,94-30,64
1 1 , 1 1 - 1 3 ,80

29,70-8 1 ,60
SLD- 6,52
SLD- 0,69
0,05-0,76
0,0 1 -0,86
36,07-60,92
1 4,83-30,65
Il ,89- 1 4,02

1 8,90-59,76
0,24-9,65
SLD - 1 ,25
0,1 2-2,3 8
0,06-0,63
30,46-63,32
2 1 ,40-33,07
1 0, 1 0- 1 3,91

Czi de
cretere

1 .6.3. Caracteristici fazico-chimice ale apei lacului


de acumulare Vaduri

Lacul de acumulare Vaduri- n care s-au desfurat cercetrile


asupra pstrvul curcubeu crescut n viviere flotabile - este situat pe valea
Bistriei, ntre localitile Bicaz i Piatra Neam, fiind al treilea lac de baraj
din seria celor amenajate pe rul Bistria. Lacul prezint urmtoarele
caracteristici morfometrice nivel maxim = 350 m ; suprafaa = 1 20 ha ;
volum de ap = 5 ,65 milioane m3 ; lungimea maxim = 3600 m ; limea
maxim = 825 m ; limea medie = 332 m ; adncimea maxim = 1 5 m, n
zona baraj ului; adncimea medie= 5 m; perimetrul= 9600 m.
Regimul termic al apei lacului corespunde cu optimul termic pentru
pstrv pe o perioad de circa 8 luni/an, ceea ce asigur condiii de cretere
deosebit de favorabile pentru salmonide (fig. 1 .6.3 . 1 ) ; aceasta cu att mai
mult cu ct n amonte de lac nu exist surse de poluare.
Potrivit normativelor romneti n vigoare, privind clasificarea apelor
de suprafa (STAS 4706 - 88, actualizat n 2002, prin ORDINUL 1 1 46
pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referin pentru
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

24

Creterea petilor in sistem intensiv

20
l8

domeniU

16

12
CI

...='

...CI
e

a.

,!

10

Transp arento.

termic

J-:_ \6fv-------::-=:-

_, .

...._.""-

2 .....
........
o

--

opti<

- 14

0
/'---

Teperaturo.

\.

.".4.1.

1 :;

a.

------T o

--Xll
XI
X
IX
Vlll
VII
Vl
V
lV
111
Il

Fig. l .6.3. l . Graficul temperaturii i al transparenei apei din lacul de baraj Vaduri
(dup Battes et al., 1 99 1 )

clasificarea calitii apelor de suprafa), apa lacului Vaduri se ncadreaz

n categoria a 1-a de folosin.

Caracteristici fizico-chimice ale apei lacului Vaduri (dup Battes et al., 1 99 1 )

Nr Parametrul
crt
1
pH-ul apei
2
Oxigen diz. (mg/1)
3
Subst.org. diz. (mg KMn04/ l)
4
NH4+ (mg/l)
N02- (mg/1)
5
6
N03- (mg/1)
Fosfor total diz. (mg/1)
7
Ca2+ (mg/1)
8
9
Mg2+ (mg/1)
1 0 Duritate total (00)
1 1 Fe2+ (mg/1)
12
13
14
15

sol (mg/1)

cr (mg/1)

Si02 (mg/1)
Conductivitate JlS/ cm

Tabelul 1 6 3 1

30. 1 1 . 1 984

7,30
8,29
9,87
O, 1 1
0,03
2,73
0,02
30,86
6,08

9, 1 0
6,66
10,10
0,09
0,02
2,89
0,04
3 1 ,26
6,08

20, 1 0
6,00

7,50
7,30
9,26
0,04
0,02
2,98
0,0 1
42,88
6,32
7,46
0,08
20,74
9,23
6,40
296,00

S = onzontul de suprafa ; F fundul laculut


http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
=

3 1 .07. 1 989

7,50
9,67
1 0,59
0,05
0,0 1
2,84
0,0 1
43,28
6,56
7,5 7
0, 1 2
20,60
9, 1 0
6,80
296,00

Factoriifizico-chimici de mediu i influena acestora asupra creterii petilor

25

O imagine a valorilor parametrilor fizico-chimici ai apei lacului


Vaduri este prezentat n tabelul 1 .6.3 . 1 .
In concluzie, creterea crapului i, n general, a ciprinidelor n
ecosistemele acvatice menionate este limitat de perioada redus din an cu
temperaturi optime de cretere i dezvoltare, iar n ceea ce privete pstrvul,
regimul termic i calitatea foarte bun a apei din lacul de acumulare Vaduri
asigur condiii dintre cele mai bune pentru acvacultura intensiv a acestor
salmonide de cultur.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

2.

PARTICULARITI ANATOMO-FIZIOLOGICE ALE


TRACTULUI DIGESTIV LA SALMONIDE I
LA CIPRINIDE

Sub aspectul structurii i funciilor tractului digestiv, salmonidele i


ciprinidele prezint anumite particulariti prin care se deosebesc, n sensul
unor obiceiuri alimentare diferite i al cerinelor diferite de principii
nutritive, din punct de vedere cantitativ i calitativ, n legtur cu
echipamentul lor enzimatic digestiv.
Dintre salmonide i ciprinide sunt preferate de om pentru creterea
controlat n sistem intensiv i superintensiv, n viviere flotabile, speciile
Onchorhynchus mykiss (pstrvul curcubeu), Salma truttafario L. (pstrvul
indigen), Salvelinus fontinalis (pstrvul fntnel), Hucho hucho L. (lostria)
i, respectiv, Cyprinus carpio L. (crapul de cultur).
Salmonidele sunt peti carnivori, rpitori, iar ciprinidele sunt aa
numii peti panici, omnivori i, respectiv, erbivori, ultimii fiind reprezentati
prin speciile: Hypophthalmichtys mo/itrix Rich. (snger)- care consum, de
preferin, fitoplancton, i Ctenopharyngodon idella Val.(cosa) - care
consum preponderent plante superioare.
Din punct de vedere al fiziologiei digestiei, pstrvul este principalul
reprezentant al grupei petilor cu stomac, iar crapul este reprezentantul
principal al grupei petilor fr stomac (dintre speciile de peti preferate de
om pentru creterea n sistem intensiv, controlat).
2.1. Anatomia i fiZiologia tractului digestiv la salmonide

Anatomia tractului digestiv al petilor este condiionat, n principal,


de modul de nutriie al acestora. La salmonide (fig. 2.1.1. i 2.2.2.a), n
alctuirea tractului digestiv s-au difereniat gura, esofagul, stomacul,
apendicii pilorici, intestinul mediu i intestinul posterior- ce se termin prin
anus (Cruu, 1 952 ; Benchea et al., 1 970 ; Lehmann, 1 975 ; Comnescu et
al., 1 983, 1 984 ; Steffens, 1 989)
Salmonidele prezint dini pe toate oasele ce delimiteaz cavitatea
bucal, cu care fixeaz prada, pe care ns nu o mrunesc ; aceste specii
prezint, de asemenea, dini adevrai pe limb.
Esofagul se prezint sub forma unui tub scurt, foarte extensibil,
format dintr-un epiteliu multistratificat, susinut de un esut conjunctiv lax,
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Creterea petilor n sistem intensiv

28

care for meaz fante longitudinale ; acest esut conjunctiv este nconjur at de o
ptur de muchi longitudinali nspre inter ior i or ie ntai circular spre
exter ior .
Capacitatea mar e de dilatar e a muchilor care intr n structura
esofagului (muchi formai din fascicule de fibr e muscular e str iate, pr in car e
petii se deosebesc de celelalte ver tebr ate - la car e musculatur a, mai ales n
poriunea infer ioar a esofagului, apar e cu str uctur neted) permite lr gir ea
lumenului esofagian n concor dan cu volumul pr zii nghiite i confer un
per istaltism mai accentuat esofagului, pentru nghiir ea mai rapid a pr zii.
Alunecar ea pr zii de-a lungul esofagului este uurat de mucusul
secr etat din abunden de celulele esofagiene.
Spr e deosebir e de alte specii de salmonide, la Hucho hucho
L.(lostri ) - ntreg epiteliu! poriunii iniiale a esofagului este bogat pr esr at
cu mugur i gustativi (Comnescu et al., 1 984).

( 1 -maxilar ; 2 - preopercular ; 3 - opercular ; 4 interopercular ; 5 - subopercular ;


ficat ; 7 - apendici pilorici ; 8 - vezica not!ttoare ; 9 - stomac ; 1O - splina ; Il
-

6
-

ovar: 12- tesut adioos: 13 - rinichi: 1 4 - intestin ).

Fig. 2.1.1. Anatomia i morfologia p!tstr!tvului curcubeu (Salmo gairdneri Rich.), duplt Atlas
zur Anatomie und Morphologie der Nutzfische -Verlag Paul Parey, Hamburg
und Berlin

Stomacul salmonidelor , asemeni tutur or petilor r pitor i, este


voluminos i r epr ezint o dilatar e a intestinului anter ior ; ar e apr oximativ o
form de crj i este format dintr -o par te anter ioar mai dilatat,
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Particulariti anatomo-fiziologice ale tractului digestiv la salmonide i la ciprinide

29

descendent de la esofag (ramura cardial), cu orificiul de intrare - cardia, i


o parte posterioar, ascendent, mai mic (ramura piloric), ce comunic cu
intestinul mediu. Ramul cardial face un unghi obtuz cu ramul piloric, datorat
unei constricii dintre cele dou ramuri, care ngusteaz astfel trecerea din
ramul cardial n cel piloric. Se presupune c aceast constricie compenseaz
lipsa unui "cecum" sau fund de sac, care determin reinerea mai ndelungat
a hranei la nivel cardial n timpul digestiei, pentru mbibarea sa cu sucurile
digestive (Comnescu et al., 1 984).
Limita dintre poriunea piloric i cea intestinal este marcat de un
sfincter ce nconjoar orificiul piloric.
Mrimea (lungimea) relativ a stomacului la pstrvul curcubeu,
raportat la lungimea tubului digestiv gol, este de 1 2,5 (Windell, 1 970
citat de Steffens, 1 989).
Structura peretelui stomacal (din interior spre exterior) const din
epiteliu} secretor, esutul conjunctiv-musculatur intern circular striat,
musculatur extern longitudinal i seroas (Steffens, 1 989).
In stomac se gsesc glande mucipare, unicelulare (prezente, de altfel,
pe tot traiectul tubului digestiv), glande stomacale ce secret pepsin, precum
i glande secretoare de HCI (Cruu, 1 952 ; Schaperclaus, 1 962 ; Hoar and
Randall, 1 965 ; Benchea et al., 1 970 ; Steffens, 1 989).
La stomacul pstrvului curcubeu crescut n sistem intensiv poriunea
piloric prezint o mucoas cu aspect morfologic diferit din punct de vedere
al formei i densitii faldur ilor, funcie de vrsta petilor. Se presupune c
aceste diferene sunt rezultatul unei adaptr i morfo-funcionale legat de
vrst i de hrana ar tificial ; n plus, se remarc prezena unor glande
tubulare la nivel piloric, ceea ce constituie o particularitate rar ntlnit la
teleosteeni, ntruct se consider c la acetia glandele pilorice lipsesc
(Comnescu et al., 1 983).
Spre deosebire de alte specii de peti cu stomac, la care dezvoltarea
stomacului i nceperea activitii secretorii a acestuia au loc mai ncet, cu
repercusiuni definitive asupra absorbiei nutrienilor (Mahr et et al., 1 983 ;
Stroband and Kroon, 1 98 1 ), la salmonide tractul digestiv se aseamn
formelor adulte nc de la nceputul primei hr niri (Dabrowski, 1 986).
Stomacul petilor produce o secreie acid coninnd HCl liber, care
poate cobor pH-ul stomacal sub valoarea 3 (Nicol, 1 960). Mediul acid,
car acteristic digestiei stomacale, este optim activitii pepsinei - enzim de
digestie a proteinelor, secretat de glandele mucoase prezente n epiteliu}

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

30

Creterea petilor n sistem intensiv

stomacal
pepsina este secr etat sub forma unui pr ecur sor inactiv pepsinogenul, car e, n pr ezena ionilor de hidrogen din mediul acid se
tr ansfor m n pepsin activ pepsinogenul, care, n pr ezena ionilor de
hidr ogen din mediul acid se tr ansform n pepsin activ - pepsinogenul, car e
n pr ezena ionilor de hidr ogen din mediul acid se tr ansfor m n pepsin
activ.
Pepsina gastr ic la peti ar e, n gener al, o activitate maxim la valor i
de pH cupr inse ntr e 1 ,5 i 3 ,0 uniti pH (Br own, 1 957), iar la pstr v valor i
ale pH-ului cupr inse ntr e 2,0 i 3,5 uniti pH sunt optime pentr u activitatea
acestei enzime digestive (Reichenbach-Klinke, 1 969).
Intestinul mediu se ntinde de la or ificiul pillor ic al stomacului, pn
la intestinul poster ior , de care este delimitat pr intr -o constricie n for m de
valvul. Pr ezint o por iune pr oximal (cor espunztoare poriunii duodenale
de la mamifer e) i o poriune distal sau intestinul propriu-zis.
Por iunea pr oximal a intestinului mediu pr ezint o ser ie de evaginr i
ale per etelui intestina!, var iabile ca numr apendicii pilorici. La pstr vul
de lac, ca i la pstr vul cur cubeu, aceti apendici au un aspect filamentos,
lungimi difer ite i se deschid n aceast por iune a intestinului prin cte un
or ificiu circular , fr sfincter .
Numrul apendicilor pilor ici este unul din cr iteriile utilizate n
sistematic, de exemplu la salmonide (Vladycov, 1 954 ; Mc. Phail, 1 96 1 ;
Schr eck et Behnke, 1 97 1 - citai de Ber got, 1 980).
La pstr vul cur cubeu numr ul apendicilor pilor ici este deja complet
cnd puietul msoar cir ca 40 mm lungime (Nor tcote et Pater son, 1 960).
Lungimea total a lor este de cir ca 6 or i mai mar e dect cea a intestinului, iar
suprafaa lor este de cir ca 2 or i mai mar e dect a tubului digestiv i de cir ca 3
or i mai mare dect a intestinului subire.
Impor tana cecumur ilor ca factor de cr eter e a supr afeei mucoasei
intestinale a fost ar tat la pstr vul cur cubeu. La exemplarele de 1 00 g
supr afaa mucoasei cecale a fost estimat a fi de cel puin 1 ,8 or i supr afaa
mucoasei intestinului subir e (intestinul anter ior i mediu) cu aceeai
structur (Ber got et al., 1 975). La exemplar ele mai mar i (350 - 1 200 g), Ash,
1 979, a estimat gr eutatea total a mucoasei cecale la 4 grame, n timp ce
mucoasa intestinului subir e nu repr ezint dect 1 ,5 grame (0, 7 g pentru
intestinul anter ior i 0,8 g pentru intestinul mediu).
Din punct de veder e calitativ, str uctur a histologic a cecumur ilor
pilor ice este identic cu cea a intestinului anter ior , la toate speciile de peti
(Gr eene, 1 9 1 2 i Jacobshagen, 1 9 1 5 - citai de Ber got, 1 980).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Particulariti anatomo-fiziologice ale tractului digestiv la salmonide i la ciprinide

31

For marea cecumur ilor ncepe pr intr -o nmugur ir e a per etelui


intestina} i difer enierea lor este deja vizibil la pstr v din momentul
pr imei hrnir i, spr e deosebire de alte specii de peti - la car e apar iia
cecumur ilor este mai trzie (Tanaka, 1 969 ; Vu Tan Tue, 1 976 citai de
Bergot, 1 980).
Singur ele difer ene relevante ntr e intestin i cecumur i pr ivesc r elieful
pliur ilor mucoasei, gr osimea r elativ a str atur ilor muscular e cir cular e i
longitudinale, propor ia de celule secr etoar e de mucus i talia
microvilozitilor enter ocitelor , acestea din urm fiind mai lungi n cecumur i
dect n intestinul mediu (Odense et Bishop, 1 966).
Rolul fiziologic al apendicilor pilor ici este controver sat. Major itatea
autor ilor sunt de pr ere c cecumur ile pilor ice nu fac dect s mr easc
supr afaa intestinal, deci au numai r ol de resor bie a substanelor . In acest
sens, se cunoate de mult timp i a fost confirmat de cer cetr i mai r ecente
r olul cecumur ilor n absor bia lipidelor (Bauer mester et al., 1 972). De
asemenea, a fost pus n eviden o absor bie activ a glucozei, de ctre
cecumur ile pilor ice izolate de la pstr v, pr in studiul in vitro (Stokes et
Fr amm, 1 964 - citai de Ber got, 1 980) ; n pr ivina macr omoleculelor
pr oteice, cecumur ile pilor ice se compor t ca i intestinul anter ior .
Mult timp, cecumur ile pilor ice au fost consider ate ca or gane
secr etoar e de enzime digestive (n special, pr oteolitice), dar atr ibuir ea unei
activiti secr etar ii cecumur ilor se bazeaz numai pe detecia biochimic a
activitii enzimelor digestive n coninutul sau n per eii cecumur ilor ,
neinndu-se cont de o contaminare posibil de ctr e secreiile pancr eatice
sau de esutul pancr eatic nsui (Cr eac ' h. 1 963). In acest sens, este de
menionat faptul c nu exist nici-un ar gument histologic car e s confir me
existena unei secreii speciale a cecumur ilor i nu au fost obser vate glande
sau celule secr etar ii exocr ine n cecumur i (Vegaz-Velez, 1 972).
Cer cetr ile efectuate de Ovemell ( 1 973) au condus la excluder ea
total a pr esupusei activiti secr etar ii a cecumur ilor i la consider ar ea lor ca
loc de absor bie identic intestinului anter ior . Acest autor a separ at pr in
disecie cecumul i esutul mezenter ic per icecal la mor un i a gsit n
fr aciunea mezenter ic cvasi-totalitatea activitilor (tr iptic, chimotr iptice i
amilazice) pr ezente n ansamblul constituit din cecum i esutul mezenter ic.
Pr intre alte r olur i atr ibuite cecumur ilor figur eaz stocar ea
coninutului digestiv i pr elungir ea timpului de tr anzit a alimentelor (Kapoor
et al., 1 975 ; Fange and Gr ove, 1 979). Astfel, cantiti impor tante de mater ial
alimentar sunt nc pr ezente n cecumur i la 24 de or e dup hrnir e, n timp ce
stomacul este complet golit (Beaurnish, 1 972).
-

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

32

Creterea petilor n sistem intensiv

Por iunea distal a intestinului mediu este car acter izat de pr ezena
unor viloziti foarte mari i bine dezvoltate la nivelul mucoasei intestinale,
n special la indivizii vrstnici ; se apreciaz c acest aspect morfologic
diferit al mucoasei intestinale constituie o adaptar e morfo-funcional legat
de vrst (Comnescu et al., 1 983).
La nivelul intestinului mediu se vars secreiile glandelor anexe ficatul i pancr easul - pr in duetul coledoc i, r espectiv, duetul pancreatic
(Steffens, 1 985).
Lungimea intestinului mediu la peti este var iabil i depinde, n
mare msur , de hr ana acestor a. La salmonide, asemenea tuturor petilor
camivori (r pitori), intestinul mediu este mai scurt dect la petii erbivor i i
nerpitori. Str uctura intestinului este compar abil cu cea a stomacului.
Intestinul posterior este cupr ins ntre intestinul mediu, de car e este
separ at pr intr -o constr icie, i anus.La indivizii mai vr stnici acesta se
caracter izeaz pr intr -o puternic dezvoltare a tunicii mucoase, care for meaz
numeroase cute puin nalte, cu ar anjament dens, spre deosebir e de indivizii
tiner i - la car e cutele sunt dispuse foarte r ar. Anusul se deschide naintea
porului genital i or ificiului minor.
Glandele anex ale tubului digestiv - ficatul i pancreasul - sunt mai
mult sau mai puin bine difer eniate la peti. Ficatul este o gland mar e, din
care, pr in conductul hepatic, fierea este condus n vezica biliar , de unde,
printr-un conduct cistic, care se unete cu conductul hepatic formnd canalul
coledoc, se vars n intestin. Pancr easul prezint la salmonide, ca de altfel la
toi petii osoi, o for m difuz ; el comunic cu intestinul mediu pr intr -un
conduct car e se deschide n vecintatea canalului coledoc (Steffens, 1 985).
Dac pH-ul stomacal al salmonidelor este acid, avnd valor i cupr inse
ntre 2 i 3, n intestinul acestor peti se ntlnete o r eacie uor alcalin, cu
valori de pH cuprinse ntr e 7 i 9 (Page et al., 1 956 citai de Steffens,
1 985).
In afar de pepsin, care este pr incipala enzim a sucului gastr ic, n
tractul digestiv al salmonidelor se ntlnesc o ser ie de alte enzime de tipul
hidr olazelor , elabor ate n pancr eas i la nivelul peretelui intestina}, cu rol
important n digestia proteinelor , glucidelor i lipidelor (tabelul 5 . 1 ).
Pr ezena pepsinei i mediului acid favorabil activitii acesteia n
stomacul salmonidelor face ca digestia proteinelor din hr an s se r ealizeze
la acest nivel n cea mai mar e msur ; hidr oliza pr oteic continu n intestin
i cecumur ile pilor ice, pr in activitatea enzimelor pancr eatice i a
exopeptidazelor (carboxipeptidaze, aminopeptidaze, dipeptidaze).
-

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Particulariti anatomo-fiziologice ale tractului digestiv la salm onide i la ciprinide

33

2.2. Anatomia i fiZiologia tractului digestiv la ciprinide

Cipr inidele sunt specii de peti omnivor e sau er bivor e fr stomac.


In str uctura tr actului lor digestiv se difer eniaz tr ei regiuni distincte
intestinul anter ior (esofag, pr estomac), un intestin mediu (subir e) i un
intestin poster ior (gr os) - fig. 2.2. 1 . i 2.2.2.
Asemenea peti, considerai panici, nu au dini pe maxile, dar , n
schimb, ei prezint aa-numiii dini faringieni, ce se schimb per iodic
(anual), pe per echea exter ioar a ar cur ilor br anhiale, cu care pr eseaz pe
bazioccipital, tr iturnd ntr -o oarecar e msur hr ana. Gur a cipr inidelor este
pr otractil, putndu-se pr elungi sub forma unui tub scur t (pr in car e
captur eaz cu uur in hr ana) i, apoi, r eveni la loc, ca ur mar e a faptului c
oasele maxilare sunt unite ntr e ele pr in ligamente elastice.

1 - inima - ventricul ; 2 - inima - auricul ; 3 - ficat ; 4 - intestin ; 5 - vezica notatoare


(camera anterioara) ; 6 - vezica notatoare (camera posterioara) ; 7 - rinichi ; 8 - testicul
drept : 9 - solina
Fig. 2. 1 . 1 . Anatomia i morfologia crapului de cultura ( Cyprinus carpio L. )
( dupa Atlas zur Anatomie und Morphologie der Nutzfische -Verlag Paul
Parey, Hamburg und Berlin )
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

34

Creterea petilor n sistem intensiv

Lipsind stomacul, la aceti peti esofagul ptrunde direct n intestin,


fiind greu de delimitat de acesta. Ca i la salmonide, esofagul se prezint sub
forma unui tub scurt, extensibil, a crui perei sunt alctuii din muchi
str iai. In esofag se deschide conductul vezicii nottoare - anex a tubului
digestiv.
Lipsa stomacului la ciprinide este compensat de un intestin lung, ce
depete de mai multe nori lungimea corpului petelui. La puiet, acesta se
prezint sub forma unui tub drept, a cr ui lungime nu depete 50% din
lungimea corpului. Odat cu creterea apar coturile, nct intestinul prezint
mai multe curburi. La petii aduli acesta este format din 7 poriuni
orizontale i 6 curburi (Steffens, 1 985), avnd o lungime de 2,5 - 3 ,0 ori mai
mare dect lungimea corpului.
Pe msur ce lungimea corpului crete i valoarea r apor tului dintre
lungimea tubului digestiv i lungimea corpului crete, scznd, n schimb,
valoarea r aportului dintr e lungimea tubului digestiv i masa acestuia (tabelul
2.2. 1 ).
Concomitent cu dezvoltarea crapului, valoarea raportului dintre
lungimea tubului digestiv i lungimea corpului acestuia se modific de la 3
1 la puiet pn la 9 : 1 la petele adult (Pojoga, 1 977).

11

1 - esofag ; 2

stomac ; 3 apendici pilorici ; 4 intestin


mediu ; 5 - intestin posterior
-

(1 - intestin anterior ( prestomac - esofag ) ; 2 -

intestin mediu ( intestin subtire) ; 3 - intestin


posterior ( intestin gros),

Fig. 2.2.2. Tubul digestiv al pstrvului curcubeu (A) i al crapului de cultur (B)
dup Lehmann, 1975.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Particulariti anatomo-fiziologice ale tractului digestiv la salmonide i la ciprinide

35

Domesticir ea cipr inidelor a determinat o alungire a tubului digestiv ;


acelai fenomen s-a nr egistr at la petii fur ajai cu hidrai de carbon, n r apor t
cu cei care consum hr an natur al (Steffens, 1 985).
Din punct de veder e histologic, tubul digestiv al cr apului pr ezint 4
str atur i mucos, submucos, muscular i ser os, cu difer enier i n funcie de
r egtune.
In intestinul anter ior lumenul pr ezint diametr u} mai mar e, limea
mucoasei este maxim, cu celule mar i i nalte. In intestinul mediu apar e n
mucoas un epiteliu unistratificat cu celule mai joase ; se ntlnesc, de
asemenea, celule caliciforme. Mucoasa i seroasa sunt mai r eduse
dimensional, cutele epiteliului fiind mai gr oase i cu vr fur ile mai r otunj ite.
Intestinul posterior pr ezint structur i similare celui mediu. La acest nivel
apar formaiuni limfoide de form nalt n cor ion ; se observ, de asemenea,
i celule caliciforme (Battes et al., 1 98 1 ).
La cipr inidele tinere epiteliu! cilindr ic monostratificat din tubul
digestiv, ce conine celule secr etoar e de mucus, este neted, dar , odat cu
vr sta, apar cute longitudinale n form de plas sau de for m ner egulat, n
faza adult ajungndu-se la o str uctur spongioas (Steffens, 1 985).
La cipr inide, n pr imele stadii ale dezvoltr ii ontogenetice, greutatea
r elativ a intestinului este de 3 - 5 or i mai mar e dect la alevinii de
salmonide, la stadiul de hr nire (Lauff and Hoffor , 1 985).
Lungimea intestinului la crapul de cultura de iaz, n vrsta de 1 -3 ani
(dupa Steffens, 1 985)
Tabelul 2 . 2 1
.

Lungime
corp (cm)
1 0,2

Masa
petelui (g)
34,2

L.i./L.c
(cm/cm)
2, 1 7

L.i./M.i.
(cm/g)
6,57

c2 nehr nit

24,0

467,0

2,50

1 ,3 3

c2 hrnit

22,6

380,0

2,64

1 ,6 1

c3 nehr nit

33,3

1 234,0

2,73

0,74

c3 hr nit

29,4

977,0

3,17

0,98

Vr sta
C I hr nit

L.i. = lungime intestin ; L.c. = lungime corp ;

M . i.

= masa intestin

In pr ivina glandelor anex ale tubului digestiv, este de r emar cat c


esutul pancr eatic al larvelor de cr ap, n pr imele zile dup rer sor bia sacului
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

36

Creterea petilor n sistem intensiv

vitelin, nc nu este pe deplin funcional, motiv pentr u car e activitatea


proteazelor alcaline este foar te r edus ; la 1 4 zile ns, dup nceper ea
notului i hr nir ii active (la 20-23 C n ap) se nr egistreaz o secr eie
semnificativ cu o activitate pr oteolitic n intestin de cir ca 5 or i mai mare
dect n fazele incipiente.
Petii fr stomac pr ezint n tr actul digestiv o reacie slab alcalin.
Mediile alcaline sunt favor abile activitii maxime a tr ipsinei i, de aceea, se
pr esupune c aceti peti pr ezint o activitate tr iptic (Dabr owski, 1 979).
Dei petii fr stomac nu secr et pepsin i nu pr ezint pH sczut n
tractul lor digestiv, ei diger totui pr oteinele, cu ajutorul unor sisteme
enzimatice speciale, locul pepsinei fiind luat de o enter az pancr eatic
(Reichenbach-Klinke, 1 969). Exist, n acest sens, date car e demonstr eaz c
absorbia macr omoleculelor de pr otein n intestinul cr apului joac un r ol
consider abil n procesele de hr nire la aceast specie (Yamomoto, 1 966 ;
Gauthier et Landes, 1 972 ; Noaillac-Depeyr e et Gas, 1 973). In plus, petii
fr stomac pr oduc pinocitoz ntr -o mic parte a intestinului (Noaillac
Depeyr e et Gas, 1 973 )
Exceptnd lipsa pepsinei, n tractul digestiv al cipr inidelor sunt
ntlnite toate celelalte enzime menionate pentr u salmonide (tabelul 5 . 1 )
Reacia alcalin din tr actul digestiv al petilor fr stomac este
favor abil activitii enzimelor amilolitice, fapt evideniat n cadrul mai
multor studii (Kitamikado and Tochino, 1 96 1 ; Ushyama et al., 1 966
Artenie et al., 1 982 ; Apetr oaei et Battes, 1 882, 1 985, 1 99 1 ).
.

Valorile pH-ului coninutului digestiv al pstrlivului curcubeu i al crapului de


cultur, n condiiile hrnirii cu aceeai diet (dup Bergot, 1 98 1 )
Tabelul 2.2.3

Specia :
Pstr v
cur cubeu

Cr ap de cultur

Segmentul investigat
Stomac
Intestin anter ior
Intestin mediu
Intestin poster ior
Intestin anter ior
Intestin mediu
Intestin poster ior

Valoarea pH-ului
4,0
8,0
8,0
8,5
7,7
7,5
8,0

Cipr inidele pr efer o hran mai bogat n glucide, echipamentul lor


enzimatic fiind adaptat la o astfel de hr an (Kapoor et al. , 1 975 ; Nagayama
and Saito, 1 979 ; Ar tenie et al., 1 982).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Particulariti anatomo-fiziologice ale tractului digestiv la salmonide i la ciprinide

37

2.3. Concluzii asupra particularitilor anatomo-flziologice


ale tractului digestiv la salmonide i la ciprinide

Salmonidele sunt peti carnivori, cu stomac, iar ciprinidele sunt


peti omnivori sau erbivori, fr stomac ;
glandele stomacale ale salmonidelor secret pepsin i acid
clorhidric, car e au rol impor tant n hidr oliza pr oteinelor ; tractul intestina! al
ciprinidelor pr ezint o reacie slab alcalin, favorabil activitii maxime a
tr ipsinei.

tubul digestiv al salmonidelor este scurt, dar suprafaa de absor bie


a acestuia este mult mrit de prezena apendicilor pilorici din por iunea
proximal a intestinului mediu ; tubul digestiv al ciprinidelor nu prezint
apendici pilorici, dar acesta este mult mai lung dect la salmonide, ceea ce
asigur , de asemenea, o supr afa de digestie i absorbie mare.
echipamentul enzimatic al salmonidelor este adaptat pentr u o hr an
mai bogat n pr oteine, n timp ce la cipr inide acesta este specializat pentru
o valorificare mai bun a glucidelor din hran.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

3. NECESARUL FIZIOLOGIC DE PRINCIPII ALIMENTARE


AL SALMONIDELOR I AL CIPRINIDELOR,
N CONDIII DE CRETERE INTENSIV

Asupra necesarului de principii alimentare al petilor, ca i asupra


efectelor generate de strile de caren, de surplus sau de disproporie ntre
diferitele substane din constituia hranei, exist n literatura de specialitate
numeroase informaii.
In nutr iia petilor, ca i a celorlalte animale, unele componente ale
hr anei au rol plastic i ener getic, altele au rol de catalizator, iar altele
constituie substane auxiliare. Cantitatea i calitatea acestor componente,
echilibr ul dintre elementele de cretere i cele energetice, precum i
capacitatea fiziologic a animalului de a le valorifica eficient, printr-o
digestie i absorbie optim, dau valoarea nutritiv a unei diete.
Petii sunt animale poikiloter me, intensitatea metabolismului lor fiind
n legtur direct cu temperatura mediului de cretere ; cu alte cuvinte,
necesar ul cantitativ de hr an al acestor a este variabil, n funcie de per ioada
'
din an considerat (conform regulii lui Van t Hoff, la o cr etere a
temperatur ii cu 1 0C, viteza reaciilor se multiplic n organismele vii de
dou ori).
Spre deosebire de alte animale, petilor le lipsete faza ontogenetic
de adult, ceea ce presupune c acetia au o permanent nevoie de principii
alimentare pentru cretere, pe lng hr ana necesar ntreinerii.
Referitor la necesarul fiziologic de principii alimentare al
salmonidelor i al cipr inidelor, sunt de menionat cele ce urmeaz.
3.1. Proteinele

Sunt substane plastice prin excelen, ele servind la formarea de noi


esuturi sau la refacerea esuturilor uzate. Din punct de vedere fiziologic
ndeplinesc roluri impor tante n mecanismele de trasnsport (transpor tul
oxigenului prin intermediul hemoglobinei, al electronilor prin intermediul
citocromilor), n meninerea echilibrului acido-bazic al organismului (prin
proteinele seri ce), la reglrile metabolice (prin intermediul enzimelor i
hormonilor), n procesele genetice (prin intermediul nucleoproteidelor) i n
mecanismele imunochimice de aprare, prin gama globulinelor sngelui
(Simionescu et al. , 1 982 ; Lehninger, 1 987).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

40

Creterea petilor n sistem intensiv

Pr oteinele ndeplinesc n or ganismul animal i un r ol ener getic, dar


utilizar ea lor ca sur s de ener gie este ner entabil i intervine doar n situaii
extr eme, cnd nivelul lipidelor i al glucidelor din hr an este insuficient
cnd concentr aia lor n hran depete nevoile or ganismului sau atunci
cnd ele sunt de calitate infer ioar .
Valoar ea biologic a pr oteinelor este difer it. Aceasta se apreciaz
dup modul n care ele pot ndeplini funcia plastic n or ganism i depinde
de numrul i cantitatea de aminoacizi eseniali din constituia acestor a.
Pr oteinele de or igine vegetal i cele de or igine animal conin
pr oporii difer ite de aminoacizi eseniali, indispensabili pentru cr eter e
(tabelul 3 . 1 . 1 .), deci ele vor avea valoare biologic difer it.
Pr oteinele de or igine animal au o valoare biologic super ioar celor
de natur vegetal pr in faptul c pr ezint o compoziie chimic asemntoare
aceleia a cor pului animal ; consider nd, n mod convenional, valoarea
biologic a pr oteinei de or igine animal (carne, lapte, ou) ca fiind egal cu
1 00, valoarea biologic a pr oteinei din pete este 95, cea din boabele de gr u
este 60, iar cea din gr unele de por umb este 30 (Bia et al., 1 962).
Gr adul de digestibilitate al pr oteinelor este, de asemenea, difer it,
funcie de natur a acestor a, de echipamentul enzimatic al speciei creia i se
administr eaz, de pr ospeimea i de star ea n car e se afl. Cantitile mar i de
celuloz din per eii celular i fac ca pr oteinele de or igine vegetal s fie mai
puin asimilabile.
Efectund o ser ie de teste de digestibilitate a pr oteinelor animale i
vegetale la peti, Mann ( 1 979) a ajuns la concluzia c pr oteinele de or igine
animal din alimente au un gr ad mai r idicat de digestibilitate i c pr opor ia
de utilizare a hranei este cu att mai mar e cu ct cantitatea de pr otein
animal n hr an este mai mare.
Eficacitatea nutr itiv a pr oteinelor , respectiv valoarea lor biologic,
depinde, dup cum s-a menionat, de pr opor ia aminoacizilor din compoziia
acestor a.
Rolul aminoacizilor n or ganism este complex, ei fiind folosii n
biosinteza pr oteinelor din esutur i, n biosinteza hormonilor , la formar ea
corpilor temar i folosii n scopuri ener getice etc. In consecin, hrana
car acter izat pr intr -un bilan necor espunztor de aminoacizi deter min
scder ea eficienei pr oteice ; excesul unor aminoacizi n raie poate fi tot att
de duntor ca i deficitul lor , pr oducnd fenomene de dezechilibr u, de
antagonism, de toxicitate (Hefco, 1 978 ; Dumitru, 1 984).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Necesarulfiziologic de principii alimentare al sa/monidelor i al ciprinidelor

41

Date comparative privind concentraia n aminoacizi a unor ingrediente de origine vegetal


i de origine animal, utilizate Ia obinerea furajelor combinate (dup Dorohov et al., 1 975 citai de Pojoga i Negriu, 1 988 i dup Hills, 1 98 1 - citat de Cru, 1 990)
Tabelu l 3 1 1
Ingredientul
Aminoacidul (%) :
Lizin
Metionin Triptofan Arginin
Histidi V alin
-n
6,4
1 ,2
Fin de snge
8,2
1 ,4
4,4
9,0
Fl1in de pete
8, 1 - 1 2,0
0,8- 1 ,6
4,7-8,6
1 ,5-3,4
5,7
1 ,8-3, 1
Trifoi
1 ,8
1 ,3
5, 1
5,5
2,0
7,0
Lucern
1.1
6,3
6,2
1 ,2
2,3
5,4
Gru
1 ,5
1 ,3
2,8
5,0
4,3
2, 1
1 ,4
Secar
0,9
2,2
4,7
3,6
5,0
Mazre
5,9
0,9
6,2
5,5
2,7
0,9
Tl1rte de gru
1 ,2
1 ,2
6, 1
2,5
3 ,6
4,9
6,3
1 ,4
2,4
rot de soia
1 ,3
5,3
7,6
1 ,4
rot floarea soarelui
2,4
3 ,3
2, 1
8,5
5,1
1 ,4
1 0,2
3,3
Alga Chlorella
1 5,8
5,5
2, 1
2, 1
1,1
4,0
6,0
Alga Spirulina
1 ,0
5,9
1 ,7
Drojdie furajer
1 ,3
6, 1
2,7
6,8
5,6
.

Unele simptome ale deficienei de aminoacizi la peti sunt prezentate


n tabelul 3 . 1 .2.
La un nivel ridicat al aminoacizilor n hran, creterea petilor este
mai bun, putndu-se vorbi de o valorificare economic avantajoas a
proteinelor, printr-o sintez ridicat, n timp ce n cazul lipsei sau
insuficienei unor aminoacizi eseniali valorificarea proteinelor este redus
(Wiirtzel, 1 974).
Petii, ca i celelalte vertebrate superioare, au nevoie de protein
pentru rennoirea i dezvoltare esuturilor corpului . Necesarul lor de protein
este ridicat, n special pentru faptul c petii sunt animale cu cretere rapid
(Wiirtzel, 1 974), dar i pentru faptul c ei rein n corp, ca spor de cretere,
doar 30-40% din proteina ingerat (Cowey, 1 978 ; Steffens et al., 1 979) ;
totui, ei valorific hrana de 2-3 ori mai eficient dect alte animale, cum sunt
porcul, vaca, gina etc. (Halver, 1 977). Acest necesar este ns diferit,
depinznd de specie i de stadiul de dezvoltare ontogenetic a petilor, fiind
mai mare la petii carnivori, precum i la puietul de pete i la reproductori,
n faza de reproducere.
Pentru o cretere optim a petilor este necesar ca hrana ce li se
administreaz s conin cel puin cantitatea minim de protein
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

42

Creterea petilor n sistem intensiv

corespunztoar e speciei, n caz contr ar nivelul pr oteinei devenind factor


limitativ al cr eter ii ; o depir e a necesar ului pr oteic determin utilizarea
Date privind necesarul de aminoacizi al salmonidelor (Salmo gairdneri Rich.) i
simptomele deficitului de aminoacizi (dup Dabrowski, 1 986)
Tabe/u/ 3 1 2

Necesar
(% din
dieta
uscat)

Temperatura
aei

Met.
Cys.

0,65
0,30

1 4,0

27

Met.
Cys.

0,50
2,00

1 ,6 - 5,45

Try.

0,63

9,0

14

Try.

0,25

1 5 ,0

Lys.
Arg.
Lys
Lys
Arg.
Met.

2,9
2,3
2,0-3,9
1 .3
1 ,7
0,5

9,4

His

0,7 1

Greutatea
iniial a
petelui

Aminoacidul

1 ,5 - 8,8

( c)

Simptomele
deficitului i timpul

Autor( ii)

Cataracte
( 1 2 sptmni)

Rumsey et a l . ,
1 983

Cataracte,
mrit

Wa1ton
1 982

ficat
(12

et

al.,

sptmni)

1,1
300 - 390
1 2,4 1 5,4
8,85

Erodarea nottoarei
codale (4 sptmni)
; scolioz
( 1 0 sptmni)

and
Poston
Rumsey, 1 983

Scol ioz i lordoz


(1 2 sptmni)

Walton
1 984

Mortalitate, erodarea
nnottoarei codale

Etola, 1 983

9,4- 1 5,0

et

a l .,

Barash, 1 984
Kim and Kayes,
1 983

8,3

proteinelor n ener gogenez, sur plusul fiind uneor i tr ansfor mat n gr simi i
depozitat (Wiirtzel, 1 974).
Din punct de veder e calitativ, pentru a se r ealiza un r apor t optim
ntre aminoacizii eseniali, este necesar ca mcar 50% din pr oteina total a
furajelor s provin din fin de pete, care este un aliment cu valoar e
biologic r idicat (digestibilitate 95%) .
Necesar ul de pr otein pentr u un spor de 1 kg pete este cupr ins, la
pstr v, ntr e 500 i 600 gr ame, iar pentr u un spor de 1 kg pr otein de pete,
ntre 3000 i 3 500 graame, de unde rezult c aceast specie r eine n
organism cir ca 1 13 din pr oteina inger at, ceea ce explic necesar ul r idicat de
protein al pstr vului, n compar aie cu alte specii de
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Necesarulfiziologic de principii alimentare al salmonidelor i al ciprinidelor

43

animale, la car e nivelul r eteniei de protein este de pn la 60% (Cowey,


1 978) Dup Dabrowski ( 1 986), din totalul de protein ingerat de pstr v,
necesarul pentr u ntr einere var iaz ntre 5% i 20% din cel pentr u cr eter ea
maxim, cu o puternic tendin de cr eter e odat cu descr eter ea
dimensiunii petilor .
Necesarul estimat de protein n hrana unor specii de peti
Tabelul 3.1.3

Nivelul proteinei br ute


n diet, pentr u cr eterea
optim (g/kg)
400 - 600

Specia
Pstr vul cur cubeu
( Onchorhynchus
mykiss)

400 (350 - 5 50)


380
350

Crapul de cultur
(Cyprinus carpio L.)
Crapul
erbivor
(Ctenophangodon
idei/a Val.)

4 1 0 - 430

Autor(ii)
Satia, 1 974 ; Zeitoun
et al., 1 976 ;
Tiews et al., 1 976 '
Cowey, 1 979
Steffens et al., 1 979
Ogino and Saito, 1 970
Steffens et al. , 1 979
Dabrowski, 1 977

Necesarul de proteinll al petilor, n funcie de specie, greutatea individual


i temperatura apei (dupa Dabrowski, 1 986)
Tabelul 3.1
.4

Specia

Greutate
(g)

Cyprinus
carpio L.

4,32

Nivelul
optim de
proteinll
(%)
4 1 ,5

6,20

45,0

3 ,50

Salmo
gairdneri
Rich.

Rata de
cretere
zilnic
( %/zi )
3,3

Temperatura apei

Sursa de
proteinll

Autorul

23

Cazeina

1 ,6

9 - 1 2,5

45,0

2,9

1 6-27

5,80

40,0

1 ,94

1 3 ,5

Cazeina
gelatina
Faina de
pete
Faina de
pete

TAKEUCHI
et al., 1 979
ZEITOUN et al.
1 973
SATIA, 1 974

0,50

40,0

2,30

1 4,9- 1 5,5

oc

Fina de
pete

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

GULDBRANSEN et UTNE,
1 977
CHO et al. 1 976

44

Creterea petilor in sistem intensiv

Wiirtzel ( 1 974) a obinut o cretere zilnic a puietului de pstrv de


3 ,4 - 4,0 grame, cu un coeficient de valorificare a proteinelor de 30%, n
condiiile utilizrii unor diete bogate n energie i srace n celuloz, al cror
coninut de protein brut varia ntre 44% i 46%, din care 40 - 42%
reprezenta protein de origine animal i 4 - 6% protein vegetal (produse
reziduale de morrit).
Pstrvul nu valorific optim proteina de origine vegetal, att
datorit concentraiilor ridicate de glucide din materialele vegetale, care
reduc eficiena enzimelor proteolitice, ct i datorit prezenei pereilor
celulari celulozici nedigerabili, unei structuri moleculare specifice,
insuficienei numrului de aminoacizi i consumului crescut de energie
necesar transformrilor i dezaminrilor, precum i eliminarea produilor
catabolici rezultai (Wiirtzel, 1 974).
Randamentul de utilizare proteic este determinat att de msura n
care este asigurat necesarul cantitativ i calitativ al aminoacizilor eseniali
(tabelele 3 . 1 .5 i 3 . 1 .6), ct i de capacitatea echipamentului enzimatic al
petelui de a digera hrana consumat (Wilson and Halver, 1 986).
Necesarul de aminoacizi al alevinilor de salmonide (% din dieta uscatll)
(dupll Dabrowski, 1 986)
Tabe/u/ 3 1 5
.

Aminoacidul
Arginin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysina

%
1 ,70 - 2,30
0,7 1
0,72
1 ,44
1 ,30 - 2,90

Aminoacidul
Fenilalanin (cu exces
de tirozin )
Treonina
Triptofan
V alin
Metionin ( cu exces
de cystin )

%
1 ,70
0,90
0,25 - 0,63
0,78
0,50

Pentru puietul de pstrv, hrnirea alternativ cu alimente proaspete


de mare valoare nutritiv (ficat de vit sau de porc, splin de vit, snge de
abator, creier, rinichi, inim, la care se adaug drojdie de bere alimentar, n
concentraie de 2 - 5%) i concentrate uscate, administrate sub form de
fin cu particule de diferite dimensiuni, determin o cretere i o
supravieuire mai bune. Kitamikado et al., 1 965, au artat c proteinele
proaspete (pete i viscere de pete) sunt digerate de pstrvul curcubeu n
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

45

Necesarulfiziologic de principii alimentare al salmonidelor i al ciprinidelor

pr opor ie de 91 - 97%, n timp ce pr oteinele uscate numai n pr opor ie de


80%.
Cr apul i alte cipr inide, omnivor e sau er bivor e, necesit nivelur i de
pr otein mai r eduse n diet, cupr inse ntr e 30% i 38% ; pentr u puietul de
cr ap, concentr aia optim de pr otein este de circa 40%, fiind compar abil cu
nivelul pr oteinelor din hr ana pstr vului ( tabelul 3 . 1 .4.)
Rapor tul pr oteic (substane nutr itive azotate 1 substane nutr itive
neazotate) se modific n cur sul dezvoltr ii ontogenetice a cr apului. Astfel,
pentr u puiet acest r apor t este cupr ins ntr e 1 0,4 i 1 0,5, pentr u cr apul de
dou ver i este de 1 5, pentru cr apul de 3 ver i este de 1 8, iar pentr u
repr oductor i n per ioada de r epr oducer e poate ajunge pn la 1
1 ; n
timpul ver ii, cnd temper atur ile r idicate favor izeaz o alimentaie intensiv,
r aportul pr oteic este de 1 2,5, iar n timpul pr imver ii i toamnei, n
condiiile unor valor i mai sczute ale temper atur ii apei, este de 1 5 (Pojoga,
1 977 ; Pojoga et Negr iu, 1 988).
Necesarul de aminoacizi eseniali (% din proteina brut i n glkg furaj) al crapului
de cultur i al pstrvului curcubeu (dup Cowey, 1 979 i Friesecke, 1 984)
Tabelul 3 1 6
.

Aminoacidul
Lysin
Metionin
Ar ginin
Tr iptofan
Tr eonin
Histidin
Izoleucin
Leucin
Valin
F enilalanin

% din pr oteina brut


Pstr v
Cr ap
5,6
5,7
3,1
1 ,5
4,3
6,0
0,5
0,8
2,2
3,9
2, 1
1 ,7
2,5
2,5
3,9
3,3
3,2
3,6
5,1
2,6

g/k.g fur aj
Pstr v
Cr ap
22,0
23,0
7,0
1 2,0
27,0
1 6,0
3,0
2,0
1 0,0
1 5,0
8,0
8,0
1 1,O
9,0
1 3 ,0
1 7,0
1 4,0
14,0
23,0
25,0

O r eflectar e a celor ar tate mai sus este evideniat n fig. 3 . 1 . , car e


pr ezint necesar ul de pr otein la alevinii de novac, pe msur a cr eter ii
dimensiunilor individuale (dup Dabr owski, 1 986).
Spr e deosebir e de pstr v, cr apul valor ific eficient pr oteina de
or igine vegetal i dietele cu coninutur i mai r eduse de pr otein, dar bogate
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

46

Creterea petilor in sistem intensiv

glucide, n condiiile n care hrana vegetal este completat cu aminoacizii


deficitari (lysin) i premixuri vitaminice.
In general, la crap necesarul de protein pentru un spor de 1 kg peste
este de 400 - 600 grame, iar pentru un spor de 1 kg protein de pete este de
3 500 - 4500 grame, coeficientul de eficacitate proteic fiind de 1 ,2 - 2,2
(Steffens et al., 1 979 - tabelul 3 . 1 .8).
Referitor la calitatea proteinelor din dietele petilor, pentru a se
realiza un raport optim ntre aminoacizii eseniali, este necesar ca cel puin
50% din proteina total s provin din fin de pete - aliment cu o valoare
biologic ridicat. Procurarea finii de pete ns, este mai dificil i, n
aceste condiii, s-a ncercat substituirea unei pri din aceasta, cu fin de
soia. In acest sens au foat efectuate teste pe diferite specii de peti (Cowey et
al., 1 97 1 ; Andrews and Paage, 1 974 ; Cho et al., 1 974 ; Fowler and Banks,
1 976 ; Dabrowski and Kozak, 1 979 ; Jackson et al., 1 982 ; Murai et al., 1 982
; Viola et al., 1 982 ; Shiau et al., 1 988 ; Mohsen and Lovell, 1 990).
Rezultatele testelor indic diferene considerabile n privina abilitii
diferitelor specii de peti de a utiliza proteina din soia ; a fost evideniat o
ncetinire a creterii petilor, atribuit deficitului de metionin, o
digestibilitate redus datorat prezenei n fina de soia a unui inhibitor al
n

0.,4 .

--
W

M4
.D
--

Nw.ltl prote lor il!

dlfl" c '% t

Fig. 3 . 1 . Schimbri ontogenetice n necesarul de protein al speciei


Ctenopharyngodon idei/a Val. (dup Dabrowski, 1 986
http://www.cimec.ro
/ http://www.neamt.ro/cmj

47

Necesarulfiziologic de principii alim entare al salmonidelor i al ciprinidelor

tripsinei, precum i str ucturii teriare a proteinelor din fina de soia.


Cu toate inconvenientele artate, rotul de soia, altur i de fina de
pete i de fina de carne, constituie unui din ingredientele de baz ale
reetelor de fur aje combinate utilizate pentru creterea petilor n sistem
intensiv.
Valori privind digestibilitatea proteinelor i necesitile plastice de protein
la pstrav i la crap (dupa Steffens, 1 979)
Specificaie
Digestibilitate

Necesitlii
plastice

Plastic ( % )
Energetic ( cal/g )
Necesar de proteina
pentru un spor de 1 kg
pete
Necesar de proteina
pentru un spor de 1 kg
proteinli pete
Coeficient de eficacitate
proteic

Specia :

Tabelul 3. 1 . 8

Crap
87 - 95
3,90

Pstrv
90
3,90

400 - 600

500 - 600

3 .500 - 4.500

3 .000 - 3 .500

1 ,2 - 2,2

1 ,0 - 1 ,9

3.2. Lipidele

Lipidele sunt substane nutritive de cea mai mare valoare caloric


(9,3 cal/g), reprezentnd sur se semnificative de energie pentru organismele
vii. Au rol plastic, participnd la formarea membranelor celulare, contribuie
n mare msur la reglar ea permeabilitii celulare, iau par te la transpor tul n
organism a unor substane liposolubile (vitaminele A,D,E,K i lipoizii de
tipul lecitinelor).
Din punct de vedere chimic, lipidele sunt combinaii ale glicerinei cu
acizii grai satur ai sau nesatur ai. Unii acizi grai nesaturai din constitiuia
grsimilor sunt eseniali pentru metabolismul celular normal, lipsa sau
carenta acestora determinnd reducerea ratei de cretere a animalelor,
slbirea rezistenei organismului la aciunea factorilor de mediu, creterea
indicelui de mortalitate, acumular ea lipidelor n ficat, reducerea coninutului
de lipide i creterea cantitii de ap n corp ; asemenea efecte sunt datorate
lipsei sau car enei de acid linoleic n hr ana ver tebratelor mar i i de acid
linolenic n dietele petilor (Lee et al., 1 967 ; Castell et al., 1 972 ; Castell,
1 979 ; Watanabe et al., 1 974 ; Takeuchi et al., 1 979).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

4S

Creterea petilor in sistem intensiv

Acizii linolenic i ar ahidonic, n cantiti foar te mici, au r ol de


vitamina F, iar petii i pot gsi n hr ana natural. La pstrv, simptomele
deficienei de acid linolenic se manifest prin reducerea creter ii, mortaliti
ridicate, er oziunea ar ipioar elor , ficat gr as umflat, coninut cr escut de ap n
esutul muscular ; toate aceste simptome nu apar dac hr ana conine acid
linolenic n pr oporie de 0,5 - 1 % (Castell et al. , 1 972).
Simptome asemntoare cu cele de la pstrv au fost puse n eviden
i la crapul de cultur, n deficiena de acid linolenic (Csengeri et al., 1 978)
sau n deficiena combinat de acid linolenic i acid linoleic (Watanabe et al.,
1 975 ; Takeuchi and Watanabe, 1 977).
Yu and Sinnhuber ( 1 975) - citai de Csengeri et al.(1 978), au r apor tat
c pstrvul a cr ui hr an a coninut 1 % acid linolenic, fr acid linoleic, a
nregistr at un spor de cretere de 2,5 ori mai mare dect cel n a crui hr an,
pe lng acidul linolenic ( 1 %), a fost introdus i acid linoleic, n proporie de
5%, dispropor ia dintr e cei doi acizi avnd, probabil, un efect nefavor abil
asupra metabolismului lipidelor - de unde r ezult necesitatea ca dietele s
conin acizi gr ai eseniali n pr opor ii i n cantiti optime.
Exist i alte date care atest c adugar ea unor acizi gr ai n hr an a
contr ibuit la acceler ar ea cr eter ii i a r edus cantitatea de protein necesar
pentru producerea unei uniti de gr eutate corporal (Steffens and Albrecht,
1 973 - citai de Csenger i et al., 1 979).
Cercetr ile asupr a acizilor grai eseniali au demonstrat c cer inele
petilor n asemenea acizi pot fi difer ite, n funcie de specie, de vr st etc.
(Castell et al., 1 972 ; Watanabe, 1 975), iar semnele caracteristice
deficienelor de acizi gr ai apar mai devr eme sau mai tr ziu. Astfel, de
exemplu, alevinii de pstr v cur cubeu n greutate de 0,9 - 1 ,3 g r spund la
dietele deficitare n acizi grai n interval de 2 - 3 sptmni, pr intr-o scder e
a creter ii i prin mor taliti (Takeuchi and Watanabe, 1 976), n timp ce la
crapul hr nit cu diete deficitare n acizi grai creterea este stopat dup 1 8
sptmni.
Takeuchi and Watanabe ( 1 979) au r apor tat c un exces de acizi gr ai
eseniali polinesatur ai, de peste 4% , n dietele pstr vului cur cubeu cu
gr eutatea cor por al de 1 gr am, a avut efecte negative asupr a cr eterii.
In legtur cu influena lipidelor din furaje asupr a nivelului lipidelor
corpor ale la peti s-au fcut numer oase cercetr i. Westman et al. ( 1 969),
hr nind compar ativ unele loturi de pstrv cur cubeu cu 9 diete comerciale,
difer ite din punct de vedere al coninutului lor n grsimi totale, au pus n
eviden o r elaie dir ect ntr e concentr aia grsimilor din hr an i cea din
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Necesarulfiziologic de principii alimentare al salmonidelor i al ciprinidelor

49

cor pul petilor . Ogino et al. ( 1 976) au semnalat existena unei cor elaii
dir ecte ntr e car bohidraii din hr an i lipidele cor pului la cr apul de cultur
i, de asemenea, ntr e gr simile din hr ana pstr vului curcubeu i nivelul
acestor a n cor pul petilor . Phyllips et al. ( 1 969), pr ecum i Poston ( 1 969), au
stabilit c substituir ea izocalor ic a pr oteinelor din dietele pentr u pstr v, cu
gr simi, determin o cr eter e a nivelului gr similor cor porale, iar Huisman
( 1 976) a gsit c gr simile corpor ale depozitate n cor pul pstr vului
cur cubeu cr esc odat cu cr eterea ener giei dietei ; concomitent, ar e loc o
descr eter e a nivelului proteinelor cor por ale i a coninutului de cenu.
O r eflectar e a modului n care r aportul dintre substanele cu r ol
ener getic i cele cu r ol plastic, din hran, influeneaz coninutul de gr simi
din cor pul petilor este pr ezentat n tabelul 3 .2. 1 (Pojoga et Negr iu, 1 988).
Lipidele utilizate n ener gogenez, la cr ap i la pstr v, tr ebuie s
aib o caten scur t i un punct de topir e sczut. Nu se tie dac lipidele de
or igine animal sunt mai valor oase dect cele de or igine vegetal, dar n
amestec dau r ezultate bune ; sunt pr efer abile lipidele uor asimilabile
(uleiur i, gr simi satur ate i nesatur ate simple) care s conin cel puin 1 ,5%
acizi gr ai eseniali, de tipul linolenic i linoleic.
Cantitatea de grsimi depusa de crap, n raport de felul alimentelor
Tabelu/ 3 2 1

Felul alimentelor
Hr an natur al
Lupin
Por umb + fin de carne
Por umb + lupin

Rapor tul nutr itiv


1 : 0,40
1 1 ,45
1 : 2,50
1 : 3,10

Gr simi depuse
2,67
6,82
8,34
ll, 12

De mare impor tan este pr ospeimea gr similor utilizate n hrana


petilor , ntr uct gr simile r ncede sunt foar te toxice ; ele conin per oxizi,
formai n urma oxidr ii acizilor gr ai, car e distr ug vitameinele A, B, C, D i
acidul pantotenic. De aceea, pentr u pr evenir ea rncezir ii, se intr oduc n
fur aje substane antioxidante.
Intr e punctul de topir e a lipidelor i digestibilitatea lor exist, apar ent,
o relaie linear , att la cr ap, ct i la pstr v (Dabrowski, 1 986).
Digestibilitatea mater iilor gr ase depinde de natur a acestor a ; uleiur ile
de pete sunt, n special, bine absor bite, avnd un coeficient de utilizar e
digestiv apar ent de 8 5 - 96% (Cho and Slinger, 1 979). Digestibilitatea
gr similor descr ete cnd punctul lor de topir e cr ete (Austr eng et al., 1 980)
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

50

Creterea petilor i n sistem intensiv

O amelior ar e a digestibilitii, legat de creter ea temperatur ii apei, a


fo st raportat la pstrv (Ather ton and Aitken, 1 970 - citai de Bergot, 1 98 1 ).
Dup Windell et al.(l 978), digestibilitatea lipidelor este funcie i de
mrimea petelui, fiind, de exemplu, mai mic la puietul de pstr v (20 g),
dect la pstrvul cu greutatea cor poral de 200 grame.
Necesar ul de gr simi totale, att la crap ct i la pstrv, este de 5 &% (Leitr itz, 1 969), valorile limit maxime fiind cuprinse ntr e 1 5% i 20%
(Steffens et a., 1 979)
Nivelul optim i limita maxim a grsimilor pentru crapul de cultur i pentru
pstrvul curcubeu (dup Leitritz, 1 969 i Steffens et al., 1 979)
Tabe/u/ 3 2 2
.

Specificaie
Nivele optime i limite maxime Optim
Maxim
la 1 kg fur aj combinat ( % )
Plastic
Digestibilitate :
Ener gie

Specia :
Crap
8
5
1 5 - 20
75 - 80 %
8,00 cal/g

Pstrv
5 - 8
1 5 - 20
85 %
8,00 cal/g

In condiiile n care nivelul proteinelor din furaj este ridicat, valor i ale
grsimilor de 1 5 - 20% determin cr eterea cantitilor de gr simi cor porale,
precum i mor talitate n mas, dator at degener escenei grase a ficatului.
Totui, dac hr ana este pr otejat mpotr iva oxidrii, nivele r idicate de lipide
( 1 5 %) nu sunt dunptoar e (Phillips, 1 969), ele permind chiar o reducer e la
minimum a necesarului de protein
La cr ap, niveluri ale grsimilor de 3 - 4% n fur aje pot fi consider ate
reduse ; la alevinii de pstr v curcubeu, n schimb, a fost raportat obinerea
celor mai bune rezultate sub aspectul cr eterii i supravieuirii la un nivel al
lipidelor n hr an de numai 3%, n condiiile n care coninutul de protein a
fost de 45,9% (Dabr owski, 1 986).
Spre deosebir e de pstr v, la cr ap s-a evideniat o toler an mai mar e
fa de lipidele alimentar e. Pe timpul iernii, supr avieuirea puietului este mult
influenat de caracter isticile calitative ale lipidelor din hr an. Crapul de o
var sintetizeaz acizii grai satur ai, dar acizii grai nesaturai necesar i
pentru iernat tr ebuie s-i pr imeasc din hr an.
In cantiti optime n hran grsimile sunt folositoar e nu numai
datorit r olului lor biocatalitic, ener getic i ter moreglator , ci i pentr u faptul
c pot economisi pr oteinele, mr ind n acelai timp i gr adul de
digestibilitate al acestor a.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Necesarulfiziologic de principii alimentare al salmonidelor i al ciprinidelor

51

3.3. Glucidele

Glucidele ndeplinesc n organismul animal un rol preponderent


energetic (4, 1 cal/g). Ele constituie substratul metabolic pe seama cruia se
elibereaz rapid energia chimic potenial coninut n molecula lor. Fiind
substane ternare, glucidele se degradeaz uor, din arderea lor total
rezultnd doar C02 i H20, fr produi intermediari, ca n cazul proteinelor.
Dup complexitatea moleculelor, glucidele cuprind zaharuri simple
(monozaharide : glucoza, fr uctoza, galactoza), dizaharide (zaharoz, maltoz,
Iactoz) i polizaharide (amidon, celuloz i glicogen).
In condiii de abunden constant n hran, glucidele pot fi folosite
ca rezerve, depuse n ficat i n muchi sub form de glicogen, i pot fi
mobilizate, apoi, pentr u a asigura acoperirea nevoilor energetice ale
organismului, n inaniie sau cnd nivelul energetic al dietelor este sub
valorile optime. Deficitul de glucide, dac este nsoit i de un deficit de
lipide, face ca arderile s se produc pe seama proteinelor din hr an, cu
afectarea rentabilitii economice de utilizare a furajelor, proteina constituind
componenta cea mai scump a acestora.
In ficat, glucidele mai pot lua natere pe seama acizilor grai i a
proteinelor din hr an (gluconeogenez), dup cum ele pot participa, la rndul
lor, la sinteza acizilor grai, cnd sunt n exces.
La peti digestibilitatea glucidelor este foarte variat, fiind
dependent de natura i complexitatea acestora (Singh and Nose, 1 967 ;
Palmer and Ryman, 1 972) ; . zahar urile simple sunt digerate aproape n
ntregime (99% glucoza ; 92% maltoza), dizaharidele n proporie mai mic
(73% zaharoza ; 60% lactoza), iar polizaharidele sunt digerate foar te puin
(38 - 57% amidonul) sau deloc (celuloza).
Este de subliniat faptul c ciprinidele constituie o excepie n privina
digestibilitii celulozei, n sensul c crapul de cultur diger celuloza brut
din porumb n proporie de 1 8 - 20%, iar pe aceea din lupin n propor ie de
84 - 90% (Phillips, 1 969).
Digestibilitatea glucidelor la crapul de cultur i la pstrvul
cur cubeu este prezentat n tabelul 3 .3 . 1 ., mpreun cu nivelur ile optime i
limitele maxime ale acestora pentr u speciile menionate. La crap, n
concentraie de peste 20% n furaje, digestibilitatea glucidelor este cuprins
ntre 47% i 60%. Dac nivelul acestora depete 30% din furaj , calitatea
furajului se nrutete valoric. Totui, n prezena unor cantiti suficiente
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

52

Creterea petilor n sistem intensiv

Nivelurile optime i limitele maxime ale glucidelor n furajele pentru


crap i pentru pastrav, i digestibilitatea glucidelor la aceste specii de
peti (dupa Steffens et al., 1 979)
Tabelu/ 3 3 1
.

Specificaie
Nivele optime l limite
maxime pentru 1 kg furaj
combinat i%J
Digestibilitate

Optim
Maxim
Plastic (%)
Energie ( cal/g )

Specia :
Crap
Pstrv
40
30
60
(amidon)
47 - 60
1 ,6

40 (20-60)
1 ,6

de aminoacizi i vitamine n furaje, crapul valorific i concentraii de


glucide reprezentnd 40 - 60% din furaj (Battes et al ., 1 976 - 1 990).
Limitele optime pentru crap sunt cuprinse ntre 25% i 45%, cu
precizarea c nivelul amidonului nu trebuie s depeasc 30% din totalul
glucidelor.
Este de remarcat faptul c echipamentul enzimatic al ciprinidelor este
adaptat pentru hrana bogat n carbohidrai.
Pstrvul utilizeaz, de regul, slab glucidele, datorit faptului c
tractul digestiv al acestuia este scurt i timpul de retenie este redus (Yone,
1 979 ; Refstie and Austreng, 1 98 1 ), precum i datorit activitii mai reduse
a enzimelor de digestie a zaharurilor la aceast specie. Din aceast cauz,
este foarte important pentru a asigura o cretere i o dezvoltare normale s se
realizeze raporturi optime ntre proteinele i carbohidraii din diete, La nivele
inadecvate, proteina din furaje poate fi utilizat ca surs de energie (Cowey
and Sargent, 1 979 ; Cowey, 1 980 ; Cho and Kaushik, 1 990 ; Kim et al.,
1 99 1 ) i, n consecin, puin protein poate fi reinut n corpul petilor. Pe
de alt parte, o excesiv cretere a energiei la niveluri moderate de protein
poate duce la depozitarea grsimilor (Lee and Putnam, 1 973 ; Jauncey and
Ross, 1 982 ; NRC, 1 983). La un nivel energetic adecvat, proteina din diet
poate fi folosit ntr-un mod economic pentru cretere (Garling and Wilson,
1 976 ; Toshima et al., 1 985 ; El-Sayed, 1 987).
Dup unii autori (Phillips et al., 1 948 - citai de Misil, 1 990),
coninuturile de glucide mai mari de 1 2% din diet favorizeaz apariia unor
disfuncii hepatice i ridic indicele de mortalitate la pstrv. Realizarea unor
furaje pentru pstrv cu un nivel de glucide de circa 27% i testarea acestora,
comparativ cu hrana natural (deeuri proaspete de abator), a demonstrat ns
c, n condiiile n care este asigurat necesarul de vitamine i aminoacizi
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Neces arulfiziologic de principii alimentare al s a/monide/or i al ciprinide/or

53

eseniali, nivelurile de glucide de pn la 30% nu afecteaz starea general a


petilor (Battes et al., 1 982).
Dei glucidele pot avea un rol de economisire a proteinelor,
administrarea de amidon n exces produce o reducere a digestibilitii
proteinelor, ceea ce presupune o tratare termic prealabil a acestuia. Au fost
raportate rezultate pozitive la pstrvul hrnit cu diete coninnd ntre 1 5% i
30% amidon din porumb extrudat (Forneris et al., 1 986 - citai de Misil,
1 990).
Prezena celulozei n furaje nlesnete motricitatea intestinal la peti,
dar n cantiti care depesc 5 - 7% din furaj aceasta nrutete absorbia
proteinelor.
Este de menionat faptul c utilizarea tufurilor vulcanice ca
ingrediente n furaje are ca efect i o mai bun valorificare a glucidelor de
ctre peti (Battes et al., 1 98 1 ).
3.4. Vitaminele

Vitaminele sunt substane absolut indispensabile pentru desfurarea


normal a proceselor fiziologice la animale i, n consecin, orice abatere de
la limitele normale n organism atrage dup sine tulburri cunoscute sub
numele de vitaminoze (avitaminoze, provocate de lipsa vitaminelor;
hipervitaminoze, cauzate de cantitile prea mari de vitamine;
hipovitaminoze, determinate de insuficiena vitaminelor n hran).
In practica creterii animalelor, cazurile de hipovitaminoz sunt
ntlnite destul de frecvent ( Zbav, l 969 ), ele influennd nefavorabil
creterea, starea de sntate, funcia de reproducie i producie animal.
Carenta de vitamine se manifest prin simptome foarte variate, unele
dintre aceste simptome fiind caracteristice unei anumite vitamine, altele fiind
caracteristice carenei mai multor vitamine.
Este de subliniat faptul c hipervitaminozele nu pot fi corectate
numai prin administrare de vitamine, ci prin realizarea unor diete echilibrate
din punct de vedere al tuturor principiilor nutritive. Felul hranei administrate,
dar mai ales natura i proporiile componentelor energetice ale raiei,
influeneaz mult asupra mrimii nevoilor de vitamine.
Unele vitamine sunt elaborate n organism, plecnd de la substane
mai mult sau mai puin complexe, n timp ce altele nu pot fi sintetizate de
organismul animal. La peti, n comparaie cu cele mai multe mamifere i
psri, tractul gastrointestinal nu conine o surs bogat n microorganisme.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

54

Creterea petilor in sistem intensiv

Necesarul minim de vitamine pentru salmonide i pentru ciprinide


( per kg diet )
Tabe/u/ 3 4 1
.

Grupa

Liposolubile

Hidrosolubile

Vitamina
A
( I.U. )
D
( I.U. )
E
( I.U. )
K
( I. U . )
Acid ascorbic
( mg )
( mg )
Thiamin
( mg )
Riboflavin
Piridoxin
( mg )
Ac. Pantotenic ( mg )
Biotin
( mg )
( mg )
Niacin
( mg )
812
( mg )
Acid folie
Cholin
( mg )
Inositol
( mg )

Pstrv
2500
2400
30
10
1 00
10
20
10
40
1
1 50
0,02
5
3000
400

Crap
1 0000
300
30 - 50
3
2
7
6
50
1
30

4000
440

Intre vitamine exist fie raporturi de sinergism, fie raporturi de


antagonism; sinergismul i antagonismul dintre vitamine nu depind de una
dintre acestea, ci de proporia existent ntre diferitele vitamine. Din aceast
cauz, pentru ca aciunea vitaminelor s poat fi dirijat cu folos n creterea
animalelor, este necesar s se cunoasc cerinele diferitelor specii i categorii
de vrst n aceste substane, precum i posibilitile de asigurare a lor.
Cercetrile efectuate de numeroi autori au stabilit, la peti, att
necesarul de vitamine, pe specii i pe vrste, ct i semnele majore ale
carenelor vitamince. O sintez a datelor, din acest punct de vedere, ce
privete speciile de ciprinide i de salmonide, n cretera dirijat, este
prezentat n tabele 3 .4. 1 .- 3 .4.3. i a fost realizat dup Halver ( 1 978),
Steffens et al. ( 1 979), Poston ( 1 985), Dabrowski ( 1 986).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Necesarulfiziologic de principii alimentare al salmonidelor i al ciprinidelor

55

Semnele majore ale deficitului de vitamine la salmonide i la ciprinide


Tabelul 3. 4 2.
.

Vitamina
o
A

D
E

K
Thiamina

Riboflavina

Piridoxin

Bl2

Cholina
Acid
pantotenic

Pstrv
1
Incetinirea creterii, exoftalmie,
degenerarea retinei, edeme,ascite,
depigmentaie.
dereglarea
Cretere
slab,
homeostaziei
calciu lui,
tetania
muchilor scheletici albi.
Cretere i supravieuire reduse,
anemie,eritrocite de mrimi
variabile,
eritrocite
fragile,
fragmente de eritrocite, ascite,
distrofii musculare, peroxidarea
lipidelor, creterea coninutului de
ap n corp, depigmentaie.
Prelungirea timpului de coagulare a
sngelui, anemie, hematocrit redus.
Cretere slab, mortaliti, anorexie,
hiperiritabilitate, convulsii,
pierderea echilibrului, activitate
sczut a transchetolazei n eritrocite
i n rinichi.
Cretere slab, anorexie, cataract,
reducerea activitii glutation
reductazei din eritrocite, pigmentaie
ntunecat.
Cretere slab,mortaliti, anorexie,
convulsii eliptiforme,
hiperiritabilitate, inot spiralat,
respiraie rapid i
intretiat,rsucirea aripioarelor.
Anemie, eritrocite mici,fragmentate.
Cretere slab, ficat gras.
Anorexie, cretere slab, anemie,
atrofierea
ridicate,
mortaliti
celulelor acinoase pancreatice.

Crap
2
Depigmentaie, exoftalmie,
rsucirea operculelor, hemoragii ale
aripioarelor i pielii.

Cretere slab, exoftalmie,


distrofie muscular,
degenerarea pancreasului.

Congestia aripioarelor, nervozitate,


depigmentaie, hemoragii subcutanate

Anorexie, mortaliti, hemoragia


muchiului inimii.

Deranjamente nervoase, piele


rugoas, hemoragii, edeme, scderea
activitii transferazelor hepatopancratice.

Cretere slab, ficat gras.


Anorexie, cretere slab, anemie,
letargie, exoftalmie.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

56

Creterea petilor n sistem intensiv

o
Biotina

Niacin

Acid
folie

Inozitol

1
Cretere slab i o slabli conversie a
hranei,
degenerarea
lamelelor
branhiale, leziuni ale pielii, alterarea
sintezei acizilor grai, infiltrarea
lipidelor in ficat.
Cretere slab i o slab conversie a
hranei, anorexie, leziuni ale pielii i
aripioarelor, leziunea colonului,
anemie, fotosensibilitate.
Cretere slab, anorexie, anemie,
branhii palide, eritrocite mari,
fragmentate.
Anorexie, reducerea creterii,
lordozli, scolioz, letargie,
exoftalmie hemoragic, ascit,
anemie.
Anorexie cretere slab, i o slab
conversie a hranei, reducerea
activitii colinesterazei, reducerea
activitii transaminazelor, creterea
lipidelor neutre, a colesterolului i a
trigliceridelor in ficat.

Continuare tabelul 3 . 4. 2.

2
Cretere slab, creterea
numrului de celule
mucoase dermale.

Cretere slaba

Cretere slaba

Leziuni ale pielii.

Simptomele deficienei de vitamine la salmonide i la ciprinide, funcie de dimensiunile


individuale ale petilor i de temperatura apei.

Tabelul 3 4. 3.

Vitamina

o
Riboflavin

Greutate
pete (g )
1

Simptomele deficienei

Autor (ii)

( oc)

2
3
Pstrv curcubeu i alte salmonide :
1 1 ,2
8,3
Opacifierea corneei
1 0- 1 5
Reducerea creterii, letargie,
1 ,7-2,0
eroziunea aripioarelor

2,0

B iotina

Temperatura apei

15

Annorexie
degenerarea
i
branhiilor.
9
Inot anormal
2,2
Reducerea ratei de cretere,
15
28,0
reducerea activitaii piruvat
carboxilezei n ficat.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

4
HUGHES et
al., I 98 1
WOODWA

RO,

1 985 .
CASTELDI
et
NE
al., l 978
POSTTON, l
976 ..
WALTON et

Neces arulfiziologic de principii alimentare al salmonidelor i al ciprinidelor

51

Continuare tabelul 3 . 4 3.
.

o
Tocoferol

6- 1 2

1
0, 1

2
14

3
Mortalitai

78-97

15

6,7

15

0,3

15

0, 1 5

Mortaliti, reducerea ratei de


cretere.
Degenerarea retinei

5,90
50

14
1 4- 1 6

146

10

Piridoxina
0,25

Acid
pantotenic

creteri i,distrofie

mortalitailor,
Creterea
reducerea creterii.
Anorexie,
letargie,scolioza,
reducerea creterii.
Anorexie, letargie, scolioz,
reducerea creterii.
Deformarea cartilagiilor

0,25

0,2
A

Reducerea
musculara.

Nu au fost semnalate

1 ,3
Inozitol

0,25

Crap de cultura i alte ciprinide :


2,8
Riboflavina
4-8
Tocoferol
30

Patarea corneei
Descretera activitii GOT i
G PT n ficat.
Descretera activitii GPT n
muchi, leziuni microscopice n
organe.
Creterea
mortalitailor,reducerea
creterii.
Cretera
mortalitailor,
reducerea creterii.

al., 1 984.CO
WEY et
al., 1 98 1 .
4
POSTON et
al., 1 976.
HILTON et
al. 1 980
KITAMURA
et al., 1 967
HILTON et
al. 1 977.
HILTON et
al. 1 978.
HALVER et
al.,l969.
KITAMURA,
et
al., 1 967.
POSTON et
al . , 1 977.
JURE, 1 98 1 .
SMITH
al., 1 974.

et

KITAMURA
et al.,l967.
KITAMURA
et al., 1 967.

Hemoragii

OGINO, 1 967.

Distrofii musculare

WATANABE
et al., 1 973.
WATANABE
et al. , 1 973.

Reducerea creterii, coninut


ridicat de apa n muschi.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Creterea petilor n sis tem intensiv

58

Continuare tabelul 3 4 3
.

76- 1 1 5

Pirido:xin

4-5

25

Distrofii musculare
Reducerea
mortaliti,
nervoase.

creterii,
dereglri

WATANABE
et al., 1 977.
OGINO., 1 965.

Compoziia unor premixuri ( mg 1 kg ) utilizate n creterea controlat a petilor


( dup Document technic de la CECPI nr l 2 1 1 973 )
Tabelul 3.4.4.
Premixul :
Componentele
4 - D
14
21
D-Pantotenat de calciu
1 320
1 320
1 320
Pyridoxin
1 1 00
550
1 1 00
Riboflavin
4400
3750
3750
C lorur de cholin
68000
27500
27500
N iacin
1 3750
1 3740
1 3750
220
Acid folie
220
220
Thiamin
1 650
550
1 650
Inositol
1 3750
Acid p-amino benzoic
550
11
11
Biotin
Il
0,55
0,55
0,55
8 12
275
275
Bisulfit de sodiu
275
Acid ascorbic
6600
6600
6600
Activitate vitaminic E (
550
I .U. )
6000
1 500
Activitate vitaminic 03 (
1 7600
I .U. )
35200
Activitate vitaminic A (
88000
4400
1 65000
I .U. )
550
1 7760
B.H.T.
495
Carbonat feros
48,5
Sulfat de cupru
.

3.5. Elemente minerale

Elementele minerale ndeplinesc funcii importante n procesele


fiziologice vitale din organismul animal meninerea izotome1 lichidelor
interne, pe care o regleaz cu ajutorul srurilor disociate electrolitic; reglarea
echilibrului acido-bazic n organism i meninerea pH-ului uor alcalin,
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Necesarulfiziologic de principii alimentare al salm onidelor i al ciprinidelor

59

compatibil cu viaa; reglarea schimburilor nutritive la nivelul miceliilor


coloidale; catalizarea reaciilor biochimice n organism; reglarea
metabolismului protidic; meninerea regimului hidric al organismului;
neutralizarea metaboliilor etc. (Bia i al., 1962 ; Strjescu i Teodor, 1 979 ;
Mnescu i al. , 1 982 ). Ele au, de asemenea, rol plastic, ntruct particip la
alctuirea diferitelor esuturi de susinere i a diferitelor lichide interne.
3.5.1 . Elemente minerale majore (macroelemente)

Macroelementele sunt reprezentate prin Ca, Mg, Na i K (care


formeaz ioni pozitivi) i respectiv prin P, CI i S (care formeaz ioni
negativi); ionii pozitivi sunt prepondereni n organismul animal, de unde
rezult necesitatea ca la ntocmirea reetelor de hran s se menin aceast
preponderen a macromoleculelor cu caracter bazic (Milo i
Drnceanu, 1 980 ).
Calciul i fosforul sunt cele mai importante elemente minerale
majore, ele alctuind circa 60 -70% din totalul srurilor minerale, ceea ce
poate reprezenta pn la 2% din greutatea total a organismului animal;
pentru un pH compatibil cu viaa, raportul Ca/P trebuie s fie de 1 ,3 - 2,0 : 1 .
2
Petii au capacitatea de a utiliza Ca + din ap, prin absorbie direct
prin branhii (Phillips et al., 1 95 1 ; Tomiyama et al ., 1 956 ; Ichikava et al.,
1 962 - citai de Laii, 1 979), precum i ionii de calciu din hran (Podoliak et
Holden, 1 965). Necesarul de calciu al pstrvului curcubeu, stabilit de
Rumsey, 1 977, este aproximativ 0,2% din hran.
Deficitul de calciu cauzeaz o cretere slab i o ineficient conversie
a furajelor, precum i mortaliti ridicate.
Cerinele de calciu ale petilor de ap dulce, ca i cele ale petilor
marini, sunt variabile, funcie de specie i de chimismul apei, precum i de
concentraia fosforului din hran. In dietele echilibrate, raportul Ca/P este de
2
1 (Ghittino, 1 969), respectarea acestuia conducnd la mbuntirea
asimilrii fosforului din hran.
Ct privete fosforul, cercetrile efectuate de Laii et Bishop, 1 977,
asupra salmonidelor crescute n apa de mare au evideniat faptul c
suplimentarea coninutului acestuia n hrana acestor peti amelioreaz
creterea i conduce la utilizarea eficient a furajului ; s-a observat, de
asemenea, c adugarea de fosfor n hran determin reducerea coninutului
de lipide din muchi i viscere i creterea coninutului de protein n
muchiul petelui (Mukarami, 1 970), iar deficitul de calciu i de fosfor din
hran conduce la scderea apetitului.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

(j()

Creterea petilor n sistem intensiv

Deficitul de magneziu n hrana petilor cauzeaz acestora pierderea


apetitului, creteri slabe i mortaliti ridicate (Ogino and Chion, 1 976).
Lipsa ionilor de sodiu i de clor din furaje conduce, la rndul ei, la
scderea poftei de mncare, utilizarea ineficient a furajelor i, n consecin,
la stagnarea creterii. Dup Schaperclaus, 1 962, nivelul clorurilor din hran
nu trebuie s depeasc 3% pentru pstrvul adult, iar concentraiile mai
mari de 1 % din hrana uscat produc moartea puietului de o var.
Excesul de sodiu, potasiu i clor n hran cauzeaz la peti o reducere
a ratei de cretere i o ineficient valorificare a furajelor (Zangg and Mc.
Lain, 1 969 citai de Lall, 1 979).
Pentru petii de cultur cu valoare economic, necesarul de
macroelemente, ca i cel privind unele microelemente, sunt prezentate n
tabelul 3.5 . 1 . 1 .
-

Necesarul de elemente minerale la petii de cultura


( Laii, 1 978 - din Raport PAC-CECPI/536 )
Tabelul 3 5 1 1
.

Elementul :

Grupa :

Macroelemente

Microelemente

Calciu
Fosfor anorganic
Sodiu ( clorur )
Potasiu ( fosfat )
Sodiu (fosfat )
Magnaziu ( sulfat )
Fier ( citrat )
Aluminiu ( clorur )
Cobalt ( clorur )
Zinc ( sulfat )
Mangan ( sulfat )
Iod ( KI )

g/kg furaj combinat


1 7 - 20
10 - 12
1 ,75
9,60
3 ,40
5,30
0, 1 7
0,0 1
0,00 1
0,06
0,03
0,006

3.5.2. Microelementele (oligomineralele)

Asemeni vitaminelor, oligomineralele sunt elemente active n


cantiti foarte mici, acioneaz sub form de coenzime sau ca pri
constitutive ale unor enzime, nu pot fi sintetizate de organism i produc, n
general, efecte duntoare dac sunt administrate n exces.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Necesarulfiziologic de principii alimentare al salmonidelor i al ciprinidelor

61

Asupra necesarului de microelemente n hrana petilor exist n literatura


de specialitate mai puine date. Pentru cteva dintre acestea cantitile
necesare sunt cele prezentate n tabelul 3.5. 1 . 1 .
In ceeace privete simptomele deficienei unor asemenea elemente i a
unor elemente minerale majore, o situaie a acestora este prezentat n tabelul
3 .5 . 1 .2.
Simptome ale deficienei unor elemente, n funcie de specie, greutatea individual a
petilor i temperatura apei ( dup Dabrowski , 1986 )
Tabelu/ 3. 5. 1.2
Specia
Greutate
Temp.
Simptomele
EleAutor ( ii )
menoc
deficienei
(g)
tul
Mortaliti,
0, 1
POSTON
reducerea creterii. et al. l 976
1 ,3
Se
15
Reducerea
creterii,slaba
HILTON
1 2,0
activitate a
et al., 1 980
glutation
Pstrav
peroxidazei.
curcubeu
Seleniu n ficat,
i alte
descreterea
BELL et
salmoniactivitatii glutation
al., 1 985
de, de
peroxidazei.
cultura
Spor de cretere
KNOX et
15
21, o
redus, scderea
al., 1 983
Mg
nivelului Mg din
15
30,0
oase.
Reducerea
COWEY
15
3 5,0
creterii, calcinoz
et al., 1 98 1
renal.
KNOX et
Apetit scazut.
al. l 98 1

Crap de
cultur

1 ,5

0, 1 2

Zn

5,50

Mn

Reducerea
creterii, deformari
ale corpului.
Cataracte,
reducerea creterii.
Reducerea
creterii, scurtarea
corpului.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

WATANABE
et al., l 980

SATOH et
al., 1 983
SATOH et
al., 1 983

62

Creterea petilor n sistem intensiv

Faptul c pentru cele mai multe elemente minerale nu se cunosc


cantitile optime pentru diferitele specii de peti are cauze obiective,
ntruct - n condiiile n care petii au capacitatea de a utiliza elementele
minerale aflate n stare dizolvat n mediul lor de cretere, pe de o parte, iar
pe de alt parte, nu se pot realiza reete de hran complet lipsite de unul sau
de altul dintre elemente, este greu de stabilit cu precizie influenele acestora
asupra organismului petilor.
In legtur cu unele elemente minerale majore (Ca, Mg, Na, K, Fe,
P), noi am efectuat o serie de investigaii asupra femelelor de pstrv
curcubeu, n perioada de reproducere, i asupra icrelor provenite de la aceste
femeie (Apetroaei et al. , 1 980). Astfel, plecnd de la aspectul exterior al
icrelor, am determinat concentraiile elementelor menionate, n acestea,
precum i n muchiul alb i n tubul digestiv al femelelor de la care
proveneau icrele "normale" (mari, galbene) i, respectiv, al femelelor de la
care au provenit icrele compromise din punct de vedere a posibilitilor de
reproducere (icre mici, palide, albicioase, limpezi).
-

25

- 20
- 15

:. 1 0

- ----

::::1

c
o
o

--

In
1

rn.
2

Muchi
--

n.

- -- --

r--

..

Icre

Tub digestiv

I K Na o ca D Mg Fe -

- ..

-------------

Fig. 3 .5 . 1 . 1 . Coninuturile unor elemente minerale n muchiul alb, tubul digestiv i


icre la femelele de pstrv curcubeu, n perioada de reproducere ( 1, 3 , 5
exemplare "sntoase" , de la care s-au recoltat icre mari, galbene ; 2, 4, 6 = exemplare
de la care s-au recoltat icre, palide,albicioase, limpezi )
=

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Necesarulfiziologic de principii alimentare al salmonidelor i al ciprinidelor

63

Datele obinute din analiza chimic (fig. 3 . 5 . 1 . 1 .) au scos n eviden


existena unor deosebiri, mai mult sau mai puin importante, n privina
compoziiei minerale a icrelor i organelor analizate, ntre femelele de
pstrv considerate sntoase (M) i cele cu icre necorespunztoare pentru
reproducere (P), precum i sub aspectul valorilor raporturilor dintre diferitele
elemente minerale investigate.
Cele mai semnificative dintre aceste deosebiri privesc raportul Na/K.
la nivelul icrelor, n sensul c icrele de la femelele "M" prezentau un raport
Na/K n favoarea potasiului, n timp ce la icrele compromise (P) s-a ntlnit o
situaie invers, precum i raportul Ca/Mg la nivelul tubului digestiv
(favorabil magneziului, la exemplarele sntoase, i, respectiv, calciului, la
celelalte exemplare analizate).
Avnd n vedere diferenele menionate, s-a presupus c slaba calitate
a icrelor poate fi datorat, printre altele, i unei carene de K i de Mg n
organismul petilor, ceea ce ar putea duce la concluzia c aceste elemente
joac un rol important i n reproducerea petilor
In cadrul altui experiment, (Apetroaei et al., 1 993), s-a urmrit rolul
siliciului n procesul de reproducere a pstrvului curcubeu. Astfel, plecnd
de la observaia lui Monceaux ( 1 960) - citat de Voronkov et al., 1 974, asupra
faptului c siliciu! aflat n concentraii ridicate n apa de irigare a icrelor de
pstrv puse la incubat influeneaz pozitiv indicele de eclozare i asigur un
grad excepional de vitalitate alevinilor provenii din aceste icre, i innd
cont de faptul c apa lacului de baraj Vaduri (n care Laboratorul de
Acvacultur i Ecologie Acvatic Piatra Neam a efectuat cercetri privind
reproducerea i creterea pstrvului n condiii controlate) are o concentraie
redus de siliciu (6 - 7 mg Si02 1 1), noi am supus icrele fecundate unui
tratament cu soluii concentrate de siliciu, preparate n laborator, pentru
perioade de timp de 1 5 minute i, respectiv, 30 minute, dup care acestea au
fost trecute n incubatoare i irigate cu ap n condiii identice cu loturile de
icre martor (netratate cu soluii de siliciu). La data cnd alevinii de pstrv
rezultai din icrele tratate i din cele netratate cu soluii de siliciu au fost
transferai, din incubatoare n vivierele flotabile din lac, asupra acestora s-au
efectuat msurtori biometrice. Datele medii privind supravieuirea i
creterea, reprezentate comparativ n fig. 3 . 5 . 1 .4., arat c, indiferent de
concentraia soluiei utilizate la tratarea icrelor (25 mg Si02 1 1 sau 50 mg
Si02 1 1) i de timpul de tratament ( 1 5 minute sau 30 minute), rezultatele
privind supravieuirea i creterea sunt mai bune la loturile de alevini
provenii din icre tratate, evideniind o influen pozitiv a siliciului. Este de
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

64

Creterea petilor in sistem intensiv

menionat faptul c rezultate similare au fost obinute anterior de Miron i


Apetroaei, 1 980, n cadrul unor cercetri efectuate la Baza Potoci-Neam
SUPRAVIEUIRE

Marto-r-
/12515mg.miSniute
O
0 112530mg.miSniute
0
050/1 15mg.miSniute
O
5o/1 30mg.minSiuteO

70

11

1!0
50

40
::le
o
30
20

10

[m Marto;
i

72

1 25 mg.Si0 /1
15 minute
0 /30
25 mg.Si
minuteO
5015 mimg.nute
SiO /1
5o/30mg.
minSutei)

70

82
1!0
se

loturi
experimentale
--------------------

loturi
experimentale
_j

Fig. 3 .5. 1 .4. Valori medii comparative privind supravieuirea i creterea alevinilor de
plistrliv curcubeu provenii din icre netratate (martor) i tratate cu soluii concentrate
de siliciu (25 mg Si02/J sau 50 mg Si02/l ) timp de 1 5 minute sau de 30 minute

Revenind la necesarul de elemente minerale al petilor, este de


menionat faptul c acoperirea acestuia se face prin introducerea n furajele
combinate a unor amestecuri minerale standard. Unul dintre aceste
amestecuri, utilizate cu bune rezultate n reetele de hran pentru diferite
specii de peti, inclusiv pentru salmonide i ciprinide, este realizat din
urmtoarele substane (Document technic de la CECPI, nr. 36 1 1 980 ) :
0,0 1 5 g
AlCh . 6H20
ZnS04 . H2 0 = 0,300 g
0,0 1 0 g
CuCh
MnS04 . H20
0,080 g
0,0
15 g
KI
CoCh . 6H20
0, 1 00 g
=

Lactat de calciu
Citrat feric
Sulfat de magneziu
K2 HP04
Bifosfat de sodiu
Clorur de sodiu
Bifosfat de calciu

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

32,70 g
2,97 g
1 3 ,20 g
23,98 g
8,72 g
4,35 g
1 3 ,58 g

Necesarulfiziologic de principii alimentare al salmonidelor i al ciprinidelor

65

Utilizarea n ultimele decenii a tufurilor vulcanice ca ingrediente n


furajele combinate administrate petilor de cultur crescui n sistem intensiv
a rezolvat, ntr-o anumit msur, i problema elementelor minerale necesare
acestora.
3.6. Apa

Petii i asigur necesarul de ap metabolic fie prin extragerea


acesteia pe cale intestinal, odat cu alimentele, fie prin absorbie la nivelul
epiteliilor branhiale, proporia dintre cele dou surse modificndu-se n
funcie de umiditatea hranei - care, n cazul furajelor combinate este
semnificativ mai redus ca valoare (circa 1 0 - 12%), dect n hrana natural
(75 - 80%).
3. 7. Concluzii asupra necesarului de principii alimentare
al salmonidelor i al ciprinidelor de cultur

Din cele prezentate mai sus, cu privire la necesarul fiziologic de


principii alimentare al ciprinidelor i al salmonidelor, n condiii de cretere
intensiv, se desprind urmtoarele concluzii :
pentru o cretere optim, petii, asemeni celorlalte animale, au
nevoie de ntreaga gam de principii alimentare cu rol plastic, energetic i de
catalizatori, n cantitile cerute de specie, vrst i de condiiile de mediu n
care acetia triesc ;
valoarea biologic a proteinelor este diferit, funcie de numrul i
cantitatea aminoacizilor eseniali pe care acestea i conin : proteina de natur
animal este superioar celei de natur vegetal, din acest punct de vedere,
prin faptul c ea are o compoziie asemntoare corpului petelui i a
celorlalte animale care o consum ;
necesarul de proteine al salmonidelor este diferit de cel al
ciprinidelor, primele avnd nevoie, pentru o cretere normal, de cel puin
40% protein brut n hran, iar ultimele de cantiti mai reduse, cuprinse
ntre 30% i 3 8% ( puietul i reproductorii, n faza de reproducere, au
nevoie de cantiti mai mari de protein, indiferent de specie ) ;
salmonidele nu valorific suficient proteinele de origine vegetal, n
timp ce, n creterea ciprinidelor, utilizarea furajelor realizate cu protein
exclusiv vegetal d rezultate comparabile cu cele obinute n urma
administrrii furajelor pe baz de protein animal, dac sunt suplimentate
cu aminoacizii deficitari i cu premixuri vitaminice ;

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

66

Creterea petilor n sistem intensiv

nlocuirea, n anumite proporii, a proteinei de natur animal (n


special, fina de pete) din furaje, ca urmare a creterii preului acesteia i
dificultilor n procurare, cu alte surse de proteine (n principal cu biomas
algal i biomas zooplanctonic) conduce la rezultate bune n creterea
ciprinidelor ;
utilizarea tufurilor vulcanice ca ingrediente n furajele destinate
creterii ciprinidelor i salmonidelor determin o mai eficient utilizare a
hranei, respectiv o mbuntire a coeficientului de utilizare proteic ;
. nivelele optime de lipide n furaje sunt identice la ciprinide i la
salmonide, dar crapul manifest o toleran mai mare la nivelurile ridicate de
lipide n hran, comparativ cu pstrvul ;
. necesarul de glucide al ciprinidelor este mai mare dect al
salmonidelor, echipamentul enzimatic digestiv al primelor fiind adaptat
pentru hrana bogat n carbohidrai ;
. vitaminele i elementele minerale din hran ndeplinesc roluri
fiziologice importante n viaa petilor, lipsa sau excesul acestora
determinnd tulburri de cretere, n ceea ce privete supravieuirea,
valorificarea hranei etc., cu anumite particulariti legate de specie, vrst i
temperatura mediului de via ; asigurarea necesarului de vitamine i de
elemente minerale al petilor, n condiii de cretere controlat, n viviere
flotabile, se face prin introducerea n furajele combinate a premixurilor
vitaminice i amestecurilor standard de elemente minerale.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

4.

MATERIAL I TEHNICI DE LUCRU UTILIZATE PENTRU


REALIZAREA STUDIULUI

Cercetrile care fac obiectul prezentei lucrri au presupus investigaii


biochimice asupra diverselor tipuri de ham utilizate n cadrul testelor (furaje
combinate, biomas algal obinut prin culturi i biomas zooplanctonic),
asupra alevinilor de crap, snger, cosa, novac i de pstrv crescui n czi
din fibr de sticl, asupra petilor de vrste mai mari crescui n viviere
flotabile, precum i asupra unor extracte proteice totale, din care au fost
separate i introduse n furaje enzimele digestive proteolitice.
Analiza biochimic a hranei, a muchiului alb i ficatului
(hepatopancreasului) prelevate de la pstrv i de la crapul de cultur
crescui n vieviere flotabile, sau a ntregului corp al alevinilor, a urmrit
determinarea coninuturilor unor parametri biochimici majori : umiditatea la
1 05 C, substana uscat, substana mineral, substana organic, proteina
brut, grsimile totale, substanele extractibile neazotate (S.E.N.), celuloza.
Investigaiile asupra activitii enzimelor din tractul digestiv al
petilor au avut n vedere proteazele de tipul tripsinei, alfa-amilaza, lipazele
acide i lipazele bazice.
In cadrul acelorai cercetri am realizat, dup procedee originale,
separarea enzimelor proteolitice din extractele enzimatice totale i
nnobilarea unor furaje cu enzime.
Materialul biologic de analiz a provenit din loturi de peti crescute
n condiii controlate n lacul de acumulare Tansa-Belceti (judeul Iai), n
bazinele acvatice ale Fermei Piscicole Trifeti i n lacul de baraj Vaduri
(judeul Neam).
Metodele de lucru utilizate, preluate din literatura de specialitate
(Dumitru, 1 967 ; Dimitriu, 1 980 ; Artenie at Tnase, 1 9 8 1 ; Document
technique de la CECPI, 1 98 1 ; Technical Bulletin IAFMM, 1 979/80) sunt
prezentate n cele ce urmeaz ; descrierea procedeelor originale de separare a
enzimelor proteolitice i de nnobilare a furajelor combinate este fcut n
capitolul 7.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

68

Creterea petilor in sistem intensiv

4. 1. Analiza biochimic a hranei

Investigaiile biochimice asupra hranei utilizate pentru creterea n


sistem controlat a speciilor de ciprinide i de salmonide menionate s-au
efectuat prin metodele care urmeaz :
4.1 . 1 . Determinarea umiditii (Uto5C) i a coninutului
de substan uscat (S.U.)

Metoda presupune uscarea unei cantiti de prob (5- 1 0 g),


omogenizat, n prealabil, n etuv electric cu termoreglare, la temperatura
de 1 05 5 C, pn la mas constant.
0 1 - 02
, n care :
g X 1 00
0 1 = greutatea fiolei de cntrire + proba umed, n grame ;
02 = greutatea fiolei de cntrire + proba uscat, n grame ;
g = cantitatea de prob luat n analiz, n grame.
Cunoscnd
umiditatea probelor, s-a determinat, prin calcul,
coninutul de substan uscat : S.U. (%) = 1 00 - U 1 05 C (%).

4.1.2. Determinarea coninuturilor de substan organic


(S.O.) i de substan mineral (S.M.)

S-a efectuat pe cale gravimetric, prin calcinarea unei cantiti de


prob (5 g), fin mojarat i uscat, n prealabil, la 1 05 C, n cuptor electric cu
termoreglare, la temperatura de 550C, pn la mas constant.
Prin calcinare, substana organic se descompune n elementele
componente, care se degaj sub form de C 02 , H20 etc., n creuzetul de
calcinare rmnnd numai cenua (substana mineral).
0 1 - 02
S.O.(%) =
1 00
n care :
g
0 1 = greutatea creuzetului cu proba necalcinat, n grame ;
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Material i tehnici de lucru utilizate pentru realizarea studiului

69

G2 = greutatea creuzetului cu cenua rezultat n urma calcinrii


probei, n grame ;
g = cantitatea de prob luat n analiz, n grame.
Coninutul de substan mineral (cenu) s-a determinat prin calcul :
S.M. (%) = S .U.(%) - S.O.(%)
4. 1 .3. Determinarea coninutului de protein brut

S-a cut prin calcul, n baza coninutului de azot organic, cunoscnd


faptul c acesta reprezint 1 6% din protein ( 1 00 : 1 6 = 6,25).
P.B. (%) = N.org.(%) x 6,25
4. 1 .3. 1 . Determinarea coninutului d e azot organic (N.org.)

Determinarea azotului organic s-a fcut prin metoda Kjeldahl,


al crei principiu const n descompunerea materiilor organice n elementele
constitutive (carbon, ca C02 , hidrogen i oxigen, ca H20, fosfor, ca acid
fosforic sau ca fosfor mineral, azot, ca amoniac), prin fierbere cu acid
sulfuric concentrat, n prezen de catalizatori (CuS04, soluie 20%), fixarea
amoniacului rezultat, sub form de (NH4)2S04, prin reacia cu H2S04 aflat n
exces ( 1 ), eliberarea acestuia din sulfatul de amoniu, n mediu puternic
alcalin (2), distilarea lui, prin antrenare cu vapori de ap, la un aparat Pamas
Wagner, urmat de o nou legare sub form de (NH4)2S04, prin captare ntr
un volum cunoscut dintr-o soluie titrat de H2S04 0,02 N (3) i titrarea
excesului de acid cu o soluie de NaOH 0,02 N, cu titrul cunoscut (4)
2 NH3 + H2S04 _.... (NH4)2S04
(NH4)2S04 + 2NaOH _.... Na2S04 + 2NHJ + 2H20
2NHJ + H2S04 _.... (NH4)2S04
H2S04 (exces) + 2NaOH _.... Na2S04 + 2H20

(1)
(2)
(3)
(4)

Calculul rezultatelor are n vedere faptul c la 1 mi soluie de


NaOH exact 0,02 N corespund 0,28 mg azot organic
N.org.(%) = [(V - VI) . f . 0,28 . 1 00 . 1 00] 1 (n . g . 1 000), n care :
V = volumul soluiei de NaOH 0,02 N consumat pentru titrarea soluiei de
acid sulfuric 0,02 N, n proba martor (mi) ;
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

70

Creterea petilor n sistem intensiv

V 1 = volumul soluiei de NaOH 0,02 N consumat pentru titrarea excesului de


acid sulfuric 0,02 N din proba de analizat (ml) ;
f = factorul soluiei de NaOH ;
g = cantitatea de prob luat n analiz, n grame ;
n = volumul cotei-pri de mineralizat luat pentru distilare la
aparatul Parnas-Wagner (ml).
4. 1 .4. Determinarea lipidelor totale (G.T.)

Pentru determinarea lipidelor totale din hrana utilizat pentru


creterea petilor de cultur investigai s-a folosit metoda Soxhlet, care
const n extracia acestora n eter de petrol, la un aparat Soxhlet, urmat de
evaporarea solventului, uscarea reziduului ntr-o capsul de porelan tarat n
prealabil i cntrirea acestuia la o balan analitic.

G.T. (%) =

-----

x 1 00 , n care :

g
0 1 = greutatea capsulei de porelan cu grsimile totale extrase din

proba de analizat, n grame ;


G2 = greutatea capsulei goale, n grame ;
g = cantitatea de prob luat n analiz, n grame.
4. 1.5. Determinarea coninutului de celuloz

S-a efectuat pe cale gravimetric, dup metoda Weeander, care


const n hidroliza acid a probei (3 g), prin fierbere cu H2S04, soluie 5%,
urmat de hidroliza bazic cu soluie 5% de KOH, filtrarea reziduului,
splarea, uscarea i calcinarea acestuia (pn la mas constant) i, apoi,
calcinarea filtrului cu reziduul uscat ntr-un cuptor electric cu termoreglare,
la temperature de 500C, pn la mas constant.
x 1 00 , n care

Celuloza brut (%) =


g

fiolei de cntrire cu filtru i reziduu, n grame ;


01 = greutatea
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Material i tehnici de lucru utilizate pentru realizarea studiului

71

G2 greutatea fiolei de cntrire cu filtru, n grame ;


G3 = greutatea cenuei rezultate prin calcinarea reziduului, n grame ;
g = cantitatea de prob luat n analiz, n grame.
=

4. 1.6. Determinarea coninutului de substane


extractive neazotate (S.E.N.)

Substanele extractive neazotate (compuse, n principal, din amidon,


zaharuri simple, pentozani i, parial, lignine) s-au determinat prin calcul,
dup cum urmeaz :
0
S.E.N. (%) = 1 00 - (%U ws c + % P.B. + % G.T. + % celuloz brut
+ %S.M) sau :
%S.U - %S.M. = %S.O i
%S .E.N. = %S.O. - (%P.B. + %G.T. + % celuloza).
4.1.7. Determinarea coninutului de amoniac din furaje

S-a efectuat prin titrarea excesului de H2S04 0,02 N aflat ntr-un vas
Erlenmeyer, cu soluie de NaOH 0,02 N, dup captarea amoniacului rezultat
n urma fierberii unei cantiti de prob ( Sg ) n balonul unui aparat de
distilare i antrenrii acestuia de ctre vaporii de ap :
2 NH3 + H2S04 -- (NH4)2S04
H2S04 (exces) + 2 NaOH
Na2S04 + 2 H20

(1)
(2)

Formula de calcul :
x 1 00 , n care :

NH3 (mg/1 00 g ) =
m

V 1 = volumul soluiei de H2S04 0,02 N, n ml ;


V2 = volumul soluiei de NaOH 0,02 N, n ml ;
0,34 = cantitatea de amoniac, n miligrame, corespunztoare la 1 ml
soluie de H2S04 exact 0,02 N ;
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

72

Creterea petilor n sistem intensiv

6 = factorul soluiei de NaOH 0,02 N ;


m = cantitatea de prob luat n lucru, n grame.

4.1.8. Determinarea coninutului de NaCI din furaje

Clorurile din furaje, extrase din prob cu ap distilat cald ,au fost
determinate cu azotat de argint, soluie 0, 1 N, n prezena cromatului de
potasiu, ca indicator.
1 00 n f 0,005 85

NaCl (%) =

x 1 00 , n care
m 25

n = volumul soluiei de AgN03 O, 1 folosit la titrarea, n ml ;


f = factorul soluiei de azotat de argint ;
m = cantitatea de prob luat n analiz, n grame ;
0,00585 = cantitatea de NaCI, n grame, care corespunde la 1 mi
soluie de AgN03 exact 1 N.
4.1.9. Determinarea puterii calorifice a hranei

S-a fcut prin calcul, plecnd de la coninuturile de protein, lipide


totale i glucide totale, cunoscnd c prin arderea unei cantiti de 1 g
protein rezult 4, 1 calorii, din arderea unui gram de lipide rezult 9,3 calorii
i din arderea unei cantiti de 1 g glucide rezult 4, 1 calorii.
4.2. Determinarea compoziiei biochimice a petilor

Pentru determinarea parametrilor biochimici majori ai petilor


analizele au avut n vedere
n cazul larvelor i alevinilor - ntregul
organism al acestora ( probele fiind realizate prin omogenizarea materialului
obinut de la 20 - 30 exemplare 1 variant experimental, secionate mrunt
cu ajutorul unui bisturiu, iar la puietul aflat la sfritul perioadei de cretere
n vara a 1- a i la petii de vrste mai mari ( vara a 11-a, a III-a i alV-a )
s-au analizat probe de muschi alb i hepatopancreasul sau ficatul ; n acest
din urm caz, analizele au fost efectuate pe probe individuale prelevate de la
cte 3 - 5 indivizi/variant experimental i, n baza rezultatelor obinute,
s-au calculat valorile medii pentru fiecare parametru n parte.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Material i tehnici de lucru utilizate pentru realizarea studiului

73

Metodele de analiz utilizate n analiza biochimic a petilor sunt identice cu


cele folosite n analiza hranei, exceptnd determinarea lipidelor
care s-a fcut dup metoda Folch i colab., modificat de Dumitru, 1 967, a
crui principiu const n extracia lipidelor totale din esuturile animale cu
ajutorul unui amestec de cloroform i alcool metilic ( 2: 1 ), urmat de
ndeprtarea impuritilor nelipidice prin splare cu ap distilat i, apoi, de
evaporarea solvenilor , uscarea reziduului n etuv la 50 - 60 C pn la
mas constant, rcirea i cntrirea acestuia, la balana analitic.

G .T. ( % )

G 1 - G2

x 1 00, n care

G 1 greutatea capsulei cu grsimile extrase din prob, dup uscarea la


=

----

mas constant, n grame ;


greutatea capsulei goale, n grame ;
cantitatea de prob luat n analiz, n grame.
Pentru determinarea grsimilor totale din muchiul alb, prin aceast
metod, s-au utilizat cantiti de material de 0,4 - 0,5 g, iar pentru stabilirea
coninutului acestora n hepatopancreas sau n ficat s-au folosit probe de 0,3
- 0,4 grame.
G2
g

4.3.

Determinarea activitii enzimelor digestive

Pentru situaia n care determinarea activitii enzimelor digestive


(proteolitice, amilolitice, lipolitice) s-a efectuat pe probe de tub digestiv
prelevate dup sacrificarea petilor, metoda de lucru a presupus realizarea
unor extracte din acest material, dup cum urmeaz o cantitate de 1 gram
prob, cntrit cu precizie, la balana analitic, se trece ntr-un mojar aflat
pe un strat de ghea i se mojareaz cu sticl pisat (pentru distrugerea
esuturilor), dup care se transvazeaz ntr-o eprubet de centrifug cu
ajutorul a 1 0 mi soluie tampon fosfat 0,0 1 M, rcit la 4 C, i se
centrifugheaz timp de 1 5 minut, la 3000 - 3500 turaii/minut. In cazurile n
care cantitatea de material a fost mai mic de 1 g s-a pstrat raportul de 1
1 O (m : v) ntre prob i volumul de soluie tampon.
Ct privete fluidul digestiv prelevat prin metoda tubajelor n urma
unor intervenii chirurgicale asupra petilor, operaia de mojarare nu a fost
necesar ; extractele au fost realizate prin respectarea aceluiai raport de 1
1 0 (m : v) ntre prob i volumul de soluie tampon.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

74

Creterea petilor in sistem intensiv

Din soluia supematant obinut n urma procesului de centrifugare


s-au luat cote-pri pentru determinarea proteinei solubile, activitii
proteazelor, activitii alfa-amilazei digestive i activitii lipazelor bazice i
acide.
4.3.1 . Determinarea proteinelor solubile

S-a efectuat pe cote-pri de extract prin metoda Lowry, cu reactivul


Folin-Cioclteu ; principiul metodei const n dozarea colorimetric, la
lungimea de und de 500 nm , a produsului de culoare albastr format n
urma reducerii reactivului Folin-Cioclteu de ctre proteinatul de cupru
rezultat n cursul reaciei dintre proteine i ionii de cupru, n mediu alcalin.
Calcularea coninutului de proteine solubile se face n baza unei
curbe etalon realizat cu ajutorul unei soluii de albumin, obinut prin
dizolvarea a 1 O mg albumin n 1 00 ml ap distilat, i se exprim n mg/g
esut.
4.3.2. Determinarea activitii proteazelor

S-a efectuat prin metoda Kunitz, al crei principiu const n dozarea


colorimetric, cu ajutorul reactivului Folin-Cioclteu, a produilor de
hidroliz eliberai din cazein, sub aciunea enzimelor proteolitice, la
lungimea de und de 500 nm .
Pentru calcularea rezultatelor s-a folosit o curb etalon construit n
condiiile metodei, cu o serie de soluii etalon coninnd ntre 0,030 i 0,360
mg tirozin.
Activitatea proteinazelor s-a exprimat n micromoli de tirozin
scindat n condiiile metodei 1 g esut 1 60 minute, i s-a stabilit dup
formula :
J.!M tirozin 1 1 g 1 1 min. = [(a - b) (2 + v).V] 1 (n.v.0, 1 8 1 1 . 1 5) , n
care :
a = mg tirozin corespunztori extinciei probei de cercetat ;
b = mg tirozin corespunztori extinciei probei martor ;
n = volumul (ml) de supematant n care s-a dozat tirozina ;
v = volumul de extract enzimatic (ml) luat pentru incubare ;
V = volumul total (ml) al omogenizatului tisular ;
g = greutatea probei luat n analiz, n grame ;
O, 1 8 1 1 = greutatea unui micromol de tirozin, exprimat n
miligrame.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Material i tehnici de lucru utilizate pentru realizarea studiului

75

Activitatea specific a proteinazelor s-a exprimat n uniti


enzimatice 1 mg protein solubil :
J.lM tirozin 1 g esut
Activitatea specific =
mg protein 1 g esut
4.3.3. Determinarea activitii alfa-amilazei digestive

S-a fcut prin metoda Noelting - Bernfeld. Principiul metodei se


bazeaz pe faptul c maltoza liber (format n urma hidrolizei amidonului,
sub aciunea alfa-amilazei i beta-amilazei) reduce acidul 3 ,5-dinitrosalicilic
la acid 3 - amino - 5 - nitrosalicilic, de culoare oranj , care este determinat
colorimetric la 540 nm, n paralel cu o prob de control i n raport cu o serie
de soluii etalon obinute prin dizolvarea a 200 mg maltoz n 1 00 ml ap
distilat i avnd concentraii cuprinse ntre 0,2 i 1 ,8 mg maltoz.
Activitatea alfa-amilazei digestive s-a exprimat n micromoli
maltoz, care s-au format sub aciunea enzimei n condiiile metodei, la 1
gram esut.
J.lM maltoz 1 g =

(a - b)(7 + v) V
-------

n care :

n . v g . 0,360

a = cantitatea de maltoz (mg) corespunztoare extinciei probei de


analizat ;
b = cantitatea de maltoz (mg) corespunztoare extinciei probei
martor ;
v = volumul (ml) extractului enzimatic folosit la determinarea
activitii enzimei (cota-parte) ;
V = volumul total (ml) al extractului enzimatic ;
n = volumul de incubat (ml) luat pentru dozarea maltozei ;
g = cantitatea de esut (g) din care s-a extras enzima ;
0,360 = greutatea unui micromol de maltoz, exprimat n mg.
Activitatea specific a alfa-amilazei s-a exprimat n uniti enzimatice
1 mg protein solubil :
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

76

Creterea petilor n sistem intensiv

Activitatea specific =

f.LM maltoz 1 g esut


mg protein 1 g esut

4.3.4. Determinarea activitii lipazelor

S-a efectuat prin titrarea acizilor grai liberi, formai prin hidroliza
grsimii sub aciunea lipazelor, cu o soluie de hidroxid de sodiu O, 1 N
R - COOH + NaOH

Activitatea lipazelor acide i cea a lipazelor bazice s-au stabilit n


paralel, n primul caz folosindu-se o soluie tampon acetat cu pH 4,7 iar n
cel de al doilea o soluie de tampon borat cu pH 8,5.
Exprimarea activitii lipazelor s-a fcut n ml soluie NaOH O, 1 N,
necesar pentru neutralizarea acizilor grai eliberai prin hidroliza substratului
(ulei de floarea soarelui) de ctre enzima din cantitatea de prob luat n
analiz.
(V - v). f . 1 00
Activitatea lipazei =
G
n care :
V = volumul soluiei de NaOH O, 1 N consumat la titrarea probei de
analizat, n mililitri ;
v = volumul soluiei de NaOH O, 1 N consumat la titrarea probei
martor, n mililitri ;
f = factorul soluiei de NaOH 0, 1 N ;
g = greutatea probei luat n analiz, n grame.
4.4. Determinarea indicilor de cretere a petilor, de supravieuire
i de valorificare a hranei
4.4. 1 . Indici d e supravieuire i d e cretere :

Indicele de supravieuire = % din efectivul iniial, regsit la sfritul


perioadei de observaie.
Creterea absolut = diferena dintre greutatea petelui la sf'aritul
perioadei de observaie i greutatea sa iniial, n grame.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Material i tehnici de lucru utilizate pentru realizarea studiului

77

Indice de multiplicare (x)


raportul dintre greutatea petelui la
sfritul perioadei de observaie i greutatea sa iniial.
=

Coeficient Fu/ton = 1 00 G 1 13 , n care


G greutatea petelui, n grame ;
1
lungimea standard (lungimea petelui de la vrful
botului pn la baza nottoarei caudale), n cm.
Acest coeficient servete la aprecierea strii de ntreinere a petilor.
.

4.4.2. Indici de valorificare a hranei :

Indice de conversie a hranei = raportul dintre hrana consumat i


sporul de cretere, exprimate n grame.
4.4.3. Elemente de calcul statistic

Pentru stabilirea nivelului de semnificaie statistic a diferenelor


dintre loturile de peti martor i loturile de cercetat, s-au calculat media
aritmetic (x), eroarea standard (ES) i valoarea lui "t", dup formulele de
mai JOS :
LXi
x = - , n care :
n
LXi = suma valorilor repetiiilor ;
n = numrul repetiiilor ;
x = media aritmetic.

n
n care :

Es =
n (n

1 )

Es = eroarea standard ;
2
LXi = suma ptratelor valorilor individuale ;
(Ixi i ptratul sumei valorilor individuale.
=

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

78

Creterea petilor in sistem intensiv

t =

n care :

Xt

= martor ;
x2 = varianta de cercetat.
Valoarea lui "t" s-a introdus n tabelul de probabiliti i s-a aflat
nivelul de semnificaie statistic a diferenelor dintre proba martor i proba
de cercetat (p).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

5. CERCETRI ASUPRA UNOR ENZIME DIGESTIVE


( PROTEAZE, AMILAZE, LIPAZE ) LA CRAPUL DE
CULTUR I LA P STRVUL CURCUBEU

Cercetrile privind creterea unor specii de peti n sistem intensiv


ridic probleme multiple, printre care i aceea legat de randamentul de
utilizare a hranei i rspunsul la diferii factori stresani.
Alimentarea corect a petilor, cu o hran care s conin toate
substanele cu rol nutritiv, n cantitile cerute de organism i care s asigure
o cretere maxim, fr afectarea strii fiziologice generale, este una din
condiiile cele mai importante pentru creterea Iar riscuri i cu efect
economic rentabil a acestor organisme acvatice. Dar, realizarea unei hrane
complete se poate face numai pe baza unor cunotine profunde i
cuprinztoare asupra necesitilor generale privind nutriia, de la care trebuie
plecat n stabilirea componenei dietelor i a necesitilor alimentare ale
petilor.
In sensul celor artate mai sus, studiile care se fac asupra enzimelor
digestive la peti pot fi de un real folos, ntruct ele furnizeaz informaii cu
privire la intensitatea proceselor de digestie i absorbie, respectiv asupra
modului n care petii reacioneaz la administrarea de furaje combinate de
diferite tipuri n creterea dirijat n condiii intensive i superintensive.
5.1. Aspecte generale privind enzimele, cu referire special
la enzimele digestive ale petilor

Enzimele sunt catalizatori biochimici, de natur proteic, care fac


posibile i reglementeaz, n condiii compatibile cu viaa, o serie de reacii
biochimice, care altfel nu ar putea avea loc dect n condiii n care
fenomenele vitale sunt excluse, adic la temperaturi i presiuni foarte
ridicate, n medii foarte acide sau foarte alcaline ; sub aciunea lor se
realizeaz n celula vie, cu extrem uurin, majoritatea proceselor de
sintez i de degradare a substanelor organice, cunoscute sub numele de
metabolism.
Extrase din organismul viu, enzimele i pot exercita aciunea
catalitic i in vitro.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

80

Creterea petilor in sistem intensiv

Una din proprietile cele mai importante ale enzimelor este


specificitatea de aciune, n sensul c fiecare enzim catalizeaz un anumit
tip de reacie, participnd, deci, la transformarea unui anumit substrat sau, n
unele cazuri, a unui numr limitat de substane nrudite structural.
O alt trstur remarcabil a enzimelor este puterea lor catalitic
enorm, reaciile catalizate de enzime fiind de la 1 08 pn la 1 020 ori mai
rapide dect cele necatalizate (Lehninger, 1 987).
In calitatea lor de produi de natur proteic, enzimele dau natere la
soluii coloidale i prezint o parte din proprietile proteinelor, printre care
sensibilitate fa de temperaturile ridicate i fa de concentraia ionilor de
hidrogen, comportarea lor n soluie ca electrolii etc.
Activitatea enzimelor este influenat att de concentraia substratului
ct i de concentraia acestora ; pentru o concentraie constant de enzim,
activitatea crete odat cu concentraia substratului pn la o anumit
valoare, care rmne apoi constant chiar dac concentraia substratului
continu s creasc.
Activitatea enzimatic poate fi ntr-o mare msur modificat de
prezena unor compui chimiei, cunoscui sub numele de activatori (care
stimuleaz capacitatea de aciune a enzimelor), inhibitori (care ncetinesc
activitatea enzimatic) i destructori (care inactiveaz ireversibil enzimele).
Asemeni tuturor catalizatorilor, enzimele acioneaz prin diminuarea
puternic a nivelului energiei de activare a reactanilor, conducnd la o
reactivitate mult crescut n comparaie cu reactivitatea pe care o au
reactanii n absena enzimelor.
Michaelis i Menten, 1 9 1 3 (citai de Dumitru i Iordchescu, 1 974 ;
Hendrickson et al., 1 976 ; Vasilescu, 1 96 1 , Artenie, 1 976 ; Beschia, 1 977 ;
Lehninger, 1 987) au dezvoltat o teorie general asupra mecanismului de
aciune i cineticii enzimatice, care presupune c enzima E se combin mai
nti cu substratul S pentru a forma complexul labil enzim - substrat ES
care, desfcndu-se apoi cu uurin, elibereaz enzima (capabil de a activa
o nou cantitate de substrat), alturi de produsele de transformare ale
substratului.
Viteza de formare i desfacere a complexului enzim - substrat este
foarte mare, ceea ce face posibil transformarea unor cantiti considerabile
de substrat n prezena unor cantiti infime de enzime.
In baza tipului de reacie pe care l catalizeaz, enzimele digestive fac
parte din clasa hidrolazelor - enzime care catalizeaz reaciile de scindare
hidrolitic.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

81

Studiile care se fac asupra enzimelor digestive l a peti, din


necesitatea stabilirii condiiilor optime de asimilaie, a valorii nutritive a unor
diete, privesc - n principal - trei grupe de enzime enzimele proteolitice,
enzimele amilolitice i enzimele lipolitice ; sub aciunea acestor hidrolaze,
substanele proteice, glucidele i lipidele sunt degradate n molecule mici,
care pot fi absorbite i asimilate.
Enzim-Substrat
ES

1 . Enzim + Substrat
S
E
2. Enzim-Substrat
ES

3 . Substrat activat

Enzim + Substrat activat


E
S

...,.
.

_
_
_
_

Substrat transformat (produs


de reacie)

Trecerea diferitelor molecule din lumenul intestina! n mediul intern


se face att prin difuzie pasiv, ct i printr-un transfer activ, sub aciunea
enzimelor epiteliului intestina!, aa nct aceast trecere este mai mult sau
mai puin favorizat, n funcie de echipamentul enzimatic propriu fiecrei
specii (Peres, 1 973 ; Hefco, 1 978 ; Melnic i al ., 1 993).
5.1 . 1 . Enzimele proteolitice

Reprezint clasa de enzime digestive cu importan fiziologic


special n degradarea proteinelor din alimente, ele avnd capacitatea de a
cataliza scindarea legturilor - CO - NH - din moleculele acestora i ale
produilor lor de degradare (polipeptide, peptide, dipeptide) pn la stadiul
de aminoacizi, cu fixarea componentelor apei
dup reacia general
(Gabrielescu, 1 978) :

1\

... - CH - CO - NH - CH . . . . . + HOH

CH - COOH + H2N - CH . . . .

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

82

Creterea petilor in sistem intensiv

STOMAC

"1

Pepsinogen
(HCI)

D
E

D
E

--

TRIPSINA
CHIMOTRIPSINA

polipeptide
oligopeptide

ul

..
..
..
....

INTESTIN SUBTIRE

albumoze
veiJtone

'--

..
..

-Pen

11

Tripsinogen
Chimotripsino

p
1

PROTEINE

.".

PANCREAS

- '--- ....- s
c

A
L
M

PEPSINA

1 procarboxipeptid

AMINOPEPTIDAZE

DIPETIDAZE

CARBOXIPEPTIDAZE

....1.

"" 1

..

Dipeptide
A minoacizi

Fig.S . I . I . I . Sistemul proteazelor digestive la salrnonide i la ciprinide (orginal )

Aceste enzime iau natere ntotdeauna din


proteine inactive,
eliminndu-se astfel procesul de autodigerare a propriei mucoase intestinale
(Vasilescu, 1 96 1 ; Hefco, 1 978).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetari asupra unor enzime digestive

83

In funcie de mrimea moleculei - substrat, enzimele proteolitice au


fost clasificate mai nti n proteinaze (care atac preoteinele cu lanuri
lungi) i peptidaze (care hidrolizeaz peptidele cu lanuri scurte).
Din anul 1 942 s-a impus i s-a generalizat clasificarea lui Bergman,
n endopeptidaze i exopeptidaze, avnd drept criteriu de baz poziia
intern sau terminal a legturii peptidice ataate n cadrul moleculei substrat.
Endopeptidazele hidrolizeaz legturile peptidice interne, situate n
interiorul lanului proteinic, fiind omologate cu proteinazele, Iar
exopeptidazele (corespunztoare peptidazelor din clasificarea anterioar)
atac numai legturile peptidice terminale, situate la captul lanului
polipeptidic, adiacente gruprilor alfa-amino - i alfa-carbonil - terminale,
ndeprtnd aminoacizii terminali.
Exopeptidazele care acioneaz asupra captului N-terminal
corespunztor gruprii NH2 - libere, au fost numite aminopeptidaze, iar cele
care acioneaz asupra captului C-terminal corespunztor gruprii -COOH
libere au fost numite carboxipeptidaze.
In cazul dipeptidazelor, care scindeaz dipeptidele, ambele grupri
libere (- COOH i - NH2) sunt adiacente legturii atacate.
Dintre enzimele digestive proteolitioce, la peti au fost ntlnite : pepsina,
chimotripsina, carboxipeptidazele, dipeptidazele, aminopeptidazele, tripsina
(Phillips, 1 969 ; Ghitino, 1 969 ; Steffens, 1 989).
In digestia gastric, pepsina joac rolul de seam, iar n cea intestinal,
tripsina i chimotripsina din pancreas sunt de o importan major.
Produs de glandele mucoase ale stomacului petilor rpitori, sub forma
unui precursor inactiv (pepsinogenul), pepsina constituie principala enzim
a sucului gastric ; pepsinogenul este activat n prezena HCl secretat de
celulele epiteliului stomacal.
La petii fr stomac digestia proteinelor este catalizat de sisteme
enzimatice speciale, n locul pepsinei ntlnindu-se o enteraz pancreatic
(Reichenbach-Klinke, 1 968). Exist n acest sens date care atest c
absorbia macromoleculelor de proteine n intestinul crapului joac un rol
considerabil n procesele de hrnire la aceast specie (Yamamato, 1 966 ;
Gauthier et Lanois, 1 972 ; Dabrowski, 1 979).
Tripsina i chimotripsina au proprieti asemntoare, ambele fiind
elaborate n pancreas sub forma unor precursori inactivi, respectiv:
tripsinogenul (a crui activare se face sub aciunea autocatalitic a tripsinei
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Creterea petilor n sistem intensiv

84

sau sub aciunea autocatalitic a enterochinazei intestinale) i


chimotripsinogenului (care devine activ sub aciuea tripsinei).
Ct privete erepsina, aceasta se gsete la peti n peretele intestina! i
n sucul secretat de intestin.
Organele responsabile de producerea enzimelor proteolitice la peti
sunt, aadar, stomacul, mucoasa intestinal, pancreasul i cecumurile
pilorice, dar, ntre acestea, pancreasul este considerat a fi principalul organ
secretor (Reichenbach-Klinke, 1 968).
Petii cu stomac sunt caracterizai printr-o activitate proteolitic
superioar, datorit pH-ului stomacal acid, favorabil activitii optime a
pepsinei, n timp ce petii fr stomac prezint n tractul digestiv o reacie
slab alcalin, favorabil activitii tripsinei i enzimelor amilolitice ; cu alte
cuvinte, primii sunt specializai n digestia proteinelor din hran, iar cei din
urm diger cu mare uurin glucidele.
5.1 .2. Enzimele amilolitice

Sunt enzimele de digestie a glucidelor, ele cataliznd hidroliza


legturilor alfa 1 ,4 glicozidice din poliglucide de tipul amidonului,
glicogenului i dextrinelor.
In organismele animale i n cele vegetale sunt rspndite att
alfa-amilaze (care scindeaz legturi glicozidice situate n mijlocul lanului
polizaharidic), ct i beta-amilaze (care scindeaz resturi de maltoz,
acionnd la captul nereductor al lanului).
Alfa -amilazele sunt endoenzime i pentru manifestarea activitii lor
n organismele animale este necesar prezena ionilor de clor sau altui anion
monovalent. In funcie de natura anionului prezent, pH-ul optim de activitate
al alfa-amilazelor animale variaz ntr 6,0 i 7 ,0.
Diglucidele aprute prin hidroliza poliglucidelor (maltoz,
celobioz etc.) sau diglucidele existente liber n organismul viu (lactoz,
zaharoz) sunt hidrolizate sub influena alfa- i beta- glicozidazelor la
monoglucide individuale. Inte acestea, se numr maltaza - care scindeaz
maltoza, lactaza - care scindeaz lactoza n glucoz i galactoz, zaharaza
care scindeaz zaharoza, toate fiind ntlnite n sucurile digestive la animale
( Artenie i Tnase, 1 98 1 )
La peti, sursele de enzime care catalizeaz digestia glucidelor sunt :
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

85

mucoasa intestinal (Kitamikado and Tachino, 1 960 ; Ushyama et al., 1 966),


cecumurile pilorice (Ushyama et al., 1 966) i hepatopancreasul (Phillips,
1 969).
Alfa-amilaza este prezent pe tot traiectul tubului digestiv al petilor
(Kuzmina, 1 979 - citat de Steffens, 1 989 ; Artenie i al ., 1 982 ; Apetroaei i
Battes, 1 985 , 1 99 1 ).
5.1 .3. Enzimele lipolitice
Enzimele lipolitice sunt enzimele ce catalizeaz hidroliza grsimilor

neutre (trigliceride), n digliceride, monogliceride, glicerol i acizi grai


liberi. Ele acioneaz, de asemenea, asupra fosfolipidelor i cerurilor esterice.
Au pH-ul optim de aciune ntre 7 i 9. Activitatea lor este influenat
favorabil de prezena clorurii de sodiu i a ionilor de calciu.
La peti, organele responsabile de secreia enzimelor lipolitice sunt
mucoasa intestinal (Reichenbach-Klinke, 1 968), cecumurile pilorice
(Kapoor et al., 1 975
Kitamikado and Tachino, 1 960) i pancreasul
(Barrington, 1 95 7).
In sintez, organele responsabile de secreia principalelor enzime
digestive proteolitice, amilolitice i lipolitice la petii cu sau fr stomac sunt
prezentate n tabelul 5 . 1 . Pentru petii rpitori, o schem a aparatului
digestiv, cu menionarea principalelor enzime digestive, a fost realizat de
Ghittino, 1 969 , i este prezentat n fig. 5 . 1 . 1 .2.
Organele responsabile d e secreia principalelor enzime digestive l a peti
Tabe/u/ 5. 1

Stomac
Pepsinogen

Organul :
Intestin
Enterochinaze
Alfa-amilaze
Alfa-glucozidaze
Beta-glucozidaze
Lipaze

Pancreas
Tripsinogen
Chimotripsinogen
Alfa-amilaze
Lipaze

Activitatea enzimelor digestive la peti este influenat de o serie de


factori
temperatura mediului de via, pH, natura i calitatea hranei
consumate de ctre acetia, caracterul speciei i vrsta indivizilor, precum i
de tratamentele profilactice i de combatere a unor boli etc (Sniezko and
Wood, 1 95 5 ; Nicol, 1 960 ; Kitamikado and Tachino, 1 961 ; Chepic, 1 966 ;
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

86

Creterea petilor in sistem intensiv

Phillips, 1 969 ; Scerbina et Kazlauskene, 1 97 1 ; N agayama and Saito, 1 969 ;


Reichenbach-Klinke, 1 972 ; Kawai and Ikeda, 1 973 a, b ; Dabrowski and
Glagowski, 1 977 ; Dabrowski, 1 979 ; Mann, 1 979 ; Apetroaei i Battes, 1 980
a, b ; Rungruangsak and Utne, 1 98 1 ; Artenie et al. , 1 982 ; Artenie i
Misil, 1 983 , 1 984 ; Apetroaei, 1 988 ; Steffens, 1 989 ; Tnase i al., 1 990 ;
Artenie 1 990 ; Menghe, 1 992 ; Apetroaei i al., 1 993).
Datele ce privesc influenele fiecruia dintre factorii menionai difer
ca volum, cele mai multe cercetri urmrind, n special, activitatea enzimelor
digestive ca rspuns la factorul hran, din motive de natur practic - legate
de testarea diferitelor reete de hran pentru peti, n scopul realizrii unor
furaje care s conin toate substanele cu rol nutritiv n cantitile cerute de
orgnismul petilor, fr afectarea strii lor fiziologice.
Aspecte ale influenei factorilor amintii, asupra activitii enzimelor
digestive, au fost puse n eviden de noi n cadrul cercetrilor efectuate pe
crapul de cultur, pstrvul curcubeu, snger i novac, ale cror rezultate
sunt prezentate n cele ce urmeaz.

:;:l.li!il! PANCREAS

(tripsinogen 1
CECl.tllRI PILDRIG
_(lipazel

VEZICA BIUARA
{acizi biliari 1

Fig.5. l . l .2. Schema aparatului digestiv la salmonide, cu localizarea


principalilor fermeni digestivi (dup Ghittino, 1 969)

5.2. Activitatea enzimatic digestiv la crapul de cultur,


n condiii de cretere n sistem controlat

Datele la care ne vom referi mai jos au fost obinute de noi n cadrul
unor cercetri asupra crapului de cultur (Cyprinus carpio L. ) aflat n diferite
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

87

faze de dezvoltare, crescut n bazinele piscicole ale Fermei Piscicole Trifeti


(judeul Neam) i n lacul de baraj Tansa-Belceti (judeul Iai).
5.2.1 . Aspecte privind activitatea enzimatic digestiv
(proteolitic i amilolitic) la alevinii de crap

Investigaiile asupra activitii enzimelor digestive la alevinii de crap


au fost efectuate n intervalul 1 984 - 1 990, n contextul unor cercetri
complexe care au testat posibilitatea nlocuirii furajelor starter cu surse
neconvenionale de hran, reprezentate prin biomas algal obinut prin
culturi i prin biomas zooplanctonic colectat de la gurile de evacuare a
apei din bazinele piscicole (Rujinschi et al., 1 985 - 1 990).
Hrana vie, reprezentat prin zooplancton i biomas algal cultivat,
constituie un aliment complet, echilibrat fiziologic, n msur s satisfac
cerinele nutritive ale alevinilor (Medgyesy and Wieser, 1 982 ; Holm and
Torrisen, 1 987 ; Jungwirth et al., 1 989), att prin coninutul ridicat n
elemente cu rol plastic i energetic (proteine, lipide, glucide, elemente
minerale, vitamine), ct i datorit adaptrii filogenetice a echipamentului
enzimatic al petilor la hrana natural (Phillips, 1 969) ; n plus, ea constituie
i o surs suplimentar de enzime, n msur s stimuleze secreia de enzime
digestive la peti, cu influen pozitiv asupra digestiei i absorbiei
(Reichenbach-Klinke, 1 972 ; Dabrowski and Glogowski, 1 977 ; Dabrowski,
1 979; Alliot, 1 98 1 ; Lauff and Hoffer, 1 984).
In decursul perioadei de cercetri menionat au fost luate n cultur
i testate ca hran pentru alevinii de ciprinide trei specii de alge Chlorella,
Scenedesmus i Spirulina (Porumb, 1 984 - 1 990 ; 1 993), comparativ cu
diferite variante de furaj adecvate cerinelor vrstei ; compoziia biochimic
a biomasei algale, a biomasei zooplanctonice i a furajelor administrate
alevinilor de ciprinide a fost stabilit de noi (Apetroaei, 1 984 - 1 990)
Primele investigaii asupra activitii proteazelor i alfa-amilazei
digestive au fost efectuate n anii 1 984 - 1 985, pe loturi de crap de cultur
(Cyprinus carpio L. ) crescute din momentul nceperii hrnirii active n czi
din fibr de sticl i hrnite, comparativ, cu biomas algal cultivat
(Chlorel/a, Scenedesmus), cu zooplancton i cu furaje combinate, a cror
compoziie biochimic este prezentat n tabelu 5 .2. 1 . 1 .
Din examinarea datelor prezentate n tabelul 5.2. 1 . 1 . rezult c
biomasa algal i zooplanctonic utilizat n creterea alevinilor de crap este
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Creterea petilor n sistem intensiv

88

-,
Proteaze

2.5 1--

.-

1 1.5 +- -

!fi 2 r-

0.5
=

CI)

'1

Legenda
[ 15 zile]

--

i--

- - - --

1 2 3

1984

8 7 8 9

10 1 1

1895

Proteaze

3.5
3
25
.
.!! 2
CII
= 1.5
.ii!:

i
1j
c(

,...---

- -

- -

1--

- --

0.5

,...---

1 2 3

1984

- -

- -

- -

6 7 8 9

10 11

1985

15

zile

l .Chlorel la+Scenedesmus+Zooplanct
on 1
2. Chlorel la+Zooplancton 1
3 . Chlorel la+
Scenedesmus+Zooplanct. I l
4. Chlorella+ Scenedesmus
7 . Furaj prestarter
8. Scenedesmus
9. Zooplancton
1 O. Scenedesmus+Zooplancton 2 : 3
I l . Scenedesmus+Zooplancton 3 2

Legenda : 45 zile
l .Chlorella+Scenedesmus+Zooplanct
on 1
2. Zooplancton
3.Chlorella+Scenedesmus+Zooplanct
on Il
4. Scenedesmus+Zooplancton Il
7. Furaj prestarter 1
8. Furaj prestarter I l
9 . Zooplancton I l
10. Scenedesmus+Zoop/ancton 2

1 1. Scenedesmus+Zooplancton 3 : 2

Fig. 5.2. 1 . 1 . Activitatea specifica a proteazelor digestive la alevinii de crap de cultur


(Cyprinus carpio L. ), n funcie de hrana administrata, dupa 1 5 zile i
respectiv 45 zile de hranire activa.

caracterizat, n general, prin coninuturi ridicate de protein, prin


concentraii mai reduse de substane extractive neazotate i coninuturi de
substan mineral superioare furajelor starter, aspect important, dac se are
n vedere rolul plastic al elementelor minerale n viaa petilor i, n special,
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

89

n aceast faz de dezvoltare.


Valorile unor parametri biochimici ai hranei utilizate pentru creterea alevinilor de crap
pnli la vrsta de 45 de zile (% din substana uscatli la 1 05C)
Tabelul 5 2 1 1
F2
ft
.

Scenedesmus
Chlorella
Parametrul
Zooplancton
biochimie
1 984
1 984
1 985
1 984
1 985
92, 1 2
4 1 ,50
59,89
66,39
Subst.organicli
78,36
40, 1 1
58,50
33,6 1
Subst.mineralli
7,88
2 1 ,64
Proteina bruta
22,99
2 1 ,48
53,62
53,44
63,29
1 0,49
1 9,03
8,89
Grasimi totale
5,87
6,03
4,46
1 9,64
1 2,48
5,20
3,78
S.E.N
8,28
7,34
1 2,33
Celuloza
x La furaJele F1 I F2 valonle S.E.N. mclud I celuloza
-

9 1 ,40
8,59
37,32
5,80
47,44
x

1 985
84,43
1 5 ,56
34,09
7,26
43,07
x

In aprecierea eficienei surselor de hran menionate mai sus, am luat


n consideraie att o serie de parametri biochimici majori ai materialului
piscicol, ct i valorile activitii unor enzime digestive, care reflect gradul
de digestie i absorbie a hranei, deci gradul de valorificare a acesteia. Au
fost considerate ca avnd eficien superioar tipurile de hran care au
determinat la alevinii analizai coninuturi mai ridicate de substan organic,
substan mineral i protein brut n corp, precum i activiti enzimatice
digestive mai mari.
Datele ce privesc activitatea enzimelor proteolitice i amilolitice,
obinute n cadrul acestor prime investigaii, sunt reprezentate grafic n fig.
5 .2. 1 . 1 . i 5.2. 1 .2. i evideniaz urmtoarele aspecte
activitatea specific a proteazelor i a alfa-amilazei digestive
crete odat cu vrsta la alevinii hrnii cu diete constituite din hran
natural, demonstrnd o valorificare mai bun a proteinelor i glucidelor din
acestea, comparativ cu cele dou furaje combinate utilizate - la care
activitatea specific a enzimelor digestive investigate scade n intervalul
cuprins ntre a 1 5-a i a 45-a zi de hrnire activ ;
ntre dietele testate, valorile activitii proteolitice i amilolitice
indic o metabolizare mai bun a proteinelor i glucidelor n cazul loturilor
2, 3 i 4, att n primele 1 5 zile ct i n urmtoarele 30 de zile, cu meniunea
c loturile respective au fost hrnite cu biomas de Ch/orella i cu biomas
zooplanctonic (loturile 2 i 4), respectiv cu Ch/orella + zooplancton +
Scenedesmus (lotul 3).
O semnificativ cretere a activitii proteolitice i amilolitice s-a
nregistrat la lotul 7 (hrnit numai cu biomas zooplanctonic), n intervalul
1 5 - 45 zile.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

90

Creterea petilor n sistem intensiv

Alfa amllaza

4
3.5
1-

r--

1.5 r- 0.5 r-o


1 2 3 4 5
8 9 10 11
1984 j15 zile 1 1985

--

:1:::

rn-

Alfa-am llaza

!5

.S!

10
9
8
7

5
4

1 23
c(

--

11-

3. Chlorella +

Scenedesmus+Zoop/anct.

4.
7.

II

Ch/orella+ Scenedesmus
Furaj prestarter

8. Scenedesmus
9. Zooplancton

Legenda : 45 zile
1. Chlorel/a+Scenedesmus+ Zoopla

- -

- -

--n11=n=
3 45
8 9 10 11

1984

2. Chlorel/a +Zoop/ancton 1

10. Scenedesmus+Zoop/ancton 2

1-

J. Ch/orel/a +Scenedesmus+Zoop/a

ncton 1

I l . Scenedesmus+ Zooplancton 3

t-

Legenda 15 zile

1985

ncton 1
2. Zooplancton
3. Chlorel/a+Scenedesmus+ Zooplan
clon

4.
7.

II

Scenedesmus+ Zooplancton II
Furaj prestarter 1

8. Furaj prestarter II
9. Zooplancton II

/0. Scenedesmus+Zooplancton 2 : 3

I I . Scenedesmus+Zooplancton 3 : 2

Fig. 5.2. 1 . 1 . Activitatea specific a alfa-amilazei digestive la alevinii de crap de


cultur (Cyprinus carpio L.), n funcie de hrana administrat!, dup 1 5
zile i respectiv 45 zile de hrnire activ.

Reetele reprezentate prin biomas de Scenedesmus + zooplancton, n


proporii diferite (2 : 3 i 3 : 2), au condus la rezultate mai bune sub aspectul
valorificrii principiilor alimentare, n a doua parte a testului.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

91

Dac avem n vedere ntreaga perioad de desfurare a


experimentului (45 zile de hrnire activ) i dac se coreleaz valorile
activitii enzimelor digestive cu cele privind compoziia biochimic a
materialului piscicol (fig. 6. 1 . 1 . 1 . 1 ., cap. 6), constatm c ntre dietele
testate, cele reprezentate prin biomas zooplanctonic + biomas de
Chlorella + biomas de Scenedesmus au condus la cele mai bune rezultate
sub aspectul valorificrii componentelor energo-proteice ; este evident
faptul c cele 3 tipuri de biomas s-au completat reciproc, asigurnd
puietului de crap o hran mai echilibrat din punct de vedere fiziologic.
In concluzie, n baza valorilor privind activitatea enzimelor digestive
investigate i a parametrilor biochimici majori ai materialului piscicol utilizat
n cadrul testelor s-a apreciat c administrarea, n mod dirijat, a hranei
naturale la alevinii de crap (45 zile de hrnire activ) conduce la rezultate
superioare celor obinute numai cu furaje combinate. Avnd n vedere ns,
faptul c accesul la hrana natural a alevinilor de crap n primele zile de
hrnire activ este limitat de dimensiunile organismelor planctonice, este de
neles c utilizarea combinat a furajelor starter i a biomasei vii determin
rezultate mai bune, att n ceea ce privete creterea ct i supravieuirea
acestora.
Cercetrile comparative efectuate n anul 1 986 asupra puietului de
crap n vrst de 1 5 i respective 45 zile, n condiiile hrnirii acestuia cu
furaje starter deosebite ntre ele prin natura ingredientelor din care au fost
realizate i prin compoziia biochimic (tabelul 5 .2. 1 .2.), respectiv cu
biomas de Scenedesmus i biomas zooplanctonic n combinaie cu
biomas de Scenedesmus, au condus la urmtoarele constatri
la sfritul primei pri a testului, datele privind activitatea
proteazelor - n cazul utilizrii ca han a biomasei
de Scenedesmus
singulare - indic obinerea unor rezultate inferioare celor nregistrate la
variantele hrnite cu furaje i respectiv cu biomas zooplanctonic + biomas
de Scenedesmus (3 : 1 ) ; n urmtoarele 30 de zile ns, n condiiile n care pe
lng biomasa de Scenedesmus lotului respective i s-a administrat i
biomas zooplanctonic (3 : 1 ), s-a evideniat o mbuntire a strii generale
a petelui, astfel nct, la 45 zile de hrnire activ, activitatea enzimatic
digestiv, ca i compoziia biochimic corespunztoare a puietului, au fost
superioare lotului hrnit cu furaj combinat de Timioara i comparabile cu
celelelalte dou variante, la care s-a utilizat furaj combinat tip LCAEA i

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

92

Creterea petilor in sistem intensiv

respectiv bimas de Scenedesmus + zooplancton ( 1 : 1 ) ;


Compoziia biochimie! a furajelor combinate utilizate
pentru cretera alevinilor de crap de cultur, n anul 1 986
Tabelul 5 2 1 2
.

Parametrul %
Umiditate la 1 05 ve
Substan organic
Substan mineral
Protein brut
Grsimi totale
S.E.N. + Celuloz
NaCl
Putere calorific {kcal/kg)

Furaj tip Timioara


6,02
86, 1 6
7,84
36, 1 6
1 ,20
54,80
0,72
3 840,40

Furaj tip LCAEA


8,28
84,64
7,08
48,59
4,76
39,57
1'17
4094,90

- sub aspectul activitii specifice a alfa-amilazei digestive sunt de


remarcat valorile de circa dou ori mai mari la loturile hrnite n prima parte
a testului cu hran natural, comparativ cu variantele n care s-au utilizat
furaje combinate (tabelul 5 .2. 1 .3).
Obinerea unor rezultate superioare n condiiile administrrii ca
hran a biomasei algale de Scenedesmus + biomas zooplanctonic se
explic prin realizarea unei apropieri de modul natural de hrnire a alevinilor
de crap de cultur.
In anul 1 987, investigaiile noastre s-au efectuat pe loturi de alevini
de crap crescui n bazine de pmnt, cu suprafaa de 0,2 ha/bazin,
comparativ cu loturi de alevini de snger (Hypophthalmichthys molitrix V.),
crescui n aceleai condiii ; cele dou specii de peti au fost hrnite cu
furaje combinate de diferite tipuri (L1/86 ; L1/87 ; L11/87) i, respectiv, cu
biomas algal i zooplanctonic.
Din tabelul de mai sus se constat c, n general, din punct de vedere
al valorii energetice, furajele combinate prezint puteri calorifice superioare
surselor de hran utilizate, dar valorile raportului energo-proteic sunt mai
mici n cazul biomasei zooplanctonice i biomasei algale, ceea ce reflect o
calitate alimentar superioar a acestora din urm.
Compoziia biochimic a furajelor administrate i a biomasei algale i
zooplanctonice este prezentat n tabelul 5 .
Investigaiile asupra enzimelor digestive ale alevinilor de crap de
cultur i de snger, la sfritul perioadei de test, au condus la valorile
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

prezentate n tabelul 5 .2. 1 .5


urmtoarele :

93

din examinarea acestor valori se constat

Valorile activitii specifice a proteazelor i alfa-amilazei digestive la alevinii de crap


de cultur crescui n czi din fibr de sticl, n anul 1 986, n condiiile hrnirii cu diferite
reete de hran

Specificaie

Lotul

1 4 zile de
hrnire
activ

II
III
IV

45 zile
de hrnire
activ

II
III
IV

Hrana administrat
Furaj tip Timioara
Furaj tip LCAEA
Biomas de Scenedesmus
Scenedesmus
+biomas
deZoopl. ( 1 : 1 )
Furaj tip Timioara
Furaj tip LCAEA
Biomas de Scenedesmus
+biomas de Zoopl.( 3 : 1 )
+biomas
Scenedesmus
deZoopl. ( 1 : 1 )

Tabelul 5. 2. 1 . 3.

Proteaze
2,7 1
3 ,21
2,25
3,37

Amilaz
5,90
6,70
1 1 ,49
1 1,13

2,08
2,68

9, 1 0
8,94

2,1 1

5,16

2, 1 3

6,93

Caracteristici biochirnice a biomasei algale, biomasei zooplanctonice


i furajelor combinate utilizate n anul 1 987 n testele de cretere
a alevinilor de crap de culturA i de snger

Bioms de :
Parametrul
biochimie
Zooplanc- Scenedes%
ton
mus
Substan
56,84
80,58
organic
Substan
43 , 1 6
1 9,42
mineral
26,04
67,02
Protein brut
7,05
3 ,43
Grsimi totale
6,5 1
1 8,35
S.E.N.
9,02
Celuloz
Putere calorific
2 1 60,00
3670,30
(kcal/kg)
Coeficient
8,2 1
5,47
energo-proteic

Tabelul 5. 2. 1 . 4.

Furajul combinat :
L1/86
Ln/87
L1/87

92,54

93 , 1 3

91,13

7,46
40,79
7,74
42, 1 9
1 ,82

6,87
34,56
1 4,84
4 1 ,83
1 ,98

8,87
46,23
1 4,00
28,92
1 ,98

4 1 2 1 ,80 45 1 2,00
1 0, 1 0

1 3 ,05

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

4383 ,20
9,47

94

Creterea petilor in sistem intensiv

Valorile activitii specifice a proteazelor i alfa-amilazei digestive


la puietul de crap de cultur i de snger crescut n bazine de pmnt
(0,2 ha/bazin), cu diferite tipuri de hran
Tabelu/ 5.2. 1.5.

Hrana administrat :
Furaj combinat L1/86
Furaj combinat L1/87
Furaj combinat L11/87
L"86 + Scenedesmus +
Zooplancton
Scenedesmus + Zooplancton

Proteaze
Crap
Snger
5 ,86
2, 1 0
3 ,34
2,40
4,8 1
2,07

Alfa-amilaz
Crap
Snger
9,56
1 2,07
1 0,09
9,25
1 0,02
6,75

5,24
2,09

9, 1 3
1 4,5 1

2,58
3 ,3 3

1 1 ,4 1
9,68

- alevinii de crap de cultur crescui n bazinele acvatice n care, pe


lng hrana natural existent n acestea, s-a administrat suplimentar furaj
combinat de tipul L,/86, precum i cel din bazinul n care hrana suplimentar
administrat a constat att din furaj combinat de tipul L1/87 ct i din
biomas algal i biomas zooplanctonic a prezentat cele mai ridicate valori
ale activitii proteolitice, ceea ce reflect o valorificare mai bun a acestor
tipuri de hran ; rezultate intermediare s-au obinut la alevinii din bazinul n
care hrana suplimentar a fost reprezentat de furajul L11/87, n timp ce
alevinii hrnii suplimentar cu furaj L,/87 i cei din bazinul n care nu s-a
administrat nici-un fel de furaj au prezentat o stare general mai puin bun ;
- spre deosebire de situaia nregistrat n cazul puietului de crap,
alevinii de snger crescui n bazine acvatice similare i hrnii suplimentar
cu dietele utilizate i n creterea crapului prezint, sub aspectul activitii
enzimelor digestive, diferene mici ntre loturi ; totui, este de remarcat o
activitate proteolitic superioar la lotul crescut n bazinul n care hrana
suplimentar administrat a constat din biomas algal cultivat i biomas
zooplanctonic. Fiind vorba de o specie de peti fitoplanctonofagi, este lesne
de neles c suplimentarea cu biomas algal de Scenedesmus a condus la
obinerea unor rezultate mai bune, echipamentul enzimatic al acestor peti
fiind adaptat la acest tip de hran.
In concluzie, cercetrile noastre asupra activitii enzimelor digestive
proteolitice i amilolitice, ca i cele privind compoziia biochimic a
puietului de crap i de snger (la care ne vom referi n capitolul 6) au artat

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

95

posibilitatea substituirii pariale sau totale a furajelor prestarter cu surse


neconvenionale de hran, care sunt mai ieftine ; la o asemenea concluzie au
condus i investigaiile cu privire la supravieuirea i creterea puietului de
pete la care ne-am referit (Rujinschi i colab., 1 984 - 1 990).
5.2.2. Aspecte privind activitatea enzimatic digestiv
(proteolitic, amilolitic i lipolitic) la crapul de
cultur crescut n condiii intensive, n viviere flotabile

Cercetrile efectuate de noi asupra crapului de cultur aflat n


perioada de cretere au avut n vedere influena unor factori (regimul termic
al apei, natura i calitatea hranei, tratamentele medicamentoase) asupra
activitii enzimelor proteolitice, amilolitice i lipolitice din tractul digestiv
al acestuia.
5.2.2. 1. Influena regimului termic al apei asupra activitii
enzimelor digestive la crapul de cultur

Temperatura este unul din factorii care influeneaz ntr-o mare


msur viteza reaciilor enzimatice, creterea acesteia cu 1 0C (ntr-un
interval de valori de cteva zeci de grade, cunoscut sub numele de domeniul
optim de temperatur pentru enzime) conducnd la aproape o dublare ( Qt o :::::::
2) a vitezei celor mai multe reacii catalizate de enzime (Lehninger, 1 987).
Metabolismul petilor se desfoar la temperatura mediului ambiant ;
spre deosebire de animalele homeoterme, la peti exist, deci, o dependen
intim ntre temperatura mediului i intensitatea proceselor de hrnire, de
digestie i de absorbie (Wurtsbaugh and Davis, 1 977 ; Hokansen et al., 1 977
; Kaushik and Luquet, 1 980 ; Alanara, 1 992). Astfel, de exemplu, la o
scdere a temperaturii de la 20C la 5 C , activitatea proteolitic din tubul
digestiv al pstrvului curcubeu scade cu 60 - 70%, cea amilolitic se reduce
cu 60 - 80%, iar activitatea lipolitic nregistreaz n aceleai condiii o
diminuare cu circa 70% (Steffens, 1 989).
Influena factorului temperatur asupra activitii enzimelor digestive
a fost evideniat i n cadrul cercetrilor noastre (Apetroaei i Battes, 1 980
a,b), efectuate asupra crapului de cultur (C I ) crescut n viviere flotabile n
lacul de acumulare Tansa-Belceti, la 1 4C (n condiii de nefurajare) i la
20-22C (n condiii de hrnire, comparativ, cu hran natural i cu furaj
combinat) - tabelul 5 .2.2. 1 . 1 .
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

96

Creterea petilor in sistem intensiv

Examinnd datele din tabelul 5 .2.2. 1 . 1 . se constat c, n funcie de


poriunea de tub digestiv considerat, la o cretere a temperaturii apei cu 6 8 C (la care se adaug i influena factorului hran, prin trecerea de la stadiul
de inaniie la cel de hrnire activ) se nregistreaz o cretere a activitii
specifice a proteazelor cu valori variind ntre 438,84% i 820,25% (la
administrarea de hran natural , respectiv cu valori cuprinse ntre 59,50% i
1 88, 1 5%( n hrnirea cu furaj combinat); n aceleai condiii, activitatea
specific a alfa-amilazei din tubul digestiv crete cu 1 69,85% - 662,99% i,
respectiv, cu 1 4 1 7, 1 9% - 5 1 62,99%.
Faptul c n cazul proteazelor creterile mai mari se nregistreaz la
administrarea de hran natural, iar n ceea ce privete alfa-amilaza
digestiv, n hrnirea cu furaj combinat, dovedete c influena hranei asupra
evoluiei activitii specifice a enzimelor menionate este preponderent
(temperatura, n intervalul menionat, ar fi putut determina creteri ale
activitii de maximum dou ori).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

97

Cercetri asupra unor enzime digestive

Variaia activitii specifice a proteazelor i alfa-amilazei digestive Ia crapul de cultur ( Cyprinus carpio L.),
n funcie de regimul termic al apei i de regimul alimentar

Specificatie-

Varianta
experimentala
1
Lot nefurajat
( Martor )
( 1 4C )

Parametrul
statistic
2
X

CV %
ES
X

Lot hranit cu
plancton
( 20 - 22C )

CV %
ES
Var. %

Lot hranit cu
furaj combinat
( 20 - 22C )

CV %
ES
Var. %

PROTEAZE

Lot hranit cu
Plancton
( Martor )
( 20 - 22C )
Lot hranit cu furaJ
combinat
( 20 - 22"C

(p)
X

(p)
X

CV %
ES
X

CV %
ES
Var.%

(p)

Portiunea de tub digestiv investigati :


III
IV

II

Tabelul 5 . 2. 2. 1 . 1 .
VI

V
7

0,79
36,74
0,12

1 ,2 1
1 8,98
0, 1 1

0,93
14,89
0.06

0,78
1 6, 1 6
0,03

0,76
9,2 1
0,03

0",84
8,77
0,03

7,2 1
19,85
0,45
+820,25
p< 0,001 FS

6,52
1 3,76
0,40
+438,84
p< 0,001 FS

6,64
1 3.70
0,40
+6 1 3.97
p< 0,001 FS

6,64
1 3,78
0,40
+75 1 ,28
p< 0,001 FS

6,89
14, 1 8
0,43
+806,57
p<O,OOI FS

6,75
14,92
0,45
+703,57
p< 0,00 1 FS

2,19
48,63
0,47
+ 177,21
p> 0,002
< 0,05 s
7,2 1
1 9,85
0,45

1 ,93
27,85
0,24
+59,50
p> 0,02
p< 0,05 s
6,52
13,76
0,40

1 .8 1 '
23, 1 1
0, 18
+94,62
p> 0,001 FS

2,22
33,84
0,33
+ 1 84,61
p< 0,00 1
p> 0,02 s
6,64
1 3,78
0,40

2, 19
14,81
0,14
+ 188, 1 5
p< O,OOI FS

1 ,84
1 7,59
0,14
+ 1 19,04
p< 0.001 FS

6,89
14, 1 8
0,43

6,75
14,92
0,45

2, 19
48,63
0,47
-229,22
p< 0,001 FS

1 ,93
27,85
0,24
-237,82
p< 0,001 FS

1 .8 1
23. 1 1
0. 18
-266,85
p <0,001 FS

2,22
33,84
0,33
-1 99,09
p< 0,002
p>O,O I S

2, 19
14,81
0, 14
-214,61
p> 0,001 FS

1 ,84
1 7,59
0, 14

6.64
13.70
0,40

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

-266,84
p<O,OOI FS

Creterea petilor n sistem intensiv

98

AlfaAMILAZA

Continuare tabelul 5. 2 2 1 1.
.

1
Lot nefurajat(Martor )
( 1 4C )

Lot hrAnit cu
plancton
( Martor )
( 20 -22C)

Lot hrAnit cu furaj


combinat
( 20 -22C)

Lot hrAnit cu
plancton
( Martor )
( 20 -2211C)
Lot hrAnit cu furaj
combinat
(20 -22C )

2
X
CV %
ES

3
3,49
68,1 0
:1:: 1 ,06

2,82
62,40
:1::0,78

1 ,73
58,90
:1::0,45

1 ,27
26,70
:1::0, 1 5

1 ,97
47,20
:1::0,41

2,3 1
38,90
:1::0,40

X
CV %
ES
Var. %

12,72
52,60
:1::2,99
+264,46
p< 0 05
p> 0,02 s

7,61
56,50
:1:: 1,90
+ 1 69,85
p< 0,05
p> 0, 1 FS

1 1,16
47,00
:1::2,35
+545,08
p< 0,002
p> 0,01 FS

9,69
28,40
:1:: 1 ,23
+662,99
p< 0,00 1 FS

6,47
29,00
:1::0,81
+228,42
p< 0,001 FS

1 0,37
32,70
:1:: 1 ,54
:1::348,91
p< 0,001 FS

X
CV %
ES
Var. %
( P)

52,95
47,90
:1:: 1 1 ,30
+ 1 4 1 7,19
p< 0,002
p> 0,01 s

55,45
44,70
:1:: 1 1 ,00
+ 1 866,3 1
p< 0,001 FS

56,09
3 1 ,77
:1:: 7,90
+3 142,19
p< 0,001 FS

66,84
1 2,06
:1::3,60
+5 1 62,9
p< 0,001 FS

55,61
43,20
:1:: (0,70
+2722,84
p< 0,00 1 FS

48,31
46,60
:1:: 10,00
+ 199 1 ,34
p<O,OOI
FS

X
CV %
ES

12,72
52,60
:1::2,99

7,61
56,50
:1:: ( ,90

1 1,16
47,00
:1::2,35

9,69
28,40
:1:: 1 ,23

6,47
29,00
0,81

1 0,37
32,70

:1:: 1 ,54

X
CV %
ES
Var. %

52,95
47,90
+3 1 6,27
p< 0,002
p> 0,01 s

55,45
44,70
1 1,00
+628,64
p<0,002
p> 0,01 s

56,09
3 1 ,77
:1::7,90
+402,59
p <0,001 FS

66,84
12,06
:1::3,60
+589,78
p< 0,001 FS

55,61
43,20
:1:: 1 0,70
+759,50
p<0,001
p> 0,002 s

48,31
46,60
:1:: ( 0,00
+365,86
p< 0,002
p> 0,01 s

(p

(p)

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

99

5.2.2.2. Influena naturii i calitii hranei asupra activitii


enzimelor digestive la crapul de cultur aflat n
perioada de cretere

Asupra relaiei dintre natura i calitatea hranei, pe de o parte, i


activitatea enzimelor digestive ale petilor, pe de alt parte, cercetrile
efecuate de diferii autori au stabilit c, n general, distribuia enzimelor
digestive reflect modul de hrnire al petilor. Asfel, la petii hrnii cu o
cantitate mare de glucide, fa de o hran mai bogat n proteine, s-a
constatat prezena unei activiti amilolitice mai ridicate, fapt ce a condus la
presupunerea c hrana bogat n poliglucide, utilizat de peti, este cauza
instalrii unei-activiti mai ridicate a amilazelor n tubul digestiv (Kapoor et
al., 1 975 ; Nagayama and Saito, 1 979) ; pe de alt parte, s-a constatat c
nivelul ridicat de amidon din furaj e (30 - 60% amidon ; 55 - 25% protein),
n comparaie cu un furaj hiperproteinizat (5% amidon ; 80% protein)
diminueaz activitatea proteazelor la pstrvul curcubeu (Fulge, 1 973 - citat
de Steffens, 1 989). In acelai timp, un nivel ridicat al proteinelor din furaje,
corelat cu un nivel redus al celulozelor, crete activitatea enzimelor
proteolitice la puietul de pstrv (Steffens, 1 989).
Petii supui unui regim bogat n proteine, n general, i cei hrnii cu
protein de natur animal, n special, prezint activiti proteolitice mai
ridicate.
Hrana ingerat poate constitui i o surs de enzime proteolitice. In
acest sens, s-a apreciat c prezena unor enzime proteolitice n hran ridic
secreia de enzime proprii cu 1 00%, hrana natural lund parte activ la
procesul digestiv (Reichenbach-Klinke, 1 972). Sunt de semnalat n aceast
privin observaiile lui Jancarik, 1 964, i ale lui Dabrowski, 1 977, care au
dovedit prin studii asupra crapului c enzimele din organismele animale
consumate ntresc efectul endogen al enzimelor proteolitice, n special dac
activitatea acestora este redus.
Este de reamintit i faptul c proteinele de origine animal din hrana
petilor prezint un grad mai mare de digestibilitate, c randamentul de
utilizare a hranei este cu att mai ridicat cu ct cantitatea de protein animal
din hran este mai mare (Mann, 1 979) i c proteinele proaspete sunt
digerate n proporie mai mare (9 1 ,97%), dect proteinele uscate (80%) Kitamikado et al., 1 965.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 00

Creterea petilor in sistem intensiv

Sub aspectul relaiei dintre hrana administrat petilor i activitatea


enzimatic la nivelul tubului digestiv al acestora, noi am efectuat investigaii
asupra crapului de cultur, att prin procedeul clasic - care presupune
sacrificarea petilor, ct i prin procedeul de colectare a chimului intestina}
prin metoda tubajelor n test de scurt durat ( Apetroaei i Battes, 1 980 a, b;
1 99 1 ) .
5.2.2.2. 1 . Activitatea enzimelor digestive la crapul de cultur
n cretere (C1), n condiii de inaniie i de hrnire
(natural sau cu furaj)

In cadrul cercetrilor privind creterea intensiv a crapului de cultur


(Cyprinus carpio L.), n viviere flotabile, n lacul de acumulare Tansa
Belceti, efectund investigaii asupra activitii enzimelor digestive pe loturi
de peti hrnite, comparative cu un furaj combinat, a crui receptur i

Fig. 5.2.2.2. 1 .3 . Localizarea segmentelor de intestin utilizate pentru determinarea


activitii enzimelor digestive

compoziie biochimic sunt prezentate n tabelul 5 .2.2.2. 1 . 1 ., i cu biomas


planctonic colectat din lac, am obinut rezultatele prezentate grafic n fig.
5 .2.2.2. 1 . 1 . i 5 .2.2.2. 1 .2., precum i n tabelul 5 .2.2.2. 1 .2.
In acest scop, tubul digestiv de la cte 5 exemplare de crap, pentru
fiecare situaie n parte, a fost secionat n 6 segmente (1 i II - intestin
anterior ; III, IV i V - intestin mediu ; VI - intestin posterior)(fig.
5 .2.2.2. 1 .3), care au servit la determinarea activitii proteazelor, alfa
amilazei i lipazelor (acide i bazice).
Din examinarea graficelor i tabelelor menionate rezult :
activitatea specific a proteazelor prezint valori cu circa 70% mai
mari la petii hrnii cu hran natural dect la cei furajai cu nutre
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

101

Receptura i compoziia biochimicl1 a furaj ului combinat utilizat in creterea


intensiva a crapului de culturii (C 1) in viviere flotabile
Tabelul 5 2 2 2. 1 1 .
.

Ingredientul
rot de soia
Tre de gru
rot
germem
porumb
Amidon porumb
Drojdie furajer
Premix
vitaminizat
Fosfat dicalcic
Tuf vulcanic
Procain

%
67,00
1 1 ,00
5 ,00
2,50
3,00
1 ,50
3,00
7,00
0,0005

Parametrul biochimie
Substan uscat
Umiditate la 1 05 C
Substan organic
Substan mineral
Protein brut
Lipide totale
S.E.N.
Celuloz
Amoniac(mg/1 00 g)

%
86,40
1 3 ,60
77,92
8,48
27,98
1 ,29
48,65
2,03
43,54

combinat, n condiii similare de temperatur i pH ale apei, situaia


datorndu-se adaptrii filogenetice a echipamentului digestiv al crapului la
hrana natural i aportului suplimentar de enzime digestive coninute n
hrana vie (Reichenbach-Klinke, 1 972 ; Dabrowski, 1 979 ; Steffens, 1 989), pe
de o parte, iar pe de alt parte valorii biologice sczute a proteinelor din
nutreul combinat de natur exclusiv vegetal ; cantitatea mare de substane
extractive neazotate din furaj a influenat, probabil, i ea n mod negativ
valorificarea proteinelor din acesta.
Pentru stadiul n care petii se aflau n inaniie, valorile determinate
privind activitatea proteazelor sunt, n mod firesc, mai reduse dect n
condiiile n care petii au fost hrnii (natural sau cu nutre combinat), n
medie cu circa 670% i respectiv cu circa 1 30%, ceea ce face ca diferenele
nregistrate din acest punct de vedere s fie foarte semnificative (tabelul
5.2.2. 1 . 1 .).
Dac ne referim la variaia activitii proteolitice de-a lungul tubului
digestiv (tabelul 5 .2.2. 1 . 1 . i fig. 5 .2.2.2. 1 . 1 . - 5 .2.2.2. 1 .2.), constatm c la
crap nu exist o specializare anumit pe poriuni de tub digestiv i, n

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 02

Creterea petilor n sistem intensiv

consecin, diferenele de la un segment la altul n privina activitii


specifice a proteazelor sunt nesemnificative. Cu toate acestea, nu se poate
afirma c digestia i absorbia proteinelor se face n mod uniform pe ntreg
traiectul tubului digestiv deoarece :
n stadiul de inaniie se observ c activitatea proteolitic este mai
ridicat n partea final a intestinului anterior i n prima poriune a
intestinului mediu, prezint valori mai mici n urmtoarele dou segmente
ale intestinului mediu i, din nou, valori mai crescute n intestina} posterior ;
n hrnirea cu nutre combinat, valori ceva mai ridicate ale
activitii enzimelor proteolitice s-au nregistrat n prima poriune a
intestinului anterior i, de asemenea, n ultimele poriuni ale intestinului
mediu ;
activitatea specific a alfa-amilazei din tubul digestiv al crapului
de cultur prezint o situaie invers celei ntlnite n privina activitii
proteazelor, n sensul c lotului hrnit cu furaj concentrat i sunt
caracteristice valori semnificativ mai mari dect n cazul petilor care au
consumat hran natural, variind ntre + 3 1 6,27% (n prima poriune a
intestinului anterior) i + 759,5% (n ultima poriune a intestinului mediu).
Crapul diger cu uurin hrana bogat n glucide, valorificnd-o
chiar mai rentabil dect animalele mari, digestia glucidelor aj ungnd la
aceast specie pn la 92% (Schaperclaus, 1 933 - citat de Hoar and Randall,
1 969) ; Phillips et al., 1 966, 1 967, au artat c glucidele sunt utilizate ca
surs de energie, economisind n acest fel o parte din protein.
Important este de subliniat faptul c, fa de proteaze, valorile privind
activitatea specific a alfa-amilazei la crap sunt mai mari (situaie invers
celei ntlnit la speciile camivore)(Kitamikado and Tachino, 1 969 ;
Nagayama and Saito, 1 979 ; Artenie et al., 1 982), ceea ce demonstreaz c
echipamentul enzimatic al acestei specii este adaptat la un regim bogat n
poliglucide.
Dac ne referim la procesul de digestie a poliglucidelor de-a lungul
tubului digestiv constatm - ca i n cazul proteazelor - c, dei diferenele
de la un segment la altul sunt nesemnificative, valorile privind activitatea
specific a alfa-amilazei digestive sunt mai mari n prima parte a intestinului
anterior i mediu la petii care au consumat hrana natural, respectiv n a
doua poriune a intestinului mediu la lotul hrnit cu furaj combinat (tabelul
5 .2.2. 1 . 1 .) ; se remarc i faptul c la petii crescui n viviere cu furaj
combinat valorile privind activitatea specific a alfa-amilazei sunt mai
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

1 03
Alfa - ami laza

Proteaze

.."

Q)
Cl.
1/1

,S!

t5
c(

---,

1.4
1.2
0.8

1!11 14 lot
1 nefurajat !

-=-

0.6 .
0.4

o
4

Poriuni de tub
digestiv

de tub

Poriuni
digestiv
Alfa

Proteaze

13

[
1/1

,S!

.
>
t5

c(

7.4
7.2
7
B.B
B.B
8.4
8.2
8

Bi1 20 - 22 c

l
1

lot hrAnit
cu
plancton j

J]

Poriuni de tub
digestiv

[
1/1

,S!
.!
s;

t5
c(

0.2
2

El14nefurajat
lot

13

15

1/1

,S!

>

1.5

0.5

J!

Poriuni de tub
digestiv

..
60

"

c(
u

Poriuni de
digestiv

otll

!.

20

El 20 -

22 C

hrAnit cu
plancton

lot ]
1

tub

MI
Alfa

11

am ilaza

[ -o

!fi

Proteaze

25

am

Poriuni de
digestiv

ilaza

0 20 22 C

hrAnit cu
furaj
combinat

lot

tub

Fig. 5 .2.2.2 . 1 . 1 . Variaia activitii specifice a proteazelor i a alfa-ami lazei digestive n


diferite poriuni ale intestinului ( 1 i 2 = intestin anterior ; 3, 4 i 5 intestin mediu ; 6 =
intestin posterior}, n funcie de regimul termic al apei i de regimul alimentar, la crapul
de cultur (Cyprinus carpio L.) crescut n viviere fl otabile
=

uniforme de-a lungul tubului digestiv, n raport cu situaia n care petii se


aflau n inaniie sau fa de cei care au fost hrnii cu'hran natural ;
activitatea enzimatic a lipazelor este influenat, n general,
de factorii menionai ca avnd influen asupra activitii specifice a
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 04

Creterea petilor in sistem intensiv

proteazelor i alfa-amilazei digestive la crap (tabelul 5 .2.2.2. 1 .2.).


Dup cum rezult din tabelul 5 .2.2.2. 1 .2., att lipaza acid ct i
lipaza bazic prezint valori ridicate n cazul lotului de peti hrnit cu
plancton ; spre deosebire de proteaze i de alfa-amilaz, n cazul lipazelor,
valorile corespunztoare lotului hrnit cu furaj combinat sunt mai mici dect
cele privind lotul aflat n inaniie. Dac n cazul lipazei acide diferenele din
acest punct de vedere sunt nesemnificative, n ce privete lipaza bazic
acestea sunt foarte semnificative.

60

!5

8.
VI

.!!:!
.!!!
:;

50 f-------1
40 1------ --------l
3Q f-------1
20 1--------l

o '-----

A'oteaze

D 14 C inaniie

20 - 22 C plancton

D 20 - 22 C furaj contlinat

Alfa-amiaza

Fig. 5 .2.2.2 . 1 .2.Variaia activitii proteazelor, alfa-amilazei i lipazelor la nivelul ntregului


tub digestiv al crapului de cultur (Cyprinus carpio L.) crescut n viviere flotabile, n
funcie de regimul termic i de regimul alimentar

Comparnd valorile nregistrate n cazul lotului care a consumat


hrana natural, cu cele corespunztoare lotului hrnit cu nutre combinat, se
remarc existena unor diferene foarte semnificative ntre acestea. Astfel,
att lipaza acid ct i lipaza bazic prezint activiti mai mici la lotul
furajat cu nutre combinat, n medie cu 87,27% i, respectiv, cu 93,55%, ceea
ce reflect o mai bun valorificare a lipidelor din hrana natural
In concluzie, investigaiile efectuate au condus la urmtoarele
constatri
hrana natural determin valori superioare ale activitii
specifice a proteazelor, n comparaie cu furajul combinat realizat pe baz de
protein exclusiv vegetal, de valoare biologic mai redus ;
cantitatea mare de poliglucide din furajul combinat a indus o
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

1 05

situaie invers celei privind enzimele proteolitice, n sensul c a determinat


activiti amilolitice semnificativ mai mari dect la petii care au consumat
hran natural, n condiiile n care crapul de cultur este una din speciile de
peti care valorific rentabil hrana bogat n glucide ;
- activitatea lipazelor prezint valori semnificativ mai mari la petii
furajai cu hran natural dect la cei hrnii cu furaj combinat, reflectnd o
mai bun valorificare a grsimilor coninute n hrana natural.
Variaia activitii lipazelor n esutul digestiv al crapului de cultura
(Cyprinus carpio L.), n funcie de regimul termic i alimentar

Tabe/u/ 5.2.2.2 1 2
.

Varianta
experimental
Lot nefurajat
( 1 4C )
( Martor )

Parametri
statistici

X
CV %
ES

Lot hrnit cu
Plancton
( 20 - 22 C )

CV %
ES
Var.%
(P)

Lot hrnit cu
Furaj
combinat
( 20 - 22 C )

X
CV %
ES
Var.%
(P)

Lot hrnit cu X
CV %
Plancton
( 20 - 22C ) ES
(Martor)

CV %
Lot hrnit cu
ES
Plancton
( 20 - 22C ) Var.%
(P)
(Martor

Activitate lipolitic :
Lipaz aci d
Lipaz bazic
506,90
581 '12
27,26
1 3 ,56
69,09
39,40
3677,24
1 597,02
1 3 ,30
27,76
2 1 8,77
22 1 ,74
+ 1 74,8 1
+ 625,43
p< 0,002
p<0,00 1 FS
p >0,0 1 s
486,02
1 02,85
1 7,02
44,30
3 5,64
22,78
- 7,67
- 82,40
p<0,00 1 FS
p> 0,5 NS
3677,24
1 597,02
27,76
1 3,30
2 1 8,77
22 1 ,74
468,02
1 7,02
3 5 ,64
- 685,70
p< 0,00 1 FS

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 02,85
44,30
22,78
- 1 452,76
p< 0,00 1 FS

1 06

Creterea petilor in sistem intensiv

5.2.2.2.2. Activitatea enzimelor proteolitice, amilolitice i lipolitice


din fluidul digestiv colectat de la crapul de cultur prin
metoda tubajelor, n test de scurt durat

Pentru o cunoatere mai exact a procesului de digestie i absorbie la


nivelul tubului digestiv al petilor, am efectuat investigaii asupra activitii
unor enzime digestive (proteaze, alfa-amilaz, lipaze acide i lipaze bazice)
din fluidul intestina} recoltat prin metoda tubajelor, la diferite intervale de
timp dup hrnire ( 1 12 h , 2 h, 5 h, 24 h), n condiii de hrnire cu diferite
diete (Apetroaei i Battes, 1 99 1 )
Investigaiile au fost efectuate pe exemplare de crap de cultur n
vrst de 4 ani, avnd greutatea medie de 1 500 grame. Petii au fost inui, n
prealabil, n acvariile experimentale ale Laboratorului, timp de 1 O zile,
pentru acomodare, dup care au fost supui operaiilor chirurgicale de
introducere a sondelor de hrnire i de colectare a sucurilor digestive, dup
un procedeu descris de Battes et al., 1 985.
In perioada testului, petii care au suferit operaiile chirurgicale
menionate au fost inui ntr-un acvariu de contenie cu recircularea
permanent a apei, fiecare separat n cte o loj, la temperatura de 22 - 24C .
Hrnirea s-a fcut prin intermediul unor sonde bucale, iar colectarea
sucurilor intestinale s-a realizat prin sonde, din zonele localizate n fig.
5 .2.2.2. 1 . 1 .
.

Fig. 5.2.2.2. 1 . 1 . Localizarea punctelor de prelevare a probelor


de fluid intestinal la crapul de cultur (1 - intestin anterior ;
II - ansa 2-3, partea posterioar a intestinului anterior ; III intestin mediu ; IV - intestin posterior).

Administrarea hranei s-a fcut cu ajutorul unei seringi, o dat la 24


ore (la ora 9 dimineaa), timp de 1 Ozile pentru fiecare diet, n parte. Hrana a
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

1 07

constat din suspensii apoase de biomas de Ceratophyllum (20%) i dou


furaje combinate (FI , F11), n concentraie de 20%, raia zilnic fiind de 5
mllindivid/zi.
Compoziia biochimic a biomasei de Ceratophyllum, furajelor
combinate, precum i altor dou tipuri de hran (biomas zooplanctonic i
biomas de Spirulina) utilizate ntr-un test similar, efectuat asupra
pstrvului curcubeu (la care ne vom referi n cap. 5 .3 . 1 . ), este prezentat n
tabelul 5 .2.2.2.2. 1 . Datele ce privesc activitatea enzimelor digestive
investigate sunt reprezentate grafic n fig. 5 .2.2.2.2. 1 .2.
5 .2.2.2.2. 1 .6.
Fiecare figur prezint, comparativ, activitatea specific a proteazelor (JlM
tirozin/g fluid digestiv/60 minute//mg protein solubil),) i alfa-amilazei
digestive (JlM maltoz/g fluid digestiv/30 minute//mg protein solubil), cu
excepia figurilor 5 .2.2.2.2 . 1 .5. i 5 .2.2.2.2. 1 .6, care prezint activitatea
lipazelor acide (ml NaOH O, 1 N/ 1 O g fluid digestiv) i lipazelor bazice (ml
NaOH 0, 1 N/ 1 0g fluid digestiv
Compoziia biochimie! a tipurilor de hran! administrate crapului de culturii i
pstr!vului curcubeu, de la care s-au prelevat probe de fluid digestiv, prin metoda tubajelor.
Tabelul 5 2 2 2 2 1
.

Dieta
administrat
Zooplancton
Ceratophyllum
Spirulina
Furaj 1
Furaj II

Sustan
organic
%
94,67
59,33
78,89
74, 1 2
69, 1 8

Substan
mineral
%
5,33
40,67
2 1 ,43
25, 1 5
30,82

Protein
brut %
40, 1 8
1 5,3 1
35, 1 8
38,37
42,37

Grsimi
totale
%
25,50
9,58
9,50
4,36
1 0,68

S.E.N.+
Ceuloz
%
28,99
34,44
32,89
32, 1 2
36,33

Din examinarea fig. 5 .2.2.2.2. 1 .2 - 5 .2.2.2.2. 1 .6, care prezint


valorile activitii specifice a enzimelor investigate, corespunztoare
diferitelor segmente ale tubului digestiv i la diferite intervale de timp, dup
administrarea hranei, rezult urmtoarele aspecte:
activitatea specific a proteazelor i a a lfa-amilazei digestive
prezint valori diferite la administrarea celor 3 diete (biomas de
Ceratophyllum, furaj 1 i furaj Il), n condiiile n care acestea difer att din
punct de vedere al valorii parametrilor lor biochimici (tabelul 5 .2.2.2.2. 1 ),
ct i prin natura lor ;
la administrarea de suspensie apoas coninnd biomas de
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 08

Creterea petilor n sistem intensiv

Ceratophyllum (20%), cele mai ridicate valori ale activitii enzimelor


digestive proteolitice i amilolitice s-au nregistrat n primele 2 ore dup
hrnire, n intestinul anterior i mediu ;

.-

-------- -- - - ---- -

--

Tip h ran : CERATOPHYLLU M

o Intestin

posterior

o Intestin

mediu

m Intestin

anterior 1

Intestin anterior 11

0,5 h

2h

Sh

24 h

,--------- -

Tip h ran
cu

1 40

E o
cu ;cu

1 20

:= M
'

o
cu .:!::: Q)
cu >CU
::l
o E c:::

It=

o o E
Q) E
-

a.
o
1/) ....
... o

: .E

<J <(

1
L

CERATOPHYLLU M

r o lttin pt-;;rior 1
o Intestin mediu
:
-

1 00

80
60
40
20

Intestin anterior 11

----------

III Intestin anterior 1

o
0,5 h

2h

5h

24

--

-
--

Fig.5 .2.2.2.2. 1 .2. - Variaia activitii specifice a proteazelor i a alfa amilazei din fluidul
digestiv prelevat de la crapul de culturii, prin metoda tubajelor, la diferite intervale de timp
dup hrnrea cu biomas de Ceratophyllum (suspensie apoas, 20 %)
- ---

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

Tip hran

1 09

FURAJ 1

O I ntesti n

posterior

O I ntestin mediu
I ntestin anterior
! Intestin anterior

0,5 h

2h

5h

11 1

1 :

24 h

Tip h ran : FU RAJ 1


ICQ
N
ro

Q)

J!! c; .E

cu E O

.2
::;;

1 50

O Intestin posterior

1 00

8_
'-' .S
50
cn
ro

o E

:i.

'N

O Intestin mediu

Intestin anterior

11

! III Intestin anterior 1

0,5 h

2h

5h

24 h
__ _ _ _

__ _

Fig.5.2.2.2.2. 1 .3 . Variaia activitii specifice a proteazelor i alfa amilazei din


fluidul digestiv prelevat de la crapul de cultur, prin metoda tubajelor, la diferite
intervale de timp dup hrllnrea cu furaj combinat de tip 1 (suspensie apoas, 20 %).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 10

Creterea petilor in sistem intensiv


- --

Tip h ran

!;1
C)
Q)

60

a. E

40

o
&;;.

.2

FURAJ 11

!1

80

o
.._ :::::J

- c:
= o
Q) =
o e
Ul

1 00

Q)

.2:

1 20

Q) O

- ;cu
e c:
a. N

----

O 1 ntestin posterior

O Intestin mediu

Intestin anterior 1 1
Lll lntestin anterior 1

20

2 h

0,5 h

---

S h

24 h
-

Tip hran

FURAJ 11

350 -..-------.

O I ntestin
O I ntestin

posterior

mediu

11
anterior 1

Intestin anterior
1

0,5 h

2h

5h

m I ntestin

24 h
_

__

Fig.5 .2.2.2.2. 1 .4. Variaia activitaii specifice a proteazelor i alfa amilazei din fluidul
digestiv prelevat de la crapul de cultura, prin metoda tubajelor, la diferite intervale de timp
dupa hranrea cu furaj combinat de tip II (suspensie apoasa, 20 %).

valorile activitii specifice a proteazelor i alfa-amilazei


digestive la crapul hrnit cu furaj tip F 1 sunt, n general, mai mici, indicnd o
mai slab valorificare a acestuia, comparativ cu celelalte dou diete testate;
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

111

Cercetri asupra unor enzime digestive

digestia i absorbia acestui tip de hran se face cu intensitate mai mare n


prima poriune a intestinului anterior, pe durata a circa 5 ore, dup
administrarea hranei (fig. 5 .2.2.2.2. 1 .3) ;

Tip hran : suspensie ZOOPLAN CTON


::I:

600

o
C'CI
z

500

a> -

-c
z
u
C'CI

....-

a> o

o Intestin mediu

300

g.

200

::>

1 00

<(

t3

o Intestin posterior . .

400

Intestin anterior 11

!i

III Intestin anterior 1

0.5 h

2h

5h

24 h

Tip hran : suspensie Zooplancton


500

.
E

400

o Intestin mediu

G> ::I:

Intestin anterior II

o 200
Q. C'CI
:.:: z
>

t3
<(

o Intestin posterior i

z
-- 300
.c e

! I1B Intestin anterior 1


'------- --

1 00

o
-

0,5 h

2h

Sh

24 h

Fig.5.2.2.2.2. 1 .5 . Variaia activitii lipazelor din fluidul digestiv prelevat de la crapul' de


cultur, prin metoda tubajelor, la diferite intervale de timp dup hrnrea cu bomas
zooplanctonic (suspensie apoas, 20 %).

spre deosebire de biomasa de Ceratophyllum i de furajul F , care


http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 12

Creterea petilor n sistem intensiv

sunt digerate n special n primele ore dup administrare, la furajul tip Fn


digestia i absorbia proteinelor este mai intens spre sfritul intervalului
Tip h ran : FU RAJ 1

[] ltstin posterior

i'
o
ro

[] Intestin mediu

(I) J:

Intestin anterior 11

Il! o
lU
- z
.Q.

li Intestin anterior 1

_______ _ __ _ ___ _

[] Intestin posterior
[] Intestin mediu

Intestin anterior 1- 1
Intestin anterior 1
-

- -

0,5 h

2h

5h

---

- -----

'--------- -- -------

1
j
'

24 h
--------

___

Fig.5.2.2.2.2. 1 .6. Variaia activitii lipazelor din fluidul digestiv prelevat de la


crapul de cultur, prin metoda tubajelor, Ia diferite intervale de timp dupli
hrnrea cu bomas zooplanctonicli (suspensie apoas, 20 %).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

1 13

(24 ore dup hrnire), iar cea a poliglucidelor - n primele 2 ore I cu


intensitate mai ridicat n a doua poriune a intestinului anterior i n
intestinul mediu (fig. 5 .2.2.2.2. 1 .4)
Ct privete activitatea lipazelor, datele obinute de noi se refer la
dou tipuri de hran biomas zooplanctonic (fig. 5.2.2.2.2. 1 .5) i furaj ul
combinat tip F 1 (fig. 5 .2.2.2.2. 1 .6), i reflect urmtoarele aspecte :
- digestia i absorbia grsimilor din zooplancton se face cu
intensitate ridicat n primele dou ore dup hrnire, n intestinul anterior i
mediu; spre deosebire de lipazele acide, a cror activitate se reduce n mod
evident n intervalul 5 - 24 h, lipazele bazice nregistreaz o nou cretere a
activitii la nivelul intestinului anterior, n acelai interval de timp;
n hrnirea cu furaj combinat, activitatea lipazelor acide
nregistreaz valori maxime la 5 ore dup administrarea hranei, n toate
poriunile tubului digestiv, iar cea a lipazelor bazice prezint cele mai
ridicate valori la o jumtate de or dup hrnire, n prima parte a intestinului
anterior, i la 2 ore n intestinul mediu.
5.2.2.2.3. Activitatea enzimelor proteolitice i amilolitice din tractul
digestiv al crapului de cultur, sub influena unor
tratamente medicamentoase

Aplicarea unor tratamente medicamentoase petilor, n condiiile


creterii acestora n sistem intensiv, controlat, poate avea efecte pozitive,
concretizate printr-o valorificare superioar a hranei (ca urmare a unei stri
fiziologice mai bune, realizat prin combaterea unor boli), sau efecte
negative - acestea manifestndu-se prin apariia unor reacii secundare
tardive nedorite, dup cum sunt sau nu sunt respectate dozele optime
(Herman, 1 969).
Efectele unor astfel de tratamente, aplicate petilor crescui n viviere
flotabile, asupra activitii unor enzime digestive, au fost urmrite de noi
(Apetroaei i Battes, 1 98 1 ) la crapul de cultur. S-a avut n vedere activitatea
proteazelor i a alfa-amilazei digestive, sub influena unor tratamente
antiparazitare i antiinfecioase aplicate n iernare unor loturi de vrst c2
3
crescute n viviere flotabile, la densiti de 2 - 3 kg pete/m ap, n lacul de
acumulare Tansa-Belceti.
Experimentul s-a desfurat n perioada 27. 1 2. 1 979 - 27.05 . 1 980 i a
cuprins o faz de iernare - n care petele nu a fost furajat (27 . 1 2. 1 979 1 9.04. 1 980) i o faz de postiernare ( 1 9.04. 1 980 - 27.05 . 1 980), n care petii
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 14

Creterea petilor in sistem intensiv

au fost furajai cu un furaj medicamentos, a crui receptur i compoziie


biochimic sunt prezentate n tabelul 5 .2.2.2.2.3 . 1 .
S-a lucrat pe 5 loturi (A,B,C,D,E) realizate din material piscicol
pescuit din lac ; exceptnd lotul A - care reprezint situaia martor de la
nceputul furajrii ( 1 9.04. 1 980) i care nu a fost supus nici unui tratament,
toate celelalte 4 loturi au fost furajate cu furajul medicamentos de compoziia
prezentat mai sus, cu urmtoarele precizri lotul C a fost tratat la populare
antiparazitar (bi n soluii de NaCl 3 - 5% i verde de malachit 1 25 .000,
timp de 3 minute) ; Lotul D a fost injectat intraperitoneal, la populare, cu
hemisuccinat de cloramfenicol, n concentraie de 4,5%o, cte 2 ml la 1 00
grame greutate corporal ; lotul E a fost tratat antiparazitar asemeni lotului C
i antiinfecios asemeni lotului D, la populare, iar lotul B nu a fost supus nici
unuia din tratamentele menionate.
Datele obinute au evideniat faptul c tratamentele aplicate n cadrul
testului au o influen pozitiv, n general, stimulnd valorificarea
proteinelor i glucidelor din hran.
Fa de situaia martor nregistrat la nceputul furajrii ( 1 9 .04. 1 980),
activitatea proteazelor i alfa-amilazei digestive a avut o evoluie diferit la
cele 4 loturi (B,C,D,E) n perioada 1 9.04. 1 980 - 27 .05 . 1 980), dup cum
urmeaz (fig. 5.2.2.3 . 1 i tabelul 5 .2.2.3 .2) :
n cazul proteazelor, activitatea specific a crescut la toate
laturile, situaia datorndu-se faptului c, spre deosebire de lotul A, petii din
celelalte loturi au fost furajai ; totui, este de remarcat o valorificare
superioar a proteinelor din nutreul combinat n cazul lotului C - tratat, la
populare, antiparazitar, fr ns ca diferenele dintre acest loc i laturile
B,D,E s fie semnificative ;
spre deosebire de proteaze, n cazul alfa-amilazei digestive s-au
nregistrat att efecte pozitive ale tratamentelor, ct i efecte negative,
concretizate ntr- o diminuare a valorilor activitii specifice. Astfel, dac n
ceea ce privete laturile C i D se poate vorbi de o stimulare a procesului de
valorificare a glucidelor din furajul combinat administrat, n cazul lotului E
- la care s-au cumulat tratamentele antiparazitar i antiinfecios, folosite n
mod separat la laturile C i D, a avut loc o inhibare a digestiei glucidelor,
ceea ce a condus la nregistrarea unor valori mai mici ale activitii specifice
a alfa-amilazei, n raport cu situaia martor de la nceputul furajrii.
Valori, de asemenea, inferioare situaiei martor s-au nregistrat i n
cazul lotului E, la care petii nu au fost supui tratamentelor antiparazitar i
antiinfecios, ci doar au fost hrnii cu nutre combinat coninnd
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

1 15

Ingredientele utilizate la realizarea furaj ului medicamentos (Battes, 1 9 8 1 )


i compoziia biochimic a acestui furaj
Tabelul 5 2 2 2 2 3 1
.

Ingredientul
Fin de pete
Fin de carne
rot de soia
Tre de gru
Drojdie furajer
Premix vitaminizat
Fin de oase
Eritromicin
Oxitetraciclin
Tetraciclin

%
25,00
1 0,00
27,00
28,50
5,00
1 ,00
3 ,00
0,25
0, 1 7
0,08

Parametrul biochimie
Umiditate la 1 os uc
Substan uscat
Substan organic
Substan mineral
Protein brut
Grsimi totale
SoEoN. + Celuloz
NaCl

%
5 ,59
94,4 1
84, 1 7
1 0,24
36,37
5,1 1
42,69
0,44

oxitetraciclin, n asociaie cu eritromicin i tetraciclin. In acest caz,


antibioticele au jucat un rol negativ n privina randamentului de valorificare
a glucidelor din hran, fapt observat i de ali autori (Herman, 1 969
Snieszko and Wood, 1 95 5 ; Reichenbach-Klinke, 1 968).
Revenind la efectele pozitive ale tratamentelor aplicate, sub aspectul
valorificrii diferitelor componente nutritive din hran, s-au dovedit a fi mai
eficiente tratamentele aplicate n cazul loturilor C i D, la care att activitatea
specific a proteazelor, ct i, mai ales, activitatea specific a alfa-amilazei
digestive au nregistrat valori mai ridicate.
In cazul loturilor B i E, la care s-au nregistrat reduceri ale activitii
enzimatice, acestea au fost, probabil, determinate de o cumulare a efectelor
tratamentelor, ce depesc pragul stimulator, determinnd o reacie invers.
Date din literatura de specialitate evideniaz, de asemenea, att
influene pozitive ct i efecte negative ale tratamentelor asupra activitii
enzimelor digestive. Astfel, Reichenbach-Klinke, 1 968, a raportat o aciune
nefast a verdelui de malachit - care, n concentraie de 5 mg/1, determin o
scdere cu 20% a activitii tripsinei i activitii alfa-amilazei, precum i a
cuprovitului - care, n concentraie de 1 mg/1, reduce cu circa 50% activitatea
amilazei la crap.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 16

Creterea petilor in sistem intensiv

>CU
u
It=
o
Q)
c.
rn

cu

2
1.5
r-

0.5
ts
<

,_.

LCLtl
A

-- -

";""'r-_

,_. --

---

r--

r-

--

Alfa.arilaz

L[

illatala

li irteSti s:llrtf>!tni _pcBieicr D tctaJ

.l

Fig. 5 .2.2.3 . 1 . Variaia activitii specifice a proteazelor i a alfa-amilazei digestive


n diferite poriuni ale tractului intestina! , la crapul de cultur (Cyprinus carpio L.)
tratat, n iemare, antiparazitar i antiinfecios (loturile B, C, D, E) i netratat
(lotul martor A).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 17

Cercetri asupra unor enzime digestive


Date comparative privind activitatea specific a proteaze1or i alfa-amilazei din tubul digestiv al crapului de cultur
L.), funcUe de tratamentul aplicat petilor in iemare ( 1 - intestin anterior ;II - intestin mediu ; III - intestin posterior).

(Cyprinus carpio

Lotul
A
( Martor )

Parmetrul
statististic
X
CV %
ES
X
CV %
ES
Var. %

(p)

X
CV %
ES
Var. %

( p)

X
CV %
ES
Var. %

(p)

X
CV %
ES
Var. %

(p)

1
0,27
27,80
:!:0,03
1 ,08
5,3 1
:!:0,028
+300,00
p> 0,001 FS
0, 12
22,32
0, 1 1
+3 14,8 1
p< 0,001 FS
1 ,05
30, 1 1
0, 14
<0,002
p> 0,01 s
1,13
2 1,71
0, 12
+3 1 8,5 1
p> 0,001

PROTAZE
Il
0,26
24,32
:!:0,03
1,1 1
1 9,81
:!:0, 1 0
+326,92
p> 0,001 FS

III
0,33
1 0,20
:!:0,0 1 6
1 ,07
1 0, 1 4
:!:0,048
+224,24
p> 0,001 FS

1 ,70
28,21
0,23
0,96
1 8,04
:!:0,086
-43,52
p< 0, 1
p>0,25 NS
1 ,43
6,93
1 ,46
1 7,37
34,03
2 1 ,64
:!:0, 1 1
:!:0,91
0, 10
+75,46
+333,33
p< 0,001 FS
p> 0,0 1 ; p< 0,02 s
p<0,001 FS
5,27
1 ,32
1 ,3 1
25,92
49,66
14,28
0, 1 7
1 ,30
:!:0,085
+403,84
+300,00
+335,71
p< 0,01
p< 0,01
p< 0,00 1
p> 0,02 s
p> 0,02 s
p> 0,002 FS
1 ,35
1 ,30
1 ,30
1 1 ,72
30,54
1 6, 1 5
:!:0,22
:!:0,20
:!:0,099
+293,93
-25,92
+400,00
p< O,Ol
p< 0,5
p> 0,001 FS
s
p> 0,25 NS
http://www.cimec.rop>0,002
/ http://www.neamt.ro/cmj

A l fa - A M I L A Z A
Il
1 ,46
22,0 1
0,32
1 ,43
27,08
:!:0, 1 9
-2,05
p <0,5 NS
5,4 1
20,36
:!:0,55
+270,54
p> 0,001 FS
8,36
12,95
:!:0,54
+82,53
p>O,OOI FS
1 ,25
17,88
:!:0, 1 1
-14,38
p< 0,5
p> 0,25 NS

Tabelul 5. 2. 2. 3. 2.

III
1 ,88
33,64
0,3 1
0,83
20,98
0,087
-55,35
p< 0,02
p> 0,01 s
8,84
1 6,99
0,67
+78,73
p>0,00 1 FS
8,09
40,43
1 ,46
+330,3 1
p <O,OI
p> 0,002 s
1 ,68
26,32
:!:0, 1 5
-1 0,63
p< 0,5
p> 0,25 NS

118

Creterea petilor n sistem intensiv

Elvira Tnase i al., 1 990, urmrind efectele administrrii unor furaje


coninnd diferite doze de flavomicin (0,5 ppm ; 1 ,O ppm), de zinc
bacitracin (5 ppm i 1 5 ppm) i de tilozin-fosfat ( 1 00 ppm i 300 ppm),
timp de 1 00 zile, la pstrvul curcubeu n vrst de 1 an, crescut n viviere
flotabile, a constatat o slab intensificare a activitii alfa-amilazei intestinale
la varianta de furaj coninnd 300 ppm tilozin-fosfat i, respectiv, o inhibare
a activitii proteazelor n cazul dozelor maxime testate de tilozin-fosfat i de
zinc-bacitracin, precum i la administrarea de flavomicin, indiferent de
concentraie.
Lund n consideraie i alte rezultate obinute n cadrul acestor
investigaii (coninutul de glicogen hepatic i muscular), autorii menionai
au tras concluzia c, n amunite doze, antibioticele introduse n hrana
combinat a pstrvului curcubeu au funcie biostimulatoare.
5.3. Activitatea enzimatic digestiv la pstrvul curcubeu,
n condiii de cretere n sistem controlat

Primele noastre investigaii asupra activitii enzimelor digestive la


pstrvul curcubeu au fost efectuate n anul 1 979, n cadrul unui studiu
comparativ n care s-a urmrit activitatea proteazelor i alfa-amilazei
digestive, ca rspuns la administrarea diferitelor tipuri de hran (Artenie,
Apetroaei i Battes, 1 982) ; la datele rezultate din aceste investigaii ne
referim n capitolul 5 .4.4. care prezint aspecte comparative cu privire la
crapul de cultur i la pstrvul curcubeu. Ulterior (Apetroaei i Battes,
1 985), ntr-un test de scurt durat desfurat n acvariile experimentale ale
Laboratorului, similar cu cel descris n cap. 5 .2.2.2.2., care se refer la crapul
de cultur, noi am efectuat determinri asupra activitii enzimelor digestive
pe probe de fluid gastric i intestina!, prelevat prin metoda tubajelor, n urma
administrrii diferitelor tipuri de hran, iar din anul 1 99 1 i pn n 200 1 am
urmrit efectele introducerii - printr-un procedeu original - a unor enzime
digestive proteolitice n furajele pentru pstrvul curcubeu crescut n sistem
intensiv n lacul de acumulare Vaduri, asupra activitii enzimelor din tubul
digestiv al acestuia, precum i asupra creterii, supravieuirii i
randamentului de util izare a hranei.
-

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

1 19

5.3.1 . Activitatea enzimelor proteolitice, amilolitice i lipolitice


din tluidul gastric i intestinal colectat de la pstrvul
curcubeu prin metoda tubajelor n test de scurt durat

Cercetrile s-au efectuat pe exemplare de pstrv curcubeu n vrst


de 3 ani, cu o greutate medie de 500 g, care, dup operaiile de introducere a
sondelor de hrnire i de recoltare a fluidului digestiv (fig. 5 . 3 . 1 . 1 .), au fost
meninute n acvariu, separat n ctre o loj, la o temperatur a apei de 1 2 1 4C, timp de 1 0 zile, perioad n care li s-a administrat, sub form de
suspensie apoas (cte 5 mi/individ/zi) urmtoarele diete biomas de
Spirulina (20%) i dou furaje combinate, F1 i Fn (20%), a cror compoziie
biochimic, stabilit de noi, a fost prezentat n tabelul 5 .2.2.2.2 . 1 ).

Fig. 5 . 3 . 1 . 1 . Localizarea punctelor de prelevare a probelor de fluid gastric i intestina) de la


p!lstr!lvul curcubeu (1 - stomac ; II - zona apendicilor pilorici ; III - intestin mediu ;
IV - intestin posterior).

Determinarea activitii enzimelor proteolitice, amilolitice i


lipolitice din fluidul gastric i intestina! prelevat la diferite intervale de timp
dup hrnire ( 1 /2 h ; 2 h ; 5 h ; 24 h) a condus la rezultatele reprezentate
grafic n fig. 5 .3 . 1 .2 - 5 .3 . 1 .8., din examinarea crora rezult urmtoarele :
activitatea proteolitic din fluidul digestiv al exemplarelor de
pstrv pe seama crora s-a realizat experimentul prezint cele mai ridicate
valori n hrnirea cu nutre concentrat de tip Fu , datorit faptului c acest
furaj conine un nivel ridicat de protein de origine animal; dei coninutul
de protein din bimas zooplanctonic este comparabil cu cel din furajul Fu,
valorile privind activitatea enzimatic din sucul digestiv, n urma
administrrii zooplanctonului, sunt mai mici, ntruct i concentraia acestuia
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 20

Creterea petilor n sistem intensiv

,----------------- ----

Tip h ran : ZOOPLANCTON

- 600 +-------1

E
E

CII :_

'(j
1;::::

1
1

l
1

.S!
e ::::1 soo +-------1

u .5

o Intestin posterior
o Intestin mediu

400

.S!
300
cu ..
:.: e;,
;cu
=s 2 c:
.. o ';;:j 200
....

8:

111 Stomac

<( a. .!:::
u

Apendici pilorici

1 00
0
Sh

_
o_
.s
___
h ____
2_h_
_____
____
_

24 h

---

--

Tip furaj : ZOOPLAN CTON

700 --------
600 +---------

o Intestin posterior
o Intestin mediu

Apendici pilorici
m Stomac
1 00
o

-------- -------4.

0,5

2h

Sh

24 h

Fig.5.3 . 1 .2. Variaia activitii specifice a proteazelor i alfa - amilazei din fluidul digestiv
prelevat de la pastravul curcubeu, prin metoda tubajelor, la diferite intervale de timp dupa
hrlinrea cu biomasa planctonica (suspensie apoas, 20 %).

n suspensia corespunztoare a fost mai mic ( 1 2,8%, fa de 20%), de unde


rezult c activitatea enzimatic este dependent i de cantitatea de hran
administrat ;
cele mai mici valori ale activitii proteazelor de tipul tripsinei au
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

121

Tip hran : CERATOPHYLLUM


Q)

e
Q. I(Q

!ij o

&;:: 0

1- -Intestin
-----posterior
---

1:

400

E 300

: E
e

J
-

- e
J!! u

Intestin mediu

Apendici pilorici

III Stomac

200
1 00

0,5 h

2h

5h

24 h

Tip hran : C ERATOPHYLLU M

1 o Intestin mediu

1 o Intestin posterior

Stomac
L _

0,5 h

2h

5h

Apendici pilorici
_ _____

24 h

[_ _ _

Fig.5.3. 1 .3 . Variaia activitii specifice a proteazelor i alfa amilazei din fluidul


digestiv prelevat de la pstrvul curcubeu , prin metoda tubajelor, Ia
diferite intervale de timp dup hrnrea cu biomas de
Ceratophllum (suspensie apoas, 20 %).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

122

Creterea petilor in sistem intensiv

fost nregistrate n cazul utilizrii ca hran a biomasei de Ceratophyllum i de


Spiru/ina, aceste diete fiind mai puin valorificate de ctre pstrvul
curcubeu ;
Tip h ran : S pirulina

----------- -----,

o Intestin
o

posterior

Intestin mediu

Apendici pilorici
Stomac

0,5 h

2 h

5 h

24 h

--- -----

- ---- --- -----

,----------- --------

Tip h ran : Spirulina

[Dintestin-posterio
1 O I ntestin mediu

'l a stomac

! Apendici pilorici
---

0,5 h

2 h

5h

- --

24 h

Fig.5.3 . 1 .4. Variaia activitii specifice a proteazelor i alfa amilazei din


fluidul digestiv prelevat de la pstrvul curcubeu, prin metoda tubajelor,
la diferite intervale de timp dup hrnrea cu biomas de
Spirulina (suspensie apoas, 20 %).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

1 23

Tip h ran : FU RAJ 1


Cll o
N co

e
Iti -

400
350

l o Intestin mediu

300
. 250

'r! o
1.;: 200
c. ;:;;
c:

o Intestin posterior

'(j
- Q) o E 1 50
c. E
1/) o
1 00
l3

1 11 Stomac

:_

Apendici pilorici

50

0,5 h

2h

5h

24 h

Tip h ran : FU RAJ 1

o Intestin posterior
o Intestin mediu

Apendici pilorici
g Stomac

0,5 h

2h

5h

24 h

Fig.5.3. 1 .5 . Variaia activit!iii specifice a proteazelor i alfa amilazei din tluidul digestiv
prelevat de la p!istrvul curcubeu, prin metoda tubajelor,la diferite intervale de timp dup!i
hrnrea cu furaj combinat tip 1 (suspensie apoas, 20 %).

sub aspectul valorificrii poliglucidelor, rezultate superioare s-au


pus n eviden, de asemenea, n hrnirea cu furajul F11 i cu biomas
zooplanctonic ; din acest punct de vedere, dup cum rezult din valorile
activitii alfa-amilazei digestive,. furajul F1 i biomasa de Spirulina au fost
utilizate ntr-o msur
mai mic de ctre pstrv.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

124

Creterea petilor n sistem intensiv

Tip h ran : FU RAJ 11

2
Ql o
!;1 !

c::

Q. "j;j
o Q)
.... -

;:: :0::0

l '5E .E
-
o E
<C 1/)

1 400
1 200
1 000
'

800

Intestin posterior

Intestin mediu

Apendici pilorici

600

11 Stomac

400
200
o

0,5 h

2h

5h

24 h

L__
_ ______ _____ ___

- - --- - - - - - - - -

- - -----

l1

Tip h ran : Furaj 11


700 -,-------.

o Intestin posterior
o Intestin mediu

i 11 Stomac

Apendici pilorici

0,5 h

2h

5h

24 h

Fig.5.3 . 1 .6. Variaia activitii specifice a proteazelor i alfa amilazei din fluidul digestiv
prelevat de la pstrvul curcubeu, prin metoda tubajelor,la diferite intervale de timp dup
hrnrea cu furaj combinat tip II (suspensie apoas, 20 %).

Diferene ntre cele 5 diete testate s-au remarcat att n ceea ce


privete intervalul de timp necesar dup hrnire pentru atingerea intensitii
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

1 25

maxime a digestiei i absorbiei, ct i n privina segmentelor de tub digestiv


n care activitatea enzimatic prezint valorile cele mai mari. Astfel, n cazul
n care hrana a fost reprezentat de zooplancton, att activitatea proteazelor
de tipul tripsinei ct i activitatea alfa-amilazei au fost maxime la 5 ore dup
Tip h ran : ZOOP LAN C TON

2500

Q)

:'2 -

2000
o Intestin posterior

lil z
Q) ....-. 1 500
N o
cu
a. :::c
1 000
= o
Q) cu
z
m
:;

o Intestin mediu

Apendici pilorici
IZ] Stomac

500

0,5 h

2h

5h

24 h

Tip h ran : ZOOP LAN C TON


800

700

Q)

. -

.c

.,....

1 o Intestin posterior

600
500

i o Intestin mediu
Apendici pilorici
o Stomac

400

Q. o
::I:
Qj cu 300
z 200
cu
-

:;

:-=o

1 00
o

0,5 h

2h

5h

24 h

Fig.5.3 . 1 .7. Variaia activitii lipazelor din fluidul digestiv prelevat de la


pstrvul curcubeu, prin metoda tubajelor, Ia diferite intervale de timp dup
hrnrea cu Zooplancton (suspensie apoas, 20 %).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 26

Creterea petilor n sistem intensiv

hrnire n zona apendicilor pilorici i n intestinul mediu ; spre deosebire de


proteaze, ns, care prezint o slab activitate n stomac, activitatea alfa
amilazei, la 5 ore dup hrnire, este ridicat i n aceast poriune a tubului
digestiv (este de presupus i o activitate proteolitic superioar n stomac, pe
baza proteazelor de tipul pepsinei, care nu au fost investigate).
In hrnirea cu biomas de Ceratophyllum, valori superioare ale
activitii proteolitice s-au pus n eviden la o jumtate de or dup hrnire, n
stomac i n zona apendicilor pilorici (fig. 5 .3 . 1 .3) ; cele mai ridicate activiti
ns, privesc intestinul posterior, dup primele dou ore de la administrarea
hranei. Ct privete activitatea alfa-amilazei digestive, aceasta prezint valori
maxime la dou ore dup hrnire, n stomac i n intestinul posterior, cu
precizarea c - asemenea proteazelor - n ultima poriune a intestinului
activitatea rmne crescut pn la sfritul ciclului de 24 de ore.
Biomasa de Spirulina determin activiti proteolitice foarte sczute pe
toate tronsoanele tubului digestiv n primele 2-3 ore dup hrnire ; cele mai
ridicate valori se nregistreaz dup 24 de ore n zona apendicilor pilorici i n
intestinul mediu.
Ca i n cazul utilizrii biomasei de Ceratophyllum, activitatea alfa
amilazei digestive prezint cele mai ridicate valori la 2 ore dup hrnire, n
intestinul mediu, apendici i stomac ; dup o scdere a activitii, la 5 ore, n
stomac i n intestinul mediu, aceasta ncepe din nou s creasc, atingnd
maxime de mai mic amploare la 24 de ore (fig. 5 .3 . 1 .4).
La administrarea de furaj combinat de tip F 1 (fig. 5 .3 . 1 .5), activitatea
proteazelor de tipul tripsinei prezint valori n general sczute, cu excepia
celor corespunztoare intestinului mediu (la Y2 h dup hrnire) i zonei
apendicilor pilorici (la 24 de ore dup hrnire).
Valorile activitii specifice a alfa-amilazei sunt, n general, reduse (ca
i n cazul proteazelor), cu excepia stomacului (n primele 2 ore) i a
intestinului mediu (de la 5 h la 24 h) ; o cretere a activitii se nregistreaz
din nou n stomac dup minimul pus n eviden la 5 ore dup hrnire.
In ceea ce privete furajul de tip F11 , acesta determin, asemenea
biomasei zooplanctonice, activiti foarte sczute ale proteazelor de tipul
tripsinei, n stomac, pe toat durata celor 24 de ore ; n celelalte poriuni ale
tubului digestiv intensitatea proceselor de digestie i absorbie este mai mare
n primele 5 ore, cu maxime la 2 ore dup momentul hrnirii (fig. 5.3 . 1 .6).
Activitatea specific a alfa-amilazei n hrnirea cu acest furaj prezint,
de asemenea, valori maxime la 2 ore dup hrnire, n stomac, apendici
i n intestinul posterior ; n intestinul mediu, dup scurgerea acestui
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 27

Cercetri asupra unor enzime digestive

interval de timp, are loc o cretere continu a valorilor, cu atingerea


maximului la 24 de ore.

Tip h ran : FU RAJ

2500

2000
Q)
"O
" i3 cu .....
- 1 500
Q)
-

o Intestin posterior

j Intestin mediu
Apendici pilorici
lm stomac

a. ::I:

O 1 000
=
Q) cu

:;::::
u

L_

<

500
o

0,5 h

2h

Sh

24 h

Tip h ran : FU RAJ 1

o Intestin posterior
o Intestin mediu

Apendici pilorici
111 Stomac

0,5

2h

Sh

24 h

Fig.5 .3 . 1 .8. Variaia activitii l ipazelor din fluidul digestiv prelevat de Ia pstrvul
curcubeu, prin metoda tubajelor, la diferite intervale de timp dup hrnrea cu
Furaj tip 1 (suspensie apoas, 20 %).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 2S

Creterea petilor in sistem intensiv

Sub aspectul valorificrii grsimilor din hran, datele privind


activitatea lipazelor acide i a lipazelor bazice reflect, la rndul lor,
deosebiri ntre hrana natural reprezentat prin biomasa zooplanctonic (fig.
5 .3 . 1 .7) i nutreul combinat (fig. 5 .3 . 1 .8). Astfel, n cazul administrrii de
zooplancton, att activitatea lipazelor acide ct i activitatea lipazelor bazice
sunt mai ridicate n prima jumtate de or dup hrnire, n timp ce digestia i
absorbia grsimilor din furaj ul combinat F 1 este maxim la 5 ore dup
administrarea hranei.
In concluzie, cercetrile asupra activitii enzimelor digestive din
chimul intestina} i gastric prelevat de la crapul de cultur i de la pstrvul
curcubeu, prin metoda tubajelor, n test de scurt durat, au stabilit c
digestia i absorbia proteinelor, poliglucidelor i lipidelor prezint
particulariti, n funcie de natura i calitatea hranei administrate, att n
ceea ce privete intervalul de timp necesar pentru atingerea intensitii
maxime, ct i n privina poriunii de tub digestiv n care activitatea
enzimatic prezint valori mai mari.
n contextul cercetrilor la care ne-am referit mai sus, este de
menionat faptul c multe procese metabolice i funcii fiziologice specifice
organismului animal se desfoar cu intensitate variabil, la intervale de
timp determinate, i c unul din cele mai importante ritmuri biologice este
ritmul circadian, evideniat pentru numeroase sisteme enzimatice (Beckman
et al., 1 97 1 ; Verry et al., 1 972 ; Saffe et al., 1 972 ; Artenie et Hefco, 1 978 ;
Dugan et al., 1 972 ; Mitropoulos et al., 1 972 citai de Artenie i Misil,
1 984 ; Artenie et al., 1 986, 1 987 ; Artenie, 1 990).
-

5.4. Aspecte comparative privind activitatea enzimatic digestiv


la crapul de cultur i la pstrvul curcubeu

Intre crapul de cultur i pstrvul curcubeu exist deosebiri sub


aspectul activitii enzimelor digestive, determinate de caracterul speciei, de
domeniul optim de pH pentru activitatea enzimelor i de natura hranei
consumate preferenial de cele dou specii de peti.
5.4.1 . Caracterul speciei i activitatea enzimelor digestive

Intre speciile de peti cu stomac i cele ar stomac exist deosebiri


importante n privina echipamentului enzimatic digestiv, determinate de
anatomia tubului digestiv i de natura hranei consumate (Kitamikado and
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

1 29

Tachino, 1 96 1 ; Ushyama et al., 1 966 ; Nagayama and Saito, 1 968 ; Steffens,


1 989 ; Sorvacev, 1 982 - citat de Artenie, 1 990). Astfel, petii rpitori
propriu-zii prezint un echipament enzimatic mai puin adaptat pentru
digestia glucidelor dect cel al petilor fr stomac (constatare fcut nc
din anul 1 927 de ctre Vonk - citat de Steffens, 1 989), dar specializat pentru
digestia proteinelor din hran.
Dac se compar ntre ele datele din tabelul 5 .4. 1 . 1 ., ce privesc
activitatea enzimatic relativ a proteazelor i amilazelor din tractul digestiv
al crapului de cultur i al pstrvului curcubeu se constat c activitatea
proteolitic la crap este de circa dou ori mai mic dect cea din tubul
digestiv al pstrvului, n timp ce activitatea amilolitic este de circa 8 ori
mai mare dect a acestuia din urm, la o greutate medie a petilor de circa
1 80 g/exemplar (Steffens, 1 989).
La speciile rpitoare proteinele sunt digerate n cea mai mare parte n
stomac, pH-ul stomacal acid, cu valori sub 3 (Nicol, 1 960) fiind optim
aciunii pepsinei ; hidroliza acestora se continu la nivelul cecumurilor
pilorice i intestinului, prin activitatea enzimelor pancreatice i a
exopeptidazelor (carbopeptidaze, aminopeptidaze, dipeptidaze - fig. 5 . 1 . 1 . 1 ).
Date comparative privind activitatea proteolitic i amilolitic (relativ)a crapului de
cultur i a pstrvului curcubeu, la nivelul ntregului tub digestiv
(activitatea maxim inregistrata = l 00)

Specia :
Crap
Pstrv

(g )

Greutate
191
1 72

Tabelul 5 4 1 1
o

Activitate
Proteolitic %
48
1 00

Activitate
Amilolitic %
1 00
12

Speciile fr stomac, cum sunt ciprinidele de exemplu, nu pot


produce HCl i pepsinogen, nct hidroliza proteinelor la acestea se face prin
enzime tipice, triptice, ntreaga digestie desfurndu-se n domeniul de pH
neutru i alcalin, favorabil activitii maxime a tripsinei (Dasbrowski, 1 979)
i, de asemenea, aciunii de digestie a glucidelor din hran.
Din examinarea datelor prezentate n tabelul 5 .4. 1 .2., obinute de noi
n cadrul investigatiilor asupra crapului de cultur i pstrvului curcubeu
rezult c, n general, activitatea enzimelor amilolitice este mai mare dect a
celor proteolitice la speciile rar stomac, n timp ce la speciile cu stomac se
ntlnete o situaie invers.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

130

Creterea petilor in sistem intensiv

Variaia valorilor raportului dintre activitatea specific a alfa-amilazei digestive i


activitatea specific a proteazelor (NP) la crap i la pstrv
Tabelul 5 4 1 2
.

Specia
o

Vrsta
petilor
1
Co
( 1 5 zile)

Cyprinus
carpio L.

Co
(45 zile)

Co
( 1 5 zile)

Co
(45 zile)

Cyprinus
carpio L

Co
( 1 5 zile

Tipul de hran
administrat
2
Chlorella +Scened. +
Zoopl.I
Chlorella + Zoopl.I
Chlorella +Scened. +
Zoopl.II
Chlorella + Zoopl.II
Chlorella +Scened. +
Zoopl.I
Zooplancton
Chlorella +Scened. +
Zoopl.II
Scenedesmus
+
Zoopl.II
Furaj pestarter
Scenedesmus
Zooplancton
Scened. + Zoopl ( 2 : 3 )
Scened. + Zoopl ( 3 : 2 )
Furaj pestarter
Furaj pestarter
Zooplancton
Scened.+ Zoopl ( 2 :3 )
Scened. + Zoopl (3 : 2 )
Furaj pestarter
"
"Timioara
Furaj pestarter
"
"LCAEA
Scenedesmus
Scened. + Zoopl (3 1 )

AIP

Autor (ii)

Obs.

0,60
0,97
0,97
1 ,02
1 ,37
3,42

APETROAEI,
1 984

x)

2,75
2,87
1 ,32
1 ,69
1'16
1 ,2 1
0,74
1 ,06
1 ,57
1 ,5 8
1 ,53
1 ,74

APETROAEI,
1 985

x)

2, 1 9
2,08
5,10
3,30

APETROAEI,
1 986

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

x)

Cercetri asupra uno renzime digestive

Continuare tabe/u/ 5 4 1 2
.

1
Co

Cyprinus
carpio L.

HypoPhthalmicthys
molitrix

Co
( 2 1 zile)

( 2 1 zile)

c,

Cyprinus
carpio L.
c2

Salma
gairdnei
Rich.

131

2
Furaj pestarter
"
"Timioara
Furaj pestarter
LCAEA
Scened. + Zoopl.(3 1 )
Scened.+ Zoopl (1 : 1 )
Furaj L,/86
Furaj L,/87
Furaj Ln/87
L1/86 + Scenedesmus
+ Zoopl.
Scenedesmus + Zoopl.
Furaj L1/86
Furaj L1/87
Furaj Ln/87
L1/86 + Scenedesmus
+ Zoopl.
Scenedesmus + Zoopl.
Inaniie, 1 4uC
P1ancton, 20 - 22C
Furaj , 20 - 22C
Furaj, 20 - 22C

Po
P,
p2
PJ

Furaj
Furaj
Furaj
Furaj

combinat
combinat
combinat
combinat

4,37
3,33
2,44
3,25
1 ,63
3,02
2,08
1 ,74
6,96
5,74
3,85
3 ,26

APETROAEI,
1 986

APETROAEI,
1 987

x)

xx)

4,42
2,90
2,56
1 ,42
7,52
I l ,69

0, 1 4
0, 1 6
0, 1 8
0, 1 8

APETROAEI i
BATTES,
1 980 a,b
APETROAEI i
BATTES, I
98 1
APETROAEI,
1 987

x) cretere n czi din fibr de sticl ;

xx) cretere n bazine de pmnt de 0,2 ha ;

xxx) cretere n viviere flotabile

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

XXX)

xxx)

xxx)

132

Creterea petilor in sistem intensiv

5.4.2. pH-ul optim de aciune a enzimelor digestive la crapul


de cultur i la pstrvul curcubeu

Activitatea enzimatic este puternic dependent de concentraia


ionilor de hidrogen (Vasilescu, 1 96 1
Dumitru i Iordchescu, 1 974
Lehninger, 1 987).
Enzimele sunt active numai ntr-un domeniu limitat de pH, efectul lor
catalitic fiind maxim, n majoritatea cazurilor, la o anumit valoare a
concentraiei ionilor de hidrogen, numit pH optim de activitate.
Dac la o reacie catalizat de o enzim se reprezint grafic viteza de
reacie n funcie de pH se obine n general o curb n form de clopot ; pH
ul corespunztor maximului curbei este pH-ul optim de aciune al enzimei.
Prin natura lor proteic enzimele se comport n soluie ca
polielectrolii. Concentraia ionilor de hidrogen influeneaz activitatea unei
enzime prin faptul c modific starea de ionizare a acesteia (grupele active
din molecula enzimei au afinitate maxim fa de substrat numai la o
anumit stare de ionizare ), precum i a celorlalte componente prezente n
mediul de reacie, respectiv a substratului i a complexului enzim - substrat.
Cele mai multe enzime au activitatea maxim n vecintatea valorii
fiziologice a pH-ului, respectiv la pH aproximativ egal cu 7. O parte din
enzime ns fac excepie de la aceast regul, aa cum este, de exemplu,
pepsina - enzim proteolitic ntlnit la petii cu stomac.
Stomacul petilor produce o secreie acid coninnd HCl liber, care
poate cobor pH-ul sub valoarea 3 (Nicol, 1 960 ; Pojoga, 1 977 ; Steffens,
1 985), iar mediul acid caracteristic digestiei stomacale este optim aciunii
pepsme1.
Cercetrile efectuate de noi in vitro asupra stomacului prelevat de la
pstrvul curcubeu aflat n vara a IV-a de cretere au stabilit faptul c
maximul de aciune al enzimelor proteolitice de tipul pepsinei se situeaz n
domeniul de pH cuprins ntre 1 ,5 i 3 ,5 ; prin creterea pH-ului cu o jumtate
de unitate (de la 3,5 la 4,0), activitatea specific a pepsinei scade de circa 3
ori, iar prin creterea pH-ului de la 3,5 la 5,2 aceasta se micoreaz de circa
1 4 ori (fig. 5 .4.2. 1 . - Apetroaei i Artenie, 1 993).
Dup Brown, 1 957 - citat de Phillips, 1 969, pepsina gastric la peti
are un maxim la valori de pH cuprinse ntre 1 ,5 i 3 ,0. Reichenbach-Klinke,

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

133

Cercetri asupra unor enzime digestive

Experiment: pH -- ac tivitate proteolitica

(pepaina)

in

vit.ro

30 ----
211

------

20

--------------------------

------------------------------------

Hi
10
11
0

+-----+-----.---------

1.

3.

2.

4.

pH

- AcU.ttate spec1ttca

.6

SALMO GAJRDNERI Rlch (P3)

Experiment: pH - activitate prote o li ti c a

(pepsina) in vitro

1 00
80
60
40
20
o

1 .6

a.ti

3.6

pH

4.5

"

- Act.spectt.relativa

6.6

SALMO GAIRDNERI Rlch

(P3)

Fig. 5.4.2. l .a. Variaia activitii proteazelor d e tipul tripsinei Ia pstrvul curcubeu
n funcie de pH.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 34

Creterea petilor n sistem intensiv

Experiment: pH - activitate p ro teolitica

( lripsina) in vilro

10

8
ol

2 o

--

---!

--

6 .5

7.5

pH

8.5

AcU-.Itate speclf1ca

9.5

CYPRINUS CARPIO L.(C3)

E x p eriment: pH - activitate pro teolitica

( tripsina) in vitro

6.5

?.5

pH

8.5

9.5

- Act.pc.relati-..
CYPRINUS CARPIO L.(CS)

Fig. 5.4.2. l .b. Variaia activitii proteazelor de tipul tripsinei


Ia crapul de cultur ,n funcie de pH.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

1 35

1 969, menioneaz valori de pH cuprinse ntre 2,0 - 3,5 pentru pstrv, 4,5 4,7 pentru tiuc i 4,0 - 5,7 pentru somon, ca fiind optime pentru activitatea
acestei enzime.
Petii fr stomac prezint n tractul digestiv o reacie slab alcalin,
favorabil activitii maxime a tripsinei (Dabrowski, 1 979) ; pH-ul optim
pentru tripsin, la petii cu sau fr stomac, este cuprins ntre 9,0 - 1 0,5.
Acest domeniu este mai alcalin dect cel gsit n intestinul petilor, care la
crapul de cultur, de exemplu, variaz ntre 7,1 i 7,3 (Scerbina and
Kazlauskene, 1 97 1 ).
Cercetrile noastre asupra sucului intestina! obinut de la crapul de
cultur prin metoda fistulelor intestinale (Apetroaei i Battes, 1 980 a) au
artat c activitatea proteolitic atinge valori maxime n intervalul de pH
cuprins ntre 7,0 i 7,5 ; dup o scdere a valorilor n intervalul de pH 7,5 8,5 se nregistreaz un maxim de mai mic amploare (circa 75% din valoarea
primului maxim) la pH-ul 9,0 (tabelul 5 .4.2 . 1 .).
Rezultate asemntoare au fost obinute de noi n cadrul unor
investigaii ulterioare asupra tubului digestive prelevat de la crapul de cultur
de vrst C 3 (fig. 5 .4.2. 1 .).
Valoarea relativ ( activitatea maxima = 1 00 ) a activitatii specifice a proteazelor din fluidul
intestina! prelevat de la crapul de cultur, prin intermediul fistulei intestinale, funcie de pH )
( in vitro )
Tabelul 5 4 2 1
.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

pH-ul

Valoarea relativ ( % )

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5

67,87
68,62
40, 1 9
53,92
100,00
97,05
75,49
57,35
75,49
62,25

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 36

Creterea petilor in sistem intensiv

5.4.3.

Activitatea enzimelor digestive la crapul de cultur i


la pstrvul curcubeu, n funcie de vrsta petilor

Activitatea enzimatic digestiv nregistreaz modificri n cursul


dezvoltrii ontogenetice a petilor. Potrivit datelor lui Kawai and Ikeda,
1 973 , la crap se evideniaz o activitate triptic semnificativ nc din stadiul
de icr, care crete la eclozare i, apoi, odat cu creterea masei corporale a
petilor. La larvele de crap esutul pancreatic nc nu este pe deplin
funcional n primele zile dup resorbia sacului vitelin, motiv pentru care
activitatea proteazelor de tipul tripsinei este foarte redus ; la 1 4 zile de la
nceperea notului i hrnirii active ns, activitatea proteolitic din intestin,
la 20 - 23 C n ap, este de circa 5 ori mai mare dect n fazele incipiente,
dup cum rezult din tabelul 5 .4.3 . 1 .
La puietul de crap, amilaza i maltaza apar dup 7 - 1 O zile de la
eclozare, cantitile maxime gsindu-se n poriunea medie a intestinului
(Kawai and Ikeda, 1 973 b).
La pstrvul curcubeu activitatea proteolitic este bine conturat nc
din fazele timpurii ale puietului, fiind ns mai ridicat n stomac, n raport
cu intestinul i cecumurile pilorice ; ea crete odat cu creterea taliei petilor
i atinge cele mai ridicate valori la dimensiuni de circa 1 00 g/exemplar, att
n stomac ct i n intestine, dup care nregistreaz o uoar reducere
(Kitamikado and Tachino, 1 960 - tabelul 5 .4.3 .2).
Activitatea enzimatic!i proteolitic!i in intestina) puietului de crap
( dup!i Ostraumova and Albrecht, 1 977 - citai de Steffens, 1 989 )

Vrsta
petilor
( zile )
8
17
22

Perioada dup
nceperea hrnirii
(zile)
5
14
19

Tabelul 5. 4.3. 1.

Greutatea medie
individual ( g )

Activitatea
proteazelor

0,0 1 05
0,0570
0, 1 1 40

42
219
266

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

1 37

Kawai and lkeda,( 1 973a), lund n considerare activitatea enzimatic


pe ntreg tubul digestive (stomac + intestin) la pstrvul curcubeu, au
constatat c att enzimele de tip pepsin ct i cele de tip tripsin au
activitate foarte crescut deja la 20 de zile de la eclozare, iar la 40
60 de
zile activitatea este comparabil cu cea a petilor mari ( 70 g/exemplar).
Spre deosebire de activitatea enzimelor de tip pepsin, a crei valoare
crete de numai 3 - 4 ori, activitatea enzimelor de tip tripsin se multiplic
de 1 O ori n aceeai perioad, de unde s-a tras concluzia c la vrste mai mari
digestia proteinelor este dependent n mare msur de activitatea enzimelor
din intestinul petilor.
O activitate lipolitic deosebit, ca i o activitate amilolitic
semnificativ au fost puse n eviden la puietul de pstrv curcubeu n fazele
foarte tinere, activitatea amilazei i maltazei avnd o evoluie asemntoare
cu aceea a enzimelor proteolitice, pe msura creterii petilor, astfel c la 40
de zile nivelul activitii este asemntor cu cel nregistrat la pstrvul de 70
g/exemplar.
Datele privind activitatea specific a proteazelor i alfa-amilazei
digestive obinute de noi n cadrul cercetrilor asupra crapului de cultur
(Apetroaei i Battes, 1 979 ; Apetroaei, 1 99 1 , 1 993) i asupra pstrvului
curcubeu de diferite vrste (Apetroaei, 1 992; (Apetroaei i al., 1 992, 1 993,
1 994), permit o evaluare a evoluiei activitii enzimelor digestive
menionate pe msura creterii petilor ( tabelele 5.4.3.3. i 5 .4.3.4.).
Din examinarea tabelului 5 .4.3.3. rezult c, de la vrsta de 1 5 zile
Valoarea relativ! ( activitatea maxim = 1 00 ) a enzimelor proteolitice la p!strvul curcubeu
de mrimi diferite, in extractul gastric i intestina) ( cu cel din cecumurile pilorice )
Tabelul 5. 4. 3. 2.

Greutatea
petelui
(g)
3 ,9
5,3
1 1 ,9
1 5 ,8
88,0
1 72,0
980,0

Activitatea enzimati proteolitic :


Stomac/Intestin+
Intestin+
Stomac
cecumun
cecumur1
pilorice
pilorice
46
4, 1 8
11
3,15
20
63
1 ,67
49
82
1 ,0 1
75
76
1 ,00
1 00
1 00
0,94
93
87
1 ,27
62
79
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

138

Creterea petilor n sistem intensiv

pn la vrsta de 45 zile, activitatea specific a proteazelor crete cu circa


3 5%, iar cea a amilazelor cu circa 1 3 5% ; la sfritul perioadei de cretere n
vara a 1-a, activitatea proteolitic din intestinul puietului de crap este de circa
2 ori mai mare dect la vrsta de 45 de zile, n timp ce activitatea alfa
amilazei prezint valori nesemnificativ mai mari, ceea ce presupune o
stabilizare a activitii acestei enzime nc din fazele timpurii ale creterii.
Evoluia activitii specifice a proteazelor i alfa-amilazei din tubul digestiv
al crapului de cultur, n funcie de vrsta petilor
Tabelul 5 4 3 3
.

Specificaie :

Cox1
(1 5 zile )
0, 1 28 0,232

Greutate ( glexemplar )
Activitate specific a
proteazelor
Activitate specific a
alfa-amilazei
Amilaze 1 Proteaze

Vrsta petilor :
Cox1
Co+
(45 zile )
0,254-0,584 1 5 -20

CI+
250 350

1 ,86

2,50

5 ,0 1

6, 1 4

2,22
1,19

5,23
2,09

5,66
1 , 12

6,37
1 ,03

. .

x) penoad dup mceperea hrmm act1ve


Evoluia activitii specifice a proteazelor de tipul tripsinei i alfa-amilazei
din tubul digestiv al pstrvului curcubeu , n funcie de vrsta petilor
Tabelul 5 4 3 4
.

Specificaie :

Greutate
( g/exemplar )
Activitate
specific
a proteazelor
(tripsin)
Activitate
specific a
alfa-amilazei
Amilaze/ Proteaze

PoxJ
( 1 5 zile )
0,24 1

Vrsta petilor :
PoxJ
p l+
(45 zile )
1 ,983
1 0, 1 2

p2+

PJ+

1 68, 1 6

429,00

5,5 1

1 0,36

1 0,96

1 1 ,77

1 0,55

0,82

0,88

1 ,79

1 ,96

1 ,59

6,59

1 1 ,77

6, 1 2

6,00

7,26

. .

x) perioad dup nceperea hrmm act1ve

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime digestive

1 39

Dei valorile ce privesc activitatea enzimelor digestive proteolitice i


amilolitice la crapul de cultur de vrst C 1 + sunt uor superioare celor
corespunztoare puietului la sfritul perioadei de cretere n vara a 1-a, se
poate aprecia c activitatea enzimatic digestiv se stabilizeaz la crap nc
din primul an de via
Datele din tabelul 5.4.3 .4. reprezint valorile medii ponderate ale
activitii specifice a enzimelor proteolitice i amilolitice stabilite la loturile
martor de pstrv curcubeu de diferite vrste din cadrul cercetrilor privind
urmrirea efectelor introducerii unor enzime digestive (proteolitice) n furaje,
asupra creterii i dezvoltrii petilor, supravieuirii acestora, valorificrii
hranei etc. (capitolul 7). Ele reflect faptul c activitatea proteazelor de tipul
tripsinei crete cu vrsta petilor ; aceast cretere este mai accentuat n
intervalul cuprins ntre a 1 5-a i a 45-a zi de hrnire activ i mai puin
important n continuarea procesului de dezvoltare ontogenetic a petilor.
Ct privete activitatea alfa-amilazei digestive la pstrvul curcubeu,
din tabelul de mai sus se observ c aceasta nregistreaz valori mai reduse
n primele 45 de zile de hrnire activ ; urmeaz o cretere nsemnat la P1+ ,
dup care se instaleaz o relativ stabilizare a activitii.

5.4.4.

Influena naturii i calitii hranei asupra activitii


enzimelor digestive la crapul de cultur i la pstrvul
curcubeu

In capitolele 5 .2.2.2.2. i 5.3. 1 . am prezentat o serie de date asupra


activitii enzimelor digestive din fluidul digestiv prelevat prin metoda
tubajelor de la crapul de cultur i de la pstrvul curcubeu, n urma
administrrii de hran natural (biomas de Ceratophyllum, biomas
zooplanctonic i biomas de Spirulina) i de furaje combinate, evideniind
existena unor deosebiri ntre cele dou specii de peti, sub aspectul modului
de valorificare a uneia sau alteia dintre dietele testate. Asemenea deosebiri au
fost relevate de noi i n cadrul altor investigaii (Artenie, Apetroaei i
Battes, 1 982) efectuate asupra crapului de cultur i pstrvului curcubeu, n
condiii de hrnire comparativ cu biomas planctonic i cu un furaj
combinat.
Din examinarea fig. 5 .4.4. 1 i 5 .4.4.2, n care sunt reprezentate grafic
datele rezultate din aceste investigaii, rezult c furajul combinat, bogat n
substane extractibile neazotate, determin la crap o cretere a activitii
amilolitice cu 35 - 40% i o scdere semnificativ a activitii proteolitice
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

140

Cretereapetilor in sistem intensiv


---- - ---

,----- ------

Proteaze
I(IJ
(,)

c:;

CI)
Q.
(/)
CI)
ca
:!::::
>
:.;::
(,)

<(

12

10

4
2

Pstrv curcubeu

t-- Hran natural - Furaj m bi@J

-----'

-- ----

- ---- ------- -- - ---- --- - -------------------

Proteaze

10
'B

CI)
Q.
UJ
CI)
m

iS
-

6-

.......

..

.......

-o....--

:;:

<(

o
1

Crap de cultur

[=..- Hran natural ----- Fuaj c-bt]


Fig. 5 .4.4. 1 . Activitatea specific! a proteazelor de tipul tripsinei, pe ntreg tubul
digestiv ( 1 ) i pe diferite poriuni ale acestuia, la pstr!lvul curcubeu
( 2 - stomac ; 3 - apendici pilorici ; 4 - intestin mediu ; 5 - intestin
posterior) i la crapul de cultur!l (2 - intestin anterior ; 3 - intestin
mediu ; 4 - intestin posterior), n condiii de hrnire comparativa,
cu hran natuiral sau cu furaj combinat (Artenie et al., 1 982).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime d igestive

It=

141

Alfa-amilaz
-r----------...,....-

- 3 t-----::-:'-:+f---::-:::;;;;:;;:::
;;; :::- -----------i
2 ---==-
a.

cu

:j:j

+------

0 +----------.--
4
1
3
5

Alfa-amilza

6
-
a.

Pstrv curcubeu

---------

+-

4 --:----.====4===+===--'--l
UJ

"> 2

+---------

+---
i '--._-----------r----------

Crap de cultur

Fig. 5.4.4.2. Activitatea specific a a1fa-amilazei digestive, pe ntreg tubul digestiv ( 1 )

i pe diferite poriuni ale acestuia, Ia plistrlivul curcubeu (2 - stomac ; 3 apendici pilorici ; 4 - intestin mediu ; 5 - intestin posterior) i la crapul de
culturii (2 - intestin anterior ; 3 - intestin mediu ; 4 - intestin posterior),
n condiii de hrnire comparativli, cu hran natuiralli sau cu furaj
(Artenie et al., 1 982)

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 42

Creterea petilor in sistem intensiv

din tubul digestiv, cu circa 2 1 %, n raport cu hrana natural, n timp ce la


pstrvul curcubeu att activitatea proteolitic ct i cea amilolitic prezint
valori inferioare celor nregistrate la administrarea de mruntaie proaspete
(fenomen ce se poate corela cu adaptarea mai mare a acestei specii la hrana
natural de origine animal).
Cercetrile au evideniat i existena unor deosebiri sub aspectul
activitii enzimatice din diferite segmente ale tubului digestiv la crap i la
pstrv, funcie de hrana administrat ; astfel, hrana natural sufer un proces
de digestie i absorbie avansat n primele dou treimi ale tubului digestiv la
crap, precum i n stomac i intestinul mediu la pstrvul curcubeu, reflectat
de valorile mai crescute ale activitii specifice a proteazelor ; la
administrarea de furaj combinat, activitatea proteazelor atinge valori maxime
n intestinul mediu la crap i n zona apendicilor pilorici la pstrvul
curcubeu, fapt pus pe seama unei valorificri mai slabe a acestui tip de hran,
furajul necesitnd mai nti o mbibare cu ap i sucuri digestive pentru a
ajunge la nivelul de hidratare corespunztor hranei naturale (Misil i
Battes, 1 975).
La rndul ei, activitatea specific a alfa-amilazei digestive s-a
dovedit a fi dependent de felul hranei administrate petilor, aceasta
prezentnd valori maxime n prima treime a tubului digestiv, att la crap ct
i la pstrv, n cazul hranei naturale, precum i n poriunea mij locie a
tubului digestiv la pstrv i pe tot traiectul tubului digestiv la crap, n cazul
furaj rii acestuia cu nutre combinat, mai bogat n poliglucide dect hrana
natural.
5.5. Concluzii asupra activitii enzimelor digestive
la speciile de peti investigate

Din cele prezentate mai sus, cu privire la enzimele digestive ale


petilor,desprind urmtoarele concluzii :
- ntr-o clasificare a enzimelor, care are Ia baz tipul de reacie pe
care acestea o catalizeaz, enzimele digestive fac parte din clasa hidrolazelor
- studiile care se fac, de regul, asupra activitii enzimelor
digestive la peti, din necesitatea stabilirii condiiilor optime de digestie i
absorbie, precum i a valorii nutritive a unor diete, privesc enzimele
proteolitice, enzimele amilolitice i enzimele lipolitice, sub aciunea crora
sunt degradate substanele proteice, glucidele i lipidele din hran, pn la
stadiul n care pot fi absorbite i asimilate ;
- dintre enzimele digestive proteolitice, la peti au fost ntlnite :
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra unor enzime d igestive

1 43

pepsina, tripsina, chimotripsina, carboxipeptidazele ; n digestia gastric


pepsina joac rolul de seam, iar n digestia intestinal prezint importan
major tripsina i chimotripsina din pancreas ;
organele responsabile de producerea enzimelor digestive
proteolitice la peti sunt stomacul, mucoasa intestinal, pancreasul I
cecumurile pilorice ;
petii cu stomac sunt caracterizai printr-o activitate
proteolitic superioar, datorat pH-ului stomacal acid, favorabil activitii
optime a enzimelor de tipul pepsinei, n timp ce petii fr stomac prezint n
tractul digestiv o reacie alcalin favorabil activitii tripsinei i enzimelor
amilolitice; primii sunt specializai n digestia proteinelor din hran, iar cei
din urm diger cu mai mare uurin glucidele ;
la peti, sursele de enzime care catalizeaz digestia glucidelor sunt
mucoasa intestinal, cecumurile pilorice i pancreasul
ct privete
enzimele lipolitice, acestea sunt secretate, de asemenea, de mucoasa
intestinal, cecumurile pilorice i pancreas ;
activitatea enzimelor digestive la peti este supus urmtorilor
temperatura mediului, pH, hran, caracterul speciei i vrsta
factori
indivizilor, la care se adaug - pentru petii crescui n sistem controlat tratamentele medicamentoase profilactice i de combatere a unor boli etc.
spre deosebire de animalele homeotenne, la peti exist o
dependen intim ntre temperatura mediului i intensitatea proceselor de
digestie i absorbie, datorit poikilotenniei acestora ;
activitatea enzimelor din tractul digestiv al petilor crete odat
cu creterea taliei acestora, pn la o anumit limit, dup care se
nregistreeaz o stabilizare relativ a valorilor ;
dietele bogate n proteine, n special de origine animal,determin
activiti mai mari pentru enzimele digestive proteolitice ; pe de alt parte,
hrana bogat n poliglucide influeneaz pozitiv activitatea alfa-amilazei
digestive ;
hrana vie consumat de peti poate constitui i o surs de enzime
digestive, care iau parte activ la procesul digestiei ;
activitatea enzimelor digestive prezint valori diferite n
diferitele poriuni ale tubului digestiv, n direct dependen cu natura i
calitatea hranei consumate de peti ; de regul, hrana natural sufer un
proces de digestie i absorbie avansat n primele poriuni ale tubului
digestiv, n timp ce furajele combinate necesit mai nti un proces de
mbibare cu sucuri digestive i cu ap ;
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 44

Creterea petilor in sistem intensiv

trecerea de la stadiul de inaniie la faza de hrnire activ a petilor,


corelat cu creterea temperaturii apei, este nsoit de o cretere
semnificativ a valorii activitii enzimelor digestive (dependent i de
compoziia hranei consumate) ;
substituirea, n anumite proporii, a unor ingrediente de natur
animal din furaj e, cu ingrediente de natur vegetal, determin la speci ile
camivore (pstrvul curcubeu) creterea activitii specifice a alfa-amilazei
digestive i inhibarea activitii specifice a proteazelor, ntr-o msur mai
mare sau mai mic, funcie de proporiile n care se fac aceste substituiri ;
cantitatea ridicat de celuloz din hrana petilor are un efect
i nhibitor asupra activitii proteazelor din tractul digestiv al acestora ;
- activitatea specific a enzimelor proteolitice i amilolitice la
alevinii i la puietul de crap de cultur aflat n vara a 1-a de cretere, hrnit cu
biomas algal cultivat i biomas zooplanctonic , nregistreaz valori
superioare loturilor martor hrnite cu furaje prestarter, oglindind o mai bun
valorificare a hranei naturale ;
crapul de cultur aflat n vara a II-a de cretere prezint activiti
specifice ale proteazelor de 2-3 ori mai mari n cazul hranei naturale, dect la
administrarea de furaj combinat, pe de o parte datorit echipamentului su
enzimatic adaptat la hrana natural, iar pe de alt parte datorit valorii
biologice mai sczute a proteinelor din furajul combinat ; n acelai timp,
nivelul ridicat al poliglucidelor din furajul combinat determin activiti
specifice ale amilazelor mai mari dect n cazul consumului de
hran natural (crapul diger cu uurin glucidele din hran, valorificndu-le
chiar mai rentabil dect animalele mari) ;
aplicarea unor tratamente medicamentoase petilor, n condiiile
creterii acestora n sistem controlat, poate stimula activitatea enzimelor
digestive sau, dimpotriv, o poate inhiba, dup cum sunt sau nu stabilite i
respectate dozele optime ; cumularea mai multor tratamente poate conduce la
inhibarea activitii enzimelor digestive, cu repercusiuni asupra creterii
petilor, modului de valorificare a hranei etc.
La concluziile de mai sus se adaug cele rezultate n cadrul
cercetrilor noastre, care au urmrit s stabileasc efectele adaosului de
enzime proteolitice n furajele combinate asupra unor caracteristici
biochimice ale pstrvului curcubeu, precum i asupra unor parametri de
cretere i de valorificare a hranei de ctre aceast specie (cap. 7).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

6. CARACTERISTICI BIOCHIMICE ALE SPECIILOR DE PETI


INVESTIGATE, N CONDIII DE CRETERE
N SISTEM CONTROLAT

Investigaiile biochimice asupra petilor crescui n condiii controlate


constituie unul din criteriile de apreciere a eficienei diferitelor reete de
hran, de estimare a influenei unor factori de stress asupra strii generale de
sntate i de ntreinere a materialului piscicol, de evaluare a calitii crnii
acestuia etc (Vasilescu, 1 975, 1 978 ; Csengery et al., 1 978 a, b ; Gheracopol,
1 98 1 ; Mrgrit, 1 982 ; Wittenberger, 1 984).
Datele biochimice la care ne vom referi n capitolul de fa au fost
obinute de noi n perioada 1 979 - 1 994, n cadrul cercetrilor asupra
crapului de cultur i altor specii de ciprinide, respectiv asupra pstrvului
curcubeu, n condiii de cretere n sistem controlat, n lacul de acumulare
Tansa-Belceti, la Ferma Piscicol Trifeti i la Baza Experimental a
Laboratorului de Acvacultur i Ecologie Acvatic Piatra Neam, de pe lacul
Vaduri. Aceste date ne dau posibilitatea s evideniem influena unor factori
asupra compoziiei biochimice a petilor (natura i calitatea hranei,
tehnologia de cretere, densitile de cretere, tratamentele medicamentoase
etc.), s urmrim evoluia valorilor unor asemenea parametri biochimici n
raport cu vrsta acestora, s facem comparaii ntre diferitele specii luate n
studiu.

6.1. Aspecte privind caracteristicile biochimice


ale speciilor de ciprinide

Cea mai mare parte din datele biochimice asupra speciilor de


ciprinide luate de noi n studiu privesc relaia dintre natura i calitatea hranei,
pe de o parte, i compoziia biochimic a petilor de diferite vrste, pe de alt
parte ; aspectul este explicat de faptul c n creterea petilor n sistem
intensiv hrana constituie unul din principalii factori limitativi ai creterii i
dezvoltrii acestora, motiv pentru care cele mai multe cercetri urmresc
realizarea unor reete de hran echilibrate din punct de vedere fiziologic i
substituirea unor surse convenionale de principii alimentare cu surse
neconveionale.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

146

Creterea petilor n sistem intensiv

O alt categorie de date are n vedere influena altor factori asupra


compoziiei biochimice a petilor, precum i diferenele de compoziie ntre
speciile de ciprinide investigate i ntre petii de diferite vrste, n cadrul
aceleeai specii.
6.1 . 1 . Influena hranei asupra compoziiei biochimice
a ciprinidelor

Datele care oglindesc relaia dintre hrana administrat petilor i


compoziia lor biochimic au fost obinute n cadrul unor cercetri complexe
asupra alevinilor de ciprinide (crap, snger, cosa, novac) i asupra crapului
de cultur de vrste mai mari, crescut n viviere flotabile, care au urmrit
nlocuirea - din motive obiective, cauzate de criza mondial energetic i de
proteine - a furajelor combinate, cu surse neconvenionale de hran,
respectiv realizarea unor furaje adecvate unei creteri rentabile a petilor n
viviere flotabile, din punct de vedere economic.
6. 1 . 1 . 1 . Caracteristici biochimice ale alevinilorx) de crap de
cultur (Cyprinus carpio L.), n raport de calitatea
hranei administrate

Dup cum s-a menionat n capitolul 5.2. 1 ., cercetrile noastre asupra


alevinilor de ciprinide s-au efectuat la Ferma Piscicol Trifeti (Jud. Neam),
n perioada : 1 984 - 1 990.
Primele investigaii asupra alevinilor de crap de cultur (Cyprinus
carpio L.) au avut n vedere 5 loturi de peti (A I , A2, A3, A4, As) crescui n
czi din fibr de sticl i hrnii n mod diferit, cu biomas algal de
Chlorel/a, Scenedesmus i Spirulina i cu biomas zooplanctonic (n
primele 45 de zile de hrnire activ), respectiv cu furaje combinate de
compoziie biochimic diferit (ntre a 45-a i a 75-a zi de hrnire activ).
Compoziia biochimic a biomasei algale i zooplanctonice a fost
prezentat n tabelul 5 .2. 1 . 1 . , iar cea a furaj elor combinate administrate
alevinilor de crap este dat n tabelul 6. 1 . 1 . 1 . 1 .
Dup 1 5 zile de hrnire activ i, apoi, dup alte 30 de zile, din
materialul piscicol reprezentnd cele 5 loturi s-au prelevat probe, constituite
x) Faza de alevin dureaz de la resorbia sacului vitelin i pn la apariia solzilor
(Bnrscu, 1 964)

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Caracteristici biochimice ale speciilor de peti investigate

1 47

din cte 3 0 exemplare/lot/prob, care au fost analizate din punct de vedere


biochimie, determinndu-se coninuturile parametrilor biochimici majori,
care sunt reprezentate grafic n fig. 6. 1 . 1 . 1 . 1 . Din examinarea acestei figuri
rezult urmtoarele aspecte :
dup primele 1 5 zile de hrnire cu biomas algal cultivat i
biomas zooplanctonic, alevinii din loturile A3, At i As prezentau
coninuturi de substan organic, substan mineral i protein brut mai
ridicate, sugernd faptul c dietele administrate acestor loturi sunt mai
accesibile pentru aceast vrst ; n privina loturilor A3 i At aceast situaie
a parametrilor biochimici menionai se coreleaz i cu o supravieuire mai
bun (Rujinschi et al., 1 984). Valorile raportului dintre coninutul de ap i
cel de protein din corpul alevinilor, folosit drept criteriu de apreciere a
calitii materialului piscicol (Gheracopol, 1 97 1 ) sunt mai mici, de
asemenea, la loturile A3 i At, evideniind o stare general mai bun a
puietului de crap din acestea ;
datele corespunztoare puietului dup 45 de zile de hrnire
activ arat, la rndul lor, o mai bun valorificare a dietelor administrate
loturilor A3 (biomas algal de Ch/orella i de Scenedesmus + biomas
zooplanctonic) i At (biomas algal de de Scenedesmus + biomas
zooplanctonic) ; lotul As a nregistrat n a doua parte a testului un indice de
mortalitate ridicat, biomasa de Spirulina folosit ca hran pentru puietul din
acest lot, dei bogat n protein i alte principii alimentare, dovedindu-se
ineficient.
Analiza biochimic a puietului din loturile A 1 , A3, At i As , hrnit n
intervalul cuprins ntre a 45-a i a 75-a zi cu furaje combinate deosebite ntre
ele att prin compoziia biochimic (tabelul 6. 1 . 1 . 1 . 1 .) ct i prin natura
ingredientelor din care au fost realizate, a condus la obinerea valorilor
reprezentate grafic n fig. 6. 1 . 1 . 1 .2, din care rezult c furajul As, caracterizat
printr-un nivel superior de protein i de grsimi, n care s-a introdus ca
ingredient biomas zooplanctonic n proporie de 33% (Rujinschi et al.,
1 984), a determinat obinerea unui material piscicol de o calitate mai bun,
reflectat de coninutul de protein din corp (mai mare cu circa 2% dect la
puietul din loturile A3 i At), precum i de valoarea mai mic a raportului
U/P.
O nou serie de investigaii biochimice au fost efectuate de noi
asupra puietului de crap crescut n czi din fibr de sticl, n anul 1 985,

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

143

Creterea petilor in sistem intensiv

cu diete mixte constnd din biomas algal de Scenedesmus i biomas


zooplanctonic, n raportul de 2 : 3 (IV) i de 3 : 2 (V).
Compoziia biochimic a furajului prestarter, a biomasei algale i a
biomasei zooplanctonice a fost prezentat n tabelul 5 .2. 1 . 1 ., iar datele
biochimice obinute prin analiza puietului (30 exemplare/lot/prob) sunt
trecute n tabelul 6 . 1 . 1 . 1 .2.
Calculnd variaiile %, fa de lotul martor, hrnit cu furaj
prestarter, se remarc faptul c puietul din varianta experimental IV - care a
fost hrnit cu un amestec de biomas algal de Scenedesmus i biomas
zooplanctonic (2 3) prezint, att n prima parte a testului ct i la sfritul
acestuia, o stare general mai bun, oglindit de coninuturile superioare de
substan uscat, substan organic, protein brut i grsimi totale din corp
; rezultate, de asemenea, mai bune s-au pus n eviden la variantele III
(hrnire cu biomas zooplanctonic) i V (Scenedesmus + zooplancton, 3
2) .
Dac se ia n consideraie i indicele de supravieuire a puietului de
crap pn la sfritul testului (45 de zile de hrnire activ), care n cazul
loturilor IV i II este cu aproape 20% mai mare dect n cazul lotului martor
(I), se poate trage concluzia c hrana vie - reprezentat prin biomas algal
i zooplanctonic - este nu numai mai ieftin dect furajul prestarter, dar are
i o valoare biologic mai mare, ea coninnd o serie de vitamine i enzime
digestive, pe lng principiile alimentare de baz (Dabrowski, 1 979, 1 984 ;
J ana and Chakrabarti, 1 990 ; Chakrabarti and Jana, 1 992).
Cercetri comparative asupra unor loturi de puiet de crap de cultur,
hrnit cu furaje prestarter i biomas algal i zooplanctonic au fost
efectuate de noi i n anul 1 986. La dou din loturi li s-a administrat, pe
durata unei perioade de 45 zile de hrnire activ, cte un furaj prestarter (a
cror compoziie biochimic a fost prezentat n tabelul 5 .2. 1 .2), unul a fost
hrnit, ntr-o prim perioad (pn la 22 zile) cu biomas al gal de
Scenedesmus i, n continuare, pn la sf'aritul testului cu o diet mixt
compus din biomas de Scenedesmus + biomas zooplanctonic (n raportul
de 3 1 ), iar cel de al IV-lea a primit pe toat perioada biomas algal
(Scenedesmus + biomas zooplanctonic, cu precizarea c, dup 22 zile de
test, raportul de 3 1 a fost modificat la 1 1 (Rujinschi i al., 1 986).
Investigaiile biochimice efectuate asupra puietului din cele 4 loturi,
att la sfritul primei pri a testului, ct i la terminarea acestuia au condus
la obinerea datelor prezentate n tabelul 6. 1 . 1 . 1 .3 .
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Caracteristici biochimice ale speciilor de peti investigate

1 49

Referindu-ne la prima parte a testului (26.05 . 1 986 - 1 6.06. 1 986) i


comparnd ntre ele valorile parametrilor biochimici corespunztoare celor 4
loturi de peti, constatm n primul rnd faptul c furajul tip LCAEA a
determinat o stare general mai bun a materialului piscicol (coninuturi de
substan organic i de protein mai mari, precum i o valoare mai mic a
raportului U/PB) dect furajul combinat tip Timioara i, n general, fa de
celelalte surse de hran (cu meniunea c furajul tip LCAEA este caracterizat
prin coninuturi mai ridicate de protein i grsimi dect cellalt furaj
combinat - tabelul 5.2. 1 .2.).
Fa de cele dou furaje combinate, n aceast faz a testului s-au
obinut rezultate ceva mai slabe la laturile hrnite cu surse neconvenionale,
cu precizarea c dieta mixt a condus la rezultate mai bune, sub acest aspect,
fa de biomasa algal administrat singular.
In a doua parte a testului ( 1 7.06. 1 986 - 9.07. 1 986), cnd cele dou
surse de hran neconvenional utilizate pentru laturile III i IV au fost
combinate n proporii diferite (lotul III primind i zooplancton), starea
general a puietului s-a mbuntit, valorile parametrilor biochimici
devenind comparabile cu cele corespunztoare variantelor n care s-a utilizat
ca hran furaje combinate.
Compoziia biochimie! a furajelor administrate ca hrana puietului de crap
ntre a 45-a i a 75-a zi de hrnire activa
Tabe/u/ 6. /. /. /. /.

Parametru biochimie
( %)
Umiditate la 1 05 uc
Substan organic
Substan mineral
Protein brut
Grsimi totale
S.E.N.
Celuloz
NaCl
Putere calorific ( kcal/kg )

Furjul :
At
9,3 8
78,07
1 2,5 5
32,37
3 ,27
35,70
2,50
0,8 1
3263 ,00

AJ
1 1 ,32
67,3 3
2 1 ,35
28,25
0,87
38,2 1
3,13
0,46
2677,30

A,

1 1 ,02
72,25
1 6,73
26,06
0,76
45,43
6,37
0,57
2740,40

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

As
1 1 ,85
72, 1 1
' 1 6,04
40, 1 8
5 ,00
26,93
4,04
0,39
3050,70

1 50

Cretereapetilor n sistem intensiv

1 5 zile
-

]:c

ca

Q)
CJ
c
o
o

1 00
80
60
40
20
o

A1

umid itate
CSubstanA mineral
s.E.N.

A2

A3

A4

AS

substanA uscatA ---osu-bstanA org a icA


ProteinA brutA
Grsim i totale
CUmid itate/ProteinA brutA
-- =

=
=
= :=_
- -_
-_

4=
5 z
i le
=
-

1 00
80
ca

l! 60
..
c
=
==========
40
Q) =
CJ
c
20
o
o
o

A1

L..'::

Umid it ate
oSubstan min eral
.s.E.N.

A2

A3

A4

AS

nic A
oSubstanA org a
SubstanA uscatA
ProteinA
brutA
'
111
G
rAsimi
totale

Um id itate/P roteinA brut


_
o

-:_==-J
===----==- - ------ -=c._

Fig.
6 . 1 . 1 . 1 .2 .a. Valorile unor parametri biochimici ai puietului de crap de cultur dup 1 5
L'=
zile i 4 5 zile i d e hrnire activ cu diferite d iete ( A l - biomas de Ch/orel/a
+Scenedesmus + zooplancton 1 ; A2 - - biomas de Chlorel/a + zoop/ancton 1 ; A3 biomas de Chlorella +Scenedesmus + zooplankton II ; A4 - biomas de Scenedesmus +
zooplankton ;A5 - biomas de Chlorella +Spirulina + zooplankton), in condiii controlate.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Caracteristici biochimice ale specii/ar de peti investigate

----- - -------- ---- - - - -- -

1
!

- -- - - -----

- --

80

l!
-

60 -

IV
;.
c
CI)
u
c

---------------

75 zile

100 r-------------------------

151

--

1! Umiditate

Substan uscat

D Substan organic
- -- --- D Substan mineral
1

40 -

' Protein brut

20 -

11 Grsimi totale
s.E.N.

o
A1

A3

A4

A5

11
li

_1

Fig. 6. 1 . 1 . 1 .2.b. Valorile unor parametri biochirnici ai puietului de crap de cultur dup 75
zile de hrnire activ cu diferite diete ( A 1 - biomas de Chlorella +Scenedesmus +
zooplancton 1 ; A2 - - biomas de Chlorella + zooplancton l ; A3 - biomas de Chlorella
+Scenedesmus + zooplankton I l ; A4 - biomas de Scenedesmus + zooplancton ;AS biomas de Chlorella +Spirulina + zooplancton), n conditii controlate.

Corelnd aspectele referitoare la compoziia biochimic cu indicele


de supravieuire, care a fost de 38% la lotul 1, de 48% la lotul II, de 42, 1 % la
lotul III i respectiv de 52,6% la lotul IV, la sfritul celor 45 zile de test
(Rujinschi et al., 1 986), ajungem la constatarea c hrana constituit din
biomas algal, n combinaie cu biomas zooplanctonic, a determinat
rezultate de ansamblu superioare furajelor combinate, demonstrnd
avantajele care decurg din combinarea celor dou surse neconvenionale de
hran i utilizarea ca atare a acestora pentru creterea alevinilor de crap (n
acest fel, se realizeaz o apropiere de situaia ntlnit n condiii naturale n
bazinele piscicole, sub aspectul calitii hranei).
Vasilescu, 1 975, n cadrul unor cercetri comparative asupra unor
loturi de crap de cultur (Co) hrnite fie numai cu hran natural, fie cu o
reet mixt (hran natural + hran artificial) a aj uns, de asemenea, la
concluzia c hrana natural conduce la rezultate mai bune, sub aspectul unor
nsuiri biologice (indici morfologici i constante sanguine) ale materialului
piscicol
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Creterea petilor in sistem intensiv

1 52

Date biochimice comparative privind puietul de crap de cultur crescut n czi din fibr de sticl,
cu diferite tipuri de hran, n anul 1 985
Tabe/u/ 6. 1. 1. 1.2.
1

Parametrul
biochimie
(%)
Umiditate
( 1 05 C )
Substanta
organic
Substanta
mineral
Protein
brut
Grsimi
totale
S. E. N.
U 1 S.U.
U / P.B.
P.B. / G.T.
S.O. / P.B.
S.O. / G.T.

11

III

IV

Varianta experimental :
V
1

Il

1 0.06. 1 985
p

V
p

V
p

V
p

V
p

V
p

83,61
0,00
1 4,35
0,00
2,04
0,00
1 1 ,43
0,00
2,52
0,00
0,40
0,00
5,07
7.3 1
4,53
1 ,25
5,69

83,3 1
-0,30
1 4,68
+0, 33
2,01
-0,03
9,85
- 1 ,58
4,37
+ 1 ,85
0,46
+0,06
4,99
8,45
2,25
1 ,49
3,35

83, 1 7
-0,44
1 3 ,99
-0,36
2,84
+0,80
1 1,12
-0,3 1
2,55
+0,03
0,32
-0,08
4,94
7,47
4,36
1 ,25
5,48

III

IV

8.07. 1 985
82,53
- 1 ,08
1 3,5 1
+0,96
2, 1 6
+0, 1 2
1 1 ,75
+0,32
3,16
+0,64
0,40
0,00
4,72
7,02
3,71
1 ,30
4,84

83,26
-0,35
1 4,54
+0, 1 9
2,20
+0, 1 6
1 0,47
-0,96
3,58
+ 1 ,06
0,5 1
+0, 1 1
4,97
7,95
2,92
1 ,38
4,06

8 1 ,73
0,00
1 5,85
0,00
2,42
0,00
1 3 ,00
0,00
2,08
0,00
0,77
0,00
4,47
6,28
6,25
1,21
7,62

8 1 ,63
-0, 10
1 5, 1 5
-0,70
3,22
+0,80
13,12
+0, 1 2
1 ,83
-0,25
0,20
-0,57
4,44
6,22
7, 1 6
1,15
8,27

8 1 ,58
-0, 1 5
1 5,58
-0,27
2,84
+0,42
1 2,75
-0,25
2,37
+0,29
0,46
-0,3 1
4,42
6.38
5,37
1 ,22
6,57

80,32
-0,4 1
1 6,86
+0,01
2,82
+0,40
1 3,50
+0,50
2,67
+0,59
0,69
-0,08
4,08
6,50
5,05
1 ,24
6,3 1

82,3 1
+0,58
1 5,00
-0,85
2,69
+0,27
1 2,50
-0,50
2, 1 6
+0,08
0,34
-0,43
4,65
6,58
5,78
1 ,20
6,94

U = umiditate la 1 05C ; S.U. = substan uscat ; S.O. = substanta organic ; S.M. = substan mineral ; P.B = protein brut ; Ggrsimi totale;
SEN = substante extractibile neazotzte ; P = proba V = variatia %.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Caracteristici biochimice ale specii/ar de peti investigate

1 53

Caracteristici biochimice ale alevinilor de crap de cultur crescui


in czi din fibrli de sticl cu diferite tipuri de hran, n anul 1 986
Paramtrul
biochimie :

Varianta experimental :
III
IV
1
Il

Il

1 6006 0 1 986
82,35 83,50

Tabelul 6 1 1 1 3

III

IV

9o07o 1 986
80,78
8 1 ,23

8 1 ,35

1 8,77

1 8,65

1 5,75

1 5,95

3,02

2,70

1 2,06

1 2,93

83,05 8 1 ,47
83,08
U 1 osC %
SubstantA
1 6,95 1 8,53
19,22
uscat! %
1 6,92 1 7,65 1 6,60
Substant
1 3,3 1
1 5,65
16,34
14,54 1 5,28 1 3 ,56
org o %
SubstantA
2,37 2,98
2,76
2,88
2,80
mino %
2,38
Proteinli
1 1 ,25 1 2,90
1 2,75 1 0, 8 1
1 2,62
12,03
%
Grlisimi
1 ,94
2,22
2,45
3,38
1 ,96
2,08
tot ale %
0, 1 2
0,30
0,26
0,45 0,53
0,55
S.E.N. %
4,20
4,89
4,39
5,04
4,66
4,9 1
U. / S.U.
1 ,2 1
1 ,27
l,17
1,15
l ,18
SoU / SOOO
l ,16
6,43
5,6 1
6, 1 4
6,67
7,40
7, 1 0
S.U 1 SoM
7,72
6,3 1
7,38
6,45
6,40
6,90
U /PoBo
3,79
5,79
5,26
4,89
6, 1 3
6, 1 2
PoB / G.T.
1 ,29
1 '19
1 ,25
1 ,2 1
1 ,20
l ,18
SoOo / POB
4,82
6,38
6, 1 0
6,86
7,34
7,4 1
S.O./G.T.
. o
U - um1d1tate la 1 05,o,C , S.U. - substan uscat, S.Oo - substan
protein brutA GoT.
grsimi totale;
substan mineralA ; P.B
extractibile neazotate
-

2,79
3,53
0, 1 6
0,23
4,36
4,32
1,19
1,16
6,2 1
6,90
6,29
6,73
3,4 1
4,63
1 ,30
1 ,23
5,7 1
4,46
orgamc , S.M. SoEoNo= substane

6.1 . 1 .2. Caracteristici biochimice ale alevinilor de snger


(Hypophthalmychthis molitrix), n raport de hrana
administrat

Primele date privind compoziia biochimic a alevinilor de snger au


fost obinute de noi n anul 1 985, prin investigaii asupra unor loturi crescute
n czi din fibr de sticl, cu furaj combinat tip "Colurom" (lotul 1),
biomas algal de Scenedesmus (Il), biomas zooplanctonic (III) i cu o
combinaie de biomas algal de Scenedesmus + biomas zooplanctonic, n
raportul de 2 : 3 (lotul IV) i respectiv 3 : 2 (lotul V).
Compoziia biochimic a furajului combinat, a biomasei algale i a
biomasei zooplanctonice este prezentat n tabelul 6. 1 . 1 .2. 1 .

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 54

Creterea petilor in sistem intensiv

Din examinarea valorilor privind coninuturile parametrilor


biochimici ai alevinilor (tabelul 6. 1 . 1 .2.2.) rezult c dup primele 1 5 zile de
test (2 .08 . 1 98 5 - 1 7 .08. 1 985) nu s-au putut evidenia cu claritate diferene
ntre cele 5 variante experimentale ; la saritul testului, ns (2.09. 1 985) ,
Caracteristici biochimice ale furajului combinat tip "Colurom" , ale biomasi algale
i biomasaei zooplanctonice utilizate pentru creterea sngerului, n 1 985
Tabelul 6 1 1 2 1
.

Parametrul
%
Substan uscat
Substan
organic
Substan
mineral
Protein brut
Grsimi totale
S .E.N. + Celuloz
Putere calorific
(kcal/kg)

Furaj combinat
tip "Colurom"
1 00,00

Biomas de
Scenedesmus
1 00,00

Biomas
zooplanctonic
1 00,00

84,43

39,89

78,36

1 5,57
34,09
7,26
43 ,08

60, 1 1
2 1 ,48
5,87
1 2,54

2 1 ,64
63,29
1 0,49
4,46

3824,60

1 639,70

3753,50

adic dup o perioad de hrnire de 30 de zile cu tipurile de hran


menionate, alevinii din lotul IV prezentau o stare general mai bun,
oglindit de valorile mai ridicate ale coninuturilor de substan uscat i de
protein din corp, precum i de valorile mai mici ale raportului UIP.
Din corelarea datelor biochimice, cu valorile privind indicele de
supravieuire la cele 5 loturi, se ajunge la presupunerea c starea general
mai bun a alevinilor din lotul IV a fost influenat i de faptul c, datorit
unor mortaliti mai mari nregistrate n primele 1 0 zile de test (Rujinschi i
al., 1 985), alevinii rmai au avut acces la o cantitate mai mare de hran i,
n plus, stressul de densitate a fost mai redus.
In asemenea condiii, chiar dac sngerul este o specie de peti
preponderent erbivor, hrana natural a condus la rezultate de ansamblu mai
puin bune dect furajul combinat testat, cu precizarea c acesta a fost
realizat pe baza unui concentrat de lucern cu zar i ou melanj (Ruj inschi
i al., 1 985) i a avut un coninut de protein cu circa 1 3% mai mare dect
biomasa algal de Scenedesmus.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Caracteristici biochimice ale speciilor de peti investigate

1 55

Caracteristici biochimice ale alevinilor de snger crescui


n c!lzi din fibr!l de sticl!l, n anul 1 985
Tabelul 6 1 1 2 2.
.

Parametrul
(%)
U 1osC

Varianta experimental
IV
V
1
Il

II

III
III
IV
V
1 7.08 . 1 985
2.09. 1 985
83,86 83,97 83,75 84,26 84,39 80,83 82, 1 5 79,85 80,92 78,30
1 6, 14 1 6,03 1 6,25 1 5,74 1 5,6 1 1 9, 1 7 1 7,85 20, 1 5 1 9,88 2 1 ,70
s.u.
1 3 ,98 1 3 ,74 1 4,44 1 3,47 1 3 , 1 5 1 7,05 1 5,38 1 7,07 1 6,3 1 1 7,3 1
s.o.
2,29
2,27
2,46
2, 1 2
2,97
2, 1 6
1 ,8 1
3,08
1 ,97
2,47
S.M.
12,54 1 2,3 1 1 2,3 1 1 2,3 1 1 1 ,43 1 5,37 1 4 , 1 2 1 4,87 1 6,75 1 4,37
P.B.
1,19
0,70
1 ,02
1 ,38
1,13
1 ,42
0,9 1
0,8 1
2,02
0,80
G.T.
0,57
0,93
0,94
0,63
0,46
0,70
0,30
0, 1 3
0,78
S.E.N.
0,63
4,2 1
4,60
3,96
5,40
3 ,60
5, 1 5
4,03
5,35
5,23
5,19
U/S.U.
7,38
6,80
6,84
5,44
5,25
6,82
5,8 1
5,36
4,78
6,68
UIP.B.
1 , 12
1,16
1 ,2 1
1,16
1'18
1' 18
1 ,25
1,12
1,16
SU/SO
1,15
5,49
8,04
6,22
5,34
6,00
5,54
8,78
5,93
7,97
6,47
SO/SM
1,14
1 ,20
1,10
1 ,08
1,15
0,97
1,I l
1 ,09
1'1 1
1,17
SO/PB
1 7,25 1 7, 1 7 1 2, 1 3 28,04 1 2,89 1 2,35 1 3 ,61 1 2,02 1 7,92 8,56
SO/GT
1 5,48 1 5,38 1 0,34 25,64 1 1 ,20 1 1 , 1 3 12,49 1 0,47 1 8,40 7, I l
PB/GT
U - umiditate la 1 05,u,C , S.U. - substan!l uscat!l, S.O. - substan!l orgamc!l , S.M. substan!l minerala ; P.B = protein!l brut!l G.T. = gr!lsimi totale; S.E.N.= substane
extractibile neazotate
-

6.1 . 1 .3. Caracteristici biochimice comparative ale sngerului


(Hypophthalmichthys molitrix V.), cosaului
(Ctenopharyngodon idella V.) i novacului (Aristichthys
nobilis R.) crescui n czi din fibr de sticl, n condiii
similare de hrnire.

Cercetrile asupra sngerului au fost continuate n anul 1 987 i ,n


paralel cu aceste cercetri, s-au desfurat teste de cretere a novacului i
cosaului, cele trei specii de peti fiind hrnite cu reete de hran identice,
reprezentate prin biomas algal de Scenedesmus + zooplancton (loturile
H, C , A1), furaj combinat tip L,/1 986 (loturile H2, C2, A2), furaj L,/1 987
(loturile H 3 , C3 , A 3) i furaj Ln/ 1 987 (loturile H4, C4, A4).
Compoziia biochimic a biomasei planctonice i a celor trei furaje a
fost prezentat n capitolul 5 .2. 1 .4.
Este de menionat faptul c biomasa planctonic utilizat pentru
creterea alevinilor de snger, cosa i novac difer de furajele combinate nu
numai prin faptul c aceasta este mai complet din punct de vedere al
principiilor nutritive
pe care le conine,
ci i prin concentraiile parametrilor
http://www.cimec.ro
/ http://www.neamt.ro/cmj

1 56

Creterea petilor n sistem intensiv

l>iochimici majori. Aa de exemplu, coninutul de protein brut din biomasa


zooplanctonic, raportat la substana uscat la 1 05 C, este de circa 2 ori mai
mare dect cel al furajelor combinate ; pe de alt parte, coninuturile de
grsimi i de S.E.N. din furaje sunt mai mari dect cele din biomasa algal i
zooplanctonic.
Sub aspectul valorii energetice, furajele combinate prezint o putere
calorific mai mare dect hrana natural, dar din valorile raportului energo
proteic se constat c biomasa algal i, n special, biomasa zooplanctonic
sunt superioare calitativ furajelor combinate.
Dac se compar ntre ele cele 3 furaje combinate, se remarc faptul
c furajul L11/87 prezint cea mai ridicat valoare calorific (45 1 2 Kcal/Kg),
iar furajul L1/87 este caracterizat prin cea mai mic valoare a raportului
energo-proteic, datorat unui nivel de protein mai ridicat, comparativ cu
furaj ele L1/86 i Ln/1 987.
Este de subliniat i faptul c furajul LI/ 1 986 se deosebete de celelalte
dou prin coninutul su n grsimi, care este de circa dou ori mai mic i
comparabil ca valoare cu cel din biomasa zooplanctonic.
Analiza biochimic a alevinilor de snger, cosa i novac, la sfritul
perioadei de test (probe medii constituite din cte 30 exemplare/lot) a condus
la obinerea rezultatelor prezentate grafic n fig. 6 . 1 . 1 .3 . 1 ; aceast figur
permite examinarea comparativ a valorilor parametrilor biochimici obinui
la una i aceeai specie n hrnirea cu diete diferite, pe de o parte, i la specii
diferite hrnite cu acelai tip de hran, pe de alt parte.
Referitor la primul aspect, este de subliniat faptul c natura i
calitatea hranei influeneaz ntr-o msur important compoziia biochimic
a fiecreia din cele 3 specii i, n mod special, coninutul de protein din
corpul puietului (care se reflect i n valorile raportului U/P). Astfel, n
funcie de hrana consumat, nivelul proteinelor variaz la snger ntre 7,75%
i 1 0,50%, la cosa ntre 9, 1 8% i 1 2, 1 2%, iar la novac ntre 7,62% i
12,1 8%, fr ns ca aceste coninuturi s fie strict dependente de nivelul
proteinelor din furaje.
In privina celui de al doilea aspect, din examinarea datelor
prezentate n fig. 6. 1 . 1 .3 . 1 . rezult c unul i acelai tip de hran este
valorificat n mod diferit de cele trei specii de peti, cu influenarea
corespunztoare a caracteristicilor lor bioproductive, datorit unor
particulariti ale echipamentului enzimatic digestiv al speciilor respective.
In asemenea situaie, este evident c investigaiile biochimice asupra
petilor, n condiii de hrnire dirijat, pot sta la baza stabilirii unor reete de
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Caracteristici biochimice ale speciilor de peti investigate

1 57

Lmditate
III
=

82

g 80

c: 78
8
:5 78
() 74

r---

11-

-- -,...
-

rE
r
Cosa

- Zool. . LV86 oLV87 L!Vs


_

SAnger

Novac

SAnger Cosa
ProteinA bruta

SubstanA mineralA
4.5

i 2.53
3.5

l!!
c

2
1 .5
1
0.5

1--1-

III
...

14
12 . -10
e

8
8
c: 4
o
() 2

1--

f--

-=

Novac

Cosa

SAnger

1-

Novac

SAnger Cosa Novac

-- ------- -

GrAsirri totale
.-. 8
?ft.
-- 5
III
=
g 4
c: 3
8
c: 2
()

S.EN.
?ft.

1-

.n 1 t t

r-

Cosa

III

0 .4

-j----,-,---

1-

F
r
.._.

'
'--1.-J
..
..
SAnger Cosa Novac
Novac Scened.+Zoopl.

t 1 t o 1 t 11
'---

,_

SAnge

11-

0.8 ..--------,
0.5 +------t

------- 11
111

V86 LV87 LIV!?1


.

---- - iD-71
O
O

Fig.6. 1 . 1 .3 . 1 . Caracteristici biochimice comparative ale alevinilor


de snger, cosa, novac, in condiii similare de hrnire.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 .5 8

Creterea petilor in sistem intensiv

hran echilibrate din punct de vedere fiziologic, adaptate cerinelor


nutriionale ale fiecrei specii, n parte.
6.1.1 .4. Aspecte privind compoziia biochimic a crapului de
cultur (Cyprinus carpio L.) hrnit, comparativ, cu
furaje combinate coninnd protein de natur
diferit (vegetal sau animal)

Proteinele reprezint cel mai important nutrient n hrana petilor ;


valoarea lor biologic depinde de gradul de digestibilitate al acestora i de
coninutul n aminoacizi eseniali (Rychly and Spannhof, 1 979 ; Jauncey,
1 982 ; Wilson, 1 985 ; Wilson and Halver, 1 986 ; Lovell, 1 989 ; Cho and
Kaushik, 1 990 ; Anderson et al ., 1 992), fiind diferit n funcie de natura lor
vegetal sau animal (Mann , 1 979).
Influena naturii proteinelor din furaje asupra compoziiei biochimice
a petilor a fost urmrit de noi prin investigaii asupra unor loturi de crap de
cultur crescute n viviere flotabile la F .P. Trifeti i n lacul de acumulare
Tansa-Belceti, n vara a 1-a (Co) i, respectiv, n vara a II-a (C J)(Apetroaei et
al., 1 996).
Materialul piscicol de vrst Co asupra cruia am efectuat analize
biochimice a fost hrnit pe durata unui test care a durat 45 de zile ( 1 .07. 1 986
- 1 5 .08 . 1 986) cu 9 variante de furaj, din care trei au fost realizate pe baz de
protein exclusiv vegetal (rot de soia) ; compoziia biochimic a celor 9
furaje este prezentat n tabelul 6. 1 . 1 .4. 1 .
Datele rezultate din analiza probelor medii, reprezentnd corpul
ntreg a cte 1 O exemplare/lot, sunt prezentate grafic n fig. 6. 1 . 1 .4. 1 .,
comparativ cu cele obinute prin analiza biochimic a furajelor
corespunztoare fiecrei variante experimentale, n parte, iar valorile
raporturilor dintre concentraiile acelorai parametri biochimici n furaje i n
corpul petilor sunt prezentate n tabelul 6. 1 . 1 .4.3.
Din examinarea fig. 6. 1 . 1 .4. 1 . i a datelor din tabelul 6. 1 . 1 .4.3.
rezult c, dei nivelul proteinelor i grsimilor din furajele realizate pe baz
de protein animal + vegetal (I,II,III, IV, VIII,IX) sunt n general net
superioare celor corespunztoare realizate pe baz de protein exclusiv
vegetal (V,VI,VII), coninuturile acestor parametric biochimici sunt foarte
apropiate ca mrime la toate cele 9 loturi de peti, ceea ce reflect o
valorificare mai rentabil a furajelor pe baz de protein vegetal de ctre
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Caracteristici biochimice ale speciilor de peti investigate

1 59

Componeneta furaje1or starter utilizate n creterea ceterea crapului de culturA


n vara a I-a
Tabe/u/ 6 1 1 4 1

Componentele
(%)

V arianta experimental! :
I

II

III

IV

VI

VII

FAin! de pete

20

20

20

20

FAin! de snge

10

10

10

10

Srot de soia

10

10

10

10

25

25

15

15

15

15

25

porumb

10

10

10

10

Tre de griu

16

16

16

LizinA

VIII

IX

25

20

10

10

25

25

10

25

25

15

18

18

18

7,3

10

16

15

15

15

10

10

10

10

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Cholinli

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Fosfat dicalcic

3,0

2,97

2,93

2,93

3 ,0

2,7

2,9 1

3,3

3 ,0

Fin d e gru
integrala
FAin! de

15

Drojdie
furajer!
Premix
vitaminizat

Clorur! de
cobalt
Zarovit

0,3

0,3
5

10

Tuf vulcanic
Acidopeps
Metionin
Triferment

7
0,0 1 3

0,0 1 3

0,0 1 3

0,07

O,Q7

0,07
0,07

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 60

Creterea petilor n sistem intensiv

crapul de vrst Co. Afirmaia este susinut i de datele ce privesc creterea


!lbsolut i indicele de supravieuire a petilor (tabelul 6. 1 . 1 .4.4), a cror
valori sunt comparabile cu cele corespunztoare loturilor hrnite cu furaje de
natur animal + vegetal, exceptnd variantele III i IV -la care creterea
absolut a fost mai mare, aceasta fiind probabil datorat adaosului de
metionin
i,
respectiv,
de
triferment
n
furaj
(Pricope,Apetroaei,Battes, 1 996).

Furajul
1

u.

Compoziia biochimica a furajelor starter folosite pentru creterea


crapului de cultur! (C0) n viviere flotabile, la F.P.Trifeti
Tabelul 6. 1 . 1 4. 1 .
S.M.
P.B.
. G.T. S. E.N . Celuloz NaCI Obs.
s.o.
.

77,75
5,25
9,3 1
34,72
1 2,94
36,00
1 ,78
x)
0,95
1 2,93
77,22
II
9,85
3 5,25
x)
1 ,64
36,05
4,28
0,96
77,95
4,03
36,43
35,95
1 ,54
1 ,00
111
1 2,79
9,26
x)
x)
4,09
78,22
9,02
35,93
36,42
1,03
1 ,78
1 2,76
IV
xx)
V
24, 1 8
2,4 1
48, 1 8
78, 1 3
3,36
7,6 1
0,56
1 4,26
6,9 1
24,0 1
2,32
xx)
48,74
3,75
1 4,27
78,82
0,28
VI
xx)
2,22
49,44
7,32
23 ,62
14,05
0,27
3,35
V li
78,63
1 ,47
78,08
9,95
43,56
1 ,20
Vlll
x)
1 1 ,97
20,66
4,66
x)
1 6,95
30,87
2,27
1 ,03
IX
1 2,2 1
70,84
34,35
3,35
x) = protem! de natura ammala + vegetala ;
xx) = protein! de natura exclusiv vegetal!

U = umiditate la l 05 C ; S.U. = substana uscata; S.O. = substana organic! ; S.M. =


substana minerala ; P.B = protein bruta ; G.T. = gr!simi totale; S.E.N.= substane
extractibile neazot

Este de subliniat faptul c n variantele de furaj fr protein de


origine animal (V, VI, VII) cantitatea de premix vitaminizat a fost mai mare
dect n celelalte furaje (3% n loc de 2%), ceea ce ar fi putut avea o anumit
influen pozitiv asupra valorificrii furajelor respective.
Crapul de cultur de vrst C 1 , asupra cruia am efectuat investigaii
biochimice similare cu cele la care ne-am referit mai sus a fost crescut n
viviere flotabile n lacul de baraj Tansa-Belceti, cu furaje coninnd finuri
de alge, n proporii diferite, comparative cu alte furaje, ce au avut ca surs
proteic principal fina de pete (Battes et al., 1 98 1 ). Componena furajelor
menionate este prezentat n tabelul 6. 1 . 1 .4.5.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Caracteristici biochimice ale speciilor de peti investigate

161

Compoziia biochimie! a crapului de cultur ( C0 ) hrnit, comparativ, cu


furajestarter realizate pe baz deprotein de natur animal + vegetal
(I,II,III.IV,VIII,IX ) sau pe baz de origine vegetal ( V, VI, VII )
Tabelul 6 1 . 1 . 4 2
.

Lotul

Data

s.o.

S.M.

P.B.

G.T.

SEN

prelevrii

1 .07. 1 986

82,32

1 4, 8 1

2,7 1

1 1 ,39

3,16

0,26

7,22

80, 1 4

1 6,24

3,62

1 2, 1 8

3,74

0,32

6,57

II

80,74

1 5,75

3,5 1

1 1,19

4,43

0, 1 3

7,2 1

II I

80,99

1 5,79

3,22

1 2,43

5,19

0, 1 4

6,5 1

IV

80,77

1 6,25

2,97

1 2,75

3,23

0,27

6,33

80,60

1 6,6 1

2,79

1 1 ,94

4,35

0,32

6,75

VI

80,69

1 6,02

3,29

I l ,3 1

4,52

0,29

7, 1 3

VII

81,18

1 5,52

3,30

1 1 ,62

3,53

0,37

6,98

VIII

80,76

1 6,40

2,84

1 2,25

3 ,99

0, 1 6

6,59

IX

80,04

1 6,38

3,58

1 2,37

3,63

0,38

6,47

80,87

1 6,32

2,80

1 2,25

3,89

0, 1 8

6,60

II

80,32

1 6,8 1

2,87

12,37

4, 1 7

0,27

6,49

III

80,04

1 7,68

2,28

12,68

4,78

0,22

6,3 1

IV

80,25

1 6,70

3,05

1 2,68

3,50

0,52

6,32

79,20

1 7,53

3,27

1 2,75

4,33

0,45

6,2 1

VI

80,3 5

1 6, 1 3

3,52

1 2,43

3,46

0,24

6,46

VII

80, 1 8

1 7,0 1

2,8 1

1 2,43

4,20

0,38

6,45

VIII

80,2 1

1 7,04

2,75

1 2,50

4,28

0,26

6,4 1

IX

79,0 1

1 7,58

3,4 1

1 2,93

4, 1 7

0,48

6, I l

4.08 . 1 986

1 5 .08. 1 986

compoziia biochimie! a materialului piscicol la


nceputul testului
( martor )
http://www.cimec.ro
/ http://www.neamt.ro/cmj

U/P

1152

Creterea petilor n sistem intensiv

Grlslm 1 totale

S.E.N.

30
; 25
20
:!
!!! 15

70 r------

11 80 1------l
fi.

c
el
c:

nmwfJ

10

8 5

.l _tii

1 11

- -

.[ I J J

_ __

1 11

V V I VI I

I I I I V VIII I X

I I I IV VI I I IX

V VI VII

'----------
----

- -----

--------- -

Protein brut

95

90
III
...

1! 85
c
e!
ao
c:
o

(.J

ro ,-------,

ee ..-.._.. .
fi.
50

..
-

1---

75
1 11 III IV VIII IX

VII

30

:!. 40

8 20
a

(.J 10

V VI

o ....
....
... ..__.._
..
...
1 11 III IV VIII IX

V VI VII

---------- ----------, r-------,

SubstantA mineral

25 ------

----::::- 20 +-----;

III 15 h.-..-a-
f--- - ...
raFuroj l
!!!
-
c 10

ISc:
8

Fig.6. 1 . 1 .4. l .Coninuturile unor


parametric biochimici n corpul
crapului de culturii (C0) i n furajele
utilizate n creterea acestuia
(raportate la substana uscat la
1 05 C).
I,II,II I,IV,VIII,IX - variante de furaj
realizate pe baz de proteinli de
naturii animalli i de naturii vegetalli;
V, VI, VII - variante de furaj
realizate pe baz de proteinli exclusiv
ve2etall1.

I U II IV VIII IX

V VI VII

Compoziia biochimic a acestor furaje a fost stabilit de noi i este


prezentat n tabelul 6. 1 . 1 .4.6.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Caracteristici biochimice ale speciilor de peti investigate

1 63

Valorile raporturilor dintre concentraiile unor parametri biochimici


(furaj/muchi alb) corespunztoare variantelor testate
Tabelul 6

Natura
proteinelor

V arianta
1

II
III

Animal

IV

V
VI
VII
VIII
IX

Vegetal
Animal
. .

1 143
o

S.O.

Furaj/Pete
S .M.
P.B.

G.T.

S.E.N.

1 ,04
1 ,03
1 ,00
1 ,06
1 ,08
1'12
1 ,06
1 ,03
0,96

0,73
0,77
0,93
0,67
0,56
0,45
0,60
0,8 1
1,19

0,30
0,23
0, 1 9
0,26
0, 1 3
0, 1 5
0, 1 2
0,24
0, 1 9

42,42
30,2 1
37,47
1 5,87
26,0 1
39,90
29,95
24,85
1 7, 1 5

0,64
0,64
0,65
0,64
0,46
0,57
0,43
0,78
0,57

substan uscat, S.O.


substan orgamc S.M.
umiditate la 1 05.u,C S.U.
substan m ineral ; P.B
protein brut G.T.
grsimi totale; S.E.N.= substane
extractibile neazotate

Date privind creterea absolut a crapului de cultur ( C0 )


i indicele de supravieuire al acestuia
Tabelul 6

Varianta
experimental
1

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Cretere absolut
( mg/45 zile )
1 388
1 746
2753
2595
1 955
2297
1 383
1 1 76
1 987

1 144

Indice de supravieuire
(%)
60
50
60
60
60
67
56
69
57

Dup cum rezult din tabelul de mai sus, cele dou grupe de furaje se
deosebesc nu numai prin natura lor preponderent animal sau preponderent
vegetal, ci i prin nivelul foarte diferit al proteinelor din acestea (de 2 - 2,5
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

164

Creterea petilor n sistem intensiv

Componenta furajelor de cretere administrate crapului de cultur


de vrst C1 crescut in viviere flotabile
Tabelul 6

Componenta

VII (M)

Fin de pete
Fin d e carne
rot de soia
Fin de griu
Tre de porumb
Fin de C/adophora
Fin de Scenedesmus
Drojdie furajer
Premix vitaminizat
Fin de oase
T o t a1

25
10
25
28

5
2
3
1 00

1 145

V arianta de furaj :
XIII
XIV XXII(M1 ) XXI
V
25
10
5
5
25
21
7
7
28
28
18
8
67
67
25
5
10
7
3
7
3
2
2
2
2
3
3
3
3
1 00
1 00
1 00
1 00
-

Date comparative privind valorile parametrilor biochimici ai furajelor


utilizate pentru creterea crapului de cultur
de vrst C1 in viviere flotabile

Parametrul :

Tabelul 6

%
Umiditate la 105 uC
Substan uscat
Substan org.
Substan min.
Protein brut
Grsimi totale
S .E.N. + Celuloz

Varianta de furaj :
VII (M) XIII
XIV
9,34
1 4,25
1 1 ,92
85,75
90,66 88,08
74,68
78,39 73,01
1 5 ,07
1 1 ,07
1 2,27
39,43
37,42 29,49
3,96
3 ,84
2,76
3 7, 1 3 40,76
3 1 ,29

XXII (MI)
1 2,25
87,75
82,0 1
5,74
1 4,70
3 ,40
63,9 1

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 146

XXIV
1 2,59
87,4 1
75,96
1 1 ,45
1 4,38
3 ,32
5 8,26

Caracteristici biochimice ale specii/ar de peti investigate

';;;'
;

8
g

90
80
70
60
50
40
30
20
10

1 65

Cyprinus carpio L.

! I) VII(M)

I D XIV
1

XIII

o XX(M 1 )

---

---

rm-r.r..
5

11

)Q(JV

--

_l

'

Fig. 6. 1 . 1 .4.2. Valori comparative privind coninuturile unor parametri biochimici


ai muchiului alb prelevat de Ia crapul de cultura (C 1)crescut n viviere flotabile,
cu furaje diferite (1 - Umiditate la 1 05C, 2 - Substana uscata, 3 - Substana
organica,4 - SubstanA minerata,5 - Proteina bruta, 6 - Grasimi totale,
7 - umiditate/ proteinl!. brutl!.)

ori mai mari la prima grup dect la cea de a doua) ; n plus, furajul XIV din
grupa realizat pe baz de surse proteice preponderent de natur animal se
deosebete de furajele XIII i VII prin coninutul parametrului respectiv,
acesta fiind cu circa 8% mai mic ca valoare.
Analizele biochimice efectuate de noi asupra muchiului alb prelevat
de la cte 5 exemplare de crap/lot, la sfritul unei perioade de test de 60 de
zile, au condus la rezultatele prezentate n fig. 6. 1 . 1 .4.2.
Din examinarea datelor prezentate n figura de mai sus rezult
urmtoarele :
- prin aportul lor n aminoacizi eseniali, vitamine i
microelemente, finurile de alge sporesc calitatea furajelor combinate,
influennd pozitiv att parametri de cretere i de valorificare a hranei
(Battes et al., 1 98 1 ), ct i parametri biochimici ai materialului piscicol
(influen concretizat n cazul de fa prin scderea coninutului de ap din
corpul petilor i creterea coninuturilor de substan uscat, substan
organic i protein brut) ;
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

166

Creterea petilor n sistem intensiv

fiind o specie de peti al crei echipament enzimatic este specializat


pe valorificarea glucidelor din hran, crapul de cultur poate fi crescut n
condiii intensive cu rezultate la fel de bune chiar n lipsa
proteinelor de natur animal din furaje i la niveluri sczute ale acestui
parametru biochimie ;
furajele de natur exclusiv vegetal (XXII i XXIV) au condus la o
calitate organoleptic superioar a crnii de pete, dat de nivelul ridicat al
proteinelor din aceasta i de coninuturile semnificativ mai reduse de grsimi
totale, comparativ cu crapul hrnit cu furaje realizate pe baz de protein
preponderent de natur animal.
6. 1.1.5. Influenta tehnologiei de cretere intensiv a petilor n
viviere flotabile asupra compozitiei biochimice a acestora

Creterea petilor n viviere flotabile, la densiti mari, conduce, de


regul, la obinerea unor producii superioare celor realizate n creterea
clasic, datorit furajelor concentrate bogate n proteine i alte principii
alimentare, administrate n relaie cu cerinele fiziologice ale speciei.
Date comparative privind valorile raporturilor dintre diferii parametri biochimici
ai crapului de cultur de diverse vrste crescut n viviere flotabile
i n condiii naturale n lacul de acumulare Tansa - Belceti
Tabe/u/ 6.3. 1.

Co

Raportul
U. / S.U.
S.U / P.B.
S.O / S .M.
S.O / P.B.
P.B / G.T
S.O / G.T.
U. 1 P.B.

Viviere
3 ,57
2,34
1 2,74
2, 1 7
2,26
4,91
8,38

Lac
3 ,95
1 ,5 8
1 3 ,85
1 ,47
2,40
3 ,54
6,25

Raportul
Lac
Vi vi ere
3,48
2,92
1 ,5 1
1 ,83
1 5,38
1 9,7 1
1 ,44
1 ,72
8,19
3 ,78
1 1 ,82
6,53
4,43
6,4 1

c2

Lac
3,47
1 ,75
1 7,73
1 ,67
3,61
6,04
6,08

Viviere
2,72
1 ,60
1 8,75
1 ,36
4,84
7,37
4,36

umiditate la 1 05,o,C S.U. - substan uscat, S.O. - substan orgamc S.M. substan mineral ; P.B
protein brut ; G.T.
grsimi totale; S.E.N.= substane
extractibile neazotate

Utilizarea hranei artificiale n locul celei naturale influeneaz ntr-o


msur diferit (funcie de vrsta petilor) i compoziia biochimic a
materialului piscicol. Aspectul este evideniat de datele obinute de noi prin
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Caracteristici biochimice ale speciilor de peti investigate

1 67

investigaii comparative efectuate asupra crapului de cultur de diferite


vrste (Co+ C 1 + , C2+) crescut n viviere flotabile n lacul Tansa-Belceti i
n condiiile naturale oferite de ecosistemul acvatic respectiv (Apetroaei et
al., 1 992).
Datele obinute n cadrul acestor investigaii, efectuate n anul 1 990,
sunt reprezentate grafic n fig. 6.3 . 1 . Aceste date, ca i valorile raporturilor
dintre diferiii parametri biochimici determinati (tabelul 6.3 . 1 ) evideniaz
urmtoarele :

cu
:;:o.

r::::

r::::
o
(.)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
o

.
.
.

---

,_

1-

1-

Tl 1
5

Fig. 6.3 . 1 . Valori comparative ale parametrilor biochimici ( 1 - umiditate; 2 -substan

uscata; 3 - substana organica; 4 -substana minerala; 5 - proteina bruta; 6 - grasimi totale;


7 - umiditate/ proteina bruta) ai crapului de cultur de diferite vrste, crescut n viviere
tlotabile i n condiii naturale, n lacul de baraj Tansa - Belceti Uud. lai).

n prima parte a ciclului de cretere (Co) hrana natural existent n


ecosistemele acvatice, mai complet din punct de vedere calitativ i
suficient sub aspect cantitativ, determin o stare general mai bun
puietului de crap, dect furajul combinat, reflectat - n principal - de
coninutul de protein din corp, mai mare cu circa 3 ,5%, de valorile mai
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

168

Creterea petilor n sistem intensiv

reduse ale raportului U/P i S.O./P.B., precum i de nivelul mai mic de


substane extractive neazotate, dect cel nregistrat n creterea cu furaje
combinate, bogate n glucide ;
n fazele mai avansate ale creterii (C 1 + , C 2 +), situaia este
diferit de aceea la care ne-am referit mai sus (C0), sub aspectul compoziiei
biochimice a petilor, crapul crescut n viviere prezentnd coninuturi de
substan uscat, substan organic i protein brut substanial mai mari
dect cel hrnit n mod natural, respectiv valori mai reduse ale cantitii de
ap din corp.
6.1 .1.6. Influena densitAilor de cretere a petilor in viviere
flotabile asupra compoziiei lor biochimice, la crapul
de culturA

Primele investigaii care ne-au permis s evideniem influena


densitilor de cretere a petilor n viviere flotabile asupra compoziiei lor
biochimice au fost efectuate asupra crapului de cultur (Cyprinus carpio L.)
crescut n condiii intensive n lacul de acumulare Tansa-Belceti. Datele
obinute prin analiza biochimic a muchiului alb i hepatopancreasului,
prelevate de la peti de vrst C 1 + i C2+ - reprezentnd loturi crescute la
1 00

111

IS
c
o

(.)

------

80 +-------
60 40
20
o

Parametri biochimici

Fig. 6.5 . 1 . Valorile unor parametri biochimici ( 1 -Umiditate la 1 05 C; 2 - Substan uscat ;


3 - Substan organic ; 4 - Substan mineral ; 5 - Prote in brut ; 6 - Grsimi totale ; 7 .
S .E.N.) a i crapului d e cultur crescut n viviere flotabile, l a densiti diferite, n lacul de
baraj Tansa-Belceti.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Caracteristici biochimice ale speciilor de peti investigate

1 69

3
3
densiti de 3,5 kg/m i 8,5 kg/m de ap, n vara a II-a (C1 ), respective de
3
4,5 kg/m i I l ,5 kg/m , n vara a III-a (C2) - sunt reprezentate n fig. 6.4. 1 .
i evideniaz faptul c, n condiii de furajare similare, materialul piscicol
obinut prin creterea la densiti diferite prezint caracteristici biochimice
diferite ; asemenea deosebiri au fost puse n eviden i sub aspectul
parametrilor de cretere i de valorificare a hranei (Battes et al., 1 980).
Stresul cauzat de densitile mari de cretere este reflectat, n general,
de valorile tuturor parametrilor biochimici investigai, fiind totui mai
evident sub aspectul coninuturilor de protein brut i de grsimi totale din
corpul petilor, att la C 1+ ct i la C2+ Astfel, fa de un coninut de
protein brut n muchiul alb de 1 6,8%, nregistrat la densitatea de 3,5
3
kg/m de ap pentru C1 i, respectiv, de 4,5 kg/m3 pentru C2, s-au pus n
eviden - la densiti de circa 2,5 ori mai mari - valori ale acestui parametru
de numai 9,1 1 % sau de 1 2,88%, ceea ce reprezint cu circa 45% mai puin la
C1+ i cu circa 23% mai puin la C2+ ; acest fapt a fcut ca valorile raportului
U/P s creas substanial (n special la crapul de dou veri), ceea ce indic o
nrutire a strii generale a petilor.
Influena densit!ilor de cretere asupra compoziiei biochimice a crapului de culturii de
vrstli C1+ i C2+, oglindit! de valorile raporturilor dintre concentraiile
unor parametri biochimici
Tabelu/ 6 5
.

Raportul
U. / S.U.
S.U / P.B.
S.U./S .M.
S.O / S.M.
S.O 1 P.B.
S.O 1 G.T.
S.O./ S.E.N.
U. / P.B.

3 ,5 kg/mj
2,92
1 ,05
20,7 1
1 9,7 1
1 ,44
1 1 ,82
4,49
4,43

C I+

8,5 kg/mj
3 ,46
1 ,08
1 2,65
1 1 ,64
2,26
9,68
2,6 1
8,5 1

4,5 kg/mj
2,72
1,16
7,26
6,26
1 ,38
1 3 ,09
4,93
4,37

c2+

1 1 ,0 kglmj
2,76
1,19
6,08
5 ,08
1 ,72
6,40
3 ,77
5,72

umiditate la l 05 C ; S.U. = substan uscat!; S.O. = substan organic! ; S.M. =


substan mineral! ; P.B = protein brut! ; G.T.
grsimi totale; S.E.N.= substane
extractibile neazotate

Deteriorarea strii generale a petilor, cauzat de densitile mari de


cretere, este evideniat i de valorile mai mari ale raporturilor S.O./P.B.,
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 70

Creterea petilor in sistem intensiv

S.U./S.M., S.O./S .E.N., ce oglindesc o acumulare de substane minerale i


respectiv de S.E.N. n muchi, peste valorile normale (tabelul 6.5 . 1 ) .
Compozia biochimidl a furajului administrat ca hrana loturilor de pastrav crescute in
3
3
viviere flotab ile n lacul de acumulare Vaduri, la densitai diferite ( 4 kglm i 1 5 kglm )
Tabe/u/ 6. 5.2.

Parametrul biochimie :
Umiditate la 1 05C
Substan organic
Substan mineral
Protein brut
Grsimi totale
S.E.N. + Celuloz

%
1 0,84
75,58
1 3 ,58
42,87
4,38
28,30

r------ ----------------,

III
...,_

c
CII
u
c
o

(.)

1 00
80

60

40
20

--

--- --

..

- ---- -

Parametrul biochiiTic
M.Jchi ab (4 kg pete/m.c .ap) M.Jchi alb (15 kg pete/m.c.ap)
FICat (4 kg pete/m.c .ap)
FICat (15 kg pete/m.c.ap)

----

Fig. 6.5.2. Valori comparative privind coninuturile unor parametri biochimici ( 1 -Umiditate
la 1 05 C; 2 - Substana uscata ; 3 - Substana organica ; 4 - Substana minerala ; 5 Proteina bruta ; 6 - Grasimi totale ; 7. S.E.N.) ai muchiului alb i ficatului pllstrllvului
curcubeu crescut n viviere flotabi le, la densitai diferite.

Cercetri ulterioare, efectuate de noi asupra pstrvului curcubeu


crescut n viviere flotabile n lacul de baraj Vaduri (Apetroaei, 1 986), au
confirmat aspectele la care ne-am referit mai sus.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Caracteristici biochimice ale specii/ar de peti investigate

171

Astfel, efectund investigaii biochimice asupra muchiului alb i


ficatului unor exemplare de pstrv de vrst P1 (cte 5 exemplare/lot),
3
crescute la densiti de 4 kg pete/m de ap (lotul III) i respectiv 1 5 kg/m3
(lotul V), cu un furaj combinat de compoziia prezentat n tabelul 6.4.2., am
constatat o evident influen a densitii de cretere asupra compoziiei
biochimice a petilor (fig. 6.5 .2).
Din examinarea valorilor medii ale parametrilor biochimici ai
pstrvului curcubeu din cele dou loturi rezult c petii din lotul V,
crescui la o densitate de aproape 4 ori mai mare dect cei din lotul III, au
acumulat n corp o cantitate mai mare de ap i de grsimi, concomitent cu o
reducere a nivelului proteinelor cu circa 22%, ceea ce nseamn c stresul de
densitate nrutete ntr-o mare msur starea general de sntate a
materialului piscicol.
In concluzie, pe baza datelor referitoare la cele dou specii de peti
(crap i pstrv) se poate aprecia c stressul cauzat de densiti le mari de
cretere a petilor n viviere flotabile se manifest, din punct de vedere al
compoziiei biochimice, prin acumularea unor cantiti mai mari de ap i de
grsimi n organismul petilor, pe de o parte, i prin reducerea coninutului
de protein, pe de alt parte, situaie n care starea general a materialului
biologic i calitatea crnii de pete sunt influenate n mod negativ ; la
aceasta se adaug un ritm de cretere mai mic i mortaliti mai ridicate, ceea
ce de fapt nseamn producii de pete mai mici.
6. 1 . 1 . 7. Influena unor tratamente medicamentoase aplicate
petilor, asupra compoziiei biochimice a petilor

In condiiile creterii petilor n viviere flotabile, la densiti de


cteva zeci de ori mai mari dect n creterea clasic, n iazuri i heletee,
organismul acestora este supus aciunii unor factori de stress (viaa n
captivitate, hrana artificial reprezentat prin furajele combinate, mai mult
sau mai puin deosebit de aceea la care este adaptat filogenetic
echipamentul enzimatic digestiv al petilor, condiiile fizico-chimice de
mediu specifice etc.) care, treptat, poate conduce la epuizarea fiziologic a
acestuia, fcndu-1 mai puin rezistent la atacul diferiilor ageni patogeni . In
asemenea situaie, este necesar aplicarea unor tratamente profilactice i
curative adecvate, pentru combaterea bolilor specifice acestei tehnologii de
cretere, tratamente care, de regul, se bazeaz pe utilizarea antibioticelor
(Schaperclaus, 1 955 ; Kulow, 1 979 ; Fijan, 1 972 ; Herman, 1 969 ; Battes et
al., 1 98 1 ; Salte, 1 982 ; Jacobsen, 1 989 ; Bjorklund and Bylund, 1 990).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 72

Creterea petilor in sistem intensiv

Pe de alt parte, unele antibiotice sunt folosite ca substane cu rol


biostimulat<>r

n hrana animalelor mari

(Balaci, 1 972) i a petilor (Malikova,

1 97 8 - citat de Misil et al. , 1 990), ele putnd determina sporuri de


cretere suplimentare i o ameliorare a strii de sntate a animalelor crora
le sunt administrate.
Aa cum am menionat i n capitolul 5 . 2 . 2 . 3 . , exist n literatura de
specialitate date care, pe lng efectele pozitive ale tratamentelor profilactice
i

curative

asupra creteri i

supravieuirii

petilor,

asupra activitii

enzimelor digestive sau asupra unor parametri hematologici i biochimici,


evideniaz i o serie de efecte negative, n condiiile n care nu sunt utilizate
doze optime de antibiotice.
Efectele

administrrii

unor

medicamente

asupra

compoziiei

biochimice a petilor au fost evideniate i de noi (Apetroaei, 1 98 8 ) prin


investigaii asupra crapului de cultur de vrst C 1 crescut n condiii
controlate la Fenna Piscicol Trifeti, n urma administrrii acestuia - timp
de o lun de zile ( 1 3 iunie -

14

iulie) - a unor variante de furaj

medicamentos coninnd oxitetraciclin i/sau furazolidon (Pricope et al . ,


1 98 8).
Administrarea variantelor de furaj medicamentos s-a fcut unor loturi
de crap bolnave de hidropizie (A) i, respectiv, unor loturi de crap sntoase
(B ), iar investigaiile noastre biochimice s-au efectuat la nceputul testelor
( 1 3 . 06. 1 98 8

Ao , Bo ) i la sfritul acestora ( 1 4 .07. 1 98 8

B 1 . . . . . . . . 84), pe cte 5 exemplare de peti din fiecare lot.

AJ . . . . . . . . A4

Datele privind compoziia biochimic a furaj ului folosit n cadrul


testelor au fost stabilite de noi i sunt prezentate n tabelul 6 . 5 . 1 . , iar cele
rezultate din analiza biochimic a muchiului alb i hepatopancreasului
petilor sunt redate n fig. 6 . 5 . 1 . i 6 . 5 . 2 .

Compozia biochimicli a furajului medicamentos administrat crapului de culturli


Tabelu/ 6

Parametrul biochimie
u
Umiditate la 1 05 C

1 2,54

S ubstan organic

75,85

Substan mineral

I l ,6 1

Protein brut

3 5 ,78

Grsimi totale

6,55

S .E.N. + Celuloz

3 3 ,52

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

81
.

Caracteristici biochimice ale specii/ar de peti investigate

1 73

Din examinarea fig. 6. 5 . 1 . , care prezint compoziia biochimic a


crapului de cultur din loturile bolnave de hidropizie, la nceputul i la
sfritul

testului,

se

constat

cele

loturi

care

au

primit

furaj

medicamentos au avut o evoluie diferit, funcie de medicamentul introdus


n furaj , dup cum urmeaz :
petii din loturile hrnite cu furaj coninnd fie 0,5%oxitetraciclin

(lotul

A2 ), fie 0,5% furazolidon (lotul ) prezentau la sfritul testului o

stare general mai bun, oglindit de valorile mai sczute


ale gradului de hidratare, precum i prin coninuturile mai ridicate de
substan organic, substan mineral i protein brut, comparativ cu lotul

martor A t

1 00

80 -

60

cu
:.c;..

c
c

o
o

40
20
o

muchi alb

------------------ - - ----

Substanta uscat

. Um iditate

O Substan mineral Protein brut

: s . E . N.

L_

10

hepatopancreas
o Substn

rga ica

III Grs im i totale

Fig.6.8. 1 . Date privind compoziia biochimicli a crapului de culturii (C1)


bolnav de hidropizie, la sfritul unui test de hrlinire ( 1 3 .06 - 1 4.07 . 1 998),
cu furaje medicamentoase (2 i 8 = A2 ; 3 i 9 = A3 ; 4 i 1 O = A4) sau cu
furaj obinuit ( l i 7 = A1).

A2 i . petii din lotul A3 (hrnii


cu furaj coninnd att oxitetraciclin ct i furazolidon 0,25% + 0,25%)
spre deosebire de laturile

prezentau la sfiritul testului o compoziie biochimic apropiat de aceea a


lotului hrnit cu furaj "martor", n care nu s-a introdus nici un fel de
medicament ; la ambele,

variaiile parametrilor biochimici menionai au

fost mai puin semnificative.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Creterea petilor n sistem intensiv

1 74

Datele biochimice obinute n cadrul celui de al doilea test, n care s-a


urmrit stimularea creterii i dezvoltrii petilor (fig. 6.5 .2) arat c
introducerea medicamentelor n furajele destinate petilor sntoi poate
detennina efecte diferite, n funcie de medicamentul utilizat i de
concentraia acestuia n furaj . Astfel, la administrarea de furaj cu
oxitetraciclin (0,3% sau 0,5%) s-a remarcat o cretere a nivelului
proteinelor din muchi, reduceri ale gradului de hidratare i ale raportului
U/P, precum i scderi ale coninuturilor de substan mineral din muchi i
hepatopancreas, fa de lotul "martor", cruia nu i s-au administrat
medicamente .
Utilizarea furajelor cu furazolidon i a celor cu furazolidon +
oxitetraciclin nu a condus la efectele scontate, loturile corespunztoare
prezentnd la sfritul experimentului concentraii mai reduse de substan
organic i niveluri mai ridicate ale cantitii de ap din corp i raportului
U/P, n raport cu lotul "martor" .

90
80
-. 70
60
g 50
40
:s 30
(.)
20
10

.---------

IV

10

11

12

r---

Uridlate

M.Jchi alb

Hepatopancreas

""'''""il " ati ""bstao!l o,-ga;;-cA S"bstao!l .me<ao l


1111 Grsim totale
S. E N.

"

'---- - ---==
-=--=-- -- -------- --------------:,- --

A"oteina bruta

-----

Fig. 6.8.2. Date privind compoziia biochimic a crapului de cultur (C1) la sfritul
unui test de hranire, comparativ, cu furaje medicamentoase (2 i 9 = B2 ; 3 i 1 O = B 3
4 i I l = B4 ; 5 i 1 2 = B5) i cu furaj obinuit ( l i 8 B 1), n perioada :
1 3 .06 - 1 4.07. 1 988.
=

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

__ ___

Caracteristici biochimice ale specii/ar de peti investigate

1 75

In concluzie, investigaiile biochimice efectuate asupra crapului de


cultur de vrst Ct, hrnit timp de o lun cu furaje medicamentoase, n
scopul combaterii hidropiziei infecioase (testul A) i pentru stimularea
creterii i dezvoltrii petilor (testul B), au evideniat urmtoarele aspecte
mai importante
- n combaterea hidropiziei, medicamentele testate au influenat
pozitiv compoziia biochimic a materialului piscicol supus tratamentului, cu
meniunea c folosirea singular a oxitetraciclinei sau a furazolidonului
conduce la rezultate mai bune, n comparaie cu situaia n care cele dou
medicamente se administreaz simultan ;
- n stimularea creterii i dezvoltrii petilor, furajele
medicamentoase pe baz de oxitetraciclin au avut o aciune benefic,
determinnd o stare general mai bun a materialului piscicol, comparativ cu
lotul "martor", n timp ce furazolidonul, la concentraiile testate, s-a dovedit
ineficient.
6.2. Caracteristici biochimice ale speciilor de salmonide
investigate
6.2. 1 . Aspecte privind compoziia biochimic a pstrvului
curcubeu hrnit, comparativ, cu furaj combinat i cu
deeuri de abator

In cadrul unor unor investigaii efectuate asupra pstrvului curcubeu


de vrst Pt, crescut n viviere flotabile n lacul de baraj Vaduri, n anul
1 986, noi am urmrit influena hranei asupra compoziiei biochimice a
petilor din dou loturi, n condiiile n care unul dintre acestea (I) a fost
Compozitia biochimic a furajului combinat i a deeurilor
de abator utilizate ca hran pentru pstrvul curcubeu ( P 1 )
crescut n viviere flotabile
Tabelu/ 6 2
.

Parametrul %
Umiditate la 1 05 uC
Substan uscat
Substan organic
Substan mineral
Protein brut
Grsimi totale
S.E.N. + Celuloz

Furaj combinat

Deeuri de abator

1 0,84

74,3 3

89, 1 6

25,67

75,58

24,32

1 3,58

1 ,3 5

42,87

1 7,40

4,3 8

3 ,78

28,30

3,16

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 76

Creterea petilor in sistem intensiv

hrnit cu deeuri proaspete de abator (splin i ficat), iar cellalt (III) cu un


furaj combinat coninnd 42,87% protein brut (tabelul 6.2. 1 ), la o densitate
3
de cretere de 4 kg pete/m de ap.
Valorile medii ale parametrilor biochimici majori, calculate n baza
datelor obinute din analiza individual a probelor (cte 5 exemplare/lot) sunt
reprezentate grafic n fig. 6.2. 1 . Din examinarea acestei figure rezult faptul
c natura hranei influeneaz compoziia biochimic a pstrvului curcubeu
11

!.Deseuri de abator

Nutre corrbinat

eo

'#.

70

.l.ll

80

50
40
fi 30
20
u 10
-=

' -

cu
c:

Muchi alb parametri blochimici

1--

Fn=n--u
3

r-1

Muchi alb : parametri biochirrici

_j

____________

.._________________,J

.------ - - ---------

11.

Furaj combinat

-- ---,

l eo .

r------,
70 .

,g. so

jgc:
fi

Ficat : parametri biochimici


.J

40 .
30
20
10

....
....
...

..
c.,...--..
.a ...-...,..._.._,_
..._ .....,...,._
...._
o .IJ-

Ficat parametri biochimici

_____ _______

Fig. 6.2. 1 . Valorile medii ale unor parametri biochimici ( 1 -Umiditate ; 2- substan uscat ;
3 - Substan organica ; 4 - Substan minerala ; 5 - Proteina bruta ; 6 - Gras imi totale ; 7.
Substane extractibile neazotate ; 8 - Umiditate 1 Proteina bruta ) ai muchiului alb i
ficatului, la pastravul curcubeu hranit comparativ cu deeuri de abator (1) sau cu furaj
combinat (Il), n condiii de cretere n viviere flotabile.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 77

Caracteristici biochimice ale specii/ar de peti investigate

i c furajele cu un nivel optim de protein preponderant de natur animal


pot conduce la rezultate apropiate de cele obinute la administrarea de
deeuri proaspete de abator acestei specii de peti.
Faptul c pstrvul este o specie de peti carnivori i c digestia
hranei umede de natur animal se realizeaz cu o eficacitate mai mare
(Kitamikado et al., 1 965 ; Phillips, 1 969 ; Friesecke et al., 1 984) au fcut ca
materialul piscicol din lotul 1 s prezinte un coninut de ap mai redus n corp
i, respectiv, o cantitate mai mare de substan uscat dect la lotul III
hrnit cu furaj combinat.
Nivelul proteinelor, ns, ca i valorile raportului U/P sunt
comparabile la cele dou loturi de peti, ceea ce denot faptul c furajul
utilizat a satisfcut ntr-o mare msur cerinele fiziologice de principii
nutritive ale pstrvului curcubeu de vrst P1.
Este de menionat faptul c pentru asigurarea unei creteri normale a
pstrvului curcubeu n viviere flotabile este necesar ca hrana reprezentat
prin furaje combinate s fie completat cu hran natural de felul celei la
care ne-am referit mai sus.

6.2.2. Influena stresului de densitate asupra creterii i


compoziiei biochimice a pstrvului fntnel

Cercetrile s-au efectuat asupra pstrvului fntnel (Salvelinus


fontinalis) crescut n viviere flotabile, in lacul Vaduri, i au urmrit influena
stressului de densitate asupra ritmului de cretere i asupra compoziiei
biochimice a unor loturi de peti n vrst de 2 ani.
In acest scop, s-au constituit 3 loturi de pstrv fntnel, cu care s-au
populat 3 viviere flotabile identice, realizndu-se densiti de cretere diferite
3
3 kg, 6 kg i respectiv 9 kg pete 1 m de ap, la populare. Aceste loturi au
fost hrnite cu acelai furaj combinat granulat, n intervalul 25.05 . 1 998
23 . 1 0. 1 998, raii le zilnice de hran reprezentnd 2,5% din greutatea lotului
de peti.
Densitile de cretere, la populare, i numerotarea loturilor de pstrv fntnel
Tabelul 6 6 1
.

202 A
3
3 kg pete/m de ap
( circa 45 t!ha)

Lotul :
202 8
6 kg pete/mj de ap
( circa 90 t!ha)

202 c
9 kg pete/mj de ap
( circa 1 35 t!ha)

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 78

Creterea petilor n sistem intensiv

Periodic, petii au fost msurai i cntrii, iar la sf'aritul testului au


fost analizai din punct de vedere biochimie, determinndu-se coninuturile
unor parametri biochimici majori, n muchiul alb (M) i ficatul (F) acestora.
Datele prezentate n tabelul 6.6.2. evideniaz faptul c stresul cauzat
de densitile mari de cretere influeneaz negativ ritmul de cretere i
3
dezvoltare a petilor. Astfel, n timp ce petii din lotul 202 A (3 kg/m de
ap, la populare) au nregistrat n intervalul de observaie un spor de greutate
echivalent cu 8 1 ,75% din greutatea iniial, la densiti mai mari acesta a
reprezentat doar ntre 5 5,22% i 62, 1 2%
D inamica creterii plistrlivului fintnel, n perioada : 25.05 . 1 998 - 23 . 1 0. 1 998,
n funcie de densitatea de cretere

Tabe/u/ 6. 6. 2.

Lotul

Densitatea

202A

3 kg /m

202 B

202 c

3
6 kg /m

9 kg /m

Parametrul
Lungime standard ( cm )
Var.%
Greutate
individuala
(glex)
Var.%
Lungime standard (cm )
Var.%
individuala
Greutate
(glex)
Var.%
Lungime standard (cm )
Var.%
Greutate
individuala
(glex)
Var.%

25 .05
22,23
0,00

29.07
24,07
+8,27

27.08
25,07
+1 2,77

23. 1 0
27,00
+2 1 ,45

1 48,00
0,00
22,03
0,00

1 85,85
+25,57
22,67
+2,90

248,00
+67,56
24,05
+9, 1 6

269,00
+81 ,75
25,20
+ 1 4,38

1 34,00
0,00
20,86
0,00

1 54,54
+1 5,32
23,23
+ 1 1 ,36

1 97, 1 6
+47, 1 6
23,70
+ 1 3,6 1

208,00
+55,22
24,70
+ 1 8,40

1 32,00
0,00

1 53,43
+ 1 6,23

205,60
+55 ,75

2 1 4,00
+62, 1 2

I n ceea c e privete indicele de supravieuire a petilor din cele 3 loturi


experimentale, diferenele de la un lot la altul sunt mici, pierderile de
material biologic fiind, pe ansamblu, nesemnificative (indicele de
supravieuire avea, la sfritul testului, urmtoarele valori 99,44% la lotul
202A, 97, 1 9% la lotul 2028 i, respectiv 96,96% la lotul 202C).
Referitor la eficiena cu care a fost valorificat furajul combinat
adiministrat petilor din cele 3 loturi experimentale, din tabelul 6.6.3., n care
sunt prezentate valorile coeficientului de conversie a hranei, rezult faptul c,
la densiti mari cheltuielile cu hrana necesar producerii unei cantiti de 1
kg spor de cretere sunt mai mari cu circa 1 9 - 39%, fa de cazul n care
3
densitatea de cretere, la populare, a fost de 3 kg pete/m de ap.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Caracteristici biochimice ale speciilor de peti investigate

1 79

Date privind coeficientul de conversie a hranei i preul de cost al furajului consumat pentru
producerea unei cantiti de 1 kg carne de pete
Tabelul 6. 6. 3
Densitatea de
Coeficientul de
Lotul
Cheltuieli cu hrana
+ fa de
cretre
conversie
(lei/kg pete)
martor (%)
3 kg /mJ
202 A
1 ,82
1 0, 1 70
0,00
6 kg /mJ
202 B
2,54
1 4, 1 94
+39,55
9 kg /m3
2, 1 7
202 c
12, 1 26
+ 1 9,22

Datele din tabelul 3 arat c la densiti de cretere mai mari de 3 kg


3
pete/m de ap compoziia biochimic a pstrvului fntnel sufer o serie
de modificri care, n timp, afecteaz calitatea crnii petilor i starea lor de
Valorile medii ale unor parametri biochimici ai pstrvului fntnel crescut la densiti
diferite, n viviere flotabile (M = muchi alb ; F = ficat)
Tabelul 6 6 4
.

Umiditate la
1 05C
Substan
mineral (%)
Substan
organic (%)
Protein brut
(%)

Muchi
Ficat
Muchi
Ficat
Muchi
Ficat
Muchi
Ficat

78,66
80,09
1 ,08
0,99
20,26
1 8,92
17,18
1 4,79

78,07
77, 1 7
1 ,3 3
1 ,63
20,60
2 1 ,20
1 7,07
1 4, 1 2

Var.%
fa de
martor
-0,59
-2,92
+0,25
+0,64
+0,34
+2,28
-0,09
-0,86

Grsimi totale
(%)
S.E.N. (%)

Muchi
Ficat
Muchi
Ficat

2,77
2,54
0,3 1
1 ,59

2,97
3,84
0,56
3,24

+0,20
+ 1 ,30
+0,25
+ 1 ,65

Parametrul
biochimie

Proba

202 A
martor

202 B

202 c
78,36
78,56
1 ,29
1 ,3 5
20,39
20,09
1 6,33
1 3, 1 0
3,50
3,27
0,52
3,72

Var.%
fa de
martor
-0,30
- 1 ,53
+0,2 1
+0,36
+0,09
+1,17
-0,74
- 1 ,69
+0,7 3
+0,73
+0,2 1
+2, 1 3

sntate. I n decursul unei perioade de 62 zile de test, la petii din loturile


3
3
202B (6 kg pete/m de ap) i 202C (9 kg/m de ap) s-au nregistrat, sub
influena stressului de densitate, urmtoarele modificri de compoziie
3
biochimic, fa de lotul 202A (3 kg pete/m de ap), considerat drept
"
"martor :
- au sczut coninuturile de ap i de protein din muchiul alb al
petilor i, mai ales, din ficatul acestora ;
- au crescut coninuturile de substan organic, substan mineral,

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

180

Creterea petilor in sistem intensiv

grsimi totale i substane extractive neazotate (SEN) ; n acest sens, cele


mai semnificative creteri de coninut s-au nregistrat n cazul grsimilor
totale din muchi i ficat ;
- au crescut valorile raportului U/P (ap/protein) din muchi i
ficat, ceea ce reflect nrutirea, ntr-o oarecare msur, a strii fiziologice
generale a petilor.
Daca se coreleaz datele rezultate din analiza biochimic a petilor cu
cele privind creterea i valorificarea hranei, se poate trage concluzia c
rezultatele cele mai bune s-au obinut n cazul lotului 202A - la care
3
densitatea de cretere, la populare, a fost de 3 kg pete 1 m de ap.
6.2.3. Date comparative privind creterea comparativ pstrvului
curcubeu, pstrvului Kamloops i pstrvului fnnel n
viviere flotabile,n condiiile lacului de baraj Vaduri (Neam )

Cercetrile, desfurate la Baza Vaduri a Laboratorului de


Acvacultur i Ecologie Acvatic, n anul 1 998, au urmrit s stabileasc
care dintre salmonidele de cultur nregistreaz cele mai bune rezultate n
condiiile fizico-chimice de mediu oferite de lacul de baraj Vaduri, sub
aspectul ritmului de cretere i randamentului de utilizare a hranei.
In acest scop, au fost constituite 3 loturi de peti n vrst de 4 ani,
reprezentnd speciile pstrv curcubeu (Onchorhynchus mykiss), pstrv
fntnel (Salvelinus fontinalis) i subspecia pstrv Kamloops
(Onchorhynchus mykiss Kamloops), cu care au fost populate 3 viviere
3
flotabile, stabilindu-se, la populare, densitatea de cretere de 3 kg pete/m
de ap. Petii din cele 3 loturi au fost hrnii cu acelai furaj granulat, pe
durata unei perioade de 5 luni (25.05 . 1 998 - 23 . 1 0. 1 998), raiile zilnice de
hran administrate reprezentnd 1 ,5% din greutatea loturilor. Periodic, petii
au fost cntrii i msurai, iar, la sf'aritul testului, n baza sporului de
greutate obinut i a consumului de furaj , s-a determinat indicele de
conversie a hranei.
Furajul utilizat n experiment a fost realizat de noi la Fabrica de
furaje combinate a Laboratorului de Acvacultur i Ecologie Acvatic, n
baza unor materii prime clasice (tabelul 6. 7. 1 ) Acest furaj coninea un nivel
ridicat de protein (43,70%), preponderent de natur animal, rspunznd
astfel cerinelor speciilor luate n studiu i vrstei petilor.
Pentru evaluarea comparativ a creterii, dezvoltrii i randamentului
de utilizare a hranei,
la nceputul testului i, apoi, periodic, s-au determinat
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
.

Caracteristici biochimice ale speciilor de peti investigate

181

valorile medii ale unor parametri i indici biometrici a1 petilor, datele


obinute fiind prezentate n tabelul 6.7.2.
Componena i compoziia biochimic a furajului granulat utilizat pentru creterea
comparativ, n viviere flotabile, a pstrvului curcubeu, pstrvului fntnel i pstrvului
Kamloops, n perioada :25.05 . 1 998 - 23. 10. 1 998
Tabelul 6 7 1
.

Componentul
Fin de pete
Fin de carne
rot de soia
Drojdie furjer
Fin de gru
Fosfat dicalcic
Premix vitaminizat

%
40
10
15
10
20
2
3

Parametrul biochimivc
Umiditate la 1 05 uC
Substan uscat
Substan mineral
Substan organic
Proteinll brut
Grsimi totale
S. E.N. + Celuloz

%
1 1 ,36
88,64
12,05
76,59
43,70
3, 1 2
29,77

Dinamica creterii pstrvului curcubeu (lot 401 C), pstrvului Kamloops (lot 404 K)i
pstrvului fntnel (lot 4 1 1 F), n perioada : 25.05 . 1 998 - 23. 10. 1 998
Tabe/u/ 6 7 2
.

Lotul

40 1 c

404 K

41 1F

Parametrul
Lungime total
Lungime standard
lnltime la dorsal
Circumferin
Greutate
individual
Supravieuire
Lungime total
Lungime standard
lnltime la dorsal
Circumferin
Greutate
individual
Supravieuire
Lungime total
Lungime standard
lnltime la dorsal
Circumferin
Greutate
individual
Supravieuire

U.M.
sau
modul de
exprimare
cm.
cm.
cm.
cm.

25.05
28,56
25,60
6,33
1 4,06

29.07
29,70
26,98
6,38
1 5,40

27.08
30,33
27,66
6,46
1 6,30

23 . 1 0
3 1 ,79
29, 1 6
6,77
1 7, 1 4

g.
%
cm.
cm.
cm.
cm.

246,42
1 00,00
32,46
29,23
5,56
1 8,46

275,92
100,00
34,55
3 1 ,75
7,87
20,20

3 1 3,40
100,00
36,33
33,30
9,23
2 1 ,22

33 1 ,00
98, 1 1
37,96
34,55
9,47
22, 1 6

g.
%
cm.
cm.
cm.
cm.

397,38
1 00,00
36, 1 3
3 1 ,83
6,60
1 8,26

472,88
1 00,00
37,50
33,96
7,76
20,40

525,00
1 00,00
39,37
35,60
8, 1 5
2 1 ,42

540,00
98,30
4 1 ,82
36,85
8,24
22, 1 2

g.
%

45 1 ,06
1 00,00

503,38
1 00,00

633,00
1 00,00

656,00
1 00,00

Data :

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Creterea petilor n sistem intensiv

1 82

Petii din cele 3 loturi experimentale au fost crescui de noi, n


viviere flotabile, din stadiul de alevini i pn la vrsta de 4 ani.
Din tabelul 2 rezult faptul c, la o aceeai vrst (4 ani),
dimensiunile individuale ale acestor peti sunt diferite, pstrvul Kamloops
i pstrvul fntnel fiind, la nceputul testului, cu circa 1 1 3 grame i,
respective, cu circa 1 87 grame/exemplar mai mari dect pstrvul curcubeu,
ceea ce conduce la constatarea c, n condiiile fizico-chimice de mediu
oferite de lacul Vaduri, n care temperatura apei nu depete vara 1 8 C,
creterea pstrvului curcubeu este mai puin eficient. Pe parcursul
desfurrii testului (25 .05 . 1 998 - 23 . 1 0 . 1 998), n condiiile n care furajarea
petilor a fost ntrerupt periodic, din cauza turbiditii ridicate a apei ,
pstrvul curcubeu a nregistrat un spor de cretere de 66,8 grame/exemplar,
pstrvul Kamloops -. un spor de 1 42,62 grame /exemplar, iar pstrvul
fntnel - un spor de 204,94 grame 1 exemplar. Cu alte cuvinte, ritmul de
cretere a pstrvului curcubeu este de circa 2 ori mai mic dect al
pstrvului Kamloops i de circa 3 ori mai mic dect al pstrvului fntnel,
n condiii de cretere i de furajare identice.
Date privind conversia hranei i preul de cost al furajului consumat pentru producerea
unei cantiti de 1 kg carne de pete,. la pstrvul curcubeu (40 1 C), la plistrlivul
Kamloops (404 K) i la pstrvul fntnel (4 1 1 F)
Tabelul 6. 7.3

Lotul

Densitatea de cretere

Vrsta
petilor

Coeficient de
conversie

40 1 c
404 K
4 1 1F

3 kg pete/m j ap
3 kg pete/m3 ap
3 kg pete/mj ap

Cheltuieli cu
hrana (lei/kg
pete)

4 ani
4 ani
4 ani

3,77
2,03
1 ,69

2 1 .067
1 1 .344
9.444

Din cele prezentate mai sus, se desprind urmtoarele concluzii


temperatura maxim nregistrat de apa lacului Vaduri nu
depete, vara, valoarea de 1 8 C ;
n condiiile de mediu oferite de lacul de baraj Vaduri, creterea
intensiv, n viviere flotabile, a pstrvului fntnel i a pstrvului
Kamloops este mult mai rentabil economic, n comparaie cu creterea
pstrvului curcubeu.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Caracteristici biochimice ale speciilor de peti investigate

1 83

6.2.4. Date comparative privind cresterea unor specii de pstrv


n condiii controlate n bazine de beton

In cadrul unor cercetri care au avut ca scop diversificarea gamei de


furaje combinate destinate creterii pstrvului n condiii controlate, prin
elaborarea i realizarea unor reete originale de furaje i testarea eficienei
acestora, comparativ cu furaje produse de firme cu tradiie, din strintate,
s-au efectuat, la Pstrvria Ceahlu Gud. Neam), investigaii comparative,
pe loturi de pstrv indigen, pstrv Kamloops i pstrv curcubeu danez, de
vrst Po,
Pstrvul indigen (Salma trutta fario) este specia de salmonide cea
mai rspndit n apele noastre de munte, caracterizate prin temperaturi
cuprinse ntre 1 2 - 1 6C vara i 1 -3 C iarna. Intervalul de temperatur optim
pentru hrnire, la aceast specie, este cuprins ntre 1 4 - 1 6C.
Pstrvul curcubeu danez (Oncorhynchus mykiss) este un pete
selecionat pentru cretere artificial, importat din Danemarca, n anii 1 994 i
1 996. Spre deosebire de pstrvul curcubeu din ara noastr, care
nregistreaz o cretere optim n intervalul de temperatur cuprins ntre 1 5 1 9C, pstrvul danez se dezvolt bine ntr-o gam mai larg de temperaturi,
respectiv ntre 9 - 1 9C (Decei, 200 1 ) .
Pstrvul Kamloops
(Oncorhynchus mykiss Kamloops) este o
varietate de pstrv cu ritm de cretere ridicat, obinut printr-o selecie
efectuat timp de mai muli ani asupra pstrvului curcubeu pescuit dintr-un
lac din Columbia Britanic. La noi n ar au fost importate, ncepnd cu anul
1 983, icre embrionate de pstrv Kamloops. Se dezvolt bine la temperaturi
ale apei cuprinse ntre 14 - 1 8 C.
Cercetrile s-au desfurat pe cte 4 loturi de pstrv indigen, pstrv
curcubeu danez i pstrv Kamloops, de vrst Po, pe o perioad de 1 1 7 zile
( 1 5 iunie - 1 0 octombrie). Densitatea de populare a bazinelor de cretere a
fost stabilit la 3 kg pete/m.c. de ap, la nceputul testului. Raiile de hran
au fost stabilite n funcie de vrsta petilor i de temperatura apei (5% din
greutatea lotului/zi pentru pstrvul Kamloops i 7% din greutatea lotului/zi
pentru pstrvul indigen i pstrvul curcubeu danez). Petii au fost hrnii
cu 3 variante de furaj realizate dup reete originale (tabelul 1 ) , avnd 3
tipuri de granulaie : 0,5 mm ; 1 ,7 mm i, respectiv, 2,8 mm, corespunztoare
dimensiunilor avute de petii de experien la nceputul i pe durata
desfurrii testului; au fost respectate, astfel, recomandrile din literatura de
specialitate (Document Technique de la CECPI, nr. 1 2, F.A.O Rome, 1 973).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 84

Creterea petilor n sistem intensiv

Aprecierea eficienei acestor furaje, sub aspectul bioconversiei,


creterii i dezvoltrii petilor, s-a fcut n raport cu rezultatele
corespunztoare obinute prin utilizarea unei variante de furaj din import,
produs de Concernul Nutreco
Norvegia, Sucursala Hendrix - Italia,
"
administrat unor loturi "martor de peti
La nceputul testului de cretere, la diferite intervale de timp de pe
p arcursul desfurrii acestuia i la sfritul perioadei de furajare, au fost
determinate valorile unor parametri de cretere i de valorificarea hranei,
datele <>binute fiind prezentate, comparativ, n tabelele 6.4.3. - 6.4.5 . i
6 .4. 7. De asemenea, la sfritul testului, s-au fcut analize biochimice pe
probe de peti reprezentnd toate laturile luate n studiu.
Pe durata desfurrii testului, n bazinele de cregtere de la
Pstrvria Ceahlu temperatura apei a oscilat ntre 8,5 C i 1 3,5 C.
Furaj ele combinate realizate de noi au la baz ingrediente clasice
(fin de pete, rot de soia, fin de gru, ulei de floarea soarelui, fosfat
dicalcic, premix. vitaminizat), n diferite proporii, la care se adaug
produsele naturale FAMP i, respectiv, NUTRIVET (tabelul 6.4. 1 .)
-

Componena furajelor starter destinate creterii


salmonidelor n vara a 1-a
Tabe/u/ 6 4
.

Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Sortimentul furajer
(%)
F.in de pete
rot de soia
Fin de gru
Lapte praf
Fosfat dicalcic
Prernix vitaminizat
Ulei de floarea soarelui
FAMP I M

NUTRIVET
TOTAL

VARIANTA EXPERIMENTALA :
1
II
III
48
48
48
30
30
30
12
12
12
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
3
1
1 00
1 00
1 00

stimuleaz activitatea celular i


Produsul natural F AMPTM
accelereaz schimburile intercelulare, mrete digestibilitatea proteinelor i
absorbia aminoacizilor, mbuntind indicele de conversie a furajelor ;
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 85

Caracteristici biochimice ale speciilor de peti investigate

asigur creterea sporului n greutate, mrete rezistena petilor la boli n


condiii de stress, reducnd mortalitatea i morbiditatea. Conine substane
naturale biologic active (ortonitrofenolat de sodiu, paranitrofenolat de sodiu,
5-nitroguiacolat de sodiu, prezente n cantiti mici n plante (ATONIK),
precum i substane anorganice (elemente minerale) i substane organice
(vitamine).
Produsul natural NUTRIVET este un promotor superior de cretere
care furnizeaz mineralele i vitaminele liposolubile i hidrosolubile
necesare creterii i dezvoltrii; mbuntete eficiena utilizrii hranei
(indicele de conversie a furajelor). Prin coninutul de oxitetraciclin, cu rol
profilactic i curativ, exercit o aciune biostimulatoare i determin o stare
fiziologic mai bun
Compoziia biochimica a furajelor realizate dupa reete originale,
comparativ cu furajul din import
Tabe/u/ 6 4 2
.

Parametrul biochimie

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Umiditate 1 05 uC
Substan uscat
Substan organic
Substan mineral
Protein brut
Grsimi totale
S.E.N. + Celuloz
energetic
Valoare
total (Kcal/Kg)
Energie
metabolizabil
(Kcal/Kg)
P.B. 1 G.T.

9.
1 0.
1 1.

9,63
90,37
78, 1 9
1 2,1 8

VARIANTA DE FURAJ
II
III
8,24
9,o8
9 1 ,76
90,92
77,81
78,75
1 3,95
1 2, 1 7

:
IV(M)
8,39
9 1 ,6 1
81,10
1 0,40

47,85
5,2 1

47,52
5,15

47,67
5,21

46,00
1 1 ,50

25, 1 3

25, 1 4

25,87

23 ,60

4 1 80,20

4202, 1 0

4246,20

465 3,30

2667,00

2667,40

2689,80

3954,60

9,18

9,22

9,14

4,00

P.B. Proteina bruta ; G.T. grasimi totale


1 - furaj combinat ce conine premix vitaminizat 3%;
Il - furaj combinat ce conine aditivul FAMP 3 % (Japonia);
III - furaj combinat ce conine premix vitaminizat 2% + 1 o/o stimulatiror de cretere
(NUTRIVET Austria) ;
IV - furaj combinat produs de Firma Nutreco - Norvegia sucursala Hendrix - Italia
(Martor );
=

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 86

Creterea petilor in sistem intensiv

Datele rezultate din analiza biochimic a furajelor utilizate n cadrul


1es1ului de cretere a salmonidelor, n vara a 1-a, sunt prezentate n tabelul 2,
comparativ cu furaj ul procurat din import, produs de Concernul
"Nutreco" .Ac este date indic faptul c furaj ele realizate de noi corespund
necesarului fiziologic al puietului de pstrv de vara a 1-a, ele avnd coninut
ridicat de protein i coninuturi de grsimi potrivite acestui stadiu de
dezvoltare ontogenetic a petilor. Se deosebesc de furajul produs de
Concernul NUTRECO prin faptul c acesta din urm prezint un coninut de
grsimi dublu i, ca urmare, o valoare energetic total mai mare.
Date comparative privind preul de cost al furajelor utilizate pentru creterea pstrvului
Kamloops, pstrvului indigen i pstrvului curcubeu danez
Tabe/u/ 6 4 8

Preul furajului (anul 2000):


Lei 1 kg
%
1 2.984
50,52
.

Nr.
crt.

VARIANTA DE FURAJ

II
III
IV ( import )

1 5.000

58,36

1 3.019

50,65

25.700

100,00

Rezultatele obinute n cadrul testului, ce privesc creterea,


dezvoltarea i supravieuirea petilor, valorificarea hranei i compoziia
biochimic a materialului biologic sunt prezentate n tabelele 6.4.3 - 6.4.6.
Examinarea datelor referitoare la parametrii de cretere i dezvoltare,
sintetizate n tabelul 6.4.7. i reprezentate grafic n fig.6.4 . 1 i 6.4.2,
evideniaz urmtoarele aspecte
n condiii de furajare i de mediu de cretere identice, pstrvul
curcubeu danez prezint un ritm de cretere i dezvoltare superioare
pstrvului indigen i pstrvului Kamloops i valorific mai eficient furajele
combinate. Astfel, de exemplu, la sfritul testului, greutatea medie a unui
exemplar de pstrv curcubeu danez i sporul de cretere nregistrat erau de
circa 3 x mai mari, comparativ cu pstrvul indigen. Aspectul menionat este
datorat faptului c temperatura optim a pstrvului danez corespunde cu
valorile de temperatur ale apei de la Pstrvria Ceahlu ( pentru celelalte
specii, optimul termic este superior acestor valori de temperatur ) ;

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 87

Caracteristici biochimice ale specii/ar de peti investigate

30
! 25
.!::!
Q. 20
E
E 15
10
"'t'J
CD
.!::!
5
"'t'J

Fig . 1 . Indicele de multiplica re a g reuti i me d ii


i n ii a l e (X)

ftl

::::1

o lot 1

Lot 11

O Lot III

CD

o Lot N(M)

P.Ka m loops

P . i ndigen

P.da nez

Flg .6.4. 2 . Coeficientul de conversie (kg furaj/kg spor


d e cretere)

m Lot 1
Lot 1 1
O Lot I I I
O Lot IV

P.Kamloops

P.ind igen

P.danez

ingredientul cu rol biostimulator F AMPTM , care a substituit

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

ISS

Creterea petilor n sistem intensiv

premixul vitaminizat din componena furajului, a influenat pozitiv


coeficientul de conversie a furaj ului respectiv i parametri de cretere a
petilor din loturile experimentale corespunztoare, indiferent de specie ;
varianta II de furaj , coninnd FAMP, dei realizat la un pre
de cost reprezentnd doar 58% din preul de achiziie al furajului din import,
a condus la rezultate superioare, att sub aspectul creterii i supravieuirii
petilor, ct i sub aspectul eficienei conversiei hranei ; celelalte variante de
furaj realizate de noi au condus, la rndul lor, la rezultate comparabile cu
furajul produs de concernul NUTRECO, dar preul lor de cost a reprezentat
doar circa 50% din preul de achiziie al acestuia.
Din cele prezentate mai sus rezult urmtoarele concluzii
- exist posibilitatea creterii eficienei economice a activitii de
sa.lmonicultar din ara noastr, prin realizarea unor furaje combinate
echilibrate fiziologic i la preuri de cost inferioare preului de achiziie a
furajelor din import ;
n apele reci de munte, cu temperaturi mai mici de 1 5 - 1 6C, n
timpul verii, creterea controlat a pstrvului curcubeu danez este mai
avantajoas, comparativ cu alte salmonide de cultur, ntruct acesta
valorific mai bine hrana ntr-un domeniu termic mai larg.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 89

Caracteristici biochimice ale speciilor de peti investigate

Date privind creterea pstrvului Kamloops (P0), hrnit cu furaje realizate dup reete originale
(Var.I, II, III ), comparativ cu un furaj martor din import ( IV-M - Firma NUTRECO - Norvegia )
Tabelu/ 6 4 3
o

Nr.
crt.

Parametrul
investigat

U.M.

1. Parametri de cretere

1
2
3
4
5

Lungime total
Lungime standard
Lungime cap
Inltime la pectoral
Inlime la dorsal
Inlime la anal
Circumferin
Greutate

9
10

Indice de. profil


Indice Kiselev
Coeficient Fulton
Lungime cap x 100
1 Lungime total

6
7
8
11. Pincipalii indici de cretere

Il

12

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
ex.
UH

UG
Gxi00/1
%

1
1

7,38
6,4 1
1 ,68
1 ,73
2, 1 0
1,1 1
3,18
4, 1 0

8,82
7,66
1 ,96
1 ,76
2,06
1 ,02
5,90
9,00

9,98
8,68
2,04
2,00
2,60
1,12
6,70
13,10

12,50
1 0,84
2,40
2,52
3,18
1 ,58
8 58
30,00

3,5 1
2,01
1 ,65
22,7

4,28
1 ,29
2,00
22,2

3,83
1 ,20
2,00
20,44

3,93
1 ,26
2,35
19,20

1
1

VARlANTE EXPERIMENTALE :
II

IV (M)
c

9,40
8,12
2,02
1,94
2,34
1,04
6,22
8,42

12,92
1 1, 1 6
2,50
2,39
2,63
1 ,42
6,70
20,55

1 3,54
1 1 ,82
2,74
2,58
3,48
1 ,86
9, 1 6
36,00

9,34
8,08
1 ,92
1 ,68
2, 10
1 ,00
5,70
8,35

1 1 ,50
9,98
2,22
2,20
2,53
1,38
6,04
1 9,40

12,48
1 1,22
2,50
2,88
3,10
1 ,68
8,42
32,00

4,01
1,30
1 ,0 1
2 1 ,48

4,91
1,66
1,47
19,34

3,89
1 ,29
2, 1 7
20,23

4,47
1 ,4 1
1 ,02
20,55

4,54
1 ,64
1 ,95
19,30

4,02
1,33
2,26
20,03

1 0,56
8,98
2,22
2, 1 6
2,54
1 ,42
7,00
9,85

13,8 1
1 2,25
2,64
2,49
2,89
1 ,67
7,50
2 1 ,32

1 5,50
13 70
3,10
3,20
3,60
2,30
9,50
44,00

4, 1 5
1 ,28
0,83
2 1 ,02

4,77
1 ,28
1,15
19, 1 1

4,30
1 ,44
1 ,71
20,00

Data efecturii msurtorilor : a - 1 5 iunie (nceputul testului); b - 1 4 iulie; c - 3 august; d - 1 0 octombrie (sfliritul testului).
L - lungime total; 1 - lungime standard; g - greutate; G - circumferin; H - nlime la dorsal. 1 - lot hrnit cu furaj combinat ce conine premix
vitaminizat 3%; II - lot hrnit cu furaj combinat ce conine aditivul FAMP 3% (Japonia); III - lot hrnit cu furaj combinat ce conine premix
vitaminizat 2% + 1 % stimulator de cretere NUTRIVET ( Austria); IV - lot hrnit cu furaj combinat produs de Firma NUTRECO - Norvegia sucursala
HENDRIX/ -http://www.neamt.ro/cmj
Italia (Martor);
http://www.cimec.ro

Creterea petilor n sistem intensiv

1 90

Date privind creterea pastravului indigen (P0), hranit cu furajc realizate du pa rcfctc original
Il, Ili ) , comparativ cu un furaj martor din impon (IV-M - Firma NUTRECO - Norvegia )

(Var.l,
Nr.
crt.

Parametrul investigat

Parametri de cretere

1
2
3
4
5
6
7
8

Lungime totala
Lungime standard
Lungime cap
Inaltime la pectorala
Inaltime la dorsata
Inaltime la anaia
Circumferinl
Greutate

9
10
Il
12

Indice de profil
Indice Kiselev
Coeficient Fulton
Lungime cap x 1 00
/Lungime totala

11

U.M.

I
c

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
gfex.

3,06
2,58
0,38
0,48
0,68
0,26
1 ,36
0,38

5,70
4,90
1,12
1,06
1,18
0,66
3 62
2,26

6,06
5,82
1 ,28
1 ,24
1 ,46
0,80
4,14
4,00

8,20
7,25
1 ,48
1 ,26
1 ,82
1 ,00
5,00
7,70

UG
Gx1 0011
%

4,50
1 ,89
2,21
12,4

4,83
1 ,35
1 ,92
19,64

4,52
1 ,3 1
2,02
21,12

4,50
1 ,45
2,02
18,0

Piocipalii indici de cre tere


UH

..

VARIANTE EXPERIMENTALE .
u
III

IV (M)
c

6, I 6
5,32
1 ,08
1,12
1 ,26
0,90
3,81
2,35

7,58
6,24
1 ,52
1,44
1 ,78
1 ,02
5,18
4,70

9,46
8,34
1 ,88
1 ,56
1 ,98
1,12
5,50
9,60

5,88
5,04
1,16
1,12
1 ,22
0,88
3,70
2, 13

6,42
5,56
1 ,26
1 ,20
1 ,32
0,98
3,98
3,00

8,02
6,94
1,68
1,28
1 ,70
0,94
4,68
7,38

5,96
5,16
1,14
1,15
1 ,22
0,88
3,76
2,06

6,27
5,50
1 ,20
1,22
1,29
0,95
3,87
3,05

8,98
7 86
1 ,88
1,50
1,90
1 ,06
4 72
8,00

4,88
1,39
1 ,56
17,5

4,25
1 ,20
1,93
20,0

4,25
1,51
1 ,65
19,87

4,8 1
1 ,36
1 ,66
19,72

4,86
1,39
1 ,74
19,60

4,71
1 ,48
2,20
20,90

4,88
1 ,37
1 ,49
1 9,12

4,86
1 ,42
1 ,83
19,13

4,72
1 ,66
1,64
20,93

Data efecturii msurtonlor : a - 1 5 1ume (mceputul testului); b - 14 1uhe; c - 3 august; d - 1 0 octombne (sfh1tul testului).
L lungime total; 1 lungime standard; g - greutate; G - circumferint-; H nalime Ia dorsal.
1 - lot hrnit cu furaj combinat ce conine premix vitaminizat 3%;
Il - lot hrnit cu furaj combinat ce conine aditivul FAMPTM 3% (Japonia);
III - lot hrnit cu furaj combinat ce conine premix vitaminizat 2% + 1% stimulator de cretere NUTR.IVET (Austria);
IV - lot hrnit cu furaj combinat produs de Firma NUTRECO
- Norvegia, sucursala
HENDRIX - Italia (Martor);
http://www.cimec.ro
/ http://www.neamt.ro/cmj
-

Tabe/u/ 6. 4. 4.

191

Caracteristici biochimice ale speciilor de peti investigate

Date privind creterea pstrvu1ui danez (P0), hrnit cu furaje realizate dup reete originale
( Var.I,II,III ), comparativ cu un furaj martor din import ( IV-M - Firma NUTRECO - Norvegia )

Tabe/u/ 6 4 5
.

Nr.
crt.

Parametrul investigat

1 Parametrii de cretere

U.M. sau
modul de
exprimare

3,78
3,18
0,46
0,60
0,80
0,36
1 ,96
0,41

6, 1 7
5,40
1,15
1 ,20
1 ,45
1,05
3,97
3,45

4,72
1 ,62
1 ,27
12,16

4,25
1 ,36
2, 1 9
1 8,63

1
2
3
4
5
6
7
8

Lungime total
Lungime standard
Lungime cap
Inli.lime la pectoral
lnli.ltime la dorsal
Inli.ltime la anal
Circumferintl
Greutate

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
g/ex.

9
10
Il
12

Indice de profil
Indice Kiselev
Coeficient Fulton
Lungime cap x 1 00/
Lungime totala

L?G
Gx1 0011'
%

II Pincipalii indici de cretere

UH

1
b

VARlANTE EXPERIMENTALE :

III

IV(MO

1 0,96
9,66
2,30
2,24
3,00
1 ,44
6,86
22,00

7,78
6,48
1 ,72
1,64
1 ,98
1,18
5,42
5,10

12,14
10,68
2,52
2,32
3,04
1,62
8, 1 0
27,00

6,62
5,74
1 ,42
1 ,40
1,52
1,02
4, 1 8
3,60

1 2,64
1 1 ,32
2,42
1,92
3,96
1 ,60
8,24
24,00

6,70
5,64
1 ,36
1 ,38
1 ,66
0,98
4,28
4,00

1 1 ,26
1 0,08
2,40
2,26
2,96
1 ,54
7,08
23,40

,65
1 ,40
2,44
20,98

3,92
1,19
1 ,87
22,1 0

3,99
1,31
2,21
20,75

4,35
1,37
1,90
2 1 ,45

4, 1 3
1 ,37
1 ,65
19,14

4,03
1 ,3 1
2,22
20,29

3,80
1 ,42
2,28
2 1 ,3 1

..

Data efecturii msurtonlor : a - 15 Iunie (nceputul testulm); b - 1 4 IUhe; c - 1 0 octombne (sfritul testului)
L - lungime total; 1 - lungime total; g - greutate; G - circumferin; H - nlime la dorsal.
1 - lot hrnit cu furaj combinat ce conine premix vitaminizat 3%;
II - lot hrnit cu furaj combinat ce conine aditivul FAMP 3% (Japonia);
III - lot hrnit cu furaj combinat ce conine premix vitaminizat 2% + 1% stimulatir de cretere NUTRIVET ( Austria);
IV - lot hrnit cu furaj combinat produs de Firma NUTRECO
- Norvegia /sucursala
HENDRIX - Italia (Martor);
http://www.cimec.ro
http://www.neamt.ro/cmj
.

Creterea petilor n sistem intensiv

1 92

Compoziia biochimic a pstrvu1ui Kam1oops, pstrvu1ui indigen i pstrvului danez hrnit cu diferite variante de furaj

Tabelu/ 6 4 6
.

Proba

Muehi
alb

Ficat

Parametrul
biochimie
Ap ( 1 05 C)
Subst. uscat
Subst. organic
Subst. mineral
Protein brut
Grsimi totale
S. E. N.
Ap ( 1 05 C)
Subst. uscat
Subst. organic
Subst. mineral
Protein brut
Grsimi totale
S. E. N

Data
prelevrii

1 0.X.

1 0.X.

1
77,69
22,3 1
1 ,5 5
20,76
1 5,54
4, 1 5
1 ,07
73,5 1
26,49
1 ,52
25,97
1 9,02
5,32
1 ,63

Pstrv Kam1oops
II
II I
77,22
22,78
1 ,3 1
2 1 ,47
1 6,68
3,63
1,16
73,61
26,39
1 ,39
25,00
1 8,59
5, 1 6
1 ,25

78,55
2 1 ,45
1,18
20,27
1 5, 1 7
4,03
1 ,07
75,82
24, 1 8
1 ,48
22,70
1 6,2 1
5,26
1 ,23

IV
(M)
78,36
2 1 ,64
1 ,22
20,42
1 5,72
3 ,50
1 ,20
74,29
25,7 1
1 ,75
23,96
1 8,35
4,46
1,15

1
79,8 1
20, 1 9
1 ,42
1 8,77
1 4,50
3,2 1
1 ,06
75,09
24,9 1
1 ,43
20,48
1 4,27
4,70
1,5 1

Pstrv indigen
II
III
78,92
2 1 ,08
1,1 1
1 9,97
1 5,72
3,14
1,I l
75, 1 8
24,82
1 ,36
23,46
1 8, 1 4
4,06
1 ,26

79,57
20,43
1,15
1 9,28
1 4,88
3,64
0,76
75,92
24,08
1 ,22
22,86
1 7, 1 0
4,40
1,36

IV
(M)
78,58
2 1 ,42
1'15
20,27
1 5,56
3,57
1,14
76,77
23,23
1 ,37
2 1 ,86
1 6,32
4,27
1 ,27

Pstrv danez
1
II
79,92
20,08
1 ,42
1 8,66
1 4,50
2,85
1 ,3 1
77,87
22, 1 3
1 ,63
20,50
15,17
4,22
1, I l

1 - lot hrnit cu furaj combinat ce conine premix vitaminizat 3%;


II - lot hrnit cu furaj combinat ce conine aditivul FAMP 3% (Japonia);
III - lot hrnit cu furaj combinat ce conine premix vitaminizat 2% + 1 % stimulatir de cretere NUTRIVET ( Austria);
- Norvegia/ http://www.neamt.ro/cmj
sucursala HENDRIX - Italia (Martor);
IV - lot hrnit cu furaj combinat produs de Firma NUTRECO
http://www.cimec.ro

78, 1 8
2 1 ,82
1 ,33
20,49
1 6,27
3,00
1 ,22
75,25
24,75
1 ,82
22,95
1 7,3 1
4, 1 0
1 ,54

III
79,49
20,5 1
1 ,45
1 9,06
1 4,87
3,09
1,10
77,34
22,66
1 ,5 1
21,15
1 5,29
4,59
1 ,27

IV
(M)
79,29
20,7 1
1 ,44
1 9,27
1 5,29
2,9 1
1 ,07
76,27
23,73
1 ,5 1
22,22
1 6,68
4,56
0,98

1 93

Caracteristici biochimice ale specii/ar de peti investigate

Tablou rezumativ privind creterea, valorificarea hranei i supravieuirea pstrvului Kamloops pstrvului indigen
i pstrvului danez hrnit cu furaje realizate dup reete originale
( Var.l , II, III ), comparative cu furaje martor (IV - M - Firma NUTRECO - Norvegia )
Tabelu/ 6

..

Nr.
crt.

Parametrul
Biochimie (%)

Greutate medie (glbuc.)


- populare ( 1 5 iunie )
- sarit test (1 O oct.)
Spor cretere (glex )
Indice de multiplicare a
greuti i medii iniiale (x)
Coeficient de conversie
(kg furaj/kg spor de
cretere )
Supravietuire (%)

2
3
4

5
1-

Pstrv Kamloops
III
II

IV
(M)

4, 1 3
30,00
25,87

4,13
44,00
39,87

4, 1 3
36,00
3 1 ,87

4, 1 3
32,00
27,87

0,38
7,70
7,32

7,26

1 0,65

8,7 1

6,74

20,26

2,87

1,70

2,09

2,27

3, I l

97,00

98,00

97,00

98,00

79,00

Pstrv indigen
II
III
0,38
9,60
9,22

IV
(M)

Pstrv danez
III
II

4 7.
.

IV
(M)

0,38
7,88
7,00

0,38
8,00
7,26

0,4 1
22,00
2 1 ,59

0,41
27,00
26,59

0,4 1
24,00
23,59

0,4 1
23 ,40
22,99

1 8,42

2 1 ,05

52.65

65...1.85

58.53

56.07

2,94

3 ,25

3,0 1

1 ,35

1,l l

1.30

.L.l1

80,0

80,0

8 1 ,00

96,00

97,00

97,00

98,00

25,26

lot hrnit cu furaj combinat ce conine premix vitaminizat 3%;


II - lot hrnit cu furaj combinat ce conine aditivul FAMP 3% (Japonia);
III - lot hrnit cu furaj combinat ce conine premix vitaminizat 2% + 1 % stimulatir de cretere NUTRIVET ( Austria);
IV - lot hrnit cu furaj combinat produs de Firma NUTRECO
- Norvegia/ sucursala
HENDRIX - Italia (Martor);
http://www.cimec.ro
http://www.neamt.ro/cmj

194

Creterea petilor n sistem intensiv

().3. Aspede privind evoluia compoziiei biochimice a crapului de


cultur (Cyprinus carpio L.) i a pstrvului curcubeu
(Salmo gairdneri Rich.), in raport cu dezvoltarea
ontogenetic a acestor specii de peti.

Datele medii stabilite de noi, prin investigaii biochimice asupra unor


peti de vrst diferit aparinnd celor dou specii, n condiii de cretere n
sistem intensiv, demonstreaz faptul c, pe msura dezvoltrii ontogenetice,
valorile parametrilor biochimici majori i raporturile dintre acestea
nregistreaz anumite modificri (fig. 6.6. 1 - 6.6.2 ; tabelul 6.6. 1 - 6.6.2).
Dac ne referim la crapul de cultur (Cyprinus carpio L.), a crui
evoluie am unnrit-o de la stadiul de alevin i pn la sfritul celei de a
doua veri de cretere, constatm din examinarea fig. 6,6. 1 c acesta
nregistreaz, pe msura creterii, urmtoarele transformri n compoziia sa
biochimic :
coninutul de ap din corpul petilor descrete treptat i
continuu, de la 82,98% pn la 77,68% i, prin compensaie, crete n acelai
sens coninutul de substan uscat, de la 1 7,02% pn la 22,32% ;
Valorile raporturilor dintre coninuturile diferiilor parametri biochimici
la crapul de cultura de diferite vrste
Tabe/u/ 6. 3. 1 .

Co
45 zile
4,29
6, 1 7
6,7 1
5,29
1 ,23
6,62

Raportul
U. / S.U.
U. / P.B
S.O 1 S.M.
P.B ./G.T ..
S.O / P.B.
S.O 1 G.T.

1 5 zile
4,87
8,39
6,87
2,27
1 ,50
3,4 1

75 zile
3,77
5,49
5,75
5,55
1 ,24
6,88

CI

c2

3,48
4,3 1
1 5,53
8,82
1'16
1 0,27

3,18
4, 1 6
1 6,55
5,28
1 ,23
6,50

.
um1dttate la 1 05.u.C S.U. - substan uscat, S.O. - substan orgamc S.M. U
protein!l brut G.T. = grsimi totale; S.E.N.= substane
substan mineral! ; P.B
ex:tractibile neazotate
-

asemntor evoluiei coninutului procentual de substan uscat


i n corelaie cu acesta cresc valorile concentraiilor de substan organic,
protein brut i substane extractive neazotate, pe msura creterii petilor ;
coninutul de grsimi totale din corpul crapului de cultur este
mai ridicat n faza de alevin dect la vrste mai mari ; acesta nregistreaz o
diminuare pronunat
n intervalul cuprins
ntre a 1 5-a i a 45-a zi de hrnire
http://www.cimec.ro
/ http://www.neamt.ro/cmj

1 95

Caracteristici biochimice ale specii/or depeti investigate

Co - 46 zlle *

C o - 1 5 zile *

90
80
70
60
w 50
40
30
2100
1 - n - n Tl ,....,
2
______P_:__b'.:himl:
_-

90
BO

<fl. 70

<fl.

...
1! 50
o

(.)

(.) 20

ca BO

ca

5 30

_ _

10

------- ---- - ------- -

90

90 ------

60

80 .

<fl. 70

<fl. 70 .

ca 60
...

ca eo
...

5 30

(.) 20
10

1! 50
c

8
c: 30 .

----

1-n-n
2

-n
5

8
8

Parametrul biochimie
C2

20

10 .

o J-
3
4
s
e
7

Parametrul biochimie

**

80 ------
70

<fl- 60

!. so

1llc:

1 1

C1 -

Co - 75 zile *

2 3 4 5 6 7
Parametrul biochimie

'

1! 50
40

-r1 - n-

Fig. 6.6. 1 . Compoziia biochimie! a


crapului de culturii de diferite
vrste:( 1 = umiditate ;
2 = substan uscat ;
3 substan organic ;
4 = substan mineral ;
5 = protein brut; 6 = grsimi totale;
7=S.E.N.)
(
compoziia biochimie! a
corpului intreg ;

compoziia biochimie! a
muchiului alb).
=

40

8
c: 30
o

(.) 20

Parametrul biochimie

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

16

Creterea petilor in sistem intensiv

Po -

*-

Po - 30.08.1992

03.08.1 992

90 .

eo --

80

80

70

IU 80

50

30 .

ftl

...
_gc
B

40

20 .

1
1

10
o
1

1-D--o- ..... JJ
2

Pararretrul

P1

o
8

()

:!.

_gc
c

60

o
1

:!.
5

1:
8

30
20

H 1-1 1--=-n
P3

** -

biochinic

17.09.1992

** -

10

tol rl
Pararretrul

biochinic

Fig.6.6.2. Compoziia biochimie!


a pAstrAvului curcubeu de
diferite vrste:( 1 = umiditate ;
2 substan uscata ;
3 = substana organica ;
4 substana minerala ;
5 = proteina bruta; 6 = griisimi
totale; 7=S.E.N.)
( = compoziia biochimie! a
corpului ntreg ;
= compoziia biochimie! a
muschiului alb).
=

40

30

1-

17.09.1992

50

30
20

70

10

50
40

biochirric

80

20

70
80

80

()

80

_g
c

Pararretrul

Pararretrul

8
r::

-n -n ..... -r1
P2

40

r::

20 .

17.09.1992

** -

r---

70

30

80

10

40

biochmc

50

50

10

90
80

70

eo -

iT--=-fl
4

Pararretrul

n
8

biochirTic

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Caracteristici biochimice ale speciilor de peti investigate

1 97

activ, dup care se menine la valori comparabile ca mrime, pn la


sfritul verii a II-a de cretere ;
- concentraia substanelor minerale din corpul puietului de crap
crete n intervalul cuprins ntre a 1 5-a i a 75-a zi de hrnire activ, adic pe
msura dezvoltrii scheletului acestuia.
Evoluia valorilor raporturilor dintre coninuturile diferiilor
parametri biochimici investigai (tabelul 6.6. 1 ) este, n mod evident,
determinat de evoluia parametrilor respectivi ; se remarc, n principal,
faptul c raportul dintre cantirile de ap i cele de protein din corpul
petilor se reduce la aproape jumtate pe parcursul creterii crapului de
cultur, de la stadiul de alevin ( 1 5 zile de hrnire activ) i pn la sfritul
verii a II-a de cretere.
In cazul pstrvului curcubeu, evoluia compoziiei biochimice a
petilor a fost urmrit pn la o vrst mai mare (P3+ ), plecnd de la stadiul
de alevin (fig.6.9.2. ; tabelul 6.9.2).
Din examinarea fig. 6.6.2. rezult c majoritatea parametrilor
biochimici (umiditate, substan uscat, substan organic, protein brut,
raportzul U/P etc.) nregistreaz i la aceast specie evoluii asemntoare
celor artate n cazul crapului de cultur. Exist ns i unele deosebiri,
acestea privind, n principal, coninutul de grsimi brute din corp care, la
pstrv, este de circa 2 ori mai mare n muchiul alb al petelui de vrst P 1 +
, P2+ . P3+ , n raport cu valoarea acestui parametru n corpul alevinilor.
In concluzie, compoziia biochimic a crapului de cultur i a
pstrvului curcubeu evolueaz ntr-un mod similar, pe msura dezvoltrii
ontogenetice a petilor.
6.4. Concluzii asupra caracteristicilor biochimice ale speciilor
de ciprinide i de salmonide investigate, in condiii
de cretere controlat

Investigaiile biochimice efectuate asupra petilor crescui n


condiii controlate constituie unul din criteriile de evaluare a eficienei
diferitelor reete de hran, de estimare a influenei unor factori de stress
asupra strii generale de sntate i ntreinere a petilor, de apreciere a
calitii crnii acestora.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

198

Creterea petilor n sistem intensiv

Cercetrile efectuate de noi asupra puietului unor specii de ciprinide


(crap de cultur, snger , cosa, novac), hrnit, comparativ, cu biomas
algal obinut prin culturi controlate i cu biomas zooplanctonic, precum
i cu fuiraje combinate corespunztoare fazei de alevin, au artat c, sub
aspectul compoziiei biochimice a petilor, hrana natural conduce la
rezultate mai bune sau cel puin comparabile cu unele furaje combinate, la
preturi de cost mai mici.
Datele biochimice rezultate din analiza alevinilor de crap, snger,
cosa i novac, la sfritul testelor, au artat c unul i acelai tip de hran
este valorificat n mod diferit de cele 4 specii de ciprinide, cu influenarea
corespunztoare a caracteristicilor lor bioproductive, datorit unor
particulariti ale echipamentului enzimatic digestiv al speciilor respective.
Analizele biochimice efectuate asupra unor loturi de crap de cultur
hrnite, comparativ, cu furaje combinate coninnd protein de natur
diferit (vegetal sau animal) au condus la constatarea c, datorit
echipamentului enzimatic al acestei specii, specializat pe valorificarea
glucidelor din hran, crapul de cultur poate fi crescut n condiii intensive
cu rezultate la fel de bune chiar n lipsa proteinelor de natur animal din
furaje i la niveluri sczute ale acestui parametru biochimie ; furajele de
natur exclusiv vegetal au determinat o calitate organoleptic superioar
crnii de pete, dat de nivelul ridicat al proteinelor din aceasta i de
coninuturile semnificativ mai reduse de grsimi totale, n raport cu crapul
hrnit cu furaj e realizate pe baz de protein preponderent de natur animal.
Investigaiile efectuate de noi, sub aspect biochimie, asupra unor
loturi de pstrv curcubeu hrnite, comparativ, cu furaje combinate i cu
deeuri proaspete de abator au artat c furajele cu un nivel optim de
protein de natur preponderent animal pot conduce la rezultate apropiate
de cele obinute la administrarea de hran proaspt, exclusiv de natur
animal.
o

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

7.

CERCETRI VIZND OPTIMIZAREA CRETERII


PSTRVULUI CURCUBEU N VIVIERE FLOTABILE,
PRIN UTILIZAREA DE FURAJE COMBINATE
CONIN ND ENZIME DIGESTIVE PROTEOLITICE

Cercetrile efectuate att pe vertebrate mari (Barbu et al . , 1 978), ct


i asupra petilor (Lieder and Jahnichen, 1 975 ; Anward et al., 1 976
Kiechfer, 1 976
Zeltov et al ., 1 976 - citai de Dabrowski, 1 979
Dabrowski et al ., 1 979) au condus la constatarea c adaosul de enzime
digestive n hrana acestora are efecte pozitive asupra digestiei, prin
stimularea secreiei de enzime proprii ; ca rezultat, randamentul de utilizare a
hranei i ritmul de cretere a animalelor sunt n mod substanial mbuntite.
Este de subliniat faptul c n literatura de specialitate nu se fac
precizri n legtur cu modul n care enzimele digestive suplimentare sunt
introduse n furaje, aspect nelipsit de importan, dac avem n vedere
instabilitatea acestora la aciunea factorilor de mediu.
Tot n scopul mbuntirii randamentului de conversie a hranei,
mririi ratei de cretere, prevenirii apariiei unor boli digestive sau pentru
asigurarea necesarului de elemente minerale al animalelor, n ultimele
decenii se utilizeaz tufurile vulcanice ca ingredient n furaje, n proporii
cuprinse ntre 3% i 1 0% (Torii, 1 978 ; Haieganu et al ., 1 979 ; Marton et
Brbat, 1 980 ; Battes et al ., 1 98 1 , 1 985 ; Brbat i Marton, 1 989 Trofimov
et al., 1 984 ; Apetroaei et Apetroaei, 1 994).
Dac din punct de vedere tehnic introducerea tufului vulcanic n
furajele combinate este uor de realizat, n sensul c este posibil o
distribuire relativ uniform a acestuia n masa furajului rar o dotare tehnic
special, n ceea ce privete procesul de introducere a enzimelor n furaje,
aceasta prezint o mare dificultate, n condiiile n care se lucreaz cu
cantiti mult mai mici de substan activ, expus pierderii activitii sub
aciunea factorilor externi de mediu.
Rezolvnd aceast din urm problem, ntr-un mod n care ne vom
referi n cele ce urmeaz, noi am realizat o serie de furaje nnobilate cu
enzime digestive proteolitice, pe care le-am administrat pstrvului curcubeu
de diferite vrste crescut n viviere flotabile n lacul de baraj Vaduri
(Neam), urmrind, n perioada 1 99 1 - 1 994, efectele acestor enzime
suplimentare asupra creterii i supravieuirii petilor, compoziiei lor
biochimice, randamentului de utilizare a hranei i activitii proteazelor, alfa
amilazei i lipazelor din tractul digestiv, comparativ cu furaje martor,
realizate dup reete similare, dar fr enzime.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

200

Creterea petilor n sistem intensiv

7 .1.

Procedeu original de separare a enzimelor proteolitice


din extractele enzimatice totale

In cadrul unor cercetri proprii, efectuate n prima parte a anului

1 9 8 7, noi

am

pus n eviden o caracteristic necunoscut pn atunci a

tufurilor vulcanice, respectiv capacitatea acestora de a reine, n mod


selectiv, prin adsorbie, unele enzime dintr-un extract enzimatic total. Astfel,
fcnd investigaii asupra proteinelor solubile i asupra a dou grupe de
enzime digestive (proteolitice i amilolitice) dintr-un extract proteic total, am
constatat c tuful reine din acest extract proteinele solubile (ntr-o anumit
proporie) i enzimele proteolitice. lsnd neinfluenate enzi mele amil ol itice.

(fig .7. 1 . 1 .)

(Maria Apetroaei i

1 98 9 - Romania).
7.2.

N.

Apetroaei - Brevet de invenie nr.

98876 1

Procedeu original de nnobilare a furajelor combinate,


cu enzime digestive proteolitice, prin intermediul
tufurilor vulcanice

Avnd n vedere capacitatea tufului vulcanic de a reine, prin


adsorbie selectiv, enzimele proteolitice din extractele proteice totale, am
aj uns la concluzia c una din aplicaiile practice ale acestei caracteristici a
tufurilor o poate constitui realizarea unor furaj e combinate nnobilate cu
enzime proteolitice, pentru animale. (Apetroaei,

1 987).

Procedeul imaginat de noi const n realizarea unor extracte proteice


totale, punerea acestora n contact cu tuful vulcanic furaj er, separarea tufului
de extract dup un anumit interval de timp (stabi lit prin tatonri) i
introducerea acestuia ca ingredient n furaj e, imed iat dup separare sau mai

trziu.
Ca principiu, acest procedeu a fost propus spre brevetare, fiind
nregistrat la

O.S.I.M.

cu

nr.

1 284 7 1 13 .06. 1 987,

cu precizarea c la data

respectiv nu fusese nc experimentat n practic.


Procedeul prezint avantaje multiple, respectiv

a) prin determinarea

activitii enzimatice a extractului proteic iniial i a soluiei rmase dup


separarea acestuia de

tuful vulcanic se poate determina cu exactitate

cantitatea de enzim reinut de tuf (aspect important n dozarea cantitilor


de enzime ce urmeaz a fi introduse n furaj e, n funcie de natura i calitatea
acestora, de caracterul speciei creia i este destinat furaj ul, de vrsta
indivizilor etc. , respectiv n realizarea unor cercetri fundamentale privind

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri viznd optimizarea creterii pstrvului curcubeu

20 1

rolul aportului suplimentar de enzime digestive n stimularea secreiei de


enzime proprii sau pentru echilibrarea funciilor intestinale i substituirea

Pote lnl solu blll ( m

30
25
20

Activitatea proteazelor (
m lllmoll tlrozlnA/g )

200

.....----..

1110
140
120

15

1 00
10

10
110

- concentraia dupa contactul cutuful

----

----- - - - --- ---

---

----

20

---

concentraia iniala

-----------

40

--- - -- - ----- --

- -------- ---- ---

concentrai
a dupa contactul cu tuful
vul
c
ani
c
concentrala Initiala

--- ------- ------

Activitate a am llazelor (m lllmoll


m altozl/g )

1000 ..
-_,
800
800
700
800
500
400
300
200
100

concentraia dupa contactul cu tuful


vulcani
c
oncentria inial

r-------- - - --- - - - -- - - - -

Fig. 7 . 1 . 1 . Activitatea enzimelor


proteolitice i a alfa-amilazei digestive n
diferite extracte
proteice (A,B,C,D),
nainte i dup contactul acestora cu tuful
vulcanic de Mirid

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Creterea petilor in sistem intensiv

factorilor corespwtztori deficitari n secreia gastric i intestinal la


i al e) ; b) nu este necesar purificarea enzimelor pn la stadiul de
pulbere, ceea ce ar presupune cheltuieli suplimentare i riscul denaturrii
activitii enzimatice n cursul procesului de purificare ; c) prin intermediul
tufului vulcanic se poate realiza o distribuire mai uniform a enzimelor n
furaje ; d) "legarea" enzimelor de tuf, prin adsorbie, le confer acestora o
stabilitate mai mare la aciunea factorilor de mediu (n tractul digestiv al
animalelor ele sunt eliberate treptat, locul lor fiind luat - prin schimb - de
gazele toxice rezultate n cadrul proceselor metabolice) ; e) enzimele
adsorbite pe tuf pot fi conservate cu uurin, prin pstrarea acestora n
frigidere (congelatoare) ; f) prin congelarea tufului coninnd enzime
digestive adsorbite este posibil distrugerea microorganismelor potenial
patogene, n condiiile n care, pentru realizarea extractelor proteice totale, se
folosesc surse de enzime care pot fi contaminate cu germeni patogeni ; g)
tuful vulcanic, ca material cu proprieti adsorbante i ca surs de elemente
minerale pentru animale, are un pre de cost foarte sczut.
an m

7.3. Influena furajelor cu enzime proteolitice asupra pstrvului


curcubeu crescut n viviere flotabile

Pentru stabilirea influenei pe care furajele coninnd enzime


digestive o au asupra pstrvului curcubeu, sub aspectul creterii,
valorificrii hranei, compoziiei biochimice a petilor i activitii unor
enzime din tractul lor digestiv, n perioada 1 99 1 - 1 993 am realizat, dup
procedeele descrise mai sus, o serie de furaje cu enzime digestive
proteolitice, pe care le-am administrat unor loturi de peti de diferite vrste,
urmrind efectele acestora, prin comparaie cu furaje fr enz1me,
administrate loturilor martor corespunztoare.
7.3.1. Influena furajelor coninnd cantiti diferite de enzime
proteolitice, extrase din tub digestiv de pstrv,
asupra petilor

In cadrul primelor investigaii ( 1 99 1 ) am urmrit efectele unor


variante de furaj coninnd cantiti diferite de enzime proteolitice, separate
dintr-o aceeai surs, asupra compoziiei biochimice a pstrvului curcubeu
aflat n vara a III-a de cretere. Plecnd de la o reet de furaj folosit deja
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri vizind optimizarea creterii pstrvului curcubeu

203

pentru creterea pstrvului n viviere flotabile n lacul de baraj Vaduri


(Battes et al., 1 99 1 ), care a constituit varianta martor (I), n cadrul
cercetrilor noastre am realizat alte trei variante de furaj (II,III,IV), n care
am introdus - prin intermediul tufului vulcanic de Mirid - cantiti diferite
de enzime proteolitice (Apetroaei et al., 1 992).
Extractul proteic total din care au fost separate enzimele proteolitice
introduse n furaj a fost relizat din tub digestiv de pstrv curcubeu i ap
distilat, n raportul de 1 1 0 (m/v). Diferite volume de extract enzimatic
total (tabelul 7.3. 1 . 1 .) au fost puse n contact cu cantiti egale de tuf
vulcanic timp de 1 5 minute ; dup decantarea supematantului, tuful a fost
pus la pstrare la temperatura de 4C, pn n momentul n care a fost
ncorporat, ca ingredient, n variantele de furaj Il, III i IV.
Date asupra enzimelor digestive introduse n furaje, prin intennediul
tufului vulcanic de Mirid
Tabelul

Specificaie
Iniial
a)Cantitatea de enzime
proteolitice din extract
237,3 8
(M tirozin 1 1 g extract)
b) Cantitatea de tuf vulcanic
pus n contact cu extractul
enzimatic (exprimat n
volume)
c)Cantitatea
de
extract
enzimatic pus n contact cu
tuful vulcanic (exprimat n
volume)
enz1me
d)Cantitatea
de
proteolitice reinute de tuful
vulcanic (exprimat n M
tirozin 1 1 g extract)

73 1 1
.

Extractul :
Dup contactul cu tuful
vulcanic
II
III
IV
62,92

97,27

1 80, 1 8

1 74,46

280,22

286,00

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

204

Creterea petilor n sistem intensiv

Tuful vulcanic, cu i fr enzime proteolitice, a fost introdus ca


ingredient n componena furajelor, n proporie de 5% (raportat la substana
uscat) - tabelul 7.3 . 1 .2.
Timp de 85 zile ( 1 8 iulie 1 99 1
1 1 octombrie 1 99 1 ), cele patru
variante de furaj au fost administrate ca hran unui numr corespunztor de
loturi de pstrv curcubeu (P2) ; cantitatea zilnic de hran a variat pe
parcursul desfurrii testului, n funcie de greutatea loturilor de peti i de
temperatura apei.
La sfritul testului s-au prelevat probe de muchi alb i de ficat de la
cte 5 exemplare/lot, acestea fiind analizate din punct de vedere biochimie ;
datele rezultate din analize sunt prezentate n tabelul 7.3 . 1 .
Din examinarea datelor prezentate n tabelul 7.3 . 1 .3 rezult c
adaosul de enzime proteolitice n furajele de cretere a influenat compoziia
biochimic a petelui, n general. Petii din variantele experimentale Il, III i
IV se deosebesc, din punct de vedere biochimie, de cei din lotul martor (1),
prin coninuturile mai mici de ap i de grsimi totale din esuturile muscular
-

Componena furajelor utilizate ca hrana pentru pastravul curcubeu (P2)


Tabelul

Componentele
%
Fin de pete
Fin de carne
rot de soia
Fin de gru
Tre de gru
Drojdie furajer
F o sfat dicalcic
Tuf vulcanic
Prernix vitaminizat
Enzime proteolitice

1(M)

Varianta experimental :
II
III

25
10
20
5
20
10
3
5
2

25
10
20
5
20
10
3
5
2
t.d.p.

25
10
20
5
20
10
3
5
2
t.d.p.

7. 3. 1.2

IV
25
10
20
5
20
10
3
5
2
t.d.p.

t.d.p. = sursa de enzime : tub d1gest1v de pastrav

i hepatic, respectiv prin nivelurile superioare ale coninuturilor de substan


uscat, substan organic i protein brut, cu influenarea corespunztoare
a raporturilor U/S.U., U/P.B., S .O./G.T.
Datele privind valorile raportului U/P.B., care reflect starea
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri vizind optimizarea creterii pstrvului curcubeu

205

Caracteristici biochimice ale plistravului curcubeu din loturile hrmite cu furaje


coninnd enzime proteolitice (II,III,IV) i din lotul hrmit cu furajul martor (1)
Tabelul 7 3. 1 . 3
Parametrul
Lotul :
biochimie
1( M)
II
III
IV
%
M.a
F
M.a
F
M.a
M.a
F
F
76,43
74,74
75,99
75,28
74, 1 2
75,56
u IOSUC
77,05
76,64
Subst.uscat
24,0 1
24,72
23,57
25,26
24,44
25,88
22,95
23,36
Subst.org.
22,82
23,39
22,20
23,92
24,6 1
23,08
2 1 ,59
22,07
1 ,34
Subst min.
1,19
1 ,32
1 ,27
1 ,36
1 ,37
1 ,36
1 ,29
1 8,99
1 6,43
20, 1 8
Proteina
1 7,25
20,8 1
1 6,80
1 9,22
1 6,8 1
4,38
Grlisimi tot.
3,66
1 ,86
3 ,68
2,46
3,66
1 ,73
3,98
0, 1 7
1 ,34
1 ,39
2,55
S.E.N.
1 ,48
3 ,06
0,63
1 ,28
4,65
4,33
3,73
4,47
3,56
4,00
U / P.B
4,00
4,55
3,09
3,24
3,04
3,15
2,95
3,35
2,86
3,28
U / S.U
1 2,57
1 2,47
5,54
6,23
5,06
6,62
1 0,00
6,30
S.O./G.T.
.
M.a - muchi alb , F - ficat , U - um1d1tate la 1 05,u,C , P.B. - protem brut , S.U. substan uscat ; S.O. - substan organica ; G.T. - gr!lsimi totale
.

fiziologic general a petilor (Gheracopol, 1 97 1 ), pun n eviden o


influen pozitiv a adaosului de enzime n furaje, asupra acesteia.
Sub aspectul caracteristicilor biochimice ale petilor, nregistrate la
sfritul perioadei de test, nu s-au remarcat deosebiri ntre loturile Il, III i
IV, care ar fi putut fi datorate cantitilor diferite de enzime proteolitice din
furaje.
7.3.2. Influena furajelor coninnd enzime digestive proteolitice
de diferite origini, asupra petilor

In anul 1 992, cercetrile n cadrul crora s-au urmrit efectele


furajelor cu enzime, asupra pstrvului curcubeu, s-au efectuat pe loturi de
peti de vrst diferit (Po, P 1 . P2, P3). Ca surse de enzime pentru furajele cu
care au fost hrnite aceste loturi s-au utilizat tub digestiv de pstrv
curcubeu (pentru loturile A I , x. Y I . DJ), pancreas de porc (A2, x2 , Y2, D2),
festal (A3, X3, Y3, D3) i pepsin de uz biochimie ( Y4 D4). Loturile de
peti A5, X5, Y5 i Ds au primit pe durata testelor furaj fr enzime,
constituind variantele martor.
Spre deosebire de petii aflai n vara a I-a (Po), a II-a (PI ) i a III-a
(P2) de cretere, la care s-a lucrat pe cte 5 loturi 1 vrst, la pstrvul aflat n
vara a IV -a de cretere (P3) testul a avut n vedere 3 variante experimentale.
Raiile zilnice de hran au fost stabilite n funcie de vrsta petilor,
de greutatea loturilor
i de temperatura
apei din lac.
http://www.cimec.ro
/ http://www.neamt.ro/cmj

206

Creterea petilor in sistem intensiv

Durata testelor a fost de 3 0 de zile pentru Po ( 1 .08 . 1 992 30.08. 1 992) i de 90 zile pentru P 1 , P2 i P3 ( 1 7.06. 1 992 - 1 7.09. 1 992.
Date asupra materiilor prime din care au fost realizate furajele, cu
menionarea surselor de enzime, precum i asupra caracteristicilor
bi<lchimice ale acestor furaje sunt prezentate n tabelele corespunztoare
diferitelor categorii de vrst.
Spre deosebire de testul efectuat n anul 1 99 1 , cercetrile din 1 992 au
avat n vedere influenele furaj elor cu enzime proteolitice asupra indicelui de
supravieuire, indicilor de cretere i de conversie a hranei, precum i asupra
compoziiei biochimice a petilor i activitii unor enzime (proteaze de tipul
tripsinei, alfa-amilaz, lipaze acide i lipaze bazice) din tractul lor digestiv.
7.3.2. 1 . Influena furajelor c u enzime asupra alevinilor
de pstrv curcubeu
In cercetrile

asupra alevinilor de pstrv curcubeu (Po) s-au utilizat


variantele de furaj de componena prezentat n tabelul 7.3.2. 1
Compoziia biochimic a furajelor este prezentat n tabelul 7.3.2.2
Componena variantelor de furaj utilizate ca hrana pentru alevinii de plistrliv curcubeu
Tabelul 7. 3. 2. 1

Componentele
( %)
Fin de pete
Fin de carne
rot de soia
Fin de gru
Drojdie furajer
Lapte praf degresat
Tuf vulcanic
Premix vitaminizat
Enzime
proteolitice

1
35
15
15
8
15
5
5
2
t.d.p.

Varianta experimental :
III
II
IV
35
35
35
15
15
15
15
15
15
8
8
8
15
15
15
5
5
5
5
5
5
2
2
2
pepsin
p.p.
festal

Sursa de enz1me : t.d.p. = tub d1gest1v de pllstrllv; p.p.

V(M)
35
15
15
8
15
5
5
2

pacreas de porc

Datele ce privesc supravieuirea i creterea alevinilor sunt prezentate


n tabelul 7.3.2.3 . , iar cele privind compoziia lor biochimic sunt trecute n
tabelul 7.3.2.4
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

207

Cercetri viznd optimizarea creterii pstrvului curcubeu

Datele din tabelul 7.3 .2.3 evideniaz influene favorabile ale


furajelor cu enzime asupra petilor din loturile crora li s-au administrat, sub
aspectul supravieuirii - care, cu excepia lotului A3 (hrnit cu furaj + festal),
Tabelul 7. 3. 2. 2.
Furaj cu enzime
1 2,06
69,34
1 8,60
42,72
4,00
22,62

Compoziia biochimic a furajelor, cu i fhr enzime,


utilizate ca hran pentru alevinii de pstrv curcubeu

Parametrul ( % )
Umiditate la 1 0s uc
Substan organic
Substan mineral
Protein brut
Grsimi totale
S.E.N. + Celuloz

Furaj martor
1 0,47
70,9 1
1 8,62
3 9,06
4,07
27,79

este de circa 2 ori mai mare dect la lotul martor ; n ceea ce privete
Date privind creterea i supravieuirea alevinilor de pstrv curcubeu,
perioada : 9.07. 1 992 - 30008. 1 992
Tabelul

Lotul :
Specificaie
A2
A3
A1
xJ
a) 1 .08. 1 992 (data transferului din czi n viviere
Greutate medie individ.
0,2 1 3
0,2 1 9
0,2 1 4
(g/ex )
87,54
58,08
1 22,80
Greutate lot ( g )
572
41 1
265
Numr exemplare( buc.)
26,5
41,1
57,2
Supravieuire (%)
b) 30.08. 1 992 ( sfritul testului )
Greutate medie individ .
1 ,4 1 1
1 ,549
1 ,384
( g/ex ).
330
460
670
Greutate lot ( g ) .
484
326
213
Numr exemplare(buc.).
2 1 ,3
32,6
48,4
Supravieuire (%)
7,06
6,44
6,62
Indice de multiplicare(x )
2,43
2,1 8
2,40
Coeficient Fulton

7323
o

As

0,2 1 6
1 43 ,80
663
66,3

0,239
59,7 1
249
24,9

0,500
300
599
59,9
2,30
0,68

1 ,93 1
450
233
23,3
8,05
2,99

x) Testul a nceput cu cte 1 000 exemplare alevini/lot ; n perioada 9007.3007. 1 992,


alevinii au fost crescui n czi din fibr de sticl.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Creterea petilor n sistem intensiv

creterea, ns, rezultatele - oglindite de indicele de multiplicare a greutii


medii corporale - sunt mai bune la lotul martor As (M) i la lotul A3 , situaia
fiind datorat unei influene mai reduse a stresului de densitate la aceste dou

loturi .

Caracteristici biochimice ale alevinilor de pllstrllv curcubeu hrllnii cu furaje


coninnd enzime digestive proteolitice sau cu furaj fhrll enzime (martor)
Tabelul 7. 3. 2. 4

Data

I .()S. I992

3().08. 1992

Lotul

A1
A2
A3
A4
As(M)
A1
A1
A1
A1
A I (M)

Urniditate%

8 1 ,8 1
80,79
83,01
82,04
83,87
83,09
83,72
8 1 ,58
82,67
82,86

Subst.
org.%

1 6,09
1 8,88
1 4,88
1 5,8 1
1 4,37
1 4,44
1 4,35
1 6,20
1 4,94
1 4,60

Subst.
min.
%

2, 1 0
2,33
2,1 1
2, 1 4
1 ,76
2,47
1 ,93
2,29
2,39
2,54

Proteinll
brut %

1 2,56
1 2,82
1 0,75
1 1 ,56
1 0,58
1 1 ,93
1 1 ,03
1 2,68
1 2,72
1 2,25

Grsi mi
totale
%

3,19
3,88
3,73
4,05
3,58
2, 1 8
2,09
3,22
1 ,94
2,25

S.E.N
%

0,34
0, 1 8
0,40
0,25
0,2 1
0,33
0,38
0,30
0,28
0, 1 0

Dac avem n vedere greutatea loturilor la sfritul testului, observm

c - n cazul lotului A 1 . care a fost hrnit cu furaj coninnd enzime

proteolitice extrase din tub digestiv de pstrv, aceasta este de circa dou ori
mai mare dect n cazul loturilor A3 i A4 i cu circa 50% mai mare dect la
lotul martor (As) i la lotul A2.
Sub aspectul compoziiei biochimice a petilor, datele din tabelul
7 .3.2.4 nu scot n eviden diferene nsemnate ntre loturi, cu excepia
alevinilor din varianta experimental A3 care, la sfritul testului, prezenta
coninuturi mai mari de substan organic, protein brut i grsimi totale
ncorp, datorit, probabil, faptului c, n condiiile unui indice de
supravieuire de numai 2 1 %, influena stresului de densitate a fost redus.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

209

Cercetri vizind optimizarea creterii pstrvului curcubeu

7.3.2.2. Influena furajelor cu enzime asupra pstrvului


curcubeu aflat n vara a II-a de cretere

In testul de cretere a pstrvului curcubeu n vara a II-a (P 1 ) s-au


utilizat furaje, cu i fr enzime proteolitice, de componena prezentat n
tabelul 7.3.2.5 x)
Testul s-a desfurat n perioada 1 7 iunie 1 992 - 1 7 septembrie
1 992, n cadrul acestuia urmrindu-se parametri de cretere i compoziia
biochimic a petilor, modul de valorificare a hranei i activitatea enzimelor
digestive (proteaze de tipul tripsinei, alfa-amilaz i lipaze).
Componena variantelor de furaj utilizate n testele de cretere a pstrvului curcubeu
n vara a II-a (P1) i a III-a (P2)
Tabelul

Componentele
Fin de pete
Fin de carne
rot de soia
Fin de gru
Drojdie furajer
Tuf vulcanic
Premix vitaminizat
Enzime proteolitice

1
30
10
30
13
10
5
2
t.d.p.

Varianta experimental :
II
III
IV
30
30
30
10
10
10
30
30
30
13
13
13
10
10
10
5
5
5
2
2
2
p.p.
festal
pepsin

7 3 2. 5
.

V (M)
30
10
30
13
10
5
2
-

>

Furaje de aceeai component i compoziie biochimic au fost utilizate ca hran i pentru


pstrvul curcubeu aflat n vara a III-a de cretere.

Din examinarea tabelului 7.3.2.7, care prezint date privind parametri


de cretere i de valorificare a hranei, rezult urmtoarele :
n primele 30 de zile de test nu se fac resimite efectele enzimelor
digestive suplimentare, asupra parametrilor de cretere a petilor i asupra
gradului de valorificare a hranei ;
n cea de a doua parte a testului (urmtoarele 60 de zile), efectele
pozitive ale furajelor cu enzime digestive proteolitice devin foarte evidente,
fiind oglindite de valorile privind greutatea medie individual a petilor i
greutatea total a loturilor, indicele de supravieuire, indicele de multiplicare,
indicele de conversie a hranei. Cele mai bune rezultate, din acest punct de
vedere, s-au nregistrat la lotul X 1 (hrnit cu varianta de furaj coninnd
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

21o

Creterea petilor n sistem intensiv

Compoziia biochimic a furajelor utilizate n testele de cretere a pstrvului curcubeu,


n vara a 11-a i n vara a l ll-a
Tabelul

Parametrul %
Umiditate la 1o5 uc

7326
.

Furaj martor

Furaj cu enzime

9,47
75,70
1 4,83
40,37
4,53
30,80

9,76
75,48
1 4,75
4 1 ,88
4,68
28,92

Substan organic
Substan mineral

Protein brut
Grsimi totale
S. E.N. + Celuloz

Date comparative privind creterea petilor i valorificarea hranei de ctre pstrvul


cLJrcubeu hrnit cu furaje coninnd enzime proteolitice sau cu furaj flir enzime (martor),
n vara a 11-a de cretere
Tabelul

XI

Specificaie :

500

Varianta experimental :
x2
X3
Xt

a) Inceputul testului ( 1 7.06. 1 992)


Greutate medie individ.(g/ex)
4,0
4,0
4,0
Greutate lot (kg)
2,0
2,0
2,0

Numr exemplare (buc.)

732 7

500

500

b) Dup 3 0 de zile de test


7,2
6,8
6,8
Greutate medie individ ( g/ex )
3,4
3,6
Greutate lot (g )
3 ,4
Numr exemplare(buc.)
500
500
500
1 ,8
1 ,7
Indice de multiplicare (x )
1 ,7
S upravieu ire (%)
1 00
1 00
1 00
3,15
3, 1 5
Indice de conversie
2,78
c) Dup 90 de zile de test (final test)
Greutate medie individ ( g/ex ) 1 7,52 1 2,80 1 2,34
6,40
6, 1 0
8,76
Greutate lot ( g )
500
500
Numr exemplare( buc. )
494
3,20
3 ,08
4,3 8
Indice de multiplicare (x )
1 00
1 00
98,8
Supravieuire (%)
4,42
4,70
3,01
Indice de conversie
1 ,5 8
0,70
0,93
Coeficient Fulton
.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Xs
(M)

3,6
1 ,8

3,6
1 ,8

500

500

7,4
3 ,7
500
2,0
1 00
2, 1 5

7,2
3,6
500
2,0
1 00
2, 1 5

1 0,59
5,00
472
2,94
94,4
6, 1 2
0,70

1 0,26
4,95
482
2,85
96,4
6,29
0,53

Cercetri viznd optimizarea creterii pstrvului curcubeu

21 1

enzime proteolitice extrase din tub digestiv de pstrv), urmat de X2 (furaj cu


enzime extrase din pancreas de porc).
Datele ce privesc valorile parametrilor biochimici ai muchiului alb i
ficatului pstrvului din loturile la care ne-am referit mai sus, prezentate n
tabelul 7.3.2.8, arat diferene importante ntre lotul martor i celelalte loturi
de peti, n privina coninutului de grsimi din muchi i ficat, n sensul c
furajele cu enzime au determinat coninuturi mai mici ale acestui parametru ;
pe de alt parte, enzimele digestive suplimentare au avut o influen pozitiv
n procesul de biosintez a proteinelor, nivelul acestora fiind superior
coninutului corespunztor nregistrat la petii din lotul martor Din
examinarea fig. 7.3 .2. 1 , care prezint activitatea specific a proteazelor de
tipul tripsinei n diferite zone ale tractului digestiv, precum i valorile medii
ponderate pentru ntregul tub digestiv, se constat prezena unor valori mai
mari ale acesteia la petii din loturile X2 i X3 ; mai evident, la aceast
vrst, este ns influena adaosului de enzime proteolitice n furaje, asupra
activitii specifice a alfa-amilazei digestive (fig. 7.3 .2.2 ) i asupra lipazelor
acide (tabelul 7.3 .2.9).
Caracteristici biochimice ale p!istr!ivului curcubeu (vara a Il-a de cretere) hr!init
cu furaje coninnd enzime proteolitice i cu furaj fra enzime (martor)
Tabelul

Data

Lotul

Proba

U%

s.o
.%

S.M.
%

P.B
.%

G.T
%

1 7.06.
1 992

Martor

Muchi
Ficat
Muchi
Ficat
Muchi
Ficat
Muchi
Ficat
Muchi
Ficat
Muchi
Ficat

83 ,06
83,58
79, 1 4
82,66
78,98
80,58
78,72
82,80

81, 1 0

1 5,96
1 5,37
1 9,50
1 5,82
1 9,78
1 8,22
1 9,6 1
1 5,80

1 7, 36

0,98
1 ,05
1 ,36
1 ,52
1 ,24
1 ,20
1 ,67
1 ,40

1, 54

1 2,00
1 0,37
1 5, 1 8
1 0,40
1 6,37
13,15
1 5,62
1 0,37

1 4, 1 2

3 ,76
4,74
4,20
4,87
3 ,3 1
4,39
3 ,86
4,87

7. 3.2 8
SEN
%
0,20
0,76
0, 1 2
0,55
0, 1 0
0,68
0, 1 3
0,56

83,30
78,56
82,06

1 5,3 1
20, 1 3
1 6,62

1 ,39
1 ,3 1
1 ,32

1 1 ,93
1 4,93
1 0,60

3,17
5 ,00
5 ,48

0,3 1
0,1 1
0,54

XI
x2
1 7.09.
1 992

XJ
x4

Xs(M)

2,98

0, 26

,
, S.U. - substan uscat, S.O. = substan orgamc , S.M. =
U - umiditate la 1 05 UC
substan mineral ; P.B = protein brut ; G.T. = grsimi totale; S.E.N.= substane

extractibile neazotate

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

2 12

Creterea petilor n sistem intensiv

Proteaze ( tripslna )
25
u
1;::

>C'II

"il

20

,....

CII
c.
Ul

15

C'l
..

10

<(

.!l

:;;

;:l
u

.....

,....
-

.....

1---

.....

'--

1-

1-

>--

1-

1--

,....
-

.....

'---

Stomac

'--

'-'-

Ap . p ll.

-'-

-'-

lnt.med.

'--_

----

-'-

--

lnt. p ost.

'--

T.d.

Proteaze (bipsin)

25
20
.!!
'
J! ; 1 5
;: "ij
8_ 10
c( ", 5
o

f ll=

X1

Stomac

1-

- ....,

--

X2

--

--

X3

X4

X 5 (M)

Aperdici pilorici o Intestin mediu

o Intestin posterior Tub digestiv total

Fig.7.3 . 2 . 1 Activitatea specific! a proteazelor de tipul tripsinei din tubul digestiv


al p!str!vului curcubeu hr!nit n vara a II-a de cretere cu furaje coninnd
enzime proteolitice ( X 1 - enzime din tudigestiv de p!str!v;X2 - enzimedin
pancreas de porc; X3 - soluie festal; X4 - soluie pepsin )
sau cu furaj
martor,fhr enzime (X5).
http://www.cimec.ro
/ http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri vizind optimizarea creterii pstrvului curcubeu


---

--

213

----

Alfa - am ilaza

11 X 1
x 2

11

toma c

oX 3

1-

1---

Ap.p l l .

=--

l nt. med l nt.post.

T.d.

_ _ ___ _ __
_

X1

7.3 .2.2.

1
___ ___

Alfa - amilaza

Fig

.x 5 ( M )
oX4

X2

X3

X4

ll

stomac
Apendici pilorici
O I ntestin mediu
O I ntestin posterior
Tub digestiv total
----------- --

X5(M )

Activitatea specific a alfa - amilazei din tubul digestival pstrvului

curcubeu hrnit n vara a II-a de cretere cu furaj e coninnd enzime proteolitice


( X 1 - enzime din tudigestiv de pstrv;X2 - enzime din pancreas de porc;
X3 - soluie festal; X4 - soluie pepsin ) sau cu furaj martor, fltr enzime (X5).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Creterea petilor n sistem intensiv

214

Valorile mai mari ale activitii specifice a alfa-amilazei la laturile


care au primit enzime proteolitice suplimentare, n raport cu lotul martor, pot
fi datorate aciunii de neutralizare exercitat de proteazele exogene asupra
inhibitorului alfa-amilazei coninut de fina de gru din furaje (Natarajan et
!ll., 1 992).
Dac avem n vedere toi parametri urmrii, putem concluziona c
er12imele digestive suplimentare extrase din tub digestiv de pstrv, identice
cu cele din organismul petilor de experien, au determinat efecte pozitive
mai pronunate, n comparaie cu celelalte surse de enzime.
Activitatea lipazelor din tubul digestiv al plistrlivului curcubeu crescut n vara a 11-a,
cu furaje coninnd enzime digestive proteolitice
sau cu furaj f!rli enzime (martor)
Tabelul

Specificaie :
Xt
Lipaze acide
(ml NaOH O, 1 N/1 00 g)
Lipaze bazice
(ml NaOH O, 1 N/1 OOg)

Varianta experimental :
x4
x3
x2

732 9
o

Xs (M)

74,80

68,45

65,80

47,33

89,90

1 0 1 ,73

1 09, 1 6

1 1 0,70

1 1 6,25

1 06,25

( X 1 - enz1me dm tud1gesttv de plistrliv;X2 - enztme dm pancreas de porc;


X3 - soluie festal; X4 - soluie pepsinli ) sau cu furaj martor, f!r!i enzime (X5).

7.3.2.3. Influena furajelor cu enzime, asupra pstrvului curcubeu


aflat in vara a III-a de cretere

1 7.06. 1 992 - 1 7.09. 1 992, iar


Testul s-a desfurat n perioada
furaj ele administrate ca hran celor 5 loturi experimentale au avut
componena i compoziia biochimic a celor utilizate n testul de cretere a
pstrvului curcubeu n vara a II-a (tabelele 7.3 .2.5 i 7.3.2.6).
Datele referitoare la parametri de cretere i de valorificare a hranei
sunt prezentate n tabelul 7.3.2. 1 O, cele privind compoziia biochimic a
petilor i activitatea enzimelor lipolitice sunt trecute n tabelele 7.3.2. 1 1 i
7 .3.2. 1 2, iar activitatea specific a proteazelor de tipul tripsinei i a alfa
amilazei digestive sunt reprezentate grafic n fig. 7.3.2.3 i 7.3 .2.4.
Din examinarea datelor prezentate n tabelul de mai sus rezult faptul
c furajele cu enzime digestive proteolitice au o influen n general
asemntoare cu aceea ntlnit la pstrvul curcubeu aflat n vara a II-a de
cretere (tabelul 7.3.2.7), cu deosebirea c la pstrvul de vrst P2 influena
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri viznd optimizarea creterii pstrvului curcubeu

215

pozitiv a enzimelor suplimentare este mai evident la varianta


experimental Y2 la care sursa de enzime introduse n furaj a constituit-o
pancreasul de porc.
-

Date comparative privind cretera petilor i valorifivarea hranei de ctre pstrvul curcubeu
hrnit cu furaje coninnd enzime proteolitice sau cu furaj martor, n vara a III-a (P2)
Tabelul

Specificaie

V arianta experimental :
y2
y3
y4
Yt
a) Inceputul testului 1 1 7.06 . 1 992)

medie
Greutate
individ.(g/ex)
Greutate lot (kg)
Numr exemplare (buc.)
b)
Greutate medie individ
( g/ex )
Greutate lot ( g )
Numr exemplare ( buc. )
Supravieuire (%)
Indice de multiplicare(x )
Indice de conversie a
hranei
c)
Greutate medie individ .
( g/ex )
Greutate lot ( g )
Numr exemplare ( buc. )
Supravieuire (%)
Indice de multiplicare(x )
Indice de conversie
Coeficient Fulton

90
4,5
50

80
4,0
50

80
4,0
50

7 3 2 10
.

Ys(M)

78
3,9
50

78
3 ,9
50

Dup 30 de zilede test


131
6,55
50
1 00
1 ,3 1

1 33
6,55
50
1 00
1 ,66

1 16
5,8 1
50
1 00
1 ,45

111
5,55
50
1 00
1 ,42

1 12
5 ,60
50
1 00
1 ,43

2,48

1 ,5 3

2,30

2,52

2,45

Dup 90 de zilede test (final test)


210
1 0,5
50
1 00
2, 1 0
3 ,04
2,32

208
1 0,2
49
98
2,60
2,67
2, 1 8

1 94
9,55
49
98
2,43
2,98
1 ,93

1 73
8,2
49
98
2,2 1
3 ,75
2, 1 3

1 67
8,5
49
98
2, 1 4
3,5 1
1 ,79

Sub aspectul compoziiei biochimice a petilor (tabelul 7.3 .2. 1 1 ), sunt


de remarcat - n principal - coninuturile superioare de protein la pstrvul
din loturile care au fost hrnite cu furaje ameliorate cu enzime proteolitice,
precum i coninuturile mai reduse de grsimi totale n muchiul alb i n
ficat comparativ cu lotul martor
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

216

Creterea petilor in sistem intensiv

Ct privete activitatea enzimelor digestive, datele din fig. 7.3.2.3.


oglindesc o cretere evident a acesteia n cazul enzimelor proteolitice, la
Caracteristici biochimice ale p!strllwlui curcubeu hrnit n vara a 111-ade cretere c u furaje
coninnd enzime proteolitice sau cu furaj martor
Tabelul

Proba

Parametrul
%
o

Umiditate la 105 C
Substan organic
Substan mineral
Protein brut
Grsimi totale
S. E.N.
UJP.B.
Umiditate la 1 05 uc
Substan organic
Substan mineral
Protein brut
Grsimi totale
S. E.N.
UJP.B.

Muschi
alb

Ficat

Varianta experimental :
y2
y3
Yt
2
77,72
20,98
1 ,30
1 9,36
1 ,3 7
0,25
4,0 1
78,30
20,3 5
1 ,3 5
1 6,89
3 ,06
1 ,00
4,80

3
76,94
2 1 ,79
1 ,3 0
20,00
1,16
0,63
3,84
75,2 1
23,22
1 ,5 7
1 8, 1 2
4, 1 1
0,99
4, 1 5

4
76,28
22,42
1 ,29
1 9,22
2,97
0,24
3 ,96
74,79
23 ,86
1 ,3 5
1 8, 1 8
4,29
1 ,39
4,1 1

y4
5
76,08
22,60
1 ,32
1 7,00
5,45
0, 1 5
4,47
77,26
2 1 ,40
1 ,34
1 5,06
5,35
0,99
5,13

7 3 2 Il
.

Y 5(M)
6
77,69
2 1 ,09
1 ,22
1 5,62
4,24
0,23
4,97
77,76
20,85
1 ,3 9
1 4,3 1
5,48
1 ,06
5,43

. .
.
U - umtdttate la 1 05,u,C ., P.B - protemll brut , S.E.N.- substane extracttbtle neazotate
-

administrarea de furaje cu adaos de enzime, situaie ce se coreleaz i cu


nivelurile mai ridicate ale proteinelor din muchiul alb al petilor ; faptul c
valorile specifice ale activitii alfa-amilazei digestive sunt mai mari la lotul
martor (fig. 7.3 .2.4), poate conduce la presupunerea c rezultatele mai bune
sub aspectul creterii i valorificrii hranei la loturile care au primit enzime
proteolitice suplimentare se datoreaz, n principal, valorificrii mai eficiente
a proteinelor din furaje.
Din tabelul 7.3 .2. 1 2 se observ c activitatea lipazelor acide, n
principal, are valori mai mici n tractul digestiv al petilor care au primit
enzime digestive suplimentare, comparativ cu cei din lotul martor ; situaia a
fost ntlnit i la pstrvul curcubeu aflat n vara a II-a de cretere (tabelul
7.3 .2.9) sau n vara a IV-a de cretere (tabelul 7.3.2. 1 7) i poate explica
nivelul mai redus al grsimilor din corpul petilor hrnii cu furaje coninnd
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri viznd optimizarea creterii pstrvului curcubeu

217

enzime proteolitice.

P roteaze ( trips i n )
30
u

"'

20

f----

s
J!
:;:

15

r-

10

f-

1--::_

B.
IIJ

:;::1
u
c(

5
0

--

III Stom a c
--

30
u

25

u 20
Q)
a.
11)

15

.!
J! 1 0
:;:

cr:

1-

1-

1-

"_' v _v_ v ._ v
2

Proteaze

>CII

1-

1-

-------- - --- ---------- -

. .

_ _

'ij

1;::::

25

A p e n d ici p i lo rici

CJ I n testin m e d i u

---T- - u- b d -ige
- - --stiv
- ----tota l
CJ I n testin poste r i o r

(MJ

( tripsin )
---

II Y 1

,_

o
Stomac

Ap. pil. l nt.med.

IDI

Y 2
oY 3
oY 4
Y 5 (M)

l nt.post. T.d.

Fig. 7.3.2. l .Activitatea specific a proteazelor de tipul tripsinei din tubul digestiv
al plistrvului curcubeu hrnit, in vara a III - a de cretere, cu furaje coninnd
enzime proteolitice ( Y 1 - enzime din tub digestiv de pstrliv;
Y2 - enzime din pancreas de porc; Y3 - soluie festal;
Y4 - soluie pepsin ) sau cu furaj martor, far enzime (Y5).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

218

Creterea petilor in sistem intensiv

.:

c::;

'

>ftl

...,--.-- -:1

Aifa - a m ilaza
-

4 +----- 1----

.Y 2

3 +----- 1---
&
UJ

!
:;

tm Y 1

oY 3

oY 4

:g 1

Y S ( M )

Stomac Ap.pil. l nt. med. l nt.post. T. d.


_______

___j

Alfa - amilaza
>ftl
u
li:

c::;

Gl
a.
UJ

5
4

m stomac
Apendici

.! 2
J!
:;
:g

pilorici

Intestin mediu

Intestin posterior

Tub digestiv total

Y1

Y2

Y3

Y 4 Y S(M)

Fig 7.3 2 2 Activitatea specific a alfa - amilazei din tubul digestiv al pstrlivului curcubeu
hrAnit, in vara a III-a de cretere, cu furaje coninind enzime proteolitice ( Y1 - enzime din
tub digestiv de pllstrv; Y2 - enzime din pancreas de porc; Y3 - soluie festal; Y 4- soluie
pepsinli ) sau cu furaj martor, Br enzime (Y s).
.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri viznd optimizarea creterii pstrvului curcubeu

219

Activitatea lipazelor din tractul digestive al pstr!ivului curcubeu,


n vara a III-a de cretere cu furaje coninnd enzime proteolitice sau cu furaj martor
Tabelu/ 7 3
.

Parametrul :
Lipaze acide
(ml NaOH O, 1 N/1 00 g)
Lipaze bazice
NaOH
0, 1 N/1 00_g)
_(ml

2 12
.

Varianta experimental :
y2
y3
y4

Ys(M)

75,70

74,55

1 1 1 ,02

74,05

80,2 1

1 07,46

90,84

79,63

1 23,63

1 26,37

y,

7.3.2.4. Influena furajelor cu enzime, asupra pstrvului curcubeu


aflat n vara a IV-a de cretere

Testul efectuat asupra pstrvului curcubeu aflat n vara a IV-a de


cretere, n perioada 1 7.06. 1 992 - 1 7.09. 1 992, a avut n vedere trei variante
experimentale; pentru varianta martor s-a utilizat furaj fr enzime (D3 ), iar
pentru celelalte dou variante s-au folosit furaje cu enzim, extrase din tub
digestiv de pstrv (D t) i din pancreas de porc (D2).
Valorile parametrilor de cretere a petilor i de valorificare a hranei
sunt prezentate n tabelul 7.3 .2. 1 5.
Din examinarea datelor prezentate n tabelul 7.3.2. 1 5 rezult c, nc
din prima parte a testului, enzimele suplimentare din furaje exercit o aciune
Componena furajelor utilizate pentru creterea pstrvului curcubeu
n vara a IV-a (P3 )
Tabelu/ 7. 3 2
.

Componentele
Fin de pete
Fin de carne
rot de soia
Fin de gru
Droj die furajer
Tuf vulcanic
Premix vitaminizat
Enzime proteolitice
t.d.p.

tub dtgesttv de pstrv ; p.p.

D,
30
5
30
18
10
5
2
t.d.p.
=

Varianta experimental :
02
30
5
30
18
10
5
2
p.p.

pancreas de porc.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

D3(M)
30
5
30
18
10
5
2
-

13

22()

Creterea petilor n sistem intensiv

7. 3. 2. 14
Furaj cu enzime

Componena biochimic a variantelor de furaj utilizate n testul de cretere


a pstr.vului curcubeu n vara a IV-a

P aram etrul%

Tabelul

Furaj martor

Substan organic
Substan mineral

Umiditate la

t os

Protein brut
Grsimi totale

S.E.N.

Celuloz

9,06
77,62
1 3,32
40,3 1
4,63
32,68

1 0,27
77,36
1 3 ,36
41,12
4,66
30,58

Date privind creterea, supravieuirea i valorificarea hranei de ctre p!stravul


curcubeu hranit cu furaje continind enzime proteolitice sau cu furaj martor
,n vara a IV-a (P3)
Tabelul

Specificaie :

V arianta experimental :
02
03 ( M )
Ot

Inceputul testului ( 1 7 .06. 1 992)


a)
240
Greutate medie individ.(g/ex)
6,0
Greutate lot (kg)
25
Numr exemplare (buc.)
b) Dup 30 de zilede test
Greutate medie individ .( g/ex )
Greutate lot ( g )
Numr exemplare ( buc. )
[ndice de multiplicare (x )
[ndice de conversie a hranei
c ) Final test ( dup 9 0 zile )
Greutate medie individ .( g/ex )
Greutate lot ( g )
Numr exemplare ( buc. )
Supravieuire (%)
Indice de multiplicare (x )
Indice d e conversie
Coeficient Fulton

7. 3. 2. 15

240
6,0
25

312
7,8
25

328
8,2
25
1 ,3 6
1 ,90

308
7,7
25
1 ,28
2,46

324
8, 1
25
1 ,03
5,14

440
1 1 ,0
25
1 00
1 ,83
3,07
2,03

425
1 0,20
25
1 00
1 ,77
3,56
2,32

424
1 0,60
25
1 00
1 ,3 5
5,66
2,4 1

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri vizind optimizarea creterii pstrvului curcubeu

22 1

pozitiv evident asupra petilor de vrst P3 (loturile D 1 i D2), deosebind


aceast vrst de vrstele mai mici (Pz, Pt ,Po), la care efectele similare
apreau mai trziu.

1
CII

-.:

25

20

J!

10

CL
CI)

..

:;:
:w
u
<C

11 0 1

15

.0 2
o0 3

5
o

- -

Stomac

'------

25

Ap . pil. l nt.med.

l nt.post

-.:

CL
CI)

T.d .

Proteaze ( tripsina )

!CII

--

Proteaze ( tripsina )

1
----J

Stomac

20 -

Apendici pilorici

1 5 t-

o Intestin mediu

.! 1 0
J!
;
:w 5
u
<C
o

Intestin posterior

Tub digestiv total


----

01

02

--

-----

03

Fig 7.3.2.5.Activitatea specificli a proteazelor de tipul tripsinei din tubul digestiv


al plistr!ivului curcubeu hr!init, n vara a III - a de cretere, cu furaje coninnd
enzime proteolitice ( 01 - enzime din tub digestiv de p!istrliv;
02 - enzime din pancreas de porc; ) sau cu furaj martor, fhrli enzime ( 03 ).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

2 22

Creterea petilor in sistem intensiv

Referitor la compoziia biochimic a muchiului alb, din tabelul


se observ c, asemeni loturilor de pstrv aflate n vara a III-a i a
II-a de cretere, acesta prezint coninuturi superioare de protein la petii
din loturile care au primit enzime proteolitice suplimentare, respectiv
coni nuturi mai mici pentru grsimile totale, comparativ cu pestii din lotul
7. 3

2 16
.

martor (DJ).

Alfa - amilaza
2.5
(.)
a;:

>Ca

'(j

Gl
c..
11)
11
...

J!l
:;:

;
u

0111(

2
1.5

mo 1

- --

1
0.5

rr--

r-

Stomac

r--

1-

Ap.pll .

f-

r-

;ll--

r-

lnt. med . l nt.post.

D 2
oD 3

T. d .

Alfa - amilaz
'"
()
&;:::

'(j

Gl
c..
fi)

.s
.s
s:

2. 5

11 Stomac

2
1.5

Apendici pilorici

o Intestin mediu

o Intestin posterior

1S 0. 5 0111(

01

tJ
02

Tub digestiv total

03

Fig 7.3 .2.6. Activitatea specific a alfa - amilazei din tubul digestiv
al pstr!!.vului curcubeu hrnit n vara a III-a de cretere cu furaje coninnd
enzime proteolitice ( 01 - enzime din tub digestiv de pstrv;
02 - enzime din pancreas de porc; ) sau cu furaj martor, fr enzime (D).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri viznd optimizarea creterii pstrvu/ui curcubeu

223

Datele reprezentate grafic n fig.7.3 .2.5. i 7.3 .2.6. oglindesc faptul c


petii din loturile crora li s-au administrat furaje cu enzime proteolitice
separate din extracte realizate pe baz de tub digestiv de pstrv i de
pancreas de porc au valorificat superior att proteina ct i poliglucidele din
hran.
n ceea ce privete activitatea lipazelor, este de remarcat faptul c
valorile lipazelor bazice din tractul digestiv al pstrvului curcubeu de vst
P3 sunt de pn la circa dou ori mai mici dect la pstrvul aflat n vara a II-a
de cretere i n vara a III-a de cretere. Valorile cele mai mici nregistrate la
petii din lotul D2 ,att n prinina coninuturilor de grsimi totale din muchi
i ficat, ct i n privina valorilor activitii lipazelor, dovedesc faptul c
enzimele proteolitice exogene influeneaz i procesele implicate n
biosinteza grsimilor, pe lng cele implicate n biosinteza proteinelor.
Caracteristici biochimice ale pll.strll.vului curcubeu hr!ni, n vara a IV-a de cretere, cu furaje
coninnd enzime proteolitice sau cu furaj martor
Tabe/u/ 7. 3.2. 1 6.

Parametrul %
Umiditate la 1 05 C
Substan organic
Substan mineral
Protein brut
Grsimi totale
S.E.N.
U. / P.B.
Umiditate la 1 05 C
Substan organic
Substan mineral
Protein brut
Grsimi totale
S.E.N.
U. / P.B.
.
"u'
C ,.

um1d1tate la 1 05

Proba

Muchi alb

Ficat

P.B

Varianta experimental :
D1
D1
D3( M )
76,03
75,78
76, 1 8
22,52
22,59
22,75
1 ,3 0
1 ,3 8
1 ,47
1 8,00
1 9,43
1 7,06
3 ,70
2,69
5,07
0,82
0,62
0,47
4,23
3,9 1
4,44
76,04
75, 1 6
75,53
22,86
23 ,76
23, 1 1
1 ,3 6
1 ,08
1 , 14
1 6, 1 2
1 6,75
1 6,25
5,26
4,68
6, 1 7
2,33
1 ,3 5
1 ,87
4,67
4,68
4,48

. .
- substane extract1blie
protem brut , S.E.N.neazotate

In concluzie, rezultatele obinute n testele de cretere a pstrvului


curcubeu de diferite vrste, cu furaje coninnd enzime proteolitice, arat
faptul c enzimele exogene exercit influen pozitiv asupra creterii
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

224

Creterea petilor in sistem intensiv

petilor, valorificrii hranei, compoziiei lor biochimice i indicelui de

supravieuire ; ntre sursele de enzime testate, s-au remarcat ca avnd o


influen pozitiv mai pregnant cele a cror surs a constituit-o tubul
digestiv de pstrv i pancreasul de porc.
Activitatea lipazelor din tractul digestive al pltstrltvului curcubeu,
n vara a III-a de cretere cu furaje coninnd
enzirne proteolitice sau cu furaj martor
Tabelul 7 3 2 1 7
.

Parametrul :
D1
Lipaze acide
(ml NaOH 0 , 1 N/1 00 g)
Lipaze bazice
(ml NaOH 0,1 N/1 00 g)

Varianta experimental :
D2
D3(M)

72,59

5 1 ,47

72,87

66,97

58,47

58,48

7.3.3. Influenta furajelor coninnd enzime proteolitice,asupra


pstrvului curcubeu, n condiiile creterii nivelului
poliglucidelor din hrana granulat

Pstrvul curcubeu valorific slab poliglucidele din hran, motiv


pentru care n realizarea furajelor combinate nivelul acestora nu trebuie s
depeasc 3 0% (Battes, 1 99 1 ) . Pe de alt parte, grul i produsele din gru
(fin, tre) care sunt folosite ca ingrediente n furajele combinate (N.R.C.,
1 9 8 1 , 1 983) conin o albumin care are capacitatea de a inhiba activitatea
alfa-amilazei digestive (Kneen and Sandstedt, 1 946 ; Shainkin and Birk,
1 970 ; Silano et al. , 1 973 ; Bedetti et al, 1 979 - citai de Natarajan et al.,
1 992).
Natarajah et al. , 1 992, au constatat c proteinele active (pepsina,
tripsina, alfa-chimotripsina) prezente n fluidul intestina] pot reduce efectul
inhibitor al albuminei coninute n gru sau n produsele de gru din furaje,
cu efecte pozitive asupra randamentului de utilizare a carbohidrailor din
hran.

Plecnd de la observaiile menionate mai sus, am urmrit - n cadrul


unor teste efectuate n anul 1 993, asupra pstrvului curcubeu de vrst P 1
(vara a II-a de cretere) i P2 (vara a III-a de cretere) - s vedem dac
enzirnele proteolitice suplimentare, administrate petilor odat cu furajele,
acioneaz asupra inhibitorului alfa-amilazei i dac fac posibil substituirea
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri vizind optimizarea creterii pstrvului curcubeu

225

- n anumite proporii - a proteinei din hran cu ingrediente bogate n


glucide, mai uor de procurat. Testele au fost efectuate pe cte 3 loturi de
pstrv i s-au desfurat n perioada : 5 .07. 1 993 - 1 8.09. 1 993.
Componena furajelor utilizate pentru creterea plistrvului curcubeu
n vara a II-a i a I II-a
Tabelul 7 3 3
.

Componentele
%
Fin de pete
Fin de carne
rot de soia
Fin de gru
Drojdie furajer
Tuf vulcanic
Premix vitaminizat
Enzime proteolitice

D1
30
10
30
13
10
5
2
p.v.

Varianta experimental :
Dz
30
5
25
23
10
5
2
p.v.

D3(M)
30
10
30
13
10
5
2
-

p.v. = sursa de enzune : pancreasul de v1t.

Ca surs de enzime proteolitice s-a utilizat pancreasul de vit, iar


extractul proteic total s-a realizat cu ap distilat, n raportul de 1 1 O (g/v).
Au fost realizate 3 variante de furaj (1, Il, III) ; n componena uneia
dintre aceste variante (II) s-a introdus o cantitate de fin de gru cu 1 0%
mai mare, substituindu-se fina de carne (5%) i rotul de soia (5%) - tabelul
7.3.3 . 1 .
Compoziia biochimic a furajelor, cu i fr enzime proteolitice, este
prezentat n tabelul 7.3.3.2.
a) Influena furajelor cu enzime asupra pstrvului curcubeu
aflat n vara a II-a de cretere

Datele privind creterea petilor, supravieuirea acestora i


valorificarea hranei sunt prezentate n tabelul 7.3 .3.3., iar cele rezultate din
analiza biochimic a probelor de muchi alb i de ficat, prelevate la sfritul
testului, sunt trecute n tabelul 7.3.3.4.
Dup cum rezult din tabelul 7.3.3.3., dac n ceea ce privete
indicele de supravieuire a petilor diferenele ntre loturi sunt
nesemnificative, n privina indicelui de multiplicare a greutii medii
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

226

Creterea petilor n sistem intensiv

corporale (x) i a celui de conversie a hranei rezultatele nregistrate la


variantele A1 i A2 sunt superioare lotului martor, evideniind o influen
Caracteristici biochirnice ale furajelor utilizate pentru creterea
pllstravului curcubeu n vara a II-a i a III-a
Tabelul 7 3 3 2
.

Parametrul
%

Umiditate la 1 05 uc
Substan organic
S ubstan mineral
Protein brut
Grsimi totale

S .E.N. + Celuloz
pozitiv

1
1 2,05
7 1 ,83
16,12
42,02
2,08
27,73

V arianta experimental :
II
III (M)
1 2,22
1 2,06
73,71
7 1 ,66
1 4,07
1 6,28
40,45
41,15
2,40
2,09
30,86
28,42

enzimelor suplimentare din furaj, asupra creterii petilor i


principiilor nutritive din hran.
Sub aspectul compoziiei biochimice a petilor, diferenele ntre cele
3 Loturi sunt mici ; este de remarcat, totui, faptul c furajul II (n
componena cruia s-a introdus o cantitate mai mare de fin de gru) a
determinat o acumulare mai mare de grsimi n muchi i de substane
extractibile neazotate (S.E.N.) n ficat, respectiv un coninut mai redus de
protein n muchiul alb. Pe de alt parte, dac se compar ntre ele valorile
parametrilor biochimici corespunztoare petilor din loturile A1 i A3 , se
ajunge la constatarea c enzimele proteolitice extrase din pancreas de vit
exercit o influen pozitiv mai redus asupra caracteristicilor biochimice
ale petilor de aceast vrst, fa de cele provenind din tubul digestiv de
pstrv sau din pancreas de porc.
a

valorificrii

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri viznd optimizarea creterii pstrvului curcubeu

227

Date privind creterea, supravieuirea i valorificarea hranei de ctre pstrvul


curcubeuhrnit cu furaje coninnd enzime proteolitice sau cu furaj martor,n vara a II-a
Tabelul 7 3 3 3
o

Specificaie
b)

Inceputul testului (5.07. 1 993)

Greutate medie individ.(glex)


Greutate lot (kg)
Numr exemplare (buc.)
c)

Varianta experimental :
A1
A2
A3( M )

7,70
1 ,54
200

6,90
1 ,38
200

7,95
1 ,59
200

1 2,50
2,50
200
1 00
1 ,62
2,50

1 2,00
2,40
200
1 00
1 ,73
2,05

1 1 ,50
2,30
200
1 00
1 ,44
3,38

29,77
5,30
1 78
89,00
3,89
2, 1 0
2, 1 5

28,47
5,04
1 77
88,50
4, 1 2
2,37
2,00

27,77
4,92
1 79
89,50
3,49
2,22
2, 1 3

Dup 30 de zi lede test

Greutate medie individ .( glex )


Greutate lot (kg )
Numr exemplare ( buc. )
Supravieuire ( % )
Indice de multip licare (x )
Indice de conversie a hranei
c) Final test ( . . . . . de zilede test)
Greutate medie individ ( glex )
.

Greutate lot ( kg )
Numr exemplare ( buc. )
Supravieuire (%)
Indice de multip licare (x )
Indice de conversie
Coeficient Fulton

Caracteristici biochimice ale pstrvului curcubeu ( P1) hrnit cu diferite variante de furaj
Tabelul 7 3 3 4
.

Parametrul%
Umiditate la 1 05 uc
Substan organic
Substan mineral
Protein brut
Grsimi totale
S.E.N.

Umiditate la 1 05 C
Substan organic
Substan mineral
Protein brut
Grsimi totale
S .E.N.

Proba

Muchi alb

Ficat

Varianta experimental :
AJ ( M )
A2
A1

78,33
20,3 5
1 ,32
1 7,25
2,63
0,49

78,32
20,34
1 ,34
1 6,37
3,90
0, 1 7

77,78
20,87
1 ,3 5
1 7,06
3,54
0,27

79, 1 6
1 9,48
1 ,36
1 4,37
4,92
0, 1 9

79,47
1 9,26
1 ,27
1 4,43
3,69
1'14

78,67
20,0 1
1 ,3 2
1 5,25
4,58
0,3 8

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

22

Creterea petilor n sistem intensiv

b) Influena furajelor cu enzime asupra pstrvului curcubeu


aflat n vara a III-a de cretere

Datel e privind parametri de cretere i de valorificare a hranei,


rezultate din testul efectuat asupra pstrvului curcubeu aflat n vara a III-a
de cretere (P2) sunt prezentate n tabelul 7.3 .3.5., iar cele privind compoziia
biochimic a petilor, la sfritul testului - n tabelul 7.3.3 .6.
Date privind creterea, supravieuirea i valorificarea hranei de ctre pstrvul curcubeu
hrnit cu furaje continind enzime proteolitice sau cu furaj martor,n vara a III a
-

Tabelul 7 3 3 5
.

Specificaie

d) Inceputul testului (5.07 . 1 993)


Greutate medie individ.(g/ex)
Greutate lot (kg)
Numr exemplare (buc.)
e) Dup 30 de zile de test
Greutate medie individ .( g/ex )
Greutate lot (kg )
Numr exemplare ( buc. )
Supravieuire ( % )
Indice de multiplicare (x )
Indice de conversie a hranei
c) Final test : 1 7.09. 1 993
Greutate medie individ ( g/ex )
Greutate lot ( kg )
Numr exemplare ( buc. )
Supravieuire (%)
Indice de multiplicare (x )
Indice de conversie
Coeficient Fulton
.

Varianta experimental :
B,
B2
83 ( M )
43,0
4,3
1 00

63,0
6,3
1 00

79,0
7,9
1 00

77,0
7,7
1 00
1 00,0
1 ,79
2, 1 4

7 1 ,0
7, 1
1 00
1 00,0
1 ,12
5 ,20

96,0
9,6
1 00
1 00,0
1 ,2 1
4,05

1 1 3,04
1 0,40
92
92,0
2,62
2,58
1 ,93

94,84
9,20
97
97,0
1 ,50
4, 1 8
1 ,85

1 23,71
1 2,00
97
97,0
1 ,56
3,65
1 ,7 1

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri viznd optimizarea creterii pstrvului curcubeu

229

Datele din tabelul de mai sus arat c enzimele din varianta de furaj
care a fost administrat petilor din lotul B 1 au avut efecte pozitive evidente
asupra creterii i asupra randamentului de utilizare a hranei ; substituirea
finii de carne i a rotului de soia (5% + 5%) cu fin de gru ( 1 0%) a
determinat, n principal, o cretere a indicelui de conversie a hranei.
Ct privete compoziia biochimic a petilor, la sfritul testului, din
tabelul 7.3.3.6 se observ c, la aceast vrst, ambele furaje cu enzime au
determinat coninuturi superioare de protein n corpul pstrvului curcubeu,
printr-o valorificare mai eficient a principiilor nutritive din hran. Ca i la
pstrvul de vrst P 1 , petii din lotul care a primit o cantitate mai mare de
glucide prin furaje au acumulat un coninut superior de grsimi totale n
corp.
Caracteristici biochimice ale pstrvului curcubeu ( P2)
hrnit cu diferite variante de furaj
Tabelul 7 3 3 4
.

Parametrul%
Umiditate la 1 05 uc
Substan organic
Substan mineral
Protein brut
Grsimi totale
S.E.N.
U/P.B.
Umiditate la 1 05 uc
Substan organic
Substan mineral
Protein brut
Grsimi totale
S.E.N.
U/P.B

Proba

Muchi alb

Ficat

V arianta experimental :
B2
B 3 (M )
B1
74,00
74,76
76,30
23,99
24,74
22,47
1 ,25
1 ,26
1 ,23
20,37
1 9,62
1 8,62
4,59
3 ,30
3 ,54
0,32
0,53
0,3 1
3 ,67
3,77
4,09
76,23
77,26
78, 1 8
22,63
2 1 ,52
20,60
1 ,14
1 ,22
1 ,22
1 6,3 1
1 6,00
1 5,25
4,95
4,24
4,88
0,47
2,08
0,57
4,67
4,82
5,12

In baza rezultatelor celor dou teste, se poate trage concluzia c


furajele coninnd cantiti mai mari de glucide, n prezena enzimelor
suplimentare, conduc la rezultate comparabile cu cele obinute la
administrarea unor furaje cu niveluri mai mari de protein, dar fr enzime
proteolitice, acestea din urm neutraliznd, probabil, inhibitorul alfa-amilazei
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

2 3 ()

Creterea petilor in sistem intensiv

di ges tiv e coninut n produsele din gru. Totui, creterea coninutului de


g;l t1cide din furaje, n dauna celui de protein, are efecte negative asupra
coefic ientului de conversie a hranei, n principal.
7.3.4.

Concl11zii asupra posibilitii de realizare a unor furaje cu enzime


proteolitice i efectelor acestor furaje asupra pstrvului
curcubeu
Tufurile

vulcanice au capacitatea de a reine, selectiv, prin adsorbie,


e112imele proteolitice din extractele enzimatice totale ; n baza acestei
proprieti , ele pot fi utilizate ca mijloc de introducere a enzimelor
proteolitice n furajele combinate.
Tufurile vulcanice, utilizate ca ingrediente, asigur o distribuire
rela.tiv unifonn a enzimelor proteolitice adsorbite, n masa furaj ului
combinat ; "legarea" enzimelor de tuf, prin adsorbie, le asigur acestora
stabilitate la aciunea factorilor de mediu.
Cercetrile noastre asupra pstrvului curcubeu de diferite vrste,
hrnit, comparativ, cu furaje coninnd enzime digestive proteolitice sau cu
furaj e martor, de o aceeai componen, dar fr enzime, au pus n eviden
unntoarele efecte ale enzimelor suplimentare asupra petilor :
mbuntirea indicelui de supravieuire a alevinilor ;
ameliorarea ritmului de cretere a pstrvului curcubeu de vrste
mai mari (P 1 . P2 , P3) ;
reducerea coeficientului de conversie a hranei i, deci,
valorificarea mai eficient a principiilor nutritive din furaj ele combinate ;
mbuntirea caracteristicilor biochimice ale petilor, printr-o
cretere a coninuturilor de substan uscat, substan organic i, mai ales,
de protein brut din muchiul alb, concomitent cu reducerea nivelului
grsimilor totale i coninutului de ap din organism.
Intre sursele de enzime testate (tub digestiv de pstrv, pancreas de
porc, pancreas de vit, soluie de festal i pepsin de uz biochimie), cele mai
eficiente s-au dovedit a fi tubul digestiv de pstrv i pancreasul de porc.
Enzimele proteolitice suplimentare au influenat nu numai activitatea
proteazelor din tractul digestiv al pstrvului, ci i activitatea alfa-amilazei
digestive, printr-o probabil aciune de neutralizare a inhibitorului acestei
enzime, coninut n fina de gru utilizat ca ingredient n componena
furajelor combinate.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri viznd optimizarea creterii pstrvului curcubeu

23 1

Este de subliniat i faptul c tufurile vulcanice sunt frecvent utilizate


ca ingredient n furajele combinate pentru peti i alte animale, n scopul
asigurrii necesarului de elemente minerale, mbuntirii coeficentului de
conversie a hranei, prevenirii unor boli digestive i ameliorrii ritmului de
cretere.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

8.

CERCETRI ASUPRA HIBRIZILOR DE PSTR V


OBINUI LA BAZA EXPERIMENTAL DE
ACVACULTUR DE PE LACUL VADURI
(JUDEUL NEAM)

La Baza Experimental de Salmonicultur de pe lacul Vaduri, a


Laboratorului de Acvacultur i Ecologie Acvatic Piatra Neam, s-au
efectuat, timp de aproape dou decenii, cercetri privind creterea intensiv
a unor specii de salmonide (pstrv curcubeu
Onchorhynchus mykiss,
pstrv Kamloops - Onchorhynchus mykiss Kaloops i pstrv fnnel Salve/inus fontina/is), n viviere flotabile, cu furaje combinate realizate n
cadrul instituiei, pe baz de reete originale i, comparativ, cu furaje din
import.
Avnd n vedere faptul c pstrvul curcubeu este mai rezistent la
boli i la condiiile fizico-chimice de mediu, iar pstrvul f'antnel i
pstrvul Kamloops valorific mult mai eficient hrana, n condiii de cretere
similare, n cadrul unor cercetri s-a urmrit obinerea de hibrizi de
salmonide cu caracteristici superioare genitorilor, prin ncruciarea artificial
a acestor specii de pstrv.
n anii 1 996 - 1 998 s-a realizat ncruciarea artificial att a unor
specii cu perioade diferite de reproducere: (pstrv curcubeu x pstrv
Kamloops i pstrv curcubeu x pstrv f'antnel) ct i a speciilor cu
aceeai perioad de reproducere (pstrv Kamloops x pstrv fntnel).
Asupra hibrizilor obinui n urma acestor ncruciri s-au efectuat
observaii, urmrindu-se creterea, dezvoltarea, supravieuirea i
valorificarea hranei, comparativ cu loturile "martor" reprezentnd doar cte
una din speciile ncruciate; n baza datelor obinute s-a realizat
caracterizarea fenotipic a hibrizilor.
Linia de pstrv curcubeu (Onchorhynchus mykiss) existent la
Baza Vaduri, n perioada cercetrilor, provine de la I.A.S. - Prej mer ( 1 984),
jud. Braov i i are originea n California, SUA.
Perioada de reproducere pentru linia aclimatizat n lacul Vaduri este
sfritul lunii aprilie i nceputul lunii mai (temperatura apei 6-8C).
Pstrvul Kamloops (Onchorhynchus mykiss Kamloops) este o
subspecie a pstrvului curcubeu, originar din America de Nord. Linia
existent la Baza Vaduri a fost adus de la Pstrvria Ceahlu, n anul 1 995.
=

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

234

Creterea petilor n sistem intensiv

Pi1trvul fntnel (Salvelinus fontinalis) este originar din nord


estul
Canadei, Labrador i cursul superior al unor aflueni ai fluviului Mississipi.
Lin ia de la Baza Vaduri provine de la pstrvria Valea Putnei, jud. Suceava.
Pstrvul Kamloops i pstrvul fntnel se reproduc la sfritul lunii
octombrie i nceputul lunii noembrie, la o temperatur a apei de circa 1 0C.
8. 1 .

Selectarea i ntreinerea reproductorilor de pstrv cu


perioade diferite de reproducere (pstrv curcubeu, pstrv
Kamloops i pstrv fntnel), n vederea ncrucirii
lor pentru obinerea de hibrizi.

Operaia de selectare a reproductorilor a constat n ndeprtarea


exemplarelor care se abteau de la media efectivelor existente, reinndu-se
indivizii viguroi, cu dimensiuni corespunztoare vrstelor respective, cu
aspect normal i fr semne de boal.
Creterea reproductorilor s-a desfurat n condiii bune, fiind
favorizat de meninerea parametrilor fizico-chimici ai apei n limitele
normale pentru specie (temperatura apei 1 2-1 5 C, circa 8-9 luni/an i
conc:entraii ale oxigenului dizolvat de minimum 7-9 mgii).Densitatea iniial
de cretere a fost de 2,5 kg/m.c.
Valorile principalilor parametri i indici de cretere ai
reproductori lor masculi de pstrv fntnel i de pstrv Kamloops, de la
care s-a crioconservat materialul seminal pentru fecundarea icrelor de
pstrv curcubeu, sunt prezentate n tabelul 1 ; de asemenea sunt redate n
acelai tabel i valorile medii ale parametrilor fenotipici ai reproductorilor
femel i de pstrv curcubeu.
Reproductorii au fost hrnii cu un furaj combinat coninnd 4 7 %
pro1ein brut, preponderent de natur animal (n componena furajului
fina de pete reprezint 45 % , iar fin de carne 1 0%) - tabelul 2.
Sptmnal, cu precdere n perioada de reproducere, s-a efectuat
controlul reproductorilor, n scopul stabilirii momentului optim de
reproducere. Pentru situaia la care ne referim, acest moment a fost atins la
sf'aritul lunii aprilie 1 997, pentru pstrvul curcubeu i la sfritul lunii
octombrie 1 996, pentru pstrvul Kamloops i pstrvul fntnel (n
condiiile de mediu specifice lacului Vaduri).
Recoltarea materialului seminal de la masculi de pstrv ftnel i de
pstrv Kamloops s-a realizat la data de 29 octombrie 1 996, fr stimulare,
prin metoda "mulgerii" (Decei, 1 978)
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

235

Cercetri asupra hibrizilor de pstrv

Valorile medii ale unor parametri si indici fenotipici ai reproducatorilor utilizati pentru
obtinerea de hibrizi de salmonide

Nr.
crt.

Parametrul
investigat

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
1 0.
1 1.

1 2.

Indice de
profil
Coeficient
Fulton
Indice de
circumferin
(Kiselev)
Lungime cap x
1 00/lungime
total

Pstrv
curcubeu
4 ani

Pstrv
fntnel
4 ani

Kamloops

g
cm
cm

3 3 1 ,00
30,72
27,58

252,50
27,75
24,50

547,50
36, 1 8
33,25

542, 1 4
36,28
33,14

cm

6,3 5

6,00

7,85

9,1 1

cm
cm

5,64
6,57

5,50
6,50

7, 1 2
8,75

7,57
8,7 1

cm

4,53

4,50

6,08

5,82

Pstrv
4 ani

1 6,80
cm
1 6,9 1
Principalii indici fenotipici :
4,26
4,67
L./H

24,23

2 1 ,3 7

4, 1 3

4, 1 6

G
x l OO/tl

1 ,57

1 ,7 1

1 ,48

1 ,48

1/G

1 ,63

1 ,45

1 ,37

1 ,5 5

20,67

2 1 ,62

2 1 ,69

25,1 1

L lung1me total; 1 lung1me standard; g - greutate; H lnltJme la dorsal;


G -circumferin
-

Tabe/u/ 8

Pstrv
curcubeu
4 ani

U.M.

Parametri fenotipici
Greutate
Lungime total
Lungime
standard
Lungime cap
Inltime la
pectoral
lnltime la
dorsal
Inltime la
anal
Circumferin

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Creterea petilor n sistem intensiv


Componenta si compozia biochimie! a furaj ului combinat administrat ca hran

loturilor de reproductori

Tabelul 8 2

Componena
de pete
Fain de carne
r()1 de soia

%
45
10
15

Droj die furajer


de gru
Premnix vitanlinizat
Foifat dicalcic

15
10
3

Fain

Fain

Compoziia biochimic
Umididate la 1 05 uC
Substan uscat
mineral
Substan
(cenu)
Substan organic
Protein brut
Lipide totale
S. E. N. + Celuloz

%
1 1 ,2 1
88,79
1 7,92
70,87
47,09
4, 1 0
1 9, 68

8.2. Recoltarea i crioconservarea in azot lichid a materialului


seminal obinut de la masculi de pstrv ftnel i de pstrv
Kamloops

Aprecierea mobilitii spermatozoizilor s-a realizat microscopic; s-a


fcut o diluie 1/40 n ap distilat, dup schema descris de Billard ( 1 986);
s-a constatat c la toi subiecii investigai mobilitatea a fost de circa 98 %,
pe timp de 30 secunde.
Crioconservarea i decongelarea materialului seminal recoltat de la
p strvul curcubeu s-a realizat dup metoda descris de Stoss, 1 979 (fig. 1 ).
8.2. 1. Crioconservarea materialului seminal

Materialul seminal prelevat de la 2-3 masculi a fost amestecat ntr-un


conic, inut pe ghea, dup care s-a realizat diluarea acestuia, n raportul
de 1 :3, cu o soluie de congelare ( STEIM i BA YRLE, 1 978), a crei
compoziie este urmtoarea NaCl - 750 mg ; NaHC03 - 200 mg ; Na2HP04
JC 1 2 H20 - 53 mg ; MgS04 x 7 H 2 0 - 23 mg ; KCl - 3 8 mg ; CaCh x 2 H20 46 mg ; glucoz - 1 00 mg ; glicerin - 500 mg ; dimetilsufoxid - 1 O ml ;
glbenu de ou - 20 g : ap distilat - pn la 1 00 mi.
Amestecul material seminal - soluie de congelare se preia cu o pipet
i se pun picturi pe un dispozitiv care acoper un vas cu zpada carbonic
(- 79C); picturile depuse nghea n cea. 3-4 secunde, dup care sunt
desprinse i puse ntr-un vas bine etaneizat, care se scufund ntr-un
container cu azot lichid.

vas

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra hibrizilor de pstrv

237

Crioconservarea materialului seminal

Recoltare
material
seminal

1 parte
material
seminal

gheatA n

_.

PAstrare pe

gheatA

'-'

---+
Aprecierea mobitlii
spermatozoizilor
Ameslccul materialului
seminal fi plstmu in
strat de S mm

maximum 1 ori

[ L-,-J 1 -......__..

ghea\A

V
U/

[Ld

Invirtit

3 pliri solupe de
congelare

-+-1
pcletiwe

pAstrare in N-lichid

maximum 1 minut

N-lichid

Decongelarea materialului seminal

c.J

--1....--

N-lichid

10 llranule

-1 my
o--- V.--...

1 O mi solu1ie
de
dcrongetare

....

.
murt1rc

cea.

2000 icre

11ndare

30 - 40 secunde

Fig. 8. 1 . Crioconservarea i decongelarea materialului seminal de pl\strliv


(dupa Joachim Stoss , l 979 )

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

238

Creterea petilor in sistem intensiv

n acest mod, materialul seminal diluat i congelat se pstreaz timp


ndelungat, putnd fi transportat i utilizat n momentul optim al reproducerii
pstrvului Kamloops i pstrvului fntnel (octombrie
noembrie, n
condiiile lacului Vaduri), dup o prealabil decongelare.
8.2.2. Decongelarea materialului seminal

Pentru realizarea fecundrii icrelor de pstrv curcubeu, materialul


seminal de pstrv fntnel sau de pstrv Kamloops, prezervat n azot
lichid, s-a decongelat ntr-un vas de decongelare, n care s-au introdus 1 O ml
soluie de decongelare (NaHC03 soluie 1 %), la 8 - 1 0C, si, 10 granule de
material seminal congelat - care se decongeleaz prin nvrtire timp de 1 5
30 secunde.

8.2.3. Fecundarea artificial a icrelor de pstrv curcubeu

Dup decongelare, materialul seminal se transvazeaz n vasul n care


se gsesc icrele de pstrv curcubeu i, cu ajutorul unei pene de pasre, se
amestec uor icrele cu materialul seminal; n acest timp are loc fecundarea
icrelor.
8.2.4. Incubarea icrelor fecundate

Din icrele astfel fecundate s-au constituit cte 4 loturi, care au fost
transferate n incubatoare alimentate cu ap din lacul Vaduri.
Pentru constituirea loturilor "martor", s-a realizat, concomitent,
fecundarea icrelor de pstrv curcubeu cu material seminal colectat de la
masculi de pstrv curcubeu.
Temperatura apei n momentul fecundrii a fost de 1 0C.
La 5 zile de la fecundare, s-a determinat indicele de fecundare, prin
utilizarea unei soluii de acid acetic 1 0%.
8.2.5. Eclozarea larvelor i urmrirea creterii i supravieuirii
alevinilor

Dup acumularea a 3 1 0 grade - zile, respectiv de la 26.05 . 1 997, a


nceput eclozarea icrelor; valorile indicelui de eclozare a acestora i de
supravieuire a alevinilor sunt prezentate, comparativ, in tabelul 3 .
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra hibrizi/ar de pstrv

239

Asupra alevinilor hibrizi i alevinilor de pstrv curcubeu ("martor")


astfel obtinuti s-au fcut observaii, determinndu-se principalii parametri i
indici fenotipici, pn n luna octombrie 1 998 (tabelul 6).
Din tabelul 1 se remarc, n primul rnd faptul c, la aceeai vrst
(4 ani), pstrvul fntnel prezint dimensiuni net superioare pstrvului
curcubeu, primul avnd capacitatea de a valorifica mult mai eficient hrana, in
condiii fizico-chimice de mediu similare.
Datele din tabelul 3, privind indicii de fecundare a icrelor, de
eclozare i de supravieuire a alevinilor, pn la data transferului acestora,din
staia de incubare, n vivierele flotabile din lacul Vaduri (29.06. 1 997),
evideniaz urmatoarele :
Date comparative privind indicele de fecundare a icrelor, indicele de eclozare
i indicele de supravieuire a alevinilor
Tabelul nr 8 3
.

Nr
crt

1.
3.
4.

5.

pstrv
Specificaie :
curcubeu X
pstrv
cj
curcubeu
(M )
5 .05 . 1 997
Data fecundrii icrelor
97,60
Indice de fecundare
(%)
7 1 ,55
Indice de eclozare
(%)
Indice de
78,70
supravieuire a
alevinilor ( % )

Genitorii :

9 pstrv

pstrv
curcubeu
curcubeu X
X
pstrv cj
pstrv
cj
fntnel
Kamloops
5 .05 . 1 997
88,22

5 .05 . 1 997
88,40

87,50

72,50

77,97

70,48

indicele de fecundare a icrelor are valori ridicate, dovedind faptul


ca soluiile de crioconservare i de decongelare a materialului seminal,
precum i procedeul utilizat permit realizarea incrucirii speciilor de
salmonide cu perioade diferite de reproducere (standardele americane
recomand pentru selecie o valoare a indicelui de fecundare de 95%, dar

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

240

Creterea petilor n sistem intensiv

Leitritz, 1 969, cosider c sunt foarte bune i valorile cuprinse ntre 85% i
95%).
valorile indicelui de eclozare a icrelor de pstrv curcubeu
fecundate cu material seminal provenit de la pstrvul fntnel sunt
superioare lotului "martor" (pstrv curcubeu x pstrv curcubeu), datorit,
probabil, temperaturii apei lacului Vaduri, mai prielnic pstrvulului
fntnel dect pstrvului curcubeu ( sub 1 8 C, n timpul verii) ;
valorile indicelui de supravieuire a alevinilor, pentru perioada
cuprins ntre momentul eclozrii i cel al transferului din Staia de incubare,
n vivierele flotabile din lacul Vaduri, sunt comparabile cu ale "martorului"
8.3. Observaii privind creterea, dezvoltarea i supravieuirea
alevinilor i puietului de hibrizi de salmonide, comparativ
cu pstrvul curcubeu de aceeai vrst (martor)

Hrnirea alevinilor s-a facut iniial cu hran umed, constituit din past de
splin, iar dup 5 zile de la nceperea hrnirii active, hrana administrat a
constat din 50% past de splin + 50% furaj prestarter, aplicate pe hrnitoare
de nytal ; hrana a fost administrat "ad libitum" , n 8 - 1 0 mese pe zi.
Dupa transferul alevinilor n vivierele flotabile din lacul Vaduri,
acetia au continuat s fie hrnii cu furaj prestarter ( 8 - 1 0% din greutatea
lotului), care s-a administrat n 6 - 8 mese 1 zi. ). Raiile zilnice de hran
s-au calculat n funcie de temperatura apei i de greutatea medie a petilor.
Componena i compozia biochimic a furaj ului prestarter administrat
alevinilor de pstrv
Tabelul 8. 4.

Componenta
Fain de pete
rot de soia
Fin de gru
Drojdie furajer
Lapte praf
Premix vitaminizat
Fosfat dicalcic

%
45
25
5
15
5
3
2

Compoziia biochimic
Umididate la 1 05 uC
Substan uscata
Substant mineral (cenu)
Substan organic
Proteina brut
Lipide totale
S .E.N. + Celuloz

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

%
1 1 ,77
88,23
9,47
78,76
48,8 1
3,19
26,76

Cercetri asupra hibrizilor de pstrv

24 1

La data de 20 august 1 997 (dup 3 sptmni de la transferul n


vivi ere), alevinii au fost numrai i, n baza valorilor obinute, s-a calculat
indicele lor de supravieuire (tabelul 5).
Se constat din tabelul 5 c valorile indicelui de supravieuire a
alevinilor hibrizi sunt superioare alevinilor "martor" , ceea ce presupune un
grad de rezisten mai ridicat al primilor la condiiile de mediu caracteristice
lacului Vaduri.
Trebuie menionat faptul c n anul 1 997 att creterea ct i
supravieuirea alevinilor au fost influenate negativ, ntruct acesta a fost un
an ploios i, din cauza turbiditii ridicate a apei, furajarea petilor de la Baza
Vaduri a fost intrerupt pentru perioade lungi de timp (2 1 .07 - 03 .08 . 1 997
24.08 - 05.09. 1 997)
Valori comparative privind indicele de supravieuire a alevinilor de pastrav curcubeu (lot
martor) si a alevinilor hibrizi (raportat la numrul de alevini existeni
la data transferului n viviere flotabile : 29.07. 1 997)
Tabe/u/ 8. 5.

Lotul
1 (M).
2.
3.

Genitorii
Pstrv curcubeu x d pstrv
curcubeu
Pstrv curcubeu x d pstrv fntnel

Indicele de supravieuire %
62,73
87,45

Pstrv curcubeu x d pstrv


Kamloo_l)s

72,50

Dup alte 45 de zile de cretere n viviere flotabile (06. 1 0. 1 997)) i,


apoi, periodic, pn spre sfritul anului 1 998, alevinilor de pstrv
2
Varianta (s ) si devitia standard (s), corespunzatoare lungimii standard si greutii
alevinilor hibrizi, comparativ cu plistravul curcubeu de aceeai vrsta
( pentru perioada : 1 9.05 . 1 998 - 02.09. 1 998 ) ( n 1 00 )
=

Tabelul 8 7

Nr.
crt.

1.
2.

Specificatie

Lungimea
standard
Greutatea

(sL)

(sL)
s

Pstrv
curcubeu x
d
pstrv
curcubeu
0,093 57
0,3058
0, 1 1 050
0,3325

Genitori :

Pstrv
curcubeu x
d
pstrv
fntnel
0,07588
0,02578
0,02578
0, 1 605

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Pstrv
curcubeu x
d
pstrv
Kamloops
0, 1 9040
0,4363
0,0 1 543
0, 1 242

242

Creterea petilor n sistem intensiv


Dinamica unor parametri i indici de cn:tcre, in perioada septembrie 1997 - octombrie 1998
a pastrtvului curcubeu si a hibrizilor obtinuti (9 pastrav curcubeu x r! pastrav fantanel )

Nr.
crt.

Parametrul
investigat

9 Pastrav curcubeu

U.M.

9 Pstrv curcubeu

d pstrv fntnel

pastrav curcubeu

Parametri fenotipici :

f)

Tabelul

8. 6.

9 Pstrv curcubeu x

f)

pstrv Kamloops

1.

Lungime totala

cm

3,73 1 1 ,49 1 2,94 1 3,82 1 4,26 1 5, 1 5

3,84 1 4,48 1 4,90 1 6,59 1 8, 14 20,87

a)
b)
c)
d)
e)
f)
3,5 1 1 4, 1 6 1 4,30 1 5,58 1 7, 1 4 18 40

2.
3.
4.

Lungime standard
Lungime cap
Inaltime la
pectorala

cm
cm
cm

3, 1 4 9,93 1 1 , 1 8 1 2,27 1 2,30 1 3,30


0,89 2,23 2,52 2,68 2,70 2,92
0,69 2, 1 1 2,40 2,52 2,69 2,70

3,21
0,89
0,68

1 1 ,50 1 3 , 12 1 5, 1 6 1 5,86 1 9,08


2,82
2,82 3,25 3,30 3,90
2,60 2,72
3,04 3,45 3,68

2,95 1 2,35 1 2,97 1 3,67 1 5, 1 0 1 7,20


0,77 2,85 2,87 3, 1 4 3,42 3,58
0,69 2,58 3,01 3,05 3,26 3,65

5.
6.
7.

Inaltime la dorsala
Inaltime la anaia
Circumferinta
Greutate

cm
cm
cm

0,84 2,53 2,65 2,90


1 ,69
0,36 1 ,3 8 1 ,44
2,3 1 6,04 5,96 7,50

3,06 3,22
1 ,76 1 ,88
7, 1 5 7,36

0,79
0,36
2,5 1

2,80
1 ,66
1 ,68

0,8 1 2,93 3,33 3,33 3,64


0,32 1 ,58 1 ,73
1 ,94 2, 1 6
1 ,95 7,76 8,30 7,9 1 8,56

a)

8.

gjex.

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

3,08
1 ,70
6,60

d)

e)

3,30 3,93 4,38


1 ,86 2, 1 9 2,49
8,53 9,72 1 0,97

4,28
2,28
1 0,9

0,40 1 9,40 20,55 23,32 40,90 48,42

0,39 32,00 34,20 48,61 88,00 95,42

0,37 3 1 , 1 0 36,50 44,3 1 58,57 63,63

3,73 3,80 4,2 1 4,23 4,0 1 4, 1 3


1 ,3 6 1 ,90 1 ,87 1 ,75 1 ,72 1 ,80
1 ,68 1 ,98 1 ,47 1 ,2 2,26 2,05

4,06 4, 1 0 4,25
1 ,28 1 ,49 1 ,98
2,36 2, 1 0 1 , 5 1

3,61 4,2 1
1 , 5 1 1 ,52
1 ,47 1 , 1 9

Principalii indici fenotipici :

9.
1 0.
I l.

Indice de profil
Indice Kiselev
Coeficient Fulton

Luog.cap x 100/

VH

1/G
g x 100
113

4,59
1 ,77
1 ,39

4,03
1 ,63
2,20

4,35
1 ,73
1 ,3 7

%
23, 1 7 1 9,47 1 8,92 1 9,59 1 8 , 1 9 1 8,68
23,86 1 9,40 1 9,47 1 9,39 1 8,93 1 9,27
Lung. tot.
..
Data efectuaru mlsuratonlor : a) 19.09. 1997 ; b) 19.05.1998 ; c) 25.06.1998; d) 29.07. 1998; e) 02.09. 1998; f) 6. 10. 1998
L-lungime totala; 1-lungime standard; g-greutate; G-circumferinta;
H-inllltime la dorsalll / http://www.neamt.ro/cmj
http://www.cimec.ro

1 2.

3,89
1 ,56
1 ,4 1

4, 1 0
1 ,72
1 ,73

4, 1 4
1 ,77
1 ,70

4,0 1
1 ,57
1 ,25

2 1 ,93 20, 1 2 20,06 20, 1 5 1 9,95 1 9,45

Cercetri asupra hibrizi/ar de pstrv

243

curcubeu i alevinilor hibrizi li s-au determinat unii parametri i indici


biometrici, valorile obinute din msuratori i calcule fiind prezentate,
comparativ, in tabelul 6.
In baza unor parametri biometrici determinati pe data de 06. 1 0 . 1 997
2
(lungimea standard i greutatea), s-a calculat abaterea medie ptratic s
(varianta) si abaterea standard (s) pentru cele doua loturi, valorile acestor
parametri oferindu-ne informaii cu privire la uniformitatea loturilor
(tabelul?).
Din tabelul 7 se constat ca alevinii hibrizi, obtinuti prin ncruciarea
pstrvului curcubeu cu pstrvul fntnel, prezint valori mai mici pentru
2
s , i, deci, un grad de uniformitate superior alevinilor de pstrv curcubeu.
Dac avem n vedere faptul c, la vrste mai mari, remarcabil la pstrvul
f'antnel este tocmai dezvoltarea relativ uniform, se poate deduce c la
hibrizii obinui caracterele pateme sunt dominante.
In baza datelor privind creterea i dezvoltarea petilor din loturile
experimentale i a consumului de furaj combinat administrat acestora, n
perioada observaiilor din anul 1 998, s-au calculat valorile indicelui de
conversie a hranei (tabelul 8).
Valorile indicelui de conversie, prezentate n tabelul 8, arat ca
hibrizii (obtinuti din ncruciarea artificiala a pstrvului curcubeu cu
pstrvul fntnel i respectiv cu pstrvul Kamloops) valori fic mult mai
eficient hrana dect pstrvul curcubeu din lotul "martor"
Valorile coeficientului de conversie a hranei I a hibrizii de salmonide,
comparativ cu pstr!vul curcubeu de aceesi vrst
(pentru perioada : 1 9.05 . 1 998 - 02.09 . 1 998)
Tabelul 8 8

Lotul
1 (M).

Varsta
pl

2.

pl

3.

pl

Genitorii :
9 Pstrv curcubeu
pstrv curcubeu
9 Pstrv curcubeu
pstrv fntnel
9 Pstrv curcubeu
pstrv Kamloops

x cS

Indicele de conversie
3 ,22

x cS

1 ,20

x a

1 ,73

Datele din tabelul 9 arata ca hibrizii obtinuti din ncruciarea


pstrvului curcubeu cu pstrvul fntnel au inregistrat, in perioada de
observaie din anul 1 998, o mai bun cretere i dezvoltare, indicele de
multiplicare a greutii medii individuale a acestora fiind de 2,75x, fa de
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

244

Creterea petilor n sistem intensiv

2 ,06 x

la pstrvul curcubeu de aceeai vrst (variaiile % s-au calculat in


raport cu valorile nregistrate la nceputul testului).
Date comparative privind creterea, dezvoltarea i supravieuirea hibrizilor de salmonide
obinui in anul 1 997, comparativ cu pstrvul curcubeu de aceeai vrst
Tabelul 8. 8.
1 9.05 . 1 99
25.06. 1 998
02.09. 1 99
29.07. 1 99
Nr.
8
8
8
Parametrul
Genitorii
(martor)
Proba
Proba
Proba
crt.
Var%
Var%
Var%
1
Lungime
9 P.C. X rj P.C.
12,94
1 2,94
1 3 ,82
1 4,26
total (cm)
+ 20,27
+ 1 2,61
+ 24, 1 0
9 P.C. X rj P.F.
1 4,48
1 4,90
1 6,59
18,14
+ 2,90
+ 14,57
+ 25,27
9 P.C. X rj P.K.
1 4,30
1 4,30
1 5,58
1 7, 1 4
+ 0,98
+ 1 0,02
+2 1 ,04
2
Greutate
1 9,40
9 P.C. X rj P.C.
20,55
40,09
23,32
medie
+ 5,92
+ 20,20
+ 1 06,64
individual
9 P.C. X rj P.F.
32,00
34,20
48,6 1
88,00
(g)
+ 6,87
+ 5 1 ,90
+ 1 75,00
9 P.C. x rS P.K.
3 1,10
36,20
44,3 1
58,57
+ 1 6,39
+88,32
+ 42,47
Indice de
3
9 P.C. x rS P.C.
1 ,0
1 ,05
2,06
1 ,20
multiplicare
a greutaii
9 P.C. X rj P.F.
1 ,0
1 ,52
2,75
1 ,06
medii
individuale
9 P.C. X rj P.K.
1 ,0
1,16
1 ,42
1 ,88
(x)
4
de 9 P.C. x rS P.C.
Indice
1 00,0
1 00,0
96, 1 1
98,05
- 3,89
supravieuire
0,00
1 ,95
(%)
9 P.C. X rj P.F.
1 00,0
1 00,0
1 00,00
1 00,00
0,00
0,00
0,00
1 00,0
9 P.C. X rj P.K.
1 00,00
97,00
97,00
0,00
-3,00
-3,00
P. C. - pstrv carcubeu ; P. F. - pstrv fntnel ; pstrv Kamloops.
x) Variaiile % s-au calculat n raport cu valorile nregistrate la nceputul testului.

Prin prelucrarea statistic a valorilor unor parametri de cretere


(lungime standard, greutate individual) , determinate la data 06 . 1 0 . 1 998 , s-a
stabilit semnificaia statistic a diferenelor dintre pstrvul curcubeu i
hibrizi, obinandu-se informaii i cu privire la gradul de uniformitate a
loturilor respective (tabelul 1 0) . S-a constatat, astfel, c n privina lungimii
standard i a greutii individuale, diferenele ntre hibrizi i pstrvul
curcubeu sunt foarte semnificative ; pe de alt parte, valoarea mai mic a
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra hibrizilor de pstrv

245

Date privind valorile unor parametri statistici si semnificia statistic a difereelor


ntrepstrvul curcubeu i hibrizii de salmonide
n vara a II -a de cretere (n 1 00)
=

Tabelul 8 9
.

Lotul

Genitorii

1 (M).

9 P.C.

Parametrul
statistic
& P.C.

s
Es
c.v.%
X

9 P.C.

2.

s
Es
c.v.%
Var.%
(P)

& P.F.

3.

9 P.C.
P.K.

P. C.

s
Es
& c.v.%
Var.%
(P)

pstrv carcubeu

Greutatea
individual
(g)
1 5, 1 5
48,42
2,03
6,46
0,90
2,89
1 3 ,34
1 3 ,39
95,42
20,87
2,33
1 0,70
3,38
0,73
1 1,16
1 1 ,2 1
+3 7,00
+97,06
0,00 1 <p<0,002 0,00 1 <p<0,002
FS
FS
1 8,40
63,63
7,77
2,23
1 ,7 1
0,37
1 2,2 1
1 2, 1 1
+3 1 ,4 1
+2 1 ,45
0,002<p<O,OO 1 0,001 <p<0,002
FS
S/FS
Lungimea
standard (cm)

P. F. - pstrv ffintnel

- pstrv Kamloops.

coeficientului de variaie, corespunzatoare lotului de hibrizi, indic faptul c


i la sfritul verii a II-a de cretere acetia sunt mai uniformi dect puietul
din lotul martor (pstrv curcubeu).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

246

Creterea petilor n sistem intensiv

Valorile unor raporturi ntre diferii parametri fenotipici ai hibrizilor (in vara a 11-a, la data
de 06. 1 0. 1 998) i a genitorilor din care provin
Tabelul 8 I l

Nr.
crt.

Genitor 9
pstrv
carcubeu
1'12
4,68
4, 1 5
4,04
24,06
75,94
pstrv
carcubeu
1,12
4,68
4, 1 5
4,04
24,06
75,94

Raportul
L11
L / lc
1/lc
1 / Hd
le x 1 00 I l
1 - lc X 1 00 / 1
Raportul

1
2
3
4
5
6
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

L/1
L / lc
1/lc
1 / Hd
le x 1 00 I l
1 - lc X 1 00 / 1

Hibrizi
9 P.C. x d
P.F.
1,09
5,35
4,89
4,35
20,44
79,55
9 P.C. x d
P.K.
1 ,06
5,28
4,94
4,01
20,23
79,76

Genitor d
pstrv
fntnel
1,09
5,40
4,22
4,22
21,17
78,83
Pstrv
Kamloops
1,15
5,03
4,38
3 ,60
22,82
77,1 8

L lungime totala ; 1 - lungime standard ; le lungime cap ; Hd inaltime la dorsalli


P. C. plistrliv carcubeu ; P. F.
plistrliv ffintnel ; P. K. plistrliv Kamloops.
=

8.4. Concluzii asupra hibrizilor de salmonide obinui la Baza


Experimental de Acvacultur Vaduri

- Prin utilizarea metodei de crioconservare a materialului seminal, s-a


reuit, n anul 1 996, ncruciarea pstrvului fntnel i a pstrvului
Kamloops (care se reproduc n perioada de toamn - iarn ), cu pstrvul
curcubeu (care se reproduce primvara) ;
- valorile parametrilor i indicilor biometrici, determinate la alevinii
hibrizi i la pstrvul curcubeu de aceeai vrst, n vara a 1-a i n vara a II-a
de cretere, au artat c hibrizii prezint ritmuri de crtere i dezvoltare
superioare pstrvului curcubeu, n condiii de cretere identice ;

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cercetri asupra hibrizilor de pstrv

247

- valorile coeficientului de conversie a hranei, determinate spre


sfaritul perioadei de cretere n vara a 11-a, arat ca hibrizii valorific mult
mai eficient hrana, n condiiile fizico-chimice de mediu specifice lacului de
baraj Vaduri ;
- din prelucrarea statistic a valorilor unor parametri de cretere a
rezultat faptul c loturile de hibrizi sunt mai omogene dect lotul martor, de
pstrv curcubeu ;
- valorile raportului dintre diferii parametri biometrici, determinate
pe baza msuratorilor efectuate la sfaritul perioadei de cretere in vara
a 11-a, arat c, fenotipic, hibrizii se apropie mai mult de genitorii masculi
(pstrv fntnel sau pstrv Kamloops).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

9. CONCLUZII GENERALE

Acvacultura intensiv a petilor, n VIVIere flotabile, presupune


asigurarea de ctre om a ntregului necesar de principii alimentare al
acestora, n principal sub form de furaje combinate, adecvate cerinelor
fiziologice specifice diferitelor faze din dezvoltarea ontogenetic a acestor
organisme acvatice.
Acvacultura intensiv a petilor este incompatibil cu mediile
acvatice poluate.
Sub aspectul structurii i funciilor tractului digestiv, salmonidele i
ciprinidele se deosebesc prin anumite particulariti salmonidele sunt peti
camivori, cu stomac, iar ciprinidele sunt peti omnivori sau erbivori, fr
stomac ; glandele stomacale ale salmonidelor secret pepsin (sub forma
precursorului inactiv pepsinogen) i acid clorhidric, care au rol n hidroliza
proteinelor, iar tractul intestina} al ciprinidelor prezint o reacie slab
alcalin, favorabil activitii maxime a tripsinei ; tubul digestiv al
salmonidelor este scurt, dar suprafaa de absorbie a acestuia este mult mrit
de prezena apendicilor pilorici din poriunea proximal a intestinului mediu
; tubul digestiv al ciprinidelor nu prezint apendici pilorici, dar acesta este
mult mai lung dect la salmonide, ceea ce asigur o suprafa de digestie, de
asemenea, mare ; echipamentul enzimatic al salmonidelor este adaptat pentru
o hran mai bogat n proteine, n timp ce la ciprinide acesta este specializat
pentru o valorificare mai bun a glucidelor din hran.
Pentru o cretere optim, petii, asemeni celorlalte animale, au
nevoie de o ntreag gam de principii alimentare cu rol plastic, energetic i
de catalizatori, n cantitile cerute de specie, vrst i de condiiile de mediu
n care triesc.
Necesarul de protein al salmonidelor este diferit de cel al
ciprinidelor, primele avnd nevoie pentru o cretere normal de cel puin
40% protein brut n hran, iar ultimele de cantiti mai reduse, cuprinse
ntre 30% i 38% ; puietul i reproductorii, n perioada de reproducere, au
nevoie de cantiti mai mari de protein, indiferent de specie.
Valoarea biologic a proteinelor este diferit, n funcie de numrul
i cantitatea aminoacizilor eseniali pe care i conin ; proteina de origine
animal este superioar celei de natur vegetal, din acest punct de vedere ;
salmonidele nu valorific eficient proteinele de origine vegetal, n timp ce

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

250

Creterea petilor in sistem intensiv

n creterea ciprinidelor utilizarea furajelor realizate cu protein exclusiv


vegetal d rezultate comparabile cu furajele pe baz de protein animal
(dac sunt suplimentate cu aminoacizii deficitari i cu premixuri vitaminice).

Necesarul de grsimi totali este de 5 - 8%, att la pstrv ct i la


crap, valorile limit maxime fiind cuprinse ntre 1 5% i 20% din compoziia
hranei.
Nivelele optime de glucide din hran sunt de 40% pentru crap i de
pn la 30% pentru pstrv ; spre deosebire de crap, al crui echipament
enzimatic este adaptat pentru hrana bogat n carbohidrai, pstrvul
utilizeaz, de regul, slab glucidele.
Necesarul de vitamine i elemente minerale al petilor difer n
funcie de vrsta acestora, de specie i de temperatura mediului de via ;
lipsa sau excesul acestor substane n hrana petilor determin tulburri de
cretere, mortaliti ridicate i o slab valorificare a furajelor.
Asigurarea necesarului de vitamine i de elemente minerale pentru
peti, n condiii de cretere intensiv, se face prin introducerea n furaje a
premixurilor vitaminice i a amestecurilor standard de elemente minerale ;
rolul de surs de elemente minerale l au i tufurile vulcanice, utilizate n
ultimele decenii ca ingrediente n furajele pentru peti i pentru animalele
mari.
Investigaiile asupra activitii enzimelor digestive la peti
furnizeaz informaii utile cu privire la intensitatea proceselor de digestie i
absorbie, respectiv asupra modului n care petii reacioneaz
la
administrarea de furaje combinate de diferite tipuri, n creterea dirijat, n
condiii intensive.
Studiile care se fac asupra enzimelor digestive la peti, din
necesitatea stabilirii condiiilor optime de asimilaie, a valorii nutritive a unor
reete de hran, privesc cele trei subclase de enzime din clasa hidrolazelor,
implicate n procesele de digestie proteazele, amilazele i lipazele ; sub
aciunea acestora, substanele proteice, glucidele i lipidele din hran sunt
scindate chimic pn la etapa final de elemente simple (aminoacizi, mono
i dizaharide, acizi grai i glicerol) care, mpreun cu vitaminele, elementele
minerale i apa sunt, apoi, absorbite la nivelul intestinului.

Dintre enzimele digestive proteolitice, la peti au fost ntlnite


pepsina, tripsina, chimotripsina, carboxipeptidazele, dipeptidazele,
aminopeptidazele.

In digestia gastric, pepsina joac rolul de seam, iar n digestia


intestinal tripsina i chimotripsina din pancreas sunt de o importan
major.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Concluziigenerale

25 1

Petii cu stomac sunt caracterizai printr-o activitate proteolitic


superioar petilor fr stomac.
Activitatea enzimelor digestive la peti este influenat de :
temperatura mediului, pH-ul tractului digestiv, natura i calitatea hranei
consumate, caracterul speciei i vrsta indivizilor, tratamentele profilactice i
de combatere a unor boli etc. Cele mai multe cercetri asupra enzimelor
digestive la peti urmresc, n special, activitatea acestora ca rspuns la
factorul hran i aceasta din motive de natur practic, legate de testarea
diferitelor reete de hran, n scopul selectrii acelor variante care s conin
toate substanele cu rol nutritiv n cantitile cerute de organismul petilor,
fr afectarea strii lor fiziologice.
Cercetrile efectuate de noi asupra activitii enzimelor digestive
proteolitice i amilolitice la alevinii de crap de cultur crescui n condiii
controlate i hrnii, comparativ, cu furaje prestarter i cu hran natural
(biomas algal obinut prin culturi i biomas zooplanctonic) au
evideniat faptul c hrana vie, mai complet din punct de vedere calitativ,
poate conduce la rezultate superioare furajelor combinate.
Activitatea specific a proteazelor i a alfa-amilazei digestive crete
odat cu vrsta la alevinii hrnii cu reete constituite din hran natural,
evideniind o valorificare mai bun a proteinelor i glucidelor din acestea,
comparativ cu furajele prestarter - care, n intervalul cuprins ntre a 1 5-a i a
45-a zi de hrnire activ, au determinat o reducere a activitii enzimelor
respective ; hrana vie, reprezentat prin zooplancton i biomas algal
cultivat, constituie un aliment complet, echilibrat fiziologic, n msur s
satisfac cerinele nutritive ale alevinilor, att prin coninutul ridicat de
elemente cu rol plastic i energetic (proteine, glucide, lipide, vitamine,
elemente minerale), ct i datorit adaptrii echipamentului enzimatic al
petilor la hrana natural. In plus, ea constituie i o surs suplimentar de
enzime, n msur s stimuleze secreia de enzime digestive la peti, cu
influenarea pozitiv a digestiei i absorbiei hranei.
Datele rezultate din investigaiile asupra activitii enzimelor
digestive, corelate cu cele privind compoziia biochimic a alevinilor de crap
i altor ciprinide, au artat faptul c este posibil rentabilizarea creterii
acestora prin substituirea parial sau total a furajelor combinate cu surse
neconvenionale de hran (biomas zooplanctonic i biomas algal
obinut prin culturi), care au un pre de cost mai sczut.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

252

Creterea petilor n sistem intensiv

Investigaiile asupra activitii enzimelor digestive din fluidul


gastric i intestina! prelevat de la pstrvul curcubeu i de la crapul de
cultur, la diferite intervale de timp dup administrarea hranei, prin metoda
tubajelor n test de scurt durat, au evideniat faptul c, funcie de natura i
calitatea hranei, procesele de digestie i absorbie a acesteia se desfoar cu
intensitate diferit n diferitele poriuni ale tractului digestiv ; digestia i
absorbia hranei naturale are loc, n principal, n primele poriuni ale tubului
digestiv, necesitnd un timp mai scurt, iar cea a furajelor combinate este mai
redus n aceast regiune, gradul de umiditate al hranei avnd un rol
important sub acest aspect.
Cercetrile asupra crapului de cultur crescut n viviere flotabile n
lacul de acumulare Tansa-Belceti (jud. Iai), prin care am urmrit activitatea
enzimelor digestive n funcie de reimul termic al apei, au artat faptul c,
la o cretere a temperaturii cu 6 8 C, la care s-a adugat i factorul hran,
prin trecerea de la stadiul de inaniie, la cel de hrnire activ, activitatea
specific a proteazelor, alfa-amilazei i lipazelor a nregistrat creteri
semnificative sau foarte semnificative (funcie de poriunea de tub digestiv
investigat i de natura hranei) ; n cazul proteazelor i lipazelor, creteri mai
mari ale activitii s-au pus n eviden la crapul hrnit cu biomas
planctonic, n timp ce pentru amilaze creterile foarte semnificative s-au
nregistrat la administrarea de furaj combinat.
Aplicarea unor tratamente medicamentoase antiparazitare i
antiinfecioase unor loturi de crap de cultur (C2) crescute n viviere flotabile
n lacul de baraj Tansa-Belceti, a influenat activitatea enzimelor din tractul
digestiv al petilor ; aceast influen a fost pozitiv n cazul tratamentelor
singulare (fie antiparazitar, fie antiinfecios) i s-a concretizat ntr-o mai
bun valorificare a proteinelor i glucidelor din hran, evideniat de
activitile specifice mai mari ale proteazelor i alfa-amilazei digestive, iar n
cazul cnd s-au cumulat tratamentele antiparazitar i antiinfecios a avut loc
o inhibare a digestiei glucidelor din furaj , ceea ce a condus la obinerea unor
valori mai mici ale activitii specifice ale alfa-amilazei, n raport cu situaia
martor.
Comparnd valorile raportului dintre activitatea specific a alfa
amilazei digestive i activitatea specific a proteazelor din tractul digestiv al
crapului de cultur i al pstrvului curcubeu de vrste diferite (ncepnd de
la stadiul de alevin i pn n vara a III-a de cretere, inclusiv), rezult c, n
general, activitatea enzimelor amilolitice este mai mare dect a celor
proteolitice la speciile fr stomac, n timp ce la speciile cu stomac se
-

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Concluzii generale

253

ntlnete o situaie invers, cu sublinierea faptului c natura hranei


influeneaz ntr-o mare msur valorile raportului menionat.
Cercetrile efectuate de noi in vitro asupra stomacului prelevat de
la pstrvul curcubeu aflat n vara a IV-a de cretere au stabilit faptul c
maximul de aciune al enzimelor proteolitice de tipul pepsinei se situeaz n
domeniul de pH cuprins ntre 1 ,5 i 3,5 uniti de pH ; prin creterea pH-ului
cu o jumtate de unitate (de la 3 ,5 la 4,0), activitatea specific a pepsinei
scade de circa 3 ori, iar prin creterea acestuia cu dou uniti, valoarea
activitii se micoreaz de 1 4 ori.
La crapul de cultur am pus n eviden un maxim al activitii
proteolitice n intervalul de pH cuprins ntre 7 ,O i 7,5 i un altul, de mai
mic amploare (circa 75% din valoarea primului maxim) la pH 9,0.
Datele privind activitatea specific a proteazelor i a alfa-amilazei
digestive obinute n cadrul cercetrilor asupra crapului de cultur i asupra
pstrvului curcubeu de diferite vrste permit o evaluare a evoluiei
activitii enzimelor digestive menionate, pe msura creterii i dezvoltrii
petilor ; la crap activitatea enzimatic digestiv se stabilizeaz n jurul unei
anumite valori nc din primul an de via, cu precizarea c, n timp ce
activitatea proteolitic din intestinul puietului de crap este de circa dou ori
mai mare la sfritul perioadei de cretere n vara a I-a, dect n primele 45
zile de hrnire activ, activitatea alfa-amilazei digestive crete doar ntr-o
mic msur n acelai interval de timp, ceea ce presupune o stabilizare a
activitii acestei enzime nc din fazele timpurii ale creterii ; la pstrvul
curcubeu activitatea proteazelor de tipul tripsinei nregistreaz o cretere mai
accentuat n intervalul cuprins ntre a 1 5-a i a 45-a zi de hrnire activ i
mai puin semnificativ n continuarea procesului de cretere i dezvoltare a
petilor, iar activitatea alfa-amilazei digestive atinge valori maxime dup
primul an de via.
In cadrul unor cercetri de laborator, noi am pus n eviden o
caracteristic necunoscut pn atunci, a tufurilor vulcanice, respectiv
capacitatea acestora de a reine, n mod selectiv, prin adsorbie, enzimele
proteolitice din extractele enzimatice totale i am brevetat un procedeu de
separare a acestor enzime ; plecnd de la aceast caracteristic a tufurilor
vulcanice i innd cont de faptul c ele sunt utilizate deja ca ingrediente n
furajele combinate pentru animale, am imaginat un procedeu de introducere
a enzimelor digestive n furaje, prin intermediul acestui material cu
proprieti adsorbante i am realizat furaje nnobilate cu enzime proteolitice,
pe care le-am administrat unor loturi de pstrv curcubeu de diferite vrste,
urmrind efectele acestora asupra petilo
=

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

254

Creterea petilor n sistem intensiv

"Legarea" enzimelor de tuf, prin adsorbie, le confer acestora


stabilitate la aciunea factorilor de mediu ; n tractul digestiv al petilor, ele
sunt eliberate treptat, locul lor fiind luat, prin schimb, de gazele toxice
rezultate n cadrul proceselor metabolice.
Administrarea unor furaje nnobilate cu enzime digestive
proteolitice, pstrvului curcubeu crescut n viviere flotabile, n lacul de
acumulare Vaduri, a condus la obinerea unor rezultate superioare celor
corespunztoare loturilor martor, sub aspectul supravieuirii, creterii,
coeficientului de conversie a hranei i compoziiei biochimice a petilor ;
enzimele proteolitice suplimentare au avut o influen pozitiv i asupra
activitii alfa-amilazei digestive (prin neutralizarea inhibitorului acestei
enzime, coninut n ingredientele de gru introduse n componena furajelor
combinate), pe lng aceea de stimulare a secreiei de proteaze proprii.
Investigaiile biochimice asupra petilor crescui n condiii
controlate constituie unul din criteriile de apreciere a eficienei reetelor de
hran care se testeaz, de estimare a influenei unor factori de stress asupra
strii fiziologice generale a petilor, de evaluare a calitii crnii acestora.

Datele ce privesc coninuturile parametrilor biochimici ai puietului


de crap, snger, cosa i novac, obinute prin analiza unor loturi crescute, n
condiii controlate, cu biomas algal i biomas zooplanctonic sau cu
furaje prestarter, indic faptul c biomasa planctonic obinut prin culturi
conduce la rezultate cel puin comparabile cu furajele combinate i la un pre
de cost mai redus ; unul i acelai tip de hran influeneaz n mod diferit
compoziia biochimic a alevinilor celor patru specii de ciprinide.

Fiind o specie de peti care valorific eficient glucidele din hran, crapul
de cultur poate fi crescut n condiii intensive cu rezultate bune, chiar n
lipsa proteinelor de natur animal din furaj sau la niveluri sczute ale
acestora ; n cadrul cercetrilor noastre s-au obinut, sub aspectul
caracteristicilor biochimice ale crapului, rezultate comparabile la
administrarea de furaje de natur exclusiv vegetal i, respectiv, n hrnirea
cu furaje coninnd protein predominant de natur animal.
Cercetrile comparative efectuate de noi asupra crapului de cultur
crescut n condiii naturale i n viviere flotabile au artat c, n prima parte a
ciclului de cretere (Co), hrana natural existent n ecosistemele acvatice,
mai complet din punct de vedere calitativ i suficient sub aspect cantitativ,
determin o stare general mai bun puietului, dect furajele combinate
(coninuturi mai ridicate de protein n corp, valori mai mici ale raportului
U/P), n timp ce n fazele mai avansate ale creterii (C 1 i C2) situaia, sub
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Concluzii generale

255

aspectul compoziiei biochimice a petilor, este diferit, crapul crescut n


viviere, cu furaje combinate, prezentnd coninuturi de substan uscat,
substan organic i protein brut evident superioare celui hrnit n mod
natural.
Stresul datorat densitilor mari de cretere influeneaz valorile
tuturor parametrilor biochimici ai crapului de cultur i ai pstrvului
curcubeu ; aceast influen se manifest, n general, prin acumularea unor
cantiti mai mari de ap i de grsimi n organismul petilor, pe de o parte,
i n reducerea coninutului de protein, pe de alt parte -situaie n care
starea fiziologic general a petilor, ca i calitatea crnii acestora, sunt
influenate n mod negativ ; la aceasta se adaug un ritm de cretere mai mic
i mortaliti mai ridicate.
Cercetrile efectuate, n 1 998, asupra pstrvului fintnel n vrst de
2 ani, crescut n viviere flotabile, n lacul de baraj Vaduri, la densiti de 3 kg
3
, 6 kg i respectiv 9 kg pete /m de ap, au artat c, n plus fa de cele
3
menionate - la densiti mai mari de 3 kg 1 m - cheltuielile cu hrana
necesar producerii unei cantiti de 1 kg spor de cretere sunt mai mari cu
circa 1 9 - 39%.
Investigaiile biochimice efectuate de noi asupra crapului de cultur
(C t) hrnit cu furaje medicamentoase, n scopul combaterii hidropiziei
infecioase sau pentru stimularea creterii, au artat faptul c, n general,
antibioticele influeneaz pozitiv caracteristicile biochimice ale petilor,
dac sunt administrate n doze optime ; utilizarea simultan a dou tipuri de
antibiotice are efecte negative, din acest punct de vedere.
Pe msura dezvoltrii ontogenetice a crapului de cultur i a
pstrvului curcubeu, coninuturile de ap i de grsimi din corp se reduc,
iar cele privind substana uscat, substana organic, substana mineral i
proteina brut nregistreaz creteri valorice, n condiii de cretere intensiv,
n viviere flotabile.
Sub aspectul influenei furajelor cu enzime proteolitice asupra
caracteristicilor biochimice ale pstrvului curcubeu, cercetrile noastre au
artat c enzimele digestive suplimentare, pe lng faptul c asigur 0
valorificare superioar a componentelor nutritive din hran, favorizeaz
procesul de biosintez a proteinelor i intervin n procesul de depunere a
grsimilor n corpul petilor. In consecin, pstrvul curcubeu hrnit cu
furaje coninnd enzime proteolitice prezint coninuturi evident mai
ridicate.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

256

Creterea petilor n sistem intensiv

de protein n corp, respectiv niveluri mai reduse de grsimi totale,


comparativ cu pstrvul din loturile martor, corespunztoare
In condiiile de mediu oferite de apa lacului de baraj Vaduri, ale
crei temperaturi nu depesc vara 1 8 20 C, creterea pstrvului fntnel
i a pstrvului Kamloops sunt mult mai rentabile, din punct de vedere
economic, dect creterea pstrvului curcubeu (ritmul de cretere a
pstrvului curcubeu este de circa 2 ori mai mic dect al pstrvului
Kamloops i de circa 3 ori mai mic dect al pstrvului fntnel, n condiii
similare de furaj are).

Hibrizii de salmonide, obinui la Baza Experimental de


Acvacultur, de pe lacul Vaduri, prin ncruciarea unor specii de pstrv cu
perioade diferite de reproducere (pstrv curcubeu x pstrv Kamloops ;
pstrv curcubeu x pstrv fntnel) nregistreaz ritmuri de cretere i
dezvoltare mai bune, valorific mult mai eficient hrana i prezint un grad de
omogenitate mai mare, comparativ cu loturile martor de pstrv curcubeu, de
aceeai vrst, n condiii similare de cretere.
-

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

ANEXA 1
RECOMANDRI DE ORDIN PRACTIC PRIVIND CRETEREA
PASTRAVULUI IN SISTEM CONTROLAT

Creterea pstrvului n sistem controlat este dependent, n


principal, de caracteristicile fizico-chimice ale apei de alimentare a bazinelor
de cretere i de hrana administrat. Din acest motiv, este foarte important
ca amplasarea unei pstrvrii s se fac doar n zonele care pot asigura un
debit suficient de mare i relativ constant, de ap bine oxigenat (peste 9 mg
oxigen dizolvat 1 litru de ap) i cu temperaturi care s nu depeasc vara
valoarea-limit de 23 C.
Debitul apei de alimentare i temperatura apei
din bazinele de cretere

Bazndu-se pe rezultatele practicii salmonicole de la noi din ar, P.


Decei ( 1 978, 200 1 ) recomand un debit de 500 - 1 000 litri 1 secund pentru
un hectar luciu de ap i, respectiv, 1 - 2 litri 1 minut pentru 1 kg pstrv,
dac temperatura apei nu depete 1 8 - 1 9 C ; acest debit trebuie s asigure
schimbarea complet a apei din bazinele de cretere de aproximativ 5 ori pe
zi (24 ore) i, deci, dimensiunile bazinelor de cretere trebuie s se
stabileasc n funcie de sursa de alimentare cu ap a acestora. La temperaturi
ale apei mai mici de 1 5 C, debitul necesar se reduce la jumtate (0,5 - 1 litru
/minut 1 1 kg pstrv).
In cazul puietului, se apreciaz ca fiind necesar un debit de ap de 30
- 60 litri 1 minut 1 1 0.000 exemplare de 2 - 3 luni, cu precizarea c, n
comparaie cu pstrvul adult, puietul consum o cantitate dubl de oxigen
dizolvat (raportat la 1 kg pete).
Intervalul de temperatur la care valorificarea hranei se face cu
maxim eficien i care asigur o cretere optim a pstrvului difer n
funcie de specie ; pentru pstrvul curcubeu acesta este cuprins ntre 1 5 i
1 9C , pentru pstrvul indigen ntre 1 4 i 1 6C, iar pentru pstrvul antnel
i pstrvul Kamloop ntre 1 2 i 1 4C. Prin urmare, este indicat ca
temperatura apei din sursa de alimentare a bazinelor de cretere a pstrvului

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

258

Creterea petilor in sistem intensiv

s nu depeasc cu mai mult de 2C valorile-limit maxim menionate mai


sus.
In pstrvriile n care, n timpul verii, temperatura apei depete

1 8 C, cantitatea de pete trebuie s fie de maximum 4 kg 1 m luciu de ap


Apele caracterizate prin temperaturi care nu depesc vara 1 O - 1 1 C i
cele cu temperaturi maxime de peste 24 - 25 C nu sunt indicate pentru
creterea salmonidelor de cultur (pstrv, lostri).
Oxigenul dizolvat
Concentraiile oxigenului din apa (mg/1), n condiii de saturaie i n funcie de
temperatura
Tabelul A-1
T

(oC)
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,0
1 4,64
1 4,24
1 3,85
1 3 ,49
1 3, 1 4
1 2,81
1 2,48
1 2, 1 8
1 1 ,89
1 1 ,62
1 1 ,35
1 1,10
1 0,86
1 0,62
1 0,39
1 0, 1 8
9,97
9,76
9,56
9,37
9, 1 9
9,02
8,85
8,68
8,52
8,37
8,22
8,08
7,94
7,80
7,67

0, 1
14,60
1 4,20
1 3,81
1 3 ,49
13,1 1
1 2,78
1 2,45
12,15
1 1 ,86
1 1 ,59
1 1 ,32
1 1 ,08
10,84
1 0,60
1 0,37
1 0, 1 6
9,95
9,74
9,54
9,35
9, 1 7
9,00
8,83
8,66
8,50
8,35
8,2 1
8,07
7,93
7,79

0,2
1 4,56
1 4, 1 6
1 3,78
1 3,42
1 3,07
1 2,74
1 2,42
12,12
1 1 ,84
1 1 ,57
1 1 ,30
1 1 ,05
1 0,81
1 0,57
1 0,35
1 0, 1 4
9,93
9,72
9,52
9,33
9, 1 6
8,99
8,82
8,65
8,48
8,34
8, 1 9
8,05
7,90
7,76

0,3
1 4,52
14,12
1 3 ,74
1 3 ,38
1 3 ,04
1 2,7 1
1 2,39
1 2,09
1 1 ,81
1 1 ,54
1 1 ,27
1 1 ,03
1 0,79
1 0,55
1 0,33
10,12
9,91
9,70
9,50
9,32
9, 1 4
8,97
8,80
8,63
8,47
8,32
8, 1 8
8,04
7,88
7,75

0,4
1 4,48
1 4,08
1 3,71
1 3,35
13,01
1 2,68
1 2,36
1 2,06
1 1 ,78
1 1 ,5 1
1 1 ,25
1 1 ,00
1 0,76
1 0,53
1 0,3 1
1 0,09
9,89
9,68
9,48
9,30
9, 1 2
8,5
8,78
8,82
8,46
8,3 1
8, 1 6
8,02
7,88
7,73

0,5
1 4,44
1 4,04
1 32,67
1 3,3 1
1 2,94
1 2,64
1 2,33
1 2,03
1 1 ,75
1 1 ,48
1 1 ,22
1 0,98
1 0,74
1 0,50
1 0,28
1 0,07
9,87
9,66
9,46
9,28
9, 1 0
8,93
8,76
8,60
8,44
8,29
8, 1 5
8,0 1
7,86
7,72

0,6
1 4,40
1 4, 1 0
1 3,63
1 3,28
1 2,95
1 2,6 1
1 2,30
1 2,01
1 1 ,73
1 1 ,46
1 1 ,20
1 0,96
1 0,72
1 0,48
1 0,26
1 0,05
9,84
9,64
9,44
9,26
9,09
8,92
8,75
8,58
8,43
8,28
8, 1 4
8,00
7,84
7,7 1

0,7
14,36
13,97
1 3 ,58
1 3,24
1 2,91
1 2,58
1 2,27
1 1 ,98
1 1 ,70
1 1 ,43
1 1,17
1 0,93
10,69
1 0,46
1 0,24
1 0,03
9,82
9,62
9,43
9,23
9,07
8,90
8,73
8,57
8,4 1
8,26
8, 1 2
7,98
7,84
7,7 1

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

0,8
1 4,32
1 3 ,93
1 3,56
1 3,2 1
1 2,88
1 2,55
1 2,24
1 1 ,95
1 1 ,67
1 1 ,40
1 1,15
1 0,91
1 0,67
1 0,44
1 0,22
1 0,01
9,80
9,60
9,4 1
9,23
9,05
8,90
8,7 1
8,55
8,40
8,25
8, 1 1
7,97
7,83
7,70

0,9
1 4,26
1 3 ,89
1 3,53
1 3, 1 7
1 2,84
1 2,5 1
1 2,2 1
1 1 ,92
1 1 ,65
1 1 ,38
1 1, 1 2
1 0,88
1 0,65
1 0,4 1
1 0,20
9,99
8,77
9,58
9,39
9,2 1
9,04
8,87
8,70
8,54
8,34
8,23
8,09
7,95
7,8 1
7,68

Recomandri de ordin practic

259

Cantitatea de oxigen dizolvat ntr-o ap de suprafa este dependent


de temperatur, solubilitatea acestui gaz atmosferic fiind mai mare iarna i
mai mic n timpul verii.
Observaie Pentru a determina gradul de saturaie n oxigen al unei
ape, se aplic formula :

Saturaie (%) = (A x 1 00) : B , n care :


A = concentraia oxigenului dizolvat gsit n proba de analizat (mg 1 l) ;
B = concentraia de saturaie a oxigenului (mg 1 1), la temperatura pe care a
avut-o proba de ap n momentul prelevrii (conform tabelului de mai sus).
Pentru ca pstrvul s aib condiii optime de mediu trebuie ca
nivelul oxigenului dizolvat n apa bazinelor de cretere s nu scad sub 9
mg/1 .
Stabilirea raiilor de hran

Raiile de hran pentru loturile de pstrv crescute n sistem controlat


se stabilesc periodic, n funcie de vrsta petilor, de temperatura apei i de
greutatea loturilor (tabelul A-2.)
Cantitatile d e hrana uscata recomandate pentru pllstravul curcubeu, n functie de talia petilor i de
temperatura apei (dupa Document Technique de la CECPI, N 1 2, Roma)
Temperatura
aei
( C)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Numarul
minim de
mese 1 zi

2,53,5
2,6
3,0
3,5
4, 1
4,8
5,6
6,5
4,6
2,8
I Ox

Tabelul A-2

Talia aproximativa a petilor cm) :


201 2,522,51 01 5- 1 1 7,55,03,57,520
15
1 7,5
22,5
25
10
1 2,5
7,5
5,0
Cantitatile zilnice de hranli, n procente din greutatea loturilor de peti
0,9
1 ,3
1,1
0,8
0,7
1 ,5
1 ,8
2,4
2, 1
1 ,3
2,5
1,1
1 ,0
0,9
1 ,7
1 ,5
2, 1
2,8
1 ,7
1 ,3
2,4
1 ,2
1,1
1 ,9
1 ,5
3,3
2,9
2,0
1 ,4
2,8
2,2
1 ,3
1 ,7
3,9
1 ,5
3,4
1 ,5
2,5
2,3
1 ,7
2,0
1 ,6
3,2
4,6
4,0
2,9
2,3
1 ,7
2,6
2,0
1 ,8
4,6
3,7
5,4
3,9
4,3
2,6
2, 1
2,0
2,3
3,5
6,3
5,3
2,4
1 ,4
2,2
1 ,9
1 ,6
1 ,5
3,0
4,4
3,7
0,9
1 ,6
1 ,0
2,0
1 ,2
0,8
1 ,4
2,3
2,6
8x

8x

6x

6x

4x

4x

3x

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

3x

2x

>25

0,6
0,8
1 ,0
1 ,2
1 ,4
1 ,6
1 ,9
1 ,3
0,7
2x

260

Creterea petilor n sistem intensiv

Observaie
Cantitile de hran calculate conform tabelului se
fracioneaz i se distribuie de mai multe ori pe zi ; de exemplu de 2x 1 zi
pentru petii cu talia mai mare de 25 cm i de 1 Ox /zi pentru petii cu talia
cuprins ntre 2,5 - 3,5 cm.
Raiile zilnice de hrana. granulatli (% din greutatea loturilor) ce se administreaz
pstr!\vului curcubeu crescut n condiii controlate (dup P .Decei, 1978)

Tempera
tura
( apei

OC
4
6
8
10
12
15
17
19

Greutatea unui
numl1r
de 1 000
exemplare
pstrliv,
n kg

Tabelul A-3

Lungimea petilor, n cm
3
5,0
7,0
8,5
1 0,0
1 2,0
1 4,0
1 5,0
1 6,0

4
4,5
5,0
7,0
9,0 1
1 ,0
1 4,0
1 5,0
1 6,0

5
3,5
4,0
5,0
7,0
9,0
1 2,0
1 3,0
1 4,0

6
3,0
3,5
4,5
5,0
7,0
1 0,0
1 1 ,0
1 2,0

7
2,0
2,5
3,5
4,5
5,0
7,0
8,0
9,0

0,2

0,5

1 ,0

2,0

3,5

8
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0

5,0

10
1 ,5
2,0
2,5
3,5
3,5
4,5
5,0
6,0

9,0

12
1 ,0
2,0
2,0
2,5
2,5
3,5
4,0
5,0

15
0,8
1 ,0
1 ,5
1 ,5
1 ,5
2,0
2,5
3,0

20
0,5
1 ,0
1 ,0
1 ,2
1'1
1,7
2,0
2,5

25
0,5
0,8
1 ,0
1,1
1 ,2
1 ,5
1 ,7
1 ,7

30
0,4
0,6
0,9
1 ,0
1 ,2
1,1
1 ,5
1 ,5

1 7,0

3 5,0

90,0

1 75

300

Observaie : La temperaturi ale apei mai mici de 3 C sau mai mari

de 23 C pstrvul nu mai consum hran i, prin urmare, se sisteaz


administrarea furajelor ; de asemenea, administrarea hranei nceteaz cu
minimum 48 de ore naintea oricrei manipulri a loturilor de pstrv
(sortri, inventarieri, transport etc.).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Recomandri de ordin practic

261

Date biometrice orientative privind unele salmonide i


unele ciprinide de culturli (dup Voican et al., 1 974)
Tabelul A-4

Specia
Pstrv indigen
Pstrv curcubeu
Crap selecionat

Lun ime total (cm)


Vara
Vara
Vara
1
3
2
7- 1 0
30-34
1 5-20
6- 1 2
1 8-22
25-27
20-25
1 2- 1 6
26-35

Vara
1
1 2- 1 5
1 0- 1 2
25-50

Greutate (g)
Vara
Vara
2
3
1 00- 1 25
200-300
80- 1 3 0
1 00-200
250-500
1 000- 1 300

Dimensiunile granulelor de hran recomandate pentru pstrv, n funcie de talia petilor


(dup Document Technique de la CECPI, N 12, Roma)
Tabelul A-5

Tipul alimentului

Aliment
"
"starter , sub
form de past
Aliment "starter"
Firimituri
Firimituri
Firimituri
Firimituri
Granule
Granule
Granule
Granule
Granule

Clasa de mrime
a particulelor de
hran, ( mm )

Numrul de peti
1 kg

Lungimea
petilor
( cm )

0,420

6500 - 4400

2,5

0,420 - 0,595
0,595 - 0,84 1
0,84 1 - 1 , 1 90
1 , 1 9 - 1 ,68
1 ,68 - 2,83
2,38
3 , 1 75
4,76
6,3 5

6500 - 4400
4400 - 1 800
1 800 - 660
650 - 330
330 - 1 65
1 65
1 66
66 - 22
7
22 Stoc de
reproductori

o
2,5
4,0
5,0
6,0
7,5
1 0,0
1 6,0

2,5
- 4,0
- 5,0
- 6,0
- 7,5
- 1 0,0
- 1 6,0
- 24,0

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

>25

262

Creterea petilor n sistem intensiv

Transportul pstrvului

Transportul pstrvului destinat populrii bazinelor acvatice se face,


de regul, primvara i toamna, la temperaturi ale apei mai mici de 1 5 C,
folosind n acest scop hidrobioane de capaciti diferite, prevzute cu butelii
de oxigen.
Cu circa 48 ore nainte de transport, furaj area petilor nceteaz,
operaia avnd scopul de a reduce consumul de oxigen pe timpul
transportului.
Durata transportului nu trebuie s fie mai mare de 6 ore, iar n acest
interval apa din hidrobion trebuie primenit treptat ; dac diferena de
temperatur dintre apa de primenire i apa din hidrobion este mare, pentru
fiecare 3 C diferen, durata operaiei de primenire trebuie s fie de circa 30
de minute.
Dac transportul petelui se face cu cisterne amenajate special n
acest scop, durata acestuia i distana pn la destinaie pot fi mai mari.
In condiiile transportului pe distane relativ scurte, rar butelii de
oxigen, este necesar asigurarea unui raport optim ntre cantitatea de ap din
vasul de transport i cantitatea de pete transportat, dup cum urmeaz
a) pentru alevini 1 00 - 200 litri ap 1 1 kg pete ;
b) pentru puietul de 6 luni 50 - 1 00 litri ap 1 1 kg pete
c) pentru puietul de 1 an : 40 - 80 litri ap 1 1 kg pete ;
d) pentru pstrvul adult : 1 O - 1 5 litri de ap 1 1 kg pete.
Valoarea raportului respectiv se calculeaz avnd n
3
vedere consumul aproximativ de oxien al unui kg de pstrv (70 cm
3
3
oxigen/or, la o temperatur a apei de 5 C ; 1 00 cm 1 or la 1 0C i 1 40 cm
3
la 1 5 C) i faptul c o cantitate de 3 cm oxigen 1 litru de ap nu pot fi
consumai, aceasta constituind pragul letal al respiraiei pstrvului (Decei,
1 978).
Dac este necesar ca transportului petelui s se fac n timpul verii,
furajarea acestuia se sisteaz cu 3 - 5 zile nainte de transport.
Pentru meninerea temperaturii apei la valori de 1 O - 1 2C, se
introduc n vasul de transport al petelui buci de ghea.
Intr-un vas de transport nu se introduc dect peti din aceeai specie
i aceeai vrst.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Recomandri de ordin practic

263

Inainte de utilizare, vasele de transport se spal cu ap curat, se


dezinfecteaz cu o soluie de clorur de var de concentraie 5 - 20% i, apoi,
se cltesc bine cu ap curat.
Transferul petelui din vasul de transport, n bazinul de destinaie, se
face doar dup nlocuirea treptat, ntr-o perioad de timp de minimum o
jumtate de or, a unei pri a apei din hidrobion, cu ap din bazinul n care
urmeaz s fie deversat petele, pentru prevenirea ocului termic, prin
egalizarea temperaturii celor dou ape.

Date privind maturitatea sexual, perioada reproducerii i durata incubaiei la unele specii de
salmonide i de ciprinide de cultur (din Voican et al., 1974)
Tabe/u/ A-6

Specia

Pstrv
indigen
Pstrv
curcubeu
Pstrv
fntnel
Crap

Maturitatea
sexual {ani}

Prolificitate
(nr. icre la
1 kg pete)

Diametru]
icre lor
(mm )

Perioada de
reprodu cere

Durata de
incubaie

r3

2-3

1 000 - 2500

4,5 - 5,0

X - XII

60 - 90 zile

2-3

2-3

500 - 2500

4,0 - 6,0

IV - V

60 - 70 zile

1 000 - 7000

4,0

X - III

65 - 72 zile

3370001 900000

1 ,5 - 1 , 8

IV - VI

3 - 8 zile

Msuri de prevenire a unor boli ale salmonidelor

Pentru prevenirea unor boli ale petilor, n pstrvrii trebuie


efectuate o serie de tratamente profilactice, att asupra icrelor din
incubatoare, ct i asupra puietului i pstrvului adult.
Tratarea profilactic a icrelor se face de dou ori pe sptmn,
ncepnd cu a doua zi de la fecundare, n scopul prevenirii instalrii
mucegaiului (Sapro/egnia) ; n acest scop, se utilizeaz verdele de malahit,
care este un fungicid foarte solubil n ap. Pentru realizarea tratamentului,
se prepar o soluie concentrat de fungicid (prin dizolvarea unei cantiti de
5 g verde malachit n 1 O litri de ap), se oprete alimentarea cu ap a
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Creterea petilor in sistem intensiv

264

Unele boli ale petilor, cauzele acestora, semnele de manifestare i msurile de combatere
(prelucrare dup : Voican et al., 1 974; Rdulescu et al., 1 976 ; Miron, 1 995 ; Decei, 200 1 )
Tabelul A-7

Nr.
crt.
o

Denumirea
bolii

Cauzele
bolii

2
Acanto- Boala este
cefaloz cauzat de un
parazit
(Metechinorhync
us truttae) , ce
are ca gazd
intermediar
rcuorul
Gammarus
pulex.

Boala
branchiilor

Nu sunt bine
cunoscute

Semnele de
manifestare

3
Leziuni la
nivelul
intestinului
puietului de
pstrv

Decolorarea i,
apoi, umflarea i
tumefierea
branchiilor, n
special la puietul
de o var

Msuri de
combatere

4
a)Tratarea vazinelor cu
clorur de var (300
2
grame/m ), pentru
eliminarea gazdei
intermediare a
parazitului ;
b) Hrnirea petilor,
timp de 3 zile,
consecutiv, cu hran n
care s-a introdus cte 1
gram de fenotriazin
pentru fiecare kg de
pete.
a)Bi n soluie de
verde de malahit, timp
de 20 minute, de 3 ori
pe sptmn, timp de 2
sptmni (soluia se
prepar prin dizolvarea
unei cantiti de 1 gram
verde malahit n 200
litri de ap.
b) bi n soluie de
sulfat de cupru, timp de
1 minut, la intervale de
2 zile, pe durata unei
sptmni (soluia se
prepar prin dizolvarea
unei cantiti de 50
grame sulfat de cupru
n 1 00 litri de ap).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

265

Recomandri de ordin practic

Boala
bulelor
de gaz

Prezena n apa
a unor cantiti
prea mari de
gaz carbonic,
azot i alte
gaze dizolvate

Costiaz

Boala este
produs de
protozoarul
Costia
necatrix, care
atac

Boala apare n
perioada mai iulie i afecteaz
frecvent alevinii
de pstrv, n
prima lor lun de
via ; se
manifest prin
apariia unor
vezicule pline cu
gaze n regiunea
gurii, n epiteliu}
branchial, n
cavitatea orbital
(ochii ies din
orbite), n diferite
organe interne i
n snge. Puietul
bolnav este
inactiv, st n
incubator n
poziie vertical,
noat pe o latur,
capt culoare
nchis, prezint
abdomen umflat,
slbete i moare
prin blocarea
principalelor vase
de snge.
Puietul se freac
lateral pe fundul
trocii i noat n
spiral

Continuare tabelul A - 7
4

Ameliorarea calitii
apei de alimentare a
incubatoarelor i czilor
din fibr de sticl n
care sunt crescui
alevinii de pstrv pn
la transferul acestora n
vivierele flotabile din
lac sau n bazinele
acvatice.

a) lmbiere n soluie
de formol (0,5 l formol
n 1 000 litri ap), timp
de 1 5 minute, o dat pe
sptmn, timp de o
lun (cu 1 2 ore nainte

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Creterea petilor in sistem intensiv

266

Continuare tabelul A-7

2
branchiile, n
special

Degenerarea
grasi a
ficatului

Boala este
datorat n
general unei
deficiene
alimentare,
lipsei unor
principii
nutritive n
hrana
artificial

Furunculozl

Boala este
provocat de
bacteria
Aeromonas
salmonicida i
afecteaz
pstrvul
indigen,
pstrvul
fantanel i,

4
de mbiere, petelui nu
i se mai administreaz
hran).
b) Imbiere n soluie
de NaCl (2,5 kg sare de
buctrie se dizolv n
1 00 litri de ap), timp
de 20 minute, din 2 n 2
zile, timp de o
sptmn
Suprimarea hrnirii
Pstrvul noat
timp
de 2-3 zile i
molatic la
suprafaa apei, pe
administrarea de carne
crud proaspt, de cal
lng mal, mic
sau format din ficat,
rar operculele, i
splin, morcov ras
pierde echilibrul
(2% ), drojdie de bere
(st culcat pe o
latur sau cu capul furajera (8%), timp de
n jos). Corp nchis 1 O 12 zile (la puiet se
la culoare, solzi
administreaza, o data pe
zi, branza de vaci).
zbrlii, ochi ieiti
din orbite,
abdomen balonat,
ficat decolorat,
strat de grsime n
jurul tubului
digestiv
Boala se manifest Petii mori i cei care
prezint furuncule pe
la 3-4 zile de la
corp se scot din bazine
contaminare ; n
i se ard (de asemenea,
forma acut,
se ard mincioagele i
cauzeaz
celelalte ustensile
mortaliti mari
folosite pn la
pstrvului ajuns
declanarea bolii i
la vrsta
valorificrii (icrele pentru manipularea
petilor bolnavi).
i puietul nu sunt
3

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

267
Continuare tabelul A-7

Recomandri de ordin practic


o

ntr-o msur
mic,pstrvul
curcubeu.

Gastroenterita

Boal de
natur
alimentar,
asociat de
cele mai multe
on cu
degenerarea
gras a
ficatului,
cauzat de
consumul
deeuri lor
intrate n
putrefacie sau
a granulelor
expirate de

3
afectate), dar petii
nu prezint semne
vizibile la exterior
(la disecie, se
observ c tubul
digestiv este plin
cu mucoziti i
snge. splina este
mrit i colorat
n violet, rinichii
sunt distrui i din
ei se scurge un
lichid vscos, de
culoare brun nchis
sau negru) ; n
forma subacut, se
observ pe corp
umflturi pline de
lichid rou sau roz.
precum I
ulceraii.

4
Bazinele se golesc, se
dezinfecteaz cu var
nestins (250 - 500
2
grame 1 m ) i, dup
ndeprtarea nmoluli
din ele, se las 2-3 zile
n btaia soarelui.
Peti lor, care au fost
scoi din bazine i
parcai n czi din fibr
de sticl sau n alte
bazine, li se
administreaz - timp de
8 zile - hran n care s-a
introdus 1 O grame
sulfatdimerazin i 3
grame sulfatguanidin
{pentru 1 00 kg de
pete).

Petii noat
dezordonat la
suprafaa apei sau
sar din ap i
rmn nemicai pe
margmea
bazinului . Cnd
este luat n mn,
petele bolnav las
s i se scurg un
l ichid galben din
regiunea anal, iar
l a disecie se
observ c
intestinul este
congestionat i

Administrarea de
alimente proaspete,
uor digerabile (splin,
ficat, snge, carne de
cal, n amestec cu
drojdie de bere furajer,
n proporie de 8% ),
dup o prealabil
suspendare a hrnirii
pentru o perioad de 3
- 4 zile.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

268
o

Creterea petilor in sistem intensiv


1

furaj
combinat.

Hidropizia
infecio a s

Calitate
necorespunzt
oare a apei,
variaii brusce
de temperatur
i de debite de
alimentare a
bazinelor,
cauze
metabolice,
traumatizarea
petilor n
timpul
manipulri lor.

Continuare tbe/u/ A - 7

acoperit de o
substan
gelatinoas de
culoare galben.
Crapul i carasul
a u solzii zbrlii,
ochi i ieii din
orbit (hidropizie
infecioas acut)
sau nfundai n
orbite (hidropizie
i11/ecioas
superacut), lichid
n cavitatea
abdominal. Petii
noat normal, dar
prezint puncte
sau 1ini ue roii,
hemoragice pe
nottoare
(hidropizie
infecioas
incipient) sau
u lcere de mrimi
vmiabile pe corp i
puncte hemoragice
roi i, pe nottoare
(hidropizia
infecioas
cronic). La
alevinii de pstrv
indigen i la cei de
pstrv curcubeu
boala devine
vizibil la 4 -5 zile
de la eclozare
(prezena

Metodele de combatere
a bolii nu sunt bine
cunoscute.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Recomandri de ordin practic

269
Continuare tabelul A - 7

Ihtioftiriaz

Boal
periculoas, ce
se declaneaz,
la noi, n lunile
iunie - iulie i
afecteaz, n
principal,
puietul de
pstrv ; este
provocat de
protozoarul
/chtyophthirius multifiliis,
care
paraziteaz
petele,
fixndu-se, cu
ajutorul cililor,
pe piele,
branchii,

3
unui lichid de
culoare galben
murdar n portiunea
anterioar sau n
poriunea
posterioar
a sacului
vitelin), este
n plin evoluie
dup 1 5 - 1 7 zile
(la alevinii n stare
ele agonie branchiile
sunt imobile,
lipsete pigmentaia
i zona capului intr
n descompunere).

Intrucit paraziii
ajuni la dimensiunea
Petii afectai de
de 1 mm se desprind
boal prezint
de pe corpul petilor
puncte albe, de
i cad la fundul
mrimea unei
bazinelor, combaterea
gmlii de ac, pe
bolii se poate face n
tlancuri sau pe
primele zile ale
ntreg corpul, devin
apariiei simptomelor
neli niti i, noat
caracteristice prin
dezordonat, sar din
ap sau se freac de mrirea debitrului de
laturile i de fundul
alimentare cu ap,
bazinelor, dup care pentru ca acetia s
fie ndeprtai din
rmn apatici lng
bazine, de curentul de
maluri.
La 10 - 1 5 zile de la ap. Bazinele se
infestare, se
cur de nmol i se
dezinfecteaz cu var
nregistreaz
nestins (250 grame 1
mortaliti n mas
2
(petii puternic
m ) i se tin goale n

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

270

Creterea petilor in sistem intensiv


Continuare tabelul A-7

10

1
Ihtioftiriaz

2
nottoare
i ochi sau
ptrunznd
sub
esuturi .

Ihtiosporodioz

Boal ce
afecteaz
pstrvul
i multe
alte specii
de peti
Este
cauzat de
o ciuperc
(Ichtyosporidium
hoferi),
care atac

3
infestai mor
prin asfixie, cu
branchiile larg
deschise).

4
Puietul, dup ce este pescuit
i transferat n czi din fibr
de sticl sau n bazine de
beton mai mici, se trateaz,
prin mbiere, timp de 20 30 de minute, n a) soluie
de verde de malahit, obinut
prin dizolvarea a 5 grame
substan n 1 000 litri de ap
, b) soluie de clorur de
sodiu, obinut prin
dizolvarea unei cantiti de
3000 grame sare de buctrie
n 1 00 litri de ap . De
asemenea, petii pot fi
mbiai, timp de o or, ntr-o
soluie obinut din 250 mi
formol i 1 000 litri de ap.
Bile se repet timp de 3 - 5
zile. Bazinele se dezinfecteaz
cu var nestins (250 g /m.p.
bazin) i se in n
btaia razelor de soare, timp
de 3 - 4 zile.
Intrucit boala se ia de la
petii contaminai
administrai ca hran, ea
poate fi prevenit, dar nu
poate fi combtut.
Petii aflai n stare
avansat de boal se ard, cei
mai puin afectai pot fi dai
n consum, iar bazinele

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Recomandri de ordin practic

27 1
Continuare tabelul A-7

musculatura
petelui,
viscerele,
inima, ficatul,
rinichii, splina,
formnd niste
noduli albi sau
cenun
(prezeni
uneon t pe
branchii).

11

Mixosomiaz

Boala,
cunoscut sub
denumirea
popular de
cpial, este
cauzat de un
sporozoar
parazit
(Myxosoma
cerebralis) i
afecteaz
pstrvul
curcubeu,
pstrvul
fintnel,
pstrvul
indigen,
lostria i alte
specii de peti.

Petii bolnavi i
pierd echilibrul,
noat n zigzag,
pe o latur sau n
cerc, se lovesc de
pereii bazinelor,
se las uor prini
cu mna ;
abdomenul li se
umfl, iar ochii le
ies din orbite ;
la circa 20 - 30 de
zile de la ingerarea
hrnii
contaminate, apar
mortaliti n
efectivele
piscicole.
La pstrvul
curcubeu
simptomele bolii
se manifest, n
funcie de
temperatura apei,
la vrste cuprinse
ntre 2 luni i 6
luni (dup 1 2 luni
de via, puietul nu
se mai infesteaz).
Dac parazitul se
loca;lizeaz n
cartilagiile
intervertebrale se
produce o
deformare a
coloanei
vertebrale, iar dac
se localizeaz la

se dezinfecteaz cu
clorur de var sau cu
var nestins ( 1 50 - 300
grame 1 m\ de dou
ori, consecutiv.

Creterea puietului de
pstrv (obinut din icre
embrionate aduse din
pstrvrii n care
parazitul este absent),
pn cnd atinge
lungimea de 1 O cm, n
bazine de beton
dezinfectate cu var
nestins (500 grame 1
m\ cu clorur de var
sau cu cianamid de
calciu (500 - 750
2
grame 1 m ).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

272

Creterea petilor n sistem intensiv


Continuare tabelul A-7

2
Parazitul
ptrunde n
organismul
petilor pe cale
bucal.

12

Necroza
aripioarei
dorsale

Boala apare la
puietul de
pstrv, spre
sfiritul primei
veri de cretere
i cauzeaz
mortaliti
mari ; este
datorat
densitilor
mari de
cretere,
suspensiilor i
substanelor
organice din
apa bazinelor,
precum I
hrnirii
petilor cu o
hran care nu
conine toate
principiile
nutritive, n
cantiti
echilibrate
fiziologic. Nu
apare sau
apare foarte rar

3
nivelul
vertebrelor, se
produce negrirea
trunchiului caudal.
Alte semne ale
bolii necroza
aripioarei dorsale
I m1corarea
operculilor.
Erodarea parial
sau total a
aripioarei dorsale

In faz incipient, boala


poate fi tratat prin
mbierea puietului,
timp de 30 minute, ntro soluie preparat din
500 mi fonnol 29% i
1 000 litri ap.
Boala poate fi
prevenit, dac se
pstreaz curenia
czilor i bazinelor de
cretere a puietului,
dac acesta este hrnit
cu o hran echilibrat
fiziologic i dac
debitul de alimentare cu
ap a bazinelor este de
minimum 1 litru 1
secund 1 1 000
exemplare puiet.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Recomandri de ordin practic

273
Continuare tabelul A-7

la puietul care
este hrnit cu
hran umed,
suplimentat
cu drojdie de
bere furajer i
cu morcov ras.
13

Necroza
infecio a s
a
pancreas ului

Boal de
natur virotic
; poate afecta
puietul de
pstrv
fintnel,
pstrv
curcubeu i
pstrv
indigen, n
primele zile de
hrnire.

14

Saprolegniaza

Boala
afecteaz toate
speciile de
peti, toate
vrstele i, de
asemenea,
icrele
fecundate ale
acestora. Este
provocat de o
ciuperc din
genul
Sapro/egnia i
Achlya.

Mortaliti
ridicate, de peste
80% din efectiv,
care apar la puiet
dup dou
sptmni de via
i pot dura pn la
ase sptmni,
coloraie nchis,
ochi ieii din
orbite, not
dezordonat i n
spiral.
Pe suprafaa
corpului,
nottoare,
peribucal i pe
suprafaa icrelor
sunt vizibile
filamente de
culoare alb, ca de
vat (aglomerri
de hife).

Nu sunt cunoscute
metode eficiente de
combatere a bolii.
Boala poate fi prevenit
prin evitarea importului
de icre embrionate din
tile n care boala a
fost declarat (potrivit
lui Decei, 200 1 , n
Romania boala nu a
fost semnalat).

Pentru prevenirea bolii,


este necesar ca
primvara i toamna s
se fac dezinfecia
bazinelor, iar
manipularea petelui s
se fac cu atenie,
ntruct rnile de pe
corpul acestuia
favorizeaz infestarea.
In faza iniial a bolii,
mucegaiul se
ndeprteaz cu
uurin (petii afectai
se scot din bazine i
sunt introdui, timp de
20 minute, ntr-o soluie

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

274

Creterea petilor n sistem intensiv

Continuare tabelul A-7

4
obinut prin dizolvatea
unei cantiti de 3 kg
sare de buctrie n 1 00
litri de ap, timp de 3
zile, consecutiv, sau,
timp de 60 de minute,
ntr-o soluie obinut
prin dizolvarea a 50
grame sulfat de cupru
n 1 00 litri de ap, sau,
timp de 1 O minute, ntro soluie obinut din
1 000 ml formol de
concentraie30% i 500
litri de ap.
In stadiul foarte avansat
al bolii, cnd mucegaiul
a ptruns n carne,
petii se ard.
Icrele afectate de
mucegai se mbiaz,
zilnic, timp de 1 5
minute, ntr-o soluie de
verde malahit, obinut
prin dizolvarea unui
gram de substan n
200 litri de ap.

incubatoarelor, se toarn n fiecare incubator un volum de soluie de fungicid


egal cu 1 0% din volumul apei existente n incubator i se las n contact cu
icrele timp de 20 - 30 de minute, dup care se reia alimentarea cu ap a
incubatoarelor.
Tratarea proji/actic a alevinilor de pstrv se face prin bi cu verde
de malahit i are ca scop prevenirea atacului saprolegniei i a costiei.
Tratamentul se face la intervale de 3 4 zile, cu soluie de verde malahit
proaspt preparat, prin dizolvarea unui gram de substan n 200 litri de ap.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Recomandri de ordin practic

275

Primul tratament se face dup eclozarea total a larvelor, iar timpul


de expunere la aciunea fungicidului este de 1 5 minute (n incubatoare).
Tratarea projilactic a puie!Ului de pstrv, dup transferul acestuia
n bazinele de cretere, se face n scopul prevenirii unor boli, ncepnd de la
mijlocul lunii iunie. Se uti l izeaz n acest scop soluii de verde malachit sau
soluii de sulfat de cupru. iar cu 24 ore naintea tratamentului, furajarea
puietului nceteaz.
Bile cu verde ma/achit (0.3 - 0,6 grame substan la 1000 litri ap)
se fac n bazinele de cretere timpul de expunere a puietului la soluiile de
tratare este de 3 - 4 ore. iar pc aceast durat debitul de alimentare a
bazinelor se reduce considerabi l. lsndu-se doar un firicel de ap, pentru
suplimentarea cantitii de oxigen d izolvat.
La sfritul timpului de expunere, de 3 - 4 ore, se introduce n bazin
un curent puternic de ap, pentru ndeprtarea de pe fundul acestuia a
paraziilor.
Bile cu su(fat de cupru (soluie obinut prin dizolvarea unei
cantiti de 50 grame CuS04 n 1 00 litri de ap) se fac ntr-un vas de
dimensiuni corespunztoare. Puietul care cu 24 de ore nainte de mbiere nu
a mai fost furaj at, se ia din bazin cu minciogul, se introduce n vasul cu
soluie de sulfat de cupru i se ine maximum 1 minut, dup care se
reintroduce n bazinul de cretere.
Bile cu formal (0.5 litri formol de concentraie 40%, procurat din
farmacii, la 1000 litri de ap), cu durata de 30 de minute, sunt recomandate
pentru combaterea paraziilor externi i a germenilor microbieni. Furaj area
puietului ce urmeaz a ti supus tratamentului nceteaz cu 24 de ore nainte i
se reia la circa 3 ore dup tratament. Tratamentul se face o dat pe
sptmn, timp de o lun, ncepnd din momentul n care alevinii de pstrv
ncep s se hrneasc.
Formolul se utilizeaz i pentru dezinfectarea incubatoarelor, czilor
din fibr de sticl i bazinelor de beton ; soluia de dezinfecie, preparat
dintr-un litru de formol i 1 00 l itri de ap, se las n contact cu acestea timp
de 1 2 ore, dup care se las apa de al imentare s curg timp de minimum 5
minute i abia apoi se introduc petii.
Tot pentru dezinfectarea czilor i bazinelor de beton se utilizeaz i
soluiile de perrnanganat de potasiu, de concentraii diferite. In cazul
bazinelor cu peti soluia se prepar prin dizolvarea unei cantiti de 6 - 7
grame KMn04 n 1 000 litri de ap i timpul de stagnare a acesteia n bazin
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

276

Creterea petilor in sistem intensiv

este de 1 5 minute, iar n cazul bazinelor fr peti soluia se prepar prin


dizolvarea unui gram de permanganat de potasiu la 1 litru de ap.
De asemenea, dezinfecia bazinelor se face i cu aj utorul varului
de bazin. In acest scop, bazinele se golesc de ap , n prealabil, iar
tratamentul cu var se face cu nmolul n ele. Dup tratament, se ndeprteaz
2
nestins, introducndu-se n acestea 2 5 0 - 500 grame var pentru fiecare 1 m
nmolul, se mai dezinfecteaz o dat, se las n btaia soarelui 2 3 zile i,
apoi, se alimenteaz cu ap.
-

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

BIBLIOGRAFIE

ALABASTER S., WELCOME R.L. ( 1 962), Effect of Concentration of


Dissolved Oxygen on Survival of Trout and Rosch in Letal
Temperatures. Nature, 194.
ALANARA A. ( 1 992), The effect of time-resticted demand feeding on
feeding activity, growth andfeed conversion in rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss). Aquaculture, 1 08, Amsterdam.
ALLIOT E. ( 1 98 1), Enzymologie digestive. III. Evolution de quelques
activites enzymatique digestives au cours de developpment larvaire
des teleosteens. In : M Fountaine (Editor), Nutrition des Poisson
Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris.
ANDREWS J.W., PAGE J.W. (1974), Growth factors in the fish meal
component of catfish diets. J Nutr., 104.
AOE H., MASUDA 1., SAITO T., TOYODA T., KITAMURA S.
( 1 970),Nutrition of protein in young carp - 1. Nutritive value of free
amino acides. Bul/. Jap. Soc. Scient. Fish, 36.
AOE H., IKEDA K., SAITO T. ( 1 974), Nutrition of protein in young carp
II. Nutrition value of protein hydrolyzates. Bull.Jap.Soc. Scient. Fish,
40.

APETROAEI MARIA ( 1 985), Rolul i importana cunoaterii activitii


enzimelor digestive la peti, privind valorificarea
concentratelorp.v.m. Aquacultura Limnica, 1 (X), Piatra Neam.
APETROAEI MARIA ( 1 988), Unele caracteristici biochimice ale puietului
de crap (Cyprinus carpio L.) hrnit cu surse de hran
neconvenionale. ZIRIDA VA, XVII, Arad.
APETROAEI MARIA ( 1 99 1 ), Observaii asupra activitii unor enzime.
digestive la alevinii de crap de cultur (Cyprinus carpio L.)
Ecologiaet Aquacultura Limnica, 2, Piatra Neam.
APETROAEI MARIA ( 1 993), Activitatea enzimatic digestiv la crapul de
cultur (Cyprinus carpio L.) i la pstrvul curcubeu (Salmo
gairdneri Rich.), n condiii de cretere controlat. Lucrrile (n
rezumat) Simpozionului cu tema " Omul i mediul nconjurtor ", Jai.
APETROAEI MARIA, APETROAEI N. ( 1 989), Procedeu de separare a
enzimelor proteolitice din extractele enzimatice. Brevet de
invenie nr. 98876 - Romania
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

278

Creterea petilor in sistem intensiv

APETROAEI MARIA, APETREOAEI N ( 1 996), Posibiliti de nnobilare


a furajelor combinate, cu enzime digestive proteolitice, prin
intermediul tufurilor vulcanice. Studii i Cercetri, VIII, Muzeul de
Stiinte Naturale Piatra Neam.
APETROAEI MARIA, APETROAEI N. ( 1 996), Cercetri preliminare
privind optimizarea creterii puilor de gin pentru carne, prin
utilizarea unor furaje combinate coninnd tuf vulcanic i enzime
proteolitice. Studii i Cercetri, VIII, Muzeul de Stiine Naturale
Piatra Neam.
APETROAEI MARIA, APETROAEI N. (2003), Data about the efficiency
of some combinet fodder for the rainbow trout(Oncorhynchus
mykiss) growth into the floating cages. Analele Stiinifice ale
Universitii " Al.J. Cuza " Iai, s. Biologie animal, Tom XLIX
APETROAEI MARIA, APETROAEI N., IRIMIE M. (2000), Date privind
influena stressului de densitate asupra creterii i compoziiei
biochimice ale pstrvului fntnel (Salvelinus fontinald). Studii i
Cercetri, IX, Muzeul de Stiine Naturale Piatra Neam.
APETROAEI MARIA, ARTENIE V. (1 993), Date comparative privind
activitatea enzimatic digestiv la crapul de cultur (Cyprinus carpio
L.) i la pstrvul curcubeu (Salmo gairdneri Rich.). Lucrrile (in
rezumat) Simpozionului cu tema " Omul i mediul nconjurtor ", Iasi.
APETROAEI MARIA, BATTES K. ( 1 980 a), Date privind activitatea unor
enzime digestive la crapul de cultur (Cyprinus carpio L.) crescut
ncondiii intensive. I. Activitatea proteazelor. Trav. Station
"
" Stejarul , Limnologie, 8.
APETROAEI MARIA, BATIES K. ( 1 980 b), Date privind activitatea
unor enzime digestive la crapul de cultur (Cyprinus carpio L.)
crescut n condiii intensive. Il. Activitatea alfa-amilazei i lipazelor.
Trav. Station " Stejarul ", Limnologie, 8.
APETROAEI MARIA, BATTES K. ( 1 985), Observaii biochimice asupra
sucului digestiv obinut prin metoda tubajelor n test acut, la
pstrvul curcubeu i la crapul de cultur (I). Aquacultura Limnica I
(X), Piatra Neam.
APETROAEI MARIA, BATTES K. ( 1 991 ), Observaii biochimice asupra
sucului digestiv obinut prin metoda tubajelor n test de scurt
durat,acut, la crapul de cultur (Cyprinus carpio L.). Ecologia e
t Aquacultura Limnica II (XI), Piatra Neam.
APETROAEI MARIA, PRICOPE F., BATTES K ( 1 996), Cercetri asupra
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Bibliografie

279

unor caracteristici biochimice ale crapului de cultur (Cyprinus


carpio L.) crescut n sistem intensiv. Studii i Cercetri, Biologie, 1,
Universitatea Bacu.
APETROAEI MARIA, APETROAEI N., PORUMB M. ( 1 99 1 ), Date
preliminare privind influena raportului N 1 P i a duritii apei asupra
dezvoltrii algelor (Scenedesmus acutus). Ecologia et Aquacultura
Limnica, 2 (1 1), Piatra Neam.
APETROAEI MARIA, HEFCO V. ( 1 994), Asupra activitii unor enzime
digestive la pstrvul curcubeu hrnit cu furaje nnobilate cu enzime
proteolitice. Studii i Cercetri, VIII, Muzeul de Stiine Naturale
Piatra Neam.
APETROAEI MARIA, HEFCO V. ( 1 996), Noi date privind influena
furajelor coninnd enzime proteolitice, asupra pstrvului curcubeu
(Oncorhynchus mykiss), n condiii de cretere controlat. Studii i
Cercetri, Biologie, 1, Universitatea Bacu.
APETROAEI MARIA, PRICOPE F. ( 1 998), Cercetari privind obinerea
unor hibrizi de salmonide din genitori cu perioade de reproducere
diferite.Lucrrile Simpoyionului Internaional " AQUAROM 98 " , Galai.
APETROAEI MARIA, BALU D., (2006), Date comparative privind
creterea unor specii de pstrv n condiii controlate. Studii
i Cercetri, X , Muzeul de Stiine Naturale Piatra Neam.
APETROAEI MARIA, HEFCO V., BATTES K., RUSTI C. (1 992),
Cercetri privind nnobilarea unor furaje cu enzime proteolitice i
urmrirea efectelor administrrii acestora pstrvului curcubeu
(Salmo gairdneri Rich.). Lucrrile (n rezumat) Congresului
National de Biologie " Emil Racovi ", lai.
APETROAEI MARIA, HEFCO V., BATTES K., PRICOPE, F. (1 993),
Noi date privind efectul administrrii unor furaje nnobilate cu
enzime proteolitice, asupra pstrvului curcubeu (Salmo gairdneriO
Rich.), n perioada de reproducere. Lucrrile (in rezumat
Simpozionului cu tema " Omul i mediul nconjurtor ", lai.
APETROAEI MARIA, MINCIU DOINA., ( 1 993),Caracteristici
biochimice ale unor familii de pstrv curcubeu (Oncorhynchus
mykiss) crescute n viviere flotabile n lacul de acumulare Vaduri.
Lacurilr de acumulare din Romania, Univ. " Al. l Cuza "Jai.
APETROAEI MARIA, PRICOPE F., BATTES K., ( 1 996), Cercetri
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

280

Cresterea pesti/or in sistem intensiv

asupra unor caracteristici biochimice ale crapului de cultur


(Cyprinus carpio L.) crescut n sistem intensiv. Stud. Cerc.,Secia
Ecologie Acvatic, Univ.din Bacu.
APETROAEI MARIA, MIRON 1., APETROAEI N. ( 1 980), Date privind
coninutul unor elemente minerale din muchi, tubul digestiv i
icre,la femelele de pstrv curcubeu (Salmo gairdneri Rich.), n
perioada de reproducere. Trav. Station " Stejarul ", Limnologie, 8.
APETROAEI N., APETROAEI MARIA, IRIMIE M. (2000), Date
comparative privind creterea pstrvului curcubeu, pstrvului
Kamloops i pstrvului fntnel n viviere flotabile, n condiiile
lacului de baraj Vaduri. Studii i Cercetri, IX, Muzeul de Stiine
Naturale Piatra Neam.
APETROAEI N., APETROAEI MARIA, ALEXANDRU ECATERINA
( 1 993), Observaii asupra efectelor tratrii icrelor embrionate de
pstrv curcubeu, cu soluii de siliciu. Lucrrile (n rezumat)
Simpozionului cu tema " Omul i mediul nconjurtor ", Iai.
ARTENIE V. (1 976), Curs de chimie biologic, voi. Il, Universitatea
" Al. l Cuza " lai.
ARTENIE V. ( 1 990), Activitatea enzimelor - indicator al transformri lor
metabolice n creterea intensiv a petilor. Lucrrile tiinifice ale
Staiunii de Cercetare i Producie Piscicol Iai, /, volum omagia/.
ARTENIE V., TANASE ELVIRA, 1 98 1 Practicum de biochimie
general" . Universitatea " Al. l Cuza " Iai.
ARTENIE V., APETROAEI MARIA, BATTES K. ( 1 982), Activitatea
proteazelor i a alfa-amilazei digestive la pstrvul curcubeu (Salmo
gairdneri Rich.) i la crapul de cultur (Cyprinus carpio L.) , n
condiii de cretere superintensiv St. cercet. biochim. , 25, 2.
ARTENIE V., MISAILA, C. ( 1 983), Activitatea unor enzime digestive la
pstrvul curcubeu (Salmo gairdneri Rich.), furajat cu hran
concentrat coninnd fin de alge. St. cerc. biochim. , 26 (2).
ARTENIE V., MISAILA C. ( 1 984), Bioritmul activitii alfa-amilazei
intestinale la pstrvul curcubeu (Salmo gairdneri Rich.).
St. cerc. biochim., 2 7, 1.
ARTENIE V., ELVIRA TANASE, ELENA RADA MISAILA, TOMA O.
( 1 992), Activitatea unor enzime n organismul pstrvului curcubeu
crescut n condiii intensive, n ape colinare. Lucrrile (n rezumat)
Congresului Naional de Biologie " Emil Racovi ", Iai.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Bibliografie

281

ASH R. ( 1 979), Hydrolitic capacity of the trout (Salma gairdneri ) intestinal


mucosa with respect to three specific dipeptides. Comp
Biochem. Physiol, 65 D.
ASHILD K., TRUCVE BERG-LEA ( 1 992), Effects of a soybean proteinase
inhibitor on trypsin activity and digestibilities of amino acides in
rainbow trout measured in the proximal and distal intestine and in
. faeces. Aqaculture, 1 OO,Amsterdam.
AUS luffiN G S., SKREDE A., ELDEGARD A.( l 980), Effect of dietary fat
source on the digestibility of fat and fatty acide in rainbow trout and
mink. Aqaculture, 1 9, Amsterdam.
BALACI P. (1 972), Profilaxia i terapia veterinar n coddiiile creterii
intensive a animalelor. Editura Ceres, Bucureti.
BARBU IRJS DOINA, BURTEA 1., CERCONI N.CUTUHAN D.M.,
MARINESCU AL., OROAN 1., ROTARU LAURA, RADUCU
A.,S NDULESCU 1., SPIRJDON GH. ( 1 978), Tehnologia
producerii nutreurilor combinate. Ed. Ceres, Bucureti.
BATTES K. W. ( 1 9 8 1 ), Termica apei, factor limitativ n creterea
superintensiv, dirijat a crapului n apele naturale. Trav. Station
"
" Stejarul , Limnologie, 9.
BATTES K. W. ( 1 99 1 ), Acvacultura, prezent i perspectiv. Ecologia et
Aquacultura Limnica, 2 (XI), Piatra Neam. .
BATTES K.W., APETROAEI MARJA, APETROAEI N . ( 1 980),
Valorificarea plastic i energetic a concentratelor p.v.m. (proteino
vitamino-minerale) i compoziia biochimic a crapului de cultur
(C1), n creterea dirijat superintensiv, n viviere. Trav. Station
" Stejarul ", Limnologie, 8.
BATTES K. W., MARTON AL., LUCA C., CARAUS 1., APETROAEI
MARIA, APETROAEI
N.( 1 98 1 ), Algele ca surse proteice
neconvenionale utilizate n concentratele p.v.m. n creterea dirijat
superintensiv a crapului. Buletinul de Cercetri Piscicole, Anul III
(XXXIV), nr. 1 2.
BATTES K.W., APETROAEI MARJA, MINCIU DOINA, RUSU M.,
MARTON AL., ABRAHAM AL., BUCUR N., CACHITA DOINA
( 1 98 1 ) , Utilizarea zeoliilor minerali (tuf vulcanic) i a unor
biostimulatori (procain) ca aditivi n concentratele p.v.m., n
creterea dirijat n viviere a crapului de cultur (Cyprinus carpio
L.). Buletinul ICPP, anul III (XXXIV), nr. 1 2.
BATTES K., APETROAEI MARJA, PASTARNAC N. ( 1 982), Test de
cretere a http://www.cimec.ro
pstrvului curcubeu
cu furaj concentrat Bicaz-Salmo 1.
/ http://www.neamt.ro/cmj
-

282

Cresterea pestilor in sistem intensiv

Revista de cretere a animalelor, nr. 7.


BATTES K., APETROAEI MARIA, PRICOPE F. ( 1 984), Influena tufului
vulcanic asupra digestibilitii unor furaje concentrate la crapul de
cultur. Lucrrile Sesiunii Stiinifice cu tema " Tehnologii moderne
npiscicultur, pescuit i industrializarea petelui ", Galai.
BA TTES K., APETROAEI MARIA, MINCIU DOINA, PRICOPE F.
( 1 985), Stressul n sindromul de adaptare a crapului la creterea
dirijat n viviere. 1. Importana regimului termic al apei. Ecologia et
Aquacultura Limnica, I (X), Piatra Neam.
BATTES K., APETROAEI MARIA, MINCIU DOINA, PRICOPE F.
( 1 985),Stressul n sindromul de adaptare a crapului la creterea
dirijat n viviere. III Importana regimului gazelor. Ecologia el
Aquacultura Limnica, I (X), Piatra Neam.
BATTES K., MINCIU DOINA, PRICOPE F., APETROAEI MARIA( l 985),
Stressul n sindromul de adaptare a crapului la creterea dirijat n
viviere. Il pH-ul i compuii azotai (n special NH3-N, ca factori
stressori n
creterea dirijat. Ecologia et Aquacultura Limnica,
I (X), Piatra Neam.
BATTES K., VALENCIUC N., BUDESCU 1., ION 1. (1 985), Influena
tufului vulcanic asupra creterii, valorificrii furajului i indicelui de
supravieuire la puietul de crap ( Cyprinus carpio L.) n condiii de
cretere intensiv industrial. Ecologia et Aquacultura Limnica, I
(X), Piatra Neam.
BATTES K., RAZESU V., PRICOPE F. ( 1 985), Chirurgia experimental - o
metod modern n studiul modificrilor fiziologice n sindromul de
adaptare al petilor. IIJ. Chirurgia aparatului digestiv. Ecologia et
Aquacultura Limnica, I (X), Piatra Neam.
BATTES K., PRICOPE F., LUCA C., RUJINSCHI RODICA ILEANA,
APETROAEI MARIA, JAPA FLORENTINA, TARUS TATIANA,
PRALEA FANICA ( 1 99 1 ), Cercetri asupra creterii n viviere
flotabile a pstrvului curcubeu. Ecologia et Aquacultura Limnica,
2 (XI), Piatra Neam.
BAUERMEISTER A.E.M., PIRIE B.T.S., SARGENT J.R.(1 979), An
electron microscopic study of lipid absorbtion in the pyloric caeca of
rainbow trout (Salmo gairdneri Rich.) fed wax ester-rich
Zooplankton. Cel/. Tissue Res., 200.
BAIA GH., PALAMAN E., ROSU E. ( 1 962), Alimentaia animalelor
domestice. Editura Agro-silvic, Bucureti.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Bibliografie

283

BENCHEA ELENA, C0N STANTINESCU ECATERINA, MIHAILESCU


MARIA, OLARU VIOLETA, SBIEREA VIORICA, TIBA MARIA,
TUDOSE AURORA (1 970), Organe, sisteme, aparate, n seria
cordatelor. Editura didactic i pedagogic, Bucureti.
BERGOT F. ( 1 979), Carbohydrates in rainbow trout diets : effects of the
level and source of carbohydrates and the number of meals on
growth and body composition. Aquaculture, 1 8.
BERGOT F. ( 1 980), Structure de 1 appareil digestif. II - Structure et fonction
des caeca pyloriques. Centre de Recherches Hydrobiologiques, 1NRA.
BERGOT F., SOLAR! A., LUQUET P. ( 1 975 a), Comparaison des surfaces
absorbantes des caeca pyloriques et de 1 intestin chez la Truite arc-en
ciel (Salma gairdneri Rich.). Ann. Hydrobiol. , 6
BERGOT F., SOLAR! A., LUQUET P. ( 1 975 b), Dimensions des caeca
pyloriques chez la Truite arc-an-ciel. Influence de la taille du poisson
et du nombre de caeca. Ann. Hydrobiol. , 6
BESCHIA MAGDA ( 1 977), Chimie organic i biochimie special pentru
studenii seciei de piscicultur i tehnic piscicol. Universitatea
Galai
BEVERIDGE M.C.M., PHILLIPS M.J., CLARKE R.M.( 1 99 1 ), A
quantitative and qualitative assessment of wastes from aquatic animal
production. Aquaculture and Water Quality. The World Aquaculture
Society, USA.
BJORKLUND H.V., BYLUND G. ( 1 990), Temperature - related absorbtion
and excretion of oxytetracycline in rainbow trout (Salma gairdneri
Rich.). Aquaculture, 84 .
BJORKLUND H.V., ERIKSSON A., BYLUND G. ( 1 992), Temperature related absorbtion and excretion of oxolinic acid in rainbow trout
(Salma gairdneri Rich.). Aquaculture, 1 02
BRETT J .R. ( 1 979), Environmental factors and growth.
1n:,J R. Brett(Editore). FishPhysiology, voi. VIII.Bioenergetics
and
Growth.Academic Press,New York.
BUCKLEY J.T.,GRVES T.D.D.(1 9779), Influence of food on the
body compositionon of finfish. From Proc. World. Symp. on Finfish,
Nutrition and Fishfeed Techn. , Hamburg, 20 - 23 June 1 978, vo/. 11,
Berlin.
BUCUR N., RUSU N., PUICA C. ( 1 985), Administrarea zeoliilor naturali
n hrana concentrat a crapului de cultur. Ecologia et
AquaculturaLimnica, 1 (X).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

284

Cre5terea pestilor in si5tem intensiv

CASTELL J.D. ( 1 979), Review of lipid requirements on finfish. Proc. World


Symp.on Finfish Nutrition and Fishfeed Technology, Hamburg, 20-23
June 1978, voi. /, Berlin.
CASTELL J.D., SIRNNHUBER R.O. , LEE D.J.,WALES,J.N . . , 1 972 ;
"Essential fatty acide in the diet of rainbow trout ; Physiological
symptoms of EFA deficiency ' .J. Nutr., 102 ; 8 7 - 92.
CARAUS 1. ( 1 990), Cercetri privind creterea n mas a algei Spirulina
platensis. Piscicultura Moldovei, Volum omagia/ (!), Iai.
CARAUSU S. ( 1 952), Tratat de ichtiologie. Editura Academiei R. . P. R. .
CHAKRABARTI R, JANA B.B. ( 1 992), Effects of different levels of
exogenously introduced plankton on growth of common carp reared
under favourable water quality. Aquaculture, 1 03 , 3/4.
CHEPIC L. (1 966), Activity of carp digestive enzymes at different seasons
of the year. Biol. Abstr. 47, 6074 7.
CHO C.Y., KAUSHIK S.J. ( 1 990), Nutritional energetics in fish : energy
and protein utilization in rainbow trout (Salma gairdneri). World
Rev.Nutr. Diet., 61.
CHO C.Y., SLINGER S.J. ( 1 979), Apparent digestibility measurements in
feed stuffs for rainbow trout. In : Finfish nutri/ion andfishfeed
Technology, voi. Il, Berlin.
CHO C.Y., BA YLEY H.S., SLINGER S.J. ( 1 974), Partial replacement of
herring meal with sozbean meal and other changes in a diet for
rainbow trout (Salma gairdneri). J. Fish. Res. Board Can. , 31.
COMANESCU GIANINA, BOISTEANU TAISIA, HAIMOVICI S.,
MIRON 1. ( 1 98 1 ), Contribuii la cunoaterea unor aspecte
biochimice i hematologice ale speciei Salmo gairdneri Rich. An st.
Ale Univ. " A l. ! Cuza " din Iai, Tom XXVII, S. Il Biologie.
COMANESCU GIANINA, HAIMOVICI S., BOISTEANU TAISIA (1 983),
Contribuii la cunoaterea unor aspecte structurale ale tractusului
posfaringian la pastrvul de lac (Salma /acustris L.). An st. ale Univ.
" Al.! Cuza " din Iai, Tom XXIX, S. /l Biologie.
COMANESCU GIANINA, HAIMOVICI S., MIRON 1. ( 1 984), Contribuii
la cunoaterea unor aspecte morfologice i structurale ale tractusului
digestiv postfaringian la lostri (Hucho hucho L.). An t. Ale Univ.
"
" A/. 1 Cuza din Iai, S.Il. Biologie.
COWEY C.B. ( 1 979), Protein and amino acid requirements of finfish.
Proc. World Symp. on Finfish Nutrition and Fishfeed Technology, voi.
/, Berlin.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

285

Bibliografie

COWEY C.B., SARGENT J.R. ( 1 977), Lipid nutrition in fish.


Comp. Biochem. Physiol., 57 B.
COWEY C.B., SARGENT J.R. ( 1 979), Bioenergetics and growth. In
Fish Physiology, voi. VIII Nutrition, Ed. By W S. Hoar, D. T
Randall and J. R. Brett, Academic Press, London.
CREAC 'H P.V. ( 1 963), Les enzymes proteolytiques des poissons. La
nutrition chez la Poecilothermes. Journees scientifiques du
C. N.E. R.NA - C.NR.S., XL Paris.
CSENGERI 1 . , FARCAS T., MAJOROS F., OLAH J., SZALOG M.
(1 978), Effects of feeds on the fatty acid composition of carp
(Cyprinus carpio L.). Aquacultura Hungarica, voi. L Szarvas.
CSENGERI 1., FARCAS T., MAJOROS F., OLAH J., RAGYANSZKI
MARIA (1 978), Fatty acid composition of liver and muscle tissues
of silver of carp (Hypophthalmichtys molitrix V) and big head
(Hypophthalmichtys nobilis R.) in relation to diet. Aquacultura
Hungarica, voi. l Szarvas.
CSENGERI 1., MAJOROS F., OLAH J., FARCAS T. ( 1 979),
Investigation on the essential fatty acid requirements of carp
(Cyprinus carpio L.). Finfish Nutrition and Fishfeed Technology,
voi. L Hamburg. .
DABROWSKA H., GRUDNIEWSKI C . , DABROWSKI K.( 1 979),
Artificial diets for common carp larvae. Effect of the addition of
enzyme extract. Progr. Fish. Cult., 41.
DABROWSKI K. ( 1 977), Protein requirements of grass carp fry
(Ctenopharyngodon idella Val.). Aquaculture, 12.
DABROWSKI K. ( 1 979), The role of proteo lytic enzymes in fish digestion.
Eur. Maricult. Soc. Bredene, Belgium, Special Publ., 4.
DABROWSKI K. ( 1 982), Proteolytic enzyme activity decline in starving
fish alevins and larvae. Env. Biol. Fish, voi 7, 1.
DABROWSKI K. ( 1 984), Influence of initial weight during the change from
live to compound feed on the survival and growth of four cyprinids.
Aquaculture, 40.
DABROWSKI K. ( 1 986), Ontogenetical aspects of nutritional requirements
in fish. Comp. Biochem. Physiol., 85 A.
DABROWSKI K., GLOGOWSKI J. ( 1 977), The role of exogenic
proteolytic enzimes in digestion process in fish. Hydrobiologia, 54.
DABROWSKI K., KOZAK B. ( 1 979), The use of fish meal and soybean
meal as protein source in the diet of grass carp fry. Aquaculture, 1 6.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

286

Cresterea pestilor in sistem intensiv

DABROWSKI K., r usiECKI M. ( 1 983), Content of total and free amino


acids in zooplanktonic food of fish larvae. Aquaculture, 12.
DABROWSKI K., POCZYOZYNSKI P., KOCK G., BERGER B. (1989),
Effect of partially or totally replacing fish meal protein by soybean
meal protein on growth, food utilization and proteolytic enzyme
activities in rainbow trout (Salmo gairdneri). New in vivo test for
exocrine pancreatic secretion. Aquaculture, 77.
DECEI P. (200 1 ) Creterea salmonidelor. Editura TERRA DESIGN, Gura
Humorului.
DRAGANESCU C. ( 1 979), Ameliorarea animalelor. Editura Ceres,
Bucureti.
DUMITRU I.F. ( 1 967) Lucrri practice de biochimie. Editura didactic i
Pedagogic, Bucureti.
DUMITRU M. ( 1 984), Boli de nutriie i metabolism la animale. Editura
Ceres, Bucureti.
DUMITRU I.F., IORDACHESCU DANA ( 1 974), Enzime (structur i
mecanisme de aciune). Editura medical, Bucureti.
FALGE P., SPANNHOF L. (1 976), The activity of alpha-amylase, esterase
and protease in the intestina! contents of rainbow trout after feeding.
Vopr. Ichtiol. , 1 6.
FANGE R., GROVE D. ( 1 979), Digestion. In : Fish Physiology, voi. VIII,
Academic Press, London.
FIJAN N.N. ( 1 972), Infections dropsy in carp a disease complex.
Symp. Zool. Soc. London, 30.
GABRIELESCU ELENA ( 1 978), Neuroproteazele. Editura Academiei,
Bucureti.
GARLING D.L., WILSON R.P. ( 1 976), Effects of dietary carbohydrate
to - lipid ration on growth and body composition. Progr. Fish Cult.,
39.
GAUTHIER G.F., LANDIS F.(1 972), The relationship of ultrastructural
and cytochemical features to absorbtion activity in the goldfish
intestine. Anat. Rec., 1 72.
GHERACOPOL OCTAVIA ( 1 9 8 1 ), Observaii asupra modificrii unor
indici morfologici i biochimici la crapul de cultur n perioada de
iarn. Studii i Cercetri Piscicole, IV
GHITTINO P. ( 1 983), Technologia et Patologia in Acquacultura. Torino.
GORGAN D.L., APETROAEI MARIA, BRA 1., (2000), Variabilitatea
fenotipic la specii ale genului Salmo. Genetic i Evoluionism, 4,
Editura CORSON, Iai.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

287

Bibliografie

HAIMOVICI S., MARIOARA BALAN, GIANINA COMANESCU,


SERAFINA ANTONIU (1 979), Dinamica acizilor nucleici i a
proteinelor din ficatul i splina pstrvului curcubeu (Salmo
gairdneri). An. t. Ale Univ. " Al.! Cuza " din Iai, Tomul XXV, secia
II a, Biologie.
HAIMOVICI S., BOISTEANU TAISIA, COMANESCU GIANINA (1 983),
Cu privire la caracteristicile unor parametri biometrici, sanguini i
biochimici, evideniai n perioada de dinaintea realizrii maturitii
sexuale la pstrvul de lac. Hierasus, Anuar 1983, V, Muzeul
Botoani.
HALVER E.J. ( 1 977), Fish Nutrition and Diet Development (Summary) In:
Int.Seminary on Fish Nutr. And Diet Develop. , Szarvas, Hungary.
HALVER E.J. ( 1 978), Vitamin requirements of finfish. Proc. World
Symp. On Fin.fish Nutrition and Fishfeed Technology, voi. /, Berlin.
HATIEGANU V., POPA 0., BALTAN GH., MORAR D., DANKANITZ
D. ( 1 979), Utilizarea zeoliilor naturali n hrana animalelor.
Lucrrile Simpozionului cu tema " Valorificarea substane/ar
nemetalifere ", Cluj- Napoca, 3, 1 9.
HEFCO V. ( 1 978), Fiziologie animal. Universitatea " Al. ! Cuza " lai.
HENDRICKSON B.J., CRAM D.J., HAMMOND G.S. (1 976), Chimie
organic. Editura Stiinific i Enciclopedic, Bucureti.
HERMAN R.L. ( 1 969), Oxytetracycline in fish culture a review. Tet:h. Pap.
ofthe Bureau ofSport Fisheries and Wildlife, USA.
HOAR W.S., RANDALL D.J., BRETT J.R. (1 979), Fish Physiology, voi.
VIII, Academic Press, New York, San Francisco, London.
HOFER R. , STURMBAUER C. ( 1 985), lnhibition of trout and carp alpha
amylase by wheat. Aquaculture, 48.
HOKANSEN K.E.F. ( 1 977), Temperature requirement of some percids and
adaption to the seasonal temperature cycle.J. Fish. Res. Board. Can., J O.
HOKANSEN K.E.F., KLEINER C.F., THORSLUNG T.W. ( 1 977), Effects
of constant temperature and diel temperature fluctuation on
specificgrowth and mortality rates and yield of juvenile rainbow trout
(Salmo gairdneri). J. Fish Res. Board. Can., 34.
HOLM J.C., TORRISSEN K.R. ( 1 987), Growth depression and
acclimatization of protease activity in Atlantic salmon first feeding
fry responding to a diet supplemented with zooplankton.
Aquaculture, 65.
HUISMAN E.S. ( 1 976), Food conversion efficiencies at maintenance and
production levels for carp, Cyprinus carpio L . , and rainbow trout,
.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

288

Cresterea pestilor in sistem intensiv

Salmo gairdneri Rich. Aquaculture, 9.


JACKSON A.J., CAPPER B.S., HATTY A.J. ( 1 982), Evaluation of some
plant protein in complete diets for the tilapia Sarotherodon
mossambicus. Aquaculture, 2 7.
JACOBSEN M.D. ( 1 989), Withdrawal times o f freshwater rainbow trout
(Salmo gairdneri Rich.), after treatment with oxolinic acid,
oxytetracycline and trimethoprim. J Fish. Dis., 12.
JANA B.B., CHAKRABARTI R. ( 1 990), Exogenous introduction of live
plankton - a better approach to carp growth than the direct manured
system. Progr. Fish. Cult., 52.
JAUNCEY K. (1 982), The effects of varying dietary protein level on
growth, food conversion, protein utilization and body composition of
juvenile tilapia. Aquaculture, 2 7.
JIT ARIU P. ( 1 985), Acvacultura i stressul. Ecologia el Aquacultura
Limnica, I (X), Piatra Neam.
JUNGWIRTH M., KOSSMANN H., SCHMUTZ S. (1 989), rearing of
Danube salmon (Hucho hucho) fry at different temperatures, with
particular emphasis on freeze-dried zooplankton as dry feed additive.
Aquaculture, 77.
JURCA VALENTINA ( 1 968), Studiul biochimie al pstrvului curcubeu
(salmo gairdneri) furajat. IV. Studiul influenei unor microelemente
asupra compuilor fosforai i a activitii
fosfomonoesterazelor eritrocitare. An. t. Ale Univ. " Al. !. Cuza " Iai,
XIV, Fasc. 1.
KAPOOR B.C., SMIT H., YERIGHINA A. ( 1 975), The alimentary canal
and digestion in Teleosts. In Adv. Marine Biol., ed by F S. Russel
and M Yonge, Academic Press, London, 13.
KAUSHIK S.J. ( 1 980), Influence of nutritional status on the saily oattems
of nitrogen excretion in the carp (Cyprinus carpio L.) and the
rainbow trout (Salmo gairdneri Rich.). Reprod. Nutr. Develop., 20 (6).
KAWAI S., IKEDA S ( 1 973 a), Studies on digestive enzymes of fishes
III. Development of the digestive enzymes of rainbow trout after
hatching and the effect of dietary change on the activities of digestive
enzymes in the juvenile stage. Bull.Jpn. Soc.Sci. Fish., 39.
KAWAI S., IKEDA S ( 1 973 b), Studies on digestive enzymes of fishes
IV. Development of the digestive enzymes of carp and black sea
bream after hatching. Bull.Jpn. Soc.Sci. Fish. , 39.
KILAMBI R.V., ADAMS J.C., BROWN A.V., WICHIZER W.A. (1977),
Effects of stocking density and cage size on growth, feed conversion
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Bibliografie

289

and production of rainbow trout and channel catfish. Progr. Fish


cult., 39 (2).
KIM D.J., KAU SHIK S.J. ( 1 992), Contribution of digestible energy from
rainbow trout (Oncorhyncus mykiss). Aquaculture, 106.
KITAMIKADO M., TAC HINO S., 1 960 Studies on the digestive
enzymes of rainbow trout. /l. Proteases. Bull.Jpn. Soc. Sci. Fish., 26.
KITAMIKADO M., MORISHITA T., TACHINO 8.( 1 965), Digestibility
of dietary protein in rainbow trout. 1. Digestibility of general dietary
protein. Chem. Abstr. , 62.
LALL S.P. ( 1 979), Minerals in finfish nutrition. Finfish Nutrition and
Fishfeed Technology, voi. /, Berlin.
LALL S.P., BISHOP F.J. ( 1 977), Studies on the nutrient requirements of
rainbow trout, Salma gairdneri, grown in sea water and fresh water.
In : Advances in Aquaculture, Fishing, News Books, Farnham,
England.
LAUFF M., HOFER R. ( 1 984), Proteolytic enzymes in fish development
and the importance of dietary enzymes. Aquaculture, 3 7.
LEE D.J., PUTNAM G.B. (1 973), The response of rainbow trout to varying
protein 1 energy ratios in a test diet. J Nutr., 1 03.
LEHNINGER AL. ( 1 987), Biochimie, voi. 1. Editura Tehnic Bucureti
(traducere din limba englez).
LEITRITZ E. ( 1 969), Die Praxis der Forellenzucht. Paul Parey Verlag"
Berlin.
LOVELL R.T. ( 1 989), Use of soybean products in diets for aquaculture
species. J.Aquatic Products, 2.
MANESCU S., DUMITRESCU H., BARDUTA ZENOVIA,
DIACONESCU MONA LIGIA ( 1 982), Chimia sanitar a mediului,
voi. Il. Editura Medical, Bucureti.
MARGARIT !OLANDA ( 1 982), Cercetri comparative cu privire la nutriia
natural i artificial la unele ciprinide omnivore i erbivore.
Rezumatul tezei de doctorat. Universitatea " Al. !. Cuza " din Iai.
MELNIK B., HEFCO V., CRIVOI A. ( 1 993) Fiziologia omului i a
animalelor. Ed. Stiina, Chiinu.
MESKE E., PFEFFER E. ( 1 979), Intluence of source and level of dietary
protein on body composition of carp. Proc. World Symp. On Finfish
Nutrition and Fishfeed Technology, voi. Il, Berlin.
MILOS M., DRINCEANU D. (1 980), Nutriia mineral a animalelor.
Editura Ceres, Bucureti.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

290

Cresterea pestilor in sistem intensiv

MIRON 1. ( 1 979), O nou concepie de valorificare complex a lacurilor de


acumulare. An. Muz.St.Nat., seria Botanic-Zoologie, IV, Piatra
Neam.
MIRON 1. ( 1 995), Curs de Acvacultur, voi. 1. Editura Universitii
"
" Al. !. Cuza Iai.
MISAILA C. ( 1 986), Comportamentul alimentar al pstrvului curcubeu
(Salmo gairdneri Rich.) n condiiile creterii controlate n lacurile de
acumulare montane. Rezumatul tezei de doctorat. Universitatea
" AI.I. Cuza " Iai.
MISAILA C. ( 1 990), Hrnirea pstrvului n acvacultur - prezent i
perspectiv. Piscicultura Moldovei, volum omagia! (I), Iai.
MISAILA C., BATTES K. ( 1 974/1 975), Quantitative aspects of digestion
and absorbtion of natural and granulate food in the rainbow trout
(Salmo gairdneri Rich.). Lucrrile Staiunii " Stejarul ", Limnologie.
MISAILA C., ARTENIE VL., EL VIRA TANASE, ELENA RADA
MISAILA ( 1 990), Unii indicatori metabolici la puietul de pstrv
provenit din reproductori hrnii difereniat. Piscicultura Moldovei,
Volum omagia/ (I), Iai.
MISAILA C., ELENA RADA MISAILA, SAUCIUC AL. , ARTENIE VL.,
EL VIRA TANASE (1990), Utilizarea antibioticelor ca biostimulatori
n salmonicultur. Piscicultura Moldovei, volum
omagia! (I), Iai.
MURAl T. (1 992), Protein nutrition of rainbow trout. Aquaculture, 100,
Amsterdam.
MURAl T., OGATA H., NOSE T. (1 982), Methionine coated with various
materials supplemented to saybean meal diet for fingerling carp
Cyprinus carpio and channel catfish Ictalurus punctatus.
Bull.Jpn. Soc. Sci. Fish., 48.
NAGA Y AMA F., SAITO Y. ( 1 979), Distribution of severa! hydrolytic
enzymes in fish. Proc. World Symp. On Finfish Nutrition and
Fishfeed Technology, voi. Il, Berlin.
NATARAJAN B., ROSS B., ROSS L.G. ( 1 992), Susceptibility of carp and
tilapia alpha-amylase to purified wheat amylase inhibitor.
Aquaculture, 102, 3.
NOAILLAC-DEPEYRE J., GAS N. ( 1 973), Absorbtion of protein
macromolecules by enterocytes of the carp Cyprinus carpio L.
Ultrastructural and cytochemical study. Z. Zellforsch. Mikrosk. Anat.,
146.
NORTHCOTE T.C., PATERSON R.J. ( 1 960), Relationship between
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Bibliografie

291

number of pyloric caeca and length ofjuvenile rainbow trout.


Copeia, 3.
NOSE T. ( 1 979), Summary report on the requirements of essential amino
acids for carp. Proc. World Symp. On Finfish Nutrition and Fishfeed
Technology, voi. L Berlin
NOSE T., ARAI S., LEE D.L., HASHIMOTO X. ( 1 974), A note on amino
acids essential for growth of young carp. Bull.Jpn. Soc.Sci. Fish., 40.
ODENSE P.H., BISHOP C.M. (1 966), The ultrastructural of the epithelial
border of the ileum, pyloric caeca and rectum of the cod, Cadus
morhua. J. Fish. Res. Bd Canada, 23.
OGINO C. ( 1 980), Requirements of carp and rainbow trout for essential
amino acids. Bull.Jpn. Soc.Sci. Fish., 46.
OGINO C., CHION J. Y ., TAKEUCHI T. ( 1 976), Protein nutrition in fish.
VI. Effect of dietary energy sources on the utilisation of protein by
rainbow trout and carp . . Bull.Jpn. Soc.Sci. Fish. , 42.
OGINO C., SAITO, K.( l 970), Protein nutrition in fish. /. The utilisation of
dietary protein by zoung carp . . Bull.Jpn. Soc. Sci. Fish. , 44.
OGINO C., YANG G.Y. ( 1 978), requirements of rainbow trout for dietary
zinc . Bull.Jpn. Soc. Sci. Fish. , 44.
OVERNELL J. (1 973), Digestive enzymes of the pyloric caeca and their
associated
mesentery
in
the
cod
(Gadus
morhua).
Comp. Biochem. Physiol., 46 B.
PALMER T.N., RYMAN B.E. ( 1 972), Studies on oral glucose intolerance
in fish . . J. Fish Biol., 4.
PAPOUTSOGLOU S.E., PAPARASKEVA - PAPOUTSOGLOU E. G. ,
ALEX/S M N. (1 987), Effect of density on growth rate and
production of rainbow trout (Salmo gairdneri Rich.) over a full
rearing period. Aquaculture, 66.
PERES G., BOGE G., COLIN D., RIGAL A. ( 1 973), Effects de la
temperature sur les processus digestifs des poissons activites
enzymatiques et absorbtion intestinale. Rev. Trav. Inst. Peches marit. ,
3 7 (2).
PHILLIPS A.M. Jr. ( 1 969), Nutrition, Digestion and Energy Utilization. In
Fish Physiology, voi. L Acad. Press, New York.
.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

292

Crterea petilor in sistem intensiv

PHILLIPS M.J., BEVERIDGE M.C.M., ROSS L.G. ( 1 985), The


environmental impact of salmonid cage culture on inland fisheries
present status and future trends. Journal of Fish Biology, 27
(Supplement A).
PHILLIPS M.J., BEVERIDGE M.C.M., CLARKE R.M. ( 1 990), Impact of
aquaculture on water resources. In : Aquaculture and Water Quality,
ed by David E.Brune and Joseph R. Tomaso. The Aquaculture
Society, voi. 3.
PIEPER A., PFEFFER E. ( 1 980), Studies on the comparative efficiency
of utilization of gross energy from some carbohydrates, proteins and
fats by rainbow trout (Salmo gairdneri R.). Aquaculture, 20.
PIKE I.H., ANDORSDOTTIR G., MUNDHEIM H. ( 1 990), The role of
fish meal in diet for salmonids. IAFMM Tech. Bull., 24.
POJOGA 1. (1 977), Piscicultura modern n apele interioare. Editura Ceres,
Bucureti.
POJOGA 1., NEGRIU R. ( 1 988), Piscicultura practic. Editura Ceres,
Bucureti.
POPESCU-VIFOR ST. ( 1 978) Genetic animal. Editura Ceres, Bucureti.
POSTON A.H. ( 1 985), VitaMIN Requirements of Finfishes : A Review.
Informa/ion Service Animal Nutrition Department, Switzerland.
POSTON A.H., RUS R.O., RUMSEY G.L., KETOLA H.G. ( 1 977), The
effect of supplemental dietary amino acids, minerals and vitamins on
salmonids fed cataractogenic diets. Cornell Vet., 67
PORUMB M. ( 1 993), Cultura algei verzi Scenedesmus n condiii intensive.
Studii i Cercetri, VII, Muzeul de Stiine Naturale Piatra Neam.
RADULESCU 1., LUSTUN L., VOICAN V. ( 1 976), Bolile petilor. Ed.
Ceres, Bucureti.
REFSTIE T., AUSTRENG E. ( 1 98 1 ), Carbohydrate in rainbow trout diets.
III. Growth and chemical composition on fish from different families
fed four levels of carbohydrate in the diet. Aquaculture, 25.
REICHENBACH-KLINKE H.H. (1 968), Reactions secondaires et reactions
indesirables aux produits therapeutiques administres aux poissons.
Ilf Symposium de la Commision de /' Office International des
Epizooties pour !' Etude des Maladies des Poissons, Stocholm Suede, 23 - 2 7 septembre
REICHENBACH-KLINKE H.H. ( 1 969), Enzymuntersuchungen am
Fischen. 1. Die Enzymaktivitt und ihre Anhngigkeit von pH,
Temperatur und Waserchemismus. Arch.fFischereiwiss, 20.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

293

Bibliografie

REICHENBACH-KLINKE H.H. ( 1 972), Basic principals in digestion of


fish. Miinchner Beitr.Abwasser-Fisch. Flussbio/. , 23.
RAGYANSZKI M., JONAS E., OLAH J., BOROSS L. ( 1 977), Studies on
proteolytic enzyme of Silver Carp 1 Hypophthalmichthys molitrix.
Fish Nutrition and diet development, Szarvas.
RUJINSCHI C., BATTES K., RUJINSCHI RODICA, MAZAREANU C.,
SIMALCSIK FLORICA, APETROAEI N., TARUS TATIANA,
APETROAEI MARIA, JAPA FLORENTINA, PRICOPE F.(1 984),
Tehnologii i instalaii care s utilizeze surse neconvenionale
de hran pentru petii de cultur. Contract de cercetare nr. 1 711 984.
(Executant Laboratorul de Acvacultur i Ecologie Acvatic
Piatra Neam ; Beneficiar C. P. l P. Bucureti).
RUJINSCHI RODICA., BATTES K., MAZAREANU C., PORUMB M.,
APETROAEI MARIA., TARUS TATIANA, PRICOPE F., JAPA
FLORENTINA,.( 1 985 - 1 990), Tehnologii i instalaii care s
utilizeze surse neconvenionale dehran pentru petii de
cultur Continuare Contract de cercetare nr. 1 711 984. (Executant
Laboratorul de Acvacultur i Ecologie Acvatic Piatra Neam
Beneficiar C.P. l.P. Bucureti).
RUMSEY G.L. ( 1 973), The protein situation in fish feeds and feeding.
Am. Fishes US. Trout News, 18 (7).
RUNGRUANGSAK CRISNA, UTNE FINN ( 1 98 1 ), Effects of different
acidified wet feeds on protease activities in the digestive tract and on
growth rate of Rainbow trout (Salma gairdneri Rich.). Aquaculture,
22.
RYCHLY J., SPANNHOF L. ( 1 979), Nitrogen balance in trout. /.
Digestibility of diets containing varying levels of protein and
carbohydrate. Aquaculture, 16.
SALTE R. (1 982), Oxytetracycline residues in rainbow trout (Salma
gairdneri ) fed a commercial medicated feed. Acta Vet. Scand., 23.
SCERBINA M.A.,KAZLAUSKENE O.P. ( 1 97 1 ), Fish intestine
environmental pH and intensity of the absorbtion nutritive substances
in common carp. Vopr. lchtiol., 1 1.
SCERBINA M.A., TROFIMOVA L.N.( l 975), Adaptation of enzime
secreting activity of carp digestive glands to qualitatively different
foods. Sbornik nauc. trud. VNIIPRCh, 12.
SCERBINA M.A., TROFIMOV A L.N.,KAZLAUSKENE O.P. ( 1 976),
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

294

Cresterea pestilor in sistem intensiv

The activity of proteases and intensity of protein quantites of fat.


Vopr. /chtio., 16.
SCHAPERCLAUS N. ( 1 962), Lehrbuch der Teichwirtschaft. Ed. Paul
Parey, Berlin, Hamburg.
SHIMENO S., HOSOKAWA H., TAKEDA M. ( 1 979), The importance of
carbohydrate in the diet of carnivorous fish. Proc. World Symp. on
Finfish Nutrition and Fishfeed Technology, voi. !, Berlin.
SIMIONESCU CR., SIMIONESCU B. ( 1 982), Proteinele. Editura
Stiintifica si Enciclopedica, Bucureti.
SINGH R.P ., NOSE T. ( 1 967), Digestibility of carbohydrates in young
rainbow trout. Bul/. Freshwater Fish. Res. Lab. , 1 7.
SNIESZKO S.F., WOOD M.M. ( 1 955), The Effect of some Sulfamides on
the Growth of Brook Trout, Brown Trout and Rainbow trout.
Trans.Am. Fish Soc., 84.
STEFFENS W. ( 1 985), Grundlagen der Fischemahrung. Veb Gustav Fischer
Berlag-Jena.
STEFFENS W. ( 1 989), Protein digestion. In : Principles ofFish Nutrition.
Ellis Horwood, Chichester.
STEIN H., LAMINA J., ( 1 975), Die Spermakonservierung bei Fischenein
Instrument zur Erleichterung und verbeserung der praktischen und
wissenschaftlichen Arbeit.Derfisch,AZ.
STOSS J. ( 1 979), Spermaakoservierung bei der regenbbogenforelle,
Gottingen.
STRUNGARU GR., POP M., HEFCO V. ( 1 983), Fiziologia animal
Editura didactic i pedagogic, Bucureti.
TAKEUCHI T., WATANABE T. (1 975), Nutritive value of n3 highly
unsaturated fatty acids in follock liver oii for rainbow trout.
Bul/.Jpn.Soc. Sci. Fish., 42.
TAKEUCHI T., WATANABE T. ( 1 979), Effect of excess amounts of
essential
fatty
acids
on
growth
of rainbow
trout.
Bull.Jpn. Soc. Sci. Fish., 45.
TAKEUCHI T., WATANABE T., OGINO C. ( 1 979), Digestibility of
hydrogenated fish oils in carp and rainbow trout. Bull.Jpn.
Soc. Sci. Fish. , 45.
TAKEUCHI T., WATANABE T., OGINO C. ( 1 979), Availability of
carbohydrate and lipid as dietary energy for carp.
Bull.Jpn.
Soc.Sci. Fish., 45.
TANASE ELVIRA, ARTENIE VL., MISAILA ELENA RADA, MISAILA
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Bibliografie

295

C.(l 990), Studiul metabolismului tisular la pstrvul curcubeu furajat


Cu hran concentrat coninnd antibiotice. Piscicultura Moldovei,
volum omagia/ (I).
TESHIMA S., KANAZAWA A., UCHIYAMA Y. ( 1 985), Effects of
dietary protein, lipid and digestible carbohydrate levels on the weight
gain, feed conversion efficiency and protein efficiency ratio of
Tilapia nilotica. Mem. Nagoshima Univ., Res. Center South Pacific, 6.
TIEWS K., KOOPS H., GROPP J., BECK H. ( 1 979), Compilation of fish
meal-free diets obtained in rainbow trout (Salma gairdneri Rich.)
feeding experiments at Hamburg 1 970- 1 9771 1 978. Proc. World Symp.
on Finfish Nutrition and Fishfeed Technology, voi. 1, Berlin.
TOKUGORO P.R. ( 1 969), Composition of food for carp and trout.
EIFA CIT F 9, Roma.
TORII K. ( 1 978), Utilization of natural zeolites in Japan. In Natural
zeolites, occurence, properties, use. Ed. Sand L. B., Humpton
Fr.A., Pergamon Press, Oxford and New York.
TROFIMOV L., TROFIMOV ANGELA, MUSA M. ( 1 984),Experimentri
privind stabilirea efectului tufului vulcanic ca agent de filtrare a apei
i ingredient n furaje. Tehnologii moderne n piscicultur, pescuit i
industrializarea petelui, Galai.
TROFIMOVA L.B.(1 974), Changes of protease activity in carp with
duration of feeding with different quality protein diets. Sbornik
nauk. trud., 11.
USHIYAMA N., FUJIMORI T., SHIBOTA T., YOSHIMURA K ( 1 966),
Carbohydrates in the pyloric caeca of salmon (Oncorhynchus keta).
Chem. Abstr. , 64.
VASILESCU 1. ( 1 96 1 ), Enzimele. Editura Academiei RPR, Bucureti.
VASILESCU G. ( 1 97 5), Aspecte privind influena regimului de hran asupra
unor caractere morfologice i biochimice la puietul de crap de
cultur. Lucrrile Sesiunii Stiinifice cu tema " Elaborarea de noi
tehnologii i perfecionarea celor existente n industria alimentar i
piscicultur ", voi. II, Galai.
VASILESCU G. ( 1 978), Rolul hranei n creterea puietului de crap de
cultur. Rezumatul tezei de doctorat. Universitatea din Galai.
VEGAZ-VELEZ, R.( 1 972), La structure histologique du tube digestif des
poissons teleosteens. Thetys, 4.
VOICAN, V., RADULESCU, 1., LUSTUN, 1. ( 1 974), Cluza
Piscicultorului, Editura Ceres, Bucureti.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

296

Cresterea pestilor in sistem intensiv

VOICAN V., RADULESCU 1., LUSTUN L., ( 1 975), Practica seleciei i


reproducerii la prti. . Editura Ceres, Bucureti.
VIOLA S., MOKADY S., RAPPAPORT U., ARIELI Y. ( 1 982), Partial and
complete replacement of fish meal by soybean meal in feeds for
intensive culture of carp. Aquaculture, 26.
VORONKOV M.G., ZELCIAN G.l., LUKEVIT E. (1 974), Siliciu! i viaa.
Editura Stiinific Bucureti (traducere din limba rus).
YAMANE S. ( 1 973), Localization of amylase activity in digestive organs of
carp determined by a substrate film method. Bull.Jpn.Soc.Sci. Fish. ,
3
YONE, Y. (1 979), The utilization of carbohydrate by fishes. Proceedings of
the 71h Japan-Soviet Joint Symposium on Aquaculture, September
1978, Tokyo, Japan.
ZABAVA 1. ( 1 969), Rolul biologic al vitaminelor n creterea animalelor.
Editura Agrosilvic, Bucureti
WATANEBE T., OGINO C., KOSRIISKI Y., MATSURAGA T. ( 1 974),
Requirements of rainbow trout for essential fatty
acids. Bull.Jpn Soc. Sci. -Dish., 40.
WATANABE T., UTSUE 0., KOBA YASHI 1., OGINO C. ( 1 975 a), Effect
of dietary methyl linoleate and linoleate on growth of carp. /. Bul/.
Jpn. Soc. Sci. Fish., 41
WATANABE T., UTSUE 0., KOBAYASHI 1., OGINO C. ( 1 975 b), Effect
of dietary methyl linoleate and linoleate on growth of carp. II. Bul/.
Jpn. Soc. Sci. Fish. , 41.
WALTOE M.J. ( 1 986), Metabolic effects of feeding a high protein 1 low
carbohydrate diet as compared to a low proteinlhigh carbohydrate
diet to rainbow trout Salma gairdneri. Fish Physiol. Biochem. , 1.
WILSON R.P., POE W.E. ( 1 985), Effects of feeding soybean meal with
varying trypsin inhibitor activities on growth of fingerling channel
catfish. Aquaculture, 46.
WILSON R.P ., HALVER, J .E. ( 1 986), Protein and aminoacid requirements
of fishes. Ann.Rev.Nutr., 6.
WINDELL J.T., FOLTZ J.W., SAROKON J.A. ( 1 978), Effect of fish size,
temperature and amount fed on nutrient digestibility of a pelleted diet
by rainbow trout, Salma gairdneri. Trans.Am. Fish Soc. , 1 0 7.
WITTENBERGER C. ( 1 984), Importana cercetrilor de metabolism tisular
.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Bibliografie

297

n studiile asupra nutriiei petilor. Lucrrile Simpozionului cu tema


" Tehnologii moderne n piscicu/tur, pescuit i industrializarea
kkpetelui ", Galai.
WURTSBAUGH W.A., DA VIS G.E.(1 977), Effects of temperature and
ration level on the growth and food conversion efficiency of Sa/mo
gairdneri Rich. J. Fish. Biol., 11.
WURTZEL W. ( 1 974), Die praktiche Anwendung ernahnung
psysiologischer Grundlagen bei der Entwickelung von
Allinfuttermitteh fur Forellen und Karpfen. Neue Erkantitnisee auf
den Gebiet der Aquacultur.
x
x
x ( 1 973), Aliments du saumon et de la truite et leur distribution.
Document technique de la CECPI, nr. 12, FA. O. , Rome.
x
x
x ( 1 977), Criteres de qualite des eaux pour les poissons d eau douce
europeene. Document technique de la CECPI, nr. 29, FA. O., Rome
x
x
x (1 978), Rapport du symposium sur la nutrition des poissons et la
technologie de leurs aliments artificiels. Document technique de
/aCECPI, nr. 31, FA. O., Rome.
x x x ( 1 979), Recommended method of Analysis for Determination of
crude protein in fish meal. Tehnica/ Bulletin, IAFMM, nr. 8.
x
x ( 1 979), Recommended method of Analysis for Determination of
x
moisture in fish meal. Tehnica/ Bulletin, IAFMM, nr. 9.
x
x
x ( 1 979), Recommended method of Analysis for Determination of
ash in fish meal. Tehnica/ Bulletin, IAFMM, nr. 1 O.
x
x ( 1 988), Categoriile i condiiile tehnice de calitate a apelor de
x
suprafa. STAS 4706/88 - Romnia.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

SUMMARY

The work presents general informations concerning the growth of


salmonids and cyprinids, in an intensive system, in floating cages, and, also,
the original data obtained, during 1 979 - 200 1 , by investigations on some
species of rainbow ( Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus mikiss Kamloops,
Salvelinus fontinalis) growth in cages, in the Vaduri dam lake (County

Neamt), and on the culture carp (Cyprinus carpio L.) growth in cages in the
Tansa-Belcesti dam lake (County Iasi).
In Chapter I of this work there is presented information concerning
the physico-chemical conditions of the environment necessary for growing
the salmonides and the cyprinids in an intensive system. In this chapter there
are also presented physico-chemical data of water from Vaduri dam lake,
Tansa-Belcesti dam lake and Trifesti fishpond, in which our researches were
realized.
In Chapter II there are presented the comparative anatomo
physiological characteristic feature of salmonids and cyprinids.
Chapter III presents information concerning the physiological

necessary of nutritive principles (protein, fats, sugars, vitamins, minerals,


water) of the

salmonids and the cyprinids, in conditions of growth in

intensive system, in cages of nylon net, in lakes.


In Chapter IV

there are presented the methods used for the

biochemical analysis of foods and fish from experimental lots (contents of


water, organic substance, ash, protein, fats, sugars), for the determination of

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

300

Cretera petilor in sistem intensiv

the digestive enzymes activity (protease, amylase, lipase) and for


establishing the growth and development parameters values of experimental
fish.
Chapter V presents data on the digestive enzymes activities of

common carp and rainbow trout, depending on the fish age, water
temperature, nature and quality of foods, the influence of some medicinal
treatments that are preventative or for treatment of some diseases.
Chapter VI presents the biochemical characteristics of investigated

fish species ( Oncorhynchus mykiss,


Salvelinus fontinalis,

Cyprinus

Oncorhynchus mykiss Kamloops,

carpio,

Hypophthalmichthys

molitrix,

Aristichtys nobilis, Ctenopharyngodon idella), depending on fish age, nature

and quality of foods, density of growth, influence of some medicinal


treatments and other factors.
In Chapter VII there are presented the results of our researches
concerning the creation of the best conditions for fish growth in an intensive
system, in cages, by using

some combined fodders which contain

proteolytique digestive enzymes. This chapter presents an originally


proceeding (Patent of invention no 98876

Romania) for the separation of

the proteolytique enzymes from the total enzymatic extract, and, also, data
conceming the influence of exogenous enzymes on the rainbow trout growth,
depending on fishes age and the source of enzymes introduced in the
combined fodders, by our proceeding (which is based on the

selective

adsorbing of the proteolytique enzymes on the natural zeolytes and the use of
natural zeolytes with proteolytique enzyme as ingredient of combined
fodders, in a proportion of 3 - 5%).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Summary

Chapter

301

VIII 'present data concemmg the

growth and the

biochemical composition of some hybrids of salmonids, obtained at the


Aquaculture Base of the Piatra Neamtz Aquaculture and Aquatic Ecology
Laboratory, in the Vaduri dam lake (county Neamt), by the crossing of
Onchorhynchus mykiss

Onchorhynchus mykiss Kamloops and Onchorhynchus mykiss Kamloops

Onchorhynchus mykiss

Salvelinus fontinalis

Salvenilus fontinalis, compared to rainbow trout of the same ages (witness

lots).
Chapter IX presents general conclusions on our study conceming the

salmonids and the cyprinids growth in an intensive system, in nylon net


cages.
In ANNEX 1 there are presented some practica} recommendations
conceming the growth of the rainbow in an intensive system.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

CONTENTS

Introduction

. . . . . . . . . . . . . . .

. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 1 3

1 . PHYSICO-CHEMICAL FACTORS OF THE


ENVIRONMENT AND THEIRS INFLUENCE
ON THE FISH GROWTH, IN INTENSIVE SYSTEM . . . . . ..

15

1.1.

. .

1 .2.

1 .3.

1 .4.

1 .5.
1 .6.

Water temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oxygen dissolved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Water pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nitrogen compounds (NH1 , NH/, N02-, N03")
Other chemical parameters of the water . . . . . .. . . . . . . . . . . ..
Physico- chemical characteristics of the water in
Tansa-Belcesti ( Iasi County ), Trifesti and Vaduri
( Neamt County ) aquatic ecosystems . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . .

. . . .

15
17
17
20
20

21

1 .6. 1 . Physico-chemical characteristics o f the

Tansa-Belcesti dam lakes water. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1


.

1 .6.2. Physico-chemical characteristics o f the Trifesti

fish pond water

22

1 .6 . 3 . Physico-chemical characteristics of the Vaduri


dam lakes water . . . . . . .

23

2. ANATOMO- PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS


OF THE SALMONIDS AND CYPRINIDS DIGESTIVE
TUBE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

2. 1 . Anatomy and physiology of the salmon ids digestive tobe 27


2.2. Anatomy and physiology of the cyprinids digestive tobe... 3 3
2.3. Conclusions o n the anatomo- physiological featores of
the salmonids and cyprinids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
..

. .

3. PHYSIOLOGICAL NECESSARY OF THE ALIMENTARY


PRINCIPLES OF THE SALMONIDS AND CYPRINIDS,
IN CONDITIONS OF THE INTENSIVE GROWTH . . . . . . . 3 9
. .

3. 1 .
3.2.

Proteins. . . . . .
Fats

. . . . .

....... ... . ..... ......... ... ... ....... ... . . . . . . ... ... 39
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

304

Creterea petilor in sistem intensiv


3.3.

3 .4.

3.5.

3.5.
3.6.

Sugars
Vitamins
Minerals

. . .... .... . .. . .
. 51
. . .. . .
.
. 53
.. . .. . .. . .. .. . . .. . . . . . ... . .. . . 58
59
60
65

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . ..

3 . 5 . 1 .Major rninerals
3 . 5 .2 Minor rninerals

. . .

. .

. . .

. . . . . .

. . . . .

. . . . .

. .

Water
Conclusions on the physiological necessary of the
alimentary principles of the salmonids and cyprinds,
in conditions of the intensive growth . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

4.

MATERIAL AND TECHNICAL METHODS USED FOR


REALISING THE STUDY
.
.
. . . . . . . .

4. 1 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Biochemical analyse of the food

. . .. . . . .

. . . . . .... . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . .

. .

4. 1 . 1 . Deterrnination of the water (U 1 05C) and of the dry


(S.U.) contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 1 .2. Deterrnination of the contents of organic matter (S.O.)
and mineral substance (S.M.)
4. 1 .3. Deterrnination of the content of crude protein
4. 1 . 3 . 1 . Determination of the content of organic
nitrogen
4. 1 .4. Deterrnination of the total fats content
4. 1 . 5 . Deterrnination of the cellulose content
4. 1 .6. Determination of the S.E.N. content
4. 1 . 7 . Determination of the arnrnonia content in fodders
4. 1 . 8. Deterrnination of the NaCl content in fodders
4. 1 .9. Deterrnination of the calorific power of the food
4.2.

4.3.

4.5.

67
68
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72

Determination of the biochemical composition of fishes . . . . 72


Determination of the activity of the digestive enzymes
73

4.3 . 1 . Deterrnination of the soluble proteins


4.3.2. Deterrnination of the protease activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.3. Deterrnination of the apha-amylase activity . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 .4. Deterrnination of the lypases activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74
74
75
76

Determination of the growth fish index, survival fish index


and of the coefficient of food capitalization
.

76

. . . . . . . . . . . . . . . . .

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

. . .

Contents

305

4.4. 1 . Index of the growth and survival


4.4.2. Index of the food capitalization
4.4.3 . Elements of the statistica! calculation

76
77
77

5. RESEARCHES ON SOME DIGESTIVE ENZYMES


(PROTEASE, AMYLASE, LYPASE) OF THE COMMON
CARP ANO RAINBOW TROUT

79

5.1. General aspects concerning the enzymes, with special


reference to the digestive enzyme of the fish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5 . 1 . 1 Proteolytic enzymes
5 . 1 .2. Amylolitic enzymes
5 . 1 . 3 . Lypolitic enzymes

81
.84
85

5.2. Digestive enzymatical activity at the common carp,


in conditions of the growth in the intensive system . . . . . . . . . .. 86

5.2. 1 . Aspects concerning the digestive enzymatical activity


(proteolytic and amylolitic) at the alevins of carp
87
5.2.2. Aspects conceming the digestive enzymatical activity
(proteolytic and amylolitic) at the common carp, in the
intensive growth, in the floating cages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5 .2.2. 1 . lnfluence of the termic regime on the activity of
the digestive enzymes of common carp . . . . . . . . . . . . 95
5 .2.2.2. lnfluence of the nature and quality of the food
on the digestive enzymes activity of common
99
carp, in the period of growth
5 .2.2.2. 1 . Activity of the digestive enzymes
at the common carp (C 1 ), in the
conditions of inanition and of
nourishing (naturally or with the
combined fooder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00
5 .2.2.2.2. Activity of the proteolytic, amylolitic
and lypolitic enzymes activity of the
digestive fluid collected from the
common carp by the tubing method
in the short duration tests
1 06
.

. .

. .

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cresterea pestilor in sistem intensiv

306

5 .2.2.2.3 .Activity of the proteolytic, amylolitic


and lypolitic enzymes from the
digestive tube of common carp under
the influence of some medicamentous
treatment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3
5.3. Digestive enzymatical activity at the rainbow trout, in
conditions of growing in the intensive system . . . . . . . . . . . . . . ... 1 1 8
.

5.3 . 1 . Activity of the proteolytic, amylolitic and lypolitic enzymes


in gastric and digestive fluid, collected from the rainbow
trout by the tubing method, in the short duration test . . . 1 1 9
5.4. Comparative aspects concerning the digestive enzimatic
activity at the common carp and rainbow trout

. . . . . . . . . . . . . .. .

1 28

5 .4. 1 .The character of species and the activity of digestive


enzymes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8
5 .4.2. The best pH of action of the digestive enzymes , at the
common carp and rainbow trout
1 32
5 .4.3. Activity of the digestive enzymes at the common carp and
rainbow trout, in relation with the age of fish
1 36
5 .4.4. Influence of the nature and quality of the food, on the
activity of the digestive enzymes at the common carp and
1 39
rainbow trout
5.5. Conclusions on the activity of the digestive enzymes in the
species of fish investigated

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 42

6. BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE SPECIES OF


FISH INVESTIGATED, IN CONDITIONS OF
GROWTH IN THE INTENSIVE SYSTEM . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. 1 45
.

6. 1 . Aspects concerning the biochemical characteristics of


the cyprinids species . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 45
.

6. 1 . 1 . lnfluence of the food on the biochemical


composition of the cyprinids
6. 1 . 1 . 1 . Biochemical characteristics of the alevins
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 46

Contents

307

of common carp (Cyprinus carpio L.) related


with the quality of food
1 46
6. 1 . 1 .2. Biochemical characteristics of the alevins of the
silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Val .)
depending of the quality of food
1 53
6. 1 . 1 .3 . Comparative biochemical characteristics of the
alevins of silver carp (Hyphothalrnychthys
molitrix Rich.),grass carp(Ctenopharyngodon
idella Val.) and bighead carp ( Aristichtys
nobilis Rich.) growth in the similar
conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 55
6. 1 . 1 .4. Aspects concerning the biochemical composition
of common carp (Cyprinus carpio L. ) fed,
comparatively, with the combined fodders
containing the protein of the vegetal or animal
1 58
nature
6. 1 . 1 .5 . Influence of the technology of the intensive fish
growth, in the floating cages, on the biochemical
1 66
characteristics of the fish
6 . 1 . 1 .6. Influence of the density of the fish growth, in the
floating cages, on the biochemical composition
of the common carp
1 68
6. 1 . 1 . 7. Influence of some medicamentous treatments,
applied to the fish, on theirs biochemical
171
composition
. . . .

. .

. .

. . .

. .

. .

. .

. . .

6.2. Aspects concerning the biochemical characteristics of


the salmonid species, investigated . . . . . . .
. .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . . . . .

1 75

6.2. 1 . Aspects conceming the biochemical composition of


rainbow trout fed, comparatively, with the combined
food or with the wastes of slaughter house . . . . . . . . . . . . . . . 1 75
6.2.2. Influence of the density of fish growth in floating
cages, on the biochemical composition of the rainbow
1 77
trout

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

308

Creterea petilor in sistem intensiv

6.2. 3 . Comparative data concerning the growth of the rainbow


trout, rainbow Kamloops and Brook trout, in
1 80
the floating cages, in the Vaduri dam lake
6.2.4. Comparative data concerning the growth of some
species of trout in the controled conditions,
in the basins of concret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 83
6.3. Aspects concerning the evolution of the biochemical
composition of common carp (Cyprinus carpio L.) and
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), in relation with
ontogenetical development of the fish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 94
.

6.4. Conclusions on the biochemical characteristics of the


salmonids and the cyprinids species investigated, in
conditions of controled growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.

1 97

RESEARCHES CONCERNING THE IMPROVEMENT OF


THE GROWTH OF RAINBOW TROUT, IN THE FLOATING
CAGES, BY USING THE COMBINED FODDERS
CONT AINING THE PROTEOLYTIC DIGESTIVE
ENZYMES
1 99
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 1 .

Original procedure of separation of the proteolytic


enzymes from the total enzymatic extracts . . . . . . . . . . . . . . . 200
7.2. Original proceedure for enobling of the combined fodders,
using of proteolytic enzymes, by means of the
natural zeolites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
7.3 Influence of the fodders containing of the proteolytic
enzymes on the development of the rainbow trout
growth in floating cages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
. .

. .

. .

7.3 . 1 . Influence of the combined fodders with the proteolytic


enzymes, extracted from digestive tube of rainbow, on
the fish growth
202
7.3.2. Influence of the combined fodders with the proteolytic
enzymes extracted from the different sources, on
205
the fish growth
7.3 .2. 1 . Influence ot the combined fodders with
the proteolytic enzymes, on the alevins of
206
rainbow trout
http://www.cimec.ro
/ http://www.neamt.ro/cmj

Contents

309

7.3 .2.2. Influence ot the combined fodders with the


proteolytic enzymes, on the rainbow trout
in the second summer of growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
7.3 .2.3. Influence ot the combined fodders with the
proteolytic enzymes, on the rainbow trout in
the third summer of growth . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214
7.3 .2.4. Influence ot the combined fodders with the
proteolytic enzymes, on the rainbow trout
in the fourthly summer of growth . . . . . . . . . . . . 2 1 9
7.3 . 3 . Influence of the combinet fodders with the proteolytic
enzymes on the growth of rainbow trout, in the
conditions of increasing of the polyglucides level in
224
food
7.3 .4. Conclusions on the possibilities of realising of some
fodders with proteolytic enzymes and on the effects
of these under the growth of rainbow trout

230

8. RESEARCHES ON THE HYBRIDS OF TROUT


OBTAINED IN THE EXPERIMENTAL BASE OF
AQUACULTURE FROM VADURI DAM LAKES
( NEAMT COUNTY ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
8. 1 . Selection and the maintenance of reproductors
representing species of trout with different
period of reproduction (rainbow trout, rainbow
Kamloops and Brook trout) in a view of theirs
crossing, for the obtaining of hybrids . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
.

. .

8.2. Sampling of seminal materials from the rainbow


Kamloops and Brook trout, and cryoconservation of
this in liquid nitrogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 236

8.2. 1 . Cryoconservation of the seminal material . . . . . . . . . . 236


2J8
8.2.2. Disfreezed of the seminal material
8.2.3. Artificial fecundation of the eggs of rainbow trout..238
8.3. Observations concerning the growth, development and
survival of the alevins and of the fry of salmonids
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Cresterea pesti/ar in sistem intensiv

3 10

hybrids, comparatively with the rainbow trout of the


same age (witness lots) . . . . . . . . . . . .
.
.
. . . 240
.

. .

. . . .

. . . . . . .

. . .

..

8.4. Conclusions on the hybrids of salmonids obtained


in the Experimental Base of Aquaculture from the
Vaduri Dam lake

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.

GENERAL CONCLUSIONS . . . . . .
ANNEX 1

26

249

Some practicat recommendations concerning the


growth of the trout in the intensive system . . . 257
. . .

. . .

Bibliography . . . .. . .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 277
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:2 9 9
Contents .. . .. .. .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. .. . .. .. . . . .. . . .. . .. .. .. . .. . . . . . 303
.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj