Sunteți pe pagina 1din 4

Anca Muntean Itu Loredana Brad

Coordonator
Conf.dr.ing. Daniela Opruţa

SolidWorks 2000
Îndrumător de lucrări de laborator

Editura TODESCO
2001
Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Rom$niei
MUNTEANU-ITU ANCA
SolidWorks 2000: ^ndrum@tor de lucr@ri de
laborator / asist. Ing. Anca Muntean Itu, asist. Ing.
Loredana Brad; coord.: prof.dr.ing. Daniela Opru]a –
Cluj-Napoca : Todesco, 2002
p.; cm.
Bibliogr.
ISBN 973-8198-14-3

I. Brad, Loredana
II. Opru]a, Daniela (coord.)

004.42

Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin autorilor

Toate drepturile rezervate. Tipărit în România. Nici o parte din această lucrare nu
poate fi reprodusă sub nici o formă, prin nici un mijloc mecanic sau electronic, sau stocată
într-o bază de date fără acordul în prealabil scris al editurii.
All rights reserved. Printed in Romania. No parts of this publication may be
reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a base or retieval
system, without the prior permission of the publisher.
CUPRINS

Introducere 3
Laborator nr. 1 9
Lansarea în execuţie a programului 9
Crearea unei piese 9
Realizarea schiţei modelului piesei 12
Modificarea obiectelor desenate în plan 13
Crearea parametrilor dimensionali 15
Starea unei schiţe 15
Exemplu de creare a unei piese 16
Recapitularea comenzilor folosite 27
Laborator nr. 2 29
Introducere - Corpuri de rotaţie, comanda SWEEP 29
Recapitularea comenzilor folosite 34
Laborator nr. 3 35
Introducere- comenzile SHELL, PATTERN şi MIRROR 35
Recapitularea comenzilor folosite 40
Laborator nr. 4 41
Introducere- Comenzi de asamblare 41
Recapitularea comenzilor folosite 48
Laborator nr. 5 49
Introducere- Crearea formelor neconvenţionale – comanda LOFT 49
Recapitularea comenzilor folosite 54
Laborator nr. 6 55
Introducere- Schiţarea tridimensională 55
Recapitularea comenzilor folosite 58
Laborator nr. 7 59
Introducere - Realizarea unui desen în plan 59
Recapitularea comenzilor folosite 66
Laborator nr. 8 67
Introducere - Realizarea unui desen în plan – (continuare) 67
Recapitularea comenzilor folosite 72
Laborator nr. 9 73
Introducere – Comenzi de asamblare II 73
Recapitularea comenzilor folosite 78
Laborator nr. 10 79
Introducere - „Explodarea” asamblării 79
Laborator nr. 11 85
Introducere - comanda CIRCULAR PATTERN pentru obţinerea 85
modelelor complicate
Recapitularea comenzilor folosite 88
Laborator nr. 12 89
Introducere - Utilizarea modulului PhotoWorks 89
Recapitularea comenzilor folosite 96
Laborator nr. 13 97
Introducere - Utilizarea modulului PhotoWorks - continuare 97
Recapitularea comenzilor folosite 102
Laborator nr. 14 103
Introducere - Utilizarea modulului Animator 103
Anexa 107
Obţinerea găurilor speciale 107

S-ar putea să vă placă și