Sunteți pe pagina 1din 1

Numele …………….......


Prenumele …………….......…

TEST DE EVALUARE
Punct. Dreaptă. Segment de dreaptă - MATEMATICĂ
CLASA a V-a

Subiectul I (30 puncte) - Pe foia de test scrieţi direct rezultatele

5p 1. Trei sau mai multe puncte care aparţin aceleiaşi drepte se numesc puncte ……...............…
5p 2. O semidreaptă este ……………………………………………………….........…………….
5p 3. Două drepte care au un punct comun se numesc drepte …………….............…
5p 4. Un segment este ……………………….......…………………………………….........……
5p 5. Două segmente care au aceiaşi lungime se numesc segmente ……....…....……
5p 6. Un punct care împarte un segment în două segmente congruente se numeşte………………

Subiectul II (30 puncte) - Scrieţi rezolvarile complete:

10p 1. Desenaţi două puncte distincte A şi B. Construiţi cu o linie punctată semidreapta [AB şi cu linie
continuă segmentul (AB).

10p 2. Desenaţi un segment cu lungimea de 8 cm, apoi determinaţi-i mijlocul.

10p 3. Stabiliţi ordinea punctelor A, B şi C de pe dreapta d, dacă AB = 5 cm, BC = 3 cm şi AC = 2 cm.

Subiectul III (30 puncte) - Scrieţi rezolvările complete:

15p 1.Se dă segmentul (AB) cu lungimea de 10 cm şi punctele M şi N pe acesta astfel încât AM=BN=3 cm.
Calculați lungimea segmentului MN.

15p 2.Pe semidreapta (OX se consideră punctele A, B, C, în această ordine, astfel încât OA=8 cm, AB=4 cm
şi BC = 2 cm. Notăm cu M și N mijloacele segmentelor (OA) și (BC. Să se arate MN=9 cm.

 Toate subiectele sunt obligatorii


 Timp de lucru 50 minute
 Se acordă 10 puncte din oficiu

Data 11.05.2018 Prof. Căpitănescu Constantin