Sunteți pe pagina 1din 1

TEME PRACTICĂ

1. Strategii de export pentru firmele mici și mijlocii din România


2. Dezvoltarea companiilor transnaționale din UE pe piața din România
3. Eficienţă şi atractivitate în activitatea firmei ..............................
4. Importanţa şi rolul inovaţiei într-o societate comercială de profil – studiu de caz
5. Managementul proiectelor în promovarea sporturilor de iarnă într-o societate comercială – studiu
de caz.
6. Managementul societăţii comerciale ………………………… – studiu de caz.
7. Factorii de mediu şi influenţa acestora asupra SC…………….. – studiu de caz.
8. Rolul şi locul inovării în cadrul SC……………… din judeţul Gorj.
9. Antreprenoriatul ca alternativă la ocuparea forţei de muncă în judeţul Gorj – studiu de caz.
10. Recreerea intre privilegiu rezervat timpului liber si necesitate in viata de zi cu zi
11. Antreprenoriatul în cazul firmei de comerţ cu amănuntul. Studiu de caz
12. Antreprenoriat şi marile magazine. Studiu de caz
13. Politici şi strategii de marketing ale firmelor prestatoare de servicii de ………………….
14. Specificitatea antreprenoriatului in Romania. Studiu de caz
15. Tehnici de promovare și comunicare prin social media in cadrul SC…………..
16. Specificitatea antreprenoriatului in Romania
17. Analiza sistemului de management la S.C.
18. Delimitarea factorilor specifici managementului relațiilor cu clienți la nivelul firmei. Studiu de caz
19. Analiza managementului competitiv la nivelul firmei. Studiu de caz
20. Eficienţa şi eficacitatea firmei bazate pe capital intelectual. Studiu de caz la SC
21. Analiza strategiilor şi a sistemului managerial bazat pe cunoştinţe. Studiu de caz
22. Principalele modele ale managementului bazat pe cunoştinţe şi implementarea acestuia la nivelul
unei firme. Studiu de caz
23. Strategia pretului de ruinare. Studiu de caz
24. Investigarea practicilor anticoncurentiale. Studiu de caz
25. Tipuri de concurenta si structuri de piata ale economiei contemporane dezvoltate
26. Metode generale de fixare a preturilor. Studiu de caz
27. Consumul – modalitate de apreciere a nivelului de trai. Studiu de caz
28. Strategia preturilor variabile. Studiu de caz
29. Principalele stiluri de negociere folosite pe plan mondial. Studiu de caz
30. Tehnicile de persuasiune şi influenţare în negocierea afacerilor. Studiu de caz
31. Principalele strategii utilizate în negocierile globale. Studiu de caz
32. Rolul negocierilor diplomatice în soluţionarea conflictelor economice internaţionale
33. Aspectele GATS şi ale tranzacţiilor internaţionale cu servicii. Studiu de caz
34. Aplicaţi ale teoriei jocurilor în negocierea internaţională. Studiu de caz

S-ar putea să vă placă și