Sunteți pe pagina 1din 1

Autorizaţia de casare nr.

________ din ______________________ 20___

___________________________________________________
(semnătura persoanei responsabile)

Registrul
mărfurilor ce urmează a fi casate
_____________________________________
(denumirea întreprinderii)
Nr. Denumirea şi marca Nr. de Data Valoarea de Valoa-rea Gradul Note
d/o mijlocului inventar punerii în intrare, lei de bilanţ, uzurii,
fix sau de funcţiune lei %
stat

1 2 3 4 5 6 7 8