Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicaţiile metalelor.

Dintre metalele alcaline se întrebuinţează ca atare numai potasiul şi sodiul.


Astfel, sodiul este folosit la fabricarea peroxidului Na2O2, ca reducător în unele sinteze organice, la
confecţionarea lămpilor cu vapori de sodiu de mare randament.
Potasiul şi cesiul fiind fotosensibile sunt utilizate în fotoelectricitate.
Magneziul este singurul element al grupei IIA care se foloseşte în cantităţi mari la obţinerea
unor aliaje, în pirotehnie (rachete luminoase).
Aluminiul este utilizat în electrotehnică, la confecţionarea cisternelor, refrigerentelor etc.
Amestecat cu NH4NO3 şi cărbune formează amonalul, utilizat ca exploziv, iar sub formă de foiţă, a
înlocuit staniolul la împachetarea unor alimente, deoarece foiţa de aluminiu este mai ieftină.
Galiul este folosit ca luminofor în tuburile fluorescente, iar indiul se adaugă la confecţionarea
oglinzilor pentru reflectoare puternice.
Zirconiul se utilizează ca electrozi în lămpile fluorescente şi cu vapori de mercur, iar sub
formă de pulbere în rachetele luminoase şi proiectile trasoare.
Hafniul este folosit în tehnica nucleară, tantalul se trage în fire folosite în becurile electrice şi
tuburi electronice, de asemenea înlocuieşte platina la confecţionarea ustensilelor de laborator, în
electrotehnică şi în industria electronică.
Reniul se foloseşte în tehnică la fabricarea filamentelor pentru becurile cu incandescenţă,
platina are aplicaţii largi la confecţionarea unor ustensile de laborator, a unor rezistenţe în
electrotehnică, bobinaje şi bijuterii.
Paladiul şi platina sunt excelenţi catalizatori.
Cuprul electrolitic se foloseşte în cantităţi mari în electrotehnică, la fabricarea schimbătoarelor
de căldură, la placarea metalelor.
Argintul se utilizează în bobinaje, la construirea instalaţiilor de accelerat particule în fizica
nucleară, în electrotehnică şi electronică, ca rezervă valutară a fondului monetar;
aurul pentru confecţionarea bijuteriilor şi ca rezervă valutară.
Zincul este folosit în tehnică sub formă de table şi sârme, la fabricarea elementelor galvanice,
la depunerea metalelor nobile din soluţii prin metoda cementării, la protejarea fierului.
Cadmiul este componentul de bază al acumulatoarelor alcaline,
mercurul se foloseşte pe larg în industria chimică la fabricarea hidroxidului de sodiu, la
separarea aurului şi argintului prin amalgamare, ca agent termic în reactoarele nucleare.

S-ar putea să vă placă și