Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Scrieţi ecuaţiile reacţiilor prin care se pot realiza transformările:


polimer

a) Carbid → acetilenă → clorură de vinil → clorură de etil → butan
↓ ↓
etenă → 1,2-etandiol etanol
1,2-propandiol

b) 1-propanol →propenă → 1,2-dibromopropan → propină → acetonă
↓ ↓
2-propanol 2-cloropropenă → polimer

Modelaţi ecuaţiile reacţiilor din schemă, identificaţi substanţele notate cu litere şi numiţi-le.

4. Finisaţi reacţiile posibile:

a) + HNO3 H2SO4  b) + Br2 H


2O 

c) + Cl2 AlCl d) 3H


3  2

e) + O2 ardere


5. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor prin care se pot realiza transformările (la alegere):
a) CaCO3  t C
A  CaC2 H
2 O  B Cactiv
 benzen
b) hexan ? ciclohexan ? benzen ? nitrobenzen
c) C6H5-CH2-Cl + Cl-CH3 2 
Na
 ? H 2 C6H5-CH=CH2  polistiren
nitrobenzen

d) hexan ? benzen ? bromobenzen ? etilbenzen ? acid benzoic

hexaclorciclohexan

1. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor prin care se pot realiza transformările de mai jos. Precizaţi condiţiile de
reacţie.
1) CH3ONa 4) C2H4
 
CH3Cl  CH3OH  CH2O  HCOOH C2H2CH3CHO  C2H5OH  CH3COOC2H5
 
C2H6O CH3COOH
2) HC≡CH → CH2=CH2→ CH3─ CH2─OH → C2H5─O ─C2H5 5) C6H12O6  C2H5OH  C2H4
↓ 
CH3─ CH2─ONa CO2

3) CH3─ CH3→ CH3─CH2Cl→ CH3─ CH2─OH → CH3─ CHO 6) C6H5Cl  C6H5OH  C6H5ONa  C6H5OH
↓ 
CH2=CH2 CO2

2. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor menţionate şi numiţi produşii organici:


a) Metanol + acid acetic
b) Glicerol + Cu(OH)2
c) fenol + HNO3
d) Glicerina + HNO3
e) metanal + Cu(OH)2
f) fenol + Na

Scrieţi ecuaţiile reacţiilor ce corespund transformărilor


a) CH 4  C2H 2  C2H 4O  CH3COOH  CH3COONH 4
  Cu (OH) 2
A +H2O
b) CH4 → CH3Cl→CH3OH → HCOOH →HCOOCH3

etanoat de etil

c) etenă  etanol  acid acetic  acetat de calciu

bioxid de carbon

1. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor şi identificaţi substanţele notate cu litere, numindu-le:


1-cloropropan    A 
NaOH / H 2 O
   B 
KMnO 4 / H 2 SO 4 Cl 2
 C NH3  D HCl
 E
C2H2  F  G  H  I  
 H 2O  Ag 2 O  Cl 2  NH 3
 H
 CH 3 OH

D + I → J + K + H2O
2. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor, indicaţi condiţiile de reacţie şi numiţi substanţele:
CaC2 → C2H2 → C6H6→ C6H5-NO2 → C6H5-NH2 → [C6H5-NH3]Cl → C6H5NH2 → C6H4NBr3

C2H4→ C2H5Br→ C2H5NH2→ (C2H5)2NH → N2

S-ar putea să vă placă și