Sunteți pe pagina 1din 1

Barem de corectare şi notare a testului de chimie – clasa a VIII-a

Nr. Punctaj Punctaj


Itemii
crt. acordat total
I. Pentru fiecare răspuns corect: câte 1 p 10p
test 1d, 2d, 3b, 4b, 5a, 6c, 7b, 8d, 9c, 10a
Prob. Datele problemei 1p 20p
1 2C2H2 + 5O2 =4CO2 + 2H2O (1) 2p
2H2O = 2H2 + O2 (2) 2p
m(C2H2) = ρ·V= 260g 1p
ν(C2H2) = 10 mol, ν(H2O) = 60 mol 2p
cf. (2): ν(O2) = 30 mol 1p
cf. (1): ν(O2)consumat la ardere = 25 mol 1p
se determină O2 neconsumat (exces): ν(O2)exces = 30mol─25 mol= 5 mol 1p
m(O2)exces= 5mol·32g/mol = 160g 1p
cf. (1): ν(CO2) = 20 mol, ν(H2Ovap.) = 10 mol (apa, de asemenea, este în stare 2p
gazoasă)
m(CO2) = 880 g; m(H2O) = 180 g 2p
m(amestec gazos) = m(CO2) + m(H2Ovap.) + m(O2) =
= 880 g + 180 g + 160g = 1220 g
ω(O2) =13,11%, ω(CO2) =72,13%, ω(H2O) =14,75%. 3p
Respectarea unităţilor de măsură. 1p
Prob. Datele problemei 1p 10p
2 Me2O3 + 3H2 = 2Me + 3H2O 2p
m(O) = m(Me2O3) – m(Me) = 3,8 g─2,6 g = 1,2 g 1p
ν(O) = 0,075 mol 1p
2mol Me ……….3 mol O
ν(Me) ………….0,075 mol O  ν(Me) = 0,05 mol 2p
M(Me) = 52 g/mol  Me este Cr (cromul) 2p
Respectarea unităţilor de măsură. 1p
Prob. Datele problemei 1p 20p
3 2Al + 3S = Al2S3 (1) 2p
Al2S3 + 6H2O = 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑ (2) 2p
2Al(OH)3↓ + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6H2O (3) 2p
540 g soluţie ……. 100%
m(H2SO4)………..4,9% → m(H2SO4) = 26,46 g 2p
ν(H2SO4) = 0,27 mol 1p
cf. (3): ν(Al(OH)3) = 0,18 mol 1p
cf. (2): ν(Al2S3) = 0,09 mol 1p
m(Al2S3)= 13,5 g  amestecul de Al şi S este stoechiometric. 2p
cf. (1): ν(Al) = 0,18 mol, ν(S.) = 0,27 mol 2p
m(Al) = 4,86 g; ω(Al) =36% 2p
ω(S) =64% 1p
Respectarea unităţilor de măsură. 1p
Prob. Pentru fiecare ecuaţie scrisă corect şi egalată (10 reacţii) 2p·10 20p
4 Ex: reacţii de combinare: N2O5 + H2O = 2HNO3; S + O2= SO2; ecuaţii
2Cu + O2= 2CuO; CaO + H2O = Ca(OH)2
CaO + N2O5 = Ca(NO3)2

reacţii de substituţie: Zn + H2O tC ZnO + H2
Zn + 2AgNO3= Zn(NO3)2 + 2Ag↓; Cu + 2AgNO3= Cu(NO3)2 + 2Ag↓
Zn + 2HCl= ZnCl2 +H2↑

reacţii de descompunere: 2Cr(OH)3 tC Cr2O3 + 3H2O↑

H2SiO3 tC SiO2 + H2O↑ MgBr2 electroliz
   Mg + Cl2
ă

Total 80 p

S-ar putea să vă placă și