Sunteți pe pagina 1din 2

1) Propină + H2O 55) hidroliza alcalină a 1,2-cloroetanului

2) Buta-1,3-dienă + 1 mol Br2 56) fermentarea glucozei


3) 1,2-diclorohexan + soluția apoasă de NaOH 57) oxidarea parțială blândă a propan-2-ol
4) Polimerizarea izoprenului 58) reducerea nitrobenzenului
5) Deshidratarea alcoolului butilic 59) bazicitatea etilaminei
6) Hidrogenarea benzenului 60) deshidratarea intramoleculară a butan-2-ol
7) Descompunerea termică a butanului 61) hidratarea pent-1-enei
8) reacţia 1-cloropropanului cu sol. alcoolică de KOH 62) bromurarea anilinei
9) Propină + HCl 63) Pent-1-enă + HCl
10) Buta-1,3-dienă + 1 mol H2O 64) hexa-2,4-dienă + 1 mol H2
11) 1,2-diclorohexan + Zn 65) Propina + H2O
12) Polimerizarea cloroetenei 66) Polimerizarea buta-1,3-dienei
13) Deshidratarea intramoleculară a pentan-2-ol 67) 2-clorobutan + KOH(sol. alcoolică)
14) Dehidrogenarea ciclohexanului 68) deshidratarea intermoleculară a metanolului
15) Cracarea propanului 69) aciditatea etilenglicolului
16) Etanol + CuO 70) oxidarea totală a etilaminei
17) Hidroliza acidă a clorometanului 71) nitrarea fenolului
18) Esterificarea acidului acetic 72) etilenglicol + Na
19) Acetaldehidă + + r. Tollens 73) anilina + Br2
20) nitrarea fenolului 74) clorurarea toluenului la lumină
21) alanina + NaOH 75) piroliza metanului
22) anilina + HCl 76) fenol + NaOH
23) oxidarea parțială a acidului formic 77) acid formic + CuO
24) Hidroliza alcalină a 1-clorobutanului 78) esterificarea etanolului
25) Acid acetic + Cu(OH)2 79) hidroliza alcalină a 1,2-cloroetanului
26) hidroliza alcalină a 1,2-cloroetanului 80) fermentarea glucozei
27) fermentarea glucozei 81) reducerea formaldehidei
28) cloroetan + NH3 82) dehidrogenarea ciclohexanului
29) oxidarea parțială blândă a propan-2-ol 83) oxidarea parțială blândă a butan-1-ol
30) reducerea nitrobenzenului 84) reducerea nitrobenzenului
31) 2-cloropropan + K 85) glucoză + + r. Tollens
32) Bromurarea toluenului 86) acid cloracetic + NH3
33) benzen + HNO3 87) acid formic + NaOH
34) Deshidratarea alcoolului etilic 88) glicina + HCl
35) bazicitatea metilaminei 89) cloroetan + Na
36) stearat de glicerol + KOH 90) etilamină + HCl
37) reducerea acetonei 91) nitrarea toluenului
38) acid formic + r. Tollens 92) glucoza+ Cu(OH)2
39) nitrarea glicerolului 93) Metanol + acid acetic
40) acid acetic + CuO 94) fenol + HNO3(conc.)
41) hidroliza carburii de calciu 95) Glicerol + HNO3
42) bromurarea fenolului 96) metanal + Cu(OH)2
43) fermentarea enzimatică a etanolului 97) fenol + Na
44) deshidratarea intramoleculară a butan-1-ol 98) but-1-enă + HCl
45) hidratarea but-1-enei 99) Reducerea nitrobenzenului
46) bromurarea anilinei 100) Propină + H2O
47) polimerizarea propilenei 101) but-2-enă + KMnO4(sol.)
48) acid formic + Cu(OH)2 102) Trimerizarea acetilenei
49) nitrarea glicerolului 103) Propan-2-ol + CuO
50) deshidratarea intermoleculară a etanolului 104) Polimerizarea stirenului
51) aciditatea glicerolului 105) Monobromurarea buta-1,3-dienei
52) oxidarea totală a metilaminei 106) Dehidrogenarea heptanului
53) obținerea cauciucului natural 107) Bromurarea fenolului
54) nitrarea fenolului 108) Etanal + CuO
109)

S-ar putea să vă placă și