Sunteți pe pagina 1din 5

PROPRIETĂŢI FIZICE ALE COMPUŞILOR ORGANICI

Nr.

Clasa

 

Stare de

Puncte de

Puncte

Solubilitate

Densitate

 

Miros

Obs.

crt

de

 

agregare

fierbere

 

de

 

compuşi

 

topire

1

alcani

C 1 -C 4 gaze

Scăzute,

Scăzute

Insolubili în

Mai mică

Metanul

Alcanii

C 5 -C 15 lichizi

cresc cu

cresc

apă, solubili

decât a

nu are

lichizi se

C 16

solizi

creşterea

cu

în solvenţi

apei

miros, se

utilizează

 

M, scad

creşte-

nepolari

0,6- 0,8

adaugă

ca

cu

rea M.

g/ml

mercaptan

solvenţi

ramifica-

nepolari

rea catenei

2

Alchene

C 2 -C 4 gaze C 5 -C 18 lichide C 19 solide

Mai

Mai

Insolubili în

Mai mare

Etena

Izomerul

scăzute

mici

apă, solubili

decât a

inodoră

trans are

decât ale

decât

în solvenţi

alcanilor

p.t. mai

 

alcanilor

ale

nepolari

ρ

cis trans

mare ca

corespun-

alcani-

Solubilit.

 

cis;

zători; p.f. cis > p.f. trans

lor,

trans mai

incolore

cresc

mică decât

cu M.

cis

3

Alca-

1,3 butadiena

1,3

 

Insolubili în

 

Caracteris

Volatile,

diene

este gaz

butadiena are p.f.= 4,7 C izoprenul +34 C

apă, solubili

tic,

inflama-

C 2 -C 14 lichide

în solvenţi

puternic

bile

C

15

solide

nepolari

4

Alchine

C 2 - C 4 gaze, excepţie 2- butina C 5 -C 14 lichide C 15 solide

Cresc cu

Scăzute

>

decât a

Mai mică

C

2 H 2

Acetilena

M, mai

cresc

alcanilor şi

decât

miros

gaz

mari decât

cu M

alchenelor

unitatea,

eterat în

incolor

ale

corespunză-

dar mai

stare pură

alchenelor

toare .

mare

 

corespun-

C

2 H 2

decât la

zătoare

solubilă

alchene

parţial în

apă,solubila

acetonă

5

Arene

Lichide

80- 300 C

C

6 H 6

Insolubile în

Mai <

Caracteris-

Vaporii

mono-

incolore

C 6 H 6 80 C Toluen

6

C

apă, dar se amestecă în

decât apa

tic,

de

nucleare

Toluen

0,8-

aromatic

benzen,

110

C

-95 C

orice proporţie cu alcooli, eteri

0,86g/ml

pătrunză-

toxici

 

mai > ca alte hidroc. cu acelaşi nr. de C

tor

Incolori,

inflama-

 

bili

6

Arene

Solide

   

Insolubile în

 

Caracteris-

Subli-

polinu-

cristaline

apă

tic

mează.

cleare

Proprie-

tăţi

insecticid

               

e

7

Derivaţi

Gaze: CH 3 Cl,

C

2 H 5 Cl

 

Insolubili în

Mai mare

Dulceag la cei cu nr. mic de

Proprie-

haloge-

C

2 H 5 Cl,

 

gaz uşor lichefiabil p.f. cresc de la R-F la R-I

apă, solubili

decât la

tăţi

naţi

clorura de

în alcool,

apă, mai

anestezi-

(depind

vinil;

 

eter

mare

atomi de C

ce; în

de

Lichide:

 

decât a

concen-

natura

CHCl 3 ,

hidroc.

traţii mari

haloge-

C

6 H 5 Cl;

 

coresp.

toxici;

nului)

Solide:

Densitatea

CCl

4

C

6

H

6

Cl

6 ,

creşte de

stingerea

C

6

H

4

Cl

2

la R-F la

incendii-

 

R-I

lor

8

Alcooli

Cei inferiori

Alc. primari> alc.sec> alc. tert. Ridicate datorită leg. de H.

Scăzute

Solubili în apă, solubilitatea cu ↑ M şi ↑ cu nr.grupe OH

Mai mică

Dulceag,

Gust

lichizi, cei

decât a

înecăcios,

arzător,

superiori solizi

apei şi

cei

glicerina

mai mare

superiori

gust

ca a

fără miros

dulce;

hidroc. cu

dizolva-

M

rea

   

compara-

alcoolilor

bile

are

loc cu

contracţie

de volum

9

Fenoli

Solide,

 

Ridicate

Fenol

Mică la

Mai mare

Pătrunză-

Toxici,

cristalizate

183

-

+43 C

monofenoli

decât la

tor, naftolii

higrosco-

286

C

o-

în apă, mare la polifenoli

apă

inodori

pici

 

cresol

+

30 C

Solubili în solvenţi org.

10

Nitro-

Nitroalcanii

Ridicate

p-nitro-

Insolubili în

> decât a apei şi >

Migdale

Polinitro-

derivaţi

lichide

 

toluen

apă, solubili

amare

derivaţii

incolore

+

52 C

în solvenţi

decât

aromatici

Cei aromatici

 

organici

unitatea

explozivi

lichide sau

solide galbene

11

Amine

Metil, dimetil amina gaze; Trimetil amina, etil amina lichide iar cele

CH 3 NH 2 gaz,

 

Termenii

 

Cele

Sunt

inferiori

alifatice

compuşi

-

6,7 C

solubili în

inferioare

toxici

celelalte

apă; cele

au miros

ridicate

aromatice

de

superioare

parţial

amoniac,

solide

 

solubile în

cele

Anilina lichidă

apă.

mijlocii

miros de

peşte

 

Com-

puşi

carboni-

lici

12 Formaldehida gaz, ceilalţi lichizi sau solizi în funcţie de M

> decât a

Idem

Termenii inferiori solubili în apă, solubilitatea

 

CH 2 O miros sufocant,

CH 2 O

hidroc. cu

polimeri-

M

zează

comparab. < decât ale

acetaldehi-

uşor, se

da de mere verzi,

conservă

     

alcoolilor

scade cu M

sub formă

şi acizilor

benzalde-

de soluţii

coresp.

hida

de c=40%

migdale

-formol

amare

 

13 Acizi

Termenii inferiori lichizi, cei cu mai mult de 10 C sunt solizi; Cei aromatici şi dicarboxilici sunt solizi

Cresc cu

Ridica-

Solubili în

Scade cu

Înţepător

Acizii

carboxi-

creşterea

te

apă, scade

cât

(acid

aromatici

lici

M, mai

cu M;

radicalul

acetic,

sublimea-

mari decât

Dintre acizii

hidrocar-

formic),

la alcooli,

dicarboxi-

bonat

cei

Acidul

formează

lici sunt

creşte;

superiori şi

propanoic şi sarea sa de sodiu au acţiune fungicidă. Sarea de calciu a acidului propanoic se foloseşte ca

hemosta-

dimeri

uşor solubili

Densitatea

aromatici

Acizii cu

în apă

termenilor

inodori.

 

catena

acidul

inferiori

ramificată au p.f. <

malonic,

este mai

glutaric,

mare

decât

maleic.

decât a

izomerii

apei

lor

tic-

opreşte

hemora-

giile

 

14 Amide

Formamida şi

Mai mici

 

Amidele

     

dimetilform-

decât ale

acizilor

amida lichide,

acizilor

inferiori

celelalte sunt

solubile în

solide

apă rece,

cristalizate

cele ale

acizilor

superiori în

apă caldă;

Solubili în

solvenţi

organici

15 Esteri

Acizi inferiori

Mai mici

 

Insolubile în

Esterii

Esterii

cu alcooli

decât ale

apă, dar

inferiori

acizilor

inferiori

acizilor şi

solubile în

miros de

monocar-

lichide volatile

alcoolilor

solvenţi

fructe sau

boxilici

din care

organici

flori

superiori

provin

cu alcooli

superiori

primari se

numesc

ceruri

16 Grăsimi

Lichide,

 

Se

Insolubile în apă cu care formează emulsii; Solubile în solvenţi organici

 

Cele care

semisolide,

topesc

conţin

solide

într-un

acizi

interval

saturaţi

de

sunt

tempe-

solide,

ratură

cele care

 

conţin

acizi

nesaturaţi

sunt

lichide

17 Substanţe

Amino-

   

Ridica-

Solubili în

 

Unii au

acizi

solide

te, mai

apă

gust

cristalizate

mari de

Solubilitate

dulce,

250

C

mică în

incolori,

 

solvenţi

formează

nepolari

soluţii

tampon

18 Monoza

Solide,

La

 

Uşor

 

Fructoza

haride:

cristalizate

încălzire

solubile în

cea mai

glucoza

puternică

apă

dulce

şi

se

dintre

fructoza

descom-

zaharide

pun

19 Solidă,

Dizaha-

   

185

C,

Solubilă în

 

Se

ride:

cristalizată

peste

apă,

carboni-

zaharoza

această

insolubilă în

zează la

valoare

alcool şi

adăugare

se

eter

de acid

carame

sulfuric

lizează

conc.

datorită

deshidra-

tării

intramo-

leculare

20 Amidon

pulbere solidă

Insolubil în

 

Prin încălzire la 90 C amidonul în contact cu apa se umflă şi formează soluţii vâscoase

cu structură

apă rece

microcristalină

21 Celuloza

Substanţă

Insolubilă în

Fără miros

Higrosco-

amorfă de

apă, alcool,

pică

culoare albă

solubilă în

reactiv

Schweitzer