Sunteți pe pagina 1din 2

Determinarea formulei moleculare pe baza produşilor de ardere

Pentru analiza substanţei organice utilizate la producerea lavetelor


antimicrobiene, o probă a acestei substanţe cu masa de 6 g a fost arsă. În rezultat
s-a obţinut oxidul de carbon (IV) cu volumul de 6,72 l (c. n.) şi apa cu masa de
7,2 g. Densitatea vaporilor acestei substanţe faţă de hidrogen este 30. Determină
formula moleculară a acestui compus organic.

Metoda 1
Se dă: Rezolvare:
Deoarece nu se precizează tipul substanţei presupunem că
m(CxHyOz) = 6 g substanţa conţine C, H şi O.
V(CO2) = 6,72 l - Se scrie ecuaţia reacţiei în formă generală:
m(H2O) = 7,2 g 2CxHyOz + (4x+y-2z)/2 O2 = 2xCO2 + y H2O
DH2(CxHyOz) = 30 - Se determină cantitatea de CO2
CxHyOz - ? V 6,72L
υ(CO2)    0,3 mol
Vm 22,4L / mol

1 mol de CO2 ….conţine 1 mol de C


0,3 mol (CO2) -------- x mol (C)
x  0,3 mol (C).
M(C) = 12 g/mol; m(C) = 0,3 mol· 12 g/mol = 3,6 g

m 7,2 g
υ(H2O)    0,4 mol
M 18 g / mol
1 mol de H2O ….conţine 2 mol de H
0,4 mol (CO2) -------- y mol (C)
y  0,8 mol (H).

M(H) = 1 g/mol, m(H) = 0,8 mol· 1 g/mol = 0,8 g

- Se determină masa oxigenului:


m(CxHyOz) = m(C) + m(H) + m(O)
rezultă că m(O) = m(CxHyOz) – (m(C) + m(H))
m(O) = 6g – (3,6 + 0,8) = 1,6 g (O)

m 1,6 g
Se determină cantitatea de O υ(O)    0,1 mol
M 16 g / mol
- Se determină raportul molar al elementelor în substanţă:

υ(C) : υ(H) : υ(O) = 0,3 : 0,8 : 0,1  3 : 8 : 1

Astfel, formula brută a substanţei este C3H8O. Substanţa supusă arderii are
formula moleculară (C3H8O)m.
Msubst .
Pentru determinarea lui m: m 
Mformuleibrute
Masa molară a substanţei este egală cu:
M(CxHyOz) = DH2 · MH2 = 30 · 2g/mol = 60 g/mol
- Se determină masa molară a substanţei cu formula brută C3H8O:
M(C3H8O) = 36g/mol + 8g/mol + 16g/mol = 60 g/mol
60 g / mol.
m 1
60 g / mol
Astfel, formula substanței este C3H8O
Răspuns: Substanţa supusă arderii are formula chimică C3H8O.

Problema nr. 1
La producerea soluţiilor de dezinfectare se utilizează o substanţă organică ce conţine 60%
carbon, 13,33% hidrogen şi 26,67% oxigen. Densitatea vaporilor acestei substanţe faţă de aer
este 2,07. Determină formula moleculară a acestui compus organic.

Se dă: Rezolvare:
ω(C) = 60% Se determină masa molară a compusului:
ω(H) =13,33% M( x)  D (aer )  M (aer) ;
ω(O) = 26,67% M (CxHyOz)  2,07  29 g / mol  60g/mol;
Daer(CxHyOz) = 2,07
Presupunem că masa substanţei este egală cu 60g.
CxHyOz - ? - Se calculează masele C, H şi O, care se conţin în 60 g de compus
organic:
ω (X) %  m(sol)
m ;
100%
60%  60g 13,33%  60g
m (C)   36g; m(H)   8g;
100% 100%
m(O)=60g-36g-8g=16g

- Se determină cantitatea de substanţă a fiecărui element în 60 g de compus organic


(1 MOL):
m( x )
υ (X)  ; M(C) = 12g/mol; M(H) = 1g/mol;
M( x)
36 g 8g 16 g
υ (C)   3mol; υ (H)   8mol; υ (O)   1mol;
12 g / mol 1g / mol 16 g / mol
Deoarece masa aleasă corespunde la un mol de substanţă rezultă că valorile obţinute pentru
cantitatea reprezintă tocmai indicii.
Formula moleculară a compusului este C3H8O
Răspuns: Formula compusului dat este C3H8O.

S-ar putea să vă placă și