Sunteți pe pagina 1din 1

OXIDAREA COMPUcILOR HIDROXILICI-ALCOOLI Test propus pentru preg tirea candida ilor n vederea sus inerii concursului de admitere

la UMF Carol Davila , Bucure ti


Prof. B rboi Ion ; Prof. Guzun Gabriela, Liceul Teoretic Petru Cercel , Trgovi te

1. Alcoolul aciclic ter iar optic activ izomer cu alil izopropil eterul este oxidat cu K2Cr2O7 /H2SO4. tiind c , la oxidare s-au degajat1,344L (c.n) gaz, volumul solu iei decimolare de K2Cr2O7 /H2SO4 consumat la oxidare este: A) 1L B) 2L C) 3L D) 4L E) 5L 2. Alcoolul care prin oxidare energic cu KMnO4/ H2SO4 formeaz un amestec de patru acizi monocarboxilici, termeni consecutivi n seria omoloag este : A) 2-hexanol B) 3-pentanol C) 2-pentanol D) 3-hexanol E) 3-heptanol. 3. 3,25 grame de amestec de alcooli monohidroxilici satura i acilici secundari se oxideaz cu 50cm3 solu ie semimolar de K2Cr2O7 /H2SO4 . Dac agentul oxidant se consuma integral, masa amestecului organic rezultat este: A) 3,4g B) 3,2g C) 3,1g D) 2,95g E) 2,8g 4. Acoolii izomeri ( f r stereoizomeri) cu formula molecular C5H12O care prin oxidare cu KMnO4/H2SO4 formeaz acizi carboxilici cu 5 atomi de carbon n molecul sunt: A) 4 B) 8 C) 10 D) 2 E) 1 5. Raportul masic CO2 rezultat: [O] cosumat la oxidarea unui amestec izomolar de alcool alilic, acrolein i acid acrilic cu KMnO4/H2SO4 este egal cu : A) 11:24 B) 33:26 C) 33:28 D) 11:10 E) 33:32 6. O prob de 3-pentanol fomeaz prin oxidare blnd cu K2Cr2O7/ H2SO4 17,2 g produs de reac ie .Volumul solu iei 4M de KMnO4/H2SO4 ce se consum la oxidarea unei probe identice de 3- pentanol este egal cu: A) 40 cm3 B) 50 cm3 C) 60 cm3 D) 70 cm3 E) 80 cm3 7. Num rul molilor de amestec echimolar de izopropanol i1-fenil-etanol ce se pot oxida cu 2000 cm3 solu ie 4M de KMnO4/H2SO4 este : A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5. 8. Volumul solu iei 2M de KMnO4/H2SO4 consumat pentru oxidarea a 4,5g alcool p-izopropilbenzilic este : A) 12 cm3 B) 22 cm3 C) 33 cm3 D) 66 cm3 E) 132 cm3 9. Un amestec echimolar format din glicol i alcool alilic este oxidat cu KMnO4/H2SO4 . Masa amestecului ce se poate oxida cu 65 cm3 solu ie 8M de KMnO4/H2SO4 este : A) 3g B) 6g C) 12g D) 18g E) 24g. 10.Volumul solu iei centinormale de K2Cr2O7/ H2SO4 ce se consum la oxidarea a 22, 4 mg de 3-metil 2-ciclohexen-1-ol este egal cu : A) 40 cm3 B) 80 cm3 C) 120cm3 D) 160 cm3 E) 200 cm3