Sunteți pe pagina 1din 7

DERIVAŢI DE ACID p-AMINOBENZOIC (APAB)

A PA B
COOH COCAINA
COO CH3

N CH3 O-C

NH2 COOH

COOH N CH3 O - C - C6H5


O
N CH3 OH O
COCH3

N CH3 OH

produse de saponificare
O H
C - O - CH2 - CH2 - CH2 - N - CH3

grupa anestezioforă

REACŢII COMUNE PENTRU AMINE AROMATICE


OH
I. Formarea azocolorantului:
N N HO N=N

NH2 OH + NaNO2 + HCl Cl -

OH
II. Formarea OH izonitrilei:
+

R- NH2 + CHCl3 + 3NaOH → R – N ≡ CH + 3NaCl +3H2O


III. Reacţia de formare a bazelor Şiff
O CH3 HCl
R NH2 + C N
H CH3

CH3
R N=N CH N + H2O
CH3

IV. Reacţia de formare a halogeno-derivaţilor


Br

NH2 + 3 Br2 Br NH2 + 3 HBr


Br
BENZOCAINĂ (Anestezina, articaină)
Benzocainum (Anaesthesinum)
1
OBŢINERE

CH3 CH3 H C O COOH


[O] [O]
+ HNO3
H2SO4

NO2 NO2 NO2


O O
C C
OC2H5 OC2H5
C2H5OH Fe

CH3COOH

NO2 NH2
benzocaină
IDENTIFICARE
1. Formarea azocolorantului;
2. Proba iodoformică după saponificare:
C2H5OH + 4I2 + 6KOH  CHI3  + 5KI + HCOOK + 5H2O
3. Oxidarea cu cloramină în mediu acid – roşu-oranj;
4. Formarea bazelor Shiff;

DOZARE
 nitritometric;
 bromatometric;
 neutralizarea indirectă după saponificare;
 fotocolorimetric (în baza reacţiei de formare a azocolorantului)

PROCAINĂ (Novocaină)
Procainum ( Novocainum)
OBŢINERE
O
C COO(CH2)2 - Cl COO(CH2)2 - Cl
OH
HO - (CH2)2 - Cl
[H]

NO2 NO2 NH2


C2H5 O C2H5
HN C O - CH2 - CH2 - N . HCl
C2H5 C2H5

HCl

NH2 procaină
IDENTIFICARE
1. reacţiile pentru amine aromatice primare;
2
2. cu NaOH – pe suprafaţa soluţiei plutesc picături uleioase (baza de novocaină);
3. Decolorarea soluţiei de KMnO4;
4. Reacţia pentru cloruri – cu AgNO3;
5. cu perhidrol şi acid sulfuric concentrat – culoare liliachie;

DOZARE
 nitritometric;
 bromatometric;
 neutralizarea după HCl;
 argintometric după HCl;
 fotocolorimetric (în baza reacţiei de formare a azocolorantului)

PROCAINAMIDĂ (Novocainamidă)
Procainamidum ( Novocainamidum)
NH2

O
C 2H 5
C NH - CH2 - CH2 - N . HCl
C 2H 5

TRIMECAINĂ
Trimecainum
OBŢINERE
CH3 CH3

+ ClCOCH2Cl
H3C CH3
H3C CH3
O
NH2 NH - C
CH2 - Cl
CH3
C2H5
HN
C2H5
H3C CH3
+ HCl O C2H5
NH - C . HCl
CH2 - N
C2H5
CH3 CH3

NaOH
H3C CH3 H3C CH3
+ R
IDENTIFICARE:
O C2H5
NH - C NH2
CH2 - N 3
C2H5

R
CH3

+ NaNO2
H3C CH3 +  - naftol  azocolorant oranj
HCl
NH2

LIDOCAINĂ METOCLOPRAMIDĂ
Lidocainum Metoclopramidum

C2H5
CO - NH - CH2 - CH2 - N . HCl
H3C CH3 C2H5
O OCH
3
C2H5
NH - C . HCl
CH2 - N Cl
C2H5
NH2
Obţinerea lidocainei: O
NH2 O NH - C - CH2 - Cl C2H5
H-N
Cl - CH2 - C - Cl C2H5
H3C CH3 H3C CH3

2,6-dimetil- α-clor-2,6-dimetilacetanilidă
nitrobenzen
O
C2H5
NH - C - CH2 - N
C2H5
H3C CH3
. HCl

lidocaină
IDENTIFICARE:
 Spectrul UV, IR;

4
 Baza de lidocaină se dizolvă în alcool etilic şi se adaugă soluţie de СoCl2 →
cade precipitat verde-albăstrui;
 Picratul de lidocaină are p.t 2300С;
 Formarea azocolorantului după hidroliza alcalină la încălzire:
O NH2
C2H5
NH - C - CH2 - N O
C2H5 NaOH H3C CH3 C2H5
+ C - CH2 - N
H3C CH3 NaO C2H5

+
N N HO
NH2 . Cl -
NaNO2 H3C CH3
H3C CH3
HCl NaOH

N N
H3C CH3 NaO

 Cromatografia de gaze;
 Reacţia la cloruri.

IMPURITĂŢI:
Impurităţi de amine primare (cel mult 0,01%) se determină după reacţia cu p-
dimetilaminobenzaldehida.

DOZARE:
 Neutralizare în mediu anhidru (solvenţi – amestec de acid formic şi
anhidridă acetică);
 alcalimetria (după acidul clorhidric);
 argentometria (după acidul clorhidri ).
O
C2H5
NH - C - CH2 - N
METABOLISMUL: C2H5
H3C CH3

NH2
H3C CH3 O C2H5
C - CH2 - N
HO C2H5

xilidină acid dietilaminoacetic

5
ULTRACAINĂ BUPIVOCAINĂ

Ultracainum (Articainum) Bupivocainum (Marcainum)


S C4H9
CH3
H N
H3C . HCl NH - C . HCl . H2O
NH - C - CH - N
C3H7
O CH3 CH3

OBŢINEREA BUPIVOCAINEI:

Metoda I – din α-picolin-2,6-xilidină:


CH3 O
CH3 O 1. H2 / PtO
C4H9 -Br
NH - C
NH - C +
2. HCl
CH3 N
CH3 N -
H9C4 Br
α-picolin-2,6-xilidin
CH3 O
NH - C . HCl . H2O
CH3 N
H9C4

Metoda II – din cloranhidrida acidului piperidin-2-carbonic:


CH3 CH3 O C4H9 -Br
O
NH2 NH - C
+ C
CH3 Cl CH3 N
N H
H

CH3 O
NH - C
CH3 N
H9C4

Pulbere albă cristalină cu miros specific; uşor solubilă în apă şi alcool, puţin solubilă în
cloroform şi acetonă.
Identificare:
 Spectrul UV, IR; (λmax 271 nm);
 Formarea azocolorantului după hidroliza alcalină la încălzire;
 HPLC;
 P.t a bazei de bupivocaină (105-1080С;
 Reacţia pentru ionul de clor.

6
IMPURITĂŢI:
Impurităţi de 2,6-dimetilanilină se determină prin metoda cromatografiei de gaze.

DOZARE:
 Neutralizare în mediu anhidru (solvent – acid acetic anhidru);
 alcalimetria în mediu hidro-alcoolic (punctul de echivalenţă se determină
potenţiometric);

Metoclopramidum
Metoclopramid
NH2 Cerucal
4 Cl
3
2
5
6
. HCl
H3CO 1
C2H5
C - NH - CH2 - CH2 - N
C2H5
O
4-amino-5-clor-N-[2-(dietilamino)etil]-2-metoxi-benzamidă clorhidrat

Pulbere albă sau cu nuanţă gălbuie, cristalină, fără miros; uşor solubilă în apă şi
alcool, puţin solubilă în cloroform şi practic insolubilă în eter.

IDENTIFICARE:
 Spectrul UV, IR; (λmax 273 şi 309 nm);
 Formarea azocolorantului;
 reacţia cu p-dimetilaminobenzaldehida →galben;
 Reacţia pentru ionul de clor.

IMPURITĂŢI – metoda CSS.

DOZARE:
 Neutralizarea în mediu anhidru;
 alcalimetria (după acidul clorhidric);
 argentometria (după acidul clorhidric).