Sunteți pe pagina 1din 9

26/9/2015

C1.1.ComponentelematerieiviiModulul5Biochimie

Modulul5
Biochimie

Cutaipeacestsite

Definitiabiochimiei

Curriculum
>

Curriculum

C1.1.Componentelemateriei
vii

C1Componentelematerieivii
silegaturiledintreele
C1.1.Componentelematerieivii
C1.2.Structurasiproprietatile
materieivii
C2Metabolismulmaterieivii
C2.1.Metabolismul
C2.2.Tipuridemetabolism
C2.3.Interrelatiiledintre
diferiteletipuridemetabolism
C3Importantaenzimelor,
hormonilorsivitaminelorin
reglareafunctiilororganismului
C3.1.Vitamine
C3.2.Enzime
C3.3Hormoni
C4Metodeledelaborator
pentrudeterminareaunor
constantebiologiceale
organismuluisicompozitiei
chimiceaprobelorbiologicede
analizat
C4.1.Metodelefiziceutilizate
inlaborator
C4.2.Determinarea
principalelorconstante
biologice
C4.3.Biochimiasangelui
C4.4.Biochimiadigestiei
C4.5.Biochimiaurinei
C4.6.Biochimiamateriilor
fecale

Compone nte le mate rie i vii


e le me nte le fundame ntale
(C,H,O,N,P,S), substante organice
(prote ine , glucide , lipide ) si
anorganice (apa,cationi si anioni)
COMPOZIIACHIMICGENERALA
ORGANISMELORVII

Organismeleviiauluatnateredin
substaneorganicecaresauformat
dinsubstaneanorganicenanumite
condiiifavorabileunorastfelde
transformri.
Compoziiachimicgenerala
organismelorvii:
1.

Bioelemente
Plastice(nemetale,metale)

Oligoelemente
(nemetale,metale)
2. Biomolecule

C4.7.Examenulsangelui
C4.8.Examenulurinei
Notiunibiochimice
Sitemap

https://sites.google.com/site/biochimiemg1c/curriculum/c111componentelematerieivii

Organice(Rolplastici
energetic,Rolcatalitic,Rol
informaional)
Anorganice(apasisaruri
minerale)
1/9

26/9/2015

C1.1.ComponentelematerieiviiModulul5Biochimie

Bioelemente
Dincelecca.100elementechimice
ntlnitenlitosferiatmosfer,un
Traduci
numrrelativmicparticipla
alctuireamaterieivii.Acestease
numescbioelemente.Dei
numrulbioelementelorseridicla50,
distribuialorestefoartediferit.

Compoziiachimicelementara
organismelorvii
Bioelemente

Plastice

Nemetale:
C,O,H,N,
S,P,Cl
Metale:Na,
K,Ca,Mg

Oligoelemente

Fe,Co,
Mn,Cu,Zn,
Mo,I,Br,F,
B

Elementelecaresegsesencantitate
maimarenorganismeleviisunt
numiteibioelementeplasticesau
macrobioelemente,elereprezentnd
99%dintotalulbioelementelor.
Eleincludnemetalele:oxigen,carbon,
hidrogen,azot,fosfor,sulf,clor
imetalele:calciu,magneziu,sodiui
potasiu.Acesteareprezint
componeniiprincipalicareparticipla
edificareastructurilordiferitelor
substanedinorganism.Dintre
bioelementeleplastice:O,C,H,N
reprezint96%dinmasacelulelor.

Elementeleplasticealematerielvii(%)
NEMETALE

METALE

0xigenO

63,0

CalciuCa

1,50

https://sites.google.com/site/biochimiemg1c/curriculum/c111componentelematerieivii

2/9

26/9/2015

C1.1.ComponentelematerieiviiModulul5Biochimie

CarbonC

20,0

PotasiuK

0,25

HidrogenH

10,0

SodiuNa

0,26

AzotN

3,0

Magneziu
Mg

0,04

FosforP

1,0

SulfS

0,2

ClorCl

0,2

TOTAL

99,45

Oligoelementele
(microelementele)segsescn
cantitiextremdemici,sub0,01%,
sauchiarnurmeisuntinegal
rspnditendiferiteesuturi.
Dincategoriamicroelementelor
notm:florul(F).bromul(Br),iodul(I),
borul(B),fierul(F)zincul(Zn),cuprul
(Cu),cobaltul(Co),molibdenul(Mo),
vanadiul(V),manganul(Mn).Elenu
participefectivlaconstituia
celulelor,nsdeinunrolimportant,
intrndnconstituiachimicaunor
biomoleculecaenzime:(Zn,Co,Mn,
Cu),hormonii(I),vitamine(Co),
hemoglobin(Fe).Lipsaacestoradin
organismulanimalproduceanumite
dereglribiochimiceitulburri
fiziologice.
Laalctuireamaterieiviiparticip
cupreponderenelementecumasa
atomicmic(H,C,N,O).Dintre
acesteaatomuldecarbonprezint
opoziiedeosebit.Biomoleculele
organiceconinnmodobligatoriu
atomidecarbonpecaresuntgrefai
ceilaliatomisaugruprideatomi.
Biomolecule.Compoziiabiochimica
organimelorvii
https://sites.google.com/site/biochimiemg1c/curriculum/c111componentelematerieivii

3/9

26/9/2015

C1.1.ComponentelematerieiviiModulul5Biochimie

Biomoleculelesuntnmajoritatea
lorsubstaneorganicedingrupa
glucidelor,protidelor,lipidelori
anorganice,caapaidiferitesruri
minerale.ncantitatemaimicse
gsescialtesubstaneorganicedar
varietateaacestoraestemultmai
marenplantedectnanimale.n
organismeleanimalepredomin
protideleilipidele,pecndn
plantepredominglucidele.

Compoziiabiochimicgeneralaorganismelor
vii
Componenianorganici
Apa

Saruri

Anioni:PO43ClCO32SO42I
Cationi:
Ca2+Na+K+Mg2+Fe2+Zn2+
Componeniorganici

ROLPLASTICI
ENERGETIC

Glucide

Lipide

Protide

Vitamine

ROLDE
REGLARE

Enzime

Hormoni

ROLCATALITIC

Enzime

ROL
INFORMAIONAL

Acizinucleici

ROLENERGETIC

Compusimacroergici

Biomoleculeleanorganice
Apaestesubstanaanorganic
indispensabilvieiituturor
https://sites.google.com/site/biochimiemg1c/curriculum/c111componentelematerieivii

4/9

26/9/2015

C1.1.ComponentelematerieiviiModulul5Biochimie

organismelorvii.Eareprezint
aproximativ60%dinmasacorporala
animalelor.Continutulnapvariaz
nlimitedestulderestrnsepentru
diferitespecii,nsconinutulacesteia
ndiferiteorganeiesuturivariazn
limitefoartelargi.nceeaceprivete
distribuiaapeinorganismeleanimale
sedistingdoucompartimente:
1.compartimentulintracelular
cuprindeapadeconstituie(legat).
Aceastaiapartelaconstituia
celulelor,laimbibiia
sistemelorcoloidaleilahidratarea
diferiilorionisaumoleculedin
interiorulcelulei
2.compartimentulextracelular
cuprindeapaliber.Aceastaeste
prezentnsngeinlichidullacunar
(lichidinterstiialilimf).Originea
apeinorganismpoatesfie
exogenproveninddinalimentaiesau
endogenprovenindnurmareaciilor
deoxidaredelanivelulcelulei.
Cantitateadeapdinorganismul
animalestestrictreglat,excesul
fiindeliminatprinurin,fecale,
transpiraie.
Srurileminerale.Corpulanimalelor
conine35%substaneminerale
dintrecare4/5segsescnschelet,iar
restulnmuchiincelelalte
esuturi.
Srurilemineralesuntreprezentate
decloruri,fosfai,azotai,carbonatide
sodiu,potasiu,calciu,
magneziu.Srurilesolubilesegsesc
fiedizolvatenlichidelebiologicein
mediulaposalcelulei,fiecombinate
https://sites.google.com/site/biochimiemg1c/curriculum/c111componentelematerieivii

5/9

26/9/2015

C1.1.ComponentelematerieiviiModulul5Biochimie

cuproteineledincitoplasm.Srurile
insolubilesuntprezentenscheletin
dini.Ioniiproveniiprindisocierea
srurilorsepotadsorbipesuprafaa
micelelorcoloidaledeterminnd
ncrcareaelectrieaacestorasau
intervinntroseriede
reaciibiochimice.Uniiioniintervinn
reglareapresiuniiosmoticein
permeabilitateacelular.0seriede
srurisolubilefuncioneazcasisteme
tamponcontribuindlameninereai
reglareaechilibruluiacidobazic.
Prezenaunorioniesteindispensabil
pentruactivitateaunorenzimesau
hormoni.
Biomoleculeorganice,careintran
alctuireaorganismeloranimale
reprezint3540%dinmasaacestora.
Principalelecategoriidebiomolecule
suntprotidele,lipidele,glucidele,acizii
nucleici,enzimele,vitaminele,
hormonii,compuiimacroergicietc.
Biomoleculeleorganicendeplinescn
organismeleanimalediferiterolurii
anume:
protidele,lipideleiunele
glucidendeplinescrol
plastic(structural)deoareceparticip
laalctuireaedificiuluicelular,a
membranelorcelulareiformaiunilor
subcelulare
enzimeleaurolcatalitic,participnd
lareglareareaciilorbiochimice
necesareactivitiiorganismelorvii,
fcndposibildesfurareaacestora
ncondiiicompatibilecuviaa
glucideleilipidelendeplinescrol
energetic,deoarecefiindsupuseunor
procesededegradareelibereaz
https://sites.google.com/site/biochimiemg1c/curriculum/c111componentelematerieivii

6/9

26/9/2015

C1.1.ComponentelematerieiviiModulul5Biochimie

energianecesarfunciilorvitaleale
celuleienergiaeliberatpoate
fistocatsubformdeenergiechimic
nanumitemolecule(substane
macroergice)
aciziinucleicindeplinescrol
informaionalprinstocarea,
transmitereaiexprimareainformaiei
ereditare
vitamineleihormoniindeplinescrol
dereglareadiferitelorprocese
biochimice.
Biomoleculelenfunciedegradullor
decomplexitatesempartn:
precursorichimici,careaumolecule
simple,masmolecularmic,iarprin
diferiteprocesebiochimicese
transformnbiomolecule.Acetia
sunt:CO2,NH3,H2O,O2
metaboliiintermediari,cerezultn
urmaproceselormetabolite,sunt
biomoleculecumasamolecularmic
(30150):acidacetic,acidlactic,acid
propionic,glicerol,bazeazotate
componentemolecularede
baz(aminoacizi,monoglucide,acizi
grai,mononucleotide)reprezint
biomoleculecumasmolecularmai
maredectametaboliilor
intermediari
biomacromoleculelesuntmolecule
gigant(proteine,acizinucleici
poliglucide,complexelipidice),din
policondensareadecomponentecu
structurisimple(M=103109)
complexe
supramoleculare(complexe
enzimatice,nucleoproteide,ribozomi,
etc.),proveninddinasocierea
https://sites.google.com/site/biochimiemg1c/curriculum/c111componentelematerieivii

7/9

26/9/2015

C1.1.ComponentelematerieiviiModulul5Biochimie

macromoleculelor(M=106109).Prin
ansamblareaacestorcomplexerezult
formaiuniintracelulare(nucleu,
mitocondrii,lizozomietc.).
Legturilechimicealebiomoleculelor.
Proprietilebiomoleculelordepind
denaturaatomilorcarelealctuiesc,
demodulcumacetiasuntlegaintre
eiprecumideinfluenelereciproce
aleunuiatomasupraaltuia.
Cunoatereanaturiilegturilor
chimiceafostposibildatoritteoriei
electronicemoderneiamecanicii
cuantice.Legturachimicexprim
foracareleagatomiisaugruprilede
atomintromolecul.
Funcionareasistemelorbiochimice
implicexistenaunortipurivariatede
legturichimicentreelementelece
formeazdiferiicompuichimici.
Elementelechimicenupotexistan
starelibernnatur(cuexcepia
gazelorrare),eletindsistabileasc
oconfiguraieelectronicstabil
(dubletsauoctet).
Legturilechimicecaresentlnescn
biomoleculesunt:
legturicovalente,
coordinativei
electrovalente.
Deasemenea,sepotstabilii
interaciunintrebiomolecule,
reprezentatede:
legturiledehidrogeni
foreleVanderWaals.
Apacasolventimediudereacie.
Apandeplinetenorganismmai
https://sites.google.com/site/biochimiemg1c/curriculum/c111componentelematerieivii

8/9

26/9/2015

C1.1.ComponentelematerieiviiModulul5Biochimie

multeroluri:
structural,participndlaconstituia
celuleiilaformareacoloizilorcelulari
solventpentrusubstaneorganicei
anorganice
mediualreaciilorbiochimicece
staulabazavieii
mediudevehiculareadiferiilor
metaboliinorganism
generatordeionideH+i
HOnecesaripentrumeninereapH
uluilalimiteconstanteipentru
catalizaenzimatic
participantdirectareaciilorde
hidratare,hidrolizideoxidare
termoreglatorpentrumeninerean
limitenormaleatemperaturii
organismului,prinprocesede
evaporarelanivelulpieliiiprin
transpiraie.
Cantitateadeapdinorganismeste
reglatmetabolicprindou
mecanisme,caremeninvolumul
constantalacesteiaianume:setea,
caredicteazocretereaconsumului
delichideiactivitatearinichilor,care
conservapasauoelimindup
necesiti.

Commenti
Nondisponidell'autorizzazionenecessariaper
aggiungerecommenti.

Siteeducational
Accedi | Attivitrecentedelsito | Segnalaabuso | Stampapagina | Powe re dby GoogleSites

https://sites.google.com/site/biochimiemg1c/curriculum/c111componentelematerieivii

9/9