Sunteți pe pagina 1din 11

MUŞCHII UMĂRULUI

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI


- fosa supraspi- -pe tuberculul -abductor n.subscapular -acoperit de trapez
noasa mare-partea -tensor al cap- -acopera fosa supraspinoasa si capsula articulatiei
M.SUPRASPINOS
-fascia supraspi- superioară sulei articulatiei umarului
noasa umarului
-fosa infraspi- -tuberculul mare- -adductor -n.suprascapular -acoperit de trapez, deltoid si piele
noasa partea mijlocie -rotator lateral -acopera fosa infraspinoasa
-fascia infraspi- -tensor al -lateral cu marele si micul rotund
M.INFRASPINOS noasa ce il capsulei articu-
acopera latiei umarului

-fosa subscapulara -tuberculul mic al -adductor n.subscapular -acopera fosa subscapulara cu fata posterioara
-fb. converg intr- humerusului -rotator lateral -participa la formarea peretelui axilar
un tendon ce adera -tensor al articu- Raporturile tendonului:
M.SUBSCAPULAR
strans pe articulatia latiei umarului -post.:capsula articulatiei umarului
umarului -ant. : intersectat de biceps si coraco-brahial
-pe fata -tuberculul mare- -adductor - n.axilar - tendonul său trece posterior de capul lung al m.
posterioara a partea inferioara -rotator lateral biceps brahial şi de artic umărului pe care aderă
M.ROTUND MIC scapulei - delimitează spaţiile topografice:
-pe fata profunda birondotricipital,
a fsciei humerobirondotricipital
infraspinoase
-fata posterioara -creasta -adductor n.toracodorsal -marginea inferioara formeaza cu marginea
a unghiului tuberculului mic -rotator medial din plexul brahial omonima a muschiului dorsal mare marginea
inferiror al -extensor al bra- poateroara a axilei
scapulei tului -marg. post. este separata de rotundul mic printr-
un spatiu numit triunghiul birondo-humero-
M. ROTUND tricipital(plansa 427)
MARE -acesta este divizat in 2 portiuni:
1. lateral, patrulaterul humero-tricipital, prin care
trec n. axilar si artera circumflexa posterioara a
humerusului
2. medial, triunghiul omotricipital, prin care trece
artera circumflexa a scapulei
2
MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI
-fasciculul -tuberozitatea -abductor la 900 n.axilar - m. superficial
clavicular:1/3late deltoidiana -basculeaza - acoperă m.supraspinos,rotund mic,rotund
rala a marginii scapula mare,subscapular
anterioare a cla- -flexia şi rotaţia - acoperă artic. scapulohumerală
viculei mediala a braţu- - la trecerea peste tuberculul mare se află bursa
-fasciculul acro- lui(fasciculul cla- sub-deltoidiană
M.DELTOID mial:marginea vicular si acro- - între marg. ant a m. şi marg. sup a m. pectoral
laterala a acro- mial) mare se delimitează spaţiul deltopectoral
mionului -extensia - marg post incruciseaza m. Infraspinos, rotund
-fasciculul braţului(fascicu- mare, rotund mic si triceps
spinal:buza infe- lul spinal)
rioară a spinei
scapulei

MUŞCHII ANTERIORI AI BRAŢULUI

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI


-cap lung:-tuber- -tuberozitatea radiala a -flexor al n.musculocutan a) La umar , tendoanele sunt situate in
culul supragle- radiu-sului antebraţului axila:
noidal al scapulei -intracapsular,
tendonul capului lung,cilindric, trece
dar extrasinovial învelit
pe braţ -capul lung in cavitatea articulara
-cap scurt:-vîrful de o prelungire sino-vială a artic. -supinator -capul scurt, lateral de coracobrahial, vine in
procesul coracoid umărului
- stăbate apoi şanţul intertuber-cular
-rotator raport cu peretele post. al axilei, iar ant. este
unde este acoperit de tuberculul medial acoperit de peretele ant. al regiunii axilare
marelui pectoral b) la nivelul cotului
M.BICEPS - cele 2 capete se unesc formând un
corp muscular comun - intra in unghiul format de grupul m.
- tendonul de inserţie pe radius delim. epitrohleeni si cel al m. laterali
interstiţiu bicipital medial şi lateral
- trimite o prelungire=aponevroza -medial trec vasele brahiale
bicipitala care radiaza in directie -lateral trec nervul radial si artera recurenta
ulnara si se ancoreaza in fascia
antebrahiala radiala
- o parte din fibre se fixează pe fascia
brahială

-buza inferioara a -tuberzitatea ulnei -flexor al n.musculocutan Anterior: bicepsul (intre m. brahial şi m. biceps
M.BRAHIAL tuberozitatii -capsula articulară a antebraţului trece n. musculo-cutan)
deltoidiene, pe cotului pe braţ
3
fetele laterala si -tensor al Medial : manunchiul vasculo-nervos al bratului
mediala a articu laţiei si cu muschiul rotund pronator
humerusului sub cotului Lateral: muschii brahioradial si lung extensor
insertia radial al carpului
deltoidului si pe Intre brahioradial si brahial trece nervul radial,
cele 2 septe arterele brahiala profunda si recurenta radiala
intermusculare Posterior: humerusul si articulatia cotului
ale bratului
-varful procesului -fata mediala a corpului -flexor al n.musculocutan - medial cu manunchiul vasculo-nervos axilar
M.CORACOBRAHIAL
coracoid(tendon humerusului unde se afla braţului -lateral cu capul humerusului
comun cu o impresiune rugoasa -adductor -este perforat de nervul musculocutan
bicepsul)

MUŞCHII POSTERIORI AI BRAŢULUI

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI


Capul lung : pe olecran -extensor al an- n.radial -posterior: acoperit de deltoidsi piele
-tuberculul infraglenoidal tebraţului -anterior: separat de artera brahiala profunda si
Capul lateral: .capul lung:-ex- nervul radial de humerus
-superior de şanţul tensor şi adductor -medial: merge nervul ulnar
n.radial pe faţa poste- al braţului - capul lung participă la formarea patrulaterului
M.TRICEPS
rioară a humerusului
BRAHIAL humerotricipital si al triunghiului omotricipital
-septul intermuscular
Plansa 432
brahial lateral - între tendoanele de ins. şi olecran se află
Capul medial: bursa subtendinoasă a m. triceps
-inferior de şanţul n.radial
-septul intermuscular
brahial medial
4
MUŞCHII ANTERIORI AI ANTEBRAŢULUI
MUŞCHII SUPERFICIALI
(PLANUL 1)

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI


-capul humeral:pe -fata laterala -flexor al ante- n.median - între cele 2 capete trece n. median
epicondilul medial al a radiusului, braţului pe braţ - între biceps si rotund pronator se afla artera
M.ROTUND
PRONATOR
humerusului pe -pronator brahiala, acoperita de aponevroza bicepsului
-capul ulnar:pe procesul tiberozitatea - marginea lui laterala delimiteaza impreuna cu
coronoid al ulnei pronatorie brahioradialul fosa cubitala unde patrunde bicepsul
-pe epicondilul medial -faţa -flexor al ante- n.median -la antebrat: fata superficiala este acoperita de fascia
al humerusului anterioară a braţului pe braţ antebrahiala
bazei -abductor al -fata profunda acopera m. flexor superficial al
metacarpului mâinii degetelor si flexor lung al policelui
M.FLEXOR RADIAL II -pronator -in 1/3 distala a antebratului tendonul de inserţie
AL CARPULUI -inconstant delimitează cu tendonul m. brahioradial şanţul
pe pulsului unde se palpează prin compresiune a. radială
metacarpul
IIIşi trapez

-epicondilul medial al -retinaculul -flexor al n.median -----------


M.PALMAR humerusului flexorilor mâinii
LUNG -aponevroza -tensor al
inconstant palmară aponevrozei
palmare
-capul humeral pe -pe pisiform -flexor al n.ulnar -captele sunt unite printr-o arcada fibroasa pe sub
epicondilul medial al mâinii care trec nervul ulnar si artera recurenta ulnara
hume-rusului -adductor al posterioara, pe care le acopera
M.FLEXOR ULNAR -capul ulnar: mâ-inii
AL -pe marginea -flexor al ante-
CARPULUI medială a olecranului braţului pe braţ
-2/3superioare a
marginii posterioare a
ulnei
5
PLANUL 2

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI


-capul humero- -corpul muscular Flecteaza: n.median a) la antebrat
ulnar:-pe epicon- este format dintr- -falanga medie pe -muschiul este asezat pe flexorul profund al
dilul medial al un strat cea proximala degetelor, de care este separat de artera ulnara si
humerusului superficial pt -degetele pe mana nervul median
-pe marginea degetele III si IV -mana pe antebrat -este acoperit de stratul superficial si piele
medială a si un strat -anteratul pe brat b)la gatul mainii
M.FLEXOR procesului profund pentru Adductor -tendoanele trec prin canalul osteofibros al carpului
SUPERFICIAL AL
DEGETELOR coronoid degetele II si V impreuna cu cele ale flexorului profundal degetelor si
Plansa 443 -capul radial in Se insera pe flexorul lung al policeluisi cu nervul median
1/3 superioară a partea mijlociei a c) la palma, tendoanele sunt situate inaintea celor ale
feţei anterioare a falangei medii flexorului profund al degetelor
corpuui radius d) la deget, tendoanele flexorilor supeficiali in
dreptul falangei proximale prezinta cate un orificiu
prin care patrunde tendonul flexorului profund, ce
devine astfel superficial

PLANUL 3
MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI
-pe faţa anterioară a -pe faţa anterioară -flexor al falangei -fasciculele -formeaza partea mediala a stratului 3
ulnei(partea a distale mediale - tendoanele m. trec:- posterior de cele ale m.
superioară) bazei falangei dis- -flexor al mâinii pe ale n.ulnar superficial
M.FLEXOR - pe membrana tale a degetelor II- antebra-adductor -fasciculele -pe sub retinaculul flexorilor ajung în
PROFUND AL interosoasă a V laterale palmă
DEGETELOR antebraţului ale n.radial - se îndreaptă spre deg.II-V
-la antebrat muschiul este asezat pe ulna, pe
patrat pronator
-este acoperit de flexorul superficialal
degetelor si de flexorul ulnar al carpului
-pe faţa anterioară a -tendonul ajunge -flexor al falangelor n. interosos -situat lateral de m. flexor profund al
radiusului pe falanga distala distale, al policelui anterior degetelor
M.FLEXOR LUNG -pe partea laterală a a policelui pe prima falangă - între m. şi m. flexor profund al al deg.pe faţa
AL POLICELUI membranei -flexor al falangei I ant. a membranei interosoase trec a. şi n.
interosoasă a pe primul metacarp interosos ant
antebraţului
6
PLANUL 4

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI


-1/3 inf a marg -pe faţa ante- -pronator al ante- n.interosos - acoperă radiusul,alna şi membrana interosoasă,
ant a ulnei rioară a braţululisi mainii anterior din articulatia radio-ulnara distala
M.PĂTRAT radiusului în 1/3 nervul median - pe faţa sa ant. trec tendoanele m. flexori ai
PRONATOR inferioară degetelor
-acoperit de flexorul profund al degetelor si de
flexorul ulnar al carpului

MUŞCHII LATERALI AI ANTEBRAŢULUI

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI


-pe epicondilul - procesul -flexor al ante- n.radial -la brat marg ant formeaza impreuna cu m. biceps si m.
lateral al hume- stiloid al braţului pe braţ brahial santul bicipital lateral, prin care trec n. radial si
rusului radiusului -supinator pe artera recurenta radiala
M.BRAHIORAD
-pe septul antebraţ în pronaţie - acoperă cei 2 m. extensori radiali ai carpului
IAL
intermuscular lateral -pronator când -la antebrat are raport cu ramura superficiala a nervului
brahial antebraţul este în radial si cu artera radiala
supinaţie -satelit al arterei radiale
-pe epicondilul - baza -extensor al mâinii n.radial - acoperit de brahioradial
lateral al hume- matacarpulu pe ante-braţ -acopera articulatia carpului si articulatia radiocarpiana
M.LUNG EXTENSOR rusului,sub i II -abductor al mâi-
RADIAL AL m.brahioradial nii - tendonul său trece pe sub m. lung abductor şi m.
CARPULUI
-septul intermuscular scurt extensor ai policelui
lateral al bratului
-pe epicondilul -pe baza -extensor al mâinii n.radial - acopera m. supinator, radiusul si m. rotund pronator
lateral al hume- metacarpulu pe ante-braţ - ambele tendoane ale celor 2 m. extensori alc.
M.SCURT rusului i III -abductor al mâi- podeaua tabacherei anatomice pe unde trece a. Radială
EXTENSOR RADIAL
AL CARPULUI -pe ligamentul nii -acoperit de m. extenxor lung radial al carpului
colateral al
articulaţiei cotului
-suprafata rugoasa de -fata -cel mai puternic n. radial -strabatut de ramura profunda a n. radial
sub incizura radiala a laterala a supinator -este acoperit de cei 2 extensori radiali ai carpului si de
M. SUPINATOR
ulnei radiusului planul m. superficiali a regiunii posterioare
-creasta m. supinator -fata lui profunda acopera articulatia cotului
7
MUŞCHII POSTERIORI AI ANTEBRAŢULUI
MUŞCHI SUPERFICIALI

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI


-pe epicondilul -pe falanga -extensor al n.radial -fata post este acoperita la nivelul antebratului
lateral al hume- proximala, apoi falangei distale pe de piele si de fascia antebrahiala
rusului formeaza 3 ramuri cea mijlocie la -prin fata sa ant acopera m. supinator, m.
-pe septurile aponevrotice: cea deg. II-V planului profund al antebratului , artic.
fibroase inter- mediana se fixeaza -extensor al Radiocarpiana, m. interososi dorsali so
M.EXTENSOR AL
DEGETELOR
musculare pe fata dorsala a mâinii pe ante- falangele
-pe fascia ante- falangei medii, iar braţ - are 4 fascicole pt. deg.II-V
brahială celelalte se unesc si -extensor al ante- - trec pe sub retinaculul extensorilor
se prind pe fata braţului pe braţ - cu lamelele tendinoase ale
dorsala a falagei -adductor m. lombricali formează aparatul fibrotendinos
distale al degetelor
-pe epicondilul -pe faţa posterioară a -extensor al deg . n.radial Medial: raport cu extensorul ulnar al carpului
lateral al hume- bazei falangelor II- mic Lateral: extensorul degetelor
M. EXTENSOR Al
DEGETULUI MIC rusului III ale deg.V *raporturile ant si post sunt similarea cu cele
-pe fascia ante- ale m. extensor al degetelor
brahială
-capul humeral: - -pe baza metacar- -extensor al -n.radial - tendonul trece pe sub retinaculul
pe epicondilul pului V(faţa pos- mâinii extensorilor
lateral terioară şi margi-nea -adductor al -acoperit de fascia antebrahiala si piele
M.EXTENSOR ULNAR
AL CARPULUI -capul ulnar: medială) mâinii Ant: m. supinator, m. stratului profund si ulna
marginea post a Lateral: extensorul degetelui mic
ulnei Medial: proximal anconeului si distal ulnei
-fascia antebrahiala
pe epicondilul -1/3 proximala a -extensor al ante- -n.radial - continuă m. triceps brahial
lateral al hume- fetei posterioare a braţului -fta superficiala este acoperita de piele si
M.ANCONEU rusului ulnei fascie
8
MUŞCHI PROFUNZI

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI


-pe faţa poste- -pe faţa laterală a -abductor al --n.radial -este acoperit de m. superficiali
rioară a radiusu- metacarpului I policelui -in partea distala a antebratului devine superficial
M.LUNG lui -abductor al mâi- -acopera oasele antebratului
ABDUCTOR AL -pe faţa poste- nii -tendonul lui incruciseaza m. scurt si lung extensori
POLICELUI rioară a ulnei în -anteductor al radiali al carpului
partea laterală policelui -lateral: supinatorul
-medial: scurt extensor al policelui
-pe faţa poste- - baza falangei -extensor al n. interosos, - aceleasi raporturi ca precedentul
rioară a radiusu- proxi-male a falangei proxi- ramura a -tendoanele ambilor muschi formeaza relieful ce
M.SCURT lui policelui male a policelui n.radial delimiteaza lateral tabachera anatomica
EXTENSOR AL
POLICELUI -pe faţa poste- -abductor al
rioară a ulnei în mâinii
partea laterală
-pe partea poste- - falanga distala a -extensor al po- n.radial - la antebrat are aceleasi raporturi ca si precedentii
rioară a corpului policelui licelui - la mana ajuta la formarea tabacherei anatomice
M.LUNG ulnei -abductor al
EXTENSOR AL - pe membrana policelui
POLICELUI inter osoasă a
antebraţului

- pe partea poste- -pe falanga II-III - extensor al n.radial(ramura -la nivelul antebratului este acoperit de m.
rioară a corpului indexului posterioară) superficiali
ulnei - accesor al mâi- -la mana este acoperit de fascie si piele
M.EXTENSOR
- pe membrana nii -acopera ulna, articulatia radiocarpiana, carpul si
AL INDEXULUI
interosoasă a metacarpul
antebraţului
9
MUŞCHII MÂINII

MUŞCHII EXTRINSECI : reprezentaţi de tendoanele mm. lungi ,care vin de la nivelul antebraţului ,dar care funcţional deservesc mâna şi degetele
MUŞCHII INTRINSECI :- mm.eminenţei tenare(mm.policelui)-laterali(radiali)
- mm.eminenţei hipotenare(mm.degetului mic)- ulnari(mediali)
- mm.regiunii palmare mijlocii

MUŞCHII POLICELUI(mm.eminenţei tenare)


PLANUL I
MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI
- pe retinaculul - pe faţa laterală - abductor al poli- - n.median - acoperit de fascia palmara si piele
M.SCURT flexorilor a bazei falangei celui -acopera planul II al muschilor si tendonul
ABDUCTOR AL
POLICELUI - pe scafoid proximale a flexorului lung al policelui
policelui
PLANUL II

capul superficial:pe fata laterală a - flecteaza falanga -capul - situat medial de m. scurt abductor al policelui
retinaculul bazei falangei proximala si superficial:- - m. flexor lung al policelui trece printre cele 2
M. SCURT flexorilor proximale a participa la n.median capete de origine ale m. scurt flexor al policelui
FLEXOR AL - capul profund: policelui miscarea de - capul profund:-
POLICELUI Pe andul distal al - sesamoidul opozitie a n.ulnar
metacarpului lateral policelui

- pe retinaculul - pe faţa laterală - adductor al poli- n. median -acoperit de precedentul si partial de piele
M.OPOZANT AL flexorilor a metacarpului I celui -acopera metacarpianul I si articulatia
POLICELUI
-pe trapezului trapezometacarpiana
PLANUL III
mUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI
- capul oblic:-pe - pe faţa medială - adductor al poli- - n. ulnar - ocupă primul spaţiu interosos
randul distal al a falangei celui - cel mai profund m. al eminenţei tenare
M. ADDUCTOR AL oaselor carpiene proximale a po- - perforat în sens dorso-palmar de a. radială
POLICELUI - capul tranvers:-pe licelui
metacarp. III
10
MUŞCHII DEGETULUI MIC-hipotenari

MUŞCHI SUPRAFASCIAL

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI


- pe aponevroza - pe faţa profunda - produce prin contracţie - n. ulnar - m.subcutanat
M.PALMAR
palmară ulnara a pielii eminentei cutele dermului regiunii -acopera artera ulnara
SCURT
hipotenare hipotenare

MUŞCHII SUPERFICIALI

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI


M.ABDUCTOR - pe retinaculul - baza proximale - abductor al degetului - n.ulnar - situat în partea medială a emi-nenţei
AL flexorilor a degetului mic mic hipotenare
DEGETULUI -pe osul pisiform -acopera opozantul
MIC
M.SCURT - pe retinaculul - falanga - flexor al falagei - n.ulnar - acoperit de fascie
FLEXOR AL flexorilor proximale a proximale a degetului -acopera opozantul
DEGETULUI - pe cârligul degetului mic mic
MIC osului hamat

MUŞCHI PROFUND

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI


- pe retinaculul - pe faţa medială - apropie - n.ulnar - acopera metacarpul V, al treilea interosos
M. OPOZANT
flexorilor a metacarpului V metacarpul de si tendonul coprespunzator al flexorului
AL
- pe cârligul axul mainii lung al degetelor
DEGETULUI
osului hamat
MIC
-osul pisiform
11
MUŞCHII REGIUNII PALMARE MIJLOCII
MUŞCHI SUPERFICIAL

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI


- lombricalii I şi II pe - pe tendoanele m. - extensori ai ultimelor - n. ulnar pt cei - sunt acoperiti de tendoanele
faţa laterală a extensor al degetelor 2 falange 2 m. mediali flexorului superficial si de
tendoanelor flexorului - pe aponevroza dorsală - flexori ai primei -n. median pt cei ramurile nervilor ulnar si median
profund al indexului şi a degetelor II-V falange 2 m. laterali -acopera m. adductor al policelui
mediusului
- lombricalul III:
- pe faţa medială a ten-
M.LOMBRICALI
donului mediusului
-pe faţa laterală a
tendonu-lui inelarului
- lombricalul IV pe faţa
medială a tendonului
inelarului şi pe cea
laterală a degetului V

MUŞCHII PROFUNZI

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE RAPORTURI


- pe corpurile - falanga proximala - flexori ai falangelor - n. ulnar -ocupa jumatatea din spatiul interosos
metacarpienelor si ia parte la proximale -se prind doar pe un metacarpian
formarea - extensori ai ultimelor -merg distal la degetul ce urmeaza
M.INTEROSOŞI
PALMARI aponevrozei dorsale 2 falange metacarpianul pe care se insera
- adductori ai degetelor -fata dorsala raspunde interososilor
dorsali, iar fata palmara tendoanelor
flexorilor si lombricalilor
- se insera pe -pe baza falangelor - flexori ai falangelor - n. ulnar
ambele ce corespund proximale
metacarpiene ce metacarpienelor cu - extensori ai falange-
M.INTEROSOŞI
marginesc spatiul insertia cea mai lor II-III
DORSALI
interosos extinsa - abductori ai degetlor