Sunteți pe pagina 1din 1

ADMITERE 2016 Psihologie

Perioada desfasurarii admiterii:


08-31 iulie: prima sesiune
01-16 septembrie: a doua sesiune
Actele necesare inscrierii la concursul de admitere:
- dosar tip mapa (pus la dispozitia candidatilor de facultate in valoarea taxei de
inscriere la concurs)
- fisa de inscriere (pusa la dispozitia candidatilor de catre facultate)
- 2 fotografii tip buletin
- Diploma de bacalaureat in original sau diploma echivalenta acesteia (se
excepteaza absolventii promotiei 2016 care pot prezenta adeverinta inlocuitoare daca are
consemnata si media de bacalaureat)
Observatie: candidatii care anterior s-au inscris, cu acte originale, la alte domenii de
studii in afara facultatii, vor prezenta: copie legalizata a diplomei de bacalaureat (sau a
adeverintei inlocuitoare); adeverinta din care sa rezulte ca actul in original a fost depus la
alta facultate; copie a legitimatiei de concurs de la institutia unde s-a inscris anterior
- Foaia matricola pentru anii de liceu (original sau copie legalizata)
- Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o
a doua specializare)
- Certificat de nastere (copie legalizata)
- Aviz medical eliberat de medicul de familie
- Chitanta pentru achitarea taxei de inscriere, in valoare de 100 ron
- Acte doveditoare pentru scutirea de taxa de inscriere (daca este cazul)
Numar de locuri scoase la concurs (iulie 2016): Psihologie: 100 locuri, dintre care 20
fara taxa
OBSERVATIE: Taxa de studiu este 2.700 ron
Conditii de admitere la Psihologie: 50% media la examenul de bacalaureat si 50% nota
obtinuta la disciplina Psihologie sau Sociologies au Filosofie sau Logica sau Economie
sau Matematica sau Biologie sau Limba si literatura romana la proba scrisa la examenul
de bacalaureat
Ocupatii disponibile pentru absolventii de Psihologie: psiholog; formator; consilier;
consultant; inspector de specialitate; terapeut etc.