Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Universitatea Tehnică a
Moldovei

Facultatea calculatoare informatică și


microelectronică

Lucrarea de laborator Nr. 26

Tema : Studiul polarizării radiaţiei laser. Verificarea legii lui


Malus

Au efectuat: Studenții grupei


Fi171: ***********
***********
***********

A verificat: Lector universitar, Doctor în ştiinţe: ***********

Chişinău 2018
Scopul lucrării:determinarea tipului de polarizare a radiaţiei laser cu
ajutorul legii lui Malus .
Aparate şi accesorii:laserul АГН-109, un analiyator(de tip polaroid) ,
receptor de radiaţie(fotodiodă), microampermetru.
Schema instalaţiei:

1
O 2 3 4
OI

1-laser
2-analizator
3-receptor
S-indicator
4-aparat de măsurat
OOI-axa optică a instalaţiei

Formula de calcul:
I max  I min
P
I max  I min
P-grad de polarizare
Imax , Imin – intensităţile maxime şi respectiv minime ale luminiice corespund
la două direcţiide vibraţie reciproc perpendiculare ale vectorului E.

Tabela determinărilor:
o IAexperimental Ip ITeoretic Cos2  P
0 96 96 96 1 0
10 95 92,16 0.96 0.0052
20 93 82,56 0.86 0.016
30 89 70,08 0.73 0.36
40 77 54,72 0.57 0.114
50 66 38,4 0.4 0.156
60 50 24 0.25 0.239
70 31 10,56 0.11 0.338
80 13 1,92 0.02 0.432
90 10 0 0 0.447
100 20 -1,92 0.02 0.395
110 35 -10,56 0.11 0.317
120 50 -24 0.25 0.239
130 66 -38,4 0.4 0.156
140 78 -54,72 0.57 0.093
150 87 -70,08 0.73 0.046
160 92 -82,56 0.86 0.021
170 95 -92,16 0.96 0.0052
180 96 -96 1 0
190 95 -92,16 0.96 0.0052
200 93 -82,56 0.86 0.015
210 88 -70,08 0.73 0.041
220 79 -54,72 0.57 0.088
230 68 -38,4 0.4 0.145
240 52 -24 0.25 0.229
250 33 -10,56 0.11 0.328
260 15 -1,92 0.02 0.421
270 11 0 0 0.442
280 20 1,92 0.02 0.395
290 37 10,56 0.11 0.333
300 55 24 0.25 0.213
310 69 38,4 0.4 0.140
320 79 54,72 0.57 0.088
330 87 70,08 0.73 0.046
340 92 82,56 0.86 0.020
350 95 92,16 0.96 0.0052
360 96 96 1 0
Exemplu de calcul:
96  96 0
P1   0 96  95 1 96  93 3
96  96 192 P2   0.0052 P3   0.016
192 192 192 192

Calculul Erorilor:

  1 / 40 *100%  2.5%

Concluzie: Efectuînd lucrarea dată am făcut cunpştinţă cu legea lui Malus


şi cu polarizarea radiaţiei lazer. Am primit rezultatele :   2.5% şi putem
spune eroarea este relativ mică. Totuşi rezultatele depind în mare măsură de
precizia aparatului de masură.