Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ

Prin prezenta se adeverește că .............studentă în anul ............................, legitimat cu CI:


............., seria: .........., nr.: ................, a efectuat stagiul de practică la compania
..............................., în cadrul departamentului ..................... pe perioada lunii ..............................
Student-ul/a a dat dovadă de seriozitate şi şi-a însuşit cunoştinţele privind tematica propusă în
cadrul convenţiei de practică.
Prezenta adeverinţă s-a eliberat spre a-i servi la facultate.

Cu respect,

Data: Director Magazin:


………………….. ......................................

S-ar putea să vă placă și