Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Ped

Ped sau prelucrarea electronică a datelor este reprezentată în 3 stadii:


introducerea datelor;
prelucrarea datelor;
extragerea rezultatelor.
În vederea prelucrării datelor este necesară o corelație între următoarele elemente:
un sistem de echipamente de calcul;
o serie de programe în vederea conducerii echipamentului;
un program tipic de utilizare a datelor;
datele de prelucrat.

2. ANSI
Institutul Național American pentru Standarde (American Național
Standards Institute) oferă două definiții a ceea ce reprezintă datele:
Reprezentarea, acțiunilor, schițelor, sau instrucțiunilor într-un mod adecvat
interpretării, prelucrării sau comunicării de către om prin mijloace automate.
Executarea unor operații asupra datelor, având la bază furnizarea de informații,
reprezenatrea fiind realizată cu ajutorul cifrelor, literelor sau cantității analogice ce are
atribuită o anumită însemnătate.

3. Tipuri de fișiere: txt, doc, mp3, jpg, mp4, etc.

Txt: Un fișier text este reprezentarea unei structuri în care datele sunt stocate ca o
structură, de caractere într-o codificare predefinită de obicei ASCII dar și Unicode.
Doc: (Format fișier)

DOC, scris și .doc, o abreviere de la cuvântul englez document, este extensia numelui
de fișier al documentelor produse de diverse procesoare de text, precum și formatul
corespunzător al fișierului, impus de Microsoft Word versiunile 1.0-2003.

Mp3:
MP3 este prescurtarea de la Moving Picture Experts Group, Audio Layer 3 şi este un
format de compresie care reduce dimensiunea unui fişier audio, fără a exista o pierdere foarte
mare de calitate O compresie standard MP3 va reduce dimensiunea fişierului cu pînă la 10 ori.

Dezvoltat de Institutul Fraunhofer din Germania, MP3 a fost a treia reușită a acestuia,
după MPEG Audio (folosit pentru casetele digitale Philips DCC) și MPEG Layer 2 (utilizat la
sonorul Video). Un fișier MP3 este de aproape zece ori mai mic decât fișierul audio original,
dar sunetul este de aproape aceeași calitate ca și pe CD. Fișierele MP3 au devenit cel mai
popular mijloc de stocare a fișierelor cu muzică atât pe calculatoare, cât și pe dispozitivele
portabile.
Jpg:
Formatul JPEG are drept scop, reducerea dimensiunilor fișierelor ce conțin imagini
grafice, de tip fptpgrafic, naturale și cu un număr mare de culori fără a fi afectată calitatea
imaginii.

Mp 4:
MP4 sau MPEG-4 Partea a 14-a este un tip de fișier container de multimedia
dezvoltat de MPEG în standardul ISO/IEC 14496-14, care este parte a MPEG-4. Prima
versiune a fost lansată în 2001 și actualizată în 2003. MP4 nu este o continuare a MP3.
Formatul a fost creat inițial de Apple, extins de la formatul de fișier QuickTime. MP4 este cel
mai frecvent utilizat pentru a stoca formate video și audio, dar poate fi de asemenea utilizat
pentru a stoca și subtitrări, imagini statice, și streaming pe internet. MP4 este un format
protejat care folosește tehnologia DRM (Digital Rights Management) pentru a restricționa
copierea.
5.Limbaje de programare: C, C++, Java, C#, PhP, HTML.

I.C este un limbaj de programare standardizat.


Este implementat pe majoritatea platformelor de calcul existente azi, și este cel
mai popular limbaj de programare pentru scrierea de software de sistem. Este apreciat
pentru eficiența codului obiect generat de compilatoarele C, și pentru portabilitatea sa.

A fost dezvoltat la începutul anilor 1970 de Ken Thompson și Dennis Ritchie, care
aveau nevoie de un limbaj simplu și portabil pentru scrierea nucleului sistemului de
operare UNIX. Sintaxa limbajului C a stat la baza multor limbaje create ulterior și încă
populare azi: C++, Java, JavaScript, C#, D. C este un limbaj de programare relativ
minimalist ce operează în strânsă legătură cu hardware-ul, fiind cel mai apropiat de
limbajul de asamblare față de majoritatea celorlalte limbaje de programare.

II. C++
Este un limbaj multi-paradigmă, cu verificarea statică a tipului variabilelor ce
suportă programare procedurală, abstractizare a datelor, programare orientată pe obiecte. În
anii 1990, C++ a devenit unul dintre cele mai populare limbaje de programare comerciale,
rămânând astfel până azi.

Bjarne Stroustrup de la Bell Labs a dezvoltat C++ (inițial denumit C cu clase) în


anii 1980, ca o serie de îmbunătățiri ale limbajului C. Acestea au început cu adăugarea
noțiunii de clase, apoi de funcții virtuale, suprascrierea operatorilor, moștenire multiplă,
șabloane (engleză template) și excepții. Limbajul de programare C++ a fost standardizat în
1998 ca și ISO 14882:1998, versiunea curentă fiind din 2003, ISO 14882:2003. Următoarea
versiune standard, cunoscută informal ca C++0x, este în lucru.

III. Java (Limbaj de Programare)


Java este un limbaj de programare orientat-obiect, puternic tipizat, conceput de
către James Gosling la Sun Microsystems (acum filială Oracle) la începutul anilor ʼ90,
fiind lansat în 1995. Cele mai multe aplicații distribuite sunt scrise în Java, iar noile
evoluții tehnologice permit utilizarea sa și pe dispozitive mobile gen telefon, agenda
electronică, palmtop etc. În felul acesta se creează o platformă unică, la nivelul
programatorului, deasupra unui mediu eterogen extrem de diversificat. Acesta este
utilizat în prezent cu succes și pentru programarea aplicațiilor destinate intranet-urilor.
IV. Limbajul C#
C# este un limbaj de programare orientat-obiect conceput de Microsoft la sfârșitul
anilor 90. A fost conceput ca un concurent pentru limbajul Java. Ca și acesta, C# este un
derivat al limbajului de programare C++.

V. Limbajul de programare PhP


PHP este un limbaj de programare. Numele PHP provine din limba engleză și
este un acronim recursiv : Php: Hypertext Preprocessor. Folosit inițial pentru a produce
pagini web dinamice, este folosit pe scară largă în dezvoltarea paginilor și aplicațiilor
web. Se folosește în principal înglobat în codul HTML, dar începând de la versiunea
4.3.0 se poate folosi și în mod „linie de comandă” (CLI), permițând crearea de aplicații
independente. Este unul din cele mai importante limbaje de programare web open-source
și server-side, existând versiuni disponibile pentru majoritatea web serverelor și pentru
toate sistemele de operare. Conform statisticilor este instalat pe 20 de milioane de site-uri
web și pe 1 milion de servere web. Este disponibil sub Licenṭa PHP ṣi Free Software
Foundation îl consideră a fi un software liber.

Inițial, limbajul a fost dezvoltat de inventatorul său, Rasmus Lerdorf. Odată cu creșterea
numărului de utilizatori, dezvoltarea a fost preluată de o nouă entitate, numită The PHP
Group (Grupul PHP).
VI. HTML (Hyper Text Markup Language)
Este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea paginilor web ce pot fi afișate într-
un browser (sau navigator). Scopul HTML este mai degrabă prezentarea informațiilor –
paragrafe, fonturi, tabele ș.a.m.d. – decât descrierea semanticii documentului.

5. Sisteme de numerație: zecimal, binar, octal, haxazecimal.


- sistemul zecimal este un sistem de numeraţie în baza 10. Cifrele utilizate de acest

sistem sunt: 0, 1, 2, 3...,9.

- sistemul binar este un sistem de numeraţie în baza 2. Cifrele utilizate de acest

sistem sunt: 0, 1.

- sistemul octal este un sistem de numeraţie în baza 8. Cifrele utilizate de acest

sistem sunt: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

- sistemul hexazecimal este un sistem de numeraţie în baza 16. Cifrele și literele

utilizate sunt: 0, 1, 2,...,9, A, B, C, D, E, F.


6. Care este reprezentarea binară a lui 12? Dar în sistemul octal? Dar în

sistemul hexazecimal?
Reprezentarea binară a lui 12 este 1100. În sistemul octal este 14, iar în sistemul

hexazecimal este C.