Sunteți pe pagina 1din 3

42.

Sinoadele ortodoxe și ecumenice

1) Sinodul IV Ecumenic; importanța istorică, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1951, p. 188.


2) Poziția actuală a celor nemulțumiți de hotărârile Sinodului IV Ecumenic, în Ortodoxia, nr.
2-3, 1951, p. 481.
3) Mărturii documentare de procedură sinodală în ”Faptele Apostolilor”, în Ortodoxia, nr. 3,
1957, p. 429.
4) Sinoadele Ecumenice și importanța lor pentru viața Bisericii. Aspecte generale ale Sin. Ec.,
în Ort., nr. 3, 1962, p. 25.
5) Canoanele Sinodului convocat ca al VIII-lea Ecumenic, în Ortodoxia, nr. 4, 1965, p. 536.
6) Problema unui viitor Sinod Ecumenic și poziția BOR față de el, în Ortodoxia, nr. 2, 1968,
p. 331.
7) Definiția doctrinară a Sinodului de la Calcedon și receptarea ei în Bis. Ortodoxe orientale,
în Ort., nr. 4, 1969, p. 491.
8) Problema Sinoadelor Ecumenice în discuțiile interortodoxe din veacul al XIX-lea, în
Ortodoxia, nr. 1, 1970, p. 77.
9) Atitudinea Bisericilor vechi catolice față de Sinoadele Ecumenice, în Ortodoxia, nr. 3, 1970,
p. 373.
10) Sinodul II Ecumenic de la C-pol și Simbolul niceo-constantinopolitan. Canoanele, în
Ortodoxia, nr. 3, 1981, p. 285.
11) Sinodul VII Ecumenic. Importanța și actualitatea hotărârilor, în Ortodoxia, nr. 4, 1987,
p. 10.
12) Sinodul VI Ecumenic - canoane, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1994, p. 131.
13) Importanța Sinoadelor răsăritene din secolul XVII pentru unitatea Ortodoxiei – teză de
doctorat, în Ortodoxia, nr. 3, 1987, p. 25 și în nr. 4, 1987, p. 31.
14) Problemele dogmatice ale Sinodului V Ecumenic, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1953, p. 312.
15) Împăratul Justinian, Sinodul V Ecumenic și papalitatea, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1953,
p. 347.
16) Sinodul Apostolic din Ierusalim, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1958, p. 162.
17) Sinodul de la Sardica din 343. Importanța lui pentru istoria pătrunderii creștinismului la
geto-daco-romani, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1960, p. 146.
18) Sinoadele de la Sirmium dintre 348-358. Condamnarea lui Fotin de Sirmium, în Studii
Teologice, nr. 5-6, 1963, p. 266.
19) Tipuri de sinoade prevăzute de Sfintele Canoane, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1963, p. 426.
20) Sinodul de la Sirmium din 378 și Sinodul de la Aquileea din 381, în Studii Teologice, nr.
7-8, 1964, p. 408.
21) Temeiuri istorice și canonice ale sinodului permanent, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1966,
p. 190.
22) Organizarea Sinoadelor Permanente în Bisericile autocefale, în Studii Teologice, nr. 5-6,
1966, p. 337.
23) Sinoadele Ecumenice ca expresie a universalității Bisericii, în Studii Teologice, nr. 1-2,
1967, p. 3.
24) Despre sinodalitate, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1969, p. 155.
25) Sinodul II Ecumenic de la C-pol. Simbolul de credință, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1969,
p. 327.
26) Sinodalitatea în lucrarea Sfinților Apostoli, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1971, p. 506.
27) Importanța vechilor Sinoade Ecumenice și problema unui viitor Sinod Ecumenic, în S.T.,
nr. 3-4, 1972, p. 190.
28) Principiul sinodalității în viața BOR, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1973, p. 309.
29) Sinodul conciliarist de la Constanța, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1973, p. 377.
30) Problema Sinodulului Ecumenic în Sfintele Canoane, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1973, p.
546.
31) Sinoadele în cultul și în iconografia Bisericii Ortodoxe, în Studii Teologice, nr. 9-10,
1973, p. 676.
32) Ideea de sinodalitate și prioritatea apostolică în Noul Testament, în Studii Teologice, nr.
7-8, 1974, p. 522.
33) Sinodosul canonic etiopian, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1974, p. 725.
34) Sinodul I Ecumenic de la Niceea. Condamnrarea ereziei lui Arie. Simbolul, în Studii
Teologice, nr. 1-2, 1977, p. 15.
35) Natura sinodicității, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1977, p. 605.
36) Sinodul VI Ecumenic și însemnătatea lui pentru ecumenismul actual, în Studii Teologice,
nr. 5-8, 1978, p. 357.
37) Sinodul de la C-pol dintre 879-880 și actualitatea hotărârilor lui, în Studii Teologice, nr.
3-4, 1982, p. ....
38) Aniversarea a 1.200 de ani de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, în S.T., nr. 6, 1987, p. 8 și
în nr. 1, 1988, p. 89.
39) Cuvântarea PF Patriarh Teoctist cu ocazia acestei aniversări, în Studii Teologice, nr. 1,
1988, p. 90.
40) În pregătirea Sfântului și Marelui Sinod panortodox, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3,
1975, p. 6.
41) Actualitatea celui de-al II-lea Sinod Ecumenic, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1981, p.
221.
42) Etapă nouă în pregătirea Sfântului și Marelui Sinod al întregii Ortodoxii, în M.B., nr. 7-9,
1982, p. 407.
43) În jurul Sinodului I Ecumenic, în Altarul Banatului, nr. 9-10, 1990, p. 28.
44) Contribuții ale teologilor români la pregătirea ”Sfântului și Marelui Sinod” al Bisericii
Ortodoxe, în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1993, p. 16.
45) Autoritatea și actualitatea Sinodului II Ecumenic, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-9, 1981,
p. 492.
46) Din nou despre Sfântul și Marele Sinod Ortodox în pregătire, în Mitropolia Ardealului, nr.
7-9, 1982, p. 438.
47) Sinodul constantinopolitan din 1285 și învățătura despre Sfântul Duh a patriarhului
Grigorie II Cipriotul în contextul controversei asupra lui ”Filioque”, în Mitropolia
Ardealului, nr. 2, 1987, p. 47.
48) Despre cel de-al VII-lea Sinod Ecumenic, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-9, 1981, p. 439.
49) Câteva precizări și interpretări noi în legătură cu Sinodul de la Iași, în Mitropolia
Moldovei, nr. 12, 1942, p. 520.
50) Soborul de la Iași din 1642, în Mitropolia Moldovei, nr. 12, 1942, p. 542.
51) Sinoadele ecumenice și sinoadele din Răsărit și Apus –expresie a unității de varietate a
Bisericii din veacul al IV-lea, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1969, p. 36.
52) Convocarea Sinoadelor Ecumenice, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1979, p. 478.
53) Sinodul al II-lea Ecumenic din C-pol și viața creștinilor din Dobrogea, în Mitropolia
Moldovei, nr. 4-6, 1981, p. 272.
54) Sinodul al VII-lea Ecumenic, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1987, p. 102.
55) Sinodul de la Iași în istoriografia românească și străină, în Teologie și viață, nr. 11-12,
1992, p. 112.
56) Sinodul al III-lea Ecumenic, în B.O.R., nr. 1-2, 1933, p. 19 și în nr. 3-4, 1933, p. 116 și în
nr. 7-8, 1933, p. 303.
57) Săa ținut un sinod antiunionist la Iași în anul 1595 ?, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-
8, 1963, p. 768.
58) Noi date și precizări în legătură cu Sinodul de la Iași din anul 1642, în B.O.R., nr. 9-10,
1975, p. 1107.
59) Sinodul II Ecumenic și unele personalități ale lui în cinstirea milenară a Ortodoxiei
românești, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 198..., p. 867.
60) Sfântul Teotim I, episcopul Tomisului invocat drept autoritate a dreptei credințe în cadrul
lucrărilor Sinodului IV ecumenic, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1988, p. 92.
61) Câteva precizări privind data și denumirea celei de-a doua sesiuni a Sinodului VI
Ecumenic, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1992, p. 158.
62) Sfântul și Marele Sinod Ecumenic. Considerații eclesiologice privind textele redactate de
comisia pregătitoare a celei de-a treia Conferințe Panortodoxe Presinodale, în Mitropolia
Moldovei, nr. 5, 1988, p. 33.
63) Pentru Sfântul și Marele Sinod Panortodox, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1978, p. 44.
A fost reprezentat teritoriul românesc la Sinodul VII Ecumenic de episcopul Ursus ?, în
S.T., nr. 3-4, 1993, p. 122.