Sunteți pe pagina 1din 3

sistem de iluminat de siguranţă adresabil sistem de iluminat de siguranţă adresabil

centrală adresabilă şi modul repetitor program de supraveghere

625 13
625 15 625 12

Amb. Ref. Centrală pentru blocuri de iluminat de


siguranţă adresabile
1 625 15 Controlează în mod periodic starea blocurilor de
iluminat de siguranţă
Comunicarea între corpurile de iluminat adresabile
şi centrală este efectuată prin intermediul liniei de
comandă la distanţă
• Capacitate:
Racordarea directă a 250 de corpuri de iluminat
adresabile la centrală (configuraţie în stea sau Software L.V.S. Overview
racordare în serie)
Linia de comandă cea mai lungă este limitată la
700 m
Pentru mai mult de 250 de corpuri de iluminat
adresabile, sau o linie mai lungă de 700 m,
instalaţia se poate extinde cu ajutorul repetitorului
Capacitatea maximă a centralei:
1 023 corpuri de iluminat adresabile
• Mod de utilizare:
Prin intermediul meniului ergonomic clar şi al cheilor
contextuale cu afişare pe ecran LCD de mari dimen-
siuni sunt posibile următoarele operaţiuni: Lista cu piese de schimb Foaia de lucru
– Configurarea parametrilor centralei
– Alocarea adreselor corpurilor de iluminat
– Administrarea drepturilor de acces ale utilizatorului
– Funcţii de asistenţă-întreţinere cu localizarea Amb. Ref. Program de supraveghere
lămpilor defecte 1 625 13 • Pentru controlul unei instalaţii de corpuri de ilumi-
– Oprirea corpurilor de iluminat de siguranţă nat de siguranţă autonome adresabile dintr-o clădire
– Memorie permanentă a configuraţiei reţelei de echipată cu una sau mai multe centrale
blocuri adresabile
• Supraveghere simultană a întregii clădiri în
• Semnalizare: conformitate cu configuraţia acesteia (structură
– Centrală operaţională arborescentă pe clădiri, niveluri, etaje sau zone)
– Blocuri de iluminat de siguranţă defecte
• Afişarea stării reale pe fiecare corp de iluminat
• Racordare: localizat în diversele zone ale clădirii
– Ieşire RS 232 cu 19 pini pentru racordarea la PC sau
la modem • Planurile clădirii importate în format DXF AutoCad
Tipuri posibile de racordare: (vectorizat) sau imagine (bitmap, gif etc.)
– Prin intermediul cordonului de conectare serial • Afişare directă pe plan a lămpilor defecte, cu indi-
RS 232 (< 5 m) carea tipului de defecţiune
– Prin intermediul legăturii seriale RS 485 • Noi funcţii pentru asistenţă
(cu interfaţa RS 232 / RS 485 – nu se livrează) – Afişarea numărului şi a procentului de dispozitive
– Prin intermediul reţelei locale de calculatoare defecte pentru fiecare clădire şi nivel (raportat la
Ethernet (cu interfeţele RS 232 / IP – nu se livrează) numărul de dispozitive instalate)
– Ieşire SUB-D cu 125 de pini pentru portul de – Imprimare automată a listei de piese de schimb
imprimantă (descrieri şi coduri de catalog Legrand) necesare
• Sursă de alimentare: pentru a repara întreaga instalaţie
230 V± – 50 Hz – Imprimare automată a unei liste cu localizarea
Acumulator Ni-Cd – 8,4 V – 0,15 Ah fiecărui dispozitiv defect şi cu detalierea operaţiilor
Clasă II º de reparaţie ale acestuia
IP 20

Repetitor
1 625 12 Pentru extinderea instalaţiei la mai mult de 250
de lămpi sau pentru o linie > 700 m (pe o singură
centrală sau un repetitor)
Capacitate: max. 250 lămpi adiţionale şi pe linie de
max. 700 m
Clasă II º
Sursă de alimentare: 230 V± – 50 Hz
Acumulator Ni-Cd – 8,4 V – 0,15 Ah
Dimensiuni: 6 module 17,5 mm

138
sisteme în serie

■ Principii de instalare şi parametrare ■ Cablare


a modulelor adresabile Lungimea liniei: max 700 m.
Centrala ref. 625 11
1

ET2

ET1 maxim 250 de corpuri


de iluminat,
RDC peste această valoare
se utilizează un repetitor
SS1

• Parametrarea instalaţiei: Exemplu de parametrare


definirea zonelor clădirii pentru fiecare nivel al clădirii
şi a adreselor fiecărui bloc

2 3 Repetitor
ref. 625 12

Capacitatea unei centrale: 1023 corpuri de iluminat

■ Conexiune calculator/centrală prin legătură serială RS 232


5 m maxim
Centrală Calculator

Cablu de conexiune mamă/mamă


Tip modem

• Înregistrarea adresei şi • Pregătirea corpului de iluminat


identificarea corpului de iluminat Înlăturarea capacului predecupat
în centrală printr-un modul pentru modulul adresabil
adresabil
■ Conexiune calculator/centrală prin modem
4 5 Modem
5 m maxim Linie
Centrală Modem telefonică
Cablu
de conexiune
mamă/mamă
Calculator

• Introducerea modulului adresabil • Corp de iluminat parametrat ■ Conexiune calculator/centrală la distanţă prin reţea RS 485
în corpul de iluminat Recunoşterea modulului Centrala 1 Cablu
de către corpul de iluminat de conexiune Interfaţă
(semnalizarea prin iluminatul 5 m maxim RS 232 Calculator
intermitent al led-urilor Reţea echipat
Ethernet cu un card
verde/galben) informatică
locală (LAN) Ethernet
6

Centrala 2
Cablu
de conexiune Interfaţă
5 m maxim RS 232
Ethernet

• Verificarea instalaţiei în centrală


(comunicarea cu centrala şi
starea corpurilor de iluminat) ■ Conexiune calculator/centrală la distanţă prin reţea Ethernet
Centrala 1 Cablu
Interfaţă
■ Dimensiuni ale centralei de conexiune
5 m maxim RS 232 Calculator
Ref. 625 11 Reţea echipat
Ethernet cu un card
informatică
locală (LAN) Ethernet

Centrala 2
210

Cablu
de conexiune Interfaţă
5 m maxim RS 232
Ethernet

280 88

139
selecţia corpurilor de iluminat de siguranţă

Intensitatea luminii
Ref. Mod IP Autonomie Acumulatori Sursă de lumină (în Im)
G5 Standard Auto-test
Adresabile

617 41 617 70 NM IP 42 1h Ni-Cd 1x8W 210

617 44 617 73 NM IP 42 1h Ni-Cd 1 x 11 W 500

617 36 617 64 C IP 42 1h Ni-Cd 2x8W 200

617 38 617 66 C IP 42 1h Ni-Cd 2x8W 310

617 42 617 71 NM IP 42 3h Ni-Cd 1x8W 155

- 617 72 NM IP 42 1h Ni-Cd 1x8W 345

617 37 617 65 C IP 42 3h Ni-Cd 2x8W 120

617 30(1) - NM IP 42 1h Ni-Cd 1x8W 90

617 31(1) 617 60(1) NM IP 42 1h Ni-Cd 1x8W 210


(1) (1)
617 33 617 62 NM IP 42 1h Ni-Cd 1x8W 345
(1) (1)
617 34 617 63 NM IP 42 1h Ni-Cd 1x8W 500
(2) (1)
617 32 617 61 NM IP 42 3h Ni-Cd 1 x 11 W 155

617 46(2) 617 74 (2) C IP 42 1h Ni-Cd 2x8W 235

617 47(2) 617 75(2) C IP 42 3h Ni-Cd 2x8W 145

- 617 76 C IP 42 3h Ni-Cd 2x8W 345

S8 Standard

660 00 NM IP 42 1h Ni-Cd 1X8W 140


660 01 M IP 42 1h Ni-Cd 1X8W 140
660 02 C IP 42 1h Ni-Cd 2X8W 140
660 03 NM IP 42 3h Ni-Cd 1X8W 110
660 04 M IP 42 3h Ni-Cd 1X8W 110
660 05 C IP 42 3h Ni-Cd 2X8W 110

L31 Standard Auto-test


Adresabile

6610 00 - NM IP 42 1h Ni-Cd 1X6W 70


6610 01 - NM IP 42 1h Ni-Cd 1X6W 100
6610 04 6610 20 NM IP 42 1h Ni-Cd 1X6W 200
6610 08 - C IP 42 1h Ni-Cd 2X6W 200
6610 10 - NM IP 42 3h Ni-Cd 1X6W 75

U21 Standard

617 10 NM IP 42 1h Ni-Cd 1X6W 45


617 02 NM IP 42 1h Ni-Cd 1X6W 100
617 07 NM IP 42 1h Ni-Cd 1X6W 300
617 08 C IP 42 1h Ni-Cd 2X6W 85
617 11 NM IP 42 3h Ni-Cd 1X6W 120

B65/NT65 Standard Auto-test


Adresabile

615 61 - NM IP 65 1h Ni-Cd 1X6W 90


615 62 615 67 NM IP 65 1h Ni-Cd 1X6W 165
615 66 - C IP 65 1h Ni-Cd 2X6W 155
618 34 - C IP 65 1h Ni-Cd 2X8W 435
- 618 35 NM IP 65 1h Ni-Cd 1 X 11 W 750

NM: Nepermanent C: Mixt M:Permanent P: Permanent (1) Cu 2 LED-uri de semnal (2) Două feţe pentru suspendare sau în consolă (3) sursă 100-240 V

Coduri de catalog în roşu: produse noi

140