Sunteți pe pagina 1din 1

CONTOR ELECTRONIC

MONOFAZAT
DE ENERGIE ELECTRICA
ENERLUX
• contoare electronice cu afiºaj LCD, cu 2 tarife, cu sau fãrã
port optic ºi posibilitãþi de comunicare
Contoarele Enerlux fac parte din categoria mijloacelor de
mãsurare de lucru ºi sunt destinate contorizãrii energiei
electrice active pentru consumatorii casnici ºi agenþii comerciali
ce utilizeazã pentru facturarea energiei electrice în reþele
monofazate de joasã tensiune tarifarea cu unul sau douã tarife.

CARACTERISTICI TEHNICE
Valori nominale:
- Tensiune nominalã, Un: 230 V, 120 V Afiºarea se realizeazã pe un afiºaj custom design, conform
- Curentul de bazã, Ib: 5A figurii 1.
- Curentul maxim, Imax: 40, 60, 80 A
- Frecvenþa nominalã, fn: 50 Hz sau 60 Hz
- Domeniu de frecvenþã: 45...65 Hz Energia Unitatea
- Constanta contorului (imp/kWh): 1000 imp/kWh mãsuratã kWh de mãsurã
* La cerere, alte valori ale tensiunii ºi ale curentului pot fi oferite
Caracteristici de precizie ºi influenþe: T1 T2
- clasa 1, 2 pentru energie activã, conform EN 62053-21 Indicaþie a Fig. 1
tarifului activ
Caracteristici climatice: (pentru douã tarife)
- Domeniu de temperaturã operaþional:-40...60°C
- Temperatura de transport ºi depozitare:-40...80°C SIMBOLIZARE
Caracteristici mecanice ºi constructive: Enerlux - B, C, D, G, P (opþiuni)
- Dimensiuni de gabarit: 127x95(155)x54 mm, 230 V, 5(80) A, 50 Hz, cl. 1
conform figurii 2
- Dimensiuni de prindere în 3 puncte:105x75(95) mm, DIMENSIUNI DE GABARIT ªI PRINDERE
conform figurii 2 SIGILII 54.1
- Afiºaj: LCD - design personalizat
60 x 20 mm, conform fig. 1
- Schemã conexiuni: LLNN, conform fig. 3 123655/2002
ENERLUX

- Grad de protecþie IP 51 230V 5(80)A 50Hz cl.1


95.5

! Li
75.5

95

- Dispozitiv de testare: LED 1000 imp/kWh


155

137

Caracteristici funcþionale:
• Contorul realizeazã contorizarea energiei active totale
(unidirecþional) W++W-.
• Opþional contorul poate fi echipat cu: 3
- Port optic, conform SR EN 62056-21; 105
Fig. 2
- Contorizarea în douã tarife cu comandã externã; 127.5

- Generator de impulsuri (40 V, 100 mA);


- Buton pentru comanda secvenþei de afiºare; DIAGRAMA DE CONEXIUNI
- Buclã de curent pentru transmisie de date, conform
SR EN 62056-21 ENERLUX Comanda ENERLUX D
ceas prog
Alte facilitãþi: 13 14 15 16 13 14 15 16

230Vca

• Contorul afiºeazã ºi transmite pe portul optic (dacã existã)


coduri de eroare pentru erori ale circuitului de mãsurã ºi
circulaþie în sens invers a energiei. 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6

• Contorul este capabil sã diagnosticheze punctul de mãsurã ºi F F

sã transmitã prin portul optic urmãtoarele informaþii: N N

- Numãrul cãderilor de tensiune; Contor cu dublu tarif

- Numãrul conectãrilor inverse (circulaþie în sens invers a ENERLUX P


energiei); 13 14 15 16

- Perioada de funcþionare a contorului; Fig. 3


- Numãrul de ore de la ultima punere sub tensiune;
1 2 3 4 6

Contor cu generator de impulsuri


Sistemul de management al calitãþii ISO 9001 certificat de cãtre DEKRA
S.C. AEM S.A. Timisoara • Calea Buziasului nr. 26 • 300693 • Timisoara • Romania
Tel: 0256-222200 • Fax: 0256-490928 • E-mail: sales@aem.ro • Web site: www.aem.ro v.02.2012_0