Sunteți pe pagina 1din 9

Nr. ………./………………..

REZULTATELE SELECȚIEI ȘI EVALUĂRII RESURSELOR EDUCAȚIONALE DESCHISE


Luna martie, an școlar 2017-2018
Nr. Numele și prenumele Avizat/
Denumirea Resursei Educaționale Deschise
crt. profesorului neavizat
Hârtie Gabriel – ISJ Botoşani - Instruirea luptătorilor din grupele de începători în învățământul Avizat
1. Hârtie Gabriel
cu program sportiv integrat și cu program sportiv suplimentar
Diaconu Silvia – Palatul Copiilor Botoşani - Succesiunea planului – Ghid orientativ pentru anii Avizat
2. Diaconu Silvia
de studiu I şi II
Diaconu Silvia – Palatul Copiilor Botoşani - Succesiunea planului – Ghid orientativ pentru anii Avizat
3. Diaconu Silvia
de studiu III şi IV
Vasilică Mihai – CSS Botoşani - Modelul echipei de juniori I și II (clasele IX-XII) la disciplina Avizat
4. Vasilică Mihai
volei
5. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a VII-a - BA+AR2 Avizat

6. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a VII-a - BA+AR Avizat

7. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a VI-a - GA+HB Avizat

8. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a VIII-a - AV+HB Avizat

9. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a VII-a - AV+HB Avizat

10. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a VI-a - AV+HB Avizat

11. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a VI-a - BA+AR Avizat

12. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a V-a - AV+HB Avizat

13. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a IX-a - GA+BA Avizat

14. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a V-a - GA+SS Avizat
15. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a VII-a - GA+SS Avizat

16. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a III-a - G+DTI Avizat

17. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a II-a - G+DEP Avizat

18. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a VII-a - HB+AR Avizat

19. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a VI-a - HB+AR Avizat

20. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a V-a - HB+AR Avizat

21. Anisie Ionut Ştefan Anisie Ionut - CNME - Ed fizica - Clasa a II-a - AV+minijoc Avizat

22. Zaharia Garofiţa Zaharia Garofita_Scoala Gimnaziala Nr 13 Botosani_Seri duhovnicesti la Scoala 13__8 Avizat

Timofti Maria- Avizat


23. Timofti Maria_Scoala Gimnaziala Elena Rares Botosani_Optional Arta Romaneasca_5
Valentina
Zaharia Garofiţa – Şcoala Gimnazială nr. 13 Botoşani – Consiliere şi orientare şcolară – clasa a Neavizat
24. Zaharia Garofiţa
VIII-a – Scrisoare de intenţie
Palade Laurenţiu - Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoşani – Educaţie Muzicală – clasele Avizat
25. Palade Laurenţiu
V-XII – Dezvoltarea competenţelor cheie prin muzica corală
Păduraru Alina - Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani – Educaţie Plastică – clasele VI - Avizat
26. Păduraru Alina
VII - Culoarea – element de limbaj plastic
Păduraru Alina - Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani – Educaţie Plastică –clasa a VI-a Avizat
27. Păduraru Alina
– Arta Bizantină
Păduraru Alina - Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani – Educaţie Plastică – clasa a VII-a Avizat
28. Păduraru Alina
– Barocul – caractere generale
Păduraru Alina - Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani – Educaţie Plastică – clasa a VII-a Avizat
29. Păduraru Alina
- Utilizarea Microsoft Office Word la orele de educaţie plastică
Pinteală Saviuc Pinteală Saviuc Lavinia_ Şcoala Gimnazială ,,Spiru Haret,, Dorohoi_ a VIII a_ Proiect Avizat
30.
Lavinia educativ antidrog ,,Necenzurat,,
Pinteală Saviuc Pinteală Saviuc Lavinia_ Şcoala Gimnazială ,,Spiru Haret,, Dorohoi_ a VIII a_ Educaţia Avizat
31.
Lavinia ecologică în cadrul orelor de biologie
Pinteală Saviuc Pinteală Saviuc Lavinia_ Şcoala Gimnazială ,,Spiru Haret,, Dorohoi_ a VII a_ Principii de Avizat
32.
Lavinia alimentaţie sănătoasă

Pagina 2 din 9
33. Nacu Adelina Nacu Adelina_ Şcoala Gimnazială Nr. 17 Botoşani_a Va_ Proiect de lecţie-Parcul Avizat

34. Nacu Adelina Nacu Adelina_ Şcoala Gimnazială Nr. 17 Botoşani_a VIa_ Proiect de lecţie-Parameciul Avizat

Nacu Adelina_ Şcoala Gimnazială Nr. 17 Botoşani_a VIIa_ Proiect de lecţie-Igiena sistemului Avizat
35. Nacu Adelina
Circulator
Nacu Adelina_ Şcoala Gimnazială Nr. 17 Botoşani_a VIII a_ Proiect de lecţie-Ecosisteme Avizat
36. Nacu Adelina
acvatice-Lacul
Olariu Mihaela_ Şcoala Gimnazială ,,Al. I. Cuza,, Dorohoi_ a VI a_ Microproiect didactic- Avizat
37. Olariu Mihaela
Animale vertebrate poikiloterme
Olariu Mihaela_ Şcoala Gimnazială ,,Al. I. Cuza,, Dorohoi_ a VIII a_ Microproiect didactic- Avizat
38. Olariu Mihaela
Reţele şi piramide trofice
Olariu Mihaela_ Şcoala Gimnazială ,,Al. I. Cuza,, Dorohoi_ a VI a_ Microproiect didactic- Avizat
39. Olariu Mihaela
Peşti
Olariu Mihaela_ Şcoala Gimnazială ,,Al. I. Cuza,, Dorohoi_ a V a_ Proiect Educaţional ,,În Avizat
40. Olariu Mihaela
paşi de dans,,
Nu a fost admis în vederea
Guraliuc Marinela_Liceul Tehnologic ,,N. Bălcescu”_Joc interactiv „Domnitori cu care ne
41. Guraliuc Marinela evaluării( nerespectarea
mândrim”
prevederilor PO- 74- art. 7.3.1.)
Guraliuc Marinela_Liceul Tehnologic ,,N. Bălcescu”_proiect didactic_limba si literatura Avizat
42. Guraliuc Marinela
romana_clasa a IV-a
43. Guraliuc Marinela Guraliuc Marinela_Liceul Tehnologic ,,N. Bălcescu”_proiect de lecție - istorie - clasa a IV-a Avizat

44. Radu Iulia Cristina Iulia Cristina Radu _LPS_Botoșani_Proiect didactic_ Opțional - Pușculița cu lecturi, clasa I Avizat

Iulia Cristina Radu_LPS Botoșani_Test de evaluare finală_clasa a II a_ Comunicare în limba Avizat


45. Radu Iulia Cristina
română
Iulia Cristina Radu_LPS Botoșani_Test de evaluare finală_clasa a II a_ Matematică și Avizat
46. Radu Iulia Cristina
explorarea mediului
Iulia Cristina Radu_LPS Botoșani_Test de evaluare inițială _Clasa a II a_ Comunicare în limba Avizat
47. Radu Iulia Cristina
română
Iulia Cristina Radu_LPS Botoșani_Test de evaluare inițială_clasa a II a_ Matematică și Avizat
48. Radu Iulia Cristina
explorarea mediului
Iulia Cristina Radu_LPS Botoșani_Test de evaluare sumativă semestrială_ clasa a II a_ Avizat
49. Radu Iulia Cristina
Comunicare în limba română

Pagina 3 din 9
Iulia Cristina Radu_LPS Botoșani_Test de evaluare sumativă semestrială_clasa a II a_ Avizat
50. Radu Iulia Cristina
Matematică și explorarea mediului
51. Radu Iulia Cristina Iulia Cristina Radu_LPS Botoșani_Proiect didactic,_Limba și literatura română_clasa a III a Avizat

Nu a fost admis în vederea


Nechifor Gabi_Liliana_Școala Gimnaziala Nr. 12 Botoșani_Proiect educațional „La joacă prin
52. Nechifor Gabi Liliana evaluării( nerespectarea
Europa”
prevederilor PO- 74- art. 7.3.1.)
Nu a fost admis în vederea
Nechifor Gabi_Liliana_Școala Gimnaziala Nr. 12 Botoșani_Proiect educațional „Școala
53. Nechifor Gabi Liliana evaluării( nerespectarea
părinților – Împreună reușim!”
prevederilor PO- 74- art. 7.3.1.)
Nu a fost admis în vederea
Nechifor Gabi_Liliana_Școala Gimnaziala Nr. 12 Botoșani_Proiect educațional de remediere
54. Nechifor Gabi Liliana evaluării( nerespectarea
școlară
prevederilor PO- 74- art. 7.3.1.)
Nu a fost admis în vederea
55. Cronț Monalisa Cronț Monalisa_Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani_Proiect educațional „La joacă prin Europa” evaluării( nerespectarea
prevederilor PO- 74- art. 7.3.1.)
Nu a fost admis în vederea
56. Cronț Monalisa Cronț Monalisa_Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani_Proiect didactic – Educație civică evaluării( nerespectarea
prevederilor PO- 74- art. 7.3.1.)
Nu a fost admis în vederea
57. Cronț Monalisa Cronț Monalisa_Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani_Proiect de consiliere a părinților evaluării( nerespectarea
prevederilor PO- 74- art. 7.3.1.)
Șchiopu Olguța_Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani_Proiect de consiliere a Avizat
58. Șchiopu Olguța
părinților_învățământ primar_clasa pregătitoare
Șchiopu Olguța_Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani_proiect didactic integrat - Avizat
59. Șchiopu Olguța
Comunicare în limba română_clasa pregătitoare
Șchiopu Olguța_Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani_Programa școlara CDȘ- Avizat
60. Șchiopu Olguța
integrat_Comunicare , joc si culoare_clasa I
Șchiopu Olguța_Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani _proiect didactic integrat_Arte Avizat
61. Șchiopu Olguța
vizuale și abilități practice _clasa I
Șchiopu Olguța_Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani _proiect didactic Avizat
62. Șchiopu Olguța
integrat_Comunicare în limba română_clasa a II-a
Șchiopu Olguța_ Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani_Activități didactice Avizat
63. Șchiopu Olguța
integrate_Oameni și meserii_clasa a III-a
Șchiopu Olguța_Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani_Activități didactice Avizat
64. Șchiopu Olguța
integrate_Flori si culori_clasa a III-a

Pagina 4 din 9
Șchiopu Olguța_Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani_Activități didactice Avizat
65. Șchiopu Olguța
integrate_Lumea numerelor_clasa a III-a
Șchiopu Olguța_Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani_Activități didactice Avizat
66. Șchiopu Olguța
integrate_Povestea picăturii de apă_clasa a III-a
Șchiopu Olguța_Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani_Activități didactice Avizat
67. Șchiopu Olguța
integrate_Prietenii naturii_clasa a III-a
Șchiopu Olguța_Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani_Activități didactice Avizat
68. Șchiopu Olguța
integrate_Protejarea mediului_clasa a III-a
Șchiopu Olguța_Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani_Demers evaluativ - Limba si Avizat
69. Șchiopu Olguța
literatura română_clasa a III-a
Șchiopu Olguța_Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani_Demers evaluativ - Avizat
70. Șchiopu Olguța
Matematică_clasa a III-a
Șchiopu Olguța_Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani_Demers evaluativ - Științe ale Avizat
71. Șchiopu Olguța
naturii_clasa a III-a
Șchiopu Olguța_Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani_proiect didactic integrat Avizat
72. Șchiopu Olguța
matematica_clasa a III-a
Șchiopu Olguța_Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani_proiect didactic integrat_Științe Avizat
73. Șchiopu Olguța
ale Naturii_clasa a III-a
74. Chira Liliana Chira Liliana – CNME -Matrice speciale-pătratice. Aplicații matrice pătratice IX Avizat

Chira Liliana – CNME - Utilizarea metodelor didactice de predare-învățare pentru disciplinele Avizat
75. Chira Liliana
informatice
76. Chira Liliana Chira Liliana – CNME -Proiectul unității de învățare- Tablouri C/C++ - IX Avizat

77. Oprița Petru Simion Oprița Petru Simion – Liceul Regina Maria Dorohoi - Teste de informatica pentru cl.IX și XI Avizat

78. Oprița Petru Simion Oprița Petru Simion – Liceul Regina Maria Dorohoi - Suport de curs VISUAL Basic IX-XII Avizat

79. Oprița Petru Simion Oprița Petru Simion – Liceul Regina Maria Dorohoi - Articole educaţionale – IX-XII Avizat

Chelaru Andreea Chelaru Andreea Adina – CT „Ghe. Asachi” Botoşani - Proiect didactic-Prelucrarea cifrelor Avizat
80.
Adina unui număr- IX
Chelaru Andreea Chelaru Andreea Adina – CT „Ghe. Asachi” Botoşani - Proiect didactic-Realizarea unui mini- Avizat
81.
Adina proiect HTML- XII
Chelaru Andreea Chelaru Andreea Adina – CT „Ghe. Asachi” Botoşani - Proiect didactic-MS.WORD- Avizat
82.
Adina Iniţializarea paginii de lucru- IX

Pagina 5 din 9
Chelaru Andreea Chelaru Andreea Adina – CT „Ghe. Asachi” Botoşani - Proiect didactic-Aplicaţii cu divizor Avizat
83.
Adina pentru unu şi două numere- IX
Chelaru Andreea Chelaru Andreea Adina – CT „Ghe. Asachi” Botoşani - WORD –Fişe de lucru- Salvarea unui Avizat
84.
Adina fişier- IX
Chelaru Andreea Chelaru Andreea Adina – CT „Ghe. Asachi” Botoşani - WORD –Fişe de lucru- Formatarea Avizat
85.
Adina caracterelor- IX
Chelaru Andreea Chelaru Andreea Adina – CT „Ghe. Asachi” Botoşani - WORD –Fişe de lucru- Formatarea Avizat
86.
Adina paragrafelor- IX
Chelaru Andreea Avizat
87. Chelaru Andreea Adina – CT „Ghe. Asachi” Botoşani - POWER POINT- Fişa de lucru nr.1- X
Adina
Chelaru Andreea Avizat
88. Chelaru Andreea Adina – CT „Ghe. Asachi” Botoşani - POWER POINT- Fişa de lucru nr.2- X
Adina
Chelaru Andreea Avizat
89. Chelaru Andreea Adina – CT „Ghe. Asachi” Botoşani - POWER POINT- Fişa de lucru nr.3- X
Adina
Chelaru Andreea Avizat
90. Chelaru Andreea Adina – CT „Ghe. Asachi” Botoşani - POWER POINT- Fişa de lucru nr.4- X
Adina
Chelaru Andreea Avizat
91. Chelaru Andreea Adina – CT „Ghe. Asachi” Botoşani - POWER POINT- Fişa de lucru nr.5- X
Adina
Chelaru Andreea Avizat
92. Chelaru Andreea Adina – CT „Ghe. Asachi” Botoşani - POWER POINT- Fişa de lucru nr.6- X
Adina
Chelaru Andreea Avizat
93. Chelaru Andreea Adina – CT „Ghe. Asachi” Botoşani - POWER POINT- Fişa de lucru nr.7- X
Adina
Chelaru Andreea Chelaru Andreea Adina – CT „Ghe. Asachi” Botoşani - POWER POINT- Fişa de lucru nr.8 - Avizat
94.
Adina X
95. Ilincariu Oana-Cristina Ilincariu Oana-Cristina – CNME - Divizorii unui număr- IX Avizat

96. Ilincariu Oana-Cristina Ilincariu Oana-Cristina – CNME - Fişă de lucru –Structuri repetitive- IX Avizat

97. Ilincariu Oana-Cristina Ilincariu Oana-Cristina – CNME – Prefix- XI Avizat

98. Ilincariu Oana-Cristina Ilincariu Oana-Cristina – CNME - Matrice rară XI,XII Avizat

99. Ilincariu Oana-Cristina Ilincariu Oana-Cristina – CNME - Fişă de lucru-Recursivitate- X,XI Avizat

100. Ilincariu Oana-Cristina Ilincariu Oana-Cristina – CNME - Fişă de lucru excelenţă gimnaziu - V-VIII Avizat

Pagina 6 din 9
101. Andraşco Laura Andraşco Laura - TIC- fişa Word 1- IX Avizat

102. Andraşco Laura Andraşco Laura - TIC- fişa Word 2 - IX Avizat

Niță Nadina-Amalia_Școala Gimnazială Nr. 1 Roma_ Proiect ”Ștefan Luchian, poetul plastic Avizat
103. Niță Nadina-Amalia
al florilor”_clasa a V-a_și_clasa a VIII-a
104. Niță Nadina-Amalia Niță Nadina-Amalia_Școala Gimnazială Nr. 1 Roma_Proiect didactic_”Fabula”_clasa a VI-a Avizat

Calistru Loredana Calistru Loredana – Grădinița cu P.P. „Ștefan cel Mare și Sfânt” Dorohoi – Educație timpurie - Avizat
105.
Elena Proiect didactic „Pisicuța”
Calistru Loredana Calistru Loredana – Grădinița cu P.P. „Ștefan cel Mare și Sfânt” Dorohoi – Educație timpurie - Avizat
106.
Elena Proiect didactic „Împărăția meseriilor”
Achirei Maria – Grădinița cu P.P.Nr.6 Botoșani – Educație timpurie - Proiect educațional Avizat
107. Achirei Maria
„Sport și sănătate în pași de dans”
Dupu Mariela - Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi – Educație Avizat
108. Dupu Mariela
timpurie - Proiect educațional „Să învățăm de la cei mici”
Hrițuleac Viorica – Grădinița cu P.P. „Ștefan cel Mare și Sfânt” Dorohoi – Educație timpurie - Avizat
109. Hrițuleac Viorica
Scenetă „Gâlceava din ogradă”
Hrițuleac Viorica– Grădinița cu P.P. „Ștefan cel Mare și Sfânt” Dorohoi – Educație timpurie - Avizat
110. Hrițuleac Viorica
Scenetă „Carnavalul din pădure”
Ionel Alina – Daniela – Grădinița cu P.P. „Ștefan cel Mare și Sfânt” Dorohoi – Educație Avizat
111. Ionel Alina - Daniela
timpurie - Parteneriat educațional „Împreună pentru copiii noștri”
Lazăr Mihaela - Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dorohoi – Educație timpurie - Proiect Avizat
112. Lazăr Mihaela
didactic „Cine face și cum face?”
Marinuc Maria – Grădinița cu P.P. Nr.23 Botoșani – Educație timpurie - Referat „Calitate și Avizat
113. Marinuc Maria
eficiență în unitățile de învățământ preșcolar”
Pojoga Simona– Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi – Educație Avizat
114. Pojoga Simona
timpurie - Proiect didactic „Ghetuța lui Moș Nicolae”
Știr Sorina – Iuliana – Grădinița cu P.P. „Ștefan cel Mare și Sfânt” Dorohoi – Educație Avizat
115. Știr Sorina - Iuliana
timpurie - Proiect didactic „În drum spre Sfânta Duminică”
Știr Sorina – Iuliana– Grădinița cu P.P. „Ștefan cel Mare și Sfânt” Dorohoi – Educație timpurie Avizat
116. Știr Sorina - Iuliana
- Proiect didactic „Ajută-l pe Moș Nicolae!”
Șotropa Monica Șotropa Monica Iuliana – Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi – Avizat
117.
Iuliana Educație timpurie - Proiect didactic „Prietenii lui Moș Nicolae”
Anisie Maria – Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani - Hidrosfera – apele continentale – Avizat
118. Anisie Maria
proiect de lecție, clasa a IX-a

Pagina 7 din 9
Anisie Maria – Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani - Europa Mediteraneană – Grecia – Avizat
119. Anisie Maria
proiect de lecție, clasa a VI-a
Anisie Maria – Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani - Europa Centrală – Republica Avizat
120. Anisie Maria
Moldova – proiect de lecție, clasa aVI-a
Anisie Maria – Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani - America-recapitulare – proiect de Avizat
121. Anisie Maria
lecție, clasa a VII-a
Anisie Maria – Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani - Aspecte generale și specifice ale Avizat
122. Anisie Maria
reliefului și climei României – proiect de lecție, clasa a VIII-a
Anisie Maria – Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani - Mediul înconjurător – problemă a Avizat
123. Anisie Maria
lumii contemporane – proiect de lecție, clasa a XI-a
Burlacu Alexandra - Școala Gimnazială „O. Băncilă” Corni - Africa - populația și așezările – Avizat
124. Burlacu Alexandra
fișă de lucru, clasa a VII-a
Burlacu Alexandra - Școala Gimnazială „O. Băncilă” Corni - Populația României – fișă de Avizat
125. Burlacu Alexandra
lucru, clasa a VIII-a
Burlacu Alexandra - Școala Gimnazială „O. Băncilă” Corni - Geografia așezărilor – fișă de Avizat
126. Burlacu Alexandra
lucru clasa a X-a
Ursulică Teodora Ursulică Teodora Estera – Colegiul Național „A.T.Laurian” Botoșani - Dinamica scoarței Avizat
127.
Estera terestre – proiect de lecție , clasa a IX-a
Ursulică Teodora Ursulică Teodora Estera – Colegiul Național „A.T.Laurian” Botoșani - Densitatea populației – Avizat
128.
Estera proiect de lecție , clasa a X-a
Racu Dragoș Racu Dragoș– Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani - Subiect Olimpiada de geografie, Avizat
129.
Constantin proba teoretică, etapa locală , clasa a X-a
Racu Dragoș Racu Dragoș– Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani Subiect Olimpiada de geografie, Avizat
130.
Constantin proba teoretică, etapa locală , clasa a XI-a
Racu Dragoș Racu Dragoș– Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani Subiect Olimpiada de geografie, Avizat
131.
Constantin proba practică, etapa locală , clasa a VIII-a
Cimpoeșu Gabriel – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani - Resursele Terrei - test Avizat
132. Cimpoeșu Gabriel
clasa a X-a
Cimpoeșu Gabriel – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani - Subiect Olimpiada de Avizat
133. Cimpoeșu Gabriel
geografie, proba teoretică - etapa națională, clasa a X-a
Cimpoeșu Gabriel – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani - Harta politică – fișă de Avizat
134. Cimpoeșu Gabriel
lucru, clasa a X-a
Cimpoeșu Gabriel – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani - Insulele Terrei – fișă de Avizat
135. Cimpoeșu Gabriel
lucru , clasa a IX-a
136. Cimpoeșu Gabriel Cimpoeșu Gabriel – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani - Hazarduri naturale și Avizat

Pagina 8 din 9
antropogene - fișă de lucru, clasa a IX-a
Filip Mihaela - Școala Gimnazială Nr 13, Botoșani - Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei Avizat
137. Filip Mihaela
de Nord – Proiect de lecție, clasa a VI-a
Filip Mihaela - Școala Gimnazială Nr 13, Botoșani Populația Americii – proiect de lecție clasa Avizat
138. Filip Mihaela
a VII-a
Manolache Cristina, CCD Botoşani Proiect didactic – Psihologie generală, Metode inovative în Avizat
139. Manolache Cristina
predarea psihologiei, Liceu, clasa aX-a
Manolache Cristina, CCD Botoşani Proiect didactic – Introducere în pedagogie, Avizat
140. Manolache Cristina
Liceu, clasa aIX-a
Manolache Cristina, CCD Botoşani Probleme de etică profesională în abordarea alterităţii Avizat
141. Manolache Cristina
culturale în şcoală, Liceu-articol de specialitate
Hodan Cătălina, Şcoala Profesională Specială ,,Sf. Stelian’’ Botoşani, Studiu de caz – elevi Avizat
142. Hodan Cătălina
hipoacuzici, Clasa aII-a, învăţământ special
Hodan Cătălina, Şcoala Profesională Specială ,,Sf. Stelian’’ Botoşani, Raport de consiliere Avizat
143. Hodan Cătălina
psihologică, gimnaziu + liceu, Consiliere şcolară
Hodan Cătălina, Şcoala Profesională Specială ,,Sf. Stelian’’ Botoşani, Fişa psihopedagogică, Avizat
144. Hodan Cătălina
Clasa I, învăţământ special
Hodan Cătălina, Şcoala Profesională Specială ,,Sf. Stelian’’ Botoşani, Program de intervenţie Avizat
145. Hodan Cătălina
personalizat, Clasa I, învăţământ special
146. Rotariu Gheorghe Rotariu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Al. Vlahuţă” Şendriceni, Operaţii cu numere reale, IX Avizat

Inspector Școlar General Adjunct


Prof. Paula GAVRILUŢĂ

Pagina 9 din 9