Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECTARE STRUCTURĂ DE REZISTENŢĂ PENTRU O CLĂDIRE INDUSTRIALĂ CU FUNCŢIUNEA

DE DEPOZIT DE MĂRFURI CU REGIMUL DE ÎNĂLŢIME P+1E AMPLASATĂ ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA

BIBLIOGRAFIE

A. Cǎrţi şi manuale:
- Cursuri şi seminarii studiate în perioada facultăţii.
- Popa Mirela – Calculul automat al structurilor, Editura Matrix Rom, 2012;
- Ana-Maria Grǎmescu – Construcţii industriale, Editura AGIR, Bucureşti, 2010.
- Tudor Postelnicu, Daniel Nistorescu – Structurǎ din beton armat, cu 2 niveluri (P+1E).
- Traian Oneţ şi Zoltan Kiss - Proiectarea structurilor de beton – după SR EN 1992-1
- I. Cadar, T. Clipii, A. Tudor – Beton armat, Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2004
- Note de curs: Construcţii civile – Ana Maria Grămescu, Beton armat şi precomprimat –
Popăescu Augustin, Managementul şi organizarea proiectelor de construcţii şi Oferte, Preţuri,
Devize – Păduraru Georgel, Eficienţta investiţiilor – Ţenea Diana;
- C. D. Hâncu, M. Florea, V. Efrem – Tehnologia lucrărilor de construcții, Editura Ovidius
University Press, 2012
- Roşu Lucica, Desen tehnic de construcţii. Curs pentru uzul studenţilor, ed. Matrix Rom, 2004.
- Dumitru Marusciac, Proiectarea structurilor etajate pentru constructii civile, Ed. Tehnica,
Bucuresti, 2000;
- Postelnicu, T., Nistorescu D., Îndrumător de proiectare, structură din beton armat cu 2 niveluri
(P+2E), Ed. Matrix Rom, Bucureşti;
- Postelnicu, T., Nistorescu D., Îndrumător de proiectare, structură din beton armat P+8E, Ed.
Matrix Rom, Bucureşti;
- M. Păunescu, V. Pop, T. Silion - “Geotehnică şi fundaţii “.
- Manoliu, I. Fundaţii si procedee de fundare.
- M. Toma, N Margarit, Management în construcţii, Ed. Tehnica, Bucuresti 2002.
-„Îndrumător pentru calculul şi alcătuirea elementelor de beton armat„– Radu Agent, Dan
Dumitrescu şi Tudor Postelnicu, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1992

B. Normative şi Standarde în vigoare în conformitate cu Ministerul Dezvoltarii


Regionale si Turismului – Direcţia tehnică in construcţii:
- P100-1/2013 – Cod de proiecter seismică. Partea I – prevederi de proiectări pentru cladiri.
- CR 0/2012 – Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in construcţii;
- CR 1-1-3-2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor.
- NP 112/2014 – Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţǎ.
- SR 13510/2006 - Beton. Partea I: Specificaţie, performanţa, producţie si conformitate.
Document national de aplicare a SR EN 206-1:2002

106 | P a g e
PROIECTARE STRUCTURĂ DE REZISTENŢĂ PENTRU O CLĂDIRE INDUSTRIALĂ CU FUNCŢIUNEA
DE DEPOZIT DE MĂRFURI CU REGIMUL DE ÎNĂLŢIME P+1E AMPLASATĂ ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA

- SR EN 206-1:2002 – Beton. Partea I : Specificaţie, performanţa, producţie si conformitate.


- SR EN 1991-1-1:2004 - Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale,
greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri;
- SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 - Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni
generale, greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri – Erată
- SR EN 1991-1-6:2005 - Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale –
Acţiuni pe durata execuţiei
- SR EN 1991-1-7:2007 - Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale –
Acţiuni accidentale;
- SR EN 1992-1-1:2004 - Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli
generale şi reguli pentru clădiri;
- SR EN 1997-1:2004 - Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale;
- SR EN 1997-1:2004/AC:2009 - Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale –
Erată;
- NE 012/2-2010 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton
armat si beton precomprimat – Partea 2: Executarea lucrărilor din beton;

C. Legislaţie în construcţii:
- Hotărârea nr. 766/1997 din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind caliatea în
construcţii.
- Hotărârea 273/14 iunie 1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de
construcţii si instalaţii aferente acestora.
- Hotărârea 925/20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertiza
tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor
- ORDIN nr. 577 din 29 aprilie 2008 privind aprobarea reglementării tehnice”Normativ pentru
producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat-
Partea I : Producerea betonului; Indicativ NE 012/1-2010.

107 | P a g e