Sunteți pe pagina 1din 3

REZISTENŢĂ

LISTĂ CANTITĂŢI PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL D + P + 4E + SPAŢIU


TEHNIC
TERASAMENTE
1. Volum sǎpǎturǎ: 790 m3 pǎmânt – volumul de pǎmânt poate varia în funcţie de
sǎpǎturile deja executate de cǎtre personalul autorizat de la Culturǎ;
2. Volum de umpluturǎ: 30 m3;
3. Volum pernǎ de piatrǎ, grosime de 1.60 m: 518.00 m3 (în stare afânatǎ);

INFRASTRUCTURĂ
A. LISTĂ CANTITĂŢI BETON
1. Piloţi pe contur şi grindǎ de coronament: 102 + 19 = 121 mc beton C20/25;
2. Strat de egalizare: 23.00 mc beton C8/10;
3. Volum beton radier: 133.00 mc beton C20/25;
4. Pereţi din beton armat şi stâlpi demisol: 43.00 mc beton C20/25;
5. Planşeu peste demisol (placǎ, grinzi, centuri, scarǎ): 27.45 + 6.41 + 2.12 + 1.80
= 37.78 mc beton C20/25;
TOTAL INFRASTRUCTURA: 335 mc beton C20/25 + 23.00 mc beton C8/10

SUPRASTRUCTURĂ
6. Stâlpi parter: 15.00 mc beton C20/25;
7. Planşeu peste parter (placa + grinzi + scara): 41.00 mc beton C20/25;
8. Stâlpi etajul 1: 15.00 mc beton C20/25;
9. Planşeu peste etajul 1 (placa + grinzi + scara): 39.00 mc beton C20/25;
10. Stâlpi etajul 2: 15.00 mc beton C20/25;
11. Planşeu peste etajul 2 (placa + grinzi + scara): 39.00 mc beton C20/25;
12. Stâlpi etajul 3: 15.00 mc beton C20/25;
13. Planşeu peste etajul 3 (placa + grinzi + scara): 39.00 mc beton C20/25;
1
15. Stâlpi etajul 4: 15.00 mc beton C20/25;
16. Planşeu peste etajul 4 (placa + grinzi + scara): 47.00 mc beton C20/25;
17. Stâlpi etajul tehnic: 3.60 mc beton C20/25;
18. Planşeu peste etajul tehnic (placa + grinzi + scara): 8.00 mc beton C20/25;
19. Stâlpi, planşeu peste puţ lift: 1.60 mc beton C20/25;
TOTAL SUPRASTRUCTURA: 293.20 mc beton C20/25

B. LISTĂ SUPRAFEŢE COFRAJ


a. Infrastructurǎ
1. Pereţi din beton armat: 229.00 mp;
2. Stâlpi interiori demisol: 26.00 mp;
3. Placa, scarǎ, grinzi demisol: 246.00 mp
TOTAL INFRASTRUCTURA: 501.00 mp

b. Suprastructurǎ
4. Stâlpi parter, E1, E2, E3: 110.00 mp;
5. Planşeu peste parter, E1, E2, E3 (placa+grinzi+scara): 282.00 mp;
6. Stâlpi etajul 4: 110.00 mp;
7. Planşeu peste etajul 4 (placa + grinzi + scara + atic): 397.00 mp;
8. Stâlpi etajul tehnic: 30.00 mp;
9. Planşeu peste etajul tehnic (placa + grinzi + scara + atic): 58.00 mp;
10. Stâlpi, planşeu peste puţul liftului: 20.00 mp;
TOTAL SUPRASTRUCTURA: (110.00 + 282.00) x 4 + (110.00 + 397) + 108 = 2183.00
mp

2
C. LISTĂ CANTITĂŢI OŢEL

INFRASTRUCTURĂ
Piloţi şi grindǎ de
1 15.63 tone
coronament
2 Radier 17.74 tone
3 Pereţi demisol 2.13 tone
4 Stâlpi demisol 4.41 tone
5 Placǎ demisol 2.03 tone
6 Scarǎ demisol 0.21 tone
7 Grinzi demisol 1.18 tone
TOTAL
43.33 tone
INFRASTRUCTURĂ

SUPRASTRUCTURĂ
Puţ lift
Etajul Etajul Etajul Etajul Etaj
Parter peste etaj
Element 1 2 3 4 tehnic
(tone) tehnic
(tone) (tone) (tone) (tone) (tone)
(tone)
Stâlpi 3.70 3.70 3.70 3.70 2.95 0.69 -
Placǎ 1.85 1.85 1.85 1.85 2.01 0.35 0.20
Grinzi 2.13 2.13 2.13 2.11 2.00 0.41 -
Scarǎ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 - -
Total pe nivel
7.93 7.93 7.93 7.91 7.21 1.45 0.20
(tone)
TOTAL
SUPRASTRUCT 40.56
URĂ (tone)