Sunteți pe pagina 1din 1

Test final istorie clasa 8

1. Numiţi 3 documente elaborate în timpul revoluţiei de la 1848.


Proclamaţia din Dealul Spirii
Petiţia-Proclamaţie, Proclamaţia de la Islaz, Prinţipurile noastre pentru reformarea patriei, Dorinţele Partidei Naţionale în
Moldova
2. La ce dată a fost ales Alexandru Ioan Cuza domn al Moldovei şi al Ţării Româneşti?
1 ianuarie, 5 ianuarie 1859
5 ianuarie, 24 ianuarie 1859
3. Numiţi regii României.
Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea, Mihai I
Al. I. Cuza, Carol I, Carol al II-lea, Ferdinand, Mihai I
4. La ce dată a fost proclamată independenţa de stat a României?
9 mai 1876
9 mai 1877
5. Numiţi victoriile obţinute de armata română în anul 1917.
Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz
Bucureşti, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz
6. Numiţi adevăratul conducător al statului român în perioada 1940-1944.
Regele Mihai I
Mareşalul Ion Antonescu
7. Precizaţi numele a doi lideri comunişti români.
Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Nicolae Ceauşescu
Petru Groza şi Nicolae Ceauşescu
8. Precizaţi când şi unde au început demonstraţiile anticomuniste.
16 decembrie 1989, la Timişoara
21 decembrie 1989, la Bucureşti
9. Precizaţi data executării lui Nicolae Ceauşescu şi a soţiei sale, Elena.
24 decembrie 1989
25 decembrie 1989