Sunteți pe pagina 1din 5

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Bușu Mihai Cătălin


Bulevardul 1848, 331068 Hunedoara (România)
(+40) 751 170 656
catahd4102@yahoo.com

Sexul Masculin | Data naşterii 06/06/2000 | Naţionalitatea română

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
14/09/2015–Prezent Studii liceale
Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria''
Strada Gheorghe Barițiu, 330065 Deva (România)

12/09/2011–12/06/2015 Studii gimnaziale


Colegiul Economic ,,Emanuel Gojdu''
Strada Alexandru Vlahuţă, 331067 Hunedoara (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză C1 C1 C2 C1 C2
spaniolă A2 B1 A2 A2 A2
franceză A2 B2 A2 A2 B1
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare ▪ Excelente deprinderi de public speaking - skill dobândit ca urmare a participării la numeroase
Sesiuni de Referate și Comunicări Științifice (unde am ținut prezentări în limba engleză), la care am
participat începând din anul 2015. Drept consecință, am o vastă experiență în ceea ce privește
vorbitul în public.

▪ Orientare către oameni - fiind o fire deschisă, sociabilă și prietenoasă, acest aspect vine de la
sine. Iubesc tot ceea ce ține de latura care ne face cu adevărat oameni - empatia. Din fire sunt
prietenos și mă înțeleg dacă nu bine, foarte bine, cu majoritatea persoanelor cu care intru în
contact. De asemenea, consider că această orientare către oameni este un lucru firesc, ce se
mulează perfect cu felul meu de a fi.

▪ Spirit de echipă - fiind elev, clasa în care sunt este asemeni unei echipe. Datorită numărului mare
de activități la care am participat ca un tot unitar, am dezvoltat această abilitate și, implicit, alte
câteva, precum adaptabilitatea (astfel spus, mă pot adapta oricăror situații), transparența și
corectitudinea (astfel, sunt capabil să privesc o situație așa cum este, și să acționez în
consecință).

Competenţe ▪ Gândire analitică - abilitate dezvoltată ca rezultat al participării mele la numeroase concursuri
organizaţionale/manageriale naționale de eseuri. În cadrul acestora, am redactat eseuri laborioase, pe teme economice și

Pagina 1 / 5
sociale, care mi-au fundamentat noi concepte și moduri de a percepe unele aspecte socio-
economice din viața cotidiană, contribuind masiv în finisarea gândirii mele analitice.

▪ Gândire creativă - abilitate dezvoltată de-a lungul timpului, prin activități ce presupun scriere
inventivă ori arte plastice, care duc, în mod clar și precis, la formarea unei perspective creative
asupra lucrurilor faptice din mediul înconjurător. Fiind angrenat în multe astfel de activități, am
adoptat o gândire convergentă și creativă, inovatoare, îndreptată spre estetic, dominată de forța
creatoare artistică - imaginația.

▪ Organizare - aptitudine dezvoltată ca urmare a gestionării eficiente a timpului și a disciplinei de


sine pe care mi-am format-o cu timpul. Totodată, conștientizarea și prioritizarea sarcinilor
fluidizează și facilitiează rezolvarea acestora, ducând la o mai bună organizare per ansablu.

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


experimentat experimentat independent independent experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

ANEXE
▪ Diplomă Concurs Național Economie
▪ Diplomă Sesiune de Comunicări și Referate Științifice Limba Engleză
▪ Diplomă de Participare din cadrul Comisiei Europene

Pagina 2 / 5
Paşaport european al competenţelor
Bușu Mihai Cătălin

Diplomă Concurs Național Economie

Pagina 3 / 5
Paşaport european al competenţelor
Bușu Mihai Cătălin

Diplomă Sesiune de Comunicări și Referate Științifice Limba


Engleză

Pagina 4 / 5
Paşaport european al competenţelor
Bușu Mihai Cătălin

Diplomă de Participare din cadrul Comisiei Europene

Pagina 5 / 5