Sunteți pe pagina 1din 3

Activităţi pentru explorarea posibilităţilor de carieră

1. Elevii realizează un dicţionar al profesiilor pe diverse criterii (mediul muncii,


atribuţii, pregătire necesară, prestigiu, etc.)
Elevii vor lucra în grupe de 4-5 pentru a aduna informaţiile necesare.
Acest dicţionar va fi consultat ori de câte ori sunt alocate ore unor meserii
anume; el se îmbunătăţeşte/completează periodic. Opţional, dicţionarul poate fi
ilustrat.

2. Elevii prezintă în faţa clasei cu ajutorul pantomimei sarcinile specifice unei


anumite profesii. Ceilalţi elevi au sarcina de a identifica pe baza acestora profesia
prezentată. (Această activitate poate fi realizată şi sub formă de joc de rol în grupuri
mici).

3. Analiza unei ocupaţii pe baza unor criterii date:


Ocupaţia________________________
1. Cerinţe educaţionale: 12. Îmi aduce stilul de viaţă dorit?

2. Sarcini şi atribuţii de lucru: 13. Îmi oferă posibilitatea de dezvoltare


pe care mi-o doresc?

3. Posibilităţi de dezvoltare: 14. Îmi oferă timp pentru familie şi alte


activităţi desfăşurate în afara muncii?

4. Există ceva care ar face această 15. Îmi oferă posibilitatea de a fi


muncă dificilă sau imposibil de realizat recunoscut şi apreciat ca individ?
pentru mine?

5. Am resursele necesare pentru a 16. Îmi oferă posibilitatea de a lucra cu


satisface cerinţele educaţionale oamenii cu care doresc?
necesare?

6. Îmi aduce resursele materiale de care 17. Este munca suficient de antrenantă?
am nevoie?

7. Îmi aduce statutul şi forţa socială pe 18. Îmi permite şi realizarea unor
care o doresc în muncă şi comunitate? activităţi de teren?
8. Îmi oferă securitatea de care am 19. Alte aspecte importante pentru mine:
nevoie?

_______________________________
9. Îmi oferă stabilitatea de care am 20. Evaluarea globală a acestei ocupaţii:
nevoie? îmi place;
îmi place puţin;
mi-e indiferentă;
nu-mi place;
nu-mi place deloc.
10. Îmi oferă independenţa de care am
nevoie?

11. Voi putea lucra în zona geografică


în care doresc?

4. Elevii vor formula scopurile proprii de carieră, proiectându-se în diverse


perioade ale carierei: peste 20 de ani, peste 10 ani, peste 5 ani.
Pornind de la aceasta, elevii realizează planuri proprii de dezvoltare:

Scopuri pe 20 de ani:
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________

Scopuri pe 10 ani:
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________

Scopuri pe 5 ani:
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________

Notă: Sugeraţi elevilor să înceapă cu scopurile cele mai îndepărtate şi apoi să


continue în ordine descrescătoare. Procedând în sens invers, elevii riscă să
stabilească scopuri ce nu sunt legate în mod strict de planul lor.

5. Realizarea unui studiu al celor mai cerute meserii pe plan local (din ziare,
statisticile Forţelor de Muncă, interviuri cu angajatorii, etc.)
După identificarea meseriilor, elevii (pe grupe) realizează un proiect de
explorare a acestora (interviuri, vizite la locurile de muncă, consultarea monografiilor
profesionale). La sfârşitul studiului (2-3 săptămâni) fiecare grup prezintă în faţa clasei
produsul său.