Sunteți pe pagina 1din 1

ULTIMA FILĂ A DOSARULUI conţine următorul text (se completează

în prezenţa persoanei care a depus dosarul şi semnează):

 
– Prezentul dosar conţine un număr de   file.
cifra  litere 

– A fost verificat de la data


numele in clar
.
ziua luna anul

Semnătura (celui ce a primit dosarul),

(Indescifrabil)

Semnătura (celui ce a depus dosarul),

(Indescifrabil)